Идет загрузка документа (49 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении дополнений в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по сбору, заготовке отдельных видов отходов как вторичного сырья

Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, Министерство экологии и природных ресурсов Украины (1)
Приказ от 20.06.2001 № 90/221
Утратил силу

Про внесення доповнень до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини

Наказ Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства екології та природних ресурсів України
від 20 червня 2001 року N 90/221

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 липня 2001 р. за N 563/5754

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства екології та природних ресурсів України від 19 березня 2001 року N 52/105

згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 
Міністерства екології та природних ресурсів України
від 12 грудня 2011 року N 326/515)

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" і постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" НАКАЗУЄМО:

1. Унести доповнення до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини, затверджених спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства екології та природних ресурсів України від 19.03.2001 N 52/105, який зареєстрований Міністерством юстиції України 06.04.2001 за N 319/5510, що додаються.

2. Управлінню ліцензування Головного управління реєстрації та ліцензування Держпідприємництва України (Іванченко О. Б.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню екологічної політики, інформації та зв'язків з громадськістю (Потапов В. І.) забезпечити публікацію наказу "Про внесення доповнень до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини" у засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держпідприємництва України Третьякова С. І. та заступника Міністра екології та природних ресурсів України Стеценка М. П.

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
О. В. Кужель
 

Міністр екології та природних
ресурсів України
 

 
І. О. Заєць
 

 

ДОПОВНЕННЯ
до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини

Пункт 1 доповнити підпунктами такого змісту:

"1.6. Для одержання ліцензії на провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини суб'єкт господарської діяльності подає до Мінекоресурсів України заяву встановленого зразка (додаток 1). Зазначена заява подається особисто або через уповноважену особу.

1.7. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом (додаток 2), копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів Мінекоресурсів України та підписом відповідальної особи.

1.8. У разі створення у ліцензіата нової філії, іншого нового відокремленого підрозділу, які провадитимуть вид господарської діяльності згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен подати до органу ліцензування заяву встановленого зразка про видачу копії ліцензії (додаток 3), а також документи відповідно до статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

1.9. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії відповідно до статті 16 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до Мінекоресурсів України заяву про переоформлення ліцензії (додаток 4) разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені підстави.

1.10. У разі втрати або пошкодження ліцензії ліцензіат зобов'язаний звернутися до Мінекоресурсів України із заявою про видачу дубліката ліцензії (додаток 5). До заяви в разі втрати ліцензії додається документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії, а в разі пошкодження - непридатна для користування ліцензія і документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії". 

 

Заступник начальника
Головного управління - начальник
управління ліцензування
 

 
 
О. Б. Іванченко
 

Начальник Управління відходів  

О. М. Толстіков 

 

Міністерство екології та природних ресурсів України 

ЗАЯВА
про видачу ліцензії

Заявник _________________________________________________________
                   (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи) 
_________________________________________________________________
                         (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи 
_________________________________________________________________
                           або серія і номер паспорта фізичної особи, ким і коли виданий) 
_________________________________________________________________
                  (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи)
_________________________________________________________________

________________
(телефон) 

____________
(факс) 

________________________
(адреса електронної пошти) 

організаційно-правова форма
__________________________
__________________________
__________________________ 

ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших платежів ______________________
______________________________

банківські реквізити _______________________________________________
                                                      (поточний рахунок, МФО, найменування відділення банку)
_________________________________________________________________

Коди:  

КОПФГ _______________, КОАТУУ ______________, 

  

СПОДУ _______________, КФВ __________________ 

просить видати ліцензію на провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини з таких робіт (непотрібне закреслити):

1. 

збирання, заготівля макулатури 

(код 37.01) 

2. 

збирання, заготівля склобою 

(код 37.02) 

3. 

збирання, заготівля відходів полімерних 

(код 37.03) 

4. 

збирання, заготівля відходів гумових, у тому числі зношених шин 

(код 37.04) 

5. 

