Идет загрузка документа (69 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об упорядочении условий оплаты труда работников бюджетных учреждений, заведений и организаций МЧС Украины

Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы (1)
Приказ от 12.04.2001 № 90
Утратил силу

Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій МНС України

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 12 квітня 2001 року N 90

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 липня 2001 р. за N 571/5762

Наказ втратив чинність
 (згідно з наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій
 та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
 від 23 травня 2002 року N 135)

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 року N 134 "Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Умови оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій МНС України (додаток 1).

Схему посадових окладів керівних працівників, спеціалістів та службовців наукових бюджетних установ та організацій МНС України (додаток 2).

Схему місячних посадових окладів керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищих навчальних закладів цивільної оборони МНС України та територіальних курсів цивільної оборони (додаток 3).

Схему місячних посадових окладів працівників відділів з питань координації діяльності соціально-психологічних служб та інформування населення і центрів соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи (додаток 4).

Схему місячних посадових окладів керівних працівників, спеціалістів та службовців, загальних для всіх бюджетних установ, закладів та організацій МНС України (додаток 5).

Схему місячних окладів робітників, загальних для всіх бюджетних установ, закладів та організацій МНС України (додаток 6).

Схему місячних тарифних ставок робітників бюджетних установ, закладів та організацій МНС України (додаток 7).

Схему місячних тарифних ставок працівників автомобільного транспорту (додаток 8).

Розміри погодинної оплати праці працівників за проведення навчальних занять (додаток 9).

2. Установити, що умови оплати праці та схеми місячних посадових окладів (окладів) працівників, що зазначені у пункті 1 цього наказу, запроваджуються з 1 березня 2001 року.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Пінчук Н. М.

4. Скасувати накази штабу Цивільної оборони України: від 22 лютого 1993 року N 55 "Про умови оплати праці керівних працівників, спеціалістів та службовців штабів Цивільної оборони України", від 5 лютого 1994 року N 52 "Про умови оплати праці робітників (невійськовослужбовців) штабів та курсів цивільної оборони та внесення доповнень та змін до наказів начальника Штабу Цивільної оборони України", від 19 березня 1993 року N 90 "Про розміри ставок заробітної плати і посадових окладів робітників, керівних та педагогічних працівників (невійськовослужбовців) навчально-допоміжнього персоналу штабів і курсів Цивільної оборони України", від 26.08.93 року N 255 "Про оплату праці робочих та службовців військових частин цивільної оборони України, а також дитячих, дошкільних та інших закладів, які утримуються при військових частинах", від 10 серпня 1994 року N 268 "Про внесення доповнень до наказів начальника штабу Цивільної оборони України щодо умов оплати праці працівників військових частин і штабів цивільної оборони", від 20 березня 1995 року N 101 "Про додаткову оплату праці окремих категорій працівників (невійськовослужбовців) за підтримання постійної бойової готовності військ Цивільної оборони України", від 5 квітня 1996 року N 125 "Про додаткову оплату праці працівників (невійськовослужбовців) мобілізаційних груп, матеріально-технічних складів та відділень (груп) воєнізованої охорони за підтримання постійної бойової готовності військ (сил) Цивільної оборони України", від 20 серпня 1996 року N 312 "Про деякі зміни умов оплати праці працівників (невійськовослужбовців) військових частин, установ і організацій Цивільної оборони України, для яких оплата праці встановлена на основі Єдиної тарифної сітки", від 16 листопада 1996 року N 416 "Про деякі зміни оплати праці робітників автомобільного транспорту (невійськовослужбовців)", від 18 жовтня 1996 року N 384 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням штабів цивільної оборони".

5. Наказ Міністра оборони СРСР від 27 березня 1987 року N 20 "Про введення в дію Інструкції про порядок виплати робітникам і службовцям Радянської Армії та Військово-Морського Флоту відсоткової надбавки за безперервну роботу" вважати таким, що не застосовується у військах Цивільної оборони України з 1 березня 2001 року.

