Идет загрузка документа (392 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы государственной статистической отчетности по статистике основных средств и Инструкции о порядке ее составления

Госкомстат
Форма, Приказ, Инструкция от 27.08.2001 № 365
Утратил силу

Про затвердження форми державної статистичної звітності із статистики основних засобів та Інструкції про порядок її складання

Наказ Державного комітету статистики України
від 27 серпня 2001 року N 365

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 вересня 2001 р. за N 799/5990

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державного комітету статистики України
 від 21 серпня 2002 року N 312
(зміни, передбачені наказом Державного комітету статистики
 України від 21 серпня 2002 року N 312, вводяться в дію,
 починаючи зі звіту за 2002 рік)
,
 від 28 липня 2003 року N 235
,
 від 1 серпня 2006 року N 370
,
 від 8 серпня 2006 року N 381
,
 від 24 вересня 2007 року N 358
,
 від 8 вересня 2008 року N 314

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної служби статистики України
 від 1 жовтня 2013 року N 291)

(Зміни, передбачені наказом Державного комітету статистики України від 28 липня 2003 року N 235 до форми N 11-ОЗ (нова редакція форми), вводяться в дію, починаючи зі звіту за 2003 рік) 

На виконання статті 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою подальшого удосконалення державної статистичної звітності із статистики основних засобів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму державної статистичної звітності N 11-ОЗ "Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)" та Інструкцію щодо її складання (додаються).

2. Затверджені форму та Інструкцію ввести в дію, починаючи зі звіту за 2001 рік.

3. Управлінню статистики інвестицій та будівництва Головного управління статистики виробництва (Луценко Н. Г.):

3.1. Передати управлінню справами затверджені оригінали бланка державної статистичної звітності та Інструкції для тиражування

3.2. Спільно з Головним міжрегіональним управлінням статистики у м. Києві (Сидоренко М. М.) внести відповідні зміни до постановки задачі за формою N 11-ОЗ.

3.3. Здійснювати методологічне керівництво збиранням та розробкою державної статистичної звітності за формою, затвердженою у п. 1 наказу.

4. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т. В.) забезпечити фінансування виготовлення бланків форми державної статистичної звітності та Інструкції.

5. Управлінню справами (Москот В. Ф.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням, тиражуванням та розсиланням бланків зазначеної форми та Інструкції на адресу Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики.

6. Головному міжрегіональному управлінню статистики у м. Києві (Сидоренко М. М.) здійснювати розробку та зведення даних звітів затвердженої форми державної статистичної звітності, одержаних від Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики, згідно з Планом державних статистичних спостережень.

7. Начальнику Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, начальникам обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики забезпечити в установленому порядку збір, розробку і подання Головному міжрегіональному управлінню статистики у м. Києві звітів в установлені терміни.

8. Скасувати накази:

8.1. Мінстату України від 11.10.96 N 304 "Про затвердження державної статистичної звітності по основних фондах за формою N 11-ОФ" у частині затвердження Інструкції по заповненню зазначеної форми.

8.2. Держкомстату України:

від 26.12.97 N 112 "Про затвердження форми державної статистичної звітності N 11-ОФ "Звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) за 1997 рік" у частині затвердження Методологічних пояснень по складанню форми;

від 31.07.2000 N 257 "Про затвердження форм державної статистичної звітності з статистики будівництва та основних фондів" у частині затвердження форми державної статистичної звітності N 11-ОФ.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Шишкіну К. М.

 

Голова Комітету 

О. Г. Осауленко 

 

Інструкція
щодо складання форми державного статистичного спостереження N 11-ОЗ "Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)"

Загальні положення

Форма державного статистичного спостереження N 11-ОЗ "Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)" заповнюється у тисячах гривень без десяткових знаків.

(абзац перший у редакції наказу Державного
 комітету статистики України від 24.09.2007 р. N 358
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету статистики України від 08.09.2008 р. N 314)

Абзац другий виключено

(згідно з наказом Державного комітету
 статистики України від 24.09.2007 р. N 358,
 у зв'язку з цим абзаци третій - шостий
 уважати відповідно другим - п'ятим)

Заповнення форми проводиться на підставі первинних документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій.

(абзац другий у редакції наказу Державного
 комітету статистики України від 08.09.2008 р. N 314)

Надані статистичні дані мають бути достовірними та подаватися у повному обсязі в установлений термін за визначеною адресою.

У формі наводиться первісна (переоцінена) і залишкова вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів та інших необоротних матеріальних активів згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 N 92, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.05.2000 за N 288/4509.

При складанні форми необхідно керуватись також Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 14 "Оренда", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 N 181, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.08.2000 за N 487/4708; Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за N 161/4382 (із змінами); Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 18.11.2005 N 790, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.12.2005 за N 1456/11736; Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 02.07.2007 N 779, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.07.2007 за N 823/14090; Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2003 N 617 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 03.10.2007 N 1100), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2003 за N 1054/8375; Інструкцією з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 20.12.2005 N 480, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 18.01.2006 за N 40/11914, та Інструкцією з обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженою наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 N 64 (у редакції наказу Державного казначейства України від 21.02.2005 N 30), зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 31.07.2000 за N 459/4680.

(абзац п'ятий із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету статистики України від 08.09.2008 р. N 314)

Розділ I. Наявність та рух основних засобів

У рядку 100 наводяться дані щодо вартості основних засобів, що перебувають на балансі респондента. До складу основних засобів не належать біологічні активи тваринництва та рослинництва, які пов'язані із сільськогосподарською діяльністю.

(абзац перший розділу I із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету статистики України від 24.09.2007 р. N 358)

У вільних рядках відображається вартість основних засобів за призначенням за видами економічної діяльності. Розподіл здійснюється відповідно до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2005 (далі - КВЕД), затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375, на рівні розділу, групи, підкласу згідно з додатком.

Коди розділу, групи, підкласу КВЕД заповнюються у графі "код КВЕД". Дані рядка 100 по кожній графі повинні дорівнювати сумі даних заповнених рядків та рядків 150, 160.

У рядку 150 відображається вартість тварин, якщо вони використовуються в іншій діяльності, ніж сільськогосподарська.

(абзац четвертий розділу I у редакції наказу Державного
 комітету статистики України від 24.09.2007 р. N 358)

Вартість основних засобів у дорогах (вартість автомобільних доріг) відображається за кодом КВЕД 63.21.2. До основних засобів у дорогах належать автомобільні дороги загального користування, які перебувають на балансі органів дорожнього господарства держави; відомчі автомобільні дороги на території респондентів; вулиці та дороги, проїзди, вулиці-набережні в межах проїзної частини в містах і селищах міського типу; вулиці у сільських населених пунктах.

(абзац п'ятий розділу I із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету статистики України від 24.09.2007 р. N 358)

Абзац шостий розділу I виключено

(згідно з наказом Державного комітету
 статистики України від 08.09.2008 р. N 314,
у зв'язку з цим абзаци сьомий - двадцятий
 вважати відповідно абзацами шостим - дев'ятнадцятим)

У рядку 160 із загального підсумку окремо наводиться вартість земельних ділянок, які знаходяться на балансі респондента.

У рядку 170 із загального підсумку окремо наводиться вартість житлових будівель, до яких належать будинки одноквартирні, будинки з двома та більше квартирами як масової, так і індивідуальної забудови, а також гуртожитки. До гуртожитків належать: житлові будинки для колективного проживання, уключаючи будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів, студентів, дітей та інших соціальних груп, наприклад будинки для біженців, гуртожитки для робітників та службовців, гуртожитки для студентів та учнів навчальних закладів, будинки дитини та сирітські будинки, притулки для бездомних і таке інше.

У графах 1 - 7 наводяться дані з наявності та руху основних засобів за первісною (переоціненою) вартістю. При цьому дані графи 7 по кожному рядку повинні дорівнювати даним графи 2 плюс дані графи 3 мінус дані графи 5.

