Идет загрузка документа (55 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о содержании и порядке составления отчета проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ на предприятии

Минэкобезопасности
Приказ, Инструкция от 10.02.1995 № 7
редакция действует с 25.05.2018

Про затвердження Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві 

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного
середовища та ядерної безпеки України
від 10 лютого 1995 року N 7

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 березня 1995 р. за N 61/597

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства екології та природних ресурсів України
 від 1 березня 2017 року N 97
,
від 4 квітня 2018 року N 108

Відповідно до ст. 31 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" і ст. 4 Закону України "Про охорону атмосферного повітря" та для вдосконалення розробки екологічних нормативів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві, що додається.

2. Управлінню регулювання природоохоронної діяльності (В. Горбунову) та Секретаріату (О. Даниляк) до 1 квітня 1995 р. забезпечити розсилку Інструкції органам Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України на місцях, заінтересованим міністерствам і відомствам. 

3. Керівникам органів Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України на місцях забезпечити додержання вимог зазначеної Інструкції.

4. Вважати такими, що не застосовуються в Україні: Рекомендации по составу и оформлению технического отчета по санитарно-техническому обследованию вентиляционных выбросов, Серія А3-928 (Держбуду СРСР, Державний проектний інститут Сантехпроект, М. 1985 р.) і "Временные рекомендации по проведению инвентаризации вентиляционных выбросов", Серія А3-814 (Держбуду СРСР, Державний проектний інститут Сантехпроект, М. 1980 р.). 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Шевчука. 

 

Міністр

Ю. Костенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Головного державного санітарного лікаря України

 
А. В. Моісеєва

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України
від 10 лютого 1995 р. N 7

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 березня 1995 р. за N 61/597

ІНСТРУКЦІЯ
ПРО ЗМІСТ ТА ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН НА ПІДПРИЄМСТВІ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Відповідно до ст. 31 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" та ст. 4 Закону України "Про охорону атмосферного повітря" нормування у галузі охорони атмосферного повітря проводиться з метою встановлення комплексу обов'язкових норм, правил, вимог щодо охорони атмосферного повітря від забруднення.

1.1. Інструкція про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві (далі - Інструкція) містить в собі методичні вказівки по змісту та оформленню необхідних документів для створення звіту по інвентаризації викидів забруднюючих речовин, які утворюються на підприємстві з урахуванням технологічного процесу та його особливостей.

1.2. В Інструкції узагальнені та викладені основні вимоги до:

- порядку проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин і представлення її в Мінприроди, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища;

(абзац другий пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства екології та природних ресурсів України від 01.03.2017 р. N 97)

- оформлення звіту по проведенню інвентаризації викидів забруднюючих речовин.

1.3. Застосування даної Інструкції обов'язкове при проведенні інвентаризації викидів забруднюючих речовин виробничими об'єднаннями і промисловими підприємствами, організаціями і установами (далі - підприємства), які мають викиди забруднюючих речовин в атмосферу, незалежно від відомчого підпорядкування і форм власності.

1.4. Інвентаризація включає в себе характеристику технології, газоочисних установок з точки зору утворення і відведення забруднюючих речовин, визначення параметрів стаціонарних джерел викидів, а також характеристику неорганізованих джерел.

Інвентаризація викидів забруднюючих речовин може проводитись як в повному обсязі, так і вибірково по визначенню параметрів окремих джерел утворення або викидів, визначенню якісних і кількісних характеристик окремих забруднюючих речовин, що відводяться в атмосферне повітря при експлуатації технологічного обладнання.

1.5. Обсяг інвентаризації викидів визначається залежно від поставленої мети у відповідності з вимогами законодавчих актів та нормативних документів по даному питанню.

1.6. Матеріали інвентаризації використовуються для:

- розробки нормативів утворення забруднюючих речовин, які відводяться в атмосферне повітря при експлуатації технологічного та іншого обладнання, споруд та об'єктів;

- розробки нормативів гранично допустимих викидів;

- регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферу;

- здійснення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря;

- розробки короткострокових і довгострокових планів заходів підприємств;

- розробки екологічних програм по зниженню викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

1.7. При інвентаризації викидів забруднюючих речовин використовуються матеріали:

- прямих методів вимірів, які основуються на проведенні безпосередніх інструментальних вимірів;

- розрахункових методів;

- матеріали технологічного регламенту та проектних показників. В необхідних випадках для розрахунку кількісних характеристик викидів повинні застосовуватись галузеві методики, затверджені Мінприроди.

