Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Департаменте по вопросам администрирования акцизного сбора и контроля за производством и обращением подакцизных товаров

Государственная налоговая администрация
Положение, Приказ от 21.08.2001 № 331
Утратил силу

Про затвердження Положення про Департамент з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів

Наказ Державної податкової адміністрації України
від 21 серпня 2001 року N 331 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 вересня 2001 р. за N 789/5980

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державної податкової адміністрації України
 від 25 вересня 2002 року N 454
,
 від 5 квітня 2004 року N 196
,
 від 17 березня 2006 року N 142

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної податкової адміністрації України
 від 10 лютого 2007 року N 71)

На виконання Указу Президента України від 11 липня 2001 року N 510 "Про посилення державного контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів", постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2001 року N 940 "Про заходи щодо посилення державного контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та справлянням акцизного збору" та наказу ДПА України від 9 серпня 2001 року N 320 "Про створення Департаменту з питань адміністрування акцизного збору та контролю за виробництвом і обігом підакцизних товарів" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Департамент з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів (додається).

2. В. о. начальника Департаменту з питань адміністрування акцизного збору та контролю за виробництвом і обігом підакцизних товарів Державної податкової адміністрації України Козодою О. С. подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Начальнику Управління справами Коваленку В. В. у десятиденний термін після державної реєстрації наказу забезпечити його тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови ДПА України Шитрю О. І.

 

В. о. Голови 

Ф. О. Ярошенко 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів Державної податкової адміністрації України

1. Загальні положення

1.1. Департамент з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів (далі - Департамент) функціонує як самостійний функціональний підрозділ з правами юридичної особи у складі Державної податкової адміністрації України.

1.2. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своєю назвою та інші печатки і штампи, бланки. Департамент є розпорядником коштів нижчого рівня, має право в межах покладених на нього завдань укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у судах України.

1.3. Скорочена назва Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів - ДААК ДПА України.

1.4. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента і Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими нормативними документами.

2. Основні завдання Департаменту

Основними завданнями Департаменту є:

2.1 прийняття участі в розробленні проектів державних програм, законів та інших нормативно-правових актів з питань виробництва, обігу (реалізації, експорту, імпорту, зберігання та транспортування) спирту етилового, коньячного і плодового (далі - спирт), алкогольних напоїв і тютюнових виробів, адміністрування акцизного збору;

2.2 організація у межах своїх повноважень виконання та узагальнення практики застосування законодавства;

2.3 здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, зокрема за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів акцизного збору;

2.4 здійснення контролю за виробництвом парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового і виробництвом та обігом спирту, виноматеріалів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і сировини, додержанням норм втрат та виходу спирту, алкогольних напоїв суб'єктами підприємницької діяльності, які виробляють, імпортують, експортують, зберігають, транспортують та реалізують таку продукцію, а також додержанням стандартів, технічних умов, рецептур, регламентів та технологічних інструкцій на виробництво спирту, виноматеріалів, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, забезпечення розподілу спирту між споживачами в установленому порядку з оформленням нарядів на одержання та здійснення контролю за його цільовим використанням;

(підпункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 25.09.2002 р. N 454)

2.5 затвердження норм втрат та виходу спирту, виноматеріалів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, порядку їх розроблення і застосування, погодження стандартів, технічних умов, рецептур, регламентів та технологічних інструкцій на виробництво зазначеної продукції;

2.6 ліцензування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності з виробництва спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового, оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами; зупинення дії та анулювання виданих ним ліцензій; надання згоди Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції України на видачу ліцензій на експорт та імпорт спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів у встановленому порядку;

(підпункт 2.6 у редакції наказу Державної
 податкової адміністрації України від 25.09.2002 р. N 454)

2.7 застосування у випадках, передбачених законодавством, фінансових санкцій до суб'єктів підприємницької діяльності за порушення вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

(підпункт 2.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 05.04.2004 р. N 196)

2.8 запобігання незаконному виробництву та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, а також незаконному виробництву парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового на території України;

(підпункт 2.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 25.09.2002 р. N 454)

2.9 внесення пропозицій щодо встановлення мінімальних цін на спирт, виноматеріали, алкогольні напої і тютюнові вироби;

2.10 сприяння розвитку спиртової, лікеро-горілчаної та виноробної промисловості;

2.11 проведення контролю за показниками спиртовимірювальних апаратів, пломбування місць можливого доступу до спирту на брагоректифікаційних апаратах підприємств - виробників спирту та спиртовмісної продукції всіх форм власності у порядку, визначеному Державною податковою адміністрацією України;

(пункт 2 доповнено підпунктом 2.11 згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 17.03.2006 р. N 142)

2.12 здійснення контролю за відвантаженням спирту та за наявністю спеціальних технічних пристроїв, які фіксують в електронному вигляді дані про обсяг відвантаженого спирту та використання денатуруючих домішок.