У графі 1 показується первісна або переоцінена в попередні роки вартість основних засобів на початок звітного року.

У графі 2 показується вартість основних засобів з урахуванням переоцінки (дооцінки, уцінки), здійсненої у поточному році відповідно до методології, наведеної у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" та/або індексації, проведеної відповідно до підпункту 8.3.3 пункту 8.3 статті 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

У разі, якщо у звітному році індексація або переоцінка основних засобів респондентом не здійснювалась, дані графи 2 дорівнюють даним графи 1 за всіма рядками.

У графі 3 відображається надходження основних засобів за звітний період: придбаних, створених, безоплатно отриманих та на умовах фінансового лізингу; оборотних активів, переведених до основних засобів, а також витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єктів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо).

(абзац дванадцятий розділу I у редакції наказу
 Державного комітету статистики України від 08.09.2008 р. N 314)

У графі 4, з даних графи 3, виділяється вартість уведених у дію у звітному році нових основних засобів.

(абзац тринадцятий розділу I із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету статистики України від 08.09.2008 р. N 314)

У графі 5 наводяться дані щодо загальної вартості основних засобів, що вибули у звітному році внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом, а також у разі часткової ліквідації об'єкта.

У графі 6, з даних графи 5, виділяється вартість основних засобів, ліквідованих у звітному році: морально застарілих, зношених, пошкоджених унаслідок аварії, стихійного лиха (за умови, що відновлення та реалізація основних засобів неможливі або економічно недоцільні), а також ліквідованих у зв'язку з новим будівництвом та реконструкцією.

У графі 7 наводяться дані з вартості основних засобів за наявністю на кінець звітного року. У разі повного вибуття (або ліквідації) основних засобів графа 7 розділу I, а також графа 1 розділу II не заповнюються.

(абзац шістнадцятий розділу I із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету статистики України від 08.09.2008 р. N 314)

У графах 8 і 9 наводяться дані з вартості основних засобів за відрахуванням зносу - залишкова вартість, відповідно на початок та кінець звітного року. Залишкова вартість визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю основних засобів та сумою їх зносу.

У графі 10 відображається сума нарахованої амортизації (зносу) за звітний рік. Об'єктами амортизації виступають усі основні засоби, крім землі та незавершених капітальних інвестицій.

(абзац вісімнадцятий розділу I із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету статистики України від 08.09.2008 р. N 314)

У графі 11 наводяться дані з вартості основних засобів, на які повністю нараховано амортизацію (знос).

Крім того, довідково за рядками 180 - 188 наводяться дані щодо вартості незавершених капітальних інвестицій, інвестиційної нерухомості, основних засобів, що утримуються з метою продажу, довгострокових біологічних активів рослинництва та тваринництва.

(розділ I доповнено абзацом двадцятим згідно з наказом
 Державного комітету статистики України від 08.09.2008 р. N 314)

Дані рядків 180 - 188 не включаються у рядок 100 "Усього".

(розділ I доповнено абзацом двадцять першим згідно з наказом
 Державного комітету статистики України від 08.09.2008 р. N 314)

Розділ II. Склад основних засобів

У розділі II наводяться дані щодо вартості наявних на кінець звітного року основних засобів за складом згідно з класифікацією основних засобів, передбаченою Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби":

Земельні ділянки.
Капітальні витрати на поліпшення земель.
Будинки, споруди та передавальні пристрої.
Машини та обладнання.
Транспортні засоби.
Інструменти, прилади, інвентар (меблі).
Тварини.
Багаторічні насадження.
Інші основні засоби.
Бібліотечні фонди.
Малоцінні необоротні матеріальні активи.
Тимчасові (нетитульні) споруди.
Природні ресурси.
Інвентарна тара.
Предмети прокату.
Інші необоротні матеріальні активи.
Позицію виключено

(абзац розділу II із змінами, внесеними згідно з наказами
 Державного комітету статистики України від 24.09.2007 р. N 358,
 від 08.09.2008 р. N 314)

У графі 1 у рядку 201 наводиться загальна вартість основних засобів з розподілом за класифікаційними групами відповідно до рядків 202 - 217. Дані графи 1 рядка 201 мають дорівнювати даним графи 7 рядка 100 розділу I.

Абзаци двадцять перший розділу II виключено

(згідно з наказом Державного комітету
 статистики України від 24.09.2007 р. N 358)

Абзаци двадцять другий розділу II виключено

(згідно з наказом Державного комітету
 статистики України від 24.09.2007 р. N 358)

Абзаци двадцять третій розділу II виключено

(згідно з наказом Державного комітету
 статистики України від 24.09.2007 р. N 358)

 

Заступник директора департаменту
статистики виробництва
 

 
Н. Г. Луценко
 

 

ПЕРЕЛІК ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Коди КВЕД, на рівні яких заповнюється форма N 11-ОЗ 

Код КВЕД

Назва

 

Секція A 

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 

 

01 

Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги 

01.1 

01.1 

Рослинництво 

01.11.0 

Вирощування зернових та технічних культур 

01.12.0 

Овочівництво, декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників 

01.13.0 

Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів 

01.2 

01.2 

Тваринництво 

01.21.0 

Розведення великої рогатої худоби 

01.22.0 

Розведення овець, кіз, коней 

01.23.0 

Розведення свиней 

01.24.0 

Розведення птиці 

01.25.0 

Розведення інших тварин

01.3 

01.3 

Змішане сільське господарство 

01.30.0 

Змішане сільське господарство 

01.4 

01.4 

Надання послуг у рослинництві і тваринництві; облаштування ландшафту 

01.41.0 

Надання послуг у рослинництві; облаштування ландшафту 

01.42.0 

Надання послуг у тваринництві 

01.5 

01.5 

Мисливство 

01.50.0 

Мисливство 

02 

02 

Лісове господарство та пов'язані з ним послуги 

02.01.1 

Лісівництво та лісозаготівлі 

02.01.2 

Одержування продукції лісового господарства 

02.02.0 

Надання послуг у лісовому господарстві 

 

Секція B 

Рибальство, рибництво 

05 

05 

Рибальство, рибництво та пов'язані з ними послуги 

05.01.0 

Рибальство; надання послуг у рибальстві 

05.02.0 

Рибництво; надання послуг у рибництві 

 

Секція C 

Добувна промисловість 

 

Підсекція CA 

Добування паливно-енергетичних корисних копалин 

 

10 

Добування вугілля, лігніту і торфу 

10.1 

10.1 

Добування, збагачення та агломерація кам'яного вугілля 

10.10.1 

Добування та збагачення кам'яного вугілля 

10.10.3 

Агломерація кам'яного вугілля 

10.2

10.2 

Добування, збагачення та агломерація лігніту 

10.20.1 

Добування та збагачення лігніту 

10.20.2 

Агломерація лігніту 

10.3 

10.3 

Добування та агломерація торфу 

10.30.0 

Добування та агломерація торфу 

11 

Добування вуглеводнів та пов'язані з ним послуги 

11.1 

Добування сирої нафти та природного газу 

11.10.1 

11.10.1 

Добування нафти 

11.10.2 

11.10.2 

Добування природного газу 

11.10.4 

11.10.4 

Добування бітумінозних сланців та пісковику 

11.2 

11.2 

Надання послуг, пов'язаних з добуванням нафти і газу 

11.20.0 

Надання послуг, пов'язаних з добуванням нафти і газу 

12 

12 

Добування уранової та торієвої руд 

12.00.0 

Добування уранової та торієвої руд 

 

Підсекція CB 

Добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних 

 

