Идет загрузка документа (38 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке формирования обязательных резервов для банков Украины

Национальный банк
Положение, Постановление от 27.06.2001 № 244
Утратил силу

Про затвердження Положення про порядок формування обов'язкових резервів для банків України

Постанова Правління Національного банку України
від 27 червня 2001 року N 244

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 липня 2001 р. за N 586/5777

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 8 лютого 2002 року N 56
,
 від 30 жовтня 2002 року N 415
,
 від 25 листопада 2002 року N 447
,
 від 21 травня 2003 року N 195
,
 від 18 червня 2003 року N 266
,
 від 20 серпня 2003 року N 352
,
 від 14 жовтня 2003 року N 455
,
 від 3 грудня 2003 року N 525
,
 від 6 квітня 2004 року N 159

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 21 квітня 2004 року N 172)

У зв'язку з прийняттям Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність" та з метою удосконалення і систематизації вимог щодо виконання банками нормативу обов'язкового резервування Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок формування обов'язкових резервів для банків України (додається).

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 09.07.99 N 332 "Про затвердження Положення про нормативи обов'язкового резервування коштів банківською системою України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 29.07.99 за N 511/3804 (із змінами).

3. Департаменту монетарної політики (Н. І. Гребеник) після реєстрації в Міністерстві юстиції України надіслати Положення про порядок формування обов'язкових резервів для банків України Головному управлінню Національного банку України в Автономній Республіці Крим та Головному управлінню Національного банку України по м. Києву і Київській області, територіальним управлінням Національного банку України та банкам для використання в роботі.

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови А. В. Шаповалова.

 

Голова 

В. С. Стельмах 

Інд. 14
  

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок формування обов'язкових резервів для банків України

Це Положення розроблене відповідно до Законів України "Про Національний банк України" та "Про банки і банківську діяльність" з метою регулювання грошово-кредитним ринком для досягнення цілей з управління сукупною грошовою масою.

Глава 1. Загальні положення

1.1. Національний банк України для контролю за грошовими агрегатами шляхом зниження (збільшення) грошового мультиплікатора використовує норматив обов'язкового резервування як один з інструментів здійснення грошово-кредитної політики.

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

об'єкт резервування - сума пасивів (зобов'язань), а за окремими активно-пасивними рахунками - пасивне сальдо за зведеним балансом банку, частина яких у певній пропорції призначена для резервування;

(абзац другий пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 08.02.2002 р. N 56)

норматив резервування - установлене Правлінням Національного банку України процентне співвідношення між сумою обов'язкових резервів та загальною сумою банківських пасивів, до яких застосовуються резервні вимоги;

період резервування - визначений термін (кількість днів), протягом якого резервуються та зберігаються на кореспондентському рахунку банку або на окремому рахунку в Національному банку України зарезервовані банком кошти.

1.3. Обов'язковому резервуванню підлягають усі залучені та обліковані на балансі банку кошти юридичних та фізичних осіб як у національній, так і в іноземній валюті, за винятком кредитів, залучених від інших банків та іноземних інвестицій, отриманих від міжнародних фінансових установ.

(пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 08.02.2002 р. N 56)

1.4. Формування обов'язкових резервів здійснюється в процентному відношенні до зобов'язань у цілому за зведеним балансом банку - юридичної особи, включаючи філії, і відповідна сума коштів обов'язкових резервів у національній валюті повинна перебувати на кореспондентському рахунку банку або на окремому рахунку в Національному банку України за встановлений період регулювання.

(пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 08.02.2002 р. N 56)

1.5. Норматив обов'язкових резервів установлюється єдиним для всіх банків.

Національний банк України для різних видів зобов'язань може встановлювати диференційовані нормативи обов'язкового резервування залежно від:

природи зобов'язань (депозити, ощадні вклади, кошти в розрахунках, поточні рахунки клієнтів, рахунки бюджетних організацій тощо);

строку зобов'язань або пасивів (короткострокові пасиви, довгострокові пасиви).

1.6. Норматив обов'язкового резервування, період та механізм його застосування встановлюються за рішенням Правління Національного банку України з огляду на необхідність впливу на сферу пропозиції грошей в обігу. Для збільшення пропозиції грошей Національний банк України зменшує норматив обов'язкового резервування, для зменшення пропозиції грошей норматив обов'язкового резервування збільшується.

