Идет загрузка документа (47 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил регистрации корреспондентских счетов банков Национальным банком Украины

Национальный банк
Постановление, Правила от 15.08.2001 № 343
Утратил силу

Про затвердження Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України

Постанова Правління Національного банку України
від 15 серпня 2001 року N 343

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 вересня 2001 р. за N 780/5971

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 20 серпня 2003 року N 353
,
 від 17 серпня 2006 року N 325
,
 від 21 листопада 2007 року N 420
,
 від 24 липня 2008 року N 213
,
 від 31 березня 2010 року N 160

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 17 січня 2015 року N 32)

Відповідно до статті 55 Закону України "Про Національний банк України" та з метою приведення нормативно-правових актів Національного банку України щодо регулювання діяльності банків у відповідність до вимог законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність" Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Правила реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України (додаються).

2. Визнати такими, що втратили чинність, Правила реєстрації прямих кореспондентських рахунків Національним банком України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 29.06.99 N 311.

3. Територіальним управлінням Національного банку України до 01.10.2001 у разі виявлення кореспондентських рахунків, що були відкриті банками та небанківськими установами України в банках-нерезидентах з порушенням вимог чинного законодавства України (небанківська установа, банк сумнівного походження тощо), провести роботу щодо їх термінового закриття, переведення залишків на кореспондентські рахунки в інших банках за вибором банку (за погодженням з територіальним управлінням Національного банку України).

4. Керівникам банків, небанківських установ до 01.01.2002 виконати вимоги Закону України "Про банки і банківську діяльність" у частині встановлення кореспондентських відносин, зокрема провести повну перевірку кореспондентів-нерезидентів (банків і небанківських установ) щодо їх ідентифікації як банківських установ.

5. Керівникам територіальних управлінь Національного банку України взяти вищезазначені Правила для керівництва в роботі, суворо дотримуватися затверджених ними вимог.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови В. Л. Кротюка, Генеральний департамент банківського нагляду (П. В. Андрущенко) та начальників територіальних управлінь Національного банку України.

7. Постанова набирає чинності через 10 днів після її державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Голова 

В. С. Стельмах 

 

ПРАВИЛА
реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України

Ці Правила розроблено відповідно до Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про Національний банк України", "Про зовнішньоекономічну діяльність" та з метою здійснення нагляду за міжнародними кореспондентськими відносинами з відкриттям кореспондентських рахунків "НОСТРО" в іноземній валюті та/або в банківських металах банками, банківськими об'єднаннями у банках-кореспондентах (резидентах і нерезидентах), а також з відкриттям кореспондентських рахунків "ЛОРО" банкам, банківським об'єднанням (резидентам і нерезидентам) в іноземній та національній (якщо вона виступає як іноземна) валюті України та/або в банківських металах.

(абзац перший преамбули із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.11.2007 р. N 420)

Цими Правилами Національний банк України (далі - Національний банк) установлює порядок реєстрації кореспондентських рахунків банків, банківських об'єднань (далі - установи) та здійснення контролю за кореспондентськими відносинами.

1. Установи, які відповідно до нормативно-правових актів Національного банку мають право на відкриття та ведення рахунків банків-кореспондентів, мають відкриті кореспондентські рахунки в іноземній валюті та/або в банківських металах та відкрили в себе кореспондентські рахунки в іноземній та національній (якщо вона виступає як іноземна) валюті та/або в банківських металах, у 10-денний строк з дати укладання договору про встановлення кореспондентських відносин формують пакет документів про відкритий кореспондентський рахунок і надають інформацію територіальним управлінням Національного банку за місцезнаходженням установи.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.08.2006 р. N 325
,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 21.11.2007 р. N 420)

2. Реєстрації підлягають кореспондентські рахунки, що відкриті установами при встановленні кореспондентських відносин. Додатково відкриті рахунки з метою забезпечення повного спектра банківської діяльності (депозитні, кредитні, за операціями з платіжними картками та інші) за наявності вже встановлених кореспондентських відносин з відкриттям кореспондентського рахунку реєстрації не підлягають.

3. Пакет документів (види документів та їх перелік) про відкриті установами кореспондентські рахунки "НОСТРО" в банках-нерезидентах потрібно формувати відповідно до вимог чинного законодавства тієї країни, в якій розташований банк-нерезидент.

4. Пакет документів за відкритими кореспондентськими рахунками установи слід формувати відповідно до вимог чинного законодавства України.

