Идет загрузка документа (1453 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке проведения технической инвентаризации объектов недвижимости

Госстрой Украины
Приказ, Инструкция от 24.05.2001 № 127
редакция действует с 29.01.2013

Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

Наказ Державного комітету будівництва,
архітектури та житлової політики України
від 24 травня 2001 року N 127

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 липня 2001 р. за N 582/5773

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства
 від 26 листопада 2002 року N 73
,
 від 15 червня 2005 року N 92
,
 наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
від 8 лютого 2006 року N 42
,
 наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
 від 1 червня 2010 року N 167
,
 
наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України
від 9 серпня 2012 року N 404
,
 від 28 грудня 2012 року N 658
,
 від 8 січня 2013 року N 2

Указами Президента України від 09.12.97 N 1342 та від 16.05.2001 N 314 затверджено Положення про Держбуд України та зміни до нього. Цим Положенням покладено на Комітет здійснення функцій координації і нормативно-методичного забезпечення діяльності бюро технічної інвентаризації, у зв'язку з чим НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна (додається).

2. "Инструкцию о порядке проведения технической инвентаризации жилищного фонда", затверджену наказом ЦСУ СРСР від 15.07.85 N 380, уважати такою, що не застосовується на території України, та Інструкцію по технічній паспортизації жилих будинків державного і громадського фонду та фонду житлово-будівельних кооперативів у міській і сільській місцевостях України, затверджену наказом Держжитлокомунгоспу України від 31.12.91 N 136, уважати такою, що втратила чинність.

3. Українській асоціації "Укртехінвентаризація" (Л. Черненко) забезпечити видання Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна.

4. Управлінню нормативно-правового забезпечення реформування житлової політики та експлуатації житлового фонду (М. Каплун) подати наказ на реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Комітету М. Руля.

 

Голова Комітету 

В. М. Гусаков 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

(У тексті Інструкції слово "самовільне" в усіх відмінках і числах замінено словом "самочинне" у відповідному відмінку і числі згідно з наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 8 лютого 2006 року N 42)

(У тексті Інструкції та додатках до неї слова "бюро технічної інвентаризації", "бюро", "БТІ" в усіх відмінках та числах замінено словами "суб'єкт господарювання" у відповідних відмінках та числах згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 28 грудня 2012 року N 658)

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до чинного законодавства з метою нормативно-методичного забезпечення діяльності суб'єктів господарювання, які здійснюють технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна (далі - суб'єкти господарювання).

(пункт 1.1 у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,
 будівництва та житлово-комунального господарства України
від 28.12.2012 р. N 658)

1.2. Інструкція визначає порядок та методику проведення технічної інвентаризації збудованих (реконструйованих) будинків, допоміжних будівель та споруд з метою:

- визначення їх фактичної площі та об'єму (щодо проектних);

- обстеження та оцінки технічного стану наявних об'єктів;

- установлення вартості об'єктів.

Технічна інвентаризація проводиться у таких випадках:

перед прийняттям в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів, у тому числі після проведення реконструкції та капітального ремонту;

перед проведенням державної реєстрації права власності на об'єкт незавершеного будівництва;

перед проведенням державної реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна, що утворився в результаті поділу, об'єднання об'єкта нерухомого майна або виділення частки з об'єкта нерухомого майна, крім випадків, коли в результаті такого поділу, об'єднання або виділення частки завершений будівництвом об'єкт приймався в експлуатацію.

В інших випадках технічна інвентаризація проводиться за бажанням замовника.

(абзаци п'ятий - сьомий пункту 1.2 замінено п'ятьма
абзацами згідно з наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 28.12.2012 р. N 658)

1.3. Інструкція діє на всій території України для здійснення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна всіх форм власності.

1.4. Технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна проводиться суб'єктами господарювання, у складі яких працює один або більше відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, які пройшли професійну атестацію у Мінрегіоні України та отримали кваліфікаційний сертифікат відповідно до статті 17 Закону України "Про архітектурну діяльність" та постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року N 554 "Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури" (далі - виконавці).

(абзац перший пункту 1.4 у редакції наказів Міністерства регіонального
 розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 28.12.2012 р. N 658
,
 від 08.01.2013 р. N 2)

На підставі матеріалів технічної інвентаризації складаються інвентаризаційні справи (додаток 1) та технічні паспорти (додатки 2 - 8, 18), які скріплюються підписом керівника та печаткою суб'єкта господарювання, а також підписом виконавця робіт із зазначенням серії та номера кваліфікаційного сертифіката та його печаткою.

(абзац другий пункту 1.4 у редакції наказу Міністерства з питань
 житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства регіонального
 розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 08.01.2013 р. N 2)

Термін виконання робіт з технічної інвентаризації встановлюється договором.

(пункт 1.4 доповнено абзацом третім згідно з наказом Державного
 комітету України з питань житлово-комунального господарства
 від 26.11.2002 р. N 73
,
 абзац третій пункту 1.4 у редакції наказу Міністерства регіонального
 розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 28.12.2012 р. N 658)

Розмір та порядок оплати робіт із технічної інвентаризації визначаються у договорі за домовленістю сторін.

(пункт 1.4 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 08.01.2013 р. N 2)

1.5. Інвентаризаційна справа формується і ведеться на кожен об'єкт нерухомого майна на весь час його існування та зберігається в органі державної реєстрації прав за місцезнаходженням такого об'єкта.

(пункт 1.5 у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,
 будівництва та житлово-комунального господарства України
від 28.12.2012 р. N 658)

1.6. На житлові будинки, запроектовані, побудовані (реконструйовані) відповідно до норм СНиП 2.08.01-89, вимоги Державних будівельних норм (далі - ДБН В.2.2-15-2005) не поширюються.

(розділ 1 доповнено пунктом 1.6 згідно з наказом
 Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального
 господарства України від 08.02.2006 р. N 42)

1.7. Для проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна замовниками укладаються договори.

(розділ 1 доповнено пунктом 1.7 згідно з наказом
 Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального
 господарства України від 08.02.2006 р. N 42
,
 пункт 1.7 у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,
 будівництва та житлово-комунального господарства України
від 28.12.2012 р. N 658)

1.8. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

(розділ 1 доповнено пунктом 1.8 згідно з наказом
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 08.01.2013 р. N 2)

2. Об'єкти, що підлягають технічній інвентаризації

До об'єктів, що підлягають технічній інвентаризації, належать:

- багатоквартирні житлові будинки, гуртожитки;

(абзац другий розділу 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
 від 01.06.2010 р. N 167
,
 у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України
від 08.01.2013 р. N 2)

- одноквартирні (садибні) житлові будинки;

(абзац третій розділу 2 у редакції наказу Міністерства регіонального
 розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 08.01.2013 р. N 2)

- багатофункціональні будинки і комплекси;

(розділ 2 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 08.01.2013 р. N 2,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий
 уважати відповідно абзацами п'ятим - дев'ятим)

- будинки і споруди громадського та виробничого призначення, інженерні мережі, елементи благоустрою тощо;

- господарські будівлі (сараї /хліви/, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції, сміттєзбірники тощо); 

(абзац шостий розділу 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства
 від 26.11.2002 р. N 73)

- господарські споруди (колодязі, вигрібні ями, огорожі, ворота, хвіртки, замощення тощо);

(абзац сьомий розділу 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства
 від 26.11.2002 р. N 73)

- садові та дачні будинки, гаражі (що не відносяться до господарських: багатоповерхові, підземні, одноповерхові-блокові);

- захисні споруди цивільного захисту (цивільної оборони) (далі - захисні споруди) (ДБН В 2.2.5-97 "Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони", ДБН А 3.1-9-2000 "Управління, організація і технологія. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання"). Класифікація захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) наведена у додатку 14 до цієї Інструкції.

(розділ 2 доповнено абзацом згідно з наказом Міністерства з питань
 житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

2.1. Багатоквартирні житлові будинки, гуртожитки

(назва пункту 2.1 у редакції наказу Міністерства з питань
 житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167
,
 наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 08.01.2013 р. N 2)

Багатоквартирний житловий будинок - житловий будинок, до складу якого входить більше ніж одна квартира.

(абзац другий пункту 2.1 у редакції наказу Міністерства регіонального
 розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 08.01.2013 р. N 2)

Багатоквартирний житловий будинок може бути зблокованого, секційного, коридорного, галерейного і терасного типів.

(абзац третій пункту 2.1 у редакції наказу Міністерства регіонального
 розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 08.01.2013 р. N 2)

Відповідно до пункту 2.18 ДБН В.1.17-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва" житлові будинки класифікують як:

(абзац четвертий пункту 2.1 у редакції наказу Міністерства регіонального
 розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 08.01.2013 р. N 2)

малоповерхові (висотою до 9 м, зазвичай до 3-х поверхів включно);

(абзац п'ятий пункту 2.1 у редакції наказу Міністерства з питань
 житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167
,
 наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 08.01.2013 р. N 2)

багатоповерхові (висотою від 9 до 26,5 м, зазвичай до 9-х поверхів включно);

(пункту 2.1 доповнено новим абзацом шостим згідно з 
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 08.01.2013 р. N 2)

підвищеної поверховості (висотою від 26,5 до 47 м, зазвичай до 16 поверхів включно);

(пункту 2.1 доповнено новим абзацом сьомим згідно з 
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 08.01.2013 р. N 2)

висотні (висотою більше 47 м, зазвичай понад 16 поверхів).

(пункту 2.1 доповнено новим абзацом восьмим згідно з 
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 08.01.2013 р. N 2,
у зв'язку з цим абзаци шостий - п'ятнадцятий
уважати відповідно абзацами дев'ятим - вісімнадцятим)

Технічній інвентаризації підлягають як квартирні житлові будинки та гуртожитки загалом, так і їх основні елементи:

(абзац дев'ятий пункту 2.1 у редакції наказу Міністерства з питань
 житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

- секції;

- поверхи (надземні, цокольні, підвальні, технічні, мансардні);

- сходово-ліфтові вузли;

- квартири (групи квартир);

- квартири в одноквартирних (садибних) житлових будинках;

(пункт 2.1 доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167
,
 абзац чотирнадцятий пункту 2.1 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України від 08.01.2013 р. N 2)

- кімнати, житлові осередки, секції у гуртожитках.

(пункт 2.1 доповнено новим абзацом п'ятнадцятим згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167,
у зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - шістнадцятий
 вважати відповідно абзацами шістнадцятим - вісімнадцятим,
 абзац п'ятнадцятий пункту 2.1 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України від 08.01.2013 р. N 2)

Під час визначення поверховості надземної частини будинку до числа поверхів включаються всі надземні поверхи, у тому числі технічні, мансардний і цокольний, якщо верх його перекриття перебуває вище середньої планувальної позначки землі не менше ніж на 2 м (додаток 10).

(абзац шістнадцятий пункту 2.1 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України від 08.01.2013 р. N 2)

За умови різної кількості поверхів у різних частинах будинку, а також у разі розміщення будинку на земельній ділянці з нахилом, коли за рахунок нахилу збільшується кількість поверхів, поверховість визначається окремо для кожної частини будинку (наприклад, 5-7-9-поверховий).

Технічний поверх, розташований над верхнім поверхом, під час визначення поверховості будинку не враховується.

2.2. Одноквартирні (садибні) житлові будинки

(назва пункту 2.2 у редакції наказу Міністерства регіонального
 розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 08.01.2013 р. N 2)

Житловий будинок указаної категорії складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень.

Характерними допоміжними приміщеннями будинків є: передпокій, кухня, коридор, веранда, вбиральня, комора, приміщення для автономної системи опалення, пральня тощо.

На присадибних ділянках, крім житлових будинків, розміщуються господарські будівлі (сараї /хліви/, літні кухні, гаражі, майстерні, навіси, вбиральні тощо) та господарські споруди (колодязі, вигрібні ями, огорожі, ворота, хвіртки, замощення тощо).

(абзац третій пункту 2.2 в редакції наказу Державного комітету України
 з питань житлово-комунального господарства від 26.11.2002 р. N 73)

Прибудовою (до житлового будинку) є частина будинку, розташована поза контуром її капітальних зовнішніх стін і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну. Прибудови мають внутрішнє сполучення з основними частинами будинків.

До них відносяться: прибудовані житлові кімнати та допоміжні приміщення (тамбури, веранди, кухні, комори, ванні кімнати, вбиральні тощо).

2.3. Будинки та споруди громадського призначення

[ДБН В2.2-9-2009 "Громадські будинки та споруди. Основні положення"]

(абзац другий пункту 2.3 у редакції наказу Міністерства регіонального
 розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 08.01.2013 р. N 2)

Основні групи:

(абзац третій пункту 2.3 у редакції наказу Міністерства регіонального
 розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 08.01.2013 р. N 2)

Будинки дошкільних навчальних закладів

(абзац четвертий пункту 2.3 у редакції наказу Міністерства регіонального
 розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 08.01.2013 р. N 2)

Дошкільні навчальні заклади загальнорозвиваючі і компенсуючого типу (спеціальні та санаторні)

(абзац п'ятий пункту 2.3 у редакції наказу Міністерства регіонального
 розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 08.01.2013 р. N 2)

Будинки дитини та дошкільні дитячі будинки

(абзац шостий пункту 2.3 у редакції наказу Міністерства регіонального
 розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 08.01.2013 р. N 2)

Дошкільні навчальні заклади, об'єднані із загальноосвітньою школою I і I - II ступенів

(абзац сьомий пункту 2.3 у редакції наказу Міністерства регіонального
 розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 08.01.2013 р. N 2)

Будинки навчальних закладів

Загальноосвітні та спеціалізовані школи I, I - II і I - III ступенів

(абзац дев'ятий пункту 2.3 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України від 08.01.2013 р. N 2)

Загальноосвітні, спеціальні та санаторні школи-інтернати

Міжшкільні навчально-виховні комбінати

Позашкільні заклади

Професійно-технічні навчальні заклади

Вищі навчальні заклади

Інститути підвищення кваліфікації спеціалістів

Будинки та споруди для охорони здоров'я і відпочинку

Лікувально-профілактичні заклади

Санітарно-профілактичні заклади

Установи судово-медичної експертизи

Аптечні заклади

Санаторії та санаторії-профілакторії

Заклади відпочинку та туризму

Готелі, мотелі, кемпінги та інші заклади тимчасового розміщення (проживання)

(пункт 2.3 доповнено новим абзацом двадцять третім згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 08.01.2013 р. N 2,
у зв'язку з цим абзаци двадцять третій - сімдесят п'ятий
уважати відповідно абзацами двадцять четвертим - сімдесят шостим)

Будинки та споруди фізкультурно-оздоровчі та спортивні

Відкриті фізкультурно-спортивні споруди

Будинки та криті споруди

Фізкультурно-спортивні та фізкультурно-оздоровчі комплекси

Будинки культурно-видовищних закладів дозвілля та культових закладів

Бібліотеки

Музеї та виставки

Будинки дозвілля (клуби, центри культури і дозвілля та інше)

Видовищні будинки (театри, концертні зали, кінотеатри, цирки та інше)

Культові будинки, споруди та комплекси

Будинки підприємств торгівлі та громадського харчування

Будинки для підприємств роздрібної торгівлі

Будинки для підприємств громадського харчування (за винятком будинків та приміщень громадського харчування, які належать до допоміжних будинків і приміщень промислових підприємств)

Будинки підприємств побутового обслуговування

Комплексні підприємства побутового обслуговування

Лазні, лазне-оздоровчі комплекси

Хімчистки та пральні

Будинки закладів соціального захисту населення

Територіальні центри соціального обслуговування, будинки нічного перебування, центри реінтеграції, соціальної адаптації, соціальні готелі

(абзац сорок другий пункту 2.3 у редакції наказу Міністерства регіонального
 розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 08.01.2013 р. N 2)

Будинки-інтернати загального та спеціального типів

Центри зайнятості населення

(пункт 2.3 доповнено новим абзацом сорок четвертим згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 08.01.2013 р. N 2,
у зв'язку з цим абзаци сорок четвертий - сімдесят шостий
 уважати відповідно абзацами сорок п'ятим - сімдесят сьомим)

Будинки для науково-дослідних установ, проектних і громадських організацій та органів управлінь

Будинки для науково-дослідних інститутів (за винятком значних спеціальних споруд)

Будинки для проектних та конструкторських організацій

Будинки інформаційних центрів

Будинки для органів управління

Будинки для громадських організацій

Будинки для кредитування, страхування та комерційного призначення

Банки і банківські сховища

Будинки для архівів

Будинки для транспорту, призначені для безпосереднього обслуговування населення

Вокзали всіх видів транспорту

Контори для обслуговування пасажирів та транспортні агентства, касові павільйони

Будинки для комунального господарства (окрім виробничих, складських і транспортних будинків та споруд)

Будинки для громадських обрядів, ритуальних послуг, крематорії

Житлово-експлуатаційні заклади

Абзац шістдесятий пункту 2.3 виключено

(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 08.01.2013 р. N 2,
у зв'язку з цим абзаци шістдесят перший - сімдесят сьомий
уважати відповідно абзацами шістдесятим - сімдесят шостим)

Громадські вбиральні

Багатофункціональні будинки та комплекси, що включають  приміщення різного призначення

Основні будинки, господарські будівлі

Основними вважаються будинки, що визначають призначення використання земельних ділянок, на яких вони розміщені.

Основними можуть бути житлові та громадські будинки - житловий будинок, школа, лікарня, магазин тощо.

На одній земельній ділянці можуть бути розташовані декілька основних будинків різних за призначенням. Так, якщо на пришкільній ділянці, крім школи, є ще житловий будинок для вчителів, то і школа і житловий будинок є основними будинками.

Господарські будівлі: котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції, гаражі, сараї, сміттєзбірники тощо, розміщені на земельних ділянках житлових і громадських будинків, виконують функції допоміжного господарського призначення та інженерного забезпечення основних будинків.

