Идет загрузка документа (69 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о присвоении соответствующих статусов субъектам племенного дела в животноводстве и Положения о соответствии субъектов племенного дела в животноводстве статусу племенного завода, племенного репродуктора и племенного птицерепродуктора

Министерство аграрной политики, Украинская академия аграрных наук
Положение, Приказ от 17.07.2001 № 215/66
Утратил силу

Про затвердження Положення про присвоєння відповідних статусів суб'єктам племінної справи у тваринництві та Положення про відповідність суб'єктів племінної справи у тваринництві статусу племінного заводу, племінного репродуктора і племінного птахорепродуктора

Наказ Міністерства аграрної політики України,
Української академії аграрних наук
від 17 липня 2001 року N 215/66

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 серпня 2001 р. за N 721/5912

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства аграрної політики України,
Української академії аграрних наук
від 12 грудня 2001 року N 365/107
,
 від 12 травня 2003 року N 129/41

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України,
 Національної академії аграрних наук України
 від 19 червня 2015 року N 232/70)

З метою забезпечення виконання Закону України "Про племінну справу у тваринництві" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити:

1.1. Положення про присвоєння відповідних статусів суб'єктам племінної справи у тваринництві (додається).

1.2. Положення про відповідність суб'єктів племінної справи у тваринництві статусу племінного заводу, племінного репродуктора і племінного птахорепродуктора (додається).

2. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією (Мельник Ю. Ф.) забезпечити подання у встановленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією та Державному науково-виробничому концерну "Селекція" (Буркат В. П., за згодою) довести вищезазначені положення до відома суб'єктів з племінної справи у тваринництві.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра аграрної політики України С. М. Рижука і Президента Української академії аграрних наук М. В. Зубця.

 

Міністр аграрної політики України 

І. Кириленко 

Президент Української
академії аграрних наук
 

 
М. Зубець
 

 

Положення про присвоєння відповідних статусів суб'єктам племінної справи у тваринництві

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено на виконання Закону України "Про племінну справу у тваринництві" і визначає порядок присвоєння відповідного статусу суб'єктам племінної справи у тваринництві.

1.2. Присвоєння відповідного статусу проводиться Міністерством аграрної політики України.

1.3. Відповідний статус суб'єкта племінної справи у тваринництві визначається за результатами проведення державної атестації та переатестації на основі цього Положення та положень про відповідність суб'єктів племінної справи у тваринництві певному статусу, у бджільництві - на основі Технологічних вимог до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва, проведення атестації пасік і видачі племінних свідоцтв (сертифікатів), затверджених спільним наказом Міністерства аграрної політики України та Українською академією аграрних наук від 20.09.2000 N 185/83 (Держреєстрація в Міністерстві юстиції України 23.10.2000 за N 739/4960).

1.4. Відповідний статус присвоюють залежно від напряму діяльності та якості племінних (генетичних) ресурсів суб'єктам племінної справи у тваринництві:

у скотарстві, свинарстві, вівчарстві і козівництві: племінний завод, племінний репродуктор, селекційний центр, підприємство (об'єднання) з племінної справи, контрольно-випробувальна станція, підприємство (лабораторія) генетичного контролю, підприємство (лабораторія) з трансплантації ембріонів, підприємство (лабораторія) з оцінки якості тваринницької продукції;

у конярстві: кінний завод, племінний репродуктор, селекційний центр, підприємство (об'єднання) з племінної справи, заводська конюшня, іподром, трендепо, підприємство (лабораторія) генетичного контролю, підприємство (лабораторія) з трансплантації ембріонів;

у звірівництві і кролівництві: племінний завод, племінний репродуктор, селекційний центр, підприємство (лабораторія) з оцінки якості тваринницької продукції;

у птахівництві: племінний завод, племінний птахорепродуктор, селекційний центр, контрольно-випробувальна станція з птахівництва;

у бджільництві: племінний завод, племінна пасіка, племінний бджолорозплідник;

у рибництві: племінний завод, племінний репродуктор, селекційний центр;

у шовківництві: селекційний центр, племінна станція із шовківництва, гренажний завод.

(пункт 1.4 розділу 1 доповнено абзацом восьмим згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України, Української академії аграрних наук
 від 12.05.2003 р. N 129/41)

1.5. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

статус - певний стан суб'єкта племінної справи у тваринництві, який визначається видом і напрямом його діяльності, якістю наявних племінних (генетичних) ресурсів та рівнем ведення селекційно-племінної роботи;

державна атестація (далі - атестація) - комісійна оцінка суб'єктів племінної справи у тваринництві (крім власників неплемінних тварин) на основі єдиних нормативних вимог

атестат - офіційний документ про присвоєння суб'єкту племінної справи у тваринництві відповідного статусу.

(пункт 1.5 доповнено терміном згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України,
Української академії аграрних наук від 12.12.2001 р. N 365/107)

Розділ 2. Діяльність і функції у племінному тваринництві суб'єкта племінної справи у тваринництві з відповідним статусом

Усі суб'єкти племінної справи у тваринництві у своїй діяльності керуються законами України "Про племінну справу у тваринництві", "Про ветеринарну медицину", іншими законами України та нормативно-правовими актами.

Державний контроль за якістю племінних (генетичних) ресурсів, організацію робіт, спрямованих на розвиток племінної справи у тваринництві, здійснює Міністерство аграрної політики України.

