Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении обязательства гражданина Украины в связи с допуском к государственной тайне и анкеты для оформления допуска к государственной тайне

СБУ
Приказ от 18.07.2001 № 190
Утратил силу

Про затвердження зобов'язання громадянина України у зв'язку з допуском до державної таємниці та анкети для оформлення допуску до державної таємниці

Наказ Голови Служби безпеки України
від 18 липня 2001 року N 190

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 серпня 2001 р. за N 753/5944

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Служби безпеки України
 від 14 грудня 2004 року N 695/ДСК)

Відповідно до Закону України "Про державну таємницю" та Положення про порядок надання, скасування та переоформлення допуску громадян України до державної таємниці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 року N 878, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зобов'язання громадянина України у зв'язку з допуском до державної таємниці та анкету для оформлення допуску до державної таємниці, згідно з додатком.

2. Наказ Державного комітету України з питань державних секретів від 8 грудня 1994 року N 44 "Зобов'язання громадянина України у зв'язку з допуском до державної таємниці" (зареєстрований Міністерством юстиції України 10 січня 1995 року за N 6/543) визнати таким, що втратив чинність. Наказ Державного комітету України з питань державних секретів від 26 квітня 1995 року N 2 "Про затвердження анкети громадянина України, який оформлюється на допуск до державної таємниці" скасувати.

3. Начальнику Управління охорони і контррозвідувального захисту державної таємниці Служби безпеки України подати наказ про затвердження зобов'язання громадянина України у зв'язку з допуском до державної таємниці та анкети для оформлення допуску до державної таємниці на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

Т. в. о. Голови Служби 

П. Шатковський 

 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
громадянина України у зв'язку з допуском до державної таємниці

Я, ____________________________________________________________,
                                                              (прізвище, ім'я, по батькові) 

у зв'язку з наданням мені допуску до державної таємниці беру на себе письмове зобов'язання:

не допускати розголошення будь-яким способом державної таємниці, яка буде мені довірена або стане відомою у зв'язку з виконанням службових обов'язків;

не брати участі в діяльності політичних партій та громадських організацій, діяльність яких заборонена в порядку, установленому законом;

не сприяти іноземним державам, іноземним організаціям чи їх представникам, а також окремим іноземцям та особам без громадянства у провадженні діяльності, що завдає шкоди інтересам національної безпеки України;

виконувати вимоги режиму секретності;

повідомляти посадових осіб, які надали мені допуск до державної таємниці, та відповідні режимно-секретні органи про виникнення обставин, передбачених статтею 23 Закону України "Про державну таємницю", або інших обставин, що перешкоджають збереженню довіреної мені державної таємниці, а також про свій виїзд з України;

додержуватися інших вимог законодавства про державну таємницю.

У зв'язку з наданням мені допуску до державної таємниці я даю згоду на обмеження моїх прав відповідно до статті 29 Закону України "Про державну таємницю".

Мене повідомлено про відповідальність за порушення законодавства про державну таємницю.

____________________
(дата) 

___________________
(підпис) 

Ознайомлення _________________________________________________
з нормами законодавства щодо обмеження прав у зв'язку з допуском до державної таємниці та попередження про відповідальність за порушення законодавства про державну таємницю здійснив
______________________________________________________________
                           (підпис посадової особи режимно-секретного органу, посада) 

____________________
(дата) 

___________________
(підпис) 

 

Начальник Управління охорони і контррозвідувального захисту
державної таємниці СБ України
 

 
 
І. Божков
 

 

 

 

АНКЕТА
для оформлення допуску до державної таємниці 

 
 
Місце
для фотокартки
4 х 6
 
 


Запитання 

Відповідь 

1. Ваші прізвище, ім'я та по батькові 

 

2. Чи змінювали Ви прізвище, ім'я, по батькові. Якщо так, зазначте колишні прізвище, ім'я чи по батькові, коли та з яких причин їх змінено 

  

3. Дата (рік, число, місяць) і місце Вашого народження (село, місто, район, область, країна)*  

  

4. Чи перебували Ви та чи перебуваєте в громадянстві іншої (інших) держав. Якщо так, зазначте коли і якої (яких) держави 

  

5. Категорія загального військового обов'язку, до якої Ви належите. Ваше військове звання. 

 

6. Ваше спеціальне звання, ранг, класний чин 

  

7. Ваш освітньо-кваліфікаційний рівень та спеціальність (за дипломом); який навчальний заклад і в якому році Ви закінчили 

  

8. Ваш науковий ступінь, учене звання 

  

9. Чи мали Ви раніше допуск до державної таємниці. Якщо так, зазначте форму допуску, час і місце роботи, де було надано допуск 

  

10. Чи притягалися Ви до кримінальної відповідальності, якщо так, зазначте коли й де, а також назву статті (статей) кримінального закону 

  

11. Чи притягалися Ви до адміністративної відповідальності за порушення законодавства про державну таємницю. Якщо так, зазначте коли й де, а також назву статті (статей) закону про адміністративні правопорушення 

  

12. Чи брали та чи берете Ви участь у діяльності політичних партій та громадських організацій, діяльність яких заборонена в порядку, установленому законом 

  

13. Чи маєте Ви за кордоном об'єкти приватної власності (нерухоме майно, транспортні засоби, цінні папери тощо), рахунки в банківських чи інших фінансово-кредитних установах 