Основні та допоміжні приміщення громадських будинків та споруд

Основними приміщеннями громадських будинків та споруд (далі - будинків) є приміщення, які визначають їх функціональне призначення.

Допоміжні приміщення - це приміщення, які виконують функції допоміжного (другорядного) значення в громадських будинках. Найбільш характерні з них - вестибюлі, коридори, холи, гардероби, вбиральні, комори тощо.

Примітка. До складу приміщень громадських будинків входять приміщення іншого призначення - їдальні, буфети, бібліотеки, кіоски тощо, які відносяться до приміщень відповідного типу громадських будинків.

Приміщення громадського призначення, вбудовані в житлові будинки

На першому, другому, третьому і цокольному поверхах житлових будинків розміщуються адміністративні приміщення, приміщення для магазинів роздрібної торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, відділень зв'язку, банків, магазинів і кіосків, юридичних консультацій та нотаріальних контор, рагсів, філій бібліотек, виставкових залів, житлово-експлуатаційних організацій, для фізкультурно-оздоровчих занять, культурно-масової роботи з населенням, а також приміщень для груп короткочасного перебування дітей дошкільного віку (крім цокольного поверху).

(абзац сімдесят другий пункту 2.3 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 08.01.2013 р. N 2)

У підвальних, цокольних і на першому поверхах житлових будинків допускається улаштування вбудованих і вбудовано-прибудованих гаражів для одноквартирних житлових будинків та стоянок для машин і мотоциклів, що належать мешканцям багатоквартирних житлових будинків.

(абзац сімдесят третій пункту 2.3 у редакції наказу Міністерства регіонального
 розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 08.01.2013 р. N 2)

абзац сімдесят четвертий пункту 2.3 виключено

(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 08.01.2013 р. N 2)

абзац сімдесят п'ятий пункту 2.3 виключено

(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 08.01.2013 р. N 2)

абзац сімдесят шостий пункту 2.3 виключено

(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 08.01.2013 р. N 2)

2.4. Садові та дачні будинки, гаражі

Садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання.

Дачний будинок - це житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку.

У межах одного поселення або району можуть передбачатися змішані типи використання земельних ділянок: для відпочинку, ведення садівництва та городництва тощо з будівництвом як дачних, так і садових будинків.

На ділянках садових (дачних) будинків можуть бути розміщені також господарські будівлі (у тому числі для утримання домашньої птиці, кролів тощо).

Основні типи гаражів - одноповерхові (блокові), багатоповерхові та підземні гаражі-стоянки. До основних приміщень належать приміщення для стоянки автомашин, до допоміжних - майстерні, роздягальні, оглядові ями, для зберігання запчастин і т. п.

3. Організація та порядок виконання робіт

3.1. Загальні вимоги

Технічній інвентаризації підлягають об'єкти (згідно з розділом 2) всіх форм власності, розташовані на земельних ділянках (за окремими поштовими адресами), незалежно від того, побудовані вони за відповідно оформленими документами чи самочинно: будинки, включаючи прибудови та надбудови, громадські та виробничі будинки, господарські будівлі та споруди, а також вбудовані та окремо розташовані захисні споруди.

(абзац другий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
 від 01.06.2010 р. N 167)

Під час інвентаризації повинні бути обстежені основні конструктивні елементи будинків: фундаменти, стіни, перегородки, надпідвальні, міжповерхові та горищні перекриття, підлога, вікна, двері, покрівля; внутрішнє і зовнішнє опорядження; системи опалення та вентиляції, водопровідно-каналізаційне обладнання, газове і електрообладнання, ліфти, сміттєпроводи тощо (додаток 11).

(абзац третій пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
 від 01.06.2010 р. N 167)

Технічний знос будинків (окремих елементів) можливо визначити тільки у процесі обстеження та оцінки технічного стану конструкцій з врахуванням якості виконання будівельних робіт, атмосферного впливу, експлуатаційних та інших чинників. Під заповненою з результатами обстеження таблицею про технічний опис (характеристику) або опис конструктивних елементів зазначається: "Обстеження здійснив, посада, прізвище, ініціали працівника суб'єкта господарювання, який безпосередньо проводив обстеження та оцінку технічного стану конструкцій.

(абзац четвертий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
 від 01.06.2010 р. N 167)

Роботи з інвентаризації всіх об'єктів повинні здійснюватися на замовлення та за обов'язковою участю замовника (замовників), у присутності якого (яких) проводиться обстеження, що фіксується в абрисі чи ескізі, з обов'язковим підписанням ним (ними) цих документів. При проведенні технічної інвентаризації визначення вартості об'єктів виконується за бажанням замовника.

(абзац п'ятий пункту 3.1 у редакції наказу Міністерства з питань
 житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства регіонального
 розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 08.01.2013 р. N 2)

Установлення вартості об'єктів передбачає визначення:

а) площ і об'ємів будинків, допоміжних будівель та споруд;

б) одиниці виміру (ціна одного кубометра або одного квадратного метра будинку, квартири, кімнати, жилого блоку, секції в гуртожитках, інших приміщень) за таблицями збірників з відповідними поправками;

(абзац восьмий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
 від 01.06.2010 р. N 167)

в) будівельної та інвентаризаційної вартості будинків, уключаючи прибудови, підвали (цокольні поверхи, погреби під будинками), а також господарські будівлі та споруди.

Під час виконання технічної інвентаризації необхідно дотримуватися такої черговості робіт:

вивчення документів, що стосуються інвентаризації;

виконання обстеження, обмірів, складання схематичних креслень земельних ділянок, будинків, допоміжних будівель та споруд.

На кожний об'єкт (у тому числі на захисні споруди) заводиться окрема інвентаризаційна справа і запроваджується літерування та нумерація будинків, допоміжних будівель та споруд.

(абзац тринадцятий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
 від 01.06.2010 р. N 167)

У процесі обстеження та оцінки технічного стану будинків слід керуватися єдиним класифікатором будинків за їх класністю.

Залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання наказом Держбуду України від 30.09.98 наказ N 215 затверджено Єдиний класифікатор житлових будинків, яким установлено шість класів будинків.

Клас будинку 

Характеристика за основними ознаками будинків 

1. Особливо капітальні будинки (термін служби 150 років) з кам'яними або цегляними стінами (товщина в 2,5 - 3,5 цеглини), із залізобетонним чи металевим каркасом, із залізобетонним перекриттям висотою приміщень від підлоги до стелі 3,0 м і вище, з повним складом інженерного обладнання, у яких термін експлуатації не перевищує 50 % терміну служби або виконано капітальний ремонт.

2. Капітальні будинки (термін служби 125 років) з цегляними стінами (товщина в 1,5 - 2,5 цеглини), із залізобетонним перекриттям висотою приміщень від підлоги до стелі 2,7 - 3,0 м, з повним складом інженерного обладнання, у яких термін експлуатації не перевищує 50 % терміну служби або виконано капітальний ремонт.

3. Будинки великопанельні, великоблочні та з місцевих будівельних матеріалів (цегла, дрібні блоки з природного чи штучного каменю тощо) (термін служби 100 років), із залізобетонним збірним або монолітним перекриттям висотою приміщень від підлоги до стелі 2,5 - 2,7 м, з повним складом інженерного обладнання, у яких термін експлуатації не перевищує 50 % терміну служби.

4. Будинки великопанельні, великоблочні та з місцевих дрібноштучних будівельних матеріалів (цегла, дрібні блоки з природного та штучного каменю тощо) (термін служби 100 років), із залізобетонним або дерев'яним перекриттям висотою приміщень від підлоги до стелі 2,5 м, у яких термін експлуатації перевищує 50 % терміну служби.

5. Будинки із стінами з монолітного шлакобетону, шлакоблоків, черепашнику та інших дрібноштучних виробів з місцевої сировини (термін служби 70 років), із залізобетонним чи дерев'яним перекриттям висотою приміщень від підлоги до стелі 2,5 м.

6. Будинки із стінами полегшеної конструкції - збірно-щитові, каркасно-засипні, каркасно-камишитові, глинобитні, дерев'яні та інші, термін служби яких 30 - 50 років.

Примітки:

1. Класифікація поширюється на квартирні та садибні житлові будинки, уключаючи квартирні будинки для людей похилого віку і сімей з інвалідами та гуртожитки, в основу яких покладено капітальність основних конструкцій, термін служби будинків та фактичний строк експлуатації, висота приміщень та ступінь забезпечення інженерним обладнанням.

2. Житлові будинки, термін експлуатації яких перевищує 50 % терміну служби і яким не проведено їх капітального ремонту, понижуються на один клас.

3. Житлові будинки, які за основними показниками належать до 1-го та 2-го класу і мають дерев'яні перекриття, понижуються на один клас.

4. Житлові будинки, у яких інженерне обладнання є не в повному складі, понижуються на один клас.

5. Поверховість будинків залежить від функціонального призначення будинку та основних несучих конструкцій і за класифікатором не визначається.

3.2. Порядок проведення обмірювальних робіт

Обміру підлягають будинки, квартири (кімнати, жилі блоки, секції в гуртожитках), господарські будівлі та споруди, передбачені в розділі 2.

(абзац другий пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
 від 01.06.2010 р. N 167)

Будівлі тимчасового характеру (навіси, палатки, кіоски, накриття, літні душі, теплиці, покриті поліетиленовою плівкою, тощо) обміряються та включаються до матеріалів інвентаризації. Це будівлі - збірно-розбірні, без фундаменту, з недовговічного матеріалу, сезонного використання (без утеплення основних огороджувальних конструкцій).

Кожен будинок або прибудова підлягає обміру за своїм периметром по цоколю для підрахунку забудованої площі і вище цоколя по поверхні стін будинку зняттям всіх необхідних розмірів для підрахунку площі будинку та прибудов.

Обміряючи об'єкт по периметру, слід враховувати окремі його частини (архітектурні деталі, рельєфну кладку стін тощо).

Обмір будинків проводиться вимірювальними інструментами.

(абзац шостий пункту 3.2 у редакції наказу Міністерства з питань
 житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

Округлення лінійних промірів виконується з точністю до 1 см.

Зовнішній обмір будинку проводиться вище цоколя, на рівні віконних прорізів, з точністю до 1 см.

Кінцевим пунктом обміру лінії (стіни) уважається ріг будинку або:

прибудова, тамбур, веранда та інше;

злом горизонтальної лінії стіни.

Примітка. Виступні частини стіни будинку (пілястри, розкріплення) завтовшки до 10 см і завширшки до 1 м не заміряються і на ескіз не наносяться. Решта виступів у будинках заміряються, наносяться на ескіз і враховуються в загальній кубатурі об'єкта. Після закінчення робіт з обміру об'єкта слід перевірити відповідність даних зовнішнього та внутрішнього розмірів будинку.

Для цього підраховується сума розмірів приміщень, товщина стін та перегородок. Теоретично за правильно виконаними обмірами, зовнішній обмір і сума внутрішніх розмірів (разом з товщиною стін) повинні бути рівними.

У разі їх невідповідності вираховується допустима неув'язка за формулою Nд = ± 0.75 К, де Nд - неув'язка допустима; К - кількість внутрішніх розмірів, товщина стін і перегородок; 0.75 - коефіцієнт неув'язки.

Фактична неув'язка визначається за формулою Nф = Lз - Lв, де Nф - неув'язка фактична; Lз - зовнішній розмір стіни будинку; Lв - сума внутрішніх розмірів і товщина стін та перегородок. Фактична неув'язка не повинна перевищувати допустимої.

(примітка до абзацу восьмого пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з
  наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального
 господарства від 26.11.2002 р. N 73)

У процесі обміру будинків не прямокутної форми (в плані) виконуються додаткові діагональні промірювання в трьох приміщеннях першого поверху, де виявлена непрямокутність, у разі можливості виконуються обмірювальні засічки зовні будинку.

Діагоналі також рекомендується заміряти у великих приміщеннях.

Під час обміру дерев'яних будинків, кути яких мають зруб "у чашку" й випущені назовні кінці колод, ці випуски з довжини та ширини необхідно вилучати.

Початковий пункт обміру об'єктів позначається в ескізі нулем.

Обмір приміщень слід здійснювати від оздоблених поверхонь стін та перегородок.

Обміряючи будинки, необхідно визначати товщину стін та перегородок. Товщина стін та перегородок, які не мають прорізів, визначається таким чином: від зовнішнього розміру стіни між суміжними прорізами (найчастіше віконними) відраховують два внутрішні розміри, взяті від осі прорізу до стіни (перегородки), товщину якої треба визначити.

Круглі печі та колони заміряються і ув'язуються за паралельними дотичними до округленості та на ескізі вказують їх діаметри.

У процесі обміру багатоповерхових будинків з вікнами одного розміру за шириною, розміщеними на всіх поверхах по одних вертикальних осях, знімання розмірів щодо розміщення вікон здійснюється лише на першому поверсі. Вікна, розташовані не по одній осі, або вікна різних розмірів заміряються (прив'язуються) на кожному поверсі окремо всередині будинку.

Для будинків, збудованих за типовими проектами, проводяться обміри підвалу, технічного, цокольного, першого і наступних поверхів, якщо в них установлена невідповідність аналогічним (попередньо обміряним) приміщенням типового поверху.

(абзац вісімнадцятий пункту 3.2 в редакції наказу Державного комітету
 України з питань житлово-комунального господарства від 26.11.2002 р. N 73)

Внутрішній обмір приміщень здійснюється (з точністю до 1 см) по всьому периметру за розмірами, виміряними між опорядженими поверхнями стін і перегородок на висоті 1,10 - 1,30 м від підлоги (без врахуванням плінтусів), з одночасним обміром дверей, печей, виступів та інших елементів з дотриманням таких обов'язкових правил:

а) дверні та віконні прорізи заміряють на світлі (за завісами);

б) обмір печей здійснюють за їх горизонтальним перетином;

в) під час обміру сходових кліток, крім самого приміщення, заміряють площадки і на ескізі вказують кількість сходинок та напрям підйому маршів;

г) санітарно-технічне обладнання - водопровідні крани (включно з пожежними), раковини, ванни, унітази, опалювальні колонки не обміряють, а лише "прив'язують" їх розміщення для подальшого нанесення умовними позначками на план;

ґ) усі виступи печей, димарів, вентиляційних коробів, стін, перегородок, ніш тощо, розміром понад 10 см, підлягають обміру та нанесенню на ескіз;

д) у приміщеннях будинків виробничого призначення обміряють фундаменти під обладнання або місця розташування обладнання зі схованими у підлогах фундаментами.

Виконання обстеження та обмірів захисної споруди здійснюється відповідно до вимог цієї Інструкції.

(пункт 3.2 доповнено новим абзацом тридцять другим згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

Здійснюються обміри вентиляційних шахт та повітрозаборів (за умови можливості доступу до них), а також захищених входів та виходів (в'їздів). У разі неможливості здійснення їх обмірів ці елементи наносяться на план об'єкта схематично.

(пункт 3.2 доповнено новим абзацом тридцять третім згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

Наявні основні елементи інженерно-технічного та спеціального обладнання захисної споруди наносяться на план за допомогою умовних позначень (додаток 17) відповідно до наданого замовником Акта комплексної перевірки захисної споруди, яка проводиться відповідно до розділу 4 Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час, затвердженої наказом Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 09.10.2006 N 653, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 02.11.2006 за N 1180/13054.

(пункт 3.2 доповнено новим абзацом тридцять четвертим згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

Зазначений Акт має бути додано до матеріалів інвентаризаційної справи захисної споруди.

(пункт 3.2 доповнено новим абзацом тридцять п'ятим згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

Для захисних споруд, які вбудовані в підвальні та цокольні приміщення, а також у приміщення наземних поверхів будівель (споруд), але не займають усієї площі вищезазначених приміщень, на плані обов'язково вказуються межі приміщень захисної споруди. Межа наноситься по всьому периметру захисної споруди суцільною лінією червоного кольору товщиною 0,5 мм.

(пункт 3.2 доповнено новим абзацом тридцять шостим згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

За заявою замовника об'єкта будівництва для прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів суб'єкт господарювання, крім технічного паспорта, виготовляє Довідку щодо показників на житловий, громадський чи виробничий будинок, господарські будівлі, захисні споруди (додаток 16).

(пункт 3.2 доповнено новим абзацом тридцять сьомим згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167,
у зв'язку з цим абзаци тридцять другий - сімдесят другий
 вважати відповідно абзацами тридцять восьмим - сімдесят восьмим)

Виявлені в установленому порядку самочинно збудовані будинки або прибудови до будинків, господарські будівлі (прибудови), торговельні, господарські кіоски та павільйони, металеві гаражі підлягають технічній інвентаризації з уключенням їх у планові та інші матеріали. У разі самочинного будівництва на оригіналах інвентаризаційної справи, технічного паспорта і копіях планових матеріалів, що їх видають власникам, на вільному від записів місці, з лицьового боку проставляють штампи встановленого зразка:

(абзац тридцять восьмий пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального
  господарства України від 08.02.2006 р. N 42
,
наказом Міністерства з питань житлово-комунального
 господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

На планах земельних ділянок:

(абзац тридцять дев'ятий пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства з питань житлово-комунального  господарства України
 від 01.06.2010 р. N 167)

Збудовано самочинно

1. _____________________ літер "_____"
2. _____________________ літер "_____"
3. _____________________ літер "_____"
4. _____________________ літер "_____"

"___" _______________ 200_  р. ________ підпис 

Примітка 

На планах поверхів будинків:
____________________________________________________________

Самочинно збудовані будинки (частини будинків) або переобладнані 

Примітка 

  

  

самочинно збудована площа, кв. м 

під час нового будівництва

під час переобладнання 

"___" _______________ 200_  р.                       Підпис

Під час проведення технічної інвентаризації завершеного будівництвом об'єкта, зведеного на підставі дозволу про надання у власність чи користування земельною ділянкою і не прийнятого в експлуатацію, належить провести звірку плану будинку та плану ділянки із затвердженим проектом та планом земельної ділянки.

