Идет загрузка документа (93 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке замещения вакантных должностей командования (руководящего состава), научных, научно-педагогических (педагогических) работников в высших военных учебных заведениях (военных учебных подразделениях высших учебных заведений) на конкурсной основе

Минобороны, Министерство образования и науки
Приказ, Инструкция от 20.08.2001 № 285/602
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про порядок заміщення вакантних посад командування (керівного складу), наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищих військових навчальних закладах (військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів) на конкурсній основі

(назва із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства оборони
 України, Міністерства освіти і науки України від 18.08.2014 р. N 538/941)

Наказ Міністерства оборони України,
Міністерства освіти і науки України
від 20 серпня 2001 року N 285/602

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 вересня 2001 р. за N 792/5983

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства оборони України,
 Міністерства освіти і науки України
 від 24 січня 2005 року N 58/40
,
 від 6 листопада 2007 року N 625/981
,
 від 18 серпня 2014 року N 538/941

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства оборони України,
Міністерства освіти і науки України
 від 27 січня 2015 року N 37/51)

На виконання статей 20 та 54 Закону України "Про освіту", статей 39, 40 та 48 Закону України "Про вищу освіту" та статті 6 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" і з метою поліпшення якості укомплектованості вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України та військових навчальних підрозділів, які входять до складу вищих навчальних закладів, командуванням, науковими, науково-педагогічними (педагогічними) працівниками НАКАЗУЄМО:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства оборони
 України, Міністерства освіти і науки України від 24.01.2005 р. N 58/40)

1. Затвердити Інструкцію про порядок заміщення вакантних посад командування (керівного складу), наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищих військових навчальних закладах (військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів) на конкурсній основі, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства оборони
 України, Міністерства освіти і науки України від 18.08.2014 р. N 538/941)

2. Наказ Міністра оборони СРСР від 25 березня 1990 року N 100 вважати таким, що не застосовується у Збройних Силах України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра оборони України з гуманітарної політики та у зв'язках з Верховною Радою України та заступника Міністра освіти і науки України.

(пункт 3 в редакції наказу Міністерства оборони України,
 Міністерства освіти і науки України від 24.01.2005 р. N 58/40)

4. Наказ розіслати до з'єднань та їм рівних.

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра оборони України
генерал-полковник
 

 
 
І. В. Біжан
 

Міністр освіти і науки України 

В. Г. Кремень 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок заміщення вакантних посад командування (керівного складу), наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищих військових навчальних закладах (військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів) на конкурсній основі

(У тексті Інструкції слова "Головне управління кадрової політики" замінено словами "Департамент кадрової політики та військової освіти", слова "начальник Головного управління кадрової політики" - словами "директор Департаменту кадрової політики та військової освіти", слова "управління центрального апарату" - словами "департаменти та управління центрального апарату", слова "начальник військового навчального підрозділу" - словами "керівник військового навчального підрозділу", слова "начальник управління центрального апарату" - словами "директор (начальник) департаменту (управління) центрального апарату", слова "посади командування" - словами "посади командування (керівного складу)" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України від 24 січня 2005 року N 58/40)

(У тексті Інструкції слова: "Департамент кадрової політики та військової освіти" у всіх відмінках замінено словами "Департамент кадрової політики", "Департамент військової освіти та науки" у відповідних відмінках, а слова "головнокомандувач виду Збройних Сил України" у всіх відмінках замінено словами "командувач виду Збройних Сил України" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України від 6 листопада 2007 року N 625/981)

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок заміщення на конкурсній основі особами офіцерського складу та працівниками Збройних Сил України вакантних посад командування (керівного складу), наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників і поширюється на вищі військові навчальні заклади I - IV рівнів акредитації та військові інститути у складі вищих навчальних закладів (далі - вищі військові навчальні заклади), а також факультети (кафедри) військової підготовки вищих навчальних закладів, відділення військової підготовки (далі - військові навчальні підрозділи).

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства оборони
 України, Міністерства освіти і науки України від 24.01.2005 р. N 58/40
,
 від 18.08.2014 р. N 538/941)

1.2. Інструкцію розроблено відповідно до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову та науково-технічну діяльність", Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2002 року N 744 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2003 року за N 600/7921 (далі - Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів), та Положення про вищі військові навчальні заклади Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 21 червня 2004 року N 221, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 липня 2004 року за N 841/9440 (далі - Положення про вищий військовий навчальний заклад), Положення про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України від 20 червня 2003 року N 400/192, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2003 року за N 978/8299 (далі - Положення про військовий навчальний підрозділ).

(пункт 1.2 в редакції наказу Міністерства оборони України,
 Міністерства освіти і науки України від 24.01.2005 р. N 58/40)

1.3. Педагогічну та наукову (науково-технічну) діяльність у вищих військових навчальних закладах (військових навчальних підрозділах) можуть здійснювати особи офіцерського складу та працівники Збройних Сил України, які мають високі ділові та моральні якості, відповідну освіту, професійно-практичну підготовку, необхідний досвід військової служби та педагогічної (наукової) роботи.

Призначення осіб офіцерського складу та працівників Збройних Сил України на посади командування (керівного складу), наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищих військових навчальних закладах (військових навчальних підрозділах) здійснюється на основі конкурсного відбору в порядку, визначеному Інструкцією.

Особи офіцерського складу беруть участь у конкурсі на добровільних засадах.

Решта посад у вищих військових навчальних закладах (військових навчальних підрозділах), що заміщаються особами офіцерського складу, комплектуються у порядку, визначеному у Положенні про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України, затвердженому Указом Президента України від 7 листопада 2001 року N 1053.

