Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в решение Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 29.09.2000 N 149 "О передаче полномочий по регистрации выпусков акций в территориальные управления Комиссии"

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 19.07.2001 № 223
Утратил силу

Про внесення змін та доповнень до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2000 N 149 "Про передачу повноважень з реєстрації випусків акцій до територіальних управлінь Комісії"

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 19 липня 2001 року N 223

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
2 серпня 2001 р. за N 655/5846

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 29 вересня 2000 року N 149 
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 19 липня 2007 року N 1611)

Відповідно до статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Доповнити рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2000 N 149 "Про передачу повноважень з реєстрації випусків акцій до територіальних управлінь Комісії", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18.10.2000 за N 721/4942 (далі - рішення), пунктом 4 такого змісту:

"4. Рішення про відмову в реєстрації випусків цінних паперів відповідно до повноважень, визначених цим рішенням, оформлюється у вигляді Розпорядження про відмову в реєстрації випуску цінних паперів із зазначенням підстав для відмови в реєстрації випуску цінних паперів і підписується керівником відповідного територіального органу (управління) Комісії або начальником управління корпоративних фінансів згідно з додатком 1".

2. У зв'язку з цим пункти 4 - 8 рішення вважати пунктами 5 - 9.

3. Доповнити рішення додатком 1 такого змісту:

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N      - В

м. ___________________

"___" _______________ 200_ р.

Уповноважена особа - начальник управління корпоративних фінансів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку/начальник ______________ територіального управління Комісії
________________________________________________________________
                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)
на підставі пункту ___ рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від _________ р. N ____ та відповідно до наданих документів
________________________________________________________________
                                              (найменування емітента цінних паперів)
________________________________________________________________
                                                 (місцезнаходження, код за ЄДРПОУ) 

для реєстрації інформації про емісію акцій або звіту про наслідки підписки на акції, або випуску акцій, або випуску та інформації про випуск облігацій

установила:

________________________________________________________________
                              (перелік порушень, виявлених під час розгляду документів)

Ураховуючи вищевикладене та на підставі ___________________________
                                                                                                      (зазначення підстав відмови)

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Відмовити _______________________________________________________
                                                             (найменування емітента цінних паперів)

у реєстрації інформації про емісію акцій або звіту про наслідки підписки на акції, або випуску акцій, або випуску та інформації про випуск облігацій

______________
(посада)

 
(підпис) 

_____________________
(прізвище)

 

 
М. П."

 

4. Управлінню корпоративних фінансів (А. Портнов) забезпечити державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України.

5. Управлінню організаційного забезпечення Комісії опублікувати це рішення відповідно до чинного законодавства.

6. Рішення набирає чинності відповідно до чинного законодавства.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії - заступника Голови А. Головко.

 

Т. в. о. Голови Комісії

С. Бірюк

 

Опрос