2.1. Племінний (кінний) завод

2.1.1. Племінний (кінний) завод (далі - племзавод) - сільськогосподарське підприємство (господарство), що має стадо високопродуктивних племінних тварин визначеної породи і застосовує їх чистопородне розведення. Схрещування при розведенні тварин допускається тільки при виконанні державних та галузевих програм селекції у тваринництві, затверджених Міністерством аграрної політики України і Українською академією аграрних наук. Тварини племзаводу повинні входити до активної частини породи, що забезпечує селекційний прогрес.

2.1.2. Діяльність і функції у племінному тваринництві племзаводу:

участь у виконанні державних та галузевих програм селекції у тваринництві;

удосконалення племінних і продуктивних якостей тварин шляхом проведення поглибленої селекційної роботи та використання для відтворення стада найкращих племінних (генетичних) ресурсів вітчизняного та зарубіжного походження;

проведення робіт щодо створення й апробації нових, поліпшення існуючих високопродуктивних порід, заводських типів, ліній, родин і популяцій сільськогосподарських тварин з високим генетичним потенціалом;

збереження (у разі потреби) генофондових (колекційних) стад цінних порід, використання їх для створення нових селекційних досягнень;

проведення випробувань різних типів і ліній на поєднуваність для одержання кросів (у птахівництві);

одержання плідників-поліпшувачів та інших видів племінних (генетичних) ресурсів із стійкою спадковістю та їх реалізація для відтворення сільськогосподарських тварин;

ідентифікування належним чином тварин, що є в господарстві;

ведення офіційного обліку продуктивності, класифікації за типом, генетичної експертизи походження тварин і оцінки їх за власною продуктивністю та якістю потомків в обсязі, встановленому Міністерством аграрної політики України;

ведення автоматизованого індивідуального обліку продуктивних і племінних якостей сільськогосподарських тварин;

виконання вимог щодо щорічного проведення комплексної оцінки поголів'я тварин;

використання для відтворення маточного поголів'я племінних (генетичних) ресурсів, що мають племінні свідоцтва (сертифікати) та допущені до використання державною племінною службою і органами державної ветеринарної медицини;

подання підприємствам (об'єднанням) із племінної справи у тваринництві племінної документації з метою проведення атестації власних плідників господарства та допуску їх до використання для відтворення поголів'я;

подання інформації в обсязі та в терміни, що встановлені Міністерством аграрної політики України, для формування Державного племінного реєстру;

подання інформації в обсязі та в терміни, що встановлені Міністерством аграрної політики, для запису до Державних книг племінних тварин;

здійснення комплексу заходів поліпшення стану відтворення поголів'я та вирощування племінного молодняку тварин;

забезпечення рівня годівлі тварин, необхідного для реалізації їх генетичного потенціалу;

здійснення комплексу заходів щодо заводського тренування молодняку та постачання його для випробувань на іподромах (у конярстві);

забезпечення належного зоотехнічного та ветеринарного стану ведення племінного тваринництва, своєчасне виконання профілактичних і лікувальних заходів, охорона племінного поголів'я від інфекційних захворювань.

2.2. Племінний репродуктор

2.2.1. Племінний репродуктор (далі - племрепродуктор) - суб'єкт підприємницької діяльності з розведення, вирощування і реалізації для відтворення високопродуктивних племінних тварин визначеної породи з метою забезпечення потреб сільськогосподарських товаровиробників. У свинарстві - допускається одержання помісного (гібридного) молодняку для реалізації власникам неплемінних тварин. У рибництві - здійснення цілеспрямованої промислової гібридизації у першому поколінні для передання користувальним (товарним) господарствам.

2.2.2. Діяльність і функції у племінному тваринництві племрепродуктора:

розведення племінних тварин власної репродукції, а також тих, що надходять з племінних заводів та імпортуються;

ідентифікування належним чином тварин, що є в господарстві;

ведення офіційного обліку продуктивності, класифікації за типом, генетичної експертизи походження тварин і оцінки їх за власною продуктивністю та якістю потомків в обсязі, установленому Міністерством аграрної політики України;

виконання вимог щодо щорічного проведення комплексної оцінки поголів'я тварин;

використання для відтворення маточного поголів'я племінних (генетичних) ресурсів, що мають племінні свідоцтва (сертифікати) та допущені до використання державною племінною службою і органами державної ветеринарної медицини;

подання підприємствам (об'єднанням) з племінної справи у тваринництві племінної документації з метою проведення атестації власних плідників господарства та допуску їх до використання для відтворення поголів'я;

проведення оцінки плідників за якістю потомків;

подання інформації в обсязі та в терміни, що встановлені Міністерством аграрної політики України, для формування Державного племінного реєстру;

подання інформації в обсязі та в терміни, що встановлені Міністерством аграрної політики, для запису до Державних книг племінних тварин;

здійснення комплексу заходів поліпшення стану відтворення поголів'я та вирощування племінного молодняку тварин;

забезпечення рівня годівлі тварин, необхідного для реалізації їх генетичного потенціалу;

забезпечення належного зоотехнічного та ветеринарного стану ведення племінного тваринництва, своєчасне виконання профілактичних і лікувальних заходів, охорона племінного поголів'я від інфекційних захворювань.