(абзац четвертий пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України
 від 24.01.2005 р. N 58/40)

Призначення цивільних осіб на посади командування, наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників можливо за умови, якщо штатом (штатним розписом) передбачені посади, що заміщуються працівниками Збройних Сил України.

(пункт 1.3 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом Міністерства оборони
 України, Міністерства освіти і науки України від 24.01.2005 р. N 58/40)

Перелік документів, які подаються до конкурсної комісії, особливості проведення конкурсу на заміщення вакантних посад командування, наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників, що заміщуються цивільними особами, та укладання з ними відповідного контракту визначаються Положенням про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів.

(пункт 1.3 доповнено абзацом шостим згідно з наказом Міністерства оборони
 України, Міністерства освіти і науки України від 24.01.2005 р. N 58/40)

1.4. Посади, що належать до посад командування (керівного складу), наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищих військових навчальних закладах (військових навчальних підрозділах), визначені в Положенні про вищі військові навчальні заклади (Положенні про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів).

(пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства оборони
 України, Міністерства освіти і науки України від 24.01.2005 р. N 58/40)

1.5. Посади командування (керівного складу), наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищих військових навчальних закладах (військових навчальних підрозділах) заміщуються особами офіцерського складу та працівниками Збройних Сил України, які призначаються на ці посади за підсумками конкурсу.

Відповідно до чинного законодавства при прийнятті на роботу з працівниками Збройних Сил України може укладатися безстроковий, строковий трудовий договір, у тому числі контракт.

Строк строкового трудового договору встановлюється за погодженням сторін. Вносити пропозиції щодо строку трудового договору має право кожна із сторін.

Особи офіцерського складу, які попередньо були призначені на зазначені посади, але не були переобрані за конкурсом, призначаються наказами по особовому складу відповідних командирів (начальників) для проходження військової служби відповідно до чинного законодавства.

(пункт 1.5 у редакції наказу Міністерства оборони України,
 Міністерства освіти і науки України від 18.08.2014 р. N 538/941)

1.6. Особам офіцерського складу для участі у конкурсі на заміщення посад командування (керівного складу), наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищого військового навчального закладу (військового навчального підрозділу) на клопотання конкурсної комісії може бути надана в установленому порядку короткотермінова відпустка.

Витрати, пов'язані з участю у конкурсі, несе особа офіцерського складу, яка виявила бажання брати участь у його проведенні.

1.7. До матеріалів, що надсилаються до конкурсної комісії, крім рапорту, який подається особою офіцерського складу за командою, обов'язково входять: автобіографія, копії документів про освіту та кваліфікацію, службова характеристика, службова картка, медична книжка та довідка про проходження військової служби. Копії документів про науковий ступінь, вчене звання та список наукових праць (винаходів) надсилаються за наявністю.

(абзац перший пункту 1.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України
 від 24.01.2005 р. N 58/40)

Особи офіцерського складу, які проходять військову службу за місцем проведення конкурсу, разом з рапортом про бажання взяти участь у конкурсі подають тільки службову характеристику та список наукових праць.

1.8. Пункт 1.8 вилучено 

(згідно з наказом Міністерства оборони України,
 Міністерства освіти і науки України від 24.01.2005 р. N 58/40,
 у зв'язку з цим пункти 1.9 та 1.10 уважати відповідно пунктами 1.8 та 1.9)

1.8. Конкурс на заміщення посад командування (керівного складу), наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників, що заміщаються особами офіцерського складу, які відряджені без виключення із списків особового складу вищого військового навчального закладу (військового навчального підрозділу), а також жінками, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю або доглядом за дитиною, не проводиться.

(пункт 1.8 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства оборони
 України, Міністерства освіти і науки України від 24.01.2005 р. N 58/40)

1.9. Забороняється призначення осіб офіцерського складу та працівників Збройних Сил України на посади командування (керівного складу), наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищого військового навчального закладу (військового навчального підрозділу) наказами відповідних командирів (начальників) без оголошення та проведення конкурсного відбору.

2. Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посади командування (керівного складу), наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищого військового навчального закладу (військового навчального підрозділу)

2.1. Посаду начальника вищого військового навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації може займати особа офіцерського складу, яка є громадянином України, вільно володіє українською мовою, має вчене звання професора, науковий ступінь доктора або кандидата наук і стаж науково-педагогічної діяльності не менше ніж десять років.

Посаду начальника вищого військового навчального закладу першого або другого рівня акредитації може займати особа офіцерського складу, яка є громадянином України, вільно володіє українською мовою, має повну вищу освіту, відповідну підготовку, а також стаж педагогічної роботи у вищих військових навчальних закладах не менше ніж п'ять років.

(пункт 2.1 в редакції наказу Міністерства оборони України,
 Міністерства освіти і науки України від 24.01.2005 р. N 58/40)

2.2. Посади першого заступника начальника вищого військового навчального закладу, заступника начальника вищого військового навчального закладу з навчальної та наукової роботи, заступника начальника вищого військового навчального закладу з навчальної роботи, заступника начальника вищого військового навчального закладу з наукової роботи, начальників навчального та науково-організаційного відділів у вищому військовому навчальному закладі третього або четвертого рівня акредитації можуть займати особи, які мають, як правило, вчене звання (науковий ступінь), стаж науково-педагогічної роботи у вищому військовому навчальному закладі не менше п'яти років та досвід керівництва факультетом (кафедрою, науково-дослідною установою) не менше трьох років або досвід проходження військової служби на посадах не нижче начальника штабу бригади (полку), командира окремого батальйону та їм рівних не менше 4 років.