13 

Добування металевих руд 

13.1 

13.1 

Добування залізних руд 

13.10.0 

Добування залізних руд 

13.2 

13.2 

Добування руд кольорових металів 

13.20.0 

Добування руд кольорових металів 

14 

Інші галузі добувної промисловості 

14.1 

Добування каменю 

14.11 

14.11.0 

Добування декоративного та будівельного каменю 

14.12 

14.12.0 

Добування вапняку, гіпсу та крейди 

14.13 

14.13.0 

Добування глинистого сланцю 

14.2 

14.2 

Добування піску та глини 

14.21.0 

Добування піску та гравію 

14.22.0 

Добування глини та каоліну 

14.3 

14.3 

Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва добрив 

14.30.0 

Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва добрив 

14.4 

14.4 

Добування та виробництво солі

14.40.0 

Добування та виробництво солі 

14.5 

14.5 

Інші галузі добувної промисловості, не віднесені до інших групувань 

14.50.0 

Інші галузі добувної промисловості, не віднесені до інших групувань 

 

Секція D 

Переробна промисловість 

 

Підсекція DA 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 

 

15 

Виробництво харчових продуктів, напоїв 

15.1 

15.1 

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів 

15.11.0 

Виробництво м'яса 

15.12.0 

Виробництво м'яса свійської птиці та кролів 

15.13.0 

Виробництво м'ясних продуктів 

15.2 

15.2 

Виробництво рибних продуктів 

15.20.0 

Виробництво рибних продуктів 

15.3 

15.3 

Перероблення та консервування овочів та фруктів 

15.31.0 

Перероблення та консервування картоплі 

15.32.0 

Виробництво фруктових та овочевих соків 

15.33.0 

Перероблення та консервування овочів та фруктів, не віднесене до інших групувань 

15.4 

15.4 

Виробництво олії та тваринних жирів 

15.41.0 

Виробництво нерафінованих олії та жирів 

15.42.0 

Виробництво рафінованих олії та жирів 

15.43.0 

Виробництво маргарину та аналогічних харчових жирів 

15.5 

15.5 

Виробництво молочних продуктів та морозива 

15.51.0 

Перероблення молока та виробництво сиру 

15.52.0 

Виробництво морозива 

15.6 

15.6 

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалю та крохмальних продуктів 

15.61.0 

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості 

15.62.0 

Виробництво крохмалю та крохмальних продуктів 

15.7 

15.7 

Виробництво готових кормів для тварин 

15.71.0 

Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах 

15.72.0 

Виробництво готових кормів для домашніх тварин 

15.8 

Виробництво інших харчових продуктів 

15.81 

15.81.0 

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів 

15.82 

15.82.0 

Виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого зберігання 

15.83 

15.83.0 

Виробництво цукру 

15.84 

15.84.0 

Виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробів 

15.85 

15.85.0 

Виробництво макаронних виробів 

15.86 

15.86.0 

Виробництво чаю та кави 

15.87 

15.87.0 

Виробництво прянощів та приправ 

15.88 

15.88.0 

Виробництво продуктів дитячого харчування та дієтичних продуктів 

15.89 

15.89.0 

Виробництво харчових продуктів, не віднесених до інших групувань 

15.9 

15.9 

Виробництво напоїв 

15.91.0 

Виробництво дистильованих алкогольних напоїв 

15.92.0 

Виробництво етилового спирту із зброджуваних продуктів 

15.93.0 

Виробництво виноградних вин 

15.94.0 

Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин 

15.95.0 

Виробництво інших напоїв із зброджуваних продуктів 

15.96.0 

Виробництво пива 

15.97.0 

Виробництво солоду 

15.98.0 

Виробництво мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв 

16 

16 

Виробництво тютюнових виробів 

16.00.0 

Виробництво тютюнових виробів 

 

Підсекція DB 

Текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра 

 

17 

Текстильне виробництво 

17.1 

17.1 

Прядіння текстильних волокон 

17.11.0 

Прядіння бавовняних волокон 

17.12.0 

Кардне прядіння вовняних волокон 

17.13.0 

Камвольне прядіння вовняних волокон 

17.14.0 

Прядіння лляних волокон 

17.15.0 

Прядіння натуральних шовкових, штучних та синтетичних волокон 

17.16.0 

Виробництво швацьких ниток 

17.17.0 

Підготовка та прядіння інших текстильних волокон 

17.2 

17.2 

Ткацьке виробництво 

17.21.0 

Виробництво бавовняних тканин 

17.22.0 

Виробництво вовняних тканин з волокон кардного прядіння 

17.23.0 

Виробництво вовняних тканин з волокон камвольного прядіння 

17.24.0 

Виробництво шовкових тканин 

17.25.0 

Виробництво інших текстильних тканин 

17.3 

17.3 

Оздоблення тканин та текстильних виробів 

17.30.0 

Оздоблення тканин та текстильних виробів 

17.4 

17.4 

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу 

17.40.0 

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу 

17.5 

17.5 

Виробництво інших текстильних виробів 

17.51.0 

Виробництво килимів та килимових виробів 

17.52.0 

Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток 

17.53.0 

Виробництво нетканих текстильних матеріалів та виробів з них 

17.54.0 

Виробництво текстильних виробів, не віднесених до інших групувань 

17.6 

17.6 

Виробництво трикотажного полотна 

17.60.0 

Виробництво трикотажного полотна 

17.7 

17.7 

Виробництво трикотажних виробів 

17.71.0 

Виробництво трикотажних панчішно-шкарпеткових виробів 

17.72.0 

Виробництво трикотажних пуловерів, кардиганів та аналогічних виробів 

18 

18 

Виробництво одягу; виробництво хутра та виробів з хутра 

18.10.0 

Виробництво одягу зі шкіри 

18.21.0 

Виробництво робочого одягу 

18.22.0 

Виробництво верхнього одягу 

18.23.0 

Виробництво спіднього одягу 

18.24.0 

Виробництво іншого одягу та аксесуарів 

18.30.0 

Виробництво хутра та виробів з хутра 

 

Підсекція DC 

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 

19 

19 

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 

19.10.0 

Виробництво шкіри 

19.20.0 

Виробництво галантерейних та дорожніх виробів зі шкіри та інших матеріалів 

19.30.0 

Виробництво взуття 

 

Підсекція DD 

Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів 

20 

20 

Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів 

20.10.0 

Лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини 

20.20.0 

Виробництво фанери, плит та панелей, шпону 

20.30.0 

Виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів 

20.40.0 

Виробництво дерев'яної тари

20.51.0 

Виробництво інших виробів з деревини 

20.52.0 

Виробництво виробів з корка, соломки та матеріалів для плетіння 

 

Підсекція DE 

Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність 

21 

21 

Виробництво паперової маси, паперу, картону та виробів з них 

21.11.0 

Виробництво паперової маси 

21.12.0 

Виробництво паперу та картону 

21.21.0 

Виробництво ґофрованого картону, паперової та картонної тари 

21.22.0 

Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення 

21.23.0 

Виробництво паперових канцелярських виробів 

21.24.0 

Виробництво шпалер 

21.25.0 

Виробництво інших виробів з паперу та картону 

 

22 

Видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації 

22.1 

22.1 

Видавнича діяльність 

22.11.0 

Видання книг 

22.12.0 

Видання газет 

22.13.0 

Видання журналів та періодичних публікацій 

22.14.0 

Видання звукозаписів 

22.15.0 

Інші види видавничої діяльності 

22.2 

22.2 

Поліграфічна діяльність та пов'язані з нею послуги 

22.21.0 

Друкування газет 

22.22.0 

Інша поліграфічна діяльність 

22.23.0 

Брошурувально-палітурна та оздоблювальна діяльність 

22.24.0 

Виготовлення друкованих форм 

22.25.0 

Надання інших послуг у поліграфічній діяльності 

22.3 

22.3 

Тиражування записаних носіїв інформації 

22.31.0 

Тиражування звукозаписів 

22.32.0 

Тиражування відеозаписів 

22.33.0 

Тиражування програмного забезпечення 

 

Підсекція DF 

Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних матеріалів 

 

23 

Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних матеріалів 

23.1 

23.1 

Виробництво коксу 

23.10.0 

Виробництво коксу 

23.2 

23.2 

Виробництво продуктів нафтоперероблення 

23.20.0 

Виробництво продуктів нафтоперероблення 

23.3 

23.3 

Виробництво ядерних матеріалів 

23.30.0 

Виробництво ядерних матеріалів 

 