 

Виконуючий обов'язки Міністра  

В. В. Логінов 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник
Міністра фінансів України
 

 
В. М. Матвійчук
 

Перший заступник Міністра праці та
соціальної політики України
 

 
П. П. Овчаренко
 

 

УМОВИ
оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій МНС України

1. Ці Умови оплати розроблені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 року N 134 "Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" і поширюються на працівників бюджетних установ, закладів та організацій МНС України.

2. Посадові оклади заступників керівників установ, закладів, організацій та підрозділів установ, закладів, організацій встановлюються на 5 - 15 відсотків, головних бухгалтерів - на 10 - 30 відсотків, помічників керівників - на 30 - 40 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами посадових окладів, затверджених цим наказом.

3. Посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників, які мають почесне звання, спортивні звання, науковий ступінь, підвищуються:

3.1. За почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР: "народний" - на 40 відсотків, "заслужений" - на 20 відсотків.

3.2. За спортивні звання:

"заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - на 20 відсотків;

"майстер спорту міжнародного класу" - на 15 відсотків;

"майстер спорту" - на 10 відсотків.

За наявності двох або більше звань посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників підвищуються за одним (вищим) званням.

3.3. За науковий ступінь (крім посад наукових та науково-педагогічних працівників, для яких наявність наукового ступеня передбачена кваліфікаційними вимогами):

доктора наук - на 25 відсотків;

кандидата наук - на 15 відсотків.

Підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за почесні звання, спортивні звання або науковий ступінь працівникам бюджетних установ і організацій провадиться, якщо діяльність працівників за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням чи науковим ступенем.

4. Місячні оклади прибиральників приміщень, які використовують дезінфекційні засоби, а також тих, що зайняті прибиранням туалетів, підвищуються на 10 відсотків.

5. Працівникам установлюються доплати:

5.1. У розмірі до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника або за вакантною посадою:

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам установ, закладів та організацій, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів та їх заступникам.

5.2. У розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, за кожну годину роботи з 10 години вечора до 6 години ранку.

6. Установити доплату за ненормований робочий день водіям у розмірі 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час.

7. Працівникам військ Цивільної оборони України за підтримання постійної бойової готовності військ установлюється доплата в розмірі до 50 відсотків тарифної ставки (посадового окладу).

8. Працівникам установлюються надбавки:

8.1. У розмірі до 50 відсотків посадового окладу:

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на термін її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються або зменшуються.

8.2. За роботу з відомостями, що становлять державну таємницю, до посадового окладу (ставки) залежно від ступеня секретності в розмірах:

за роботу з відомостями та їх носіями, що мають ступінь секретності "особливої важливості", - 20 відсотків;

за роботу з відомостями та їх носіями, що мають ступінь секретності "цілком таємно", - 15 відсотків;

за роботу з відомостями та їх носіями, що мають ступінь секретності "таємно", - 10 відсотків.

Зазначена надбавка встановлюється працівникам, які за умовами своєї професійної діяльності постійно працюють з відомостями, що становлять державну таємницю.

Працівники вважаються такими, які постійно працюють з відомостями, що становлять державну таємницю, якщо за своїми функціональними обов'язками вони займаються розробленням, виготовленням, обліком, зберіганням, використанням документів, виробів та інших матеріальних носіїв державної таємниці, приймають рішення з цих питань або здійснюють постійний контроль за станом захисту державної таємниці.

8.3. За вислугу років у Цивільній обороні до посадового окладу (ставки) працівникам (крім посад наукових, науково-педагогічних та інших працівників, для яких відповідні доплати передбачені іншими нормативно-правовими актами) залежно від стажу роботи, який дає право на отримання такої надбавки в розмірах:

за вислугу років понад 2 роки - 5 відсотків;

за вислугу років понад 5 років - 10 відсотків;

за вислугу років понад 10 років - 15 відсотків;

за вислугу років понад 15 років - 20 відсотків;

за вислугу років понад 20 років - 25 відсотків.