2.3. Племінний птахорепродуктор

2.3.1. Племінний птахорепродуктор (далі - племптахорепродуктор) - суб'єкт підприємницької діяльності, що спеціалізується на виробництві племінної продукції для одержання батьківських форм гібридів або гібридної птиці певного кросу.

Методичне керівництво племінною роботою у репродукторах здійснюють селекційні центри або племзаводи, із яких завезена птиця.

2.3.2. У залежності від виконуваних функцій племптахорепродуктори можуть бути двох типів:

племптахорепродуктор I порядку - працює з прабатьківськими формами кросу та окремими породами, які отримує з племзаводу або селекційного центру, здійснює схрещування прабатьківських форм за відповідними схемами, одержує батьківські форми і реалізує їх репродукторам II порядку;

племптахорепродуктор II порядку - працює з батьківськими формами кросу, які отримує з репродуктора I порядку, шляхом схрещування батьківських форм одержує племінну продукцію фінального гібриду (кросу), яку реалізує виробникам харчових яєць і м'яса птиці та населенню;

2.3.3. Діяльність і функції у племінному тваринництві племптахорепродуктора:

здійснення реалізації племінної продукції у суворо визначених співвідношеннях батьківських і материнських форм;

реалізація племінної продукції у вигляді інкубаційних яєць або добового молодняку, розділеного за статтю;

щорічна заміна власних стад;

застосовування методів масової селекції, спрямованих на збереження племінних якостей та фенотипової однорідності птиці;

проведення групового обліку продуктивності і відходу птиці (падіж та вибракування), інкубаційних якостей яєць, контрольне зважування молодняку за періодами вирощування;

виконання вимог щодо щорічного проведення комплексної оцінки поголів'я птиці;

забезпечення оптимальних умов годівлі, утримання птиці та належної профілактики захворювань для одержання високих показників продуктивності, відтворювальної здатності птиці і виходу племінної продукції

подання інформації в обсязі та в терміни, що встановлені Міністерством аграрної політики України, для формування Державного племінного реєстру.

(пункт 2.3.3 доповнено абзацом дев'ятим згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики України,
Української академії аграрних наук від 12.12.2001 р. N 365/107)

2.4. Селекційний центр

2.4.1. Селекційний центр - головна установа (підприємство), що координує ведення селекційно-племінної роботи певної галузі тваринництва у визначеному регіоні. Координацію роботи селекційних центрів здійснює Головний селекційний центр у кожній галузі, який створюється на базі наукової установи та провідних племінних заводів із збереженням їх юридичної самостійності та існуючої підпорядкованості.

2.4.2. Діяльність і функції у племінному тваринництві селекційного центру:

виконання державних завдань, програм захисту і розвитку племінного тваринництва та якісного удосконалення сільськогосподарських тварин;

розробка і впровадження систем розвитку племінного тваринництва;

поліпшення племінних і продуктивних якостей тварин регіонів з використанням кращого генофонду, в тому числі світового;

участь у програмі ідентифікації сільськогосподарських тварин;

участь у проведенні породовипробування тварин різних генотипів;

забезпечення і проведення офіційного обліку продуктивності тварин, оцінки (класифікації) за типом;

забезпечення формування регіональних комп'ютерних баз даних про племінні та продуктивні якості племінних тварин та автоматизованої системи управління племінною справою в певній галузі тваринництва;

видання каталогів племінних тварин з визначеною племінною (генетичною) цінністю;

видання спеціальної періодичної літератури з племінної справи;

подання інформації щодо ведення племінної справи та оцінки племінної (генетичної) цінності тварин Міністерству аграрної політики України;

організація підвищення кваліфікації працівників тваринництва, проведення конкурсів, виставок, аукціонів племінних тварин;

участь у спільних міжнародних проектах і програмах

подання інформації в обсязі та в терміни, що встановлені Міністерством аграрної політики України, для формування Державного племінного реєстру.

(пункт 2.4.2 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики України,
Української академії аграрних наук від 12.12.2001 р. N 365/107)

2.5. Підприємство (об'єднання) з племінної справи у тваринництві

2.5.1. Підприємство (об'єднання) з племінної справи у тваринництві (далі - племпідприємство) - сільськогосподарське підприємство, що забезпечує проведення селекційно-племінної роботи в господарствах визначеного регіону, утримує і використовує плідників високої генетичної цінності для одержання, зберігання і постачання високоякісної сперми з метою проведення штучного осіменіння маточного поголів'я сільськогосподарських тварин у господарствах усіх форм власності.

Керівництво племпідприємством здійснює фахівець, який має вищу зоотехнічну або ветеринарну освіту.