Посади заступника начальника вищого військового навчального закладу, заступника начальника вищого військового навчального закладу з навчальної роботи, начальника навчального відділу у вищому військовому навчальному закладі першого або другого рівня акредитації можуть займати особи, які, як правило, мають вчене звання (науковий ступінь) та стаж педагогічної роботи у вищому військовому навчальному закладі не менше п'яти років або досвід проходження військової служби на посадах не нижче начальника штабу полку, командира окремого батальйону та їм рівних не менше 4 років.

(пункт 2.2 в редакції наказу Міністерства оборони України,
 Міністерства освіти і науки України від 24.01.2005 р. N 58/40)

2.3. Посади заступника начальника вищого військового навчального закладу з озброєння, заступника начальника вищого військового навчального закладу з тилу, заступника начальника вищого військового навчального закладу з гуманітарних питань можуть займати особи, які мають досвід роботи за фахом не менш як десять років та досвід керівництва відповідними підрозділами (службами) не менш як три роки.

(пункт 2.3 в редакції наказів Міністерства оборони України,
 Міністерства освіти і науки України від 24.01.2005 р. N 58/40
,
 від 06.11.2007 р. N 625/981)

2.4. Посади начальника (декана) факультету вищого військового навчального закладу можуть займати особи офіцерського складу, які мають вчене звання і науковий ступінь, а також стаж науково-педагогічної роботи у вищому військовому навчальному закладі не менше п'яти років.

Посади заступника начальника факультету вищого військового навчального закладу та заступника начальника факультету з навчальної та наукової роботи вищого військового навчального закладу можуть займати особи офіцерського складу, які мають, як правило, вчене звання (науковий ступінь), а також стаж науково-педагогічної роботи у вищому військовому навчальному закладі (досвід військової служби на посадах не нижче командира батальйону та їм рівних) не менш як п'ять років.

(абзац другий пункту 2.4 у редакції наказу Міністерства оборони України,
 Міністерства освіти і науки України від 06.11.2007 р. N 625/981)

Посади керівника військового навчального підрозділу та його заступника можуть займати особи, які мають вчене звання (науковий ступінь), а також стаж науково-педагогічної роботи у вищому військовому навчальному закладі або військовому навчальному підрозділі не менше п'яти років.

(пункт 2.4 в редакції наказу Міністерства оборони України,
 Міністерства освіти і науки України від 24.01.2005 р. N 58/40)

2.5. Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на інші посади науково-педагогічних (педагогічних) та наукових працівників вищого військового навчального закладу (військового навчального підрозділу) визначені в Положенні про вищі військові навчальні заклади (Положенні про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів).

(пункт 2.5 в редакції наказу Міністерства оборони України,
 Міністерства освіти і науки України від 24.01.2005 р. N 58/40)

3. Організація проведення конкурсу кандидатів на посаду начальника вищого військового навчального закладу

3.1. Конкурсне заміщення посади начальника вищого військового навчального закладу проводиться у разі:

абзац другий пункту 3.1 вилучено 

(згідно з наказом Міністерства оборони України,
 Міністерства освіти і науки України від 24.01.2005 р. N 58/40)

якщо посада начальника вищого військового навчального закладу вакантна або закінчується термін заміщення цієї посади за попереднім конкурсом.

3.2. Рішення про проведення конкурсу приймає Міністр оборони України за поданням командувача (начальника), у підпорядкуванні якого знаходиться відповідний вищий військовий навчальний заклад.

3.3. Конкурс призначається у такі терміни:

не пізніше двох місяців до призначення, якщо посада начальника вищого військового навчального закладу вакантна;

не пізніше трьох місяців до закінчення терміну перебування особи офіцерського складу на посаді за підсумками попереднього конкурсу, якщо посада зайнята.

3.4. Для проведення конкурсу створюється конкурсна комісія. До складу комісії залучаються представники командувача (начальника), у підпорядкуванні якого знаходиться відповідний вищий військовий навчальний заклад, Департаменту кадрової політики, Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України, замовника, в інтересах якого здійснюється підготовка військових фахівців, а також вищого військового навчального закладу (не менше 1/3 членів конкурсної комісії, які обираються вченою (педагогічною) радою відповідного навчального закладу).

Абзац другий пункту 3.4 вилучено 

(згідно з наказом Міністерства оборони України,
 Міністерства освіти і науки України від 24.01.2005 р. N 58/40)

Персональний склад комісії, а також її голова затверджуються Міністром оборони України за поданням командувача (начальника), у підпорядкуванні якого знаходиться вищий військовий навчальний заклад.

3.5. Оголошення про проведення конкурсу на посаду начальника вищого військового навчального закладу, вимоги до претендентів та матеріалів, що подаються на конкурс, публікуються в засобах масової інформації та розсилаються у вигляді інформаційних листків про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади (додаток 1 до Інструкції). Інформаційні листки про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади (далі - інформаційні листки) розробляються у штабах видів Збройних Сил України (департаментах та управліннях центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України), яким підпорядковані відповідні військові навчальні заклади, та надсилаються до Департаменту кадрової політики, Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України, замовника, в інтересах якого здійснюється підготовка військових фахівців, вищих військових навчальних закладів, науково-дослідних установ Збройних Сил України, військових частин (до з'єднання включно) не пізніше ніж за два місяці до проведення конкурсу.

3.6. Командири і начальники, які отримали інформаційний листок про оголошення конкурсу на заміщення посади начальника вищого військового навчального закладу, зобов'язані довести його зміст до підпорядкованого офіцерського складу. На підставі відомостей про проведення конкурсу та рапортів осіб офіцерського складу, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, відповідні командири і начальники зобов'язані надати їм таку можливість.

