Идет загрузка документа (110 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о предоставлении, рассмотрении, публикации и внесении в реестр сведений о передаче права собственности на топографию интегральной микросхемы и выдаче лицензии на использование топографии интегральной микросхемы

Министерство образования и науки
Приказ, Инструкция от 03.08.2001 № 577
редакция действует с 25.07.2011

Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на топографію інтегральної мікросхеми та видачу ліцензії на використання топографії інтегральної мікросхеми

Наказ Міністерства освіти і науки України
від 3 серпня 2001 року N 577

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 серпня 2001 р. за N 719/5910

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства освіти і науки України
 від 22 жовтня 2003 року N 704
,
 від 31 січня 2008 року N 54
,
 наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 14 червня 2011 року N 578

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок подання, розгляду, публікації та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на топографію інтегральної мікросхеми та видачу ліцензії на використання топографії інтегральної мікросхеми (далі - Інструкція), що додається.

2. Державному департаменту інтелектуальної власності подати Інструкцію до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3. Державному департаменту інтелектуальної власності опублікувати Інструкцію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

4. Визнати такими, що втратили чинність:

- наказ Державного патентного відомства України "Про затвердження Інструкції про розгляд та реєстрацію договору про передачу права власності на топографію інтегральної мікросхеми та ліцензійного договору на використання топографії інтегральної мікросхеми" від 9 березня 1998 року N 21, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 червня 1998 року за N 382/2822;

- пункти 1.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 наказу Міністерства освіти і науки України "Про внесення змін до нормативних документів Держпатенту України" від 16 серпня 2000 року N 392, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 вересня 2000 року за N 577/4798.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М. В.

 

Т. в. о. Міністра 

А. Г. Богомолов 

 

Інструкція
про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на топографію інтегральної мікросхеми та видачу ліцензії на використання топографії інтегральної мікросхеми

(У тексті Інструкції та додатках до неї слова "Держдепартамент" та "Державний департамент інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Державна служба" та "Державна служба інтелектуальної власності України" у відповідному відмінку згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 червня 2011 року N 578)

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція, розроблена відповідно до Закону України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" (далі - Закон), визначає процедуру подання до Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Державна служба), діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України, розгляду, публікації та внесення до Державного реєстру України топографій інтегральних мікросхем (далі - реєстр) відомостей про передачу права власності на зареєстровану топографію інтегральної мікросхеми (далі - топографія ІМС) та видачу дозволу (ліцензії) на використання топографії ІМС.

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 освіти і науки, молоді та спорту України від 14.06.2011 р. N 578)

1.2. Передача права власності на топографію ІМС здійснюється на підставі договору про передачу права власності на топографію ІМС (далі - договір).

Видача ліцензії на використання топографії ІМС здійснюється на підставі ліцензійного договору про використання топографії ІМС (далі - ліцензійний договір).

Передача права власності на топографію ІМС та видача ліцензії на використання топографії ІМС здійснюються в межах строку дії свідоцтва на топографію ІМС (далі - свідоцтво).

1.3. Договір та ліцензійний договір уважаються дійсними, якщо вони укладені в письмовій формі і підписані сторонами.

1.4. Пункт 1.4 виключено

(згідно з наказом Міністерства освіти
 і науки України від 22.10.2003 р. N 704,
у зв'язку з цим пункти 1.5, 1.6, 1.7 та 1.8
 вважати відповідно пунктами 1.4, 1.5, 1.6 та 1.7)

1.4. На підставі ліцензійного договору власник топографії ІМС (ліцензіар) може видати будь-якій особі (ліцензіату) виключну або невиключну ліцензію на використання топографії ІМС.

Ліцензіат, якому власником топографії ІМС передано право на використання топографії ІМС за договором про виключну ліцензію, відомості про яку опубліковані в офіційному бюлетені "Промислова власність" (далі - бюлетень) та унесені до реєстру (далі - власник виключної ліцензії), може в межах строку дії виданої ліцензії та в обсязі переданих йому прав видавати ліцензію на використання топографії ІМС за умови надання йому такого права власником топографії ІМС.

(абзац другий пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 22.10.2003 р. N 704)

1.5. Дії, пов'язані з поданням до Державної служби відомостей про передачу права власності на топографію ІМС, можуть здійснювати: сторона договору; представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена особа, які діють за дорученням сторони договору.