8.4. За класність водіям до тарифної ставки у розмірах:

водіям 1 класу - 25 відсотків;

водіям 2 класу - 10 відсотків.

9. Керівникам бюджетних установ, закладів та організацій надається право в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків:

9.1. Установлювати працівникам конкретні розміри посадових окладів (окладів, тарифних ставок) згідно з додатками 2 - 8 до цього наказу та конкретні розміри доплат і надбавок до посадових окладів (окладів) згідно з даними умовами оплати праці.

9.2. Надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі й на оздоровлення, за винятком матеріальної допомоги на поховання, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік.

9.3. Затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи.

10. Преміювання керівників бюджетних установ, закладів та організацій, установлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснювати за рішенням Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

11. Оплата праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій МНС України, що не передбачені цими Умовами (медичних працівників, працівників культури та інших), здійснюється відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей економіки.

 

СХЕМА
місячних посадових окладів керівних працівників, спеціалістів та службовців наукових бюджетних установ та організацій МНС України

Найменування посад 

Місячні посадові оклади, гривень 

КЕРІВНІ ПРАЦІВНИКИ  

Керівник науково-дослідного інституту (центру) 

  

доктор наук 

370 

кандидат наук 

350 

який не має наукового ступеня 

270 - 335 

Керівник філіалу науково-дослідного інституту  

  

доктор наук 

360 

кандидат наук 

340 

який не має наукового ступеня 

260 - 330 

Керівник наукової установи, організації 

  

доктор наук 

310 - 330 

кандидат наук 

280 - 310 

який не має наукового ступеня 

245 - 280 

Начальник науково-дослідного відділу (відділення, лабораторії) науково-дослідного інституту (центру), його філіалу; учений секретар інституту 

  

доктор наук 

300 - 330 

кандидат наук 

280 - 320 

який не має наукового ступеня 

255 - 280 

Начальник науково-дослідного відділу (лабораторії) наукової установи, організації 

  

доктор наук 

290 - 300 

кандидат наук 

270 - 290 

який не має наукового ступеня 

230 - 260 

Начальники науково-дослідного сектору (лабораторії), що входить до складу науково-дослідного відділу (відділення, лабораторії) науково-дослідного інституту (центру), його філіалу; учений секретар філіалу науково-дослідного інституту 

  

доктор наук 

290 - 320 

кандидат наук 

270 - 310 

який не має наукового ступеня 

230 - 270 

Начальник науково-дослідного сектору (групи), що входить до складу науково-дослідного відділу (лабораторії) наукової установи, організації 

  

доктор наук 

280 - 290 

кандидат наук 

260 - 270 

який не має наукового ступеня 

220 - 250 

Начальник відділу, який проводить наукові та науково-технічні розробки (патентно-ліцензійний, стандартизації, науково-технічної інформації та ін.) науково-дослідного інституту (центру), його філіалу 

280 - 300 

Начальник сектору (бюро, групи), який входить до складу відділів науково-дослідного інституту (центру), його філіалу, які проводять наукові та науково-технічні розробки 

210 - 270 

Головний інженер наукової установи, організації 

270 - 300 

Головний інженер (конструктор, технолог, архітектор) проекту наукової установи, організації 

230 - 290 

Начальник (завідувач) основного структурного підрозділу наукової установи, організації; начальник відділу, який проводить наукові та науково-технічні розробки в науковій установі, організації 

230 - 290 

Головний архітектор, металург, механік, енергетик, економіст, метролог та інші головні спеціалісти в основних відділах (відділеннях, лабораторіях), наукової установи, організації 

230 - 285 

Завідувач відділу охорони праці і техніки безпеки 

210 - 220 

НАУКОВІ ПРАЦІВНИКИ 

Головний науковий співробітник  

  

доктор наук  

325 

Провідний науковий співробітник  

  

доктор наук 

320 

кандидат наук  

300 

Старший науковий співробітник  

  

кандидат наук  

300 

який не має наукового ступеня  

260 

Науковий співробітник  

  