2.5.2. Діяльність і функції у племінному тваринництві племпідприємства:

забезпечення проведення селекційно-племінної роботи у тваринництві у визначеному регіоні;

ідентифікування належним чином тварин, що є на племпідприємстві;

виконання вимог щодо ведення офіційного обліку продуктивності, класифікації за типом, генетичної експертизи походження тварин і оцінки їх за власною продуктивністю та якістю потомків в обсязі, встановленому Міністерством аграрної політики України;

виконання вимог щодо щорічного проведення комплексної оцінки поголів'я тварин;

подання інформації в обсязі та в терміни, що встановлені Міністерством аграрної політики України, для формування Державного племінного реєстру;

подання інформації в обсязі та в терміни, що встановлені Міністерством аграрної політики України, про наявних тварин у регіоні обслуговування для запису до Державних книг племінних тварин;

організація широкого застосування штучного осіменіння сільськогосподарських тварин та надання сервісних послуг господарствам усіх форм власності;

забезпечення суб'єктів племінної справи у тваринництві високоякісною спермою плідників-поліпшувачів з метою масового поліпшення породних і продуктивних якостей тварин, широке використання плідників-лідерів;

виконання програми селекції, складання плану закріплення плідників, відповідно до нього постачання сперми у господарства та контроль за його дотриманням;

впровадження заходів для підвищення запліднення від штучного осіменіння маточного поголів'я, запобігання і ліквідація безпліддя та яловості маточного поголів'я тварин у господарствах;

участь в організації реєстрації новонародженого молодняку в господарствах усіх форм власності;

проведення комплектації племпідприємства високоцінними плідниками з використанням кращих племінних тварин вітчизняної та зарубіжної селекції;

здійснення відбору плідників від батьків оцінених за якістю потомків, власною продуктивністю, походженням, розвитком та екстер'єром;

проведення оцінки плідників за якістю потомків та здійснення селекції за їх генотипом;

забезпечення контролю за достовірністю походження тварин;

здійснення контролю за використанням сперми плідників;

розроблення та здійснення заходів разом із спеціалістами господарств, районних і обласних управлінь сільського господарства і продовольства державних адміністрацій щодо поліпшення стану відтворення сільськогосподарських тварин;

проведення оцінки запліднювальної здатності сперми плідників племпідприємства і своєчасне виключення плідників з племінного використання, якщо вони мають низькі показники;

розповсюдження та впровадження передового досвіду, прогресивних і новітніх технологій, досягнень науки у відтворенні і техніці штучного осіменіння тварин, що рекомендовані Міністерством аграрної політики України;

виконання встановлених зоотехнічних та ветеринарно-санітарних вимог на племпідприємстві;

забезпечення повноцінної годівлі, відповідного утримання і використання плідників.

2.6. Заводська конюшня

2.6.1. Заводська конюшня - сільськогосподарське підприємство (господарство, структурний підрозділ підприємства), яке надає послуги господарствам усіх форм власності з організації відтворення, поліпшення якості поголів'я коней і розвитку племінного конярства.

2.6.2. Діяльність і функції у племінному тваринництві заводської конюшні:

комплектація та утримання поголів'я племінних жеребців, їх відбір і інтенсивне використання у відтворенні та поліпшенні поголів'я коней, впровадження штучного осіменіння конематок;

ідентифікування належним чином тварин, що є в заводській конюшні;

виконання вимог щодо ведення офіційного обліку продуктивності, класифікації за типом, генетичної експертизи походження тварин і оцінки їх за якістю потомків в обсязі, встановленому Міністерством аграрної політики України;

виконання вимог щодо щорічного проведення комплексної оцінки поголів'я тварин;

використання для відтворення племінних (генетичних) ресурсів, що мають племінні свідоцтва (сертифікати) та допущені до використання державною племінною службою і органами державної ветеринарної медицини;

подання підприємствам (об'єднанням) з племінної справи у тваринництві племінної документації з метою проведення атестації власних плідників та допуску їх до використання для відтворення поголів'я;

надання послуг у проведенні апробації, тавруванні, вирощуванні та відборі молодняку для тренінгу і випробувань на іподромах у господарствах усіх форм власності на договірній основі;

подання інформації в обсязі та в терміни, що встановлені Міністерством аграрної політики України, для формування Державного племінного реєстру;

подання інформації в обсязі та в терміни, що встановлені Міністерством аграрної політики України, для запису в Державні книги племінних тварин;

надання допомоги в організації племрепродукторів з конярства;

надання послуг суб'єктам племінної справи у тваринництві в заготівлі і реалізації племінних, спортивних, робочих, м'ясних коней та коней для прогулянок на договірній основі;

організація інтенсивної системи вирощування молодняку верхових, рисистих, ваговозних та місцевих порід коней, проведення кінноспортивних змагань, виставок-ярмарків, виводок, аукціонів та іподромних випробувань;

сприяння розвитку кінного спорту, туризму і прокату коней;

виконання зоотехнічних та ветеринарно-санітарних вимог.

2.7. Контрольно-випробувальна станція

2.7.1. Контрольно-випробувальна станція - сільськогосподарське підприємство (господарство), в якому проводиться вирощування ремонтних плідників сільськогосподарських тварин та всебічна їх оцінка за походженням і власною продуктивністю: ростом, розвитком, типом будови тіла, оплатою корму, приростами живої маси, статевою активністю, спермопродуктивністю тощо. За ветеринарними вимогами контрольно-випробувальна станція прирівнюється до біопідприємства закритого типу.

Виконання спеціальних робіт, пов'язаних з використанням оцінених плідників, проводять лише атестовані працівники, що мають відповідну кваліфікацію.