(абзац перший пункту 1.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 22.10.2003 р. N 704)

Дії, пов'язані з поданням до Державної служби відомостей про видачу дозволу (ліцензії) на використання топографії ІМС, можуть здійснювати: сторона договору; представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена особа, які діють за дорученням сторони договору.

(абзац другий пункту 1.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 22.10.2003 р. N 704)

1.6. Якщо власником топографії ІМС є декілька осіб, то всі дії, пов'язані з передачею права власності на топографію ІМС та наданням ліцензії на використання топографії ІМС, визначаються угодою між ними, а право на підписання документів, які подаються до Державної служби, може бути надане одній особі за наявності відповідної довіреності.

1.7. Якщо один або більше, але не всі, співвласників топографії ІМС бажають передати своє право власності на топографію ІМС на користь інших співвласників, то договір укладається між співвласниками, які передають право власності, та іншими співвласниками.

2. Документи, що подаються до Державної служби

2.1. Для публікації в бюлетені та внесення до реєстру (реєстрації) відомостей про передачу права власності на топографію ІМС та видачу дозволу (ліцензії) на використання топографії ІМС (далі - відомості) до Державної служби подають такі документи:

(абзац перший пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 22.10.2003 р. N 704)

заяву про публікацію та внесення до реєстру відомостей (далі - заява) - 1 прим.;

(абзац другий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 22.10.2003 р. N 704)

договір (ліцензійний договір) або нотаріально засвідчений витяг з договору (ліцензійного договору) - 3 прим.;

документ про сплату збору за опублікування відомостей - 1 прим.; 

(абзац четвертий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 31.01.2008 р. N 54)

довіреність, оформлену з дотриманням вимог чинного законодавства, якщо документи від імені сторони договору подає представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) або інша довірена особа;

(абзац п'ятий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 22.10.2003 р. N 704)

довіреність на ім'я представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного), оформлену з дотриманням вимог чинного законодавства, від правонаступника власника топографії ІМС, якщо він є іноземною особою або особою без громадянства, яка проживає чи має постійне місцезнаходження поза межами України (далі - іноземна особа).

(пункт 2.1 доповнено абзацом шостим згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 31.01.2008 р. N 54)

2.2. Заяву про публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на топографію ІМС (додаток 1) подають: сторона договору; представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена особа, які діють за дорученням сторони договору за наявності довіреності, оформленої з дотриманням вимог чинного законодавства.

(абзац перший пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 22.10.2003 р. N 704)

У випадку, зазначеному в пункті 1.7 цієї Інструкції, заяву про публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на топографію ІМС (додаток 2) подають: співвласники, які передають право власності на топографію ІМС; представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена особа, які діють за дорученням співвласників топографії ІМС, за наявності довіреності, оформленої з дотриманням вимог чинного законодавства.

(абзац другий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 22.10.2003 р. N 704)

Заяву про публікацію та внесення до реєстру відомостей про видачу ліцензії на використання топографії ІМС (додаток 3) подають: сторона договору; представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена особа, які діють за дорученням сторони договору, за наявності довіреності, оформленої з дотриманням вимог чинного законодавства.

(абзац третій пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 22.10.2003 р. N 704)

Заява викладається українською мовою і стосується одного договору (ліцензійного договору).

Якщо стороною (сторонами) договору є іноземна особа (іноземні особи), то в заяві здійснюється транслітерація (передача транскрипційних знаків певної мови літерами української абетки) повного імені фізичної особи або повного офіційного найменування юридичної особи та її місцезнаходження (місця проживання). У дужках зазначені дані відтворюються мовою оригіналу.

2.3. У договорі (ліцензійному договорі) або витягу з договору (ліцензійного договору) повинні бути вказані:

2.3.1. Щодо договору:

сторони договору;

предмет договору;

номер свідоцтва;

назва топографії ІМС;

місцезнаходження (місце проживання) сторін.

2.3.2. Щодо ліцензійного договору:

сторони ліцензійного договору;

предмет ліцензійного договору;

номер свідоцтва;

назва топографії ІМС;

обсяг прав, що передаються;

вид ліцензії (виключна або невиключна);

строк дії ліцензійного договору;

територія дії ліцензійного договору;

місцезнаходження (місце проживання) сторін.