(пункт 2 доповнено підпунктом 2.12 згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 17.03.2006 р. N 142)

3. Функції Департаменту

Департамент відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

3.1 здійснює контроль та забезпечує організацію роботи підпорядкованих регіональних управлінь та територіальних підрозділів;

3.2 бере участь у розробленні основних напрямів державної політики і проектів державних програм у сфері боротьби з незаконним обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

3.3 організовує роботу щодо виготовлення, зберігання, продажу та обліку марок акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби, контролює додержання правил маркування;

(підпункт 3.3 в редакції наказу Державної
 податкової адміністрації України від 05.04.2004 р. N 196)

3.4 у межах своєї компетенції взаємодіє з правоохоронними, контрольними, фінансовими та іншими органами;

3.5 вносить пропозиції щодо створення автоматизованої інформаційної мережі з метою забезпечення контролю за додержанням податкового законодавства в частині акцизного збору та збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

3.6 вивчає та проводить аналіз ефективності застосування податкового законодавства в частині акцизного збору та збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, бере участь у розробленні проектів законодавчих актів та в установленому порядку вносить пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

3.7 аналізує звітні і статистичні дані, результати перевірок на місцях, інформацію, одержану від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств усіх форм власності, установ та організацій щодо виробництва, імпорту, експорту, зберігання, транспортування та реалізації спирту, виноматеріалів, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та виробництва парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового;

(підпункт 3.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 25.09.2002 р. N 454)

3.8 проводить постійний моніторинг надходжень акцизного збору та збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства до бюджету;

3.9 здійснює маркетингові дослідження та моніторинг ринку підакцизних товарів;

3.10 розробляє інструктивні та методичні матеріали щодо оподаткування акцизним збором та збором на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства та подає їх для розгляду ДПА України;

3.11 готує оглядові листи, вказівки, методичні рекомендації щодо поліпшення організації роботи регіональних управлінь Департаменту та їх територіальних підрозділів;

3.12 здійснює комплекс заходів з питань добору і розставлення спеціалістів Департаменту та його регіональних управлінь та територіальних підрозділів, організовує підвищення їх кваліфікації;

3.13 узагальнює та аналізує практику обчислення і справляння акцизного збору та збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства і готує пропозиції з його вдосконалення;

3.14 здійснює відповідно до законодавства регулювання і контроль у сфері виробництва, зберігання, транспортування та реалізації спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та виробництва парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового;

(підпункт 3.14 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 25.09.2002 р. N 454)

3.15 погоджує в установленому порядку зразки етикеток та упаковок для алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

3.16 організовує видачу суб'єктам підприємницької діяльності ліцензії на виробництво спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового, оптову торгівлю спиртом, оптову та роздрібну торгівлю алкогольними напоями і тютюновими виробами;

(підпункт 3.16 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 25.09.2002 р. N 454)

3.17 здійснює зупинення дії та анулює видані ним ліцензії і у разі необхідності зупиняє у випадках, передбачених законодавством, виробництво парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового і виробництво та обіг спирту, виноматеріалів, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, надає згоду Міністерству економіки на видачу ліцензій на експорт та імпорт спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів у встановленому порядку;

(підпункт 3.17 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 25.09.2002 р. N 454)

3.18 формує і веде реєстр виданих, переоформлених, анульованих, зупинених ліцензій, виданих дублікатів ліцензій та ліцензій, визнаних недійсними;

3.19 веде реєстри виробників парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового і виробників, імпортерів, експортерів, оптових та роздрібних торговців, місць зберігання спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

(підпункт 3.19 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Державної податкової адміністрації України від 25.09.2002 р. N 454,
 від 05.04.2004 р. N 196)

3.20 бере участь у розробленні державних програм виробництва парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового та виробництва, імпорту, експорту, зберігання, транспортування та реалізації спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та механізмів їх виконання;

(підпункт 3.20 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 25.09.2002 р. N 454)

3.21 забезпечує розподіл спирту етилового та коньячного між споживачами в установленому порядку, оформляє наряди на одержання та здійснює контроль за його цільовим використанням;