1.7. Зобов'язання дотримуватися нормативу обов'язкового резервування коштів у банків виникає з часу отримання банківської ліцензії.

1.8. Банки несуть відповідальність за дотримання порядку формування обов'язкових резервів згідно з цим Положенням.

1.9. Зобов'язання банку щодо третьої особи не може бути підставою для звільнення його від дотримання нормативу обов'язкового резервування.

1.10. Покриття суми обов'язкових резервів, що формуються банками, окремими видами банківських активів може здійснюватися у разі потреби регулювання грошово-кредитного ринку за окремими рішеннями Правління Національного банку України.

1.11. Проценти за залишками коштів обов'язкових резервів, що перебувають на кореспондентському рахунку банку або на окремому рахунку в Національному банку України, не нараховуються.

1.12. Вимоги цього Положення не поширюються на філії українських банків, що відкриті в установленому порядку та розміщені на території іншої держави.

1.13. Про зміни нормативу та періоду формування обов'язкових резервів Національний банк України повідомляє банківській системі не пізніше ніж за 10 днів до дати їх уведення.

Глава 2. Порядок розрахунку обов'язкових резервів

2.1. До залучених банками коштів належать кошти, які обліковуються на депозитних та поточних рахунках юридичних і фізичних осіб, а також залучені кошти, що відображені на інших рахунках бухгалтерського обліку.

2.2. До складу зобов'язань комерційного банку включаються кошти, що обліковуються за такими рахунками бухгалтерського обліку: 1600 мінус 1500 - пасивне сальдо, 1610 мінус 1510 (пасивне сальдо), 1611 мінус 1511 (пасивне сальдо), 1612 мінус 1512 - пасивне сальдо, 1615 мінус 1515 - пасивне сальдо, 1919 мінус 1819 - пасивне сальдо, 2100 (пасивне сальдо), 2105 (пасивне сальдо), 2110 (пасивне сальдо), 2115 (пасивне сальдо), 2512, 2513, 2514, 2520, 2523, 2525, 2526, 2530, 2531, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2560, 2561, 2562, 2565, 2570, 2571, 2572, 2600 (пасивний залишок), 2601, 2602, 2603, 2604, 2605 (пасивний залишок), 2610, 2611, 2615, 2620 (пасивний залишок), 2622, 2625 (пасивний залишок), 2630, 2635, 2640, 2641, 2642 та 2643, 2650 (пасивний залишок), 2651, 2652, 2655 (пасивний залишок), (2900 плюс 2901 плюс 2902 плюс 2903 плюс 2909) мінус (2800 плюс 2801 плюс 2809 плюс 2889) - пасивне сальдо, 2920 (пасивне сальдо), 2924 (пасивне сальдо), 3300 плюс 3301 плюс 3305 плюс 3307 мінус 3306, 3310 плюс 3311 плюс 3315 плюс 3317 мінус 3316, 3320 плюс 3327 мінус 3326 - пасивне сальдо, 3330 плюс 3337 мінус 3336 - пасивне сальдо, 3630, 3631, 3705 (пасивне сальдо), 3720 мінус 3710 - пасивне сальдо, 3739.

(пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 08.02.2002 р. N 56,
 від 30.10.2002 р. N 415
,
 від 21.05.2003 р. N 195
,
 від 14.10.2003 р. N 455
,
 від 03.12.2003 р. N 525
,
 від 06.04.2004 р. N 159)

2.3. Сума залишків коштів, що приймається для розрахунку обов'язкових резервів, визначається за формулою середньоарифметичної за відповідний звітний період.

2.4. Середньоарифметична сума коштів за даними щоденного балансу щодо залучених за звітний період коштів, які обліковуються за рахунками, визначеними в пункті 2.2 цього Положення, розраховується за такою формулою:

  

L1 + L2 + L3 + ... + Ln 

Ld = 

-----------------------------, 

  

де Ld - середні залишки коштів, що використовуються для обрахування обов'язкових резервів за звітний період;

L1, 2, 3, ... - сума залишків коштів за визначеними в пункті 2.2 цього Положення рахунками за станом на кожне число (дату) звітного періоду;

Ln - сума залишків коштів за визначеними в пункті 2.2 цього Положення рахунками за останній календарний день звітного періоду;

n - кількість календарних днів звітного періоду регулювання.