2.7.2. Діяльність і функції у племінному тваринництві контрольно-випробувальної станції:

проведення випробування плідників за власною продуктивністю та якістю потомків у відповідності до вимог, встановлених Міністерством аграрної політики України;

створення, збереження та раціональне використання генофонду оцінених плідників;

участь у формуванні інформаційної бази про наявні племінні (генетичні) ресурси;

подання Міністерству аграрної політики України документів, необхідних для проведення атестації плідників та їх допуску до використання для відтворення поголів'я;

використання для одержання сперми тільки допущених до відтворення плідників;

виконання ветеринарно-санітарних вимог при заготівлі, ідентифікації і зберіганні сперми та утриманні тварин;

виконання вимог щодо ведення офіційного обліку продуктивності, класифікації за типом, генетичної експертизи походження тварин і оцінки їх за власною продуктивністю та якістю потомків в обсязі, встановленому Міністерством аграрної політики України;

удосконалення існуючих і застосування прогресивних технологічних прийомів з метою максимального прояву генетичного потенціалу оцінюваних плідників;

узагальнення і видання результатів оцінки.

2.8. Контрольно-випробувальна станція з птахівництва

2.8.1. Контрольно-випробувальна станція з птахівництва - сільськогосподарське підприємство, в якому проводяться систематичні контрольні випробування вітчизняних та імпортованих кросів чи порід птиці, представлених власниками племінних (генетичних) ресурсів. За ветеринарними вимогами контрольно-випробувальна станція прирівнюється до біопідприємства закритого типу.

Виконання спеціальних робіт, пов'язаних з інкубацією яєць, вирощуванням молодняку, використанням дорослої птиці та первинним обліком показників, проводять лише атестовані працівники, які мають відповідну кваліфікацію.

2.8.2. Діяльність і функції у племінному тваринництві контрольно-випробувальної станції з птахівництва:

проведення випробування у відповідності до вимог, встановлених Міністерством аграрної політики України;

ідентифікування поданих на випробування зразків інкубаційних яєць та одержаного добового молодняку відповідно його приналежності після інкубації;

вирощування молодняку, всебічна оцінка за показниками росту, розвитку, збереженості, витратами корму;

оцінка продуктивних якостей, конверсії корму, збереженості дорослої птиці;

забезпечення зоотехнічних та ветеринарних умов для прояву генетичного потенціалу досліджуваних зразків із врахуванням їх специфіки;

узагальнення і видання результатів конкурсних випробувань зацікавленим підприємствам та особам;

розробка пропозицій щодо впровадження кращих кросів у виробництво та корегування напрямків селекції окремих ліній чи батьківських форм.

2.9. Іподром

2.9.1. Іподром - сільськогосподарське підприємство (структурний підрозділ) з племінного конярства, яке здійснює тренінг, випробування та облік продуктивності племінних коней за показниками жвавості, витривалості і сили.

2.9.2. Діяльність і функції у племінному тваринництві іподрому:

організація та проведення тренінгу і випробувань племінних коней у відповідності з вимогами, встановленими Міністерством аграрної політики України в умовах, що забезпечують максимальний прояв генетичного потенціалу;

узагальнення і видання результатів випробувань для інформування зацікавлених осіб;

підготовка та участь в атестації персоналу з тренінгу, випробування, суддівства, оцінки племінних коней;

забезпечення гармонійного і всебічного розвитку молодняку коней;

видання інформаційних матеріалів та програм випробування коней, впровадження наукових досягнень у галузі племінного конярства;

проведення змагань всіх рівнів, виставок, виводок, чемпіонатів, аукціонів за затвердженими програмами;

виконання установлених зоотехнічних та ветеринарно-санітарних вимог.

2.10. Трендепо

2.10.1. Трендепо - сільськогосподарське підприємство (структурний підрозділ підприємства) з племінного конярства, яке здійснює виявлення та облік працездатності племінних коней ваговозних, призових та спортивних порід шляхом їх відповідного тренінгу і випробувань.

2.10.2. Діяльність і функції у племінному тваринництві трендепо:

організація та проведення тренінгу і випробувань племінних коней у відповідності до вимог, установлених Міністерством аграрної політики України в умовах, що забезпечують максимальний прояв генетичного потенціалу;

визначення і облік рівня розвитку певних ознак племінних коней в оптимальних умовах утримання та підготовки до випробувань;

узагальнення і видання результатів випробувань для інформування зацікавлених осіб;

підготовка та участь в атестації персоналу з тренінгу, випробування, суддівства, оцінки племінних коней;

забезпечення гармонійного і всебічного розвитку молодняку коней;

видання інформаційних матеріалів та програм випробування коней, впровадження наукових досягнень у галузі племінного конярства;

проведення змагань усіх рівнів, виставок, виводок, чемпіонатів, аукціонів за затвердженими програмами;

виконання встановлених зоотехнічних та ветеринарно-санітарних вимог.

2.11. Підприємство (лабораторія) генетичного контролю

2.11.1. Підприємство (лабораторія) генетичного контролю - підприємство (структурний підрозділ підприємства), яке здійснює імуногенетичний контроль походження племінних тварин (великої рогатої худоби, свиней, овець, коней), що забезпечує високу достовірність родоводів племінних тварин і сприяє підвищенню ефективності методів селекції.

Тестування тварин за групами крові або іншими генетичними методами здійснюється один раз за життя, і надалі ця інформація використовується на всіх етапах селекційно-племінної роботи.

2.11.2. Діяльність і функції у племінному тваринництві підприємства (лабораторії) генетичного контролю:

проведення тестування і експертизи походження племінних тварин на основі розроблених планів і оформлення необхідних документів;

створення банку імуногенетичних (генетичних) даних та реагентів;

здійснення контролю за дотриманням імуногенетичних (генетичних) правил при веденні документації на племінних тварин у господарствах;

забезпечення поширення методу імуногенетичного (генетичного) контролю достовірності походження тварин;

виконання вимог щодо ведення офіційного обліку, встановлених Міністерством аграрної політики України.