3.22 організовує здійснення контролю за показниками автоматичних приладів щодо обсягів виробництва спирту, алкогольних напоїв на їх відповідність даним первинних документів бухгалтерського обліку, за наявністю справних засобів виміру спирту, станом спиртового господарства;

3.23 організовує здійснення контролю за технічним станом спиртовимірювальних апаратів, пломбування місць можливого доступу до спирту на брагоректифікаційних апаратах;

3.24 організовує проведення перевірок діяльності суб'єктів підприємницької діяльності щодо обігу на митній території України спирту, виноматеріалів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів на підставі первинних документів бухгалтерського обліку, інвентаризацію цієї продукції та сировини на підприємствах усіх форм власності, які виробляють, зберігають, транспортують та реалізують таку продукцію;

3.25 проводить перевірки регіональних управлінь Департаменту та їх територіальних підрозділів та надає їм допомогу з питань організації роботи щодо контролю за правильністю обчислення і сплати акцизного збору та збору на розвиток садівництва, виноградарства і хмелярства;

3.26 застосовує у випадках, передбачених законодавством, фінансові санкції до суб'єктів підприємницької діяльності за порушення вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері виробництва і обігу спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

(підпункт 3.26 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 05.04.2004 р. N 196)

3.27 створює інформаційно-технічну базу даних, що стосується виробництва парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового і виробництва та обігу спирту, виноматеріалів, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, веде реєстр назв алкогольних напоїв і тютюнових виробів, охоронних документів на них та їх власників;

(підпункт 3.27 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 25.09.2002 р. N 454)

3.28 готує та вносить у встановленому порядку пропозиції щодо регулювання виробництва, імпорту, експорту, зберігання, транспортування та реалізації спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

3.29 вивчає міжнародний досвід роботи з питань виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового;

(підпункт 3.29 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 25.09.2002 р. N 454)

3.30 бере участь у проведенні атестації виробництва спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового на підприємствах, що розташовані на території України;

(підпункт 3.30 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 25.09.2002 р. N 454)

3.31 вносить пропозиції щодо організації та ведення податкового обліку і звітності з питань виробництва та обігу спирту, виноматеріалів, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та виробництва парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового;

(підпункт 3.31 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 25.09.2002 р. N 454)

3.32 розробляє інструктивні та методичні матеріали з питань державного регулювання виробництва, імпорту, експорту, зберігання, транспортування та реалізації спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

3.33 надає в межах своєї компетенції роз'яснення щодо застосування нормативно-правових актів;

3.34 розглядає звернення громадян, підприємств, організацій і установ з питань, віднесених до компетенції Департаменту;

3.35 забезпечує збереження конфіденційної інформації в апараті Департаменту і його регіональних управліннях та територіальних підрозділах;

3.36 веде окреме діловодство та виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

3.37 звертається до суду з позовами про стягнення з суб'єктів підприємницької діяльності фінансових санкцій у вигляді штрафів за порушення вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

(пункт 3 доповнено підпунктом 3.37 згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 05.04.2004 р. N 196)

4. Керівництво

4.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом Голови ДПА України у встановленому законодавством порядку.

(підпункт 4.1 в редакції наказу Державної
 податкової адміністрації України від 05.04.2004 р. N 196)

4.2. Підпункт 4.2 виключено 

(згідно з наказом Державної податкової
 адміністрації України від 05.04.2004 р. N 196,
у зв'язку з цим підпункти 4.3 та 4.4
 вважати відповідно підпунктами 4.2 та 4.3)

4.2. Директор Департаменту має одного заступника директора Департаменту та заступника директора Департаменту - начальника відділу контролю за виробництвом і обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

(підпункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 05.04.2004 р. N 196
,
 у редакції наказу Державної податкової
 адміністрації України від 17.03.2006 р. N 142)

4.3. Заступники директора Департаменту призначаються на посаду і звільняються з посади Головою ДПА України за поданням директора Департаменту. Начальники регіональних управлінь призначаються на посаду і звільняються з посади директором Департаменту.

(підпункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 05.04.2004 р. N 196
,
 у редакції наказу Державної податкової
 адміністрації України від 17.03.2006 р. N 142)

5. Права директора при здійсненні керівництва Департаментом:

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 05.04.2004 р. N 196)

5.1 здійснює керівництво Департаментом та загальне керівництво підпорядкованими регіональними управліннями та їх територіальними підрозділами;

5.2 призначає на посади та звільняє з посад працівників Департаменту, начальників регіональних управлінь, заступників начальників регіональних управлінь, дає згоду на призначення керівників територіальних підрозділів;

(підпункт 5.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 17.03.2006 р. N 142)

5.3 затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту та його регіональні управління, кошториси підпорядкованих регіональних управлінь;

5.4 підписує накази та розпорядження по Департаменту;

5.5 розподіляє обов'язки між заступниками;

5.6 вносить пропозиції Голові ДПА України про утворення, реорганізацію та ліквідацію регіональних управлінь та територіальних підрозділів у межах граничної чисельності працівників;

5.7 здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням;

5.8 несе персональну відповідальність перед Головою ДПА України за виконання покладених на Департамент завдань.

6. Регіональні управління Департаменту та їх територіальні підрозділи

6.1. Департаменту безпосередньо підпорядковані регіональні управління, які функціонують у складі державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

6.2. Регіональні управління є юридичними особами, мають самостійний баланс, розрахункові рахунки в банківських установах, печатку із зображенням Державного Герба України і своєю назвою та інші печатки і штампи, відповідні бланки, мають право в межах покладених на них завдань укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачами та відповідачами у суді.

(підпункт 6.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 05.04.2004 р. N 196)

6.3. Територіальні підрозділи регіональних управлінь функціонують у складі відповідних державних податкових інспекцій.

6.4. Регіональні управління діють на підставі положень, що затверджуються директором Департаменту.

(підпункт 6.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 05.04.2004 р. N 196)

6.5. Регіональні управління та їх територіальні підрозділи у межах своєї компетенції здійснюють такі основні функції:

контролюють правильність обчислення, повноту та своєчасність сплати до бюджетів акцизного збору та збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

(абзац другий підпункту 6.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 05.04.2004 р. N 196)

здійснюють продаж марок акцизного збору, контролюють додержання правил маркування та перевіряють наявність на алкогольних напоях та тютюнових виробах марок акцизного збору, в тому числі під час оптової та роздрібної торгівлі ними;

(абзац третій підпункту 6.5 в редакції наказу Державної
 податкової адміністрації України від 05.04.2004 р. N 196)

здійснюють контроль за виробництвом та обігом спирту, виноматеріалів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і сировини, додержанням норм втрат та виходу спирту, алкогольних напоїв суб'єктами підприємницької діяльності, які виробляють, імпортують, експортують, зберігають, транспортують та реалізують таку продукцію; 

контролюють додержання стандартів, технічних умов, рецептур, регламентів та технологічних інструкцій на виробництво спирту, виноматеріалів, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

здійснюють контроль за цільовим використанням спирту;

контролюють дотримання суб'єктами підприємницької діяльності вимог законодавства з питань акцизного збору, зберігання, транспортування та реалізації спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

здійснюють ліцензування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності з роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, зупинення дії та анулювання виданих ними ліцензій;

застосовують до суб'єктів підприємницької діяльності у випадках, передбачених законодавством, фінансові санкції за порушення вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері обігу алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

(абзац дев'ятий підпункту 6.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 05.04.2004 р. N 196)

запобігають незаконному виробництву та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів на території України;

сприяють розвитку спиртової, лікеро-горілчаної та виноробної промисловості;

звертаються до суду з позовами про стягнення з суб'єктів підприємницької діяльності сум фінансових санкцій у вигляді штрафів за порушення вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері обігу алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

(підпункт 6.5 доповнено абзацом дванадцятим згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 05.04.2004 р. N 196)

7. Департамент його регіональні управління та територіальні підрозділи проводять перевірки дотримання податкового законодавства суб'єктами підприємницької діяльності у відповідності до Закону України "Про державну податкову службу в Україні".

8. Рішення про застосування фінансових (штрафних) санкцій за порушення податкового законодавства приймається керівниками або заступниками керівників відповідних податкових органів, у складі яких вони функціонують.

9. Внесення змін до організаційної структури Департаменту та його регіональних управлінь здійснюється Головою ДПА України за поданням директора Департаменту.

(підпункт 9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 05.04.2004 р. N 196)

10. Штатний розпис, кошторис доходів і видатків Департаменту та його регіональних управлінь затверджується Головою ДПА України за поданням директора Департаменту.

(підпункт 10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 05.04.2004 р. N 196)

11. Умови оплати праці працівників Департаменту визначаються Кабінетом Міністрів України.

 

В. о. начальника Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів Державної податкової адміністрації України 

 
 
 
О. С. Козодой
 

Опрос