збирання, заготівля матеріалів текстильних вторинних 

(код 37.05) 

Місце провадження діяльності _______________________________________

Відомості про відокремлені підрозділи (філії), що провадитимуть діяльність на підставі ліцензії:

N з/п 

Найменування 

Місцезнаходження 

Тел./факс 

Код роботи 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

З Ліцензійними умовами провадження вказаного виду діяльності, порядком контролю за їх додержанням ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

До заяви додаються документи, які прийняті за описом N ______

Підпис заявника  

____________
(підпис)  

____________________
(прізвище, ініціали) 

"___" _______________ 20__ р. 

М. П. 

  

Дата і номер реєстрації заяви "___" _______________ 20__ р. N __________

______________________________
(посада особи, яка прийняла заяву)  

____________
(підпис)  

____________________
(прізвище, ініціали) 

 

Міністерство екології та природних ресурсів України

ОПИС N ____
документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії

на провадження __________________________________________________
                                                                                      (вид діяльності) 

від ______________________________________________________________
                                                                            (суб'єкт господарювання)
_________________________________________________________________

Дата і номер реєстрації заяви "___" _______________ 20__ р. N __________

N з/п 

Найменування документа 

Кількість аркушів 

Примітки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Прийняв _______________________________________________ документів
                                                                  (цифрами і літерами) 

"___" _______________ 20__ р.

______________________________
(посада особи, яка прийняла заяву)  

____________
(підпис)  

____________________
(прізвище, ініціали) 

Копію опису отримав

"___" _______________ 20__ р.

______________________________
(посада представника суб'єкта)  

____________
(підпис)  

____________________
(прізвище, ініціали) 

Відмітка про дату прийняття документів, що підтверджують унесення заявником плати за видачу ліцензії:

Документи ______________________________________________________
________________________________________________________________

Дата "___" _______________ 20__ р.

  _________________________________ _______________ ________________
         (посада особи, яка прийняла документи)                    (підпис)              (прізвище, ініціали) 

 

Міністерство екології та природних ресурсів України

ЗАЯВА
про видачу копії ліцензії

Заявник _________________________________________________________
                    (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
_________________________________________________________________
                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи 
_________________________________________________________________
                            або серія і номер паспорта фізичної особи, ким і коли виданий)
_________________________________________________________________
               (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи)
_________________________________________________________________

________________
(телефон) 

____________
(факс) 

________________________
(адреса електронної пошти) 

організаційно-правова форма
__________________________
__________________________
__________________________ 

ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших платежів __________________________
__________________________________

банківські реквізити ________________________________________________
                                                           (поточний рахунок, МФО, найменування відділення банку)
__________________________________________________________________

Коди:  

КОПФГ _______________, КОАТУУ ______________, 

  

СПОДУ _______________, КФВ __________________ 

просить видати копію ліцензії (N _____ серія ______) на провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини з таких робіт (непотрібне закреслити):

1. 

збирання, заготівля макулатури 

(код 37.01) 

2. 

збирання, заготівля склобою 

(код 37.02) 

3. 

збирання, заготівля відходів полімерних 

(код 37.03) 

4. 

збирання, заготівля відходів гумових, у тому числі зношених шин 

(код 37.04) 

5. 

збирання, заготівля матеріалів текстильних вторинних 

(код 37.05) 

видану Міністерством екології та природних ресурсів України "___" _______________ 20__ року

строк дії ліцензії __________________________________________________

Підстава для видачі копії ліцензії __________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Місце провадження діяльності ______________________________________

Відомості про відокремлені підрозділи (філії), що провадитимуть діяльність на підставі ліцензії:

N з/п 

Найменування 

Місцезнаходження 

Тел./факс 

Код роботи 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

У зв'язку зі створенням у ліцензіата нової філії (нового відокремленого підрозділу) до заяви додаються документи, які прийняті за описом N ______

Підпис заявника  

____________
(підпис)  

____________________
(прізвище, ініціали) 

"___" _______________ 20__ р. 

М. П. 