(абзац четвертий пункту 1.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства екології та природних ресурсів України від 01.03.2017 р. N 97)

1.8. Інвентаризацію викидів забруднюючих речовин підприємство проводить в строки, встановлені Кабінетом Міністрів України, рішеннями місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Мінприроди.

(абзац перший пункту 1.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства екології та природних ресурсів України від 01.03.2017 р. N 97)

У випадку зміни параметрів джерел викидів, зареєстрованих у звіті по інвентаризації викидів забруднюючих речовин, підприємство, при необхідності, проводить інвентаризацію викидів в повному обсязі або вибірково без відповідних вказівок вищезазначених органів і представляє звіт в Мінприроди, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.

(абзац другий пункту 1.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства екології та природних ресурсів України від 01.03.2017 р. N 97)

1.9. Відповідальність за достовірність результатів, повноту і якість інвентаризації, а також за якість представленого звіту несе організація, яка виконувала дану роботу.

Підприємство несе відповідальність за виконання в установлені терміни інвентаризації викидів, а також за своєчасне представлення необхідної інформації, щодо ведення техпроцесів (техрегламенти, режимні карти, сировини, що використовується і т. д.) та створення необхідних умов по проведенню вимірів.

1.10. Пункт 1.10 виключено

(згідно з наказом Міністерства екології та
 природних ресурсів України від 01.03.2017 р. N 97
,
 у зв'язку з цим пункти 1.11 - 1.15
 вважати відповідно пунктами 1.10 - 1.14
)

1.10. Матеріали звіту інвентаризації викидів забруднюючих речовин затверджуються керівником підприємства, для якого виконується інвентаризація, відповідним записом і печаткою на звіті (додаток N 1). Матеріали звіту по інвентаризації викидів, з моменту затвердження його керівником підприємства, зберігаються на підприємстві до проведення наступної інвентаризації. За результатами проведеної вибіркової інвентаризації, у випадку необхідності, вносяться відповідні зміни в матеріали повної інвентаризації викидів підприємства.

1.11. Звіт про інвентаризацію викидів забруднюючих речовин подається в Мінприроди (суб'єкт господарювання, об'єкт якого належить до першої групи), обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища (суб'єкт господарювання, об'єкт якого належить до другої або третьої групи) для реєстрації у вигляді роздрукованого звіту (один примірник) та в електронній формі.

Належність об'єкта до тієї чи іншої групи визначається відповідно до статті 11 Закону України "Про охорону атмосферного повітря".

(пункт 1.11 у редакції наказу Міністерства екології та
 природних ресурсів України від 01.03.2017 р. N 97)

1.12. Вартість робіт по інвентаризації викидів забруднюючих речовин, виконаних в об'ємі даної Інструкції, визначається на договірній основі з урахуванням діючих цінників на виконання таких робіт.

1.13. Перед проведенням інвентаризації викидів повинна бути виконана робота по наладці технологічного та вентиляційного обладнання відповідно до діючих санітарно-гігієнічних норм.

1.14. Основні терміни, їх визначення

1.14.1. Викид речовини - надходження речовини в атмосферу від джерел забруднення.

1.14.2. Інвентаризація викидів - систематизація інформації про розміщення джерел забруднення атмосфери на території, види і кількісний склад забруднюючих речовин, що викидаються у атмосферне повітря.

1.14.3. Потужність викиду - кількість речовини, яка викидається в атмосферу за одиницю часу.

1.14.4. Джерело забруднення атмосфери - об'єкт, з якого поширюється забруднююча речовина.

1.14.5. Стаціонарне джерело забруднення атмосфери - підприємство, цех, агрегат, установка або інший нерухомий об'єкт, що зберігає свої просторові координати протягом певного часу і здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферу.

1.14.6. Пересувне джерело забруднення атмосфери - транспортний засіб, рух якого супроводиться викидом в атмосферу забруднюючих речовин.