3.7. Термін подання матеріалів та рапортів для участі у конкурсі кандидатами на заміщення посади начальника вищого військового навчального закладу - один місяць з дня опублікування оголошення про конкурс. Після закінчення терміну подання рапортів протягом двох тижнів конкурсна комісія вивчає подані матеріали та визначає відповідність кандидатів кваліфікаційним вимогам для заміщення цієї посади.

За бажанням претендентів та за дорученням конкурсної комісії їм може надаватися можливість для ознайомлення з вищим військовим навчальним закладом, вивчення питань, пов'язаних із виконанням обов'язків начальника вищого військового навчального закладу.

3.8. Конкурсна комісія розглядає подані рапорти та відповідні матеріали претендентів на посаду начальника вищого військового навчального закладу і вносить кандидатури претендентів, які відповідають вимогам цієї Інструкції, для розгляду на вченій (педагогічній) раді вищого військового навчального закладу.

3.8.1. Вчена (педагогічна) рада вищого військового навчального закладу розглядає запропоновані кандидатури та рекомендує конкурсній комісії кандидатури претендентів на посаду начальника вищого військового навчального закладу, які набрали не менше ніж 30 відсотків голосів від статутного складу вченої (педагогічної) ради під час голосування.

Кожен член вченої (педагогічної) ради може голосувати лише за одну кандидатуру.

3.8.2. У разі, якщо жоден з претендентів на посаду начальника вищого військового навчального закладу не набрав у першому турі потрібної кількості голосів, проводиться другий тур. До голосування у другому турі допускається не більше двох кандидатів з числа тих, хто набрав у першому турі найбільшу кількість голосів. У разі, якщо в другому турі жоден з кандидатів на посаду начальника вищого військового навчального закладу не набрав 30 відсотків голосів від статутного складу вченої (педагогічної) ради, конкурс оголошується повторно.

У разі, якщо в результаті повторного конкурсу жоден з кандидатів не набрав 30 відсотків голосів від статутного складу вченої (педагогічної) ради під час голосування, Міністр оборони України до проведення нового конкурсу призначає тимчасово виконуючого посаду начальника вищого військового навчального закладу на строк не більше ніж шість місяців.

3.8.3. Конкурсна комісія розглядає рекомендовані вченою (педагогічною) радою кандидатури та надає пропозиції Міністру оборони України щодо призначення на посаду начальника вищого військового навчального закладу однієї з рекомендованих кандидатур.

3.8.4. У разі створення нового вищого військового навчального закладу Міністр оборони України призначає тимчасово виконуючого посаду начальника вищого військового навчального закладу на термін до проведення конкурсу, але не більше ніж на шість місяців.

(пункт 3.8 в редакції наказу Міністерства оборони України,
 Міністерства освіти і науки України від 24.01.2005 р. N 58/40)

3.9. На підставі співбесіди з кандидатами на посаду начальника вищого військового навчального закладу, підсумків їх праці на попередніх посадах, пропозицій вченої (педагогічної) ради навчального закладу конкурсна комісія на своєму засіданні (у складі не менше 2/3 членів комісії) приймає рішення, кого із претендентів пропонувати на заміщення посади.

3.10. Рішення конкурсної комісії приймається відкритим або таємним голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини присутніх членів комісії.

Якщо голоси розділилися порівну, то приймається рішення, за яке віддав голос голова комісії. Якщо жоден з учасників конкурсу не отримав необхідної кількості голосів присутніх членів комісії, за рішенням конкурсної комісії може бути проведено повторне голосування.

Конкурс вважається таким, що не відбувся, у тому разі, коли за підсумками повторного голосування жоден з учасників конкурсу не набрав необхідної кількості голосів.

3.11. Після позитивного розгляду рішення конкурсної комісії Вищою атестаційною комісією Міністерства оборони України кандидатура претендента за поданням Міністра оборони України погоджується з Міністерством освіти і науки України. У разі погодження кандидатури видається наказ Міністра оборони України по особовому складу про призначення особи офіцерського складу на посаду.

(пункт 3.11 в редакції наказу Міністерства оборони України,
 Міністерства освіти і науки України від 24.01.2005 р. N 58/40)

3.12. У разі проведення конкурсу серед кандидатів на посаду начальника військового інституту, що створено у складі вищого навчального закладу, попереднє погодження кандидатури претендента на посаду начальника військового інституту проводиться також з ректором (начальником) відповідного вищого навчального закладу.

(пункт 3.12 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства оборони
 України, Міністерства освіти і науки України від 24.01.2005 р. N 58/40)

3.13. Пункт 3.13 вилучено

(згідно з наказом Міністерства оборони України,
 Міністерства освіти і науки України від 24.01.2005 р. N 58/40)

4. Організація проведення конкурсу кандидатів на посаду керівника військового навчального підрозділу

4.1. Конкурсне заміщення посади керівника військового навчального підрозділу проводиться у разі:

абзац другий пункту 4.1 вилучено 

(згідно з наказом Міністерства оборони України,
 Міністерства освіти і науки України від 24.01.2005 р. N 58/40)

якщо посада керівника військового навчального підрозділу вакантна або закінчується термін заміщення цієї посади за підсумками попереднього конкурсу.

4.2. Рішення про проведення конкурсу приймає командувач виду Збройних Сил України (директор (начальник) департаменту (управління) центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України), у підпорядкуванні якого знаходиться військовий навчальний підрозділ.

4.3. Конкурс призначається у такі терміни:

не пізніше двох місяців до призначення, якщо посада керівника військового навчального підрозділу вакантна;

не пізніше трьох місяців до закінчення терміну перебування особи на посаді за підсумками попереднього конкурсу, якщо посада зайнята.