2.4. Договір (ліцензійний договір) або витяг з договору (ліцензійного договору) подається до Державної служби українською мовою. Якщо договір (ліцензійний договір) або витяг з договору (ліцензійного договору) викладений іншою мовою, то до нього додається переклад на українську мову, засвідчений нотаріально або уповноваженою особою компетентного органу.

Договір (ліцензійний договір) підписується сторонами, що його укладають.

Договір (ліцензійний договір) від імені юридичної особи підписується особою, що має на це повноваження. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує договір (ліцензійний договір), особистого підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою.

Договір (ліцензійний договір) або витяг з договору (ліцензійного договору) засвідчуються в порядку, установленому в країні його укладання.

Відповідальність за достовірність інформації, наведеної в документах, що подаються до Державної служби, несуть сторони договору (ліцензійного договору).

Документи, що подаються для публікації та внесення до реєстру відомостей, друкуються на окремих аркушах білого кольору форматом 210 х 297 мм, при цьому другий і наступні аркуші договору (ліцензійного договору) або витягу з договору (ліцензійного договору) нумеруються арабськими цифрами. Усі документи друкують шрифтом чорного кольору. Виправлення в документах не допускаються.

(абзац шостий пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 22.10.2003 р. N 704)

3. Розгляд документів, публікація та внесення до реєстру відомостей

(назва розділу 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 22.10.2003 р. N 704)

3.1. Заява та додані до неї документи приймаються до розгляду від дати внесення до реєстру відомостей про реєстрацію топографії ІМС.

Абзац другий пункту 3.1 виключено 

(згідно з наказом Міністерства освіти
 і науки України від 22.10.2003 р. N 704)

3.2. Державна служба:

розглядає заяву та додані до неї документи на відповідність вимогам розділів 1, 2 цієї Інструкції;

приймає рішення про публікацію та внесення відомостей до реєстру (далі - рішення) (додатки 4, 5, 6) протягом двох місяців від дати надходження до Державної служби заяви та правильно оформлених документів, що до неї додаються;

(абзац третій пункту 3.2 в редакції наказу
 Міністерства освіти і науки України від 22.10.2003 р. N 704)

готує відомості для публікації в бюлетені та вносить відомості до реєстру;

(абзац четвертий пункту 3.2 в редакції наказу
 Міністерства освіти і науки України від 22.10.2003 р. N 704)

направляє на адресу, зазначену в заяві, два примірники договору (ліцензійного договору) або два примірники витягу з договору (ліцензійного договору), щодо якого опубліковано та внесено відомості до реєстру, та один примірник рішення про публікацію та внесення до реєстру відомостей. Один примірник договору (ліцензійного договору) або витяг з договору (ліцензійного договору) зберігається в Державній службі як контрольний.

(абзац п'ятий пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 22.10.2003 р. N 704)

абзац шостий пункту 3.2 виключено 

(згідно з наказом Міністерства освіти
 і науки України від 22.10.2003 р. N 704)

3.3. Державна служба має право надіслати запит про подання додаткових документів, необхідних для прийняття рішення, у разі виникнення обґрунтованих сумнівів щодо вірогідності інформації, що містять подані до Державної служби документи. У цьому разі рішення приймається в двотижневий строк від дати надходження додаткових документів.

3.4. Відомості не можуть бути опубліковані та внесені до реєстру, якщо:

(абзац перший пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 22.10.2003 р. N 704)

реєстрація топографії ІМС визнана недійсною;

подані документи не відповідають вимогам розділів 1, 2 та пункту 3.3 цієї Інструкції.

3.5. У випадках, наведених у пункті 3.4 цієї Інструкції, Державна служба повертає документи із зазначенням мотивованих підстав їх повернення за адресою, указаною в заяві.

4. Публікація та внесення змін у відомості про видачу ліцензії на використання топографії ІМС

(назва розділу 4 в редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 22.10.2003 р. N 704)

4.1. У відомості про видачу ліцензії на використання топографії ІМС, що опубліковані та внесені до реєстру, за ініціативою сторін ліцензійного договору вносяться та публікуються зміни щодо:

(абзац перший пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 22.10.2003 р. N 704)

повного імені або найменування та/або адреси для листування сторін ліцензійного договору;

(абзац другий пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 22.10.2003 р. N 704)

обсягу прав, що передаються;

виду ліцензії;

строку дії ліцензійного договору;

території дії ліцензійного договору.