Підсекція DG 

Хімічне виробництво 

 

24 

Хімічне виробництво 

24.1 

24.1 

Виробництво основної хімічної продукції 

24.11.0 

Виробництво промислових газів 

24.12.0 

Виробництво барвників та пігментів 

24.13.0 

Виробництво іншої основної неорганічної хімічної продукції 

24.14.0 

Виробництво іншої основної органічної хімічної продукції 

24.15.0 

Виробництво добрив та азотних сполук 

24.16.0 

Виробництво пластмас у первинних формах 

24.17.0 

Виробництво синтетичного каучуку 

24.2 

24.2 

Виробництво агрохімічної продукції 

24.20.0 

Виробництво агрохімічної продукції 

24.3 

24.3 

Виробництво лаків та фарб 

24.30.0 

Виробництво лаків та фарб 

24.4 

24.4 

Фармацевтичне виробництво 

24.41.0 

Виробництво основних фармацевтичних продуктів 

24.42.0 

Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів 

24.5 

24.5 

Виробництво мила та миючих засобів, засобів для чищення та полірування; парфумерних та косметичних засобів 

24.51.0 

Виробництво мила та миючих засобів, засобів для чищення та полірування 

24.52.0 

Виробництво парфумерних та косметичних засобів 

24.6 

24.6 

Виробництво іншої хімічної продукції 

24.61.0 

Виробництво вибухових речовин 

24.62.0 

Виробництво клею та желатину 

24.63.0 

Виробництво ефірних олій 

24.64.0 

Виробництво фотоматеріалів 

24.65.0 

Виробництво електронних носіїв даних 

24.66.0 

Виробництво іншої хімічної продукції для промислових цілей 

24.7 

24.7 

Виробництво штучних та синтетичних волокон 

24.70.0 

Виробництво штучних та синтетичних волокон 

 

Підсекція DH 

Виробництво гумових та пластмасових виробів 

25 

25 

Виробництво гумових та пластмасових виробів 

25.11.0 

Виробництво гумових шин, покришок та камер 

25.12.0 

Відновлення протектора гумових шин та покришок 

25.13.0 

Виробництво інших гумових виробів 

25.21.0 

Виробництво плит, штаби, труб та профілів з пластмас 

25.22.0 

Виробництво тари з пластмас

25.23.0 

Виробництво будівельних виробів з пластмас 

25.24.0 

Виробництво інших виробів з пластмас 

 

Підсекція DI 

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

 

26 

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 

26.1 

26.1 

Виробництво скла та виробів зі скла 

26.11.0 

Виробництво листового скла 

26.12.0 

Формування та оброблення листового скла 

26.13.0 

Виробництво ємностей зі скла 

26.14.0 

Виробництво скловолокна 

26.15.0 

Виробництво та оброблення інших скляних виробів 

26.2 

26.2 

Виробництво керамічних виробів не для будівництва 

26.21.0 

Виробництво господарських та декоративних керамічних виробів 

26.22.0 

Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів 

26.23.0 

Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури 

26.24.0 

Виробництво інших технічних керамічних виробів 

26.25.0 

Виробництво інших керамічних виробів не для будівництва, не віднесені до інших групувань 

26.26.0 

Виробництво вогнетривких керамічних виробів 

26.3 

26.3 

Виробництво керамічних плиток та плит 

26.30.0 

Виробництво керамічних плиток та плит 

26.4 

26.4 

Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини 

26.40.0 

Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини 

26.5 

26.5 

Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей 

26.51.0 

Виробництво цементу 

26.52.0 

Виробництво вапна 

26.53.0 

Виробництво гіпсових сумішей 

26.6 

26.6 

Виробництво виробів з бетону, гіпсу та цементу 

26.61.0 

Виробництво виробів з бетону для будівництва 

26.62.0 

Виробництво виробів з гіпсу для будівництва 

26.63.0 

Виробництво готових для використання бетонних сумішей 

26.64.0 

Виробництво сухих будівельних сумішей 

26.65.0 

Виробництво виробів з азбестоцементу та волокнистого цементу 

26.66.0 

Виробництво інших виробів з бетону, гіпсу та цементу 

26.7 

26.7 

Оброблення декоративного та будівельного каменю 

26.70.0 

Оброблення декоративного та будівельного каменю 

26.8 

26.8 

Виробництво різної неметалевої мінеральної продукції 

26.81.0 

Виробництво абразивних виробів 

26.82.0 

Виробництво неметалевих мінеральних виробів, не віднесені до інших групувань 

 

Підсекція DJ 

Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 

 

27 

Металургійне виробництво 

27.1 

27.1 

Виробництво чавуну, сталі та феросплавів 

27.10.0 

Виробництво чавуну, сталі та феросплавів 

27.2 

27.2 

Виробництво труб 

27.21.0 

Виробництво труб та фітингів для труб з чавуну 

27.22.0 

Виробництво труб та фітингів для труб зі сталі 

27.3 

27.3 

Інші види первинного оброблення сталі 

27.31.0 

Холодне волочіння 

27.32.0 

Холодний прокат штаби 

27.33.0 

Холодне штампування та гнуття 

27.34.0 

Виробництво дроту 

27.4 

27.4 

Виробництво кольорових металів 

27.41.0 

Виробництво дорогоцінних металів 

27.42.0 

Виробництво алюмінію

27.43.0 

Виробництво свинцю, цинку та олова 

27.44.0 

Виробництво міді 

27.45.0 

Виробництво інших кольорових металів 

27.5 

27.5 

Лиття металів 

27.51.0 

Лиття чавуну 

27.52.0 

Лиття сталі

27.53.0 

Лиття легких кольорових металів 

27.54.0 

Лиття інших кольорових металів 

 

28 

Виробництво готових металевих виробів 

28.1 

28.1 

Виробництво будівельних металевих конструкцій та виробів 

28.11.0 

Виробництво будівельних металевих конструкцій 

28.12.0 

Виробництво будівельних металевих виробів 

28.2 

28.2 

Виробництво металевих резервуарів, радіаторів та котлів центрального опалення 

28.21.0 

Виробництво металевих резервуарів, цистерн та контейнерів 

28.22.0 

Виробництво радіаторів та котлів центрального опалення 

28.3 

28.3 

Виробництво парових котлів 

28.30.0 

Виробництво парових котлів 

28.4 

28.4 

Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія 

28.40.0 

Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія 

28.5 

28.5 

Оброблення металів 

28.51.0 

Оброблення та нанесення покриттів на метали 

28.52.0 

Загальні механічні операції

28.6 

28.6 

Виробництво ножових виробів, інструментів та залізних виробів 

28.61.0 

Виробництво ножових виробів 

28.62.0 

Виробництво інструментів 

28.63.0 

Виробництво замків 

28.7 

28.7 

Виробництво інших готових металевих виробів 

28.71.0 

Виробництво бочок та аналогічних металевих ємностей 

28.72.0 

Виробництво паковань з легких металів 

28.73.0 

Виробництво виробів з дроту 

28.74.0 

Виробництво кріпильних засобів, ланцюгів і пружин 

28.75.0 

Виготовлення інших готових металевих виробів 

 

Підсекція DK 

Виробництво машин та устаткування 

 

