Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка осуществления таможенного контроля товаров и других предметов, перемещаемых через таможенную границу Украины с использованием воздушных судов

Государственная таможенная служба
Порядок, Приказ от 29.08.2001 № 579
Утратил силу

Про затвердження Порядку здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України з використанням повітряних суден

Наказ Державної митної служби України
від 29 серпня 2001 року N 579

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 вересня 2001 р. за N 790/5981

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної митної служби України
 від 6 квітня 2004 року N 240)

Відповідно до Митного кодексу України з метою вдосконалення організації митного контролю та запровадження в митних органах єдиного порядку здійснення митного контролю й митного оформлення повітряних суден, товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України з їх використанням, і для сприяння здійсненню зовнішньоекономічної діяльності НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України з використанням повітряних суден (далі - Порядок), що додається.

2. Управлінню організації митного контролю (Терещенко С. С.) та Правовому управлінню (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію в Міністерство юстиції України.

3. Управлінню справами (Карпенко В. П.) забезпечити тиражування та розсилку цього наказу регіональним митницям і митницям після його державної реєстрації.

4. Начальникам митниць на основі Порядку в місячний термін розробити та наказом митниці затвердити технологічну схему здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України з використанням повітряних суден.

5. Начальникам регіональних митниць забезпечити здійснення періодичних перевірок дотримання розроблених у митницях технологічних схем митного контролю й митного оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України з використанням повітряних суден.

6. Начальникам митниць забезпечити інформування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності про вимоги затвердженого Порядку.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Пашка П. В.

 

В. о. Голови Служби 

О. Б. Єгоров 

 

ПОРЯДОК
здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України з використанням повітряних суден

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Митного кодексу України з метою визначення послідовності дій посадових осіб митниць при здійсненні митного контролю за переміщенням повітряних суден і контролю цих суден, товарів та інших предметів, що переміщуються ними через митний кордон України.

1.2. Повітряні судна, товари та інші предмети, що переміщуються через митний кордон, підлягають митному контролю.

Митний контроль здійснюється з метою забезпечення дотримання державними органами, підприємствами та їх службовими особами, а також фізичними особами порядку переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів.

1.3. Митний контроль здійснюється шляхом перевірки документів, потрібних для такого контролю, митного огляду (транспортних засобів, товарів та інших предметів), переогляду, обліку предметів, які переміщуються через митний кордон України, а також в інших формах, що не суперечать законам України.

1.4. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

авіаційна вантажна накладна - документ, що свідчить про укладення договору про повітряне перевезення товарів та інших предметів, умови перевезення, а також прийняття товарів та інших предметів до перевезення;

авіаційний перевізник (далі - авіаперевізник) - будь-яка юридична чи фізична особа, яка виконує повітряні перевезення та має права експлуатанта авіаційної техніки;

багаж - товари та інші предмети, що переміщуються пасажирами, членами екіпажу ПС або іншими фізичними особами і перевозяться за угодою з авіаційним перевізником;

генеральна декларація - документ, який містить у собі інформацію щодо власника повітряного судна або виконавця рейсу, а також реєстраційного номера повітряного судна або його військового знака, номера рейсу, дати виконання рейсу, аеропортів відправлення, проміжних посадок і прибуття тощо;

документ контролю за доставкою товарів (далі - ДКД) - документ (попередня вантажна митна декларація, попередня акцизна вантажна митна декларація, попереднє повідомлення, вантажна митна декларація тощо), що містить відомості про переміщувані товари та інші предмети, відправника, одержувача тощо й потрібний для здійснення контролю за переміщенням цих товарів та інших предметів між митницями;

зона митного контролю - частина пункту пропуску через митний кордон України або територія в інших місцях, у межах якої митниця здійснює митний контроль;