2.12. Підприємство (лабораторія) з трансплантації ембріонів

2.12.1. Підприємство (лабораторія) з трансплантації ембріонів - сільськогосподарське підприємство (структурний підрозділ підприємства), що забезпечує проведення роботи з отримання, обробки, контролю якості ембріонів племінних тварин, їх трансплантації або продажу іншим сільськогосподарським товаровиробникам.

Керівництво здійснює фахівець, який має зоотехнічну або ветеринарну освіту.

2.12.2. Діяльність і функції у племінному тваринництві підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів:

проведення комплексу робіт з організації замовних парувань маточного (донорського) поголів'я;

одержання, обробка ембріонів та здійснення контролю за їх якістю;

проведення реєстрації всіх технологічних процесів відповідно до вимог, установлених Міністерством аграрної політики України;

проведення трансплантації ембріонів або їх реалізація.

2.13. Лабораторія оцінки якості тваринницької продукції

2.13.1. Лабораторія оцінки якості тваринницької продукції - підприємство (структурний підрозділ підприємства), яке проводить оцінку якості продукції тваринництва з метою використання отриманих результатів у веденні племінної справи і поліпшенні племінної (генетичної) цінності об'єктів племінної справи у тваринництві.

2.13.2. Діяльність і функції у племінному тваринництві лабораторії оцінки якості тваринницької продукції:

проведення оцінки якості продукції тваринництва за замовленням будь-якого суб'єкта племінної справи у тваринництві;

надання інформації щодо результатів оцінки якості продукції тваринництва замовникам, підприємствам з племінної справи, селекційним центрам, Головдержплемінспекції Міністерства аграрної політики України;

інформування органів виконавчої влади, органів ветеринарної медицини та Головдержплемінспекції у випадках, коли якість продукції тваринництва загрожує здоров'ю населення.

2.14. Племінна станція із шовківництва

2.14.1. Племінна станція із шовківництва - сільськогосподарське підприємство (структурний підрозділ), що має декілька порід шовковичного шовкопряду і займається їх чистопородним розведенням, спеціалізується на виробництві племінної грени вищих репродукцій (попереднього розмноження, а також суперелітної і елітної грени) для одержання батьківських форм гібридів.

Керівництво племінною станцією із шовківництва здійснює фахівець, що має вищу зоотехнічну або ветеринарну освіту з відповідною підготовкою.

Методичне керівництво племінною роботою здійснює селекційний центр, з якого завезена порода шовковичного шовкопряду. Рівень ведення селекційно-племінної роботи відповідає статусу племінного заводу.

2.14.2. Діяльність і функції у племінному тваринництві племінної станції із шовківництва:

участь у виконанні програм селекції у тваринництві;

розмноження районованих порід (ліній) шовковичного шовкопряду, їх збереження, вивчення і поліпшення біологічних та технологічних властивостей;

розведення та добір на всіх стадіях розвитку з метою підвищення продуктивності порід для виробництва племінної грени категорії попереднього розмноження, "супереліта" та "еліта";

проведення племінної роботи з районованими породами за дворічною та трирічною схемою;

здійснення вигодівлі шовкопряду з племінної грени усіх категорій, забезпечення рівня годівлі гусені, необхідного для реалізації генетичного потенціалу;

виконання вимог щодо щорічного проведення комплексної оцінки господарсько-корисних і технологічних характеристик порід шовкопряду;

ведення офіційного обліку продуктивності в обсязі, встановленому Міністерством аграрної політики України;

забезпечення належного зоотехнічного та ветеринарного стану ведення племінного шовківництва, своєчасне виконання профілактичних і лікувальних заходів, охорона порід від інфекційних захворювань.

(розділ 2 доповнено пунктом 2.14 згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики України, Української академії аграрних наук
 від 12.05.2003 р. N 129/41)

2.15. Гренажний завод

2.15.1. Гренажний завод - сільськогосподарське підприємство (господарство), яке виробляє промислову гібридну грену шовковичного шовкопряду для забезпечення потреб галузі шовківництва. Рівень ведення селекційно-племінної роботи відповідає статусу племінного репродуктора.

2.15.2. Діяльність і функції у племінному тваринництві гренажного заводу:

організація вигодівлі гусені з грени категорії "еліта", яку отримує від племінної станції із шовківництва;

одержання промислової грени від метеликів з коконів категорії "еліта", які отримують від вигодівлі гусені із грени категорії "еліта";

забезпечення рівня годівлі гусені, необхідного для реалізації генетичного потенціалу;

забезпечення належного зоотехнічного та ветеринарного стану ведення племінного шовківництва, своєчасне виконання профілактичних і лікувальних заходів, охорона порід від інфекційних захворювань.

(розділ 2 доповнено пунктом 2.15 згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики України, Української академії аграрних наук
 від 12.05.2003 р. N 129/41)

Розділ 3. Порядок присвоєння відповідних статусів

3.1. Присвоєння відповідного статусу суб'єктам племінної справи у тваринництві проводиться згідно із статтею 9 Закону України "Про племінну справу у тваринництві" залежно від напрямку діяльності та якості наявних племінних (генетичних) ресурсів.