кандидат наук  

260 

який не має наукового ступеня  

230 

Молодший науковий співробітник  

  

кандидат наук  

230 

який не має наукового ступеня  

200 

ПРАЦІВНИКИ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ НАУКОВІ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РОЗРОБКИ  

Фахівці: електронник, енергетик, конструктор, контролер, математик, механік, програміст, технолог, хімік та інші 

  

провідні 

220 - 230 

1 категорії  

195 - 220 

2 категорії  

175 - 195 

без категорії  

160 - 175 

Стажист-дослідник  

180 

Техніки всіх спеціальностей: 

  

1 категорії  

160 

2 категорії  

150 

без категорії  

140 

 

СХЕМА
посадових окладів керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищих навчальних закладів цивільної оборони МНС України та територіальних курсів цивільної оборони

Найменування посад 

Місячні посадові оклади, гривень 

Помічник начальника Інституту III - IV рівня акредитації 

228 - 266 

Начальник відділу Інституту III - IV рівня акредитації: навчального, навчально-методичного та інших відділів з основної діяльності 

185 

Начальник іншого відділу, служби Інституту III - IV рівня акредитації (кадрів, обробки інформації тощо) 

160 - 175 

Учений секретар Інституту III - IV рівня акредитації* 

255 

Заступник керівника учбово-методичного центру цивільної оборони (філіалу Інституту III - IV рівня акредитації) 

195 - 210 

Заступник керівника обласних курсів цивільної оборони  

180 - 205 

Завідувач лабораторії (кабінету) учбово-методичного центру цивільної оборони (філіалу Інституту III - IV рівня акредитації) 

185 

Завідувач лабораторії (кабінету) обласних курсів цивільної оборони  

170 

Помічник керівника учбово-методичного центру цивільної оборони (філіалу Інституту III - IV рівня акредитації) 

160 

Помічник керівника обласних курсів цивільної оборони 

150 

Завідувач міських (міжрайонних) курсів  

205 

Завідувач кафедри: 

  

доктор наук 

360 

який не має наукового ступеня доктора наук 

350 

Професор: 

  

доктор наук 

350 

кандидат наук 

340 

який не має наукового ступеня 

325 

Доцент: 

  

кандидат наук 

340 

який не має наукового ступеня кандидата наук 

320 

Старший викладач: 

  

кандидат наук 

320 

який не має наукового ступеня кандидата наук 

285 

Викладач, асистент: 

  

кандидат наук 

285 

який не має наукового ступеня кандидата наук 

240 

Викладач-стажист 

220 

Методист учбового (учбово-методичного) відділу Інституту III - IV рівнів акредитації 

  

вищої категорії 

160 

1 категорії 

155 

2 категорії 

150 

без категорії 

140 

Методист, викладач територіальних курсів (обласних, міських, міжрайонних), учбово-методичних центрів цивільної оборони: 

  

вищої категорії 

185 

1 категорії 

170 

2 категорії 

160 

без категорії 

145 - 155 

Старший майстер виробничого навчання 

185 

Майстер виробничого навчання  

155 - 180 

Завідувач учбово-консультаційного пункту 

140 

____________
* Посадові оклади в такому розмірі встановлюються ученим секретарям за наявності наукового ступеня доктора наук. Особам, які мають науковий ступінь кандидата наук, посадові оклади встановлюються у розмірі 230 гривень, а тим, які не мають наукового ступеня, - у розмірі 190 гривень.

Примітки.

1. Особам з числа науково-педагогічних працівників, призначеним на посади професорів чи доцентів, які не мають відповідного вченого звання, один раз строком до двох років від часу першого обрання чи призначення посадові оклади встановлюються у таких розмірах:

професор  

340 гривень, 

доцент  

320 гривень. 

2. Посадові оклади працівників, які мають учене звання професора, збільшуються в 1,33 разу.

3. Конкретні найменування посад керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників при складанні штатних розписів визначаються за Класифікатором професій.

