Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о порядке возмещения Фондом гарантирования вкладов физических лиц средств вкладчикам банков в случае их ликвидации

Национальный банк
Постановление от 26.06.2001 № 239
Утратил силу

Про внесення змін до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів вкладникам банків у разі їх ліквідації

Постанова Правління Національного банку України
від 26 червня 2001 року N 239

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 липня 2001 р. за N 590/5781

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 2 липня 2002 року N 232)

На виконання Указу Президента України від 10.09.98 N 996/98 "Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб - вкладників комерційних банків України" та з метою урегулювання проведення банками-агентами операцій з виплатами гарантованих сум відшкодування фізичним особам - вкладникам банків у разі їх ліквідації Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів вкладникам банків у разі їх ліквідації, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11.01.2001 N 8 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2001 за N 56/5247, такі зміни:

1.1. У главі 2 "Діяльність ліквідатора (ліквідаційної комісії) із забезпечення відшкодування фізичним особам - вкладникам банків коштів у межах повноважень Фонду":

в абзаці першому пункту 2.1 після слова "протягом" число "10" замінити числом "20".

1.2. У главі 3 "Діяльність Фонду при здійсненні відшкодування вкладів фізичним особам":

пункт 3.3 викласти в такій редакції:

"Протягом трьох робочих днів з часу прийняття рішення про відшкодування Фонд через засоби масової інформації повідомляє вкладників про недоступність вкладів і порядок їх відшкодування".

1.3. У главі 4 "Діяльність банку-агента щодо здійснення виплат сум відшкодувань вкладів фізичним особам":

пункт 4.2 доповнити реченням другим такого змісту:

"Банк-агент (його філії) зараховують кошти на рахунок 2909 "Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку" і надсилають поіменованим у реєстрі Фонду вкладникам особисті повідомлення (додаток 4)";

в абзаці третьому пункту 4.3 слова "і депозитний договір" виключити;

главу доповнити новим пунктом 4.4 такого змісту:

"При зверненні вкладника в період до 90 днів з дня настання недоступності вкладів кошти з рахунку 2909 виплачуються в готівковій або безготівковій формі. Після закінчення зазначеного терміну кошти зараховуються банком на рахунок, що відкривається Фондом, на ім'я вкладника за балансовим рахунком 2620 "Поточні рахунки фізичних осіб" з параметрами, які визначені в реєстрах Фонду.

Операції за цим рахунком здійснюються за умови подання вкладниками документів, які передбачені нормативно-правовими актами Національного банку України при відкритті рахунків фізичним особам".

У зв'язку з цим пункти 4.4, 4.5, 4.6 вважати відповідно пунктами 4.5, 4.6, 4.7;

абзац перший пункту 4.7 після слова "перераховує" доповнити словами "на рахунок Фонду кошти, які не були отримані вкладником протягом трьох років".

1.4. Додатки 1 та 4 викласти в редакції, що додається.

2. Постанова набирає чинності через 10 днів після її державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови В. Л. Кротюка.

 

Голова 

В. С. Стельмах 

 

Список вкладників
банку ______________________________________,
(назва банку)
які мають право на отримання відшкодування за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

N
з/п 

Прізвище, ім'я та по батькові вкладника 

Ідентифікаційний номер 

Назва населеного пункту, де мешкає вкладник 

Індекс поштового відділення 

Область 

Назва вулиці, номер будинку, квартири 

Паспортні дані вкладника 

Дата депозитного договору (договорів) 

Номер депозитного договору (договорів) 

Загальна сума залишку з урахуванням відсотків на депозитному рахунку (рахунках) (грн.) 

Розрахункова сума, що підлягає відшкодуванню за вкладами (грн.) 

10 

11 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ліквідатор 

 _____________ 
(підпис) 

 _______________________ 
(прізвище, ім'я та по батькові) 

Головний бухгалтер
ліквідаційної комісії 

_____________
(підпис) 

_______________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

 

Заступник директора Генерального
департаменту банківського нагляду
 

 
І. Ю. Горячек 

 

Повідомлення

Шановний_(а)
_______________________________________________________________
                                                         (прізвище, ім'я та по батькові)

За дорученням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у банку ____________ Вам на рахунок 2909 зараховано належну суму відшкодування, гарантовану відповідно до Указу Президента України від 10.09.98 N 996/98 "Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб - вкладників комерційних банків України", - _____ гривень.

За Вашої явки з цього рахунку кошти виплачуються готівкою протягом 90 днів або зараховуються на вкладні рахунки.

Для одержання відшкодування до банку подаються такі документи:

довідка щодо присвоєння ідентифікаційного номера;

документ, який засвідчує особу (паспорт або документ, що замінює його).

Відшкодування за вкладом можуть сплачуватися іншим особам згідно з чинним законодавством України (за довіреністю, заповітом тощо).

Виплата за вкладами здійснюватиметься в період з ______ до _______ поточного року та протягом трьох років.

Виплата сум відшкодувань здійснюється банком безкоштовно.

Банк працює з 9.00 до ____ год. щоденно, крім _________, за адресою:

місто __________________, вул. ___________________, буд. ___________.

Номер телефону для довідок _______________________.

Керуючий філією банку ____________
                                                 (підпис) 

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

Заступник директора Генерального
департаменту банківського нагляду
 

 
І. Ю. Горячек
 

Опрос