Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 29.08.2001 № 370
Утратил силу

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 29 серпня 2001 року N 370

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 вересня 2001 р. за N 800/5991

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 17 червня 2004 року N 280)

Відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний банк України" та статті 68 Закону України "Про банки і банківську діяльність" з метою забезпечення бухгалтерського обліку деяких видів операцій у комерційних банках України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21.11.97 N 388 (зі змінами), що додаються.

2. Затвердити Зміни до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21.11.97 N 388 (зі змінами), що додаються.

3. Ця постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на територіальні управління Національного банку України.

 

Голова 

В. С. Стельмах 

 

Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України

1. У класі 1 "Казначейські та міжбанківські операції":

1.1. У групі рахунків 131 "Короткострокові кредити, які отримані від Національного банку України":

назву рахунку 1310 П "Овердрафт за кореспондентським рахунком у Національному банку України" змінити на "Кредит овернайт, що отриманий від Національного банку України шляхом рефінансування";

назву рахунку 1312 П "Короткострокові кредити, які отримані через аукціон від Національного банку України" змінити на "Короткострокові кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування";

рахунок 1313 П "Ломбардні кредити, які отримані від Національного банку України" виключити.

1.2. У групі рахунків 132 "Довгострокові кредити, які отримані від Національного банку України" рахунок 1322 П "Довгострокові кредити, які отримані через аукціон від Національного банку України" виключити.

2. У класі 2 "Операції з клієнтами":

2.1. Увести розділ 27 "Кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових організацій" такого змісту:

"27 Кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

270 Кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

2700 П Короткострокові кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

2701 П Довгострокові кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

2706 КП Неамортизований дисконт за кредитами, отриманими від міжнародних та інших фінансових організацій

2708 П Нараховані витрати за кредитами, отриманими від міжнародних та інших фінансових організацій".

2.2. У групі рахунків 289 "Резерви на можливі втрати за сумнівною дебіторською заборгованістю за операціями з клієнтами банку" назву рахунку 2890 КА "Резерви на можливі втрати за сумнівною дебіторською заборгованістю за операціями з клієнтами банку" змінити на "Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку".

3. У класі 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання":

У групі рахунків 363 "Розрахунки з акціонерами" назву рахунку 3630 П "Внески за незареєстрованим статутним фондом" змінити на "Внески за незареєстрованим статутним капіталом".

4. У класі 4 "Довгострокові вкладення, основні засоби та нематеріальні активи":

4.1. Назву розділу 44 "Операційні основні засоби" змінити на "Основні засоби".

4.2. Назву розділу 45 "Неопераційні основні засоби" змінити на "Інші необоротні матеріальні активи".

5. У класі 7 "Витрати":

5.1. Увести групу рахунків 706 "Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій" такого змісту:

"706 Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

7060 А Процентні витрати за короткостроковими кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

7061 А Процентні витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій".

5.2. У групі рахунків 743 "Інші експлуатаційні та господарські витрати" назву рахунку 7433 А "Інші експлуатаційні та господарські витрати" змінити на "Інші експлуатаційні витрати".

5.3. Групу рахунків 771 "Списання безнадійних активів" виключити.

6. У класі 9 "Позабалансові рахунки":

У групі рахунків 980 "Документи за розрахунковими операціями":

назву рахунку 9803 А "Розрахункові документи, що не сплачені в строк через відсутність коштів у платників, та ті, за якими стягнення коштів зупинено" змінити на "Розрахункові документи клієнтів, що обліковуються банком відповідно до укладених цивільно-правових договорів";

назву рахунку 9804 А "Розрахункові документи, що не сплачені в строк з вини банку, та ті, за якими стягнення коштів зупинено" змінити на "Розрахункові документи, що не сплачені в строк з вини банку";

увести рахунок 9809 А "Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів".

 

Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку
 

 
 
В. І. Ричаківська
 

Опрос