3.2. Відповідність суб'єктів племінної справи у тваринництві вимогам до статусу визначається за наслідками проведення державної атестації та переатестації.

3.3. Державна атестація та переатестація суб'єктів племінної справи у тваринництві проводиться відповідно до наказу Міністерства аграрної політики України та Української академії аграрних наук.

3.4. Державній атестації підлягають усі суб'єкти племінної справи у тваринництві незалежно від їх форми власності, організаційно-правової форми і підпорядкованості, що бажають мати відповідний статус.

3.5. Державна атестація і присвоєння відповідних статусів суб'єктам племінної справи у тваринництві проводиться один раз на чотири роки.

3.6. Для проведення державної атестації суб'єкту племінної справи у тваринництві необхідно подати заявку (додаток) до головних управлінь сільського господарства і продовольства облдержадміністрацій та Міністерства агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим.

3.7. Переатестації підлягають усі суб'єкти племінної справи у тваринництві, що мають відповідний статус.

3.8. Переатестація суб'єктів з племінної справи у тваринництві проводиться в період між черговими державними атестаціями, на підставі даних зоотехнічної звітності з метою підтвердження відповідності одержаному статусу.

3.9. Для проведення державної атестації та переатестації наказом Міністерства аграрної політики України та Української академії аграрних наук створюються атестаційні та експертна комісії.

3.10. До складу атестаційних комісій входять спеціалісти державних обласних та районних органів зоотехнічної служби і ветеринарної медицини, державних племпідприємств, селекційних центрів, науково-дослідних установ і навчальних закладів, а також представники Міністерства аграрної політики України.

3.11. Атестаційні комісії проводять безпосередньо в господарстві аналіз відповідності суб'єкта племінної справи у тваринництві певному статусу за племінними та продуктивними якостями тварин, показниками виробничо-господарської діяльності, рівнем селекційно-племінної роботи відповідно до мінімальних вимог оцінки на основі кількісних та якісних показників продуктивності тварин з урахуванням достовірності первинного зоотехнічного обліку, перевірки поголів'я за імуногенетичними показниками, виконання селекційних програм, показників забезпеченості спеціальними кадрами та відповідним обладнанням.

3.12. За результатами огляду поголів'я і розгляду показників роботи господарства атестаційна комісія складає акт державної атестації (переатестації) з висновками про відповідність суб'єкта племінної справи у тваринництві певному статусу, який візують усі члени атестаційної комісії.

3.13. Атестаційні комісії в процесі роботи мають право:

отримувати будь-яку інформацію з питань ведення селекційно-племінної роботи, наявних племінних (генетичних) ресурсів від усіх суб'єктів племінної справи у тваринництві незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форм власності;

приймати рішення щодо доцільності проведення державної атестації та переатестації суб'єкта племінної справи у тваринництві.

3.14. Матеріали про наслідки проведення державної атестації та переатестації комісії подають на розгляд головним управлінням сільського господарства та продовольства облдержадміністрацій та Міністерству агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, які після погодження передаються Міністерству аграрної політики України для розгляду експертною комісією. Головні управління сільського господарства та продовольства облдержадміністрацій та Міністерство агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим несуть відповідальність за достовірність поданих експертній комісії матеріалів.

3.15. Експертна комісія створюється при Міністерстві аграрної політики України, до її складу входять провідні науковці, керівники і фахівці структурних підрозділів Міністерства та УААН, а також галузевих підприємств (організацій, установ тощо).

3.16. Експертна комісія розглядає матеріали роботи атестаційних комісій, розв'язує спірні питання, що виникають у процесі проведення державної атестації та переатестації, і подає пропозиції щодо присвоєння відповідного статусу на розгляд науково-технічній Раді і колегії Міністерства аграрної політики України.

3.17. При присвоєнні відповідного статусу суб'єктам племінної справи у тваринництві враховується їх благополуччя щодо гострих інфекційних захворювань, яке підтверджується довідкою районної служби ветеринарної медицини. Тим, що в період атестації виявлені неблагополучними з гострих інфекційних захворювань, присвоюють статус без права реалізації племінних (генетичних) ресурсів до зняття карантину або обмеження. Господарства, неблагополучні на бруцельоз, туберкульоз, лейкоз та інші хронічні інфекції, позбавляються відповідного статусу на весь період оздоровлення відповідно до акта служби ветеринарної медицини про карантинування.

3.18. За наслідками проведення державної атестації суб'єкту племінної справи у тваринництві може бути присвоєно декілька статусів у залежності від виду діяльності та породного і видового складу наявних племінних (генетичних) ресурсів.

3.19. Результати розгляду матеріалів експертною комісією щодо присвоєння та позбавлення відповідного статусу суб'єктам племінної справи у тваринництві затверджуються наказом Міністерства аграрної політики України.

3.20. Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики України про присвоєння відповідних статусів суб'єктам племінної справи у тваринництві протягом місяця з дня підписання наказу видається атестат про присвоєння суб'єкту племінної справи у тваринництві відповідного статусу (додаток 2).

3.20.1. В атестаті вказуються:

реєстраційний номер;

номер і дата наказу про присвоєння відповідних статусів суб'єктам племінної справи у тваринництві;

повна назва суб'єкта племінної справи у тваринництві, район та область місцезнаходження, ідентифікаційний код;

назва присвоєного статусу;

спеціалізація суб'єкта (вид і порода (крос) тварин, їх напрямок продуктивності).