1.14.7. Точкове джерело викидів - джерело викидів забруднюючих речовин в атмосферу, від якого надходження речовин здійснюється через отвір, зафіксований у вигляді точки в системі координат.

1.14.8. Лінійне джерело викидів - джерело викидів забруднюючих речовин в атмосферу, від якого надходження речовин здійснюється через отвір, зафіксований у вигляді лінії, і має початок і кінець в системі координат.

1.14.9. Площинне джерело викидів - джерело викидів забруднюючих речовин в атмосферу, від якого надходження речовин здійснюється з поверхні, що має територіальні координати в системі координат.

1.14.10. Організований викид - викид, який надходить в атмосферу через спеціально споруджені газоходи, труби, аераційні ліхтарі та інші споруди.

1.14.11. Неорганізований викид - викид, який надходить в атмосферу у вигляді ненаправлених потоків газопилевої суміші від джерел забруднення, не оснащених спеціальними спорудами для відведення газів газоходами, трубами та іншими спорудами.

1.14.12. Технологічне джерело забруднення - об'єкт, в якому утворення забруднюючих речовин спричинене технологічним процесом.

1.14.13. Граничні нормативи утворення забруднюючих речовин - гранична кількість забруднюючих речовин, які утворюються при експлуатації окремих типів технологічного та іншого обладнання і відводяться у атмосферне повітря, встановлюються з врахуванням сучасних технологічних можливостей, прогресивних маловідходних технологій, комплексного використання сировини, удосконаленого газопилоочисного обладнання та інше.

1.14.14. Концентрація забруднюючих речовин - кількість забруднюючої речовини в певному об'ємі або ваговій одиниці в газах, що відходять в атмосферне повітря.

1.14.15. Газоочисна установка - споруда, призначена для вловлювання з відхідних газів або вентиляційного повітря наявних в них шкідливих домішок, яка складається з газоочисних апаратів, допоміжного обладнання і комунікацій.

2. ЗМІСТ ЗВІТУ ПО ПРОВЕДЕННЮ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Звіт по інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві повинен мати такі розділи:

2.1. Відомості про підприємство:

- повне і коротке найменування підприємства;

- поштовий індекс, адреса;

- міністерство чи відомство, якому підпорядковане підприємство;

- вид економічної діяльності у відповідності з класифікатором;

- дані про наявність на підприємстві служби по охороні атмосферного повітря, лабораторії по контролю стану навколишнього природного середовища.

2.2. Загальна частина:

- мета і завдання виконання інвентаризації викидів;

- перелік договорів, на основі яких виконуються роботи;

- найменування організації, яка виконувала роботи по інвентаризації, її реквізити, копія реєстраційного свідоцтва;

- методики виконання робіт з посиланням на стандарти, нормативи, нормативно-методичну літературу та довідковий матеріал;

- методики, по яких проводились прямі інструментально-лабораторні вимірювання, засоби виміру, їх похибка;

- методики, які використовуються при визначенні величин викидів розрахунковим методом.

2.3. Об'ємно-планувальні рішення промплощадки:

- графічні матеріали: карта-схема підприємства з нанесеними корпусами і розміщеними в них виробництвами, номер джерела викиду, в т. ч. відкритих ділянок зберігання сировини і матеріалів, які можуть бути джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферу, стоянки автомобілів, тощо;

- особливості розміщення підприємства: характер забудови території, що прилягає до промплощадки з вказівкою промислових підприємств, що на ній розташовані.

2.4. Характеристика джерел утворення забруднюючих речовин

2.4.1. Характеристика технології виробництва та технологічного обладнання, опис продукції, яка випускається підприємством, основна сировина, що використовується, її хімічний склад по ГОСТу або аналізу заводської лабораторії (дані повинні бути пов'язані з балансовою схемою матеріальних потоків), кількість витраченого основного і резервного палива, його якісні характеристики. При цьому необхідно враховувати наявність у газах, що відходять, забруднюючих речовин, які утворюються в ході ведення технологічного процесу.

Визначення забруднюючих речовин, їх кількісних та якісних характеристик надається в додатку N 2 (таблиця 2.1).