(абзац третій пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України
 від 24.01.2005 р. N 58/40)

4.4. Для проведення конкурсу створюється конкурсна комісія. До складу конкурсної комісії залучаються представники командувача (начальника), у підпорядкуванні якого знаходиться відповідний військовий навчальний підрозділ, Департаменту кадрової політики, Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України, замовника, в інтересах якого здійснюється підготовка військових фахівців, а також військового навчального підрозділу (не менше 1/3 членів конкурсної комісії, які обираються на загальних зборах особового складу військового навчального підрозділу).

Абзац другий пункту 4.4 вилучено 

(згідно з наказом Міністерства оборони України,
 Міністерства освіти і науки України від 24.01.2005 р. N 58/40)

Персональний склад комісії, а також її голова затверджуються командувачем виду Збройних Сил України (директором (начальником) департаменту (управління) центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України), у підпорядкуванні якого знаходиться військовий навчальний підрозділ.

4.5. Оголошення про проведення конкурсу на посади керівників військових навчальних підрозділів, вимоги до претендентів та матеріалів, що подаються на конкурс, публікуються в засобах масової інформації та розсилаються у вигляді інформаційних листків.

Інформаційні листки розробляються у штабах видів Збройних Сил України (департаментах та управліннях центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України), яким підпорядковані відповідні військові навчальні підрозділи, та надсилаються до Департаменту кадрової політики, Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України, замовника, в інтересах якого здійснюється підготовка військових фахівців, вищих військових навчальних закладів, науково-дослідних установ Збройних Сил України, військових частин (до з'єднання включно) не пізніше ніж за два місяці до проведення конкурсу.

4.6. Командири і начальники, які отримали інформаційний листок про оголошення конкурсу на заміщення посади керівника військового навчального підрозділу, зобов'язані довести його зміст до підпорядкованого особового складу. На підставі відомостей про проведення конкурсу і рапортів (заяв) осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, відповідні командири і начальники зобов'язані надати їм таку можливість.

(пункт 4.6 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства оборони
 України, Міністерства освіти і науки України від 24.01.2005 р. N 58/40)

4.7. Термін подання матеріалів та рапортів (заяв) кандидатами на заміщення посади керівника військового навчального підрозділу для участі у конкурсі - один місяць з дня опублікування оголошення про конкурс. Після закінчення терміну подання рапортів (заяв) протягом двох тижнів конкурсна комісія вивчає подані матеріали та визначає відповідність кандидатів кваліфікаційним вимогам для заміщення цієї посади. За бажанням претендентів та за дорученням конкурсної комісії їм може надаватися можливість для ознайомлення з відповідним військовим навчальним підрозділом, вивчення питань, пов'язаних із виконанням обов'язків керівника військового навчального підрозділу.

(пункт 4.7 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства оборони
 України, Міністерства освіти і науки України від 24.01.2005 р. N 58/40)

4.8. Конкурсна комісія розглядає подані рапорти (заяви) та відповідні матеріали претендентів на посаду керівника військового навчального підрозділу і вносить кандидатури претендентів, які відповідають вимогам цієї Інструкції, для розгляду на засіданні вченої ради факультету військової підготовки (зборах особового складу кафедри військової підготовки).

Вчена рада факультету військової підготовки (збори особового складу кафедри військової підготовки) розглядає запропоновані кандидатури та рекомендує конкурсній комісії кандидатури претендентів на посаду керівника військового навчального підрозділу, які набрали не менше ніж 30 відсотків голосів від складу вченої ради (зборів) під час голосування.

Кожен член вченої ради (зборів) може голосувати лише за одну кандидатуру.

(пункт 4.8 в редакції наказу Міністерства оборони України,
 Міністерства освіти і науки України від 24.01.2005 р. N 58/40)

4.9. Конкурсна комісія (у складі не менше 2/3 членів комісії) на підставі співбесіди з кандидатами на посаду керівника військового навчального підрозділу, результатів їх праці на попередніх посадах розглядає рекомендовані вченою радою (зборами) кандидатури та надає пропозиції щодо призначення на посаду однієї із кандидатур.

(пункт 4.9 в редакції наказу Міністерства оборони України,
 Міністерства освіти і науки України від 24.01.2005 р. N 58/40)

4.10. Рішення конкурсної комісії приймається відкритим або таємним голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини присутніх членів комісії.

Якщо голоси розділилися порівну, то приймається рішення, за яке віддав голос голова комісії. Якщо жоден з учасників конкурсу не отримав необхідної кількості голосів присутніх членів комісії, за рішенням конкурсної комісії може бути проведено повторне голосування.

Конкурс вважається таким, що не відбувся, у тому разі, коли за підсумками повторного голосування жоден з учасників конкурсу не набрав необхідної кількості голосів.

4.11. Рішення конкурсної комісії розглядає атестаційна комісія, створена у виді Збройних Сил України (департаменті та управлінні центрального апарату Міністерства оборони України або Генерального штабу Збройних Сил України), і приймає відповідне рішення щодо призначення претендента на посаду, яке затверджується командувачем виду Збройних Сил України (директором (начальником) департаменту (управління) центрального апарату Міністерства оборони України або Генерального штабу Збройних Сил України), у підпорядкуванні якого знаходиться військовий навчальний підрозділ. Після попереднього погодження кандидатури претендента з ректором відповідного вищого навчального закладу та замовником, в інтересах якого здійснюється підготовка військових фахівців, посадовою особою за номенклатурою призначення видається наказ по особовому складу про призначення особи на посаду керівника військового навчального підрозділу.

(пункт 4.11 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства оборони
 України, Міністерства освіти і науки України від 24.01.2005 р. N 58/40)

4.12. У разі створення нового військового навчального підрозділу посадова особа за номенклатурою призначення призначає тимчасово виконуючого посаду начальника військового навчального підрозділу на термін до проведення конкурсу, але не більш як на шість місяців.