  

Дата і номер реєстрації заяви "___" _______________ 20__ р. N __________

______________________________
(посада особи, яка прийняла заяву)  

____________
(підпис)  

____________________
(прізвище, ініціали) 

 

Міністерство екології та природних ресурсів України

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії

Заявник _________________________________________________________
                    (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
_________________________________________________________________
                             (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи
_________________________________________________________________
                              або серія і номер паспорта фізичної особи, ким і коли виданий)
_________________________________________________________________
                  (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи) 
_________________________________________________________________

________________
(телефон) 

____________
(факс) 

________________________
(адреса електронної пошти) 

організаційно-правова форма
__________________________
__________________________
__________________________ 

ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших платежів __________________________
__________________________________

банківські реквізити ________________________________________________
                                                     (поточний рахунок, МФО, найменування відділення банку)
_________________________________________________________________

Коди:  

КОПФГ _______________, КОАТУУ ______________, 

  

СПОДУ _______________, КФВ __________________ 

просить переоформити ліцензію (N _____ серія ______) на провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини з таких робіт (непотрібне закреслити):

1. 

збирання, заготівля макулатури 

(код 37.01) 

2. 

збирання, заготівля склобою 

(код 37.02) 

3. 

збирання, заготівля відходів полімерних 

(код 37.03) 

4. 

збирання, заготівля відходів гумових, у тому числі зношених шин 

(код 37.04) 

5. 

збирання, заготівля матеріалів текстильних вторинних 

(код 37.05) 

видану Міністерством екології та природних ресурсів України "___" _______________ 20__ року

строк дії ліцензії __________________________________________________

Підстава для переоформлення ліцензії _____________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Місце провадження діяльності ______________________________________

Відомості про відокремлені підрозділи (філії), що провадитимуть діяльність на підставі ліцензії:

N
з/п 

Найменування 

Місцезнаходження 

Тел./факс 

Код роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У зв'язку із виникненням у ліцензіата підстав для переоформлення ліцензії до заяви додаються документи, які прийняті за описом N _______

Підпис заявника  

____________
(підпис)  

____________________
(прізвище, ініціали) 

"___" _______________ 20__ р. 

М. П. 

  

Дата і номер реєстрації заяви "___" _______________ 20__ р. N __________

______________________________
(посада особи, яка прийняла заяву)  

____________
(підпис)  

____________________
(прізвище, ініціали) 

 

Міністерство екології та природних ресурсів України

ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії

Заявник _________________________________________________________
                    (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
_________________________________________________________________
                           (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи 
_________________________________________________________________
                              або серія і номер паспорта фізичної особи, ким і коли виданий)
_________________________________________________________________
                  (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи) 
_________________________________________________________________

________________
(телефон) 

____________
(факс) 

________________________
(адреса електронної пошти) 

організаційно-правова форма
__________________________
__________________________
__________________________ 

ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших платежів __________________________
__________________________________

банківські реквізити ________________________________________________
                                                       (поточний рахунок, МФО, найменування відділення банку)
_________________________________________________________________

Коди:  

КОПФГ _______________, КОАТУУ ______________, 

  

СПОДУ _______________, КФВ __________________ 

просить видати дублікат ліцензії (N _____ серія ______) на провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини з таких робіт (непотрібне закреслити):

1. 

збирання, заготівля макулатури 

(код 37.01) 

2. 

збирання, заготівля склобою 

(код 37.02) 

3. 

збирання, заготівля відходів полімерних 

(код 37.03) 

4. 

збирання, заготівля відходів гумових, у тому числі зношених шин 

(код 37.04) 

5. 

збирання, заготівля матеріалів текстильних вторинних 

(код 37.05) 

видану Міністерством екології та природних ресурсів України "___" _______________ 20__ року

строк дії ліцензії __________________________________________________

Підстава для видачі дубліката ліцензії ______________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Місце провадження діяльності ______________________________________

Відомості про відокремлені підрозділи (філії), що провадитимуть діяльність на підставі ліцензії:

N
з/п 

Найменування 

Місцезнаходження 

Тел./факс 

Код роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До заяви додається ________________________________________________
                                                             (указати: документ, що підтверджує внесення плати
_________________________________________________________________
                          за видачу дубліката ліцензії, непридатну для користування ліцензію) 

Підпис заявника  

____________
(підпис)  

____________________
(прізвище, ініціали) 

"___" _______________ 20__ р. 

М. П. 

  

Дата і номер реєстрації заяви "___" _______________ 20__ р. N __________

______________________________
(посада особи, яка прийняла заяву)  

____________
(підпис)  

____________________
(прізвище, ініціали) 

____________

Опрос