У разі виявлення розходжень на оригіналах та копіях інвентаризаційних планів на вільному місці з лицьового боку слід указати:

На плані земельної ділянки:

за проектом 

фактично 

літер за планом 

найменування будинку 

площа забудови, кв. м 

літер за планом 

найменування будинку 

площа забудови, кв. м 

На планах поверхів:

за проектом 

фактично 

загальна площа, кв. м 

кільк. житл. кімнат

житлова площа, кв. м 

загальна площа, кв. м

кільк. житлових кімнат

житлова площа, кв. м

При виявленні об'єктів, які відповідно до цієї Інструкції вважаються об'єктами самочинного будівництва, суб'єкт господарювання зобов'язаний повідомити про це органи державного архітектурно-будівельного контролю, а для квартир багатоквартирних житлових будинків, одноквартирних (садибних), дачних та садових будинків, гуртожитків - також місцеві органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування за формою згідно з додатком 19.

(абзац сорок шостий пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 28.12.2012 р. N 658
,
 у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України
від 08.01.2013 р. N 2)

Форму повідомлення виключено

(форма повідомлення із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 28.12.2012 р. N 658
,
 виключено згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України
від 08.01.2013 р. N 2)

Повідомлення заповнюються особами, які проводять інвентаризацію, підписуються відповідальними посадовими особами суб'єкта господарювання.

Книга обліку виявлених випадків самочинного будівництва та відхилень від затверджених проектів ведеться щодо кожного населеного пункту, що обслуговується, за формою:

N
з/п 

Дата запису повідомлень (до органів влади) 

Адреса будинку 

Прізвище та ініціали особи, яка вчинила самочинне будівництво 

Характер порушення 

Відмітка про прийняте рішення 

Після одержання суб'єктом господарювання інформації про прийняття в експлуатацію об'єкта будівництва у примітку раніше проставленого штампа уноситься запис номера та дати документа про прийняття в експлуатацію.

(абзац сорок дев'ятий пункту 3.2 у редакції наказу Міністерства регіонального
 розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 08.01.2013 р. N 2)

Указані записи в технічних паспортах скріплюються підписом керівника та печаткою суб'єкта господарювання.

Наявність самочинного будівництва не є перешкодою для видачі виготовлених матеріалів замовникові.

Не належать до самочинного будівництва:

(пункт 3.2 доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального
 господарства України від 08.02.2006 р. N 42)

для одноквартирних (садибних), дачних та садових будинків:

(абзац п'ятдесят третій пункту 3.2 із змінами, внесеними
згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 08.01.2013 р. N 2)

зведення на земельній ділянці тимчасових будівель та споруд, навісів, альтанок, наметів, накриття, сходів, естакад, літніх душових, теплиць, свердловин, криниць, люфт-клозетів, вбиралень, вигрібних ям, замощень, парканів, відкритих басейнів та басейнів із накриттям полегшеної конструкції, погребів, входів в погреби, підпірних стін, воріт, хвірток, приямків, терас, ганків;

(абзац п'ятдесят четвертий пункту 3.2 із змінами, внесеними 
згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 08.01.2013 р. N 2)

перестановка санітарно-технічного обладнання в межах призначення приміщень, установка сантехнічних та інженерних приладів в приміщеннях нежитлового призначення;

абзац п'ятдесят шостий пункту 3.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 08.01.2013 р. N 2,
у зв'язку з цим абзаци п'ятдесят сьомий - дев'яносто четвертий
 уважати відповідно абзацами п'ятдесят шостим - дев'яносто третім)

улаштування чи закриття дверних (віконних) прорізів у внутрішніх не капітальних стінах, збільшення або зменшення житлової або допоміжної площі за рахунок демонтування або влаштування перегородок (без порушення капітальних несучих стін, несучих конструкцій, опор, балок), комор, утеплення і оздоблення стін;

засклення балконів, лоджій, веранд, терас, крім будинків, що занесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, заміна матеріалу стін будинків, господарських будівель без збільшення розміру фундаменту та поверховості;

зміна призначення господарських будівель;

індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі та споруди, прибудови до них побудовані до 05 серпня 1992 року;

(абзаци сімдесят четвертий - сімдесят дев'ятий пункту 3.2 із змінами,
внесеними згідно з наказом Міністерства будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства України від 08.02.2006 р. N 42,
наказом Міністерства з питань
 житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167
,
 замінено абзацами
сімдесят четвертим - вісімдесят першим 
згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва
 та житлово-комунального господарства України від 09.08.2012 р. N 404)

для квартир багатоквартирних житлових будинків, гуртожитків:

перепланування, пов'язані зі збільшенням житлової або підсобної площі за рахунок демонтажу перегородок без порушення капітальних несучих стін, несучих конструкцій, опор, балок за рахунок площ коридорів та допоміжних приміщень;

(абзац шістдесят перший пункту 3.2 із змінами, внесеними 
згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 08.01.2013 р. N 2)

абзац шістдесят другий пункту 3.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 08.01.2013 р. N 2,
у зв'язку з цим абзаци шістдесят третій - шістдесят шостий
 уважати відповідно абзацами шістдесят другим - шістдесят п'ятий)

влаштування чи закриття дверних (віконних) прорізів у внутрішніх некапітальних стінах;

влаштування перегородок в підсобних приміщеннях;

демонтування або влаштування шаф, антресолей, комор;

демонтування камінів, грубок, печей (без перекривання вентиляційних шахт, димоходів);

абзац шістдесят сьомий пункту 3.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 08.01.2013 р. N 2,
у зв'язку з цим абзаци шістдесят восьмий - дев'яносто третій
уважати відповідно абзацами шістдесят шостим - дев'яносто першим)

зменшення площ за рахунок утеплення, оздоблення стін;

перестановка інженерного та сантехнічного обладнання в межах призначених приміщень;

засклення балконів та лоджій, крім будинків, що занесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України;

для громадських та виробничих будівель (приміщень):

перепланування, пов'язані зі зміною загальної, основної та допоміжної площі за рахунок демонтування та влаштування перегородок (без порушення несучих конструкцій);

збільшення або зменшення площі за рахунок демонтування чи влаштування перегородок (без порушення несучих стін, несучих конструкцій, опор, балок), комор, утеплення і оздоблення стін;

збільшення або зменшення площі за рахунок демонтування печей, грубок, камінів (без перекривання вентиляційних шахт, димоходів);

зведення на земельній ділянці тимчасових господарських будівель та споруд, навісів, альтанок, тамбурів, терас, веранд, наметів, накриття, сходів, естакад, літніх душових, теплиць, свердловин, криниць, люфт-клозетів, вбиралень, вигрібних ям, замощень, парканів, воріт, хвірток, відкритих басейнів та із накриттям полегшеної конструкції, погребів, ганків тощо;

(абзац сімдесят третій пункту 3.2 із змінами, внесеними 
згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 08.01.2013 р. N 2)

зміна призначень невиробничих приміщень;

улаштування чи закриття віконних або дверних прорізів у внутрішніх не капітальних стінах;

абзац сімдесят шостий пункту 3.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 08.01.2013 р. N 2,
у зв'язку з цим абзаци сімдесят сьомий, сімдесят восьмий
уважати відповідно абзацами сімдесят шостим, сімдесят сьомим)

перестановка обладнання в межах призначення приміщень;

влаштування допоміжних приміщень санвузлів, душових, ванних;

абзац сімдесят дев'ятий пункту 3.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 08.01.2013 р. N 2,
у зв'язку з цим абзаци вісімдесятий, вісімдесят перший
уважати відповідно абзацами сімдесят восьмим, сімдесят дев'ятим)

заміна матеріалу частини стін без збільшення розміру фундаменту;

засклення балконів і лоджій, крім будинків, що занесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

Абзац вісімдесят другий пункту 3.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 08.01.2013 р. N 2)

абзац вісімдесят третій пункту 3.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 08.01.2013 р. N 2)

абзац вісімдесят четвертий пункту 3.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 08.01.2013 р. N 2)

абзац вісімдесят п'ятий пункту 3.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 08.01.2013 р. N 2)

абзац вісімдесят шостий пункту 3.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 08.01.2013 р. N 2)

абзац вісімдесят сьомий пункту 3.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 08.01.2013 р. N 2)

абзац вісімдесят восьмий пункту 3.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 08.01.2013 р. N 2)

абзац вісімдесят дев'ятий пункту 3.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 08.01.2013 р. N 2)

абзац дев'яностий пункту 3.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 08.01.2013 р. N 2)

абзац дев'яносто перший пункту 3.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 08.01.2013 р. N 2)

(пункт 3.2 доповнено абзацами згідно з наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 09.08.2012 р. N 404)

4. Складання ескізів і планів поверхів будинків

Після виконання зовнішнього обміру будинків проводиться складання ескізу на внутрішні приміщення (додаток 1.12).

Ескіз складається на всі приміщення будинку одночасно або його частину, починаючи з нанесення зовнішніх та внутрішніх капітальних стін, перегородок, печей, а потім інших елементів: дверей, сходів, арок, ніш, санітарно-технічного обладнання тощо.

(абзац другий розділу 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 28.12.2012 р. N 658)

Для полегшення робіт із складання ескізів можна використовувати типові проекти будинків. Ескіз плану виконується на аркуші встановленого формату.

У разі, коли ескіз плану об'єкта складно розмістити на аркуші встановленого формату, дозволяється використовувати аркуші більшого формату, але неодмінно кратних форматові 210 х 297мм. З лівого боку ескізу залишається поле завширшки 2 - 3 см для підшивання, у заголовку записують адресу та номер будинку.

Ескіз будинку виконується чорним олівцем, безмасштабно. В ескізі кресляться всі частини будинку відповідно до плану і в ході обміру проставляються їх розміри. У тих випадках, коли в ескізі неможливо відобразити всі частини будинку та чітко записати всі проміри, дозволяється збоку на чистому полі аркуша робити виноску і накреслити в більшому масштабі бажану частину плану і проставити необхідні розміри.

На багатоповерхові будинки ескіз складається окремо на кожен поверх, починаючи з підвального і закінчуючи останнім поверхом, мансардою або мезоніном.

Складання ескізів та планів захисної споруди здійснюється відповідно до вимог цієї Інструкції. Нанесенню підлягають усі основні та допоміжні приміщення, вентиляційні шахти та повітрозабори, а також захищені входи та виходи (в'їзди).

(розділ 4 доповнено новим абзацом сьомим згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167,
у зв'язку з цим абзаци сьомий - шістдесят п'ятий
 вважати відповідно абзацами восьмим - шістдесят шостим)

Усі цифри в ескізі слід проставляти перпендикулярно до стіни будинку (споруди) у двох напрямках, щоб можна було читати по горизонталі зліва направо, по вертикалі - знизу вгору.

Розмір цифр в ескізі для всіх записів має бути однаковий, висота їх допускається 2 - 2,5 мм.

Після закінчення робіт необхідно перевірити відповідність зовнішнього та внутрішнього розмірів будинку. Для цього підраховується сума розмірів приміщень, товщина стін та перегородок.

Щоб уникнути помилки, виконавець зобов'язаний провести контроль обмірів зовнішніх та внутрішніх стін та перегородок (у т. ч. наскрізних промірів приміщень), після чого виправити показники на ескізі.

Плани поверхів будинків складаються на основні будинки та будівлі на підставі ескізів, виконаних згідно з вищевикладеними вимогами (додаток 1.5). На господарські будівлі та споруди поверхові плани не складаються.

(абзац дванадцятий розділу 4 у редакції наказу Міністерства з питань
 житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

Для будинків, зведених за типовими проектами, виготовляються копії планів технічного, першого, типового поверхів та кожного наступного поверху з врахуванням змін, якщо вони мали місце; у цих копіях проставляють: лінійні розміри, нумерацію квартир (приміщень) та кімнат, а також площі внутрішніх приміщень.

Плани складаються на креслярському аркуші встановленого формату. Найменший розмір формату - 210 х 297 мм.

Якщо план будівлі не розміщується на аркуші найменшого формату (210 х 297 мм), останній збільшується до розмірів стандартного креслярського аркуша.

Плани поверхів розміщуються на креслярському аркуші один під одним, починаючи з підвального.

Розміщувати план слід симетрично щодо країв креслярського аркуша. Сторона головного фасаду повинна бути розміщена внизу, паралельно до нижнього краю креслярського аркуша.

Відстань між накресленим планом і краями аркуша не повинна бути меншою 2 - 3 см. Плани поверхів складаються в масштабі 1:100; 1:200.

Накладка плану виконується за допомогою точно вивіреної масштабної лінійки з міліметровими поділками або комп'ютера. Дерев'яні масштабні лінійки слід звіряти з металевими. У разі розбіжності дерев'яної масштабної лінійки з металевою на одну чверть 1,0 мм вона є непридатною для складання планів.

Складання плану в масштабі 1:100 слід здійснювати з точністю до +0,5 мм.

Відповідно до ескізу на план поверху наносять (у зазначеному маcштабі):

стіни і перегородки;

вікна і двері;

печі, кухонні грубки, газові плити;

сходи, ґанки, балкони; 

внутрішні виступи стін та перегородок;

зовнішні колони, пілястри та інші деталі, які виступають понад 10 см;

ніші в стінах, за винятком ніш, що призначені для приладів опалення;

арки та окремо розташовані стовпи і колони;

приямки, завантажувальні люки, лази підвалів;

котли центрального опалення та ін.

Санітарно-технічне та протипожежне обладнання (водопровідні крани, раковини, ванни, унітази тощо) наносять на план за прив'язками ескізу, відповідно до встановлених умовних позначень.

Трубопроводи холодної та гарячої води, каналізації, центрального опалення, газу тощо, а також прилади центрального опалення на планах поверхів не позначаються.

Складання плану будинку прямокутної форми здійснюють у такій послідовності:

накладають контури капітальних стін будинку та їх товщини;

креслять віконні та дверні прорізи в зовнішніх стінах;

накладають внутрішні капітальні стіни та перегородки;

креслять печі, внутрішні дверні та віконні прорізи і фрамуги;

креслять інші деталі будинку та прибудов.

План підвалу під невеликою частиною будинку можна креслити без нанесення контуру всього будинку, розміщуючи його на аркуші навпроти відповідного плану поверху, під яким безпосередньо розташований підвал. При цьому необхідно показати найближчі до підвалу капітальні стіни (з прив'язкою).

Перед кресленням плану поверху необхідно перевірити проміри ескізу арифметично і переконатися, що проміри стін, виконані зовні, збігаються із сумою промірів, виконаних у середині будинку, з урахуванням товщини стін. Якщо розбіжностей немає, то накреслюється фасадна лінія і поруч з нею - внутрішня лінія стіни, виходячи з промірів, виконаних у кутових кімнатах.

Після цього послідовно наносяться капітальні стіни (з дотриманням діагональних промірів), з урахуванням контрольних промірів між капітальними стінами, і водночас перевіряється правильність розміщення їх на кресленні.

Креслення слід починати з плану першого поверху, залишивши вище місце для підвального поверху. Конфігурація накресленого будинку повинна точно відповідати конфігурації будинку в натурі. Після накреслення внутрішніх ліній капітальних стін кресляться перегородки, прорізи, сходи, опалювальні прилади, вентиляційне обладнання та вентиляційні канали (якщо вони влаштовані в стінах), ванни, унітази, раковини, вмивальники тощо згідно з прив'язками та встановленими умовними позначеннями.

Сходи, ніші, стінні шафи як за своїм розміром, так і за розміщенням наносяться на план у масштабі та згідно з умовними позначеннями.

Перегородки, обшивні з двох сторін, позначаються двома лініями; перегородки одношарової конструкції, а також виконані із щитів позначають однією лінією. Перегородки не на повну висоту приміщень позначаються пунктирною лінією.

(абзац сорок п'ятий розділу 4 із змінами, внесеними згідно з
  наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального
 господарства від 26.11.2002 р. N 73)

Після накреслення першого поверху виконуються креслення решти поверхів відповідно до розміщення капітальних стін першого поверху, який вважається контрольним.

Лінійні проміри з ескізу переносяться на плани паралельно до напрямку відповідних стін та перегородок. У допоміжних приміщеннях розміри наносяться таким чином, щоб не затемнювати креслення. Закриті веранди, галереї, тамбури, коридори обміряються всередині і кресляться на планах поверхів; відкриті веранди, галереї, балкони позначаються на плані у вигляді контуру.

Якщо стіни мають виступи (обрізи) у профілі, то слід показувати пунктиром проекцію виступів (обрізів) з усіма горизонтальними розмірами.

Усі цифри на плані повинні мати однаковий шрифт та розмір і своєю нижньою частиною бути звернені до нижнього або до правого обрізу креслярського аркуша (дивлячись на креслення) і розміщені перпендикулярно до лінії проміру.

Літерування будинків на планах поверхів повинно відповідати літеруванню на плані земельної ділянки; номери приміщень позначаються дробом у центрі плану кожного приміщення: у чисельнику ставиться номер приміщення (квартири) червоною тушшю і через тире - номер кімнати чорною тушшю, у знаменнику вказується площа кімнати чорною тушшю.

(абзац п'ятдесятий розділу 4 із змінами, внесеними згідно з
  наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального
 господарства від 26.11.2002 р. N 73)

Коридори спільного користування, а також міжквартирні приміщення допоміжного призначення (спільного користування) нумеруються римськими цифрами чорною тушшю і в журналі внутрішніх обмірів проставляються їх площі на кожному поверсі.

Висота приміщень позначається на планах поверхів синьою тушшю (на планах тих приміщень, де були виконані ці проміри). За умов різної висоти приміщень висоти проставляють на плані кожного приміщення.

У разі змінної висоти приміщень проміри висот виконуються у найнижчій та найвищій частинах цих приміщень.

Збільшення або зменшення товщини стін для усунення розбіжностей не допускається.

На планах поверхів у всіх приміщеннях проставляються розміри (довжина, ширина) у метрах з двома десятковими знаками.

Накреслений олівцем план поверху після його контролю та виправлення помилок обводиться тушшю.

При основній технічній інвентаризації плани поверхів кресляться лише чорною тушшю.