(пункт 4.12 в редакції наказів Міністерства оборони України,
 Міністерства освіти і науки України від 24.01.2005 р. N 58/40
,
 від 06.11.2007 р. N 625/981)

5. Організація проведення конкурсу кандидатів на інші посади командування (керівного складу), наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищого військового навчального закладу (військового навчального підрозділу)

5.1. Конкурс на заміщення посад командування (керівного складу), наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищого військового навчального закладу (військового навчального підрозділу) (далі - вакантні посади) проводиться за наявності вакантної посади та на посади, які вивільняються у поточному навчальному семестрі.

5.2. Рішення про проведення конкурсу у вищому військовому навчальному закладі (військовому навчальному підрозділів приймає начальник вищого військового навчального закладу (військового навчального підрозділу), про що видається відповідний наказ.

5.3. Для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наказом начальника вищого військового навчального закладу терміном на один навчальний рік призначається конкурсна комісія у такому складі: голова конкурсної комісії - перший заступник начальника вищого військового навчального закладу (заступник начальника вищого військового навчального закладу з навчальної і наукової роботи) та члени комісії, які обираються на засіданні вченої (педагогічної) ради вищого військового навчального закладу.

У разі проведення конкурсу кандидатів на вакантні посади у вищому військовому навчальному закладі, що створюється, конкурсна комісія призначається з числа осіб, які входять до складу організаційного ядра.

(абзац другий пункту 5.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України
 від 24.01.2005 р. N 58/40)

До складу організаційного ядра входять особи, які призначені (без проведення конкурсу) тимчасово виконуючими посади командування (керівного складу) відповідними наказами посадових осіб на термін не більш як на шість місяців.

(пункт 5.3 доповнено абзацом третім згідно з наказом Міністерства оборони
 України, Міністерства освіти і науки України від 24.01.2005 р. N 58/40
,
 абзац третій пункту 5.3 у редакції наказу Міністерства оборони України,
 Міністерства освіти і науки України від 06.11.2007 р. N 625/981)

5.4. Оголошення про проведення конкурсу на вакантні посади публікуються в засобах масової інформації та у вигляді інформаційних листків про оголошення конкурсу, що розробляються вищим військовим навчальним закладом (військовим навчальним підрозділом), та надсилаються на адреси командувача (начальника), якому він підпорядкований, замовника, в інтересах якого здійснюється підготовка військових фахівців, директора Департаменту кадрової політики, Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України, начальників вищих військових навчальних закладів, науково-дослідних установ Збройних Сил України та командирів військових частин (до з'єднання включно) два рази на рік не пізніше ніж за два місяці до початку навчального семестру.

(абзац перший пункту 5.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України
 від 24.01.2005 р. N 58/40)

В інформаційному листку надається перелік усіх вакантних посад, на які у наступному навчальному семестрі планується проводити конкурс на їх заміщення, з визначенням конкретного терміну проведення конкурсу.

5.5. Командири і начальники, які отримали інформаційний листок, зобов'язані довести його зміст до підпорядкованого особового складу. На підставі відомостей про проведення конкурсу і рапортів (заяв) осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, відповідні командири і начальники зобов'язані надати їм таку можливість.

(пункт 5.5 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства оборони
 України, Міністерства освіти і науки України від 24.01.2005 р. N 58/40)

5.6. Конкурс призначається у такі терміни:

не пізніше одного місяця до призначення, якщо посада вакантна;

не пізніше двох місяців до запланованого звільнення особою офіцерського складу займаної посади у зв'язку з призначенням на іншу посаду, переведенням до іншого місця служби, звільненням у запас;

(абзац третій пункту 5.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України
 від 24.01.2005 р. N 58/40)

не пізніше двох місяців до закінчення терміну перебування особи на посаді, який був визначений попереднім конкурсом.

(пункт 5.3 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом Міністерства оборони
 України, Міністерства освіти і науки України від 24.01.2005 р. N 58/40)

5.7. Свою кандидатуру для участі в конкурсі на вакантну посаду має право пропонувати будь-яка особа, яка відповідає кваліфікаційним вимогам до кандидатів на посади командування (керівного складу), наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищого військового навчального закладу (військового навчального підрозділу).

(пункт 5.7 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства оборони
 України, Міністерства освіти і науки України від 24.01.2005 р. N 58/40)

5.8. Не допускається немотивована відмова у розгляді рапорту (заяви) особі на участь у конкурсі на заміщення вакантної посади.

(абзац перший пункту 5.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України
 від 24.01.2005 р. N 58/40)

Особову справу, рапорт (заяву) та відповідні матеріали осіб офіцерського складу командири і начальники разом зі своїми висновками повинні надіслати до конкурсної комісії не пізніше ніж за місяць до дати проведення конкурсу у вищому військовому навчальному закладі (військовому навчальному підрозділі).

(абзац другий пункту 5.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України
 від 24.01.2005 р. N 58/40)

5.9. Після закінчення терміну подання рапортів (заяв) конкурсна комісія в двотижневий термін вивчає матеріали, подані претендентами на участь у конкурсі, і визначає відповідність кандидатів вимогам посади, на заміщення якої оголошено конкурс.

(абзац перший пункту 5.9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України
 від 24.01.2005 р. N 58/40)

Якщо конкурсна комісія під час розгляду документів, що надійшли на конкурс, установила невідповідність професійно-кваліфікаційних якостей особи вимогам до кандидатів на вакантні посади, то після доповіді начальнику вищого військового навчального закладу (військового навчального підрозділу) і за його рішенням документи повертаються з викладенням причин відмови на участь кандидата у конкурсі.