Для внесення змін подають такі документи:

заяву про публікацію та внесення змін (додаток 7) - 1 прим.;

(абзац восьмий пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 22.10.2003 р. N 704)

перелік змін - 1 прим.;

документ про сплату збору за внесення змін.

Для внесення змін щодо повного імені або найменування сторін до заяви додається документ, що підтверджує правомірність таких змін.

Для внесення змін щодо продовження строку дії ліцензійного договору заяву подають не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку його дії.

(пункт 4.1 доповнено абзацом дванадцятим згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 22.10.2003 р. N 704)

4.2. Заява про публікацію та внесення зазначених у пункті 4.1 змін викладається українською мовою, стосується одного ліцензійного договору та підписується сторонами ліцензійного договору або довіреною особою, що діє за дорученням сторони, за наявності довіреності, оформленої з дотриманням вимог чинного законодавства.

(пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 22.10.2003 р. N 704)

4.3. Перелік змін підписується сторонами та має містити нову редакцію пункту (пунктів) ліцензійного договору, що змінюється (змінюються).

4.4. Державна служба розглядає заяву про публікацію та внесення змін і додані до неї документи, приймає рішення про публікацію та внесення змін у відомості про видачу ліцензії на використання топографії ІМС (додаток 8) протягом двох місяців від дати надходження правильно оформлених документів.

(абзац перший пункту 4.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 22.10.2003 р. N 704)

Зазначене рішення направляється за адресою, указаною в заяві, після публікації зазначених змін у бюлетені.

(абзац другий пункту 4.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 22.10.2003 р. N 704)

4.5. Зміни у відомості про видачу ліцензії на використання топографії ІМС не можуть бути опубліковані та внесені до реєстру, якщо:

(абзац перший пункту 4.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 22.10.2003 р. N 704)

реєстрація топографії ІМС визнана недійсною;

дія ліцензійного договору закінчилася;

подані документи не відповідають вимогам пунктів 4.1 - 4.3 цієї Інструкції.

У цьому випадку Державна служба повертає документи із зазначенням мотивованих підстав їх повернення за адресою, указаною в заяві.

4.6. Дія ліцензійного договору може бути достроково припинена:

за взаємною згодою сторін;

на підставі рішення суду.

4.6.1. Для публікації та внесення до реєстру відомостей про дострокове припинення дії ліцензійного договору за взаємною згодою сторін до Державної служби подають заяву про публікацію та внесення відомостей до реєстру у зв'язку з достроковим припиненням дії ліцензійного договору (додаток 9), підписану обома сторонами ліцензійного договору, в одному примірнику.

(підпункт 4.6.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 22.10.2003 р. N 704)

4.6.2. Державна служба розглядає заяву, приймає рішення про публікацію та внесення до реєстру відомостей про дострокове припинення дії ліцензійного договору за взаємною згодою сторін протягом двох місяців від дати надходження правильно оформленої заяви, публікує та вносить такі відомості до реєстру.

(абзац перший підпункту 4.6.2 в редакції наказу
 Міністерства освіти і науки України від 22.10.2003 р. N 704)

Рішення про публікацію та внесення до реєстру відомостей про дострокове припинення дії ліцензійного договору за взаємною згодою сторін (додаток 10) направляється за адресою, зазначеною в заяві, після публікації вказаних відомостей у бюлетені.

(абзац другий підпункту 4.6.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 22.10.2003 р. N 704)

4.6.3. Відомості про визнання ліцензійного договору недійсним публікуються та уносяться до реєстру на підставі рішення суду.