5. Для реєстрації кореспондентських рахунків установи подають до територіальних управлінь Національного банку такі документи:

клопотання про реєстрацію відкритого кореспондентського рахунку, у якому зазначається мета відкриття кореспондентського рахунку, види операцій, які проводитимуться за цим рахунком, засоби зв'язку, що використовуватимуться для обслуговування кореспондентського рахунку;

копію договору про встановлення кореспондентських відносин;

копію документа, виданого банком-кореспондентом про відкриття кореспондентського рахунку, що містить номер рахунку, назви валют і дату відкриття рахунку;

довідку (додаток 1) про кореспондентський рахунок, у якій викладено загальну інформацію про кореспондентський рахунок;

копію ліцензії кореспондента - банку-нерезидента (крім банків країн групи А) або аналогічного офіційного документа, який надає право здійснювати банківську діяльність у країні реєстрації, що засвідчена відбитком печатки банку;

копію документа на переказ, що підтверджує сплату коштів за реєстрацію кореспондентського рахунку (кореспондентських рахунків) відповідно до тарифів, визначених нормативно-правовими актами Національного банку.

Копії документів мають бути обов'язково засвідчені відбитком печатки установи, яка подає пакет документів на реєстрацію кореспондентського рахунку. До документів, складених іноземною мовою, має додаватися переклад, засвідчений підписом та відбитком печатки (за наявності) особи, яка здійснила переклад.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 20.08.2003 р. N 353,
 від 21.11.2007 р. N 420,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 24.07.2008 р. N 213)

6. У разі відкриття кореспондентських рахунків "НОСТРО" установ у банках-нерезидентах країн, законодавством яких не передбачено укладання договорів про встановлення кореспондентських відносин, установи готують договори, за згодою нерезидента, керуючись чинним законодавством України, що засвідчуються підписами уповноважених осіб установи - резидента та нерезидента.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.11.2007 р. N 420)

7. Якщо банк-кореспондент (нерезидент) не включений до довідника "The Bankers' Almanac" (Великобританія) або розташований на території чи під юрисдикцією країни, яка входить до переліку офшорних зон, або країни, яка не приєдналася до міжнародних угод з питань запобігання та протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму, а також щодо фінансового сектору якої існують негативні висновки міжнародних організацій, які здійснюють оцінку країн та/або їх фінансових секторів щодо відповідності основним міжнародним стандартам у цій сфері, то банк має надати таку додаткову інформацію та матеріали:

копію аудиторського висновку про достовірність фінансової звітності банку-кореспондента разом з копіями балансу і звіту про прибутки та збитки банку за останній фінансовий рік, засвідчені відповідно до законодавства країни розташування;

документи, що підтверджують наявність у банку-кореспондента постійного офісу за місцем його реєстрації.

(Правила доповнено новим пунктом 7 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2008 р. N 213)

8. Територіальне управління Національного банку може звернутися до установи за додатковою інформацією щодо реєстраційних даних, ліцензії, статутних документів та рейтингової оцінки кореспондента-нерезидента, яка необхідна для ідентифікації його як банківської установи.

(Правила доповнено новим пунктом 8 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2008 р. N 213,
у зв'язку з цим пункти 7 - 17 уважати відповідно пунктами 9 - 19)

9. Реєстрація кореспондентських рахунків установ здійснюється територіальними управліннями Національного банку протягом десяти робочих днів після отримання повного пакета документів. Реєстраційний номер видається за встановленою формою (додаток 2).

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 17.08.2006 р. N 325,
 від 24.07.2008 р. N 213)

10. Територіальне управління Національного банку під час проведення реєстрації кореспондентських рахунків надсилає запит до Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду для перевірки наявності в довіднику "The Bankers' Almanac" (Великобританія) відомостей про кореспондента-нерезидента як банківської установи.

(пункт 10 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 24.07.2008 р. N 213)

11. Пункт 11 виключено

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 20.08.2003 р. N 353,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 24.07.2008 р. N 213,
у зв'язку з цим пункти 12 - 19 уважати відповідно пунктами 11 - 18)

11. Територіальне управління Національного банку веде облік виданих реєстраційних номерів.

12. Інформація про реєстрацію кореспондентських рахунків надається територіальним управлінням Національного банку Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду згідно з вимогами організації фінансової та статистичної звітності банків України.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 17.08.2006 р. N 325,
 від 24.07.2008 р. N 213)

13. Реєстраційний номер відкритого кореспондентського (кореспондентських) рахунку Національним банком засвідчується підписами відповідальних службових осіб та відбитком печатки територіального управління Національного банку за місцезнаходженням установи і передається установі.