(абзац другий пункту 5.9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України
 від 24.01.2005 р. N 58/40)

Рішення конкурсна комісія приймає відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Результати роботи комісії оформлюються протоколом, який має містити мотивовані висновки про допуск або відмову в участі у конкурсі щодо кожного з претендентів. Протокол засідання конкурсної комісії підписується усіма членами конкурсної комісії.

Підсумки розгляду документів, що надійшли на конкурс, голова конкурсної комісії доповідає начальнику вищого військового навчального закладу (військового навчального підрозділу), який приймає рішення щодо включення в конкурсний список осіб, які бажають взяти участь у конкурсі.

Конкурсний список кандидатів на вакантні посади за 10 діб до проведення конкурсу має бути вивішений в установленому начальником вищого військового навчального закладу (військового навчального підрозділу) місці та доведений до членів вченої (педагогічної) ради.

5.10. Особи, які допущені до участі у конкурсі, викликаються до вищого військового навчального закладу (військового навчального підрозділу) з розрахунку їх прибуття на конкурс не пізніше ніж за добу до його проведення.

(абзац перший пункту 5.10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України
 від 24.01.2005 р. N 58/40)

За бажанням кандидатів та за дорученням конкурсної комісії їм може надаватися можливість для ознайомлення із структурним підрозділом, де вони бажають працювати, зустрічі з колективом підрозділу.

5.11. За наявності двох і більше претендентів на заміщення посади наукових та науково-педагогічних (педагогічних) працівників конкурсна комісія повинна визначити рейтинг претендентів шляхом відкритого або таємного голосування наукових та науково-педагогічних (педагогічних) працівників кафедри (циклу), у штаті якої знаходиться вакантна посада.

5.12. На підставі співбесіди з кандидатами на посаду та вивчення матеріалів, що ними подані, конкурсна комісія на своєму засіданні приймає рішення, кого із претендентів пропонувати вченій (педагогічній) раді вищого військового навчального закладу (військового навчального підрозділу) на заміщення посади. Голова конкурсної комісії або його заступник подає вченій (педагогічній) раді вищого військового навчального закладу (військового навчального підрозділу) документи та висновок конкурсної комісії щодо кожного кандидата.

У разі створення нового вищого військового навчального закладу (військового навчального підрозділу) позитивне рішення конкурсної комісії може бути підставою для призначення відповідного кандидата (офіцера) на посаду чи прийняття цивільної особи на роботу.

(пункт 5.12 доповнено абзацом другим згідно з наказом Міністерства оборони
 України, Міністерства освіти і науки України від 06.11.2007 р. N 625/981)

5.13. За рекомендаціями конкурсної комісії вчена (педагогічна) рада вищого військового навчального закладу (військового навчального підрозділу) (у складі не менше 2/3 її членів) таємним голосуванням приймає рішення, кого з претендентів пропонувати на заміщення вакантної посади відповідно до умов оголошеного конкурсу.

Для проведення таємного голосування вчена (педагогічна) рада обирає із своїх членів лічильну комісію у складі не менше трьох осіб. Прізвища, ім'я та по батькові осіб, які беруть участь у конкурсі на заміщення вакантної посади, вносяться до одного бюлетеня для таємного голосування щодо обрання на заміщення посади (додаток 2 до Інструкції). Свою згоду чи незгоду з призначенням кандидата на вакантну посаду, прізвище якого внесено до цього бюлетеня, члени вченої (педагогічної) ради висловлюють залишивши чи викресливши прізвище кандидата у бюлетені. Кожен член вченої (педагогічної) ради може голосувати лише за одну кандидатуру. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів і оголошує результати. Протокол лічильної комісії затверджується вченою (педагогічною) радою і додається до матеріалів конкурсу.

(абзац другий пункту 5.13 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України
 від 24.01.2005 р. N 58/40)

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини присутніх членів вченої (педагогічної) ради. Якщо під час проведення конкурсу, у якому брали участь два і більше кандидати, голоси поділилися порівну, то проводиться додаткове обговорення кандидатур і повторне голосування на цьому самому засіданні вченої (педагогічної) ради. Рішення вченої (педагогічної) ради затверджується начальником вищого військового навчального закладу (військового навчального підрозділу).

Конкурс вважається таким, що не відбувся, у тому разі, коли за підсумками повторного голосування жоден з учасників конкурсу не набрав необхідної кількості голосів або були допущені процедурні чи інші порушення порядку проведення конкурсу.

5.14. Рішення вченої (педагогічної) ради вищого військового навчального закладу (військового навчального підрозділу) має рекомендаційний характер і є підставою для оформлення подання для призначення відповідного кандидата на посаду. Особи офіцерського складу, вибрані за конкурсом, призначаються на вакантні посади наказами по особовому складу командирів (начальників) відповідно до Номенклатури посад для призначення осіб офіцерського складу, яка затверджується Міністром оборони України.

Цивільні особи, відібрані за конкурсом, приймаються на роботу згідно з Положенням про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації.

(пункт 5.14 доповнено абзацом другим згідно з наказом Міністерства оборони
 України, Міністерства освіти і науки України від 24.01.2005 р. N 58/40)

5.15. Особи, які беруть участь у конкурсі, можуть бути присутніми на засіданнях кафедри (циклу), конкурсної комісії, вченої (педагогічної) ради вищого військового навчального закладу (військового навчального підрозділу) та повинні бути ознайомленими з відповідними рішеннями.

(абзац перший пункту 5.15 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України
 від 24.01.2005 р. N 58/40)

Кафедра (цикл), конкурсна комісія та вчена (педагогічна) рада має право на своєму засіданні заслуховувати учасників конкурсу з питань їх службової, наукової та громадської діяльності.