(підпункт 4.6.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 22.10.2003 р. N 704)

5. Розділ 5 виключено

(згідно з наказом Міністерства освіти
 і науки України від 22.10.2003 р. N 704)

 

Начальник управління
реєстрації та економіки
інтелектуальної власності 

 
 
Л. А. Меняйло
 

 

Державна служба інтелектуальної власності України
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП, 03680

Власник(и) зареєстрованої топографії ІМС (правонаступник):
__________________________________________
                                       (повне ім'я фізичної особи 
__________________________________________
                            або повне офіційне найменування 
__________________________________________
                                           юридичної особи) 

Адреса для листування щодо заяви
__________________________________________
тел._______________________________________
Свідоцтво(а) N ____________________________
Дата реєстрації топографії ІМС _______________ 


Заява

      Прошу опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внести до Державного реєстру України топографій ІМС відомості про передачу права власності на зареєстровану топографію ІМС 
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (назва топографії ІМС) 
_____________________________________________________________________________________
 від власника зареєстрованої топографії ІМС 
_____________________________________________________________________________________
                                                       (повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування 
_____________________________________________________________________________________
                                       юридичної особи, місце проживання [місцезнаходження] та адреса для листування) 
до ___________________________________________________________________________________
                                                                  (повне ім'я фізичної особи або повне офіційне 
_____________________________________________________________________________________
                                                   найменування юридичної особи, якій передається право власності 
_____________________________________________________________________________________
                                     на топографію ІМС, місце проживання [місцезнаходження] та адреса для листування) 

Додатки:
Договір або витяг з договору на _____ арк. у 3 прим.
Документ про сплату збору за опублікування відомостей про передачу права власності на топографію ІМС.

Підпис власника зареєстрованої топографії ІМС (правонаступника)

______________ 

(Ініціали і прізвище)  

М. П. (для юридичної особи) 

  

Дата _____________________  

  


(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 22.10.2003 р. N 704
,
у редакції наказу Міністерства освіти
 і науки України від 31.01.2008 р. N 54)

 

Державна служба інтелектуальної власності України
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП, 03680

Власники зареєстрованої топографії ІМС:
_________________________________________
                              (повні імена фізичних осіб 
_________________________________________
                       або повні офіційні найменування 
_________________________________________
                                      юридичних осіб) 

Адреса для листування щодо заяви
_________________________________________
тел.______________________________________
Свідоцтво(а) N ____________________________
Дата реєстрації топографії ІМС _______________ 


Заява

     Прошу опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внести до Державного реєстру України топографій ІМС відомості про передачу права власності на зареєстровану топографію ІМС
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                        (назва топографії ІМС) 

від співвласника(ів) зареєстрованої топографії ІМС
_____________________________________________________________________________________
                                                                 (повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування 
_____________________________________________________________________________________
                                        юридичної особи, місце проживання [місцезнаходження] та адреса для листування) 

до співвласника(ів) ____________________________________________________________________
                                                                                 (повне ім'я фізичної особи або повне офіційне 
_____________________________________________________________________________________
                                                                  найменування юридичної особи, якій передається право власності 
_____________________________________________________________________________________
                                         на топографію ІМС, місце проживання [місцезнаходження] та адреса для листування) 

Додатки:
Договір або витяг з договору на _____ арк. у 3 прим.
Документ про сплату збору за опублікування відомостей про передачу права власності на топографію ІМС.

Підпис власника зареєстрованої топографії ІМС, який передає право:  

_______________ 

(Ініціали і прізвище)  

М. П. (для юридичної особи) 

  

Дата ____________________  

  


(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 22.10.2003 р. N 704
,
у редакції наказу Міністерства освіти
 і науки України від 31.01.2008 р. N 54)

 

Додаток 3
до пункту 2.2 Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на топографію інтегральної мікросхеми та видачу ліцензії на використання топографії інтегральної мікросхеми


Державна служба інтелектуальної власності України
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП, 03680

Ліцензіар (ліцензіат):
__________________________________________
                                (повне ім'я фізичної особи 
__________________________________________
                           або повне офіційне найменування 
__________________________________________
                                        юридичної особи) 

Адреса для листування щодо заяви
__________________________________________
тел._______________________________________
Свідоцтво(а) N ____________________________
Дата реєстрації топографії ІМС _______________ 


Заява

    Прошу опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внести до Державного реєстру України топографій ІМС відомості про видачу ліцензії на використання зареєстрованої топографії ІМС
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                           (назва топографії ІМС) 
ліцензіаром
_____________________________________________________________________________________
                                                      (повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування юридичної особи, 
_____________________________________________________________________________________
                                                                       місце проживання [місцезнаходження] та адреса для листування) 
ліцензіату
_____________________________________________________________________________________
                                              (повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування юридичної особи, 
_____________________________________________________________________________________
                                                                 якій надається дозвіл на використання топографії ІМС, 
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    місце проживання [місцезнаходження]) 

________________________________
(вид ліцензії)

Додатки:
Договір або витяг з договору на _____ арк. у 3 прим.
Документ про сплату збору за опублікування відомостей про надання ліцензії на використання топографії ІМС.