Товщина ліній вказана в альбомі умовних позначень.

На плані виконуються такі написи:

а) поверх;

б) площа у квадратних метрах з одним десятковим знаком;

в) нумерація квартир та окремих приміщень.

Решта інформації заноситься у попередньо проставлені штампи.

Усі написи на планах виконуються чорною тушшю встановленим креслярським шрифтом.

Завершений план поверху після перевірки та виправлення можливих помилок підписує контролер.

Примітка. Розміри печей, ніш, арок, колон, виступів, дверей, сходів тощо на планах поверхів не проставляються. Поверхові плани на допоміжні господарські будівлі не складаються.

(примітка до розділу 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з питань житлово-комунального
 господарства від 26.11.2002 р. N 73)

5. Складання абрису та схематичного плану земельної ділянки

(назва розділу 5 у редакції наказу Міністерства з питань
 житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

Під час обмірювальних робіт складаються абриси на земельну ділянку з нанесенням усіх наявних будинків, господарських будівель і споруд, меж та угідь (двору, саду, городу тощо /додаток 1.13/).

В абрисі зазначається номер будівельного кварталу, номер житлового будинку, назва вулиці, найменування власника, підстава права власності, дата зйомки, контролю та підписи виконавців.

В абрисі скорочено вказуються поверховість та призначення будинків, матеріал стін, літерування будинків і господарських будівель, найменування угідь.

Цифри та умовні позначки на абрисі робляться дрібним, чітким почерком, без підкреслень та без затемнень креслення, а в разі необхідності - з примітками на полях креслення.

Абриси складаються на земельні ділянки, які входять до складу кварталу (району), або на кожну земельну ділянку окремо. Першому віддається перевага.

Зняті контури ситуації наносяться на абрис у довільному масштабі. Лінії викреслюються від руки. Ведення абрису виконується тільки чорним олівцем.

У процесі виконання абрису застосовуються умовні знаки, прийняті для складання планів відповідних масштабів.

За потреби контури будинків та споруд забезпечуються пояснювальними написами. До об'єктів, призначення яких виконавцю невідоме, в абрисі дається короткий їх опис.

Для окремо розташованих захисних споруд (обвалованих, заглиблених) визначається максимальна висота обвалування (над спорудою та з боків) та на плані земельної ділянки вказуються межі обвалування.

(розділ 5 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167,
у зв'язку з цим абзаци дев'ятий - сорок восьмий
 вважати відповідно абзацами десятим - сорок дев'ятим)

Лінії, якими позначаються в абрисі межі земельних ділянок, прокреслюються виразніше або ж виділяються іншим способом (стрілками, подвійними лініями тощо).

Унесення поточних змін, перемальовування абрису, підчищання і нанесення одних цифр на інші забороняється.

Неправильні розміри в абрисі перекреслюються олівцем, а правильні розміри проставляються над ними.

Складання плану земельної ділянки полягає у:

- перевірці польових журналів, обробці кутових та лінійних вимірів;

- вирахуванні координат точок зйомочних (теодолітних) ходів, створних та інших допоміжних точок;

- нанесенні точок за їх координатами на планшети;

- складанні (накладанні) плану за даними абрисів;

- коригуванні (контролі) накладання;

- підрахунку площ окремих земельних ділянок, кварталів;

- накресленні плану тушшю (додаток 1.4);

- коригуванні накресленого плану (тушшю);

- знятті необхідних копій із складених планів.

На план земельної ділянки, розміщений на загальному плані будівельного кварталу, наносяться такі показники з абрису:

по межах земельної ділянки проставляються лінійні розміри (без розмірних стрілок у середині промірних ліній); зовнішні розміри будинків на плані проставляються поза їх контуром;

наносяться всі будинки з прибудовами, тамбурами, галереями, сходами, ґанками, приямками та іншими деталями, господарські будівлі, а також: альтанки, криниці, паркани, замощення та різні угіддя;

підвали позначаються на плані пунктиром синьою тушшю; мезоніни та мансарди позначають дрібним пунктиром чорною тушшю.

На плані земельної ділянки кожен будинок та господарська будівля, починаючи з основної, літерується великими буквами алфавіту.

Якщо літерується велика кількість будинків та господарських будівель, розміщених на земельній ділянці, то після закінчення алфавіту застосовуються літери з штрихом.

Господарські будівлі літеруються слідом за основними. Паркани та огорожі нумеруються арабськими цифрами, тротуари та замощення - римськими.

У разі знесення будинку чи господарської будівлі, що мала присвоєну літеру, у подальшому така літера більше не присвоюється.

Підрахунок площі земельної ділянки здійснюється, як правило, за даними вимірів шляхом розбивки ділянки на нескладні геометричні фігури. За умов складної конфігурації ділянок підрахунок площ можна здійснювати планіметром.

Підрахунки площ земельних ділянок (у т. ч. забудованої частини, замощень, угідь тощо), виконані за формулами, заносяться в журнал обчислення площ земельних ділянок (додаток 1.9).

Площі, зайняті накривками та ґратками для водостічних, водогінних, каналізаційних та інших колодязів, з площі замощень не вилучаються.

Після проведення польового контролю та усунення всіх недоліків складаються кальки планів окремих земельних ділянок, а в разі необхідності - копії планшетів або кварталів.

На копіях планів земельних ділянок проставляються розміри будинків, меж, позначаються найменування угідь (город, сад, двір та ін.).

Підрахунок площ основ (забудов) (S) господарських будівель здійснюється шляхом множення лінійних промірів ширини на довжину будівлі по зовнішньому обміру із занесенням показників до журналу зовнішніх обмірів у графи 1, 2, 3, 6, 8, 9 додатка 1.8.

(розділ 5 доповнено новим абзацом тридцять шостим згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167,
у зв'язку з цим абзаци тридцять шостий - сорок дев'ятий
 вважати відповідно абзацами тридцять сьомим - п'ятдесятим)

Після того, як зняті необхідні копії, планшети викреслюються тушшю.

Під час креслення планшетів тушшю слід дотримуватися встановлених для топографо-геодезичних робіт умовних знаків, як це передбачається в інструкції "Умовні знаки для топографічних планів. Масштаб 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500".

Накреслені тушшю планшети вдруге підлягають коригуванню та перевірці. При цьому особливу увагу слід звертати на правильність застосування умовних знаків та позначень.

Результатами зйомки забудованих територій мають бути:

матеріали за знімальними сітками;

абриси зйомки;

збірна схема розташування планшетів знімання;

справжні планшети знімання та "справа" до них;

кориговані аркуші.

Під час контролю робіт на місці контролером перевіряється правильність та повнота зйомки плану кожної земельної ділянки (розташованої у кварталі), достатність і точність допоміжних промірів (до 50 % промірів на будинках і спорудах та до 25 % промірів на земельних ділянках).

Виявлені під час контролю дефекти фіксуються на абрисі кольоровим олівцем.

Під час камерального контролю перевіряється правильність накладання схематичного плану земельної ділянки, дотримання масштабу, умовних позначень, загального оформлення плану, наявність всіх потрібних розмірів, написів та підписів, відповідність літерування будинків, допоміжних будівель та споруд у плані кварталу та літерування їх у раніше складених інвентаризаційних матеріалах на домоволодіння, правильність формул та обчислення площ у журналах зовнішніх обмірів та правильність складення експлікації до плану будівельного кварталу.

Виявлені у процесі контролю помилки, пропуски та неточності мають бути відображені в акті польового та камерального контролю. Без акта перевірки виконані роботи до оплати не приймаються (додаток 1.14).

У польовий журнал заносяться всі зауваження та записи про виконану перевірку, підписані особами, які її здійснювали. Після перевірки журналів здійснюється обробка ліній (вирахування середнього значення довжини ліній з двох її промірів), вирахування недоступних для вимірювання відстаней.

6. Підрахунок площ об'єктів

6.1. Підрахунок площ приміщень будинків здійснюється в журналах внутрішніх обмірів (додатки 1.6, 1.7). Під час підрахунків слід користуватися величинами, визначеними у процесі безпосередніх обмірів, підрахунки виконувати з точністю до одного десяткового знака.

Площа приміщення прямокутної форми підраховується множенням довжини на ширину. Площа приміщень, які мають неправильну форму, підраховується за відповідними формулами, що застосовуються для підрахунку площ окремих геометричних фігур, на які умовно поділяють план приміщення неправильної форми.

Підрахунок площі приміщень будинку здійснюється за сумою площ приміщень його поверхів.

Площу приміщень будинків визначають за їх розмірами, вимірюваними між опорядженими поверхнями стін і перегородок на рівні підлоги (без урахування плінтусів).

Площа сходових кліток, у тому числі площі прорізів сходових кліток на останньому поверсі, ліфтових та інших шахт, включається до площі поверху з урахуванням їх площ на рівні даного поверху.

У разі застосування гвинтової сходової клітки її площа розподіляється порівну між площами поверхів будинку.

Площі печей до загальної площі приміщень, у яких вони розташовані, не включаються.

Площа ніш у стінах, заглиблення яких складає більше 10,0 см, ширина не менше 100,0 см і висота від підлоги 1,8 м і більше (за винятком ніш для приладів опалення), уключається в площу приміщення, у якому вони розміщені.

6.2. Підрахунок площ квартир у житлових будинках і гуртожитках, побудованих або реконструйованих після 01 січня 2006 року, визначається з урахуванням вимог ДБН В.2.2-15-2005.

Загальну площу квартир визначають як суму площ усіх приміщень квартири (за винятком вхідних тамбурів в одноквартирних будинках), вбудованих шаф і літніх приміщень, підрахованих із такими знижувальними коефіцієнтами:

для балконів і терас - 0,3;

для лоджій - 0,5;

для засклених балконів - 0,8;

для веранд, засклених лоджій і холодних комор - 1,0.

Площа під маршем внутрішньо-квартирних сходів при висоті від підлоги до низу виступних конструкцій 1,6 м і більше включається до площі приміщень, де розташовані сходи.

Площу підлоги між приміщеннями квартири в межах отворів без дверей (арок) слід зараховувати до загальної площі квартири при ширині отвору не менше 0,7 м і висоті не менше 1,9 м від рівня підлоги (при цьому площа підлоги, розташованої в межах отворів без дверей, між житловими приміщеннями розподіляється між ними порівну, а між житловими і нежитловими приміщеннями зараховується до нежитлової площі, а в громадських та виробничих приміщеннях - до допоміжних).

Площі допоміжних приміщень будинку (сходових кліток, загальнобудинкових коридорів, холів тощо) до площ квартир не включаються. Площі квартирних шлюзів не включаються до житлової площі квартир.

Загальну площу приміщень гуртожитків і спеціалізованих житлових будинків для осіб похилого віку та інвалідів визначають як суму площ житлових кімнат, підсобних приміщень (у тому числі вбудованих шаф), приміщень громадського призначення, а також літніх приміщень із знижувальними коефіцієнтами, що застосовуються при визначенні загальної площі квартири.

Житлову площу будинків і гуртожитків визначають як суму площ житлових кімнат без урахування вбудованих шаф.

В однокімнатних квартирах та гуртожитках можуть влаштовуватись згідно з проектом кухні-ніші.

Кухня-ніша - приміщення (або його частина) без обідньої зони, що призначається для приготування їжі, обладнується електроплитою та забезпечується примусовою витяжною вентиляцією.

У разі реконструкції квартири з улаштуванням кухні-ніші з ліквідацією стіни або перегородки між житловою кімнатою та кухнею до допоміжної площі відноситься 5 кв. м.

При визначенні площі мансардного приміщення житлового будинку враховують площу цього приміщення з висотою похилої стелі не менше 1,5 м при нахилі 30° до горизонту; 1,1 м при 45°; 0,5 м при 60° і більше. При проміжних значеннях висота визначається за інтерполяцією. Площу приміщення з меншою висотою враховують у загальній площі з коефіцієнтом 0,7.

Під час заповнення журналу підсумовується загальна площа квартир та будинку в цілому, підраховується кількість квартир (приміщень), житлових кімнат.

6.3. Загальну площу багатоквартирного житлового будинку визначають як суму площ приміщень, а також площ балконів і лоджій. Площа горищ і технічних поверхів та підвалів до площі будинку не включається, але вносяться до його техніко-економічних показників.

Загальна площа індивідуального (садибного), дачного, садового будинку визначається як сума площ приміщень без урахування площ балконів, лоджій, терас. До загальної площі таких будинків включаються площі всіх поверхів, враховуючи мансардний, цокольний та підвальний.

Загальна площа громадського будинку визначається як сума площ усіх поверхів (включаючи технічні, мансардний, цокольний та підвальні). Площа антресолей, переходів до інших будинків, засклених веранд, галерей і балконів залів для глядачів та інших залів уключається до загальної площі будинку. Площу багатосвітлових приміщень слід уключати до загальної площі будинку в межах тільки одного поверху.

Площа горища (технічного горища), технічного підпілля, якщо висота від підлоги до низу конструкцій, що виступають, менше 1,9 м, а також лоджій, тамбурів, зовнішніх балконів, портиків, ґанків, зовнішніх відкритих сходів до загальної, корисної та розрахункової площі громадського будинку не включається.

Площа засклених веранд, галерей та балконів у залах для глядачів уключається до загальної площі громадського будинку (додаток 9). Площа атріумів уключається до загальної площі тільки одного поверху.

Вітрини з експозиційними майданчиками глибиною від 1.2 до 2.5 м і на висоті не більше 0.6 м від рівня тротуару включаються до площі торгових залів магазинів, у яких вони розташовані.

6.4. Площа забудови будинку визначається як площа горизонтального перерізу по зовнішньому обводу будинку на рівні цоколя, включаючи виступні частини. Площа під будинком, розташованим на стовпах, а також проїзди під будинком включаються до площі забудови.

(розділ 6 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного 
комітету України з питань житлово-комунального  господарства
 від 26.11.2002 р. N 73,
наказом Міністерства будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства Українивід 08.02.2006 р. N 42,
наказом Міністерства з питань житлово-комунального
господарства Українивід 01.06.2010 р. N 167
,
 у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,
 будівництва та житлово-комунального господарства України
від 08.01.2013 р. N 2)

7. Підрахунок об'ємів об'єктів

Будівельний об'єм житлового будинку визначається сумою будівельних об'ємів вище позначки ±0,000 (надземна частина) та нижче цієї позначки (підземна частина).

Будівельний об'єм надземної та підземної частин будинку визначається в межах граничних поверхонь з включенням огороджувальних конструкцій, світлових ліхтарів тощо, починаючи з позначки рівня чистої підлоги кожної з частин будинку, без врахування архітектурних деталей (які не збільшують загального об'єму будинку), підпільних каналів, портиків, терас, відкритих балконів, об'єму проїздів і простору під будинком на опорах, горищ, які використовуються з технічною метою.

Об'єм будинку визначається множенням його площі на висоту, причому висота будинку рахується від рівня спланованої поверхні землі (відмостки, тротуару) до верхньої лінії карниза. За наявністю мансард - висотою будівлі вважається відстань від рівня спланованої поверхні землі (відмостки, тротуару) до підлоги мансарди (об'єм мансарди, мезоніну підраховується окремо). У разі розміщення будинку на рельєфі висота його надземної частини визначається за середнім показником промірів.

(абзац третій розділу 7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з питань житлово-комунального
 господарства від 26.11.2002 р. N 73)

Якщо будинок складається з частин, які різко відрізняються одна від одної за окресленням, конфігурацією чи за їх конструктивним рішенням, то об'єм будинку слід підраховувати окремо за цими частинами.

Якщо об'єм будинку підраховується за його частинами, то стіна, що розділяє частини будинку, відноситься до тієї частини, в якої конструкція чи висота стін відповідає конструкції чи висоті стіни, що їх розділяє.

Прибудови одного і того самого призначення та з одного і того самого матеріалу, що й основний будинок, уключаються до основного об'єму будинку, прибудови, які не відповідають цим вимогам, обміряються і враховуються окремо та до основного об'єму будинку не включаються.

Об'єм підвалу визначається шляхом множення площі горизонтального перерізу будинку на рівні першого поверху вище цоколя будинку на висоту, проміряну від рівня чистої підлоги підвалу до рівня чистої підлоги першого поверху.

Об'єм мансард, мезонінів визначається множенням площ їх горизонтального перерізу по зовнішньому обводу стін на рівні підлоги на висоту від підлоги мансарди (мезоніну) до верху засипки горищного перекриття.

У разі криволінійного окреслення перекриття мансарди (мезоніну) приймається середня висота.

Еркери (закриті балкони) та переходи включаються в об'єм будинку. Висота еркерів (закритих балконів) визначається як різниця висот від землі до верху перекриття еркера (або переходу) і до нижньої площини еркера (переходу).

Лоджії та ніші в зовнішніх стінах не вилучаються з об'єму будинку.

У процесі визначення будівельного об'єму житлових будинків і гуртожитків технічні поверхи (котельні, майстерні та інше) включаються в об'єм будинку.

Об'єми незавершених будівництвом будинків визначаються за їх проектами з врахуванням технічного стану фактично наявних конструктивних елементів.

Об'єми господарських будівель визначаються аналогічно до підрахунку об'ємів основних будинків.

(абзац чотирнадцятий розділу 7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального
 господарства від 26.11.2002 р. N 73)

Будівельний об'єм окремих частин житлового будинку (квартир, кімнат, жилих блоків, секцій, вбудованих нежитлових приміщень) визначається як добуток висоти поверху, що складається з висоти приміщень і товщини перекриття над поверхом, на якому знаходяться ці частини будинку, та площі окремих частин будинку в межах обмежувальних поверхонь по зовнішньому обводу зовнішніх стін та по осях внутрішніх обмежувальних стін.

(розділ 7 доповнено абзацом згідно з наказом Міністерства з питань
 житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

Корисний об'єм квартири визначається як добуток загальної площі квартири і висоти поверху.