14. У разі закриття кореспондентських рахунків установа протягом п'яти робочих днів надає територіальному управлінню Національного банку інформацію про дату закриття рахунків із зазначенням причин закриття та про стан кореспондентського рахунку (сума залишку та реквізити для переказу залишків, якщо такі були). Установа, яка стає правонаступником іншої установи, що реорганізується, зобов'язана протягом п'яти робочих днів або перереєструвати кореспондентські рахунки останньої, або закрити її кореспондентські рахунки.

(абзац перший пункту 14 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 21.11.2007 р. N 420
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 31.03.2010 р. N 160)

Кореспондентський рахунок уважається закритим після отримання відповідного підтвердження кореспондента та фактичного переведення залишку коштів (за наявності).

Установи разом з інформацією про закриття кореспондентських рахунків подають територіальним управлінням Національного банку копії повідомлень кореспондентів про закриття рахунків і повертають територіальним управлінням Національного банку оригінали виданих їм реєстраційних номерів.

(абзац третій пункту 14 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.11.2007 р. N 420)

15. У разі відкликання банківської ліцензії ліквідатор протягом десяти робочих днів зобов'язаний ужити заходів щодо перерахування коштів банку з його кореспондентських рахунків на накопичувальний рахунок ліквідатора, закрити прямі кореспондентські рахунки, заблокувати всі засоби зв'язку з банками-кореспондентами з метою запобігання незаконному відпливу коштів у національній та іноземній валюті та повернути територіальному управлінню Національного банку за місцезнаходженням банку оригінали реєстраційних номерів, виданих Національним банком за встановленою формою.

Банк, що ліквідовується, разом з оригіналами реєстраційних номерів подає територіальному управлінню Національного банку інформацію про закриття кореспондентських рахунків, копії повідомлень ліквідатора про відкликання банківської ліцензії та закриття рахунків.

(Правила доповнено новим пунктом 15 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.03.2010 р. N 160,
у зв'язку з цим пункти 15 - 18 уважати відповідно пунктами 16 - 19)

16. Установа зобов'язана надавати територіальному управлінню Національного банку за своїм місцезнаходженням інформацію про зміни в даних щодо кореспондентських відносин, які зазначалися в довідці про кореспондентський рахунок, що подається установою для його реєстрації. Установа зобов'язана надати зазначену інформацію протягом десяти робочих днів з часу набрання чинності змінами в порядку, передбаченому законодавством країни реєстрації установи або банку-кореспондента.

(абзац перший пункту 16 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2008 р. N 213)

Залежно від характеру змін територіальне управління Національного банку:

видає новий реєстраційний номер кореспондентського рахунку;

уносить зміни до реєстраційного номера кореспондентського рахунку;

уносить зміни до інформаційної бази обліку реєстраційних номерів кореспондентських рахунків.

Новий реєстраційний номер кореспондентського рахунку видається територіальним управлінням Національного банку в разі зміни:

найменування або коду країни реєстрації банку-кореспондента;

повного найменування (крім вказівки на організаційно-правову форму) установи або банку-кореспондента.

Територіальне управління Національного банку після надання нового реєстраційного номера анулює попередній номер і зберігає його оригінал у справі.

Зміни до реєстраційного номера вносяться територіальним управлінням Національного банку в разі:

зміни валюти чи переліку валют (цифрового коду валюти) кореспондентського рахунку та/або його номера;

зміни місцезнаходження установи та/або банку-кореспондента;

зміни організаційно-правової форми установи та/або банку-кореспондента.

Територіальне управління Національного банку оформляє зміни до реєстраційного номера кореспондентського рахунку як додаток, який є його невід'ємною частиною.

Територіальне управління Національного банку в разі змін технічних реквізитів кореспондентського рахунку, які не впливають на режим його дії, вносить зміни до інформаційної бази обліку реєстраційних номерів кореспондентських рахунків без надання нового реєстраційного номера та без оформлення додатка до реєстраційного номера.

Установа зобов'язана разом з інформацією про зміни в даних щодо кореспондентських відносин подавати територіальному управлінню Національного банку копію документа на переказ, що підтверджує сплату коштів за надання реєстраційного номера або за внесення змін до реєстраційного номера відповідно до тарифів, визначених відповідними нормативно-правовими актами Національного банку.

(абзац шістнадцятий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2008 р. N 213)

Територіальне управління Національного банку видає новий реєстраційний номер та вносить зміни до реєстраційного номера протягом десяти робочих днів після отримання інформації про зміни даних щодо кореспондентських відносин.