Підпис ліцензіара (ліцензіата)  

_______________ 

(Ініціали і прізвище)  

М. П. (для юридичної особи) 

  

Дата _____________________  

  


(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 22.10.2003 р. N 704
,
у редакції наказу Міністерства освіти
 і науки України від 31.01.2008 р. N 54)

 

Рішення

"___" _______________ 200_ р.

Державна служба інтелектуальної власності України розглянула заяву власника зареєстрованої топографії ІМС (правонаступника)

_________________________________________________________________
                                                            (повне ім'я фізичної особи 

_________________________________________________________________
   або повне офіційне найменування юридичної особи, місце проживання [місцезнаходження]

про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесення до Державного реєстру України топографій ІМС відомостей про передачу права власності на зареєстровану топографію ІМС

і прийняла рішення опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внести до Державного реєстру України топографій ІМС відомості про передачу права власності на зареєстровану топографію ІМС, відповідно до яких право власності на зареєстровану топографію ІМС

_________________________________________________________________,
                                                                (назва топографії ІМС) 

свідоцтво України N __________________, 

передається 

_________________________________________________________________
                                      (повне ім'я фізичної особи або повне офіційне 

_________________________________________________________________
                      найменування юридичної особи, якій передається право власності 

_________________________________________________________________
                                          на топографію ІМС, місце проживання [місцезнаходження]

Реєстраційний номер 

__________________ 

  

Дата публікації та реєстрації

"___" _______________ 200_ р. 

Голова Державної служби 

________________
(підпис) 

(Ініціали, прізвище)  

М. П. 

 

 

 

Начальник управління
реєстрації та економіки
інтелектуальної власності 

 
 
Л. А. Меняйло
 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства освіти і науки України від 22.10.2003 р. N 704,
 від 31.01.2008 р. N 54)

 

Рішення

"___" _______________ 200_ р.

Державна служба інтелектуальної власності України розглянула заяву співвласника зареєстрованої топографії ІМС

_________________________________________________________________
                                         (повне ім'я фізичної особи або повне офіційне 

_________________________________________________________________
                       найменування юридичної особи, яка передає право власності 

_________________________________________________________________
                                     на топографію ІМС, місце проживання [місцезнаходження]

про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесення до Державного реєстру України топографій ІМС відомостей про передачу права власності на зареєстровану топографію ІМС співвласнику

і прийняла рішення опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внести до Державного реєстру України топографій ІМС відомості про передачу права власності на зареєстровану топографію ІМС, відповідно до яких право власності на зареєстровану топографію ІМС

_________________________________________________________________,
                                                              (назва топографії ІМС) 

свідоцтво України N __________________, 

передається співвласнику

_________________________________________________________________
                                        (повне ім'я фізичної особи або повне офіційне 
_________________________________________________________________
                     найменування юридичної особи, якій передається право власності 
_________________________________________________________________
                                           на топографію ІМС, місце проживання [місцезнаходження]

Реєстраційний номер 

__________________ 

  

Дата публікації та реєстрації

"___" _______________ 200_ р. 

Голова Державної служби 

________________
(підпис) 

(Ініціали, прізвище)  

М. П. 

 

 

 

Начальник управління
реєстрації та економіки
інтелектуальної власності 

 
 
Л. А. Меняйло
 

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства освіти і науки України від 22.10.2003 р. N 704,
 від 31.01.2008 р. N 54)

 

Рішення

"___" _______________ 200_ р.