(розділ 7 доповнено абзацом згідно з наказом Міністерства з питань
 житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

8. Нумерація квартир (кімнат, жилих блоків, секцій у гуртожитках) та інших приміщень

(назва розділу 8 у редакції наказу Міністерства з питань
 житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

На планах поверхів, складених під час технічної інвентаризації, потрібно проставляти номери квартир (кімнат).

(абзац перший розділу 8 у редакції наказу Міністерства з питань
 житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

Номери квартир (кімнат) повинні точно відповідати нумерації квартир (кімнат) на місцях.

(абзац другий розділу 8 у редакції наказу Міністерства з питань
 житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

На планах поверхів номери квартир (приміщень) проставляються таким чином:

(абзац третій розділу 8 у редакції наказу Міністерства з питань
 житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

для невеликих будинків (до трьох квартир) - на плані біля головного входу в квартиру проставляється її номер;

(абзац четвертий розділу 8 у редакції наказу Міністерства з питань
 житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

на планах поверхів багатоквартирних будинків - на площадці сходової клітки біля вхідних дверей квартири.

(абзац шостий розділу 8 у редакції наказу Міністерства з питань
 житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

Номери квартир (кімнат) проставляються тушшю червоного кольору та обводяться кружком.

(абзац шостий розділу 8 у редакції наказу Міністерства з питань
 житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

На планах поверхів проставляються номери всіх (житлових та допоміжних) приміщень.

Нумерація вбудованих (прибудованих) нежитлових приміщень здійснюється після закінчення нумерації всіх квартир.

Нумерація житлових і допоміжних приміщень виконується арабськими цифрами окремо по кожній квартирі (приміщенню) у порядку руху за годинниковою стрілкою, починаючи від входу. Нумерація сходових кліток та інших допоміжних приміщень спільного загальнобудинкового користування та неопалювальних приміщень позначається римськими цифрами.

(абзац сьомий розділу 8 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального
 господарства від 26.11.2002 р. N 73)

Рекомендується нумерацію приміщень у багатоповерхових громадських будинках установлювати відповідно до номера поверху (перший поверх - 101, 102, ..., другий - 201, 202, ... і т. д.).

9. Визначення вартості об'єктів

Визначення вартості заміщення чи відтворення земельних поліпшень - будинків, будівель та споруд під час оцінки об'єктів малоповерхового житлового будівництва, у тому числі садибного типу, що належать на праві власності фізичним та юридичним особам у міській і сільській місцевостях України, проводиться відповідно до Порядку визначення вартості відтворення чи заміщення земельних поліпшень - будинків, будівель та споруд малоповерхового житлового будівництва, затвердженого наказом Фонду державного майна України та Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.12.2004 N 2929/227 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 січня 2005 року за N 54/10334. Додатком до цього Порядку є Збірник укрупнених показників вартості відтворення функціональних об'єктів-аналогів для оцінки малоповерхових будинків, будівель та споруд (далі - Збірник).

Оцінці підлягають: малоповерхові (до 4 поверхів) житлові, дачні і літні садові будинки з усіма надбудовами і прибудовами; господарсько-побутові будівлі (сараї, гаражі, літні кухні, теплиці, погреби, убиральні та ін.); споруди (огородження, ворота, хвіртки, дворові покриття, підпірні стінки, колодязі, ґанки та ін.), а також окремі елементи будівель.

Вартість заміщення (відтворення) малоповерхових житлових будинків, будівель і споруд на дату оцінки визначається шляхом використання укрупнених показників вартості відтворення відповідних об'єктів-аналогів, наведених у Збірнику.

Обстеження будинків проводиться в такій послідовності:

1) детальний зовнішній та внутрішній огляд будинків, визначення технічного стану і відсоток зносу їх основних конструктивних елементів: фундаментів, стін, покрівель, міжповерхового перекриття, підлоги тощо;

2) встановлення року побудови об'єкта;

3) встановлення дати проведення капітальних і відновлювальних ремонтів (за останні роки);

4) визначення способу будівельних робіт (підрядний, господарський).

Визначення інвентаризаційної вартості малоповерхових житлових будинків, будівель та споруд проводиться з заповненням додатків 1.10, 1.10.1, 1.11 до Інструкції в такій послідовності:

а) розраховується вартість заміщення (відтворення) об'єктів оцінки (земельних поліпшень - будинків, будівель та споруд) на основі показників відповідних об'єктів-аналогів, наведених у Збірнику;

б) коригується вартість заміщення (відтворення) об'єктів оцінки шляхом застосування коефіцієнтів, що враховують їх функціональне й економічне знецінення в залежності від періодів уведення об'єктів в експлуатацію, наведених у таблиці Збірника;

в) розраховується фізичний знос (знецінення) об'єктів оцінки;

г) визначається інвентаризаційна вартість об'єктів оцінки з врахуванням фізичного зносу в скоригованій на дату оцінки згідно з пунктом "б" вартості заміщення (відтворення) цих об'єктів.

Абзац чотирнадцятий розділу 9 виключено

(згідно з наказом Міністерства з питань житлово-комунального
 господарства України від 01.06.2010 р. N 167,
у зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - шістнадцятий
 вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - п'ятнадцятим)

Вартість, за якою була проведена приватизація державного житлового фонду, відображена в свідоцтвах про право власності, в довідках-характеристиках (витягах) не вказується.

У разі, якщо неможливо підібрати об'єкти-аналоги серед наведених у Збірнику, а також при відсутності поправочних коефіцієнтів на окремі конструктивні елементи та види робіт або при відсутності їх вартісних показників у розділі "Усереднені показники вартості відтворення конструктивних елементів і видів робіт за розрахунком на відповідну одиницю виміру" Збірника, вартість об'єкта оцінки чи окремих конструктивних елементів та видів робіт визначається шляхом складання кошторисів. 

(розділ 9 в редакції наказу Державного комітету України з
 питань житлово-комунального господарства від 15.06.2005 р. N 92)

Оціночна вартість багатоповерхових житлових будинків, у тому числі повнометражних, малометражних (готельного типу) і спеціальних, гуртожитків різних форм власності, а також їх частин (секцій, окремих квартир, кімнат, вбудованих приміщень, підвалів і паркінгів, захисних споруд) під час проведення технічної інвентаризації визначається через вартість їх відтворення.

(розділ 9 доповнено абзацом шістнадцятим згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

Інвентаризаційна вартість нерухомого майна за станом на дату проведення інвентаризаційних робіт визначається з урахуванням фізичного зносу та коригується на індекс зміни вартості будівельно-монтажних робіт і відображається у всіх відповідних формах та довідках (витягах), що надаються замовникам.

(розділ 9 доповнено абзацом сімнадцятим згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

На захисні споруди, які розташовані окремо або вбудовані у будівлі громадського чи виробничого призначення, вказується балансова вартість.

(розділ 9 доповнено абзацом вісімнадцятим згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

У разі відсутності відомостей про балансову вартість об'єктів нежитлового фонду інвентаризаційна вартість визначається відповідно до "Сборников укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений" NN 1 - 37 із застосуванням діючих індексів.

(розділ 9 доповнено абзацом дев'ятнадцятим згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

При проведенні технічної інвентаризації визначення вартості об'єктів виконується за бажанням замовника.

(розділ 9 доповнено абзацом двадцятим згідно з наказом
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 08.01.2013 р. N 2)

10. Поточні інвентаризаційно-оцінювальні роботи

Абзац перший розділу 10 виключено

(згідно з наказом Міністерства з питань житлово-комунального
 господарства України від 01.06.2010 р. N 167,
у зв'язку з цим абзаци другий - сімнадцятий
 вважати відповідно абзацами першим - шістнадцятим)

Абзац перший розділу 10 виключено

(абзац перший розділу 10 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167
,
 виключено згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України
від 28.12.2012 р. N 658)

Абзац другий розділу 10 виключено

(розділ 10 доповнено новим абзацом другим згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167,
 у зв'язку з цим абзаци другий - шістнадцятий
 вважати відповідно абзацами третім - сімнадцятим
,
 абзац другий розділу 10 виключено згідно з наказом
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 28.12.2012 р. N 658)

Абзац третій розділу 10 виключено

(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку,
 будівництва та житлово-комунального господарства України
від 28.12.2012 р. N 658)

а) абзац четвертий розділу 10 виключено

(абзац четвертий розділу 10 у редакції наказу Міністерства з питань
 житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167
,
 виключено згідно з наказом Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 28.12.2012 р. N 658)

б) абзац п'ятий розділу 10 виключено

(абзац п'ятий розділу 10 у редакції наказу Міністерства з питань
 житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167
,
 виключено згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України
від 28.12.2012 р. N 658)

в) абзац шостий розділу 10 виключено

(абзац шостий розділу 10 у редакції наказу Міністерства з питань
 житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167
,
 виключено згідно з наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 28.12.2012 р. N 658)

г) абзац сьомий розділу 10 виключено

(абзац сьомий розділу 10 у редакції наказу Міністерства з питань
 житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167
,
 виключено згідно з наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 28.12.2012 р. N 658)

ґ) абзац восьмий розділу 10 виключено

(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку,
 будівництва та житлово-комунального господарства України
від 28.12.2012 р. N 658)

д) абзац дев'ятий розділу 10 виключено

(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку,
 будівництва та житлово-комунального господарства України
від 28.12.2012 р. N 658)

е) абзац десятий розділу 10 виключено

(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку,
 будівництва та житлово-комунального господарства України
від 28.12.2012 р. N 658)

є) абзац одинадцятий розділу 10 виключено

(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку,
 будівництва та житлово-комунального господарства України
від 28.12.2012 р. N 658)

ж) абзац дванадцятий розділу 10 виключено

(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку,
 будівництва та житлово-комунального господарства України
від 28.12.2012 р. N 658)

з) абзац тринадцятий розділу 10 виключено

(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку,
 будівництва та житлово-комунального господарства України
від 28.12.2012 р. N 658)

и) абзац чотирнадцятий розділу 10 виключено

(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку,
 будівництва та житлово-комунального господарства України
від 28.12.2012 р. N 658)

і) абзац п'ятнадцятий розділу 10 виключено

(пункт "і" розділу 10 у редакції наказу Міністерства будівництва,
 архітектури та житлово-комунального господарства України від 08.02.2006 р. N 42
,
 абзац п'ятнадцятий розділу 10 виключено згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 28.12.2012 р. N 658,
у зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - вісімнадцятий
вважати відповідно абзацами першим - третім)

Поточні інвентаризаційно-оцінювальні роботи виконуються в присутності власника та завершуються його підписом в абрисі та ескізі.

Матеріали конструктивних елементів та рік побудови будинків, господарських будівель і споруд вказує замовник, що відображається в абрисі (ескізі) та засвідчується його підписом.

(розділ 10 доповнено новим абзацом другим згідно з наказом Міністерства
 з питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167,
у зв'язку з цим абзац
другий вважати абзацом третім)

Результати обстеження вносяться червоною тушшю у відповідні форми-бланки (додаток 1) із записом дати та прізвища виконавця робіт.

11. Порядок унесення поточних змін до інвентаризаційних документів

У разі виявлення змін щодо складу, технічного стану, власників будинків тощо, суб'єкти господарювання вносять до інвентаризаційних документів відповідні виправлення та доповнення.

При наявності змін технічний паспорт замінюється на новий з позначкою про це в старому технічному паспорті, який залишається у замовника.

(абзац другий розділу 11 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

Матеріал має бути сконцентрований в одній інвентаризаційній справі (паралельні справи не заводяться).

Усі матеріали мають бути пронумеровані за порядком їх розміщення в інвентаризаційній справі, унесені до опису (додаток 1.1).

Зміни у земельних ділянках, будинках, господарських будівлях установлюються шляхом зіставлення даних, відображених у існуючих планах та описах, з дійсним станом об'єктів при безпосередньому обстеженні на місці.

Виявлені зміни заносяться в нові абриси і ескізи з наступним перенесенням в інвентаризаційні плани, журнали, описи, картки і експлікації.

На планах виправлення здійснюються шляхом закреслення старих контурів та нанесенням нових, якщо цим не ускладнюється читання планів.

За наявності значної кількості виправлень плани креслять знову.

У разі часткових змін контурів відповідні частини внутрішньої ситуації планів (окремі квартири, частини поверху тощо) можуть бути винесені за зовнішні межі плану.

В окремому випадку, коли вільного місця для виносок на аркуші немає, креслять нові поверхові плани.

Цифрові дані та написи на планах і в журналах виправляються закресленням їх червоною тушшю та написанням нових червоною тушшю.

За наявності великої кількості виправлень, що ускладнюють прочитання написів та експлікацій, останні замінюються на нові, причому ця заміна робиться повністю.

Заміна інвентаризаційних планів і текстових матеріалів на нові виконується також у разі їх значної зношеності та забруднення.

Зняття копій з інвентаризаційних матеріалів, а також різного роду вибірки та виписки з них, обробка безпосередньо працівниками інших установ та організацій, а також приватними особами не дозволяється, всі ці роботи виконує лише працівник суб'єкта господарювання.

Оцінка збудованих (реконструйованих) будинків та господарських будівель у процесі поточної інвентаризації

Абзац шістнадцятий розділу 11 виключено

(згідно з наказом Міністерства з питань житлово-комунального
 господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

Абзац сімнадцятий розділу 11 виключено

(згідно з наказом Міністерства з питань житлово-комунального
 господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

Абзац вісімнадцятий розділу 11 виключено

(розділ 11 доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального
 господарства України від 08.02.2006 р. N 42
,
абзац вісімнадцятий розділу 11 виключено згідно з наказом Міністерства
 з питань житлово-комунального  господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

12. Контроль за якістю виконання робіт

Контроль за якістю виконання робіт з технічної інвентаризації об'єктів здійснюється контролером, призначеним керівництвом суб'єкта господарювання.

Під час контролю інвентаризаційних робіт необхідно виконати і перевірити:

точність зовнішніх промірів і даних відліків по прорізах (вікон і дверей);

точність лінійних промірів у середині приміщень, наскрізних промірів, товщину стін та перегородок; повноту (достатність) допоміжних промірів (діагоналей) у приміщеннях зі складною конфігурацією;

оформлення ескізів та журналів підрахунків (підписи, дата виконання робіт та інше);

зіставлення контурів окремих поверхів для перевірки правильності конфігурації та розміщення капітальних стін;

правильність нумерації приміщень, частин приміщень та меж квартир.

Виявлені під час контролю помилки позначаються (відмічаються) кольоровим олівцем. Узяті контролером приклади, що збігаються з розмірами, визначеними виконавцем, обов'язково підкреслюються або обводяться кольоровим олівцем.

Справи з великою кількістю грубих помилок бракуються, робота не оплачується, перероблення її доручається іншому виконавцеві.

Під час контролю графічних робіт перевіряють:

зіставлення плану поверху з ескізом;

зіставлення плану першого поверху (контрольного) з планами розташування, зовнішніх та внутрішніх капітальних стін, віконних прорізів, сходів, опалювальних приладів, вентиляційних коробів у наступних поверхах (у т. ч. у підвальному);

масштаб плану та правильність розташування стін першого поверху на основі діагоналей в ескізі та контрольних промірів між капітальними стінами;

правильність нанесення цифр, позначення "розділки" біля печей, висот по поверхах, підписів, відповідності плану прийнятим умовним позначенням.

Графічна помилка накладання планів (у масштабі 1:200) не повинна бути більшою 0,5 мм.

У процесі контролю обчислювальних робіт ураховується і перевіряється:

правильність застосування формул, підрахунків, позначення приміщень тощо;

правильність заповнення журналу підрахунків та підсумків по квартирах, поверхах, будинках (спорудах) загалом та правильність рознесення площ по приміщеннях (згідно з їх призначенням).

Справи з помилками повертаються для переробки та виправлень.

(абзац дев'ятнадцятий розділу 12 у редакції наказу Міністерства з питань
 житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

Абзац двадцятий розділу 20 виключено

(згідно з наказом Міністерства з питань житлово-комунального
 господарства України від 01.06.2010 р. N 167
,
 у зв'язку з цим абзаци двадцять перший, двадцять другий
 вважати відповідно абзацами двадцятим, двадцять першим)

Проконтрольовані справи підписуються особою, яка здійснює контроль, на справах ставиться дата проведення контролю.

Перевірені та належно оформлені справи передаються керівництву суб'єкта господарювання для остаточного перегляду, затвердження і зберігання. Польовому контролю підлягають не менше 20 % робіт, виконаних однією групою.

 

Начальник Управління
нормативно-правового забезпечення реформування житлової політики
та експлуатації житлового фонду
 

 
 
 
М. М. Каплун 

 

_______________________________ (суб'єкт господарювання)

Інвентаризаційна
справа N

на будинок N ____ на вулиці (площі, провулку) ______________________

місто (селище, село) ____________________ район ____________________

_______________________ область

квартал N ________

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України від 28.12.2012 р. N 658)

 

Опис
інвентаризаційної справи

місто (село, селище) ____________ вул. (пров., площ.) ____________ N ____

N
з/п 

Найменування документів, що містяться в інвентаризаційній справі 

Інвентаризація станом на
"__" _________ 200_ р.,
N аркушів 

Інвентаризація станом на
"__" _________ 200_ р.,
N аркушів 

Інвентаризація станом на
"__" _________ 200_ р.,
N аркушів 

Інвентаризація станом на
"__" _________ 200_ р.,
N аркушів 

N аркушів 

N погаш. аркушів 

N аркушів 

N погаш. аркушів 

N аркушів 

N погаш. аркушів 

1. 

Рядок виключено

  

  

  

  

  

  

  

1. 

Зведений акт вартості об'єктів 

  

  

  

  

  

  

  

2. 

План земельної ділянки 

  

  

  

  

  

  

  

3. 

План будинку 

  

  

  

  

  

  

  

4. 

Журнал внутрішніх обмірів 

  

  

  

  

  

  

  

5. 

Журнал площ будинку з вбудованими приміщеннями 

  

  

  

  

  

  

  

6. 

Журнал зовнішніх обмірів 

  

  

  

  

  

  

  

7. 