29 

Виробництво машин та устаткування 

29.1 

29.1 

Виробництво механічного устаткування 

29.11.1 

Виробництво двигунів та турбін

29.11.3 

Ремонт і технічне обслуговування двигунів та турбін 

29.11.4 

Монтаж двигунів та турбін 

29.12.1 

Виробництво насосів, компресорів та гідравлічних систем 

29.12.2 

Ремонт і технічне обслуговування насосів, компресорів та гідравлічних систем 

29.12.3 

Монтаж насосів, компресорів та гідравлічних систем 

29.13.0 

Виробництво кранів і клапанів 

29.14.0 

Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач та приводів 

29.2 

29.2 

Виробництво машин та устаткування загального призначення 

29.21.0 

Виробництво печей та пічних пальників 

29.22.1 

Виробництво підіймально-транспортного устаткування 

29.22.2 

Ремонт, технічне обслуговування та монтаж підіймально-транспортного устаткування 

29.23.0 

Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування 

29.24.1 

Виробництво інших машин та устаткування загального призначення 

29.24.3 

Монтаж інших машин та устаткування загального призначення 

29.24.4 

Ремонт і технічне обслуговування інших машин та устаткування загального призначення 

29.3 

29.3 

Виробництво машин та устаткування для сільського та лісового господарства 

29.31.0 

Виробництво тракторів для сільського та лісового господарства 

29.32.1 

Виробництво інших машин та устаткування для сільського та лісового господарства 

29.32.4 

Ремонт, технічне обслуговування і монтаж інших машин та устаткування для сільського та лісового господарства 

29.4 

29.4 

Виробництво верстатів 

29.41.0 

Виробництво портативних електромеханічних та пневматичних ручних інструментів 

29.42.0 

Виробництво верстатів для оброблення металу 

29.43.1 

Виробництво інших верстатів 

29.43.2 

Ремонт, технічне обслуговування та монтаж верстатів 

29.5 

29.5 

Виробництво інших машин та устаткування спеціального призначення 

29.51.1 

Виробництво машин та устаткування для металургії 

29.51.2 

Монтаж машин та устаткування для металургії 

29.51.3 

Ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування для металургії 

29.52.1 

Виробництво машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва 

29.52.3 

Ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва 

29.52.4 

Монтаж машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва 

29.53.1 

Виробництво машин та устаткування для перероблення сільгосппродуктів 

29.53.2 

Монтаж машин та устаткування для перероблення сільгосппродуктів 

29.53.3 

Ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування для перероблення сільгосппродуктів 

29.54.1 

Виробництво машин та устаткування для виготовлення текстильних, швейних, хутряних та шкіряних виробів 

29.54.2 

Ремонт, технічне обслуговування і монтаж машин та устаткування для виготовлення текстильних, швейних, хутряних та шкіряних виробів 

29.55.1 

Виробництво машин та устаткування для виробництва паперу та картону 

29.55.2 

Ремонт, технічне обслуговування і монтаж машин та устаткування для виробництва паперу та картону 

29.56.1 

Виробництво машин та устаткування спеціального призначення, не віднесені до інших групувань. 

29.56.5 

Монтаж машин та устаткування спеціального призначення, не віднесені до інших групувань 

29.56.6 

Ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування спеціального призначення, не віднесені до інших групувань 

29.6 

29.6 

Виробництво зброї та боєприпасів 

29.60.0 

Виробництво зброї та боєприпасів 

29.7 

29.7 

Виробництво побутових приладів 

29.71.0 

Виробництво електричних побутових приладів 

29.72.0 

Виробництво неелектричних побутових приладів 

 

Підсекція DL 

Виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування 

30 

30 

Виробництво офісного устаткування та електронно-обчислювальних машин 

30.01.1 

Виробництво офісного устаткування 

30.01.2 

Монтаж та установлення офісного устаткування 

30.02.1 

Виробництво електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації 

30.02.2 

Монтаж і установлення електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації 

31 

31 

Виробництво електричних машин та устаткування

31.10.1 

Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів 

31.10.2 

Ремонт та технічне обслуговування електродвигунів, генераторів і трансформаторів 

31.10.3 

Монтаж електродвигунів, генераторів і трансформаторів 

31.20.1 

Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури 

31.20.2 

Ремонт і технічне обслуговування електророзподільної та контрольної апаратури 

31.20.3 

Монтаж електророзподільної та контрольної апаратури 

31.30.0 

Виробництво ізольованого проводу та кабелю 

31.40.0 

Виробництво гальванічних елементів (електричних акумуляторів та первинних елементів) 

31.50.0 

Виробництво електричних ламп та освітлювального устаткування 

31.61.0 

Виробництво електричного устаткування для двигунів і транспортних засобів 

31.62.1 

Виробництво іншого електричного устаткування, н. в. і. г. 

31.62.3 

Ремонт та технічне обслуговування іншого електричного устаткування, не віднесені до інших групувань 

31.62.4 

Монтаж іншого електричного устаткування, не віднесені до інших групувань 

32 

32 

Виробництво апаратури для радіо, телебачення та зв'язку

32.10.0 

Виробництво електро- та радіокомпонентів 

32.20.1 

Виробництво передавальної апаратури 

32.20.2 

Ремонт та технічне обслуговування передавальної апаратури 

32.20.3 

Монтаж передавальної апаратури 

32.30.1 

Виробництво апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення 

32.30.2 

Ремонт і технічне обслуговування апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення

32.30.3 

Монтаж і установлення апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення 

33 

33 

Виробництво медичної техніки, вимірювальних засобів, оптичних приладів та устаткування, годинників 

33.10.1 

Виробництво медичної техніки, уключаючи хірургічне устаткування, та ортопедичне пристосування 

33.10.2 

Монтаж медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування, та ортопедичне пристосування 

33.10.3 

Ремонт і технічне обслуговування медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування, та ортопедичне пристосування 

33.20.1 

Виробництво контрольно-вимірювальних приладів 

33.20.2 

Монтаж та установлення контрольно-вимірювальних приладів 

33.20.3 

Ремонт та технічне обслуговування контрольно-вимірювальних приладів 

33.30.0 

Проектування та монтаж систем керування технологічними процесами 

33.40.0 

Виробництво оптичних приладів та фотографічного устаткування 

33.50.0 

Виробництво годинників 

 

Підсекція DM 

Виробництво транспортних засобів та устаткування 

34 

34 

Виробництво автомобілів, причепів та напівпричепів 

34.10.0 

Виробництво автомобілів 

34.20.0 

Виробництво автомобільних кузовів, причепів та напівпричепів 

34.30.0 

Виробництво вузлів, деталей та приладдя для автомобілів та їх двигунів 

 

35 

Виробництво інших транспортних засобів 

35.1 

35.1 

Будування та ремонт суден 

35.11.0 

Будування та ремонт суден 

35.12.0 

Будування та ремонт спортивно-прогулянкових суден 

35.2 

35.2 

Виробництво залізничного рухомого складу 

35.20.1 

Виробництво залізничного рухомого складу 

35.20.2 

Ремонт і технічне обслуговування залізничного рухомого складу 

35.3 

35.3 

Виробництво літальних апаратів, уключаючи космічні 

35.30.0 

Виробництво літальних апаратів, уключаючи космічні 

35.4 

35.4 

Виробництво мотоциклів та велосипедів 

35.41.0 

Виробництво мотоциклів 

35.42.0 

Виробництво велосипедів 

35.43.0 

Виробництво інвалідних колясок 

35.5 

35.5 

Виробництво інших транспортних засобів, не віднесені до інших групувань 

35.50.0 

Виробництво інших транспортних засобів, не віднесені до інших групувань 

 

Підсекція DN 

Інші галузі промисловості 

 

36 

Виробництво меблів; виробництво іншої продукції 

36.1 

36.1 

Виробництво меблів 

36.11.0 

Виробництво меблів для сидіння 

36.12.0 

Виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі 

36.13.0 

Виробництво кухонних меблів 

36.14.0 

Виробництво інших меблів 

36.15.0 

Виробництво матраців 

36.2 

36.2 

Виробництво монет та медалей, ювелірних виробів 

36.21.0 

Виробництво монет та медалей

36.22.0 

Виробництво ювелірних виробів 

36.3 

36.3 

Виробництво музичних інструментів 

36.30.1 

Виробництво музичних інструментів 

36.30.2 

Ремонт, обслуговування та установлення музичних інструментів 

36.4 

36.4 

Виробництво спортивних товарів 

36.40.0 

Виробництво спортивних товарів 

36.5 

36.5 

Виробництво ігор та іграшок 

36.50.0 

Виробництво ігор та іграшок 

36.6 

36.6 

Виробництво іншої продукції 

36.61.0 

Виробництво біжутерії 

36.62.0 

Виробництво мітел та щіток 

36.63.0 

Виробництво іншої продукції, не віднесені до інших групувань 

37 

37 

Оброблення відходів 

37.10.0 

Оброблення металевих відходів та брухту 

37.20.0 

Оброблення неметалевих відходів та брухту 

 