3.20.2. Присвоєння реєстраційних номерів проводиться:

окремо щодо кожного статусу починаючи з одиниці;

перед номером додаються великі літери, що визначають відповідний статус:

ПЗ - племінний завод;

ПР - племінний репродуктор;

ППР - племінний птахорепродуктор;

ПП - племінна пасіка;

ПБР - племінний бджолорозплідник;

СЦ - селекційний центр;

ППС - підприємство (об'єднання) з племінної справи;

КВС - контрольно-випробувальна станція;

ПГК - підприємство (лабораторія) генетичного контролю;

ПТЕ - підприємство (лабораторія) з трансплантації ембріонів;

ПЯП - підприємство (лабораторія) з оцінки якості тваринницької продукції;

ЗК - заводська конюшня;

ІП - іподром;

ТД - трендепо;

ПШС - племінна станція із шовківництва;

(підпункт 3.20.2 пункту 3.20 розділу 3 доповнено абзацом сімнадцятим
 згідно з наказом Міністерства аграрної політики України,
 Української академії аграрних наук від 12.05.2003 р. N 129/41)

ГЗ - гренажний завод.

(підпункт 3.20.2 пункту 3.20 розділу 3 доповнено абзацом вісімнадцятим
 згідно з наказом Міністерства аграрної політики України,
 Української академії аграрних наук від 12.05.2003 р. N 129/41)

3.20.3. Присвоєння реєстраційних номерів, реєстрацію, видачу атестатів та опублікування повідомлення щодо втрати чинності атестатів у засобах масової інформації проводить Міністерство аграрної політики України.

(розділ 3 доповнено пунктом 3.20 згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України,
Української академії аграрних наук від 12.12.2001 р. N 365/107)

3.21. Атестат видається після проведення державної атестації один раз на чотири роки і діє до моменту проведення чергової атестації за умови відповідності суб'єкта племінної справи у тваринництві присвоєному статусу.

Атестат утрачає чинність за умови:

підписання наказу про наслідки проведення наступної державної атестації;

підписання наказу про позбавлення суб'єкта племінної справи у тваринництві відповідного статусу за наслідками проведення державної переатестації з моменту опублікування повідомлення щодо втрати чинності атестатів у засобах масової інформації;

визнання банкрутом юридичної особи, якій було присвоєно відповідний статус;

ліквідації юридичної особи, якій було присвоєно відповідний статус.

(розділ 3 доповнено пунктом 3.21 згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України,
Української академії аграрних наук від 12.12.2001 р. N 365/107)

Розділ 4. Використання суб'єктом племінної справи у тваринництві назви відповідного статусу

4.1. Суб'єктам племінної справи у тваринництві дозволяється використовувати назву відповідного статусу в особистій назві підприємства (господарства) за умови присвоєння відповідного статусу за наслідками атестації.

4.2. Суб'єкт племінної справи у тваринництві не може зазначати у своїй назві статус без відповідної атестації. Пільги, передбачені чинним законодавством, на неатестованих суб'єктів не поширюються.

 

Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією
 

 
 
Ю. Ф. Мельник
 

 

Заявка
суб'єкта племінної справи у тваринництві на проведення державної атестації

Прошу провести в господарстві __________________________________
державну атестацію з метою присвоєння статусу ____________________.

Відомості про суб'єкт племінної справи у тваринництві

1. Назва:

1.1. Повна ____________________________________________________

1.2. Скорочена ________________________________________________

2. Місцезнаходження:

2.1. Юридична адреса __________________________________________

Адреса виконавчого органу ______________________________________ 

2.2. Телефон _______________________ Факс ______________________

3. Класифікаційні ознаки:

3.1. Форма власності ___________________________________________

3.2. Види діяльності ____________________________________________ 

3.3. Ідентифікаційний код _______________________________________ 

4. Належність або підпорядкованість (за наявності) __________________ 

5. Напрям діяльності в племінному тваринництві:

5.1. Вид та порода племінних тварин _____________________________

5.2. Види діяльності та послуг з племінної справи у тваринництві,
що надаються суб'єктом ________________________________________

З порядком проведення атестації ознайомлені та зобов'язуємося його дотримуватися.

Керівник _____________________________________________________
                                                                  (підпис, прізвище та ініціали) 

Головний зоотехнік ____________________________________________
                                                                 (підпис, прізвище та ініціали) 

М. П.

Зразок 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

АТЕСТАТ N_______
ПРО ПРИСВОЄННЯ СУБ'ЄКТУ ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ У ТВАРИННИЦТВІ ВІДПОВІДНОГО СТАТУСУ 

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики України від 
"___" ____________ 20__ року N ___________________________ 

_________________________________________________________________
                                                              (повна назва наказу)
_________________________________________________________________
                                     (повна назва, район, область, ідентифікаційний код)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

присвоюється статус ______________________________________________
                                                                       (назва статусу та спеціалізація суб'єкта)
_________________________________________________________________

 

Міністр ______________ 

"___" ____________ 20__ р. 

М. П. 

 

(Положення доповнено додатком 2 згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики України,
Української академії аграрних наук від 12.12.2001 р. N 365/107,
у зв'язку з цим додаток до пункту 3.6 вважати додатком 1)

____________

Опрос