Сума залучених коштів, що приймається для розрахунку обов'язкових резервів, та залишки коштів на кореспондентському рахунку банку за вихідні та святкові дні визначаються на рівні залишків коштів за той робочий день банку, що передував вихідним чи святковим дням.

2.5. Розрахована відповідно до пункту 2.4 цього Положення сума коштів обов'язкових резервів має перебувати на кореспондентському рахунку банку або за рішенням Правління Національного банку України має бути перерахована на окремий рахунок в Операційному або територіальному управлінні Національного банку України.

Глава 3. Контроль за дотриманням вимог щодо обов'язкових резервів, які формуються на кореспондентському рахунку банку

3.1. Операційне або територіальне управління Національного банку України за місцем обслуговування банку - юридичної особи здійснює контроль за дотриманням банком нормативу обов'язкового резервування, порівнюючи суму, яка визначена на підставі встановленого нормативу, з фактичною середньоарифметичною сумою залишків коштів на кореспондентському рахунку банку.

3.2. Банк протягом двох робочих днів після закінчення встановленого періоду регулювання подає Операційному або територіальному управлінню Національного банку України довідку про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку (додаток 1).

3.3. Операційне або територіальне управління Національного банку України звіряє надану інформацію з даними щоденного балансу банку і визначає правильність дотримання ним установленого нормативу обов'язкового резервування. Якщо сума фактично зарезервованих коштів на кореспондентському рахунку банку відповідає нормативу обов'язкового резервування, то вимоги до банку щодо дотримання нормативу обов'язкового резервування вважаються виконаними.

3.4. Операційне або територіальне управління Національного банку України у визначеній ним періодичності, але не частіше ніж один раз на рік, має здійснювати загальну або вибіркову перевірку достовірності поданих банком даних для розрахунку суми обов'язкових резервів, використовуючи для цього необхідні документи, що є в нього та в банку.

Зазначену перевірку здійснюють відповідні підрозділи Національного банку України, на які покладено наглядові функції за діяльністю банків.

3.5. Сума недорезервованих коштів на кореспондентському рахунку банку розраховується на підставі встановленого нормативу обов'язкового резервування та фактичної середньоарифметичної суми залишків коштів на кореспондентському рахунку банку.

Різниця між середньоарифметичною сумою залишків коштів, яка має бути на кореспондентському рахунку банку, виходячи з установленого нормативу до залучених коштів, та фактичною середньоарифметичною сумою обов'язкових резервів є одноденною середньоарифметичною сумою недорезервованих коштів. Розрахунок здійснюється на підставі довідки про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку (додаток 1).

3.6. За недотримання банком нормативу обов'язкового резервування протягом календарного року Національний банк України може застосовувати такі заходи впливу:

за один випадок - письмове застереження щодо необхідності безумовного дотримання нормативу обов'язкового резервування;

за другий випадок - штраф у розмірі не більше одного процента від суми зареєстрованого статутного фонду.

У разі недотримання нормативу обов'язкового резервування більше ніж три рази протягом півріччя Операційне або територіальне управління Національного банку України подає клопотання Генеральному департаменту банківського нагляду Національного банку України щодо обмеження, зупинення чи припинення здійснення операцій банку із залучення коштів від фізичних та/або юридичних осіб.

За зазначені порушення Національний банк України може застосовувати до банку інші, адекватні допущеному порушенню, заходи впливу відповідно до статті 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Глава 4. Щоденний контроль за дотриманням банком нормативу обов'язкового резервування

4.1. За трикратне порушення банком вимог щодо нормативу обов'язкового резервування Операційне або територіальне управління Національного банку України, у якому обслуговується банк-порушник, звертається до Генерального департаменту банківського нагляду Національного банку України з обґрунтуванням щодо необхідності переведення банку в режим щоденного контролю за дотриманням нормативу обов'язкового резервування.

4.2. Переведення банку на щоденний контроль здійснюється за відповідним рішенням Правління Національного банку України.

4.3. Щоденний контроль за дотриманням банком нормативу обов'язкового резервування здійснює Операційне або територіальне управління Національного банку України на підставі даних щоденного балансу залишків коштів на кореспондентському рахунку та довідки про залучені банком кошти.

4.4. Щоденний контроль за дотриманням банком нормативу обов'язкового резервування може бути відмінений за рішенням Правління Національного банку України в разі виконання банком вимог щодо обов'язкових резервів протягом двох місяців.