Журнал розрахунку площі присадибної ділянки 

  

  

  

  

  

  

  

8. 

Оцінювальний акт на будинок 

  

  

  

  

  

  

  

9. 

Оцінювальний акт на допоміжні будівлі та споруди 

  

  

  

  

  

  

  

10. 

Ескіз планів поверхів будинку 

  

  

  

  

  

  

  

11. 

Абрис земельної ділянки 

  

  

  

  

  

  

  

12. 

Акт польової і камеральної перевірки 

  

  

  

  

  

  

  

13. 

Заява (замовлення) 

  

  

  

  

  

  

  

14. 

Інші документи 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього аркушів 

  

  

  

  

  

  

  

  

Виконав 

____________
(прізвище) 

____________
(прізвище) 

____________
(прізвище) 

____________
(прізвище) 

Перевірив архіваріус 

____________
(прізвище) 

____________
(прізвище) 

____________
(прізвище) 

____________
(прізвище) 

(додаток 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 08.01.2013 р. N 2)

 

ДОВІДКА

Додаток 1.2 виключено
(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України
від 8 січня 2013 року N 2)

 

Зведений акт
вартості будинків, господарських будівель та споруд

місто (селище, село) ____________________________________________
вулиця (провулок, площа) __________________ будинок N ___________
власники: _____________________________________________________
                                     /прізвище, ім'я, по батькові, розмір частки/
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

(додаток 1.3 в редакції наказу Державного комітету України з
 питань житлово-комунального господарства від 15.06.2005 р. N 92)
 

СХЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
(викопіювання з плану кварталу)

вулиця (провулок, площа) _______________________________ буд. N _____

місто (селище, село) _______________________________________________

Масштаб 1:500

 

 

Експлікація 

Літер за планом 

Назва будинку, господарських будівель та споруд 

Площа земельної ділянки, у т. ч. 

Примітка 

загальна площа 

Під будинком, господарськими будівлями 

під двором 

Під садом 

під квітниками 

під газонами 

під дитяч. гральн. майданчиками 

під місцями відпочинку 

під доріжками та в'їздом 

під городом 

норма 

лишки 

усього 

під будинком 

під господ. будівлями 

фруктов. деревами 

декоративн. деревами 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

_______ (суб'єкт господарювання)

Керівник суб'єкта господарювання 

  

  

Виконав 

  

  

Перевірив 

  

  

  

  

  

"___" _______________ 200_ р. 

(додаток 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167
,
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 28.12.2012 р. N 658)

 

ПЛАН

будинку N ____ літер "___" вул. (провул., площа) ______________________

місто (селище, село) _______________________________________________

Масштаб 1:100 

 

 

________ (суб'єкт господарювання)

Керівник суб'єкта господарювання 

  

  

Виконав 

  

  

Перевірив 

  

  

  

  

  

"___" _______________ 200_ р. 

(додаток 1.5 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України від 28.12.2012 р. N 658)

 

ЖУРНАЛ
внутрішніх обмірів та розрахунків площ приміщень
одноквартирного (садибного) житлового будинку

N __ літер "____" вулиця (провулок, площа) ______
місто (селище, село) __________________________

"___" ____________ 200_ р. 

Виконав _____________________
                                /підпис, прізвище/ 

  

Перевірив ____________________
                                  /підпис, прізвище/ 

(додаток 1.6 в редакції наказу Державного комітету України з
 питань житлово-комунального господарства від 26.11.2002 р. N 73
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства регіонального
 розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 08.01.2013 р. N 2)

 

ЖУРНАЛ
підрахунку площі житлового будинку з нежитловими (вбудованими) приміщеннями

N ___, літер "___", вулиця (провулок, площа) ________________________,
місто (селище, село) ______________________________________________

Поверхи (починаючи з підвалу) 

Номери квартир або нежитлових приміщень 

Номери приміщень квартир та нежитлових приміщень 

Призначення житлових та нежитлових приміщень 

Формули для підрахунку площ приміщень за внутрішнім обміром 

Площа приміщень, підрахована за формулами графи 5 (кв. м) 

Площа житлових приміщень (кв. м) 

Площа нежитлових (вбудованих) приміщень (кв. м) 

Площа літніх приміщень (кв. м) 

Площа приміщень загального користування (кв. м) 

Самочинно збудована, переобладнана площа приміщень (кв. м) 

Примітки 

Житлових квартир 

Гуртожитків 

Найменування груп приміщень: торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, аптек, жіночих консультацій, стоматполіклінік, фізкультурно-оздоровчих занять, груп короткочасного перебування дітей, культурно-масової роботи з населенням, бібліотек, виставкових залів, юридичних консультацій, рагсів, відділень зв'язку, банків, житлово-експлуатаційних організацій тощо 

  

  

  

  

загальна (сума гр. 8 та 9) 

житлова 

допоміжна 

загальна (сума гр. 11 та 12) 

житлова 

допоміжна 

загальна (сума гр. 14 та 15) 

основна 

допоміжна 

загальна (сума гр. 17 та 18) 

основна 

допоміжна 

загальна (сума гр. 20 та 21) 

основна 

допоміжна 

загальна (сума гр. 23 та 24) 

основна 

допоміжна 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Усього: 

  

  

  

  

  

"___" ____________ 200_ р. 

Виконав __________________
                            /підпис, прізвище/ 

Перевірив _______________
                          /підпис, прізвище/ 

(додаток 1.7 в редакції наказу Державного комітету України з
 питань житлово-комунального господарства від 26.11.2002 р. N 73)

 

Журнал зовнішніх обмірів

на об'єкт N _______ вулиця (провулок, площа) _________________
місто (селище, село) _________________________________________

"___" ____________ 200_ р. 

Виконав ____________________
                          /підпис, прізвище/ 

Перевірив ________________________
                                           /підпис, прізвище/ 

(додаток 1.8 в редакції наказу Державного комітету України з
 питань житлово-комунального господарства від 15.06.2005 р. N 92)

 

Журнал
розрахунку площі присадибної земельної ділянки N __

вулиця (провулок) ________________________________________________

N
з/п 

Назва угідь 

Розрахунок площі 

Площа (кв. м) 

Площа ділянки за нормою
 (кв. м) 

Лишок (кв. м) 

Самочинно зайнятої землі
(кв. м) 

 

"___" _______________ 200_ р. 

Виконав ___________________
                              (підпис, прізвище) 

  

Перевірив _________________
                               (підпис, прізвище) 

 

Оцінювальний акт про будинок (спрощений метод)

Область ______________________
Місто (селище, село) ____________
Район ________________________ 

літер "___"
вулиця (провулок, площа) ______________ N ___
призначення будинку _______________________
рік побудови ____ кількість поверхів ___________ 

Розрахунок вартості будинку

Найменування ______________ Літер ________ Кількість поверхів _______ Рік побудови ________
Спосіб виконання робіт ________________________

1. Опис конструктивних елементів будинку, визначення питомої ваги, зносу тощо

Узагальнений поправочний коефіцієнт Кзаг. = S (гр. 7) / 100 = 

S (гр. 10) х 100 

  

Гр. 8 заповнюється в разі визначення питомої ваги поелементно 

_______________ 

= % (середній) 

Зведений поправочний коефіцієнт Кзвед. = (Кзаг. х Кгосп. х Кзнец. х Кінфляц.) = 

S (гр. 7) 

  

2. Технічний опис окремих елементів будинку (ґанків, сходів, балконів тощо)

Зведений поправочний коефіцієнт Кзвед. = (К х Кгосп. х Кзнец. х Кінфляц.) =

" ___ " ____________ 200_ р. 

Виконав ___________________________
                                 /підпис, прізвище/ 

Перевірив ________________________
                                   /підпис, прізвище/  

(додаток 1.10 в редакції наказів Державного комітету України з
 питань житлово-комунального господарства від 26.11.2002 р. N 73
,
 від 15.06.2005 р. N 92
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства будівництва,
 архітектури та житлово-комунального господарства України
 від 08.02.2006 р. N 42)

 

Оцінювальний акт про будинок (загальний метод)

Область ________________________
Місто (селище, село) ______________
Район __________________________ 

літер "___"
вулиця (провулок, площа) ________________ N ___
призначення будинку _________________________
рік побудови ________ кількість поверхів ________ 

Розрахунок вартості будинку

Таблиця об'ємів потенційних об'єктів-аналогів 

Об'єм оцінюваного об'єкта __________ м3
Величини параметрів: k _______; А ___________

Відхилення об'ємів = Vоцінюв. об'єкта х 100 / Vтипорозм. - 100

Спосіб виконання робіт ____________________

1. Опис конструктивних елементів будинку, визначення питомої ваги, зносу тощо

N з/п 

Найменування конструктивних елементів 

Опис конструктивних елементів об'єкта оцінки.
Передумова щодо поправок відносно аналога та їх визначення 

Опис технічного стану 

Питома вага конструкт. елементів за аналогом, % 

Для оцінюваного об'єкта 

% зносу 

Середній % зносу 

попра-
вочний коефіцієнт (К) 

питома вага після введення поправок, % 

скориго-
вана питома вага, % 

10 

Фундаменти та цоколь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стіни 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перегородки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перекриття 

  

  

  

  

  

  

  

  

Підлога 

  

  

  

  

  

  

  

  

Дах і покрівля 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вікна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двері 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сходи 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Опалення:
а) пічне;
б) від місцевого котла 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Електрозабезпечення 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Водопровід 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

Каналізація 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Газопостачання 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

Ванни 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

Телебачення 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

Блискавкозахист 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

Оздоблення внутрішнє 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

Оздоблення зовнішнє 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Веранда 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

Ґанок 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

Сауна 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

Балкони 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

В'їзд в гараж 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

Камін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього: 

100 

 

 

100 

 

 

Узагальнений поправочний коефіцієнт Кзаг. = S (гр. 7) / 100 = 

S (гр. 10) х 100 

  

Гр. 8 заповнюється в разі визначення питомої ваги поелементно 

__________________ 

= % (середній) 

Зведений поправочний коефіцієнт Кзвед. = (Кзаг. х Кгосп. х Кзнец. х Кінфляц.) = 

S (гр. 7) 

  

2. Технічний опис окремих елементів будинку (терас, приямків тощо)

Зведений поправочний коефіцієнт Кзвед. = (К х Кгосп. х Кзнец. х Кінфляц.) =

"___" ____________ 200_ р. 

Виконав ___________________________
                                  /підпис, прізвище/ 

Перевірив __________________
                             /підпис, прізвище/ 

(додатки доповнено додатком 1.10.1 згідно з наказом Державного
 комітету України з питань житлово-комунального господарства
 від 15.06.2005 р. N 92)
 

Оцінювальний акт будинку (спрощений метод)

Область ___________________________
Район _____________________________
Місто (селище, село)_________________ 

N _____ літер "______"
призначення будинку ________________________
вулиця (провулок, площа)_____________________
поверховість (кількість поверхів) _______________
рік побудови ________  

Основні техніко-економічні показники будинку (блоку, секції)

Опис елементів оцінюваного будинку (блоку, секції), визначення поелементних поправочних коефіцієнтів, їх питомої ваги та фізичного зносу

Таблиця 1

N з/п 

Назва елементів будинку, будівлі 

Опис основних елементів об'єкта оцінки (матеріал, конструктивні рішення, особливості) 

Оцінка техніч-
ного стану 

Питома вага за аналогом (%) 

Для оцінюваного об'єкта 

розрахунок поправочних коефіцієнтів стосовно аналога*,
Кеі = веі (о) : веі (а) 

питома вага елементів після враху-
вання поправок,
gеі(п) (%) 

питома вага елементів після приведення до 100 %, gеі(о) (%) 

фізичний знос елементів (%) 

знос будинку (ст. 8 х ст. 9) (%) 

10 

Фундаменти та цоколь 

  

  

  

  

  

  

  

  

Стіни 

  

  

  

  

  

  

  

  

Перегородки 

  

  

  

  

  

  

  

  

Перекриття  

  

  

  

  

  

  

  

  

Підлоги 

  

  

  

  

  

  

  

  

Покриття (дах)  

  

  

  

  

  

  

  

  

Вікна та балконні двері 

  

  

  

  

  

  

  

  

Двері 

  

  

  

  

  

  

  

  

Сходи 

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Сміттєпровід 

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Балкони та лоджії 

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Опорядження зовнішнє 

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

Опорядження внутрішнє 

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

Входи 

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

Інші роботи 

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

Ліфти 

  

  

  

  

  

  

  

  

17 

Ін-
же-
нер-
не об-
лад-
нан-
ня 

Опалення та вентиляція 

  

  

  

  

  

  

  

  

18 

Водопостачання холодне 

  

  

  

  

  

  

  

  

19 

Водопостачання гаряче 

  

  

  

  

  

  

  

  

20 

Каналізація та водовідведення 

  

  

  

  

  

  

  

  

21 

Газопостачання 

  

  

  

  

  

  

  

  

22 

Електропостачання 

  

  

  

  

  

  

  

  

23 

Телефонізація 

  

  

  

  

  

  

  

  

24 

Радіофікація 

  

  

  

  

  

  

  

  

25 

Телебачення 

  

  

  

  

  

  

  

  

26 

Домофон 

  

  

  

  

  

  

  

  

27 

Блискавкозахист 

  

  

  

  

  

  

  

  

28 

Додаткові елементи 

  

  

  

  

  

  

  

  

За підсумком: 

100 % 

  

S
(%) 

100 % 

  

S
(%) 

____________
* Поправочні коефіцієнти з урахуванням відмінностей елементів об'єкта оцінки і об'єкта-аналога розраховуються шляхом ділення одиничної вартості елементів оцінюваного будинку на одиничну вартість відповідних елементів об'єкта-аналога.

Порядок розрахунку вартості будинку

Таблиця 2

N
з/п 

Назва 

Одиниці виміру, коефіцієнти, посилання, формули 

Розрахунок показників 

Тип (аналог) оцінюваного будинку 

Номер типу 

  

Вартість відтворення 1 м3 будівельного об'єму за аналогом 

грн/м3 

  

Вартість відтворення 1 м2 загальної площі за аналогом 

грн/м2 

  

Вартість відтворення 1 м2 корисної площі вбудовано-прибудованих приміщень за аналогом 

грн/м2 

  

Коефіцієнт класу капітальності об'єкта оцінки до аналога  

Кк 

  

Коефіцієнт з урахування територіальних умов будівництва (сейсмічність, розроблювані території, осідаючі ґрунти)  

1) Кт = Кс.о : Кс.а
2) Кті = 1,11
 

  

Коефіцієнт до показників вартості з урахування різної висоти поверхів об'єкта оцінки і аналога  

Кв.п = Кп.о : Кп.а  

  

Поправочний коефіцієнт на перевищення будівельного об'єму об'єкта оцінки порівняно з аналогом понад 5 % 

Кv (цегл.) = 0,95;
Кv (в.панел; в.блочн.) = 0,98
 

  

Поправочний коефіцієнт до вартості відтворення будинку-аналога за відмінностями загальних характеристик об'єкта оцінки 

Кб.заг = Кк х Кт х Кв.п х Кv або
Кб.заг = Кк х Кті х Кв.п х Кv 

  

10 

Загальний поправочний коефіцієнт на відмінність елементів об'єкта оцінки і об'єкта-аналога (заноситься в підсумок ст. 6 таблиці 1 додатка 1.10.2)  

Ке.заг = S ст. 7 : 100
згідно з таблицею 1 цього додатка 

  

11 

Питома вага елементів після урахування поправок (заноситься у ст. 7 таблиці 1 додатка 1.10.2)  

gеі(п) = ст. 5 х Кеі (ст. 6), % 

  

12 

Коригування питомих ваг елементів (заноситься у ст. 8 таблиці 1 додатка 1.10.2) - приведення до 100 %  

gеі(о) = gеі(п): Ке.заг 

  

13 

Визначення вартості заміщення 1 м3 об'єкта оцінки станом на 01.01.2007 

во(1 м3) = ва(1 м3) х Кб.заг х Ке.заг 

  

14 

Вартість заміщення оцінюваного нерухомого майна на дату оцінки (грн) 

Вз = (Вн.ч + Вп.ч) х Кінф, де
К п.ч = 0,8
 

  

15 

Коефіцієнт фізичного зносу об'єкта оцінки  

Кфіз = 100 % - S (ст.10), де
100 %
S (ст. 10) згідно з таблицею 1 цього додатка 

  

16 

Інвентаризаційна вартість об'єкта оцінки (грн) 

Вінв = Вз х Кзнец х Кр х Кфіз 

  

"___" ____________ 20 __ року 

Виконав 

______________
(підпис, прізвище) 

Перевірив 

________________
(підпис, прізвище) 

(Інструкцію доповнено додатком 1.10.2 згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)
 

Оцінювальний акт будинку (загальний метод)

Область ____________________________
Район ______________________________
Місто (селище, село)__________________ 

N ____ літер "______"
вулиця (провулок, площа) _______________________
призначення будинку ___________________________
поверховість (кількість поверхів) _________________
рік побудови ________ 

Основні техніко-економічні показники будинку (блоку, секції)

Опис елементів оцінюваного будинку, визначення поелементних поправочних коефіцієнтів, питомої ваги та фізичного зносу

Таблиця 1

N
з/п 

Назва 

Опис основних елементів об'єкта оцінки (матеріал, конструктивні рішення, особливості) 

Оцінка технічного стану 

Питома вага за аналогом (%) 

Для оцінюваного об'єкта 

розрахунок поправочних коефіцієнтів стосовно аналога, Кеі = веі (о) : веі (а) 

питома вага елементів після врахування поправок, gеі(п) (%) 

питома вага елементів після приведення до 100 %, gеі(о) (%) 

фізичний знос елементів (%) 

знос будинку (ст. 8 х ст. 9) (%) 

10 

Фундаменти та цоколь 

  

  

  

  

  

  

  

  

Стіни 

  

  

  

  

  

  

  

  

Перегородки 

  

  

  

  

  

  

  

  

Перекриття 

  

  

  