Секція E 

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

 

40 

Виробництво та розподілення електроенергії, газу, пари та гарячої води 

40.1 

40.1 

Виробництво та розподілення електроенергії 

40.11.0 

Виробництво електроенергії 

40.12.0 

Передача електроенергії 

40.13.0 

Розподілення та постачання електроенергії 

40.2 

40.2 

Виробництво та розподілення газу 

40.21.0 

Виробництво газу 

40.22.0 

Розподілення та постачання газу 

40.3 

40.3 

Постачання пари та гарячої води 

40.30.0 

Постачання пари та гарячої води 

41 

Збирання, очищення та розподілення води 

41.0 

41.0 

Збирання, очищення та розподілення води 

41.00.0 

Збирання, очищення та розподілення води 

 

Секція F 

Будівництво 

45 

45 

Будівництво 

45.11.0 

Розбирання та знесення будівель; земляні роботи 

45.12.0 

Розвідувальне буріння

45.21.1 

Будівництво будівель 

45.21.2 

Будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів та метрополітену 

45.21.3 

Будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання 

45.21.4 

Будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання 

45.21.5 

Будівництво підприємств енергетики, добувної та обробної промисловості 

45.21.6 

Будівництво інших споруд 

45.21.7 

Монтаж та встановлення збірних конструкцій 

45.22.0 

Виготовлення каркасних конструкцій і покрівель 

45.23.0 

Будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд 

45.24.0 

Будівництво водних споруд 

45.25.1 

Інші спеціалізовані будівельні роботи 

45.25.4 

Монтаж металевих конструкцій 

45.31.0 

Електромонтажні роботи 

45.32.0 

Ізоляційні роботи 

45.33.1 

Монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря 

45.33.2 

Водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи 

45.33.3 

Газопровідні роботи 

45.34.0 

Інші монтажні роботи 

45.41.0 

Штукатурні роботи 

45.42.0 

Столярні та теслярські роботи 

45.43.0 

Покриття підлоги та облицювання стін 

45.44.0 

Малярні роботи та скління

45.45.0 

Інші роботи з завершення будівництва 

45.50.0 

Оренда будівельної техніки з оператором 

 

Секція G 

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 

50 

50 

Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 

50.10.1 

Оптова торгівля автомобілями 

50.10.2 

Роздрібна торгівля автомобілями 

50.10.3 

Посередництво в торгівлі автомобілями 

50.20.0 

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів 

50.30.1 

Оптова торгівля автомобільними деталями та приладдям 

50.30.2 

Роздрібна торгівля автомобільними деталями та приладдям 

50.30.3 

Посередництво в торгівлі автомобільними деталями та приладдям 

50.40.1 

Оптова торгівля мотоциклами 

50.40.2 

Роздрібна торгівля мотоциклами 

50.40.3 

Посередництво в торгівлі мотоциклами 

50.40.4 

Технічне обслуговування та ремонт мотоциклів 

50.50.0 

Роздрібна торгівля пальним 

51 

51 

Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 

51.11.0 

Посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами 

51.12.0 

Посередництво в торгівлі паливом, рудами, металами та хімічними речовинами 

51.13.0 

Посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами 

51.14.0 

Посередництво в торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками 

51.15.0 

Посередництво в торгівлі меблями, побутовими товарами, залізними та іншими металевими виробами 

51.16.0 

Посередництво в торгівлі текстильними виробами, одягом, взуттям та шкіряними виробами 

51.17.0 

Посередництво в торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 

51.18.0 

Посередництво в спеціалізованій торгівлі іншими товарами 

51.19.0 

Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту 

51.21.0 

Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин 

51.22.0 

Оптова торгівля квітами та іншими рослинами 

51.23.0 

Оптова торгівля живими тваринами 

51.24.0 

Оптова торгівля шкурами та шкірою 

51.25.0 

Оптова торгівля необробленим тютюном 

51.31.0 

Оптова торгівля фруктами та овочами 

51.32.0 

Оптова торгівля м'ясом та м'ясопродуктами 

51.33.0 

Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією, тваринним маслом та жирами 

51.34.0 

Оптова торгівля напоями 

51.35.0 

Оптова торгівля тютюновими виробами 

51.36.0 

Оптова торгівля цукром, шоколадними та кондитерськими виробами 

51.37.0 

Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами 

51.38.0 

Оптова торгівля іншими продуктами харчування 

51.39.0 

Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами 

51.41.0 

Оптова торгівля текстильними товарами 

51.42.1 

Оптова торгівля одягом 

51.42.3 

Оптова торгівля взуттям 

51.42.4 

Оптова торгівля хутряними виробами та доповненням до одягу 

51.43.1 

Оптова торгівля електропобутовими приладами 

51.43.2 

Оптова торгівля радіотелевізійною апаратурою та засобами звуко- та відеозапису 

51.44.0 

Оптова торгівля посудом, виробами зі скла, фарфору та кераміки, шпалерами та засобами для чищення 

51.45.0 

Оптова торгівля парфумерними та косметичними товарами 

51.46.0 

Оптова торгівля фармацевтичними товарами 

51.47.1 

Оптова торгівля меблями, покриттям для підлоги та неелектричними побутовими приладами 

51.47.2 

Оптова торгівля папером, картоном, книгами, журналами та канцелярським приладдям 

51.47.9 

Оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення, не віднесені до інших групувань 

51.51.0

Оптова торгівля паливом 

51.52.1 

Оптова торгівля рудами заліза та кольорових металів 

51.52.2 

Оптова торгівля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напівфабрикатами з них 

51.52.4 

Оптова торгівля золотом та іншими дорогоцінними металами 

51.53.1 

Оптова торгівля деревиною 

51.53.2 

Оптова торгівля будівельними матеріалами 

51.53.3 

Оптова торгівля санітарно-технічним обладнанням 

51.54.0 

Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням 

51.55.0 

Оптова торгівля хімічними продуктами 

51.56.0 

Оптова торгівля іншими проміжними продуктами 

51.57.0 

Оптова торгівля відходами та брухтом 

51.81.0 

Оптова торгівля верстатами 

51.82.0 

Оптова торгівля машинами та устаткуванням для добувної промисловості та будівництва 

51.83.0 

Оптова торгівля машинами та устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва 

51.84.0 

Оптова торгівля комп'ютерами, периферійними пристроями та програмним забезпеченням

51.85.0 

Оптова торгівля офісною технікою та устаткуванням 

51.86.0 

Оптова торгівля електронними компонентами та устаткуванням 

51.87.0 

Оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням 

51.88.0 

Оптова торгівля сільськогосподарською технікою 

51.90.0 

Інші види оптової торгівлі 

52 

52 

Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 

52.11.0 

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту 

52.12.0 

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту 

52.21.0 

Роздрібна торгівля фруктами та овочами, уключаючи картоплю 

52.22.0 

Роздрібна торгівля м'ясом та м'ясними продуктами 

52.23.0 

Роздрібна торгівля рибою та морепродуктами 

52.24.0 

Роздрібна торгівля хлібом, хлібобулочними та кондитерськими виробами 

52.25.0 

Роздрібна торгівля алкогольними та іншими напоями 

52.26.0 

Роздрібна торгівля тютюновими виробами 

52.27.1 

Роздрібна торгівля молоком, молочними продуктами та яйцями 

52.27.2 

Роздрібна торгівля іншими продовольчими товарами 

52.31.0 

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами 

52.32.0 

Роздрібна торгівля медичними та ортопедичними товарами 

52.33.0 

Роздрібна торгівля косметичними та парфумерними товарами 

52.41.0 

Роздрібна торгівля текстильними та галантерейними товарами 

52.42.0 

Роздрібна торгівля одягом 

52.43.0 

Роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами 

52.44.1 

Роздрібна торгівля меблями 

52.44.9 

Роздрібна торгівля іншими товарами для дому 

52.45.0 

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами, радіо- та телеапаратурою 