Державна служба інтелектуальної власності України розглянула заяву ліцензіара (ліцензіата)

__________________________________________________________________
                                                              (повне ім'я фізичної особи 

__________________________________________________________________
    або повне офіційне найменування юридичної особи, місце проживання [місцезнаходження]

про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесення до Державного реєстру України топографій ІМС відомостей про видачу ліцензії на використання зареєстрованої топографії ІМС і прийняла рішення опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внести до Державного реєстру України топографій ІМС відомості про видачу ліцензії на використання зареєстрованої топографії ІМС, відповідно до яких ліцензія на використання зареєстрованої топографії ІМС

_________________________________________________________________,
                                                                   (назва топографії ІМС) 

свідоцтво України N ________________, 

видається

власником зареєстрованої топографії ІМС (виключної ліцензії)
_________________________________________________________________
                  (повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування юридичної
_________________________________________________________________
 особи, яка надає дозвіл на використання топографії ІМС, місце проживання [місцезнаходження]

_________________________________________________________________
                 (повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування юридичної 

_________________________________________________________________
 особи, якій надається дозвіл на використання топографії ІМС, місце проживання [місцезнаходження]

Вид ліцензії 

___________________________ 

Обсяг прав 

___________________________ 

Строк дії
ліцензійного договору 

 
___________________________ 

Територія дії
ліцензійного договору 

 
___________________________ 

  

___________________________ 

Реєстраційний номер 

__________________ 

  

Дата публікації та реєстрації

"___" _______________ 200_ р. 

Голова Державної служби 

________________
(підпис) 

(Ініціали, прізвище)  

М. П. 

 

 

 

Начальник управління
реєстрації та економіки
інтелектуальної власності 

 
 
Л. А. Меняйло
 

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства освіти і науки України від 22.10.2003 р. N 704,
 від 31.01.2008 р. N 54)

 

Державна служба інтелектуальної власності України
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП, 03680

Ліцензіар ________________________________
                                (повне ім'я фізичної особи 
_________________________________________
                        або повне офіційне найменування 
_________________________________________
                                       юридичної особи) 

Ліцензіат _________________________________
                                     (повне ім'я фізичної особи 
_________________________________________
                            або повне офіційне найменування 
_________________________________________
                                         юридичної особи) 

Адреса для листування щодо заяви
_________________________________________
тел.______________________________________
Свідоцтво(а) N ____________________________ 


Заява

      Просимо опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внести зміни у відомості про видачу ліцензії на використання зареєстрованої топографії ІМС, унесені до Державного реєстру України топографій ІМС на підставі рішення за N ________ від "___" ____________ ____ р. та опубліковані в офіційному бюлетені "Промислова власність" N ___ від "___" ____________ ____ р.,
ліцензіаром __________________________________________________________________________
                                                                                         (повне ім'я фізичної особи або 
_____________________________________________________________________________________
                                    повне офіційне найменування юридичної особи, місце проживання [місцезнаходження]) 
ліцензіату ____________________________________________________________________________
                                                                                         (повне ім'я фізичної особи або 
_____________________________________________________________________________________
                                повне офіційне найменування юридичної особи, місце проживання [місцезнаходження]) 

Додатки:
Перелік змін на ___ арк. в 1 прим.
Документ, що підтверджує сплату збору за опублікування змін.

Ліцензіар  

________
(підпис)  

(Ініціали, прізвище)  

Ліцензіат  

________
(підпис)  

(Ініціали, прізвище)  

М. П. (для юридичної особи) 

М. П. (для юридичної особи)  

Дата _______________  

Дата _______________  


(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 22.10.2003 р. N 704
,
у редакції наказу Міністерства освіти
 і науки України від 31.01.2008 р. N 54)

 

Рішення

"___" _______________ 200_ р.

Державна служба інтелектуальної власності України розглянула заяву ліцензіара

_________________________________________________________________
                                                    (повне ім'я фізичної особи або 

_________________________________________________________________
      повне офіційне найменування юридичної особи, місце проживання [місцезнаходження]

та ліцензіата ______________________________________________________
                                                        (повне ім'я фізичної особи або 

_________________________________________________________________
      повне офіційне найменування юридичної особи, місце проживання [місцезнаходження]

про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесення змін у відомості про надання ліцензії на використання зареєстрованої топографії ІМС, що внесені до Державного реєстру України топографій ІМС на підставі рішення за N ______ від "___" _______________ ____ р. та опубліковані в офіційному бюлетені "Промислова власність" N ___ від "___" ____________ ____ р.,

_________________________________________________________________,
                                                                 (назва топографії ІМС) 

свідоцтво України N __________________,

і прийняла рішення опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внести до Державного реєстру України топографій ІМС зміни щодо

__________________________________________________________________
Уважати:__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Реєстраційний номер 

__________________ 

  

Дата реєстрації 

"___" _______________ 200_ р. 