5.16. У разі проведення конкурсу на заміщення вакантної посади на факультеті військової підготовки конкурсна комісія створюється наказом начальника факультету.

Конкурсна комісія свої висновки та рекомендації щодо призначення кандидата на вакантну посаду доповідає на засіданні вченої ради факультету. Рішення вченої ради затверджується начальником факультету після попереднього погодження кандидатури претендента на посаду з ректором відповідного вищого навчального закладу та замовником, в інтересах якого здійснюється підготовка військових фахівців.

5.17. У разі проведення конкурсу на заміщення посади наукових та науково-педагогічних (педагогічних) працівників на кафедрі військової підготовки конкурсна комісія не створюється. Кандидати на заміщення посади розглядаються на засіданні кафедри. Перед оформленням документів на призначення особи проводиться попереднє погодження кандидатури претендента на посаду з ректором відповідного вищого навчального закладу та замовником, в інтересах якого здійснюється підготовка військових фахівців.

(пункт 5.17 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства оборони
 України, Міністерства освіти і науки України від 24.01.2005 р. N 58/40)

5.18. Особи офіцерського складу, вибрані за конкурсом на посади у військовому навчальному підрозділі, призначаються на посади наказами по особовому складу командирів (начальників) відповідно до Номенклатури посад для призначення осіб офіцерського складу.

Цивільні особи, відібрані за конкурсом, приймаються на роботу згідно з Положенням про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації.

(пункт 5.18 доповнено абзацом другим згідно з наказом Міністерства оборони
 України, Міністерства освіти і науки України від 24.01.2005 р. N 58/40)

5.19. Пункт 5.19 вилучено 

(згідно з наказом Міністерства оборони України,
 Міністерства освіти і науки України від 24.01.2005 р. N 58/40,
у зв'язку з цим пункт 5.20 вважати пунктом 5.19)

5.19. Якщо конкурс було оголошено, але рапорти (заяви) та документи на участь у конкурсі до вищого військового навчального закладу (військового навчального підрозділу) не надійшли, то він вважається таким, що не відбувся. При цьому призначення особи на вакантну посаду здійснюється в установленому порядку наказом відповідного командира (начальника).

(пункт 5.19 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства оборони
 України, Міністерства освіти і науки України від 24.01.2005 р. N 58/40)

5.21. Пункт 5.21 вилучено 

(згідно з наказом Міністерства оборони України,
 Міністерства освіти і науки України від 24.01.2005 р. N 58/40)

 

Начальник Головного
управління кадрової політики
Міністерства оборони України
генерал-лейтенант
 

 
 
 
М. І. Нещадим
 

Начальник Департаменту
кадрової роботи Міністерства
освіти і науки України
 

 
 
В. Т. Биковський
 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК
про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади

1. _______________________________________________________________
                        (найменування органу управління або вищого військового навчального
_________________________________________________________________
                                              закладу /військового навчального підрозділу/) 

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади ______________________
                                                                                                                         (найменування посади)

штатно-посадова категорія _________, посадовий оклад _________ гривень.

2. Умови конкурсу:

У конкурсі можуть брати участь особи, які мають
науковий ступінь ______________, вчене звання _______________________,
                                         (указується ступінь)                                             (указується звання)

військово-облікову спеціальність за освітою __________________, освітньо-
                                                                                                               (указується ВОС)

кваліфікаційний рівень _____________________________________________,
                                                                         (указується освітньо-кваліфікаційний рівень)

стаж роботи на посаді _____________________________________________.
                                                                                 (указується посада та стаж роботи)

3. Дата проведення конкурсу, термін подання документів ________________
_________________________________________________________________.
                       (указується дата проведення конкурсу та термін подання документів)

4. Для участі у конкурсі надсилаються такі документи (матеріали)
_________________________________________________________________
                               (указується перелік документів, які повинні бути надіслані)

5. Документи надсилаються на адресу ________________________________
________________________________________________________________.
                                                            (указується поштова адреса)

Начальник відділу (управління) кадрів ________________________________
                                                                                      (військове звання, підпис, прізвище та ініціали)

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства оборони
 України, Міністерства освіти і науки України від 24.01.2005 р. N 58/40)
 

Начальник Головного
управління кадрової політики
Міністерства оборони України
генерал-лейтенант
 

 
 
 
М. І. Нещадим
 

Начальник Департаменту
кадрової роботи Міністерства
освіти і науки України
 

 
 
В. Т. Биковський
 

 

БЮЛЕТЕНЬ
для таємного голосування щодо обрання на заміщення посади

____________________________________________
                                                                       (найменування посади)

Вчена рада _______________________________________________________
                                              (найменування вищого військового навчального закладу
_________________________________________________________________
                                                            /військового навчального підрозділу/)
_________________________________________________________________
                                                                       (дата і номер протоколу)

1. _______________________________________________________________
                                           (військове звання, науковий ступінь та вчене звання)
_________________________________________________________________
                                                       (прізвище, ім'я та по батькові кандидата)

2. _______________________________________________________________
                                           (військове звання, науковий ступінь та вчене звання)
_________________________________________________________________
                                                      (прізвище, ім'я та по батькові кандидата) 

3. _______________________________________________________________
                                          (військове звання, науковий ступінь та вчене звання)
_________________________________________________________________
                                                       (прізвище, ім'я та по батькові кандидата)

Примітки вилучено

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства оборони
 України, Міністерства освіти і науки України від 24.01.2005 р. N 58/40)

 

Начальник Головного
управління кадрової політики
Міністерства оборони України
генерал-лейтенант
 

 
 
 
М. І. Нещадим
 

Начальник Департаменту
кадрової роботи Міністерства
освіти і науки України
 

 
 
В. Т. Биковський
 

Опрос