  

14. Чи працювали (працюєте) Ви в іноземному державному органі, на підприємстві, в установі чи організації або на підприємстві з іноземними інвестиціями. Якщо так, зазначте, де й коли саме 

  

15. Чи маєте Ви або мали паспорт чи документ, що підтверджує особу, виданий іноземною державою 

  

16. Чи проходили Ви лікування від наркотичної або/та алкогольної залежності протягом останніх 10 років 

  

17. Ваш ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів  

  

____________
* До позначених значком пунктів є пояснення щодо заповнення.

18. Ваші близькі родичі (дружина, чоловік, батьки, дорослі діти, дорослі рідні брати і сестри). Крім того, зазначте відомості про вітчима, мачуху, а якщо Ви розривали шлюб, - про колишню дружину (чоловіка)*:

Ступінь родинного зв'язку 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Дата та місце народження, громадянство 

Місце роботи (служби, навчання), посада 

За якою адресою проживає 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19. Зазначте, коли, на яких посадах і де саме Ви працювали (проходили службу) та здобували освіту*:

Період (місяць, рік) 

Посада 

Державний орган, підприємство, установа, організація, заклад, військова частина 

від якого часу 

до якого часу 

найменування (номер в/ч) 

місцезнаходження 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20. Проживання та тимчасове перебування за кордоном (постійне проживання, тимчасова робота, службове відрядження, виїзд у приватних справах тощо)*:

Період (місяць, рік) 

Іноземна країна 

Мета виїзду 

від якого часу 

до якого часу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21. Чи маєте Ви постійні особисті стосунки з іноземцями*
_____________________________________________________________
                                                                 (маю, не маю) 

Відомості про іноземця (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, країна, адреса, місце роботи чи рід занять) 

З якого часу підтримуєте стосунки, їх характер, періодичність 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22. Зазначте Ваше місце проживання (поштовий індекс, область, місто, вулицю, будинок, номер квартири) згідно з пропискою 
_______________________________________________________________;
за фактом ______________________________________________________.
Номер телефону (індивідуального засобу зв'язку) _____________________.

23. Зазначте документ, що посвідчує Вашу особу, його серію, номер, ким, коли його видано та термін його дії
________________________________________________________________
________________________________________________________________

24. Чи маєте Ви паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний, службовий паспорти, посвідчення особи моряка. Зазначте його (їх) номер, серію, ким, коли видано та термін його (їх) дії
________________________________________________________________
________________________________________________________________.

25. Чи підтверджуєте Ви достовірність поданих про себе відомостей
________________________________________________________________.
                                                                   (підтверджую) 

"___" _______________ 20__ р. 

_______________________
(особистий підпис) 

26. Чи даєте Ви згоду на проведення стосовно Вас перевірки у зв'язку з допуском до державної таємниці
________________________________________________________________
                                                                        (даю згоду) 

"___" _______________ 20__ р. 

_______________________
(особистий підпис) 

 

Фотокартка та відомості про трудову діяльність, навчання, військову службу, місце проживання (адресу) відповідають документам, що посвідчують особу.

Підрозділ роботи з кадрами

__________________________
(прізвище та підпис посадової особи) 

  

Режимно-секретний орган

_____________________________
(прізвище та підпис посадової особи) 

"___" ______________ 20__ р. 

  

"___" ______________ 20__ р. 

М. П. 

  

  

___________________________________________________________  

Примітки:

До пункту 3:

місце, рік, число та місяць народження наведіть згідно з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу громадянина.

До пункту 18:

зазначаються дівочі прізвища матері, дружини, мачухи та прізвища сестер до їх одруження та після нього;

під дорослими братами, сестрами та дітьми в цьому пункті розуміються особи, які досягли 16-річного віку.

До пункту 19:

у графі "до якого часу" разом із датою звільнення слід зазначати відповідну статтю законодавства про працю, а для військовослужбовців - статтю законодавства про проходження військової служби відповідної категорії військовослужбовців. Записи про місце роботи повинні відповідати записам у трудовій книжці чи в документі, що підтверджує звільнення з військової служби;

усі найменування (номери в/ч) державних органів, підприємств, установ, організацій, закладів, військових частин зазначаються за станом, коли Ви там працювали (проходили військову службу) чи навчалися;

зазначаються найменування лише вищих та середніх спеціальних навчальних закладів;

повна адреса (область, район, місто, вулиця, номер будинку) підприємства, установи, організації, військової частини у графі "місцезнаходження" обов'язково зазначається лише за останні п'ять років. За період, що перевищує п'ять років, достатньо зазначати область, район, місто.

До пункту 20:

у разі виїздів з України, що мали одноманітний характер, дозволяється робити узагальнювальний запис про період (періоди), країну (країни), кількість, мету виїздів та місця (населені пункти) перебування.

До пункту 21:

якщо відомості про близьких родичів, які проживають за кордоном, наведено в пункті 18, то відомості про них у пункті 21 не наводяться;

власні імена іноземців слід подавати в транскрипції відповідно до норм українського правопису.

До пунктів 20 і 21:

відомості про країни СНД наводяться нарівні з будь якими іншими країнами світу.

 

Начальник Управління охорони і контррозвідувального захисту
державної таємниці СБ України
 

 
 
І. Божков
 

Опрос