(пункт 16 доповнено новим абзацом сімнадцятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2008 р. N 213,
у зв'язку з цим абзац сімнадцятий уважати абзацом вісімнадцятим)

Територіальне управління Національного банку, що здійснювало облік реєстраційних номерів кореспондентських рахунків установи, у разі переведення установи на обслуговування до іншого територіального управління Національного банку передає пакети документів та інформаційну базу обліку реєстраційних номерів кореспондентських рахунків цієї установи до відповідного територіального управління Національного банку, а копії цих документів передає до архіву. У цьому разі реєстраційний номер не анулюється, а береться на облік відповідним територіальним управлінням Національного банку.

(пункт 16 в редакції постанов Правління
 Національного банку України від 20.08.2003 р. N 353
,
 від 21.11.2007 р. N 420)

17. На територіальне управління Національного банку покладається відповідальність за дотримання порядку реєстрації відкритих кореспондентських рахунків.

(пункт 17 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.11.2007 р. N 420
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 24.07.2008 р. N 213)

18. У разі закриття кореспондентського рахунку установи територіальне управління Національного банку анулює протягом трьох робочих днів відповідний реєстраційний номер про відкритий установою кореспондентський рахунок і повідомляє про це Департамент нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду відповідно до встановленої періодичності подання статистичної звітності (форма 619).

(абзац перший пункту 18 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 17.08.2006 р. N 325,
 від 24.07.2008 р. N 213)

Додаткова інформація про закриття рахунку надається територіальним управлінням Національного банку лише в разі нестандартних ситуацій, наприклад:

закриття рахунку з ініціативи кореспондента-нерезидента;

блокування кореспондентського рахунку на вимогу судових або інших органів контролю України чи іншої держави;

закриття кореспондентського рахунку в зв'язку з форс-мажорними обставинами.

Справи про реєстрацію кореспондентських рахунків банків після закриття цих рахунків зберігаються в архіві територіального управління.

(пункт 18 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.11.2007 р. N 420)

19. За невиконання вимог цих Правил до установ застосовуються заходи впливу, передбачені нормативно-правовими актами Національного банку.

 

Начальник Управління методології
Генерального департаменту
банківського нагляду 

 
 
К. Є. Раєвський 

 

ДОВІДКА

про встановлення __________________________________________
                                             (повне найменування та місцезнаходження банку, банківського об'єднання)

кореспондентських відносин

N з/п 

Країна (код) 

Повне найменування кореспондента та його місцезнаходження

Дата укладення договору 

Номер договору 

Дата відкриття або закриття** коррахунку 

Номер коррахунку 

Вид
коррахунку (звичайний
або мульти-
валютний) 

Валюта коррахунку (цифровий код валюти)

Вид коррахунку (НОСТРО/
ЛОРО) 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Повне найменування іноземного банку далекого зарубіжжя зазначається англійською мовою.

** У разі закриття кореспондентського рахунку додається текстове роз'яснення причин закриття.

Керівник банку, банківського об'єднання 

____________
(підпис) 

Головний бухгалтер

М. П. 

____________
(підпис) 

Дата _____________ 

  

 

Начальник Управління методології
Генерального департаменту
банківського нагляду
 

 
 
К. Є. Раєвський
 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.11.2007 р. N 420)

 

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР

відкритого кореспондентського (кореспондентських) рахунку
________________________________________________________________
                      (повна найменування, код ЄДРПОУ та місцезнаходження банку, банківського об'єднання)

Дата внесення до Державного реєстру банків та реєстраційний номер (N ____, дата реєстрації __________).

Номер і дата видачі Національним банком України банківської ліцензії (N __ ліцензії, дата видачі ____) та письмового дозволу (N ___ письмового дозволу, дата видачі ____).

Інформація про встановлення кореспондентських відносин: 

N з/п 

Країна (код) 

Повне найменування кореспондента та його місцезнаходження

Дата укладення договору

Дата відкриття кореспон-
дентського рахунку 

N кореспондент-
ського рахунку 

Валюта рахунку (цифровий код валюти) 

Вид рахунку (НОСТРО/
ЛОРО) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Начальник Управління
Національного банку України
в/у __________ області 

 
________________
(підпис) 

Головний бухгалтер Управління
Національного банку України
в/у __________ області ________________

М. П. 

 
________________
(підпис) 

Реєстраційний номер зареєстровано в журналі обліку в Управлінні Національного банку України в/у _________ області за N _______ від _____________ 200_ р.

Реєстраційний номер заповнюється в двох примірниках. При цьому другий примірник залишається в територіальному управлінні Національного банку України для обліку та контролю.

 

Начальник Управління методології
Генерального департаменту
банківського нагляду
 

 
 
К. Є. Раєвський
 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.11.2007 р. N 420)

Опрос