 

СХЕМА
місячних посадових окладів працівників відділів з питань координації діяльності соціально-психологічних служб та інформування населення і центрів соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи  

Найменування посад 

Місячні посадові оклади, гривень 

Керівник центру, начальник відділу 

185 - 250 

Практичний психолог, соціальний педагог: 

  

вищої категорії 

185 

першої категорії 

170 

другої категорії 

160 

без категорії 

145 - 155 

Соціальний працівник 

135 - 155 

Педагог-організатор 

140 - 185 

Методист: 

  

вищої категорії 

185 

першої категорії 

170 

другої категорії 

160 

без категорії 

145 - 155 

Фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою 

140 - 160 

Керівник художній 

145 - 170 

 

СХЕМА
місячних посадових окладів керівних працівників, спеціалістів та службовців, загальних для всіх бюджетних установ, закладів і організацій МНС України

Найменування посад 

Місячні посадові оклади, гривень 

Начальник автоматичної телефонної станції 

155 - 165 

Начальник станції: телефонної (крім АТС), телеграфної, радіотелеграфної, радіотехнічної та інших 

150 - 160 

Начальник (завідувач) лабораторії, бюро 

160 - 170 

Начальник господарств: теплового, вентиляційного, газового, водопровідно-каналізаційного; начальник котельної (за групами господарств і котельних): 

  

I група 

154 - 158 

II група 

150 - 154 

III група 

146 - 150 

IV група 

142 - 146 

V група 

138 - 142 

VI група 

134 - 138 

VII група 

130 - 134 

Начальник служби, відділу та самостійного відділення (крім адміністративно-господарчого), начальник команди воєнізованої охорони 

145 - 165 

Начальник: адміністративно-господарчого відділу, квартирно-експлуатаційної частини, таємної частини 

140 - 155 

Начальник групи (сектору, відділення), яке входить до складу служби (відділу); начальник групи (відділення) воєнізованої охорони та інші 

140 - 155 

Завідувач: гаражу, господарства, гуртожитку, складу, сховища 

120 - 140 

Завідувачі: архіву, канцелярії, машинописного бюро, бюро перепусток, копіювально-розмножувального бюро, фотолабораторії, експедиції, сектору, фільмотеки та інших підрозділів  

120 - 140 

Бухгалтер (з дипломом спеціаліста), бухгалтер-ревізор: 

  

провідний 

140 - 150 

I категорії 

135 - 140 

II категорії 

130 - 135 

без категорії 

125 - 130 

Фахівці: економіст, електронник, енергетик, конструктор, контролер, інспектор з постачання, з підготовки кадрів, з охорони праці і техніки безпеки, математик, механік, програміст, психолог, соціолог, технолог, хімік, художник-конструктор (дизайнер), юрисконсульт та інші: 

  

провідний 

140 - 150 

I категорії 

135 - 140 

II категорії 

130 - 135 

без категорії 

125 - 130 

Старший оперативний черговий 

140 - 150 

Оперативний черговий 

130 - 140 

Старший лаборант, який має вищу освіту, старший майстер та інші  

135 - 140 

Статистик, лаборант (який має вищу освіту), майстер 

125 - 135 

Техніки всіх спеціальностей: 

  

I категорії 

130 - 135 

II категорії 

125 - 130 

без категорії 

120 - 125 

Старший: товарознавець, касир, кодувальник, інспектор, табельник, диспетчер, друкарка; стенографістка І категорії 

130 

Товарознавець, експедитор, секретар навчальної частини, касир, інспектор, агент із забезпечення, діловод, архіваріус, диспетчер, табельник, кресляр, обліковець, комендант, кодувальник, калькулятор, лаборант, стенографістка II категорії 

125 

Друкарка, секретар-стенографістка, секретар-друкарка, секретар 

120 - 125 

 

СХЕМА
місячних окладів робітників, загальних для всіх бюджетних установ, закладів та організацій МНС України 