52.46.0 

Роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами та склом 

52.47.0 

Роздрібна торгівля книгами, газетами та канцелярськими товарами 

52.48.1 

Роздрібна торгівля офісним та комп'ютерним устаткуванням 

52.48.2 

Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами 

52.48.3 

Роздрібна торгівля фотографічним, оптичним та точним устаткуванням 

52.48.9 

Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, не віднесені до інших групувань 

52.50.0 

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах 

52.61.0 

Роздрібна торгівля, яка здійснюється фірмами посилкової торгівлі 

52.62.0 

Роздрібна торгівля з лотків та на ринках 

52.63.0 

Роздрібна торгівля поза магазинами, не віднесені до інших групувань 

52.71.1 

Ремонт взуття 

52.71.2 

Ремонт виробів зі шкіри та інших матеріалів 

52.72.1 

Ремонт радіотелевізійної аудіо- та відеоапаратури 

52.72.2 

Ремонт інших побутових електричних товарів 

52.73.1 

Ремонт годинників

52.73.2 

Ремонт ювелірних виробів 

52.74.1 

Ремонт та перероблення одягу 

52.74.9 

Ремонт інших побутових виробів та предметів особистого вжитку 

 

Секція H 

Діяльність готелів та ресторанів 

 

55 

Діяльність готелів та ресторанів 

55.1 

55.1 

Діяльність готелів 

55.10.0 

Діяльність готелів 

55.2 

55.2 

Надання інших місць для тимчасового проживання 

55.21.0 

Надання місць молодіжними і гірськими туристичними базами 

55.22.0 

Надання місць кемпінгами 

55.23.0 

Надання інших місць для тимчасового проживання, не віднесені до інших групувань 

55.3 

55.3 

Діяльність ресторанів 

55.30.1 

Діяльність ресторанів 

55.30.2 

Діяльність кафе 

55.4 

55.4 

Діяльність барів 

55.40.0 

Діяльність барів 

55.5 

55.5 

Діяльність їдалень та послуги з постачання готової їжі 

55.51.0 

Діяльність їдалень 

55.52.0 

Послуги з постачання готової їжі 

 

Секція I 

Діяльність транспорту та зв'язку 

 

60 

Діяльність наземного транспорту 

60.1 

60.1 

Діяльність залізничного транспорту 

60.10.1 

Діяльність пасажирського залізничного транспорту 

60.10.2 

Діяльність вантажного залізничного транспорту 

60.2 

60.2 

Діяльність іншого наземного транспорту 

60.21.1 

Діяльність автомобільного регулярного транспорту 

60.21.2 

Діяльність регулярного електротранспорту, включаючи діяльність фунікулерів та підвісних канатних доріг 

60.22.0 

Діяльність таксі 

60.23.0 

Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту 

60.24.0 

Діяльність автомобільного вантажного транспорту 

60.3 

60.3 

Діяльність трубопровідного транспорту 

60.30.1 

Транспортування сирої нафти та нафтопродуктів трубопроводами 

60.30.2 

Транспортування газу трубопроводами 

60.30.9 

Транспортування іншої продукції трубопроводами

61 

Діяльність водного транспорту 

61.1 

61.1 

Діяльність морського транспорту 

61.10.1 

Діяльність морського пасажирського транспорту 

61.10.2 

Діяльність морського вантажного транспорту 

61.2 

61.2 

Діяльність річкового транспорту 

61.20.1 

Діяльність рейсового пасажирського річкового транспорту 

61.20.2 

Діяльність вантажного річкового транспорту 

 

62 

Діяльність авіаційного транспорту 

62.1 

62.1 

Авіаційні регулярні перевезення 

62.10.1 

Авіаційні регулярні пасажирські перевезення 

62.10.2 

Авіаційні регулярні вантажні перевезення 

62.2 

62.2 

Авіаційні нерегулярні перевезення 

62.20.1 

Авіаційні нерегулярні пасажирські перевезення 

62.20.2 

Авіаційні нерегулярні вантажні перевезення 

62.3 

62.3 

Діяльність космічного транспорту 

62.30.0 

Діяльність космічного транспорту 

63 

Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції 

63.1 

63.1 

Транспортне оброблення вантажів; складське господарство 

63.11.0 

Транспортне оброблення вантажів 

63.12.0 

Складське господарство 

63.2 

Функціонування транспортної інфраструктури 

63.21.1 

63.21.1 

Функціонування інфраструктури залізничного транспорту 

63.21.2 

63.21.2 

Функціонування інфраструктури автомобільного та міського транспорту 

63.22.0 

63.22.0 

Функціонування інфраструктури водного транспорту

63.23.0 

63.23.0 

Функціонування інфраструктури авіаційного транспорту 

63.3 

63.3 

Послуги з організації подорожувань 

63.30.0 

Послуги з організації подорожувань 

63.4 

63.4 

Організація перевезення вантажів 

63.40.0 

Організація перевезення вантажів 

64 

Діяльність пошти та зв'язку 

64.1 

64.1 

Поштова та кур'єрська діяльність 

64.11.0 

Діяльність національної пошти

64.12.0 

Кур'єрська діяльність 

64.2 

64.2 

Діяльність зв'язку 

64.20.0 

Діяльність зв'язку 

 

Секція J 

Фінансова діяльність 

65 

65 

Грошове та фінансове посередництво 

65.11.0 

Діяльність центрального банку 

65.12.0 

Інше грошове посередництво 

65.21.0 

Фінансовий лізинг 

65.22.0 

Надання кредитів 

65.23.0 

Інше фінансове посередництво 

66 

66 

Страхування 

66.01.0 

Страхування життя та накопичення

66.02.0 

Недержавне пенсійне забезпечення 

66.03.0 

Інші послуги у сфері страхування 

67 

67 

Допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва та страхування 

67.11.0 

Управління фінансовими ринками 

67.12.0 

Біржові операції з фондовими цінностями 

67.13.0 

Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва 

67.20.0 

Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення 

 

Секція K 

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 

 

70 

Операції з нерухомим майном 

70.1 

70.1 

Операції з власним нерухомим майном 

70.11.0 

Організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду 

70.12.0 

Купівля та продаж власного нерухомого майна 

70.2 

70.2 

Здавання в оренду власного нерухомого майна 

70.20.0 

Здавання в оренду власного нерухомого майна 

70.3 

Операції з нерухомістю для третіх осіб 

70.31.0 

70.31.0 

Діяльність агентств нерухомості

70.32.0 

70.32.0 

Управління нерухомим майном 

 