режим зони митного контролю - порядок доступу в зону митного контролю й перебування в ній посадових осіб митниці, що безпосередньо забезпечують процес митного контролю, посадових осіб контрольних служб та служб аеропорту, громадян, які проходять митний контроль або вповноважені пред'явити для такого контролю товари та інші предмети, а також порядок переміщення товарів та інших предметів за межі зони митного контролю;

карго-маніфест - зведена відомість, що містить інформацію про номери авіаційних вантажних накладних, кількість вантажних місць, вагу, найменування товарів та інших предметів, які навантажуються на борт (вивантажуються з борту) повітряного судна під митним контролем;

митний контроль - сукупність заходів, що здійснюються посадовими особами митних органів з метою забезпечення дотримання державними органами, підприємствами та їх службовими особами, а також фізичними особами порядку переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів;

митний режим - сукупність установлених митним законодавством правових положень, що визначають залежно від мети переміщення порядок переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів і порядок застосування до них митних процедур;

митне оформлення - сукупність заходів, що здійснюються посадовими особами митних органів з метою забезпечення митного контролю та для застосування засобів державного регулювання ввезення на митну територію України, вивезення за її межі й транзиту через територію України товарів та інших предметів;

повітряне судно (далі - ПС) - будь-який пілотований державний (використовується на військовій, міліцейській (поліцейській), митній, прикордонній службі) або цивільний апарат, що самостійно прибуває на митну територію України або вибуває за її межі;

пункт пропуску - спеціально виділена територія в аеропортах (на аеродромах) з комплексом будівель, споруд і технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю й пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, товарів та інших предметів;

контрольні служби - державні служби (інспекції), які здійснюють контроль за додержанням вимог чинного законодавства з питань екологічного, ветеринарного, санітарного, фітосанітарного, епідеміологічного, радіологічного, інших видів контролю;

склад - спеціально обладнане на території пункту пропуску місце, на території якого створено зону митного контролю та яке призначено для зберігання товарів та інших предметів, що перебувають під митним контролем;

список пасажирів - список пасажирів, які перебувають на ПС;

список суднових запасів - перелік продовольчих і промислових товарів, тютюнових та алкогольних виробів, пально-мастильних матеріалів та іншого суднового постачання, що перебувають на ПС у момент прибуття в аеропорт або вибуття з аеропорту;

товари - будь-яка переміщувана через митний кордон України продукція, у тому числі продукція, на яку поширюються права інтелектуальної власності, що є об'єктом купівлі-продажу або обміну;

предмети - будь-які предмети, що переміщуються через митний кордон України;

товаросупровідні документи - документи, містять дані про товари та інші предмети, які переміщуються через митний кордон України. Товаросупровідними документами вважаються товаротранспортні накладні, рахунки-фактури (інвойси), відвантажувальні специфікації, пакувальні листи, вантажні митні декларації тощо;

транзит через територію України - переміщення товарів та інших предметів під митним контролем через територію України між двома або в межах одного пункту пропуску через державний кордон України;

технічна посадка - посадка ПС з некомерційною метою (без висадки/посадки пасажирів, навантаження/вивантаження товарів та інших предметів чи пошти), у зв'язку з метеорологічними умовами, для заправлення ПС пально-мастильними матеріалами, з метою заміни екіпажу чи з інших причин; 

транзитний рейс - рейс, що починається та закінчується за межами митної території України з виконанням однієї посадки на митній території України зі зміною комерційного завантаження або з більшою кількістю посадок зі зміною комерційного завантаження, або з некомерційною метою; 

увезення в Україну та вивезення з України - фактичне переміщення через митний кордон України ПС, товарів та інших предметів;

фізичні особи - громадяни України, іноземці, особи без громадянства.

1.5. Митний контроль за переміщенням через митний кордон України ПС, товарів та інших предметів, що переміщуються ними, здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон України.

При переміщенні через митний кордон України повітряних суден, товарів та інших предметів, що переміщуються ними, у пунктах контролю, які діють в аеропортах (на аеродромах) згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України, застосовуються вимоги цього Порядку.