Найменування професій 

Місячні оклади, гривень 

Апаратник білизняних сушильних агрегатів  

122 

Апаратник хімводоочищення при веденні процесу хімочищення води  

122 

Банник 

118 

Вантажник 

120 

Вартівник 

120 

Віджимач білизни на центрифугах 

122 

Водій: електровізка, автовізка 

120 

Водій: 

  

легкового автомобіля 

120 

вантажного автомобіля 

122 

автобуса 

125 

Газозварник 

120 - 125 

Гардеробник 

118 

Гідрометеоспостерігач 

120 

Двірник 

120 

Дозиметрист 

130 

Електромеханік зв'язку 

125 

Електромеханік зв'язку (старший) 

130 

Кастелянка 

120 

Кіномеханік: 

  

1 категорії 

130 

2 категорії 

133 

3 категорії 

135 

Комплектувальник білизни 

120 

Комірник 

120 

Комірник (старший) 

122 

Контролер: водопровідного господарства, газового господарства  

124 

Копіювальник 

124 

Кочегар-випалювач 

120 

Кур'єр 

118 

Кухар 

120 - 125 

Кухонний робітник 

120 

Лаборант (б/о) 

122 

Майстер-налагоджувальник з технічного обслуговування машинно-тракторного парку 

120 - 125 

Маляр 

124 - 130 

Маркувальник 

120 

Машиніст прання та ремонту спецодягу (білизни) 

122 

Машиністи: двигунів внутрішнього згоряння, котельної установки, котлів, насосних установок 

120 - 125 

Муляр 

124 - 130 

Опалювач 

120 

Оператор: апаратів мікрофільмування та копіювання, копіювальних і розмножувальних машин, електронно-обчислювальних машин 

124 - 130 

Оператор: котельної, пральних машин, теплових мереж, теплового пункту, хлораторної установки 

120 - 125 

Підсобний робітник 

118 

Пічник 

124 - 130 

Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів, покрівельник сталевих покрівель 

124 - 130 

Прасувальник 

122 

Прибиральник виробничих приміщень 

122 

Прибиральник службових приміщень 

120 

Прибиральник територій 

122 

Проявлювач 

124 - 130 

Робітник з благоустрою (на роботах з видалення нечистот уручну)  

126 

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків 

130 

Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями 

126 

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків 

130 - 135 

Садівник 

120 

Столяр 

124 - 130 

Сторож 

120 

Стрілець воєнізованої охорони 

  

1 класу 

125 

2 класу 

122 

Телефоніст міжміського телефонного зв'язку, оператор зв'язку, радіооператор 

  

1 класу 

128 

2 класу 

126 

3 класу 

124 

Телефоніст місцевого телефонного зв'язку  

  

1 класу 

126 

2 класу 

125 

3 класу 

124 

Тесляр 

124 - 130 

Токар 

120 - 125 

Фотограф 

124 - 130 

Черговий: бюро перепусток, гуртожитку 

120 

Чистильник  

122 

Швачка  

120 - 125 

Швейцар 

118 

Шеф-кухар 

135 

Штукатур  

124 - 130 

 

СХЕМА
місячних тарифних ставок робітників бюджетних установ, закладів та організацій МНС України 

Професія 

Місячні тарифні ставки, гривень 

II 

III 

IV 

VI 

Робітники, зайняті на ремонті і наладці устаткування 

120 

122 

124 

126 

128 

130 

Робітники, зайняті на ремонті і наладці електронного та іншого особливо складного обладнання 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

 

СХЕМА
місячних тарифних ставок працівників автомобільного транспорту

1. Водії автомобілів (важкі вантажні автомобілі з великою вантажопідйомністю та вантажні автомобілі):

Вантажопідйомність (тонн) 

Місячні тарифні ставки за групами автомобілів, гривень 

1-ша група 

2-га група 

3-тя група 

Бортові автомобілі та автомобілі-фургони загального призначення 

Спеціалізовані та спеціальні автомобілі: самоскиди, цистерни, рефрижератори, контейнеровози, пожежні, техдопомоги, снігоприбиральні, поливальні, автокрани, автонавантажувачі та інші сідельні тягачі з причепами 