2.4.2. Характеристика джерел утворення надається по технологічному обладнанню, техпроцесу або його етапу.

2.4.3. Кількісна та якісна характеристики джерел утворення надаються на основі прямих вимірювань забруднюючих речовин, проектних даних або технологічного регламенту. У випадку відсутності одного з показників (величини, визначеної прямими вимірами, взятої з проектних матеріалів або техрегламенту) вказується причина неможливості їх визначення. Надається характеристика максимальних і мінімальних фактичних концентрацій, які одержані безпосередньо інструментальними вимірами, при веденні технологічного процесу за технологічним обладнанням (агрегатом) на кожному з етапів технологічного процесу і відповідному йому навантаженні, а також проектне значення концентрацій (мг/м3) при номінальному навантаженні обладнання. У випадку зміни проектних показників вказується значення концентрацій по останньому технологічному регламенту.

2.5. Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин

2.5.1. В розділі надаються параметри джерел викидів, потужність та інші відомості у відповідності з додатком N 2 (таблиця 2.2).

Визначення забруднюючих речовин, їх кількісних та якісних характеристик проводиться на основі прямих вимірювань забруднюючих речовин, проектних даних (або технологічного регламенту) та розрахункових методів.

2.5.2. Величина викиду, на основі прямих вимірювань, визначається на номінальному навантаженні технологічного обладнання на різних етапах технологічного процесу, які істотно відрізняються величинами викиду. При цьому за максимальну фактичну величину викиду приймається найбільший викид, що визначений при обстеженні технологічного процесу.

Проектна величина викиду береться з технологічних регламентів, що входять в проектні матеріали на будівництво, реконструкцію, техпереобладнання і т. д., а у випадку модернізації техпроцесу, в ході їх експлуатації, за матеріалами останнього затвердженого техрегламенту.

Величина викиду розрахунковим методом визначається згідно з методиками, погодженими з Мінприроди.

(абзац третій підпункту 2.5.2 пункту 2.5 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства екології та природних ресурсів України
 від 01.03.2017 р. N 97)

2.5.3. Показники, передбачені таблицею 2.2 (графи 14, 15 - 16, 17 - 18), які виконані прямими вимірами, розрахунковими методами чи взяті з проекту (або з техрегламенту), є обов'язковими. При цьому у випадку відсутності одного з показників вказується причина неможливості його визначення. Одержані показники аналізуються і за визначену величину приймається показник, який найбільш відображає викиди від діючого технологічного обладнання при нормальних умовах його експлуатації. 

2.5.4. В розділі також подається інформація про викиди забруднюючих речовин від пересувних джерел (враховуються викиди забруднюючих речовин, які утворюються від пересувних джерел в межах промплощадки, від внутрішнього заводського транспорту, стоянок автомобілів і т. д.). Розрахунок викидів забруднюючих речовин від пересувних джерел проводиться розрахунковими методом за методиками, погодженими Мінприроди.

(підпункт 2.5.4 пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства екології та природних ресурсів України від 01.03.2017 р. N 97)

2.5.5. Первинні матеріали результатів вимірів і результати, які одержані розрахунковим методом, додаються до звіту по інвентаризації.

2.6. Характеристика газоочисних установок

В розділі надається характеристика газоочисних установок, їх технічний стан, ефективність роботи, параметри пилогазоповітряної суміші і інша інформація у відповідності з таблицею 2.3 (додаток N 2).

2.7. Характеристика викидів забруднюючих речовин від
основних виробництв

В таблиці 2.4 (додаток N 2) приводиться характеристика викидів забруднюючих речовин в атмосферу від основних виробництв, перелік яких визначається Мінприроди.

(абзац другий пункту 2.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства екології та природних ресурсів України від 01.03.2017 р. N 97)

При визначенні річних викидів забруднюючих речовин враховується коефіцієнт корисної дії (ККД) очистки ГОУ. У випадку 2-3 ступінчатої очистки ККД вказується в цілому.