4.5. За недотримання банком нормативу обов'язкового резервування у разі щоденного контролю протягом 7 календарних днів йому відкривається окремий рахунок у Національному банку України, на який банк зобов'язаний перераховувати кошти в розмірі встановленого нормативу обов'язкового резервування від суми залучених коштів.

Глава 5. Контроль за дотриманням банками вимог щодо обов'язкових резервів, які формуються на окремому рахунку в Національному банку України

5.1. Банки, які за рішенням Правління Національного банку України переведені в режим формування обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку України, повинні перераховувати кошти обов'язкових резервів на окремий рахунок в Операційному або територіальному управлінні Національного банку України протягом двох робочих днів після закінчення встановленого періоду регулювання. Кошти обов'язкових резервів повинні перераховуватися відповідно до встановленого нормативу щодо залучених коштів, розрахованих згідно з умовами пункту 2.4 цього Положення.

Форма довідки про залучені кошти та перерахування обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України подається у додатку 2 до цього Положення.

5.2. Операційне або територіальне управління Національного банку України на підставі довідки (додаток 2) здійснює контроль за перерахуванням банками коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок в Операційному або територіальному управлінні Національного банку України згідно з установленим нормативом за відповідний період регулювання.

5.3. Якщо залишки коштів на окремому рахунку в Національному банку України за відповідний період регулювання перевищують установлений норматив обов'язкового резервування щодо залучених банком коштів, то Операційне або територіальне управління Національного банку України протягом двох робочих днів повертає банку суму перевищення.

5.4. У разі зростання сум залучених коштів щодо попереднього періоду регулювання банк зобов'язаний протягом двох робочих днів перерахувати на окремий рахунок в Операційному або територіальному управлінні Національного банку України суми коштів відповідно до встановленого нормативу.

5.5. Якщо банк не формує на окремому рахунку в Національному банку України обов'язкові резерви у визначеній нормативом сумі, то до нього застосовуються адекватні порушенню заходи впливу відповідно до статті 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

У цьому разі Операційне або територіальне управління Національного банку України звертається з відповідною пропозицією до Генерального департаменту банківського нагляду про застосування заходів впливу до такого банку.

 

Директор Департаменту
монетарної політики
 

 
Н. І. Гребеник
 

 

Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку

______________________________________________________
(назва банку)

за ________________ ______ р.

(тис. грн.)

N
з/п 

  

На дату звітного періоду 

Середньо-
арифметичне 

1
11
21 

2
12
22 

3
13
23 

4
14
24 

5
15
25 

6
16
26 

7
17
27 

8
18
28 

9
19
29 

10
20
30 

31 

Сума залучених коштів - усього:
у національній валюті;
в іноземній валюті 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сума обов'язкових резервів згідно з установленим нормативом  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Фактична сума залишків на коррахунку 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4

Відхилення (+, -)
(рядки 3 - 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник банку _______________
                                       (підпис)

 
________________________ р. 

Головний бухгалтер ___________
                                          (підпис)   

__________________________
(прізвище виконавця, телефон)   

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 25.11.2002 р. N 447,
 від 18.06.2003 р. N 266
,
 від 20.08.2003 р. N 352)
 

Директор Департаменту
монетарної політики
 

 
Н. І. Гребеник
 

 

Довідка про залучені кошти та перерахування обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України

___________________________________________________
(назва банку)

за ________________ ______ р.

(тис. грн.)

N
з/п 

  

На дату звітного періоду 

Середньо-
арифметичне 

1
 11
21

 

2
12
22

 

3
13
23

 

4
14
24

 

5
15
25

 

6
16
26

 

7
17
27

 

8
18
28

 

9  19 29

 

10
20
30

 

31 

Сума залучених  коштів - усього:
у національній валюті; в іноземній валюті 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума коштів обов'язкових резервів згідно з установленим нормативом  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сума коштів обов'язкових резервів, перерахованих на окремий рахунок у Національному банку України 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Керівник банку _______________
                                       (підпис)

________________________ р. 

Головний бухгалтер ___________
                                          (підпис)   

__________________________
(прізвище виконавця, телефон)   

 

Директор Департаменту
монетарної політики
 

 
Н. І. Гребеник
 

Опрос