  

  

  

  

  

Підлоги 

  

  

  

  

  

  

  

  

Покриття (дах) 

  

  

  

  

  

  

  

  

Вікна та балконні двері 

  

  

  

  

  

  

  

  

Двері та ворота 

  

  

  

  

  

  

  

  

Сходи 

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Сміттєпровід 

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Балкони та лоджії 

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Опорядження зовнішнє 

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

Опорядження внутрішнє 

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

Вбудовані шафи та антресолі 

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

Входи 

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

Інші роботи 

  

  

  

  

  

  

  

  

17 

Ліфти 

  

  

  

  

  

  

  

  

18 

Ін-
же-
нер-
не об-
лад-
нан-
ня 

Опалення та вентиляція 

  

  

  

  

  

  

  

  

19 

Водопостачання холодне 

  

  

  

  

  

  

  

  

20 

Водопостачання гаряче 

  

  

  

  

  

  

  

  

21 

Каналізація та водовідведення 

  

  

  

  

  

  

  

  

22 

Газопостачання 

  

  

  

  

  

  

  

  

23 

Електропостачання та освітлення 

  

  

  

  

  

  

  

  

24 

Телефонізація 

  

  

  

  

  

  

  

  

25 

Радіофікація 

  

  

  

  

  

  

  

  

26 

Телебачення 

  

  

  

  

  

  

  

  

27 

Домофон 

  

  

  

  

  

  

  

  

28 

Блискавкозахист 

  

  

  

  

  

  

  

  

29 

Автоматизація і диспетчеризація 

  

  

  

  

  

  

  

  

30 

Додаткові елементи 

  

  

  

  

  

  

  

  

За підсумком: 

100 % 

  

S
(%) 

100 % 

  

S
(%) 

Порядок розрахунку вартості об'єкта оцінки

Таблиця 2

N
з/п 

Назва 

Одиниці виміру, коефіцієнти, посилання, формули

Розрахунок показників 

Тип (аналог) оцінюваного будинку  

Номер типу 

  

Вартість відтворення 1 м3 будівельного об'єму за аналогом 

грн/м3 

  

Вартість відтворення 1 м2 загальної площі за аналогом 

грн/м2 

  

Вартість відтворення 1 м2 корисної площі вбудовано-прибудованих приміщень за аналогом 

грн/м2  

  

Коефіцієнт класу капітальності об'єкта оцінки до об'єкта-аналога 

Кк 

  

Коефіцієнт з урахування територіальних умов будівництва (сейсмічність, розроблювані території, осідаючі ґрунти) 

1) Кт = Кс.о : Кс.а
2) Кті = 1,11
 

  

Коефіцієнт до показників вартості з урахування різної висоти поверхів об'єкта оцінки та аналога  

Кв.п = Кп.о : Кп.а 

  

Коефіцієнт до показників вартості на відмінність в кількості поверхів об'єкта оцінки та аналога 

Кк.п 

  

Коефіцієнт до показників вартості будинків на відмінність середньої загальної площі квартир об'єкта оцінки та аналога  

Кс.пл 

  

10 

Коефіцієнт до показників вартості на відмінність в кількості секцій між об'єктом оцінки та аналогом  

Кк.с  

  

11 

Коефіцієнт до показників вартості будинків з різними конструктивними схемами на зміну їх ширини  

Кш  

  

12 

Поправочний коефіцієнт до вартості відтворення будинку-аналога за відмінностями загальних характеристик об'єкта оцінки 

Кб.заг = Кк х Кт х Кв.п х Кк.п х Кс.пл х Кк.с х Кш 

  

13 

Загальний поправочний коефіцієнт на відмінність елементів об'єкта оцінки і об'єкта-аналога (заноситься в підсумок ст. 6 таблиці 1 додатка 1.10.3)  

Ке.заг = S ст. 7 : 100 згідно з таблицею 1 цього додатка  

  

14 

Питома вага елементів після урахування поправок (заноситься у ст. 7 таблиці 1 додатка 1.10.3)  

gеі(п) = ст. 5 х Кеі (ст. 6), % 

  

15 

Коригування питомих ваг елементів (заноситься у ст. 8 таблиці 1 додатка 1.10.3) 

gеі(о) = gеі(п) : Ке.заг 

  

16 

Визначення вартості заміщення 1 м3 об'єкта оцінки  

во(1 м3) = ва(1 м3) х Кб.заг х Ке.заг 

  

17 

Визначення вартості заміщення 1 м2 об'єкта оцінки 

во(1 м2) = ва(1 м2) х Кб.заг х Ке.заг або

во(1м2) = 

Во(б)
Sб
 

= 

Vб x во(1 м3)
Sб
 


для об'єктів повторного використання 

  

18 

Вартість заміщення (відтворення) об'єкта оцінки на дату оцінки (грн)  

Вз = (Вж.ч +Вн.п+ Впідв) х Кінф 

  

19 

Коефіцієнт фізичного зносу об'єкта оцінки 

Кфіз = 

100 % - S (ст.10)
100 % 


  

20 

Інвентаризаційна вартість об'єкта оцінки (грн) 

Вінв = Вз х Кзнец х Кр х Кфіз  

  

"___" ____________ 20 __ року 

Виконав 

__________________
     (підпис, прізвище) 

Перевірив 

_______________
   (підпис, прізвище) 

(Інструкцію доповнено додатком 1.10.3 згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)
 

Оцінювальний акт квартири

(через вартість 1 м2)

Область ___________________________
Район _____________________________
Місто (селище, село) ________________

N ___ житлового будинку N __________ літер "_____"
по вулиці (провулку, площі) _____________________
рік побудови будинку ________
рік капітального ремонту (поліпшень) ________ 

Основні техніко-економічні показники об'єкта оцінки

Опис елементів квартири, визначення поелементних поправочних коефіцієнтів, питомої ваги та фізичного зносу на дату її оцінки

Таблиця 1

N
з/п 

Назва елементів* 

Опис елементів (матеріал, конструктивні рішення тощо)  

Опис технічного стану елементів квартири 

Питома вага елементів за даними оціненого будинку
(%) 

Для оцінюваної квартири 

поправочний коефіцієнт,
К е** 

питома
вага елементів після врахування поправок,
gеі(п) (%) 

питома вага елементів після приведення до 100 %, gеі(о) (%) 

фізичний знос елементів (%) 

знос квартири (ст. 8 х ст. 9) (%)  

10 

Стіни 

  

  

  

  

  

  

  

  

Перегородки 

  

  

  

  

  

  

  

  

Перекриття  

  

  

  

  

  

  

  

  

Підлоги 

  

  

  

  

  

  

  

  

Вікна та балконні двері 

  

  

  

  

  

  

  

  

Двері 

  

  

  

  

  

  

  

  

Опорядження внутрішнє 

  

  

  

  

  

  

  

  

Інші роботи 

  

  

  

  

  

  

  

  

Опалення та вентиляція 

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Водопостачання гаряче 

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Каналізація та водовідведення 

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Газопостачання 

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

Електропостачання 

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

Слабкострумні пристрої 

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

Додаткові елементи 

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

Інші елементи, не враховані вище*** 

  

  

% = 100 % - Sgеі 

  

  

  

  

  

  

За підсумком:  

100 % 

Sгр.7 : 100 

S
(%) 

100 % 

  

S
(%) 

____________
* Розглядаються елементи квартири, які відрізняються за інженерними рішеннями від відповідних елементів будинку, що були враховані при визначенні фізичного зносу будинку на дату його оцінки.

** Поправочний коефіцієнт з урахування різних конструктивних рішень елементів об'єкта оцінки розраховується як відношення одиничної вартості елементів оцінюваної квартири до вартості відповідних елементів будинку, до якого належить ця квартира.

*** Фізичний знос інших елементів, які не враховані вище, стовпчик 9 рядка 16, приймається рівним фізичному зносу оціненого будинку.

Порядок розрахунку вартості квартири

Таблиця 2

N
з/п 

Назва 

Одиниці виміру, коефіцієнти, посилання, формули 

Розрахунок показників 

Тип (аналог) оціненого будинку 

Номер типу 

  

Загальна площа однієї квартири будинку (середня)  

Sкв.б (м2) = 

Sб(м2)
N
 


  

Усереднена вартість заміщення 1 м2 оцінюваної квартири на дату оцінки 

в(о)кв (1 м2) = вб(1 м2) х Кінф 

  

Поправочний коефіцієнт на різну величину середньої загальної площі квартир будинку і загальної площі оцінюваної квартири  

Кпл.кв 

  

Поправочний коефіцієнт на різну середньозважену висоту приміщень будинку і висоту приміщень оцінюваної квартири в цьому будинку  

Кв.пр = 

hпр.кв
hпр.б
 


  

Поправочний коефіцієнт з урахування непропорційної зміни одиничної вартості при відмінності висоти поверху оцінюваної квартири у порівнянні з середньозваженою висотою поверху оціненого будинку 

Кв.пов 

  

Поправочний коефіцієнт на відмінність елементів об'єкта оцінки і об'єкта-аналога (заноситься в підсумок ст. 6 таблиці 1 додатка 1.10.4)  

Ке.заг = S ст. 7 : 100
згідно з таблицею 1 цього додатка 

  

Узагальнений поправочний коефіцієнт до вартості заміщення 1м2 загальної площі оціненого будинку 

Куз.кв = Кпл.кв х Кв.пр х Кв.пов х Ке.заг 

  

Скоригована вартість заміщення квартири (грн) 

Вз.с.кв = Sкв х в(о)кв(1 м2) х Куз.кв 

  

10 

Коефіцієнт фізичного зносу квартири 

Кфіз.кв згідно з таблицею 1 цього додатка 

  

11 

Інвентаризаційна вартість квартири (грн) 

Вінв.кв = Вз.с.кв х К фіз.кв х Кзнец х Кр 

  

12 

Вартість додаткових поліпшень квартири  

Впол.д.кв 

  

13 

Підсумкова інвентаризаційна вартість квартири з урахуванням додаткових поліпшень (грн) 

Вп.інв.кв = В інв.кв + В пол.д.кв 

  

"___" ____________ 20 __ року 

Виконав 

_____________
(підпис, прізвище) 

Перевірив 

_____________
(підпис, прізвище) 

(Інструкцію доповнено додатком 1.10.4 згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

 

Оцінювальний акт квартири

(через вартість 1 м3)

Область ___________________________
Район _____________________________
Місто (селище, село)_________________ 

N ___ житлового будинку N ________ літер "_______"
по вулиці (провулку, площі) _____________________
рік побудови будинку ________
рік капітального ремонту (поліпшень) _____________ 

Основні техніко-економічні показники об'єкта оцінки

Опис елементів квартири, визначення поелементних поправочних коефіцієнтів, питомої ваги та фізичного зносу на дату її оцінки

Таблиця 1

N з/п 

Назва елементів* 

Опис елементів (матеріал, конструктивні рішення тощо) 

Опис технічного стану 

Питома вага елементів за даними оціненого будинку
(%) 

Для оцінюваної квартири 

поправочний коефіцієнт,
К е** 

питома вага елементів після врахування поправок,
gеі(п) (%) 

питома вага елементів після приведення до 100 %,
gеі(о) (%) 

фізичний знос елементів
(%) 

знос квартири
(ст 8 х ст. 9) (%) 

10 

Стіни 

  

  

  

  

  

  

  

  

Перегородки 

  

  

  

  

  

  

  

  

Перекриття  

  

  

  

  

  

  

  

  

Підлоги 

  

  

  

  

  

  

  

  

Вікна та балконні двері 

  

  

  

  

  

  

  

  

Двері 

  

  

  

  

  

  

  

  

Опорядження внутрішнє 

  

  

  

  

  

  

  

  

Інші роботи 

  

  

  

  

  

  

  

  

Опалення та вентиляція 

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Водопостачання гаряче 

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Каналізація та водовідведення 

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Газопостачання 

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

Електропостачання 

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

Слабкострумні пристрої 

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

Додаткові елементи 

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

Інші елементи, не враховані вище*** 

  

  

% = 100 % - Sgеі 

  

  

  

  

  

  

За підсумком:  

100 % 

Sст. 7 : 100 

S
(%) 

100 % 

  

S
(%) 

____________
* Розглядаються елементи квартири, які відрізняються за інженерними рішеннями від відповідних елементів будинку, що були враховані при визначенні фізичного зносу будинку на дату його оцінки.

** Поправочний коефіцієнт з урахування різних конструктивних рішень елементів об'єкта оцінки розраховується як відношення одиничної вартості елементів оцінюваної квартири до одиничної вартості відповідних елементів будинку, до якого належить ця квартира.

*** Фізичний знос інших елементів, які не враховані вище, стовпчик 9 рядка 16, приймається рівним фізичному зносу оціненого будинку.

Порядок розрахунку вартості квартири (спрощений метод оцінки)

Таблиця 2

N
з/п 

Назва 

Одиниці виміру, коефіцієнти, посилання, формули 

Розрахунок показників 

Тип (аналог) оціненого будинку  

Номер типу 

  

Корисний об'єм оцінюваної квартири будинку - Vкв (визначається як добуток загальної площі цієї квартири і висоти поверху) 

Vрозр.кв (м3) =Vкв х Кv,

де Кv

         Vб_____
Sкв.б х hпов.б
 


 

  

Усереднена вартість заміщення 1 м3 оцінюваної квартири на дату оцінки 

в(о) кв (1 м3) = вб (1 м3) х Кінф  

  

Поправочний коефіцієнт з урахуванням непропорційної зміни одиничної вартості при відмінності висоти поверху оцінюваної квартири у порівнянні з середньозваженою висотою поверху оціненого будинку 

Кв.пов 

  

Поправочний коефіцієнт на відмінність елементів оцінюваної квартири від відповідних елементів оціненого будинку (заноситься в підсумок ст. 6 додатка 1.10.5) 

Ке.заг = S ст. 7 : 100
згідно з додатком 1.10.5 

  

Попередня вартість заміщення окремої квартири 

Вз.п.кв = Vрозр. кв х в(о)кв (1 м3) х Кв.пов х Ке.заг  

  

Коефіцієнт фізичного зносу квартири 

К фіз. кв - згідно з додатком 1.10.5 

  

Інвентаризаційна вартість квартири (грн) 

Вінв.кв = Вз.п.кв х Кзнец х Кр х Кфіз.кв 

  

Вартість додаткових поліпшень квартири  

В пол.д.кв 

  

10 

Підсумкова інвентаризаційна вартість квартири з урахуванням поліпшень (грн) 

Вп.інв.кв = В інв.кв + В пол.д.кв  

  

"___" ____________ 20 __ року 

Виконав 

_____________
(підпис, прізвище) 

Перевірив 

_____________
(підпис, прізвище) 

(Інструкцію доповнено додатком 1.10.5 згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)
 

Оцінювальний акт нежитлових (вбудовано-прибудованих) приміщень
(через вартість 1 м2)

Область ____________________________
Район ______________________________
Місто (селище, село)_________________

N __ житлового будинку N _____ літер "______________"
по вулиці (провулку, площі) ________________________
на якому поверсі розташовано ______, рік побудови ___
рік капітального ремонту (поліпшень) _______________ 

Основні техніко-економічні показники об'єкта оцінки

Опис елементів нежитлових приміщень, визначення поелементних поправочних коефіцієнтів, питомої ваги та фізичного зносу на дату оцінки нежитлового приміщення

Таблиця 1

N з/п 

Назва елементів* 

Опис елементів (матеріал, конструктивні рішення тощо)  

Опис технічного стану елементів

Питома вага елементів за даними оціненого будинку (%) 

Для оцінюваного нежитлового приміщення  

попра-
вочний коефі-
цієнт, Ке** 

питома вага елементів після враху-
вання поправок,
gеі(п) (%) 

питома вага елементів після приве-
дення до 100 %,
gеі(о) (%) 

фізичний знос елементів (%) 

знос нежитлового приміщення
(ст. 8 х ст. 9) (%) 

10 

Стіни 

  

  

  

  

  

  

  

  

Перегородки 

  

  

  

  

  

  

  

  

Перекриття  

  

  

  

  

  

  

  

  

Підлоги 

  

  

  

  

  

  

  

  

Вікна та балконні двері 

  

  

  

  

  

  

  

  

Двері 

  

  

  

  

  

  

  

  

Опорядження внутрішнє 

  

  

  

  

  

  

  

  

Інші роботи 

  

  

  

  

  

  

  

  

Опалення та вентиляція 

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Водопостачання гаряче 

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Каналізація та водовідведення 

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Газопостачання 

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

Електропостачання 

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

Слабкострумні пристрої 

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

Додаткові елементи 

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

Інші елементи, не враховані вище*** 

  

  

% = 100 % - Sgеі 

  

  

  

  

  

  

За підсумком:  

100 % 

Sст. 7 : 100 

S
(%) 

100 % 

  

S
(%) 

____________
* Розглядаються елементи нежитлового приміщення, які відрізняються за інженерними рішеннями від відповідних елементів будинку, що були враховані при визначенні його фізичного зносу на дату оцінки.

** Поправочний коефіцієнт з урахування різних конструктивних рішень елементів об'єкта оцінки розраховується як відношення одиничної вартості елементів оцінюваного нежитлового приміщення до вартості відповідних елементів будинку, до якого належить це нежитлове приміщення.

*** Фізичний знос інших елементів, які не враховані вище, стовпчик 9 рядка 16, приймається рівним фізичному зносу оціненого будинку.