1.6. У пунктах пропуску через державний кордон України, на стоянках ПС та в інших місцях, передбачених в аеропортах (на аеродромах) для митного оформлення товарів та інших предметів, митні органи за погодженням з підрозділами Прикордонних військ установлюють зони митного контролю. На ПС митні органи встановлюють тимчасові зони митного контролю. Режим тимчасових зон митного контролю доводиться до відома осіб, безпосередньо присутніх під час його проведення.

Місце стоянки ПС під час проведення митного контролю та митного оформлення, вивантаження або навантаження, а також посадки й висадки пасажирів визначається адміністрацією аеропорту за погодженням з митницею та підрозділом Прикордонних військ. Зміна такого місця проводиться з відома митниці й підрозділу Прикордонних військ, за винятком випадків аварії та стихійного лиха, при цьому адміністрація аеропорту при першій нагоді повідомляє про це митницю й підрозділ Прикордонних військ.

1.7. Митний контроль та митне оформлення ПС здійснюються, як правило, з митним оглядом судна. Митне оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються членами екіпажу ПС, здійснюється на борту судна або в інших визначених митницею місцях.

1.8. Митний контроль та митне оформлення суднових запасів, що переміщуються на ПС, здійснюються в порядку, установленому Держмитслужбою.

1.9. Навантажування, вивантажування, перевантажування, виправлення пошкоджень упаковки, розпакування, переупакування товарів та інших предметів, що перебувають під митним контролем, здійснюються тільки з дозволу митниці.

1.10. Митний контроль та митне оформлення ПС, що прибувають із-за кордону, здійснюються після проведення прикордонного контролю, а ПС, що вибувають за кордон, - до початку прикордонного контролю.

2. Митний контроль та митне оформлення ПС

2.1. Митний контроль та митне оформлення ПС по прибутті

2.1.1. Митний орган щоденно отримує від адміністрації аеропорту інформацію про план польотів ПС на добу.

Інформація про посадку (зліт) ПС надходить до митниці від уповноважених адміністрацією аеропорту служб. При цьому повідомляються номер рейсу, маршрут руху, тип ПС, кількість пасажирів, термінал, у якому пасажири проходитимуть контроль, номер стоянки ПС та уточнюється порядок доставки посадових осіб контрольних служб на стоянку ПС. Періодичність надання інформації узгоджується керівництвом митниці та адміністрацією аеропорту.

2.1.2. Час початку митного контролю й митного оформлення ПС, товарів та інших предметів, що ввозяться в Україну (вивозяться з України), установлюється митним органом з урахуванням розкладу руху ПС.

2.1.3. До початку митного контролю ПС на його борт піднімається при потребі представник санітарної служби з метою з'ясування санітарно-епідеміологічної обстановки й виключення можливості поширення інфекції. При сприятливій санітарній обстановці на борт піднімається посадова особа митниці, яка уточнює в членів екіпажу інформацію про кількість пасажирів, наявність товарів та інших предметів.

2.1.4. Представник авіаперевізника (командир ПС, другий пілот, бортпровідник, інша вповноважена особа) подає посадовій особі митниці для перевірки генеральну декларацію, підписану командиром ПС або іншою вповноваженою на це особою, карго-маніфести, авіаційні вантажні накладні, товаросупровідні документи. При потребі посадовій особі митниці додатково подаються: список пасажирів та інші документи й відомості, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення. У встановлених випадках митниці подається вантажна митна декларація на ПС.

2.1.5. Посадова особа митниці перевіряє відповідність та повноту даних, унесених до генеральної декларації, опитує представників авіаційного перевізника щодо наявності товарів та інших предметів без товаросупровідних документів або наявності документів, що надійшли без товарів та інших предметів. У разі відсутності зауважень посадова особа митниці проставляє відбитки штампа "Під митним контролем" на карго-маніфестах, авіаційних вантажних накладних, товаросупровідних документах та при потребі перевіряє відповідність даних, унесених до зазначених документів, наявним товарам та іншим предметам.