2.8. Висновки та рекомендовані заходи по експлуатації і наладці
технологічного обладнання та газоочисних
установок

В розділі приводиться аналітичний матеріал, який стосується особливостей експлуатації на даному підприємстві технологічного обладнання і газоочисних установок, використання промислових технологій, їх відповідності світовому науково-технічному рівню, а також можливі заходи по зниженню викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

 

 

 
 
 
 

Додаток N 1
до Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві

Міністерство (відомство)
Виробниче об'єднання

 

 
 
 

"Затверджую"
___________________________
посада керівника підприємства

 

 

(підпис)

 

 

Дата

ЗВІТ
по інвентаризації викидів забруднюючих речовин

на ___________________________________________
(найменування підприємства)

 
   Посада керівника організації,
   яка проводила інвентаризацію  _________________
                    (підпис)
 
             Дата
 
 
 
 
             Місто - рік

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 екології та природних ресурсів України від 04.04.2018 р. N 108)

 

 

 
 
 
 

Додаток N 2
до Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві

ТАБЛИЦІ ДО РОЗДІЛУ 2

ЗМІСТ ЗВІТУ ПО ПРОВЕДЕННЮ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ
ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРУ

(У тексті додатку 2 слова "органи Мінекобезпеки України" та "Мінекобезпеки України" у всіх відмінках замінено словом "Мінприроди" у відповідному відмінку згідно з наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 1 березня 2017 року N 97)

Характеристика джерел утворення забруднюючих речовин

 

 

Таблиця 2.1

Виробництво

N джер. викиду

N вен. установки

Джерело утворення забруднюючої речовини

Етапи технологічного процесу

Завантаження технологічного обладнання

Найменування

Кількість

1

2

3

4

5

6

7

Об'ємна витрата газу м3/сек.

Температура С

Забруднююча речовина

Значення концентрації забруднюючих речовин, мг/м3

Методика визначення показників

Код

Найме-
нування

факт.

проектне значення

по технологічному регламенту

мак.

мін.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Примітка. У випадку зміни проектних показників вказується значення концентрації по останньому технологічному регламенту.

Пояснення до таблиці 2.1

в графі 1 - вказується, до якого виробництва відносяться джерела утворення забруднюючих речовин (агломераційне, шлако-переробне, віскози та інші);

в графі 2 - номер джерела викиду;

в графі 3 - номер вентиляційної установки;

в графі 4 - найменування установок, агрегатів, де безпосередньо утворюються забруднюючі речовини (парові котли, доменні печі, промивні колони та інші), а також основні джерела утворення неорганізованих викидів (нещільності обладнання, ставки-відстоювачі, шламові поля та інші);

в графі 5 - кількість одиниць технологічного обладнання;

в графі 6 - етапи (операції) технологічного процесу;

в графі 7 -інформація по завантаженню технологічного обладнання (наприклад: по котлоагрегатах випробування проводиться при завантаженні приблизно 0.30 мах, 0.50 мах, 0.75 мах і 100 мах);

в графі 8 - об'ємна витрата газу, що відповідає максимальній фактичній концентрації (м3/сек.);

в графі 9 - температура газоповітряної суміші С;

в графі 10 - "код забруднюючої речовини" міститься в списку "Перелік і коди речовин забруднюючих атмосферне повітря", якщо код забруднюючої речовини відсутній, необхідно звертатись в Мінприроди;

в графі 11 - найменування забруднюючої речовини, що утворюється;

в графах 12 - 13 - максимальна і мінімальна фактичні концентрації, які одержані безпосередньо інструментальними вимірами, при веденні технологічного процесу за технологічним обладнанням (агрегатом) на кожному з етапів технологічного процесу і відповідному його навантаженні;

в графі 14 - проектне значення концентрації (мг/м3);

в графі 15 - значення по технологічному регламенту (мг/м3), у випадку зміни проектних показників вказується значення концентрації по останньому технологічному регламенту;

в графі 16 - надається перелік методик визначення концентрації забруднюючої речовини, об'ємних витрат газу, відбору проб, які погоджені Мінприроди.

Основні вимоги по відбору проб здійснюються згідно з Інструкцією по відбору проб з газопилових потоків.

Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин

N джер. викидів

Найменування джерела

Висота джерела викиду м

Діаметр джерела викиду, м

Координати джерела

Характеристика пилогазо-
повітряної суміші

точкового або початку лінійного, центру симетрії площинного

другого кінця лінійного, ширина і довжина площинного

Кут довжини площинного джерела відносно ОХ заводської системи (град)

об'єм м3/сек

швид-
кість м/сек.