Порядок розрахунку вартості нежитлових приміщень (через вартість 1 м2)

Таблиця 2

N з/п 

Назва 

Одиниці виміру, коефіцієнти, посилання, формули 

Розрахунок показників  

Тип (аналог) оціненого будинку 

Номер типу 

  

Поправочний коефіцієнт з урахування відмінностей елементів вбудованих нежитлових приміщень від елементів оціненого будинку  

К е.заг = S ст. 7 : 100 згідно з таблицею 1 цього додатка  

  

Визначення вартості заміщення (відтворення) 1 м2 нежитлових приміщень на дату їх оцінки 

в(о) н.п (1 м2) = вн.п.б(1 м2) х Кінф 

  

Поправочний коефіцієнт на різну висоту оцінюваних нежитлових приміщень і висоту (середньозважену) усіх нежитлових приміщень  

К в.п = 

   h н.п_
h с.н.п
 


  

Визначення загальної вартості заміщення нежитлових приміщень при показниках різної висоти нежитлових приміщень  

В(з) н.п = S н.п х в(о)н.п (1 м2)  

  

Коефіцієнт фізичного зносу нежитлових приміщень 

Кфіз.н.п згідно з таблицею 1 цього додатка  

  

Інвентаризаційна вартість нежитлових приміщень (грн) 

В інв.н.п = В (з)н.п х Ке.заг х Кв.п х К знец х Кр х Кфіз.н.п 

  

Інвентаризаційна вартість додаткових елементів нежитлових приміщень 

В інв. д. е =S В д.е (а) х Кінф х Кзнец х Кр х Кфіз.д.е 

  

Підсумкова інвентаризаційна вартість нежитлових приміщень з урахуванням додаткових поліпшень (елементів) (грн) 

В(п)інв.н.п = В інв.н.п + В інв.д.е  

  

Примітка. Кр - за показниками опосередкованої вартості спорудження житла в регіонах України, які періодично розробляються Мінрегіонбудом України.

"___" ____________ 20 __ року 

Виконав 

______________
(підпис, прізвище) 

Перевірив 

_____________
(підпис, прізвище) 

(Інструкцію доповнено додатком 1.10.6 згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)
 

Оцінювальний акт нежитлових (вбудовано-прибудованих) приміщень (через вартість 1 м3)

Область ___________________________
Район _____________________________
Місто (селище, село)_________________ 

N __ житлового будинку N _____ літер "____________"
по вулиці (провулку, площі) ________________________
на якому поверсі розташовано ______, рік побудови ___
рік капітального ремонту (поліпшень) _______________ 

Основні техніко-економічні показники об'єкта оцінки

Опис елементів нежитлових приміщень, визначення поелементних поправочних коефіцієнтів питомої ваги та фізичного зносу на дату оцінки нежитлового приміщення

Таблиця 1

N
з/п 

Назва елементів* 

Опис основних елементів об'єкта оцінки (матеріал, конструктивні рішення, особливості тощо)  

Опис технічного стану елементів об'єкта оцінки 

Питома вага за даними оціненого будинку (%) 

Для оцінюваного нежитлового приміщення 

поправочний коефіцієнт,
К е** 

питома вага елементів після враху-
вання поправок, gеі(п) (%) 

питома вага елементів після приве-
дення до 100 %, gеі(о) (%) 

фізичний знос елементів (%) 

знос нежитлового приміщення (ст. 8 х ст. 9) (%) 

10 

Стіни 

  

  

  

  

  

  

  

  

Перегородки 

  

  

  

  

  

  

  

  

Перекриття  

  

  

  

  

  

  

  

  

Підлоги 

  

  

  

  

  

  

  

  

Вікна та балконні двері 

  

  

  

  

  

  

  

  

Двері 

  

  

  

  

  

  

  

  

Опорядження внутрішнє 

  

  

  

  

  

  

  

  

Інші роботи 

  

  

  

  

  

  

  

  

Опалення та вентиляція 

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Водопостачання гаряче 

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Каналізація та водовідведення 

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Газопостачання 

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

Електропостачання 

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

Слабкострумні пристрої 

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

Додаткові елементи 

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

Інші елементи, не враховані вище*** 

  

  

% = 100 % - Sgеі 

  

  

  

  

  

  

  

  

За підсумком: 

100 % 

Sст. 7 : 100 

S
(%) 

100 % 

  

S
(%) 

____________
* Розглядаються елементи нежитлового приміщення, які відрізняються за інженерними рішеннями від відповідних елементів будинку, що були враховані при визначенні фізичного зносу на дату його оцінки.

** Поправочний коефіцієнт з урахування різних конструктивних рішень елементів об'єкта оцінки розраховується як відношення одиничної вартості елементів оцінюваного нежитлового приміщення до вартості відповідних елементів будинку, до якого належить це нежитлове приміщення.

*** Фізичний знос інших елементів, які не враховані вище, стовпчик 9 рядка 16, приймається рівним фізичному зносу оціненого будинку.

Порядок розрахунку вартості нежитлових приміщень (через вартість 1 м3)

Таблиця 2

N з/п 

Назва 

Одиниці виміру, коефіцієнти, посилання, формули 

Розрахунок показників  

Тип (аналог) оціненого будинку  

Номер типу 

  

Поправочний коефіцієнт з урахування відмінностей елементів вбудованих нежитлових приміщень від елементів оціненого будинку 

К е.заг = S ст. 7 : 100 згідно з таблицею 1 цього додатка  

  

Визначення вартості заміщення (відтворення) 1 м3 нежитлових приміщень на дату їх оцінки  

вн.п (1 м3) = вб(1 м3) х К інф 

  

Визначення загальної вартості заміщення нежитлових приміщень 

В (з) н.п = V н.п х вн.п(1 м3)  

  

Коефіцієнт фізичного зносу нежитлових приміщень  

К фіз.н.п згідно з таблицею 1 цього додатка 

  

Інвентаризаційна вартість нежитлових приміщень  

В інв.н.п = В(з)н.п х Ке.заг х Кзнец х К р х Кфіз.н.п 

  

Інвентаризаційна вартість додаткових елементів нежитлових приміщень  

В інв.д.е = S Вд.е(а) х Кінф х Кзнец х Кр х Кфіз.д.е 

  

Підсумкова інвентаризаційна вартість нежитлових приміщень з урахуванням додаткових поліпшень (елементів) 

В(п)інв.н.п = В інв.н.п + В інв.д.е (грн) 

  

Примітка. Кр - за показниками опосередкованої вартості спорудження житла в регіонах України, які періодично розробляються Мінрегіонбудом України.

"___" ____________ 20 __ року 

Виконав 

_____________
(підпис, прізвище) 

Перевірив 

______________
(підпис, прізвище) 

(Інструкцію доповнено додатком 1.10.7 згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

 

Оцінювальний акт
про господарські будівлі та споруди

Область _____________________
Місто (селище, село) __________
Район _______________________
вулиця (провулок, площа) _________________ N ___

1. Господарські будівлі

2. Господарські споруди

Літер ___ Найменування _______________ Рік побудови _____ Кількість поверхів ____
Спосіб виконання робіт _________________

Узагальнений поправочний коефіцієнт К = гр. 6 / 100 =

Зведений поправочний коефіцієнт Кзвед. = (Кзаг. х Кгосп. х Кзнец. х Кінфляц.) =

Літер ___ Найменування _______________ Рік побудови _____ Кількість поверхів ___
Спосіб виконання робіт _____________________

Узагальнений поправочний коефіцієнт К = гр. 6 / 100 =

Зведений поправочний коефіцієнт Кзвед. = (Кзаг. х Кгосп. х Кзнец. х Кінфляц.) =

"___" ____________ 200_ р. 

Виконав ___________________
                               /підпис, прізвище/ 

Перевірив ___________________
                             /підпис, прізвище/  

(додаток 1.11 в редакції наказу Державного комітету України з
 питань житлово-комунального господарства від 15.06.2005 р. N 92)

 

ЕСКІЗ

планів поверхів будинку N ________________ літер ____________________

вулиця (провулок, площа) __________________________________________

місто (селище, село)_______________________________________________

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Призначення будинку _____________________________ рік побудови _____

Найменування конструктивних елементів 

Характеристика конструктивних елементів 

Технічних стан 

% зносу 

Фундамент 

  

  

  

Стіни 

  

  

  

Перегородки 

  

  

  

Перекриття 

  

  

  

Підлога 

  

  

  

Покрівля 

  

  

  

Вікна 

  

  

  

Двері 

  

  

  

Сходи 

  

  

  

Інженерне обладнання 

  

  

  

Опалення 

  

  

  

Електроенергія 

  

  

  

Газифікація 

  

  

  

Водопровід 

  

  

  

Каналізація 

  

  

  

Опис сантехнічн. приладів 

  

  

  

Ліфтове обладнання 

  

  

  

Сміттєпровід 

  

  

  

Оздоблення зовнішнє 

  

  

  

Оздоблення внутрішнє 

  

  

  

Відомості про капремонт та реконструкцію 

  

  

  

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРИБУДОВ, НАДБУДОВ ТА ПІДВАЛІВ

Найменування 

Літ. 

Фундамент 

Стіни 

Перекриття 

Підлога 

Покрівля 

Інж. обладн. 

Оздоблення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"___" _______________ 200_ р. 

Виконав ______________
                      (підпис, прізвище) 

Перевірив ______________
                          (підпис, прізвище) 

 

АБРИС

земельної ділянки N _____, вул. (провул., площа) _____________________,

місто (село, селище) _________________________, квартал _____________

 

Власник (користувач) ____________________________________________
________________________________________________________________ 

Правовстановлювальний документ _________________________________
________________________________________________________________ 

Дата народження ________________________________________________

Ідентифікаційний номер __________________________________________

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ГОСПОДАРСЬКИХ БУДІВЕЛЬ

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРУД

З описом власник ознайомлений _____________________
                                                                                                /підпис/ 

"___" ____________ 200_ р. 

Виконав ___________
                    /прізвище/ 

Перевірив ___________
                          /прізвище/ 

(додаток 1.13 в редакції наказу Державного комітету України з
 питань житлово-комунального господарства від 26.11.2002 р. N 73)

 

АКТ
польового та камерального контролю

_____________________ вул. (провул., площа) ________________ N ______
                (назва об'єкта)
_________________________________________________________________
                                                                     місто (селище, село) 

виявлено:

1. Перевірка польових робіт _______________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Перевірив  

____________________
(підпис, прізвище) 

Виявлені помилки у роботі виправив

"___" _______________ 200_ р. 

Виконавець ____________________
                             (підпис, прізвище) 

2. Перевірка камеральних робіт ____________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Перевірив  

___________________
(підпис, прізвище) 

Виявлені помилки у роботі виправив

"___" _______________ 200_ р. 

Виконавець ____________________
                              (підпис, прізвище) 

 

Замовлення N ____

Додаток 1.15 виключено
(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України
від 8 січня 2013 року N 2)

 

ЖУРНАЛ
внутрішніх обмірів та розрахунків площ приміщень громадського чи виробничого будинку

N __, літер "___", вулиця (провулок, площа) _________,
місто (селище, село) ______________________________

 

"___" ____________ 200_ р. 

Виконав __________________
                            /підпис, прізвище/ 

  

Перевірив ________________
                            /підпис, прізвище/ 

(Інструкцію доповнено додатком 1.16 згідно з наказом
 Державного комітету України з питань житлово-комунального
 господарства від 26.11.2002 р. N 73)

 

__________________________ (СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ)

Область __________________
Район ___________________
Місто (село, селище) _______ 

  

Інвентаризаційна
справа

 


  

  

Реєстровий

 


ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
на садибний (індивідуальний) житловий будинок

N ________ вулиця (провулок, площа) ______________________________

місто (селище, село) ______________________________________________

Паспорт виготовлено за станом на
"___" _______________ 200_ р 

Керівник суб'єкта господарювання
____________________
           (підпис, прізвище) 

Виконав ________________
                         (підпис, прізвище, серія та номер кваліфікаційного сертифіката, М. П.

М. П. 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства
 регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України від 28.12.2012 р. N 658
,
 від 08.01.2013 р. N 2)

 

СХЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
садибного (індивідуального) житлового будинку

вулиця (провулок, площа) _______________________________ буд. N _____

місто (селище, село) _______________________________________________

Масштаб 1:500

 

 

Експлікація 

Літер за планом 

Назва будинку, господарських будівель та споруд 

Площа земельної ділянки, у т. ч. 

Примітка 

загальна площа 

Під будинком, господарськими будівлями 

під двором 

Під садом 

під доріжками та в'їздом 

під городом 

норма 

лишки 

усього 

під будинком 

під господар. будівл. 

фруктов. деревами 

декоративн. деревами 

10 

11 

12 

13 

(додаток 2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

 

ПЛАН
БУДИНКУ

вул. (провул., площа) _____________________________________ N _______

місто (селище, село) _______________________________________________

Масштаб 1:100

 

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ
приміщень до плану
одноквартирного (садибного) житлового будинку

N __, літер "___", вулиця (провулок, площа) ___________,
місто (селище, село) ________________________________

"___" ____________ 200_ р. 

Виконав __________________
                            /підпис, прізвище/ 

  

Перевірив ________________
                            /підпис, прізвище/ 

(додаток 2.3 в редакції наказу Державного комітету України з
 питань житлово-комунального господарства від 26.11.2002 р. N 73
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства регіонального
 розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 08.01.2013 р. N 2)

 

Характеристика будинку, господарських будівель та споруд

(додаток 2.4 в редакції наказу Державного комітету України з
 питань житлово-комунального господарства від 15.06.2005 р. N 92
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства з питань
 житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

 

_______________________________________________ (СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ)

Область ________________________________
Район __________________________________ 

Інвентаризаційна
справа N ____________
Реєстровий N ________ 

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

на квартиру (кімнату, жилий блок, секцію) N __
у житловому будинку (гуртожитку) N _____
(непотрібне викреслити)

вулиця (провулок, площа) _________________________________
місто (селище, село) _____________________________________

Паспорт виготовлено станом на
"___" ____________ 20__ року 

Керівник суб'єкта господарювання 

________________
   (підпис, прізвище) 

Виконав 

________________
   (підпис, прізвище
, серія та номер кваліфікаційного сертифіката, М. П.

  

М. П. 

(додаток 3 у редакції наказу Міністерства з питань
 житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167
,
 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства регіонального
 розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 28.12.2012 р. N 658
,
 від 08.01.2013 р. N 2)

 

Технічна характеристика квартири (кімнати, жилого блоку, секції)
(непотрібне викреслити)

1. Квартира посімейного, спільного заселення (кімната, жилий блок, секція) (непотрібне викреслити) розташована на ____ поверсі _____ поверхового будинку та складається з _____ кімнат житловою площею _____ кв. м, у тому числі 1-а кімната ______ кв. м, 2-а кімната _______ кв. м, 3-я кімната ______ кв. м, 4-а кімната _______ кв. м, кухні площею _____ кв. м, вбиральні (сполученої) площею _____ кв. м, ванної кімнати площею______ кв. м, коридору площею _____ кв. м, передпокою площею ______ кв. м, вбудованої шафи площею _____ кв. м, веранди площею _____ кв. м, комори площею _____ кв. м.

2. Квартира (кімната, жилий блок, секція) (непотрібне закреслити) обладнана балконом (терасою) _____ кв. м, лоджією ______ кв. м.

3. Загальна площа квартири (кімнати, жилого блоку, секції) (непотрібне закреслити) _____ кв. м.

4. Висота приміщень _____ м.

5. Інвентаризаційна вартість квартири (кімнати, жилого блоку, секції) (непотрібне закреслити) ______________________ тис. грн.

6. Загальні відомості про будинок: серія проекту __________, матеріал зовнішніх стін _______________, матеріал перекриття _______________.

7. Будинок підключено до телефонної мережі, об'єднаної диспетчерської системи та обладнано водопроводом (холодне, гаряче водопостачання), каналізацією, газопостачанням, опаленням (указати яким) _________________________________________, електроосвітленням, радіотрансляційною мережею, сміттєпроводом, ліфтами, замково-переговорними пристроями (кодовими замками), телевізійною антеною колективного користування, кабельним телебаченням _______________ (непотрібне закреслити).

(додаток 3.1 в редакції наказів Державного комітету України з
 питань житлово-комунального господарства від 26.11.2002 р. N 73
,
 від 01.06.2010 р. N 167)

 

ПЛАН КВАРТИРИ
(КІМНАТИ, ЖИЛОГО БЛОКУ, СЕКЦІЇ)
(непотрібне закреслити)

Буд. N _______, вулиця (провулок, площа) _________________________,
місто (селище, село) ____________________________________________

 

 

 

 

Масштаб 1:100

(додаток 3.2 у редакції наказу Міністерства з питань
 житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

 

 

____________________________ (СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ)

Область __________________
Район ___________________
 

  

Інвентаризаційна
справа

 


  

  

Реєстровий

 


ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
НА САДОВИЙ (ДАЧНИЙ) БУДИНОК

Садове товариство ________________________________________________

вулиця (провулок) _________________________________________ N _____

місто (селище, село) _______________________________________________

Паспорт виготовлено за станом на
"___" _______________ 200_ р 

Керівник суб'єкта господарювання
____________________
           (підпис, прізвище) 

Виконав ________________
                         (підпис, прізвище, серія та номер кваліфікаційного сертифіката, М. П.

М. П. 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства
 регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України від 28.12.2012 р. N 658
,
 від 08.01.2013 р. N 2)

 

СХЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
САДОВОГО (ДАЧНОГО) БУДИНКУ

садове товариство ________________________________________________

вулиця (провулок) _________________________________________ N _____

місто (селище, село) _______________________________________________

район ___________________________________________________________

Масштаб 1:500

 

 

Експлікація 

Літер за планом 

Назва будинку, господарськ. будівель та споруд 

Площа земельної ділянки, у т. ч. 

загальна площа 

Під будинком, господарськими будівлями та спорудами 

під зеленими насадженнями 

під дорожнім (твердим) покриттям 

під городом 

усього 

під будинком 

під господ. будівлями та споруд. 

(додаток 4.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

 

ПЛАН
САДОВОГО (ДАЧНОГО) БУДИНКУ

садове товариство ________________________________________________

вулиця (провулок) _________________________________________ N _____

місто (селище, село) _______________________________________________

район ___________________________________________________________

Масштаб 1:100

 

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ
приміщень до плану садового (дачного) будинку

N ___, літер "___", вулиця (провулок, площа) ___________,
місто (селище, село) __________________________________

 

"___" ____________ 200_ р. 

Виконав __________________
                            /підпис, прізвище/