2.1.6. По прибутті ПС посадова особа митниці уточнює в уповноваженого представника аеропорту або авіаперевізника місце доставки пасажирів. Дані про кількість членів екіпажу та пасажирів уносяться посадовою особою митниці до генеральної декларації.

2.1.7. Митний огляд ПС здійснюється з метою перевірки відповідності наявних даних про ПС відомостям, зазначеним у поданих документах. При здійсненні митного огляду проводиться загальний огляд ПС з урахуванням його конструктивних особливостей, а також вибірковий поглиблений огляд окремих вузлів ПС.

Огляд чи переогляд ПС здійснюється тільки в присутності представника авіаперевізника.

При здійсненні митного огляду ПС ураховуються належність ПС (країна, власник); реєстрація ПС; літерний, регулярний чи чартерний рейс; маршрут польоту; наявність посадок у транзитних державах; наявність міжурядових угод про повітряне сполучення між Україною та країною власника ПС або авіаперевізника тощо.

2.1.8. Обов'язковий митний огляд ПС здійснюється, якщо митний орган має інформацію (орієнтування) про незаконне переміщення товарів та інших предметів або якщо при перевірці документів чи вибірковому огляді виявлено ознаки, що вказують на можливість переміщення цим ПС товарів та інших предметів з порушеннями чинного законодавства України. У таких випадках до проведення огляду можуть залучатися посадові особи підрозділів по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил.

2.1.9. За відсутності зауважень посадова особа митниці проставляє по закінченні митного огляду ПС відбиток особистої номерної печатки на генеральній декларації.

У встановлених випадках результати контролю ПС оформлюються спільним з прикордонним нарядом актом про результати контролю ПС.

2.1.10. У справах митниці залишаються з відмітками митниці примірники генеральної декларації, карго-маніфеста та інших документів, що були підставою для здійснення митного контролю та митного оформлення ПС.

Митниця здійснює реєстрацію оформлення ПС при прибутті та вибутті в журналах реєстрації прибуття/вибуття ПС, форми яких установлюються митницею.

2.2. Митний контроль та митне оформлення ПС при вибутті

2.2.1. Підставою для здійснення митного контролю ПС є подана представником авіаперевізника (командиром ПС, другим пілотом, бортпровідником, іншою вповноваженою особою) посадовій особі митниці для перевірки генеральна декларація, підписана командиром ПС або іншим представником авіаперевізника, авіаційні вантажні накладні, карго-маніфести й товаросупровідні документи.

При потребі посадовій особі митниці додатково подаються: список пасажирів, багажні відомості й інші документи, необхідні для здійснення митного контролю вибуття ПС. У встановлених випадках митному органу подається вантажна митна декларація на ПС.

Посадова особа митниці перевіряє відповідність відомостей, унесених до поданих документів, наявним даним про ПС, товари та інші предмети.

2.2.2. Митний огляд ПС здійснюється відповідно до пунктів 2.1.7, 2.1.8 цього Порядку.

2.2.3. За відсутності зауважень посадова особа митниці фіксує в генеральній декларації кількість членів екіпажу та пасажирів, проставляє на ній та на карго-маніфесті відбитки особистої номерної печатки.

2.2.4. Вибуття ПС з аеропорту дозволяється адміністрацією порту тільки після завершення на цьому ПС усіх передбачених законодавством України видів контролю.

3. Порядок здійснення митного контролю й митного оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються на ПС

3.1. При ввезенні товарів та інших предметів в Україну

3.1.1. Вивантаження товарів та інших предметів здійснюється на склади вповноваженими представниками аеропорту або авіаперевізника на підставі авіаційних вантажних накладних, карго-маніфесту й товаросупровідних документів з дозволу митниці та під її контролем. На цих документах посадові особи митниці мають право робити написи із застереженнями, які регулюють процес вивантаження та є обов'язковими для виконання всіма особами, що беруть участь у процесі вивантаження.