Голова Державної служби 

________________
(підпис) 

(Ініціали, прізвище)  

М. П. 

 

 

 

Начальник управління
реєстрації та економіки
інтелектуальної власності 

 
 
Л. А. Меняйло
 

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства освіти і науки України від 22.10.2003 р. N 704,
 від 31.01.2008 р. N 54)

 

Державна служба інтелектуальної власності України
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП, 03680

Ліцензіар _________________________________
                                         (повне ім'я фізичної особи 
__________________________________________
                             або повне офіційне найменування 
__________________________________________
                                          юридичної особи) 

Ліцензіат _________________________________
                              (повне ім'я фізичної особи 
__________________________________________
                         або повне офіційне найменування 
__________________________________________
                                     юридичної особи) 

Адреса для листування щодо заяви
__________________________________________
тел._______________________________________
Свідоцтво(а) N ____________________________ 


Заява

     У зв'язку з достроковим припиненням за взаємною згодою сторін дії ліцензійного договору
між ліцензіаром _______________________________________________________________________
                                                                                            (повне ім'я фізичної особи або 
_____________________________________________________________________________________
                                     повне офіційне найменування юридичної особи, місце проживання [місцезнаходження]) 
та ліцензіатом ________________________________________________________________________
                                                                                            (повне ім'я фізичної особи або 
_____________________________________________________________________________________,
                                     повне офіційне найменування юридичної особи, місце проживання [місцезнаходження]) 

відомості про який унесені до Державного реєстру України топографій ІМС на підставі рішення за N _____ від "___" ____________ ____ р. та опубліковані в офіційному бюлетені "Промислова власність" N ___ від "___" ____________ ____ р.,

просимо опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внести відомості про дострокове припинення дії ліцензійного договору до реєстру.

Додається документ, що підтверджує сплату збору за опублікування змін.

Ліцензіар  

________
(підпис)  

(Ініціали, прізвище)  

Ліцензіат  

________
(підпис)  

(Ініціали, прізвище)  

М. П. (для юридичної особи) 

М. П. (для юридичної особи)  

Дата _______________  

Дата _______________          


(додаток 9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 22.10.2003 р. N 704
,
у редакції наказу Міністерства освіти
 і науки України від 31.01.2008 р. N 54)

 

Рішення

"___" _______________ 200_ р.

Державна служба інтелектуальної власності України розглянула заяву про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесення до Державного реєстру України топографій ІМС відомостей у зв'язку з достроковим припиненням за взаємною згодою сторін дії ліцензійного договору між ліцензіаром

__________________________________________________________________
                                                              (повне ім'я фізичної особи або 
__________________________________________________________________
     повне офіційне найменування юридичної особи, місце проживання [місцезнаходження]

та ліцензіатом

__________________________________________________________________
                                                             (повне ім'я фізичної особи або 
__________________________________________________________________,
       повне офіційне найменування юридичної особи, місце проживання [місцезнаходження]

відомості про який внесені до Державного реєстру України топографій ІМС на підставі рішення за N _____ від "___" _______________ ____ р. та опубліковані в офіційному бюлетені "Промислова власність" N ___ від "___" ____________ ____ р.,

і прийняла рішення опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внести до Державного реєстру України топографій ІМС відомості про дострокове припинення дії ліцензійного договору на використання зареєстрованої топографії ІМС

__________________________________________________________________,
                                                               (назва топографії ІМС) 

свідоцтво України N __________________

Реєстраційний номер 

__________________ 

  

Дата реєстрації 

"___" _______________ 200_ р. 

Голова Державної служби 

________________
(підпис) 

(Ініціали, прізвище)  

М. П. 

 

 

 

Начальник управління
реєстрації та економіки
інтелектуальної власності 

 
 
Л. А. Меняйло
 

(додаток 10 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства освіти і науки України від 22.10.2003 р. N 704,
 від 31.01.2008 р. N 54)

Опрос