Автомобілі для перевезень цементу, отрутохімікатів, трупів, безводного аміаку, аміачної води, гнилісного сміття, асенізаційних вантажів 

До 1,5 

118 

120 

125 

Від 1,5 до 3 

118 

120 

125 

Від 3 до 5 

118 

120 

125 

Від 5 до 7 

118 

120 

125 

Від 7 до 10 

118 

120 

125 

Від 10 до 20 

118 

120 

125 

Від 20 до 40  

118 

120 

125  

Від 40 до 60  

118 

120 

Понад 60  

120 

2. Водії автомобілів (автомобілі /крім вантажних/ та фургони):

Клас автомобіля 

Робочий об'єм двигуна (у літрах) 

Місячні тарифні ставки, гривень 

Загальні 

При роботі на легкових таксомоторах у містах з чисельністю населення 500 тис. чоловік і більше, на санітарних автомобілях (крім швидкої медичної допомоги) 

Особливо малий і малий 

до 1,8 

120 

125 

Середній 

від 1,8 до 3,5 

120 

125 

Великий 

понад 3,5 

120 

125 

3. Водії автомобілів (автобусів):

Клас автомобіля 

Габаритна довжина автобуса (метрів) 

Місячні тарифні ставки, гривень  

Загальні 

При роботі на міських та екскурсійних маршрутах із чисельністю населення 500 тис. чоловік і більше, на санітарних автобусах (крім швидкої медичної допомоги) 

Особливо малий 

до 5 

120 

120 

Малий 

від 5 до 6,5 

120 

125 

від 6,5 до 7,5 

120 

125 

Середній 

від 7,5 до 9,5 

125 

125 

Великий 

від 9,5 до 11 

125 

125 

від 11 до 12 

125 

125 

від 12 до 15 

125 

125 

понад 15 

125 

125 

4. Водії мототранспортних засобів - 120 гривень.

5. Начальнику автотранспортного підрозділу з рухомим складом від 50 до 100 одиниць установлюється посадовий оклад у розмірі 150 грн., а більше - 170 грн.

6. Старшому механіку, який здійснює керівництво автотранспортним підрозділом з рухомим складом від 25 до 50 наявних автомобілів, шляхових машин посадовий оклад установлюється в розмірі 135 грн., а з рухомим складом від 15 до 25 одиниць - 130 грн., механікам - 125 грн.

 

Розміри
погодинної оплати праці працівників за проведення навчальних занять

Контингент 

Ставки погодинної оплати, гривень 

професор 

доктор наук 

доцент або кандидат наук 

особи, які не мають наукового ступеня 

Учні шкіл, професійно-технічних навчальних закладів, гімназій, ліцеїв, студенти вищих навчальних закладів I та II рівнів акредитації та інші аналогічні категорії учнів, робітники, працівники, слухачі курсів, які займають посади, що вимагають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра; перепідготовка кадрів з видачею диплома молодшого спеціаліста, бакалавра 

6,13 

4,85 

4,15 

3,46 

Студенти вищих навчальних закладів III та IV рівнів акредитації 

11,38 

9,00 

6,93 

5,54 

Аспіранти, слухачі курсів, які займають посади, що вимагають освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра; перепідготовка кадрів з видачею диплома спеціаліста, магістра 

13,13 

10,39 

8,31 

6,93 

Примітки:

1. Ставки погодинної оплати включають оплату за дні відпустки.

2. Ставки погодинної оплати праці лікарів-консультантів, які залучаються установами охорони здоров'я для проведення консультацій з інших установ (організацій), установлюються для професора, доктора наук у розмірі 13,16 гривні.

3. Оплата праці членів журі конкурсів та оглядів, а також рецензентів конкурсних робіт здійснюється за ставками погодинної оплати праці, передбаченими для осіб, які проводять навчальні заняття із студентами вищих навчальних закладів III та IV рівнів акредитації.

____________

Опрос