71 

Оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку 

71.10.0 

Оренда автомобілів 

71.21.0 

Оренда інших наземних транспортних засобів та устаткування 

71.22.0 

Оренда водних транспортних засобів та устаткування 

71.23.0 

Оренда повітряних транспортних засобів та устаткування 

71.31.0 

Оренда сільськогосподарських машин та устаткування 

71.32.0 

Оренда будівельних машин та устаткування 

71.33.0 

Оренда офісних машин та устаткування, уключаючи обчислювальну техніку 

71.34.0 

Оренда інших машин та устаткування 

71.40.0 

Прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку 

72 

72 

Діяльність у сфері інформатизації 

72.10.0 

Консультування з питань інформатизації 

72.21.0

Розроблення стандартного програмного забезпечення 

72.22.0 

Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення 

72.30.0 

Оброблення даних 

72.40.0 

Діяльність, пов'язана з банками даних 

72.50.1 

Ремонт і технічне обслуговування офісної техніки 

72.50.2 

Ремонт і технічне обслуговування електронно-обчислювальної техніки 

72.60.0 

Інша діяльність у сфері інформатизації 

73 

73 

Дослідження і розробки 

73.10.1 

Дослідження і розробки в галузі природничих наук 

73.10.2 

Дослідження і розробки в галузі технічних наук 

73.20.1 

Дослідження і розробки в галузі гуманітарних наук 

73.20.2 

Дослідження і розробки в галузі суспільних наук 

74 

74 

Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям 

74.11.1 

Адвокатська діяльність 

74.11.2 

Нотаріальна та інша юридична діяльність 

74.12.0 

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту 

74.13.0 

Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки 

74.14.0 

Консультування з питань комерційної діяльності та управління 

74.15.0 

Управління підприємствами 

74.20.1 

Діяльність у сфері інжинірингу 

74.20.2 

Діяльність у сфері геології та геологорозвідування 

74.20.3 

Діяльність у сфері геодезії, гідрографії та гідрометеорології

74.30.0 

Технічні випробування та дослідження

74.40.0 

Рекламна діяльність 

74.50.0 

Підбір та забезпечення персоналом 

74.60.0 

Проведення розслідувань та забезпечення безпеки 

74.70.0 

Прибирання виробничих та житлових приміщень, устаткування та транспортних засобів 

74.81.0 

Діяльність у сфері фотографії 

74.82.0 

Пакування 

74.85.0 

Надання секретарських послуг та послуг з перекладу 

74.86.0 

Діяльність телефонних центрів 

74.87.0 

Надання інших комерційних послуг 

 

Секція L 

Державне управління 

75 

75 

Державне управління 

75.11.1 

Управління загального характеру на державному рівні 

75.11.2 

Управління на рівні державної автономії 

75.11.3 

Управління на рівні областей та міст Києва і Севастополя 

75.11.4 

Управління на рівні районів, міст, районів у містах 

75.11.5 

Управління на рівні сіл та селищ 

75.11.6 

Управління у сферах фінансової та податкової діяльності 

75.11.7 

Діяльність у сфері статистики та соціології 

75.12.0 

Управління в соціальній сфері 

75.13.0 

Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 

75.14.0 

Допоміжна діяльність у сфері державного управління 

75.21.0 

Міжнародна діяльність 

75.22.0 

Діяльність у сфері оборони 

75.23.0 

Діяльність у сфері юстиції та правосуддя 

75.24.1 

Діяльність з охорони громадського порядку та безпеки 

75.24.2 

Діяльність щодо безпеки населення в надзвичайних ситуаціях 

75.25.0 

Діяльність з пожежної охорони 

75.30.0 

Діяльність у сфері обов'язкового соціального страхування 

 

Секція M 

Освіта 

 

80 

Освіта 

80.1 

80.1 

Початкова загальна освіта

80.10.1 

Дошкільна освіта 

80.10.2 

Початкова освіта 

80.2 

80.2 

Середня освіта 

80.21.1 

Загальна середня освіта 

80.21.3 

Позашкільна освіта 

80.22.0 

Професійно-технічна освіта 

80.3 

80.3 

Вища освіта 

80.30.0 

Вища освіта 

80.4 

80.4 

Інші види діяльності у сфері освіти 

80.41.0 

Школи підготування водіїв транспортних засобів 

80.42.0 

Освіта дорослих та інші види освіти 

 

Секція N 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 

 

85 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 

 

85.1 

Діяльність в сфері охорони здоров'я людини 

85.11.1 

85.11.1 

Діяльність лікарняних закладів 

85.11.2 

85.11.2 

Охорона материнства та дитинства 

85.11.3 

85.11.3 

Діяльність санаторно-курортних закладів 

85.12.0 

85.12.0 

Медична практика 

85.13.0 

85.13.0 

Стоматологічна практика 

85.14.0 

85.14.0 

Інша діяльність у сфері охорони здоров'я людини 

85.2 

85.2 

Ветеринарна діяльність 

85.20.0 

Ветеринарна діяльність 

85.3 

85.3 

Надання соціальної допомоги 

85.31.0 

Надання соціальної допомоги із забезпеченням проживання 

85.32.1 

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання

85.32.5 

Благодійна діяльність 

 

Секція O 

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 

90 

90 

Санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів 

90.01.0 

Збирання і оброблення стічних вод 

90.02.0 

Збирання та знищення інших відходів 

90.03.0 

Прибирання сміття, боротьба із забрудненням та подібні види діяльності 

91 

91 

Діяльність громадських організацій 

91.11.0 

Діяльність організацій промисловців та підприємців 

91.12.0 

Діяльність професійних організацій 

91.20.0 

Діяльність професійних спілок 

91.31.0 

Діяльність релігійних організацій 

91.32.0 

Діяльність політичних організацій 

91.33.0 

Діяльність громадських організацій, не віднесені до інших групувань 

92 

92 

Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг 

92.11.0 

Виробництво фільмів 

92.12.0 

Розповсюдження фільмів 

92.13.0 

Демонстрація кінофільмів 

92.20.0 

Діяльність у сфері радіомовлення та телебачення 

92.31.1 

Театральна та інша мистецька діяльність 

92.31.2 

Реставраційна діяльність 

92.32.0 

Діяльність концертних та театральних залів 

92.33.0 

Діяльність ярмарок та атракціонів 

92.34.0 

Інша видовищно-розважальна діяльність 

92.40.0 

Діяльність інформаційних агентств 

92.51.1 

Діяльність бібліотек 

92.51.2 

Діяльність архівів 

92.52.0 

Діяльність музеїв та охорона історичних місць і будівель 

92.53.0 

Діяльність ботанічних садів, зоопарків та заповідників 

92.61.0 

Діяльність спортивних об'єктів 

92.62.0 

Інша діяльність у сфері спорту 

92.71.0 

Діяльність з організації азартних ігор 

92.72.0 

Інші види рекреаційної діяльності 

93 

93 

Надання індивідуальних послуг 

93.01.1 

Прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів 

93.01.2 

Чищення та фарбування текстильних та хутряних виробів 

93.02.0 

Надання послуг перукарнями та салонами краси 

93.03.0 

Організація поховань та надання пов'язаних з ними послуг 

93.04.0 

Діяльність по забезпеченню фізичного комфорту 

93.05.0 

Надання інших індивідуальних послуг 

 

Секція P 

Діяльність домашніх господарств 

95 

95 

Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги 

95.00.0 

Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги 

96 

96 

Діяльність домашніх господарств як виробників товарів для власного споживання 

96.00.0 

Діяльність домашніх господарств як виробників товарів для власного споживання 

97 

97 

Діяльність домашніх господарств як виробників послуг для власного споживання 

97.00.0 

Діяльність домашніх господарств як виробників послуг для власного споживання 

 

Секція Q 

Діяльність екстериторіальних організацій 

99 

99 

Діяльність екстериторіальних організацій 

99.00.0 

Діяльність екстериторіальних організацій 

____________
* Кодове позначення угруповань
КВЕД.

 

Заступник директора департаменту
статистики виробництва
 

 
Н. Г. Луценко
 

(Інструкція із змінами, внесеними згідно з наказами
 Державного комітету статистики України від 21.08.2002 р. N 312,
 від 28.07.2003 р. N 235,
 у редакції наказу Державного комітету статистики України
 від 08.08.2006 р. N 381)

 

Форма N 11-ОЗ

Річна
Поштова 

Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос) за 200_ рік

Форма N 11-ОЗ втратила чинність

(форма N 11-ОЗ у редакції наказів Державного
 комітету статистики України від 21.08.2002 р. N 312
,
 від 28.07.2003 р. N 235,
 втратила чинність згідно з наказом Державного
 комітету статистики України від 01.08.2006 р. N 370)

____________ 

Опрос