Вивантаження товарів, що надійшли без документів, проводиться в зону митного контролю спеціально визначеного складу аеропорту. Документи, що надійшли без товарів та інших предметів, повертаються представнику авіаперевізника.

3.1.2. При потребі та можливості накладення митного забезпечення (надходження товарів та інших предметів у спеціалізованих авіаційних контейнерах з пристроями для пломбування) товари та інші предмети переміщуються на склад із накладеним митним забезпеченням. Інформація про накладення митного забезпечення фіксується посадовою особою митниці в карго-маніфесті або в інших товаросупровідних документах.

3.1.3. Вивантаження товарів та інших предметів із ПС на транспортні засоби, що переміщують ці товари та інші предмети на склад, здійснюється вповноваженими представниками аеропорту або авіаперевізника під контролем митниці.

Переміщення товарів та інших предметів на склад здійснюється транспортними засобами аеропорту або авіаперевізника спеціально встановленими транспортними коридорами (маршрутами), погодженими з митницею.

3.1.4. Операції з переміщення товарів та інших предметів з борту ПС на склад контролюються посадовими особами митниці документально або безпосередньо.

Документальний контроль здійснюється шляхом перевірки відповідності фактичної кількості товарів та інших предметів даним, зазначеним у карго-маніфесті, авіаційних вантажних накладних і товаросупровідних документах, при вивантаженні з борту ПС та розміщенні на складі. На підставі цих документів здійснюється контроль за переміщенням товарів та інших предметів з борту ПС на склад. У карго-маніфесті або товаросупровідних документах уповноважений представник аеропорту або авіаперевізника робить запис "Прийнято до перевезення _______ місць, дата, посада, підпис, прізвище".

Безпосередній контроль здійснюється шляхом супроводження транспортних засобів, що здійснюють переміщення товарів та інших предметів з борту ПС на склад чи у зворотному напрямку; прийняття, розвантаження й розміщення товарів та інших предметів на складі.

3.1.5. Розпакування й перепакування пошкоджених при перевезенні на ПС товарів та інших предметів проводяться на складах під контролем митниці.

3.1.6. При виявленні пошкоджень упаковки товарів та інших предметів посадова особа митниці робить в авіаційній вантажній накладній запис "Пошкоджено упаковку", зазначає кількість місць з пошкодженою упаковкою та завіряє запис відбитком штампа "Під митним контролем" і особистим підписом.

Акт про пошкодження упаковки та фактичну кількість місць товарів та інших предметів складається вповноваженим представником аеропорту або авіаперевізника в присутності посадової особи митниці.

3.1.7. Дозволяється вивезення товарів та інших предметів за межі складу в разі:

оформлення товарів та інших предметів у відповідний митний режим;

направлення товарів та інших предметів під митним контролем у митниці призначення;

потреби розміщення товарів та інших предметів на митних ліцензійних складах за умови розташування цих складів у зоні діяльності митниці, де розташовано авіаційний пункт пропуску (за наявності прийнятої до митного оформлення вантажної митної декларації, заповненої відповідно до режиму митного складу);

потреби розміщення товарів та інших предметів на складах підприємств для зберігання під митним контролем (за наявності заяви підприємства з резолюцією начальника митниці, його заступника або іншої вповноваженої відповідним наказом митниці посадової особи митниці про дозвіл на розміщення товарів та інших предметів на відповідальне зберігання підприємством);

в інших випадках, передбачених чинним законодавством, за письмовим дозволом керівництва митниці.

Не допускається перебування на складах товарів та інших предметів, що повністю оформлені в митному відношенні й видані вповноваженим представником аеропорту або авіаперевізника одержувачеві цих товарів та інших предметів.