темпе-
ратура С

Х1

Х2

Х1

Х2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Забруднююча речовина

Вихідні дані для визначення величини викиду (максимальні)

Визначена потужність викиду

Методика визначення величин викидів

код

найменування забруднюючої
речовини

факт.

проектні

розрахункові

г/c

т/рік

г/c

г/c

т/рік

г/c

т/рік

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Пояснення до таблиці 2.2

в графі 1 - номер джерела викиду;

в графі 2 - найменування джерела викиду забруднюючих речовин (труба, шахта, аераційний фонар і т. д.), а також об'єднані джерела викидів (в цьому випадку потрібно вказати, які вентсистеми об'єднані);

в графі 3 - висота джерела в метрах над рівнем землі;

в графі 4 - діаметр гирла джерела в метрах;

в графі 5 - надається абсциса точкового джерела (або початку лінійного, або центру симетрії площинного) в метрах;

в графі 6 - надається ордината точкового джерела (або початку лінійного, або центру симетрії площинного) в метрах;

в графі 7 - надається абсциса кінця лінійного джерела або довжина площинного в метрах;

в графі 8 - надається ордината кінця лінійного джерела або ширина площинного в метрах;

в графі 9 - кут довжини площинного відносно ОХ заводської системи;

в графі 10 - об'єм пилоповітряної суміші, що відповідає максимальному (г/с) викиду;

в графах 11 - 12 - показники швидкості, температури, що відповідають максимальному (г/с) викиду;

в графі 13 - "Код забруднюючої речовини" міститься в списку "Перелік і коди речовин забруднюючих атмосферне повітря". Якщо код забруднюючої речовини відсутній, необхідно звертатись в Мінприроди;

в графі 14 - найменування забруднюючої речовини;

в графі 15 - максимальна величина викиду (г/с) забруднюючої речовини, яка одержана безпосередньо інструментальними вимірами;

в графах 16 - 17 - (г/с, т/рік) дані беруться з проектних матеріалів або з останнього затвердженого технологічного регламенту;

в графах 18 - 19 - величини, які одержані розрахунковими методами. Потужність викиду (т/рік) визначається за попередній рік встановленої дати проведення інвентаризації.

При заповненні граф 20 - 21 проводиться аналіз одержаних показників. Перевіряється їх достовірність, правильність відбору проб, пов'язується з навантаженням технологічного обладнання. За результатами аналізу приймається відповідне рішення. При визначенні максимального (г/с) викиду пріоритет надається прямим вимірам, а при визначенні потужності викиду (т/рік) - розрахунковим методам;

в графі 22 - дається посилання на методики визначення потужності викиду (максимального г/сек і т/рік) забруднюючих речовин.

В графах 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 22 - дається характеристика пересувних джерел викидів.

Характеристика газоочисних установок

N джер. викиду

N вент. системи

N ГОУ у техн. ланц.

Газоочисна установка

Міжремонтний період експлуатації

Параметри ПГПС на вході в ГОУ

Клас + Код

Найменування

період

дата останнього ремонту

об'ємні витрати газу, м3/c

температура, С

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Параметри ПГПС на виході з ГОУ

Забруднюючі речовини, по яких проводиться газоочистка

N ступен. очищен.

Концентрація речовини на вході в ГОУ, мг/м3

Ефектив. очищення, %

Концентрація речовини на виході з ГОУ, мг/м3

Прилади контролю, якими обладнано ГОУ

об'ємні витрати газу, м3/c

темпе-
ратура, С

код

найме-
нування

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Пояснення до таблиці 2.3

в графі 1 - номер джерела викиду;

в графі 2 - номер вентиляційної системи;

в графі 3 - номер ГОУ на вентсистемі;

в графі 4 - для одержання інформації про "Код ГОУ" необхідно звернутись в Мінприроди. У випадку відсутності інформації про ГОУ, що існує або пропонується, необхідно описати його характеристику згідно з додатком (3) і направити її в Мінприроди. У цьому випадку код буде встановлено Мінприроди;

в графі 5 - найменування газоочисної установки;