3.1.8. У разі здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та інших предметів, що надійшли на склад, посадова особа митниці проставляє відбиток особистої номерної печатки на примірниках авіаційних вантажних накладних, карго-маніфесті, товаросупровідних документах із зазначенням номера вантажної митної декларації або іншого документа, на підставі якого здійснювалося митне оформлення. Документи реєструються у відповідних журналах митниці.

Направлення товарів та інших предметів у зону діяльності іншої митниці під митним контролем за ДКД здійснюється в установленому Держмитслужбою порядку.

Усі операції з товарами та іншими предметами для їх розміщення з метою, заявленою митниці (видачі одержувачу, перевезення тощо), здійснюються вповноваженими представниками аеропорту або авіаперевізника під контролем митниці.

3.1.9. Митниця веде облік товарів та інших предметів, що переміщуються з борту ПС на склад та вивозяться зі складу, і контролює переміщення цих товарів та інших предметів до моменту розміщення з метою, заявленою митниці.

3.1.10. Митниця здійснює архівування документів, що були підставою для пропуску (переміщення) товарів та інших предметів через митний кордон України.

3.2. При вивезенні товарів та інших предметів за межі митної території України

3.2.1. Товари та інші предмети можуть розміщуватися на складі на підставі ДКД, оформленого іншим митним органом, вантажної митної декларації, прийнятої до митного оформлення підрозділом митниці, розташованим у зоні діяльності пункту пропуску, через який здійснюється вивезення товарів та інших предметів за межі митної території України, або іншого документа, що є підставою для митного оформлення товарів та інших предметів.

При надходженні на територію пункту пропуску товарів та інших предметів, що переміщуються під митним контролем на підставі оформлених митницею відправлення вантажних митних декларацій або ДКД, митницею призначення здійснюється підтвердження доставки товарів у порядку, установленому Держмитслужбою.

3.2.2. Посадова особа митниці контролює розміщення товарів та інших предметів на складі, їх зважування, підрахунок вантажних місць, а також перевантаження вповноваженими представниками аеропорту або авіаперевізника.

Документи, що були підставою для розміщення товарів та інших предметів на складі, реєструються в справах митниці.

3.2.3. Підставою для вивезення товарів та інших предметів за межі складу для подальшого їх вивезення за межі митної території України на ПС є подані митниці карго-маніфест, авіаційні вантажні накладні й товаросупровідні документи.

Посадова особа митниці перевіряє відповідність даних, зазначених в авіаційних вантажних накладних, товаросупровідних документах і карго-маніфесті, наявним товарам та іншим предметам і за відсутності зауважень дає дозвіл на вивезення товарів зі складу на борт ПС.

На авіаційних вантажних накладних та товаросупровідних документах посадовою особою митниці проставляється відбиток особистої номерної печатки.

Підставою для вивезення товарів та інших предметів зі складу на борт ПС є наявність відбитку штампа "Під митним контролем" на карго-маніфесті.

3.2.4. При потребі та можливості накладення митного забезпечення на товари та інші предмети контроль за їх переміщенням на борт ПС здійснюється в порядку, визначеному підпунктом 3.1.2 цього Порядку.

Контроль за переміщенням товарів та інших предметів зі складу на борт ПС здійснюється в порядку, зазначеному в підпунктах 3.1.3, 3.1.4 цього Порядку.

3.2.5. Посадова особа митниці, що здійснює оформлення вибуття ПС, проводить перевірку відповідності даних, зазначених в авіаційних вантажних накладних, товаросупровідних документах й карго-маніфесті, фактичним даним і за відсутності зауважень проставляє відбиток особистої номерної печатки на карго-маніфесті й дає дозвіл на навантаження товарів та інших предметів на борт ПС.

Підтвердження митницею пропуску товарів та інших предметів через митний кордон здійснюється в порядку, визначеному Державною митною службою.