в графах 6 - 7 - міжремонтний період експлуатації і дата останнього ремонту;

в графах 8 - 9 - фактичні параметри пилогазоповітряної суміші на вході в газоочисну установку (м3/c, С);

в графах 10 - 11 - фактичні параметри пилогазоповітряної суміші на виході з газоочисної установки (м3/с, С);

в графах 12 - 13 - найменування забруднюючих речовин, по яких проводиться очистка і їх код (код надається із списку "Перелік і коди речовин, забруднюючих атмосферне повітря");

в графі 14 - номер ступені газоочисної установки;

в графі 15 - концентрація речовини на вході в газоочисну установку;

в графі 16 - ефективність роботи газоочисної установки, %;

в графі 17 - концентрація речовини на виході із газоочисної установки;

в графі 18 - прилади контролю, якими обладнана газоочисна установка.

Характеритика викидів забруднюючих речовин від основних виробництв

Вироб-
ництво

Продукція, що випускається

Характеристика сировини, матеріалу

Викиди забруднюючих речовин

Питомий викид на одиницю сировини, продукції

Найме-
нування

Одиниця виміру

Кіль-
кість

Найме-
нування

Одиниця виміру

Кіль- кість

Код

Найме-
нування

Одиниця виміру

Фактичний викид

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Пояснення до таблиці 2.4

в графі 1 - найменування виробництв;

в графі 2 - найменування продукції, що випускається, або напівпродукту;

в графі 3 - одиниця виміру продукції, що випускається (кг, т, шт. і т. д.)

в графі 4 - кількість продукції або напівпродуктів, що випускається;

в графі 5 - найменування сировини (матеріалу), що використовується, або напівпродуктів;

в графі 6 - вказується одиниця виміру сировини (матеріалу), що використовується (тонни, літри, штук);

в графі 7 - вказується кількість сировини (матеріалу), що використовуються, або напівпродуктів;

в графі 8 - "код" забруднюючої речовини;

в графі 9 - найменування забруднюючої речовини;

в графі 10 - одиниця виміру, т/рік, т/добу, т/год., залежно від технологічного процесу;

в графі 11 - фактичний викид забруднюючих речовин в атмосферу від виробництв в цілому;

в графі 12 - питомий показник викиду на одиницю продукції або сировину.

 

 

 
 
 
 

Додаток N 3
до Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві

ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЗООЧИСНОЇ УСТАНОВКИ
І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРУ ПРОМИСЛОВИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

1. Поштові реквізити і телефон приймальні організації.

2. Повне технічне найменування газоочисної установки, яка розроблена або використовується організацією, або технічних заходів для зниження аспіраційних викидів забруднюючих речовин.

3. Характеристика забруднюючих речовин, по яких буде досягнуто зниження маси викидів.

4. Максимальна допустима концентрація забруднюючих речовин в аспіраційному повітрі на вході в апарат.

5. Коротка характеристика і класифікація апарату очистки або технологічного заходу (суха, мокра, електроочистка, фільтр...).

6. Прийнята розробником і виробником позначка апарату очистки.

7. Маса, кг.

8. Габарити (довжина, ширина, висота).

9. Номінальна продуктивність по очищеному аспіраційному повітрі, м3/год.;

10. Кошти установки і на який період.

11. Характеристика гідравлічного опору (формула для визначення або числове значення при номінальній продуктивності).

12. Для мокрої очистки - необхідний тиск води на вводі в апарат.

13. Характеристика ефективності роботи апарату (формула для визначення або числове значення при номінальній продуктивності).

14. Базовий і можливі види виконання (звичайні, вибуховопожежонебезпечні, корозійно стійкі).

15. Умови обмеження використання обладнання, яке рекомендується, і технологічних заходів (температура, вологість).

16. Інші особливості, які характеризують ГОУ і технічні заходи.

17. Поштові реквізити організації розробника (калькотримач).

18. Поштові реквізити організації виробника.

19. Від яких джерел виділення (технологічного обладнання) організація немає змоги знизити викиди забруднюючих речовин, з причини відсутності інформації або з інших причин.

20. Посада, прізвище, ім'я, по батькові і телефони того, хто заповнює інформацію.

____________ 

Опрос