Примірники документів, що були підставою для пропуску товарів та інших предметів через митний кордон України, реєструються митницею та зберігаються в установленому порядку. Інші документи повертаються уповноваженій особі.

3.3. Митний контроль і митне оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються фізичними особами

3.3.1. Товари та інші предмети, що переміщуються фізичними особами, підлягають обов'язковому декларуванню митним органам у встановленому порядку.

3.3.2. Митний контроль та митне оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються фізичними особами на борту ПС, здійснюються посадовими особами митниці в зонах митного контролю, установлених митницею.

3.3.3. Вивантаження товарів та інших предметів, що переміщуються фізичними особами як багаж, і доставка їх у зони митного контролю по прибутті ПС здійснюються вповноваженими представниками аеропорту або авіаперевізника під контролем митниці.

3.3.4. Товари та інші предмети, що переміщуються як багаж фізичних осіб, які прямують транзитом, перевозяться вповноваженими представниками аеропорту або авіаперевізника на борт ПС, яким буде здійснюватись подальше перевезення. У разі відсутності ПС товари та інші предмети доставляються в зону митного контролю, де перебувають під контролем митниці до прибуття ПС, яким буде здійснюватись їх подальше перевезення.

3.3.5. Товари та інші предмети, що належать фізичним особам і переміщуються як багаж, перевозяться на борт ПС, що вибуває, після завершення митного оформлення й з дозволу митниці.

Посадка пасажирів на борт ПС проводиться з дозволу митниці та підрозділу Прикордонних військ і за узгодженням з командиром ПС.

3.3.6. У разі надходження на склад товарів та інших предметів у багажі, за яким не звернувся власник, до вирішення питання здійснення митного оформлення ці товари та інші предмети підлягають зберіганню аеропортом під контролем митниці або на складі митниці в установлені законодавством терміни.

4. Порядок здійснення митного контролю та митного оформлення ПС, що здійснює технічну посадку, транзитний рейс

4.1. Якщо немає підстав уважати, що на борту ПС, яке здійснює технічну посадку, перебувають товари та інші предмети, ввезення в Україну та транзит яких через територію України заборонено, то митний контроль здійснюється шляхом візуального контролю й перевірки документів на ПС і товари та інші предмети, що переміщуються на ньому.

4.2. Направлення під митним контролем імпортних товарів та інших предметів, які перебувають на борту ПС, що здійснюють технічну посадку, в інші українські аеропорти здійснюється з оформленням ДКД у встановленому Державною митною службою України порядку.

4.3. При здійсненні митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються на борту ПС, яке виконує транзитний рейс, митне оформлення товарів та інших предметів, які вивантажуються (увозяться), навантажуються (вивозяться), здійснюється згідно з цим Порядком.

4.4. ПС, що здійснило посадку при виконанні транзитного рейсу чи технічну посадку, перебуває під митним контролем з моменту посадки й до вибуття. У разі потреби тривалої стоянки ПС і неможливості забезпечити силами посадових осіб митниці нагляд за ПС на нього накладається митне забезпечення, ПС за погодженням з митницею передається авіаперевізником під охорону вповноваженій адміністрацією аеропорту службі охорони. При цьому складається акт довільної форми в 3 примірниках про прийняття-передання ПС з товарами та іншими предметами на зберігання під митним контролем. Один примірник акта надається авіаперевізнику, другий - уповноваженій адміністрацією аеропорту службі охорони, третій - залишається в митниці.

4.5. Огляд та переогляд ПС здійснюються згідно з підпунктами 2.1.7, 2.1.8 цього Порядку.

4.6. Товари та інші предмети, що переміщуються через митний кордон України транзитом, оформлюються відповідно до вимог Закону України "Про транзит вантажів".

5. Особливості здійснення митного контролю за переміщенням через митний кордон України товарів та інших предметів, що прямують з пасажирами через декілька аеропортів України

5.1. Товари та інші предмети, що переміщуються пасажирами між аеропортами, розташованими на митній території України, з використанням ПС, які здійснюють внутрішньодержавні рейси, з подальшим перевантаженням цих товарів та інших предметів на борт ПС, що здійснює міжнародний рейс (далі - комбіновані перевезення), з метою вивезення товарів та інших предметів за межі митної території України, можуть бути оформлені в митниці, у зоні діяльності якої розташовано перший аеропорт відправлення. Про митне оформлення таких товарів та інших предметів ця митниця інформує митницю, у якій здійснюватиметься подальше перевантаження цих товарів та інших предметів на борт ПС, що здійснює міжнародний рейс.

5.2. Митний орган забезпечує дотримання режиму зони митного контролю щодо ПС при комбінованих перевезеннях, а також щодо товарів та інших предметів, що переміщуються членами екіпажів і пасажирами цих ПС.

5.3. ПС, що здійснює внутрішньодержавний рейс при комбінованих перевезеннях, перебуває під контролем митниці з моменту його завантаження та посадки пасажирів до закінчення його повного розвантаження та висадки пасажирів в аеропорту, у якому здійснюватиметься пересадка пасажирів і перевантаження товарів та інших предметів на борт ПС, що здійснює міжнародний рейс.

Члени екіпажу під час перебування ПС під митним контролем не повинні мати при собі товари та інші предмети, заборонені до ввезення, вивезення й транзиту через митну територію України.

5.4. Керівництво митниць, у зоні діяльності яких переміщується ПС, що здійснює комбіновані перевезення, забезпечує взаємодію з іншими митницями та підрозділами Прикордонних військ і службами аеропорту у відповідних пунктах пропуску через державний кордон.

5.5. За наявності на борту ПС, що здійснює внутрішньодержавний рейс при комбінованих перевезеннях, товарів та інших предметів, що переміщуються пасажирами та членами екіпажу між аеропортами, розташованими на митній території України, не з метою подальшого вивезення цих товарів та інших предметів за межі митної території України, митний контроль і митне оформлення товарів та інших предметів, зазначених у пункті 5.1 цього Порядку, здійснюються в митниці, у зоні діяльності якої розташовано останній аеропорт відправлення.

6. Прикінцеві положення

6.1. На будь-якому етапі здійснення митного контролю й митного оформлення ПС, а також товарів та інших предметів, що перевозяться ними, у разі виявлення порушень митних правил або інших порушень чинного законодавства України посадова особа митниці зобов'язана вжити заходів, передбачених чинним законодавством, з метою запобігання протиправним діям та притягнення до відповідальності винних осіб або в передбачених випадках інформувати про виявлене правопорушення інші компетентні органи.

6.2. Начальник митниці забезпечує розроблення технологічної схеми митного контролю й митного оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України з використанням ПС, відповідно до цього Порядку. Технологічна схема має передбачати:

порядок організації режиму в зоні (зонах) митного контролю;

етапи здійснення митного контролю й митного оформлення товарів та інших предметів залежно від характеру товарів та інших предметів і напрямку їх переміщення через митний кордон України, а також ураховувати особливості інфраструктури аеропорту;

порядок взаємодії посадових осіб митниці при виконанні встановлених етапів;

відповідальність посадових осіб митниці, що здійснюють митний контроль і митне оформлення товарів та інших предметів;

порядок здійснення контролю за вивезенням товарів та інших предметів, які перебувають під митним контролем, за межі зони митного контролю й території аеропорту;

порядок здійснення контролю за переміщенням територією аеропорту товарів та інших предметів, які перебувають під митним контролем;

порядок ведення обліку товарів та інших предметів, які перебувають під митним контролем на території складу.

Технологічна схема має бути погоджена з підрозділом власної безпеки митниці та відділенням/службою боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

 

Начальник Управління
організації митного контролю
 

 
С. С. Терещенко
 

Опрос