Идет загрузка документа (53 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении дополнений в Лицензионные условия проведения деятельности по осуществлению операций в сфере обращения с опасными отходами

Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, Министерство экологии и природных ресурсов Украины (1)
Приказ от 20.06.2001 № 89/220
Утратил силу

Про внесення доповнень до Ліцензійних умов провадження діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами

Наказ Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства екології та природних ресурсів України
від 20 червня 2001 року N 89/220

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 липня 2001 р. за N 562/5753

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства екології та природних ресурсів України від 12 лютого 2001 року N 27/44

згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 
Міністерства екології та природних ресурсів України
від 12 грудня 2011 року N 326/515)

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" і постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" НАКАЗУЄМО:

1. Унести доповнення до Ліцензійних умов провадження діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, затверджених спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства екології та природних ресурсів України від 12.02.2001 N 27/44, який зареєстрований Міністерством юстиції України 01.03.2001 за N 187/5378, що додаються.

2. Управлінню ліцензування Головного управління реєстрації та ліцензування Держпідприємництва України (Іванченко О. Б.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню екологічної політики, інформації та зв'язків з громадськістю (Потапов В. І.) забезпечити публікацію наказу "Про внесення доповнень до Ліцензійних умов провадження діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами" у засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держпідприємництва України Третьякова С. І. та заступника Міністра екології та природних ресурсів України Стеценка М. П.

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва 

 
 
О. В. Кужель
 

Міністр екології та природних
ресурсів України
 

 
І. О. Заєць
 

 

ДОПОВНЕННЯ
до Ліцензійних умов провадження діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами

1. Пункт 1 доповнити підпунктами такого змісту:

"1.5. Для одержання ліцензії на провадження діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами суб'єкт господарської діяльності подає до Мінекоресурсів України заяву встановленого зразка (додаток 1). Зазначена заява подається особисто або через уповноважену особу.

1.6. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом (додаток 2), копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів Мінекоресурсів України та підписом відповідальної особи.

1.7. У разі створення у ліцензіата нової філії, іншого нового відокремленого підрозділу, які провадитимуть вид господарської діяльності згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен подати до органу ліцензування заяву встановленого зразка про видачу копії ліцензії (додаток 3), а також документи відповідно до статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

1.8. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії відповідно до статті 16 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до Мінекоресурсів України заяву про переоформлення ліцензії (додаток 4) разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені підстави.

1.9. У разі втрати або пошкодження ліцензії ліцензіат зобов'язаний звернутися до Мінекоресурсів України із заявою про видачу дубліката ліцензії (додаток 5). До заяви в разі втрати ліцензії додається документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії, а в разі пошкодження - непридатна для користування ліцензія і документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії". 

2. У зв'язку з цим доповнити пункт 2 і додаток до пункту 2 цифрою 6 після слова "додаток".

 

Заступник начальника Головного
управління - начальник управління
ліцензування
 

 
 
О. Б. Іванченко
 

Начальник Управління відходів 

О. М. Толстіков 

 

Міністерство екології та природних ресурсів України

ЗАЯВА
про видачу ліцензії

Заявник _________________________________________________________
                    (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи) 

_________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або серія і номер паспорта

_________________________________________________________________
                                                         фізичної особи, ким і коли виданий) 

_________________________________________________________________
                    (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_______________
(телефон) 

___________
(факс) 

________________________
(адреса електронної пошти) 

організаційно-правова форма
______________________________
______________________________
______________________________ 

ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших платежів
_________________________________
_________________________________ 

банківські реквізити _______________________________________________
                                                     (поточний рахунок, МФО, найменування відділення банку)
________________________________________________________________ 

Коди: 

КОПФГ _________________, 

КОАТУУ ________________, 

  

СПОДУ _________________, 

КФВ ____________________ 

просить видати ліцензію на провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами з таких робіт (непотрібне закреслити):

1. 

збирання небезпечних відходів 

(код 38.01) 

2. 

перевезення небезпечних відходів 

(код 38.02) 

3. 

зберігання небезпечних відходів 

(код 38.03) 

4. 

оброблення небезпечних відходів 

(код 38.04) 

5. 

утилізація небезпечних відходів 

(код 38.05) 

6. 

видалення небезпечних відходів 

(код 38.06) 

7. 

знешкодження небезпечних відходів 

(код 38.07) 

8. 

захоронення небезпечних відходів 

(код 38.08) 

Місце провадження діяльності ______________________________________

Нормативно-технічна документація, за якою здійснюються операції поводження небезпечними відходами:

_________________________________________________________________
                          (вказати технологічний регламент, технічні умови, державний стандарт, 

_________________________________________________________________
                                                 локальні спеціальні правила, інструкції тощо) 

_________________________________________________________________

Відомості про відокремлені підрозділи (філії), що провадитимуть діяльність на підставі ліцензії:

N з/п 

Найменування 

Місцезнаходження 

Тел.
факс 

Код роботи 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

З Ліцензійними умовами провадження вказаного виду діяльності, порядком контролю за їх додержанням ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

До заяви додаються документи, які прийняті за описом N _________

Підпис заявника 

____________________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 

"___" _______________ 20__ р. 

М. П. 

  

Дата і номер реєстрації заяви "___" _______________ 20__ р. N _______

_______________________________
(посада особи, яка прийняла заяву) 

__________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 

 

Міністерство екології та природних ресурсів України

ОПИС N _______
документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії

на провадження ___________________________________________________
                                                                                (вид діяльності)

від ______________________________________________________________
                                                                       (суб'єкт господарювання) 

_________________________________________________________________

Дата і номер реєстрації заяви "___" _______________ 20__ р. N _______

N з/п 

Найменування документа 

Кількість аркушів 

Примітки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Прийняв _______________________________________________ документів
                                                        (цифрами і літерами)

"___" _______________ 20__ р.

_______________________________
(посада особи, яка прийняла заяву) 

__________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 

Копію опису отримав

"___" _______________ 20__ р.

_______________________________
(посада представника суб'єкта 

__________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 

 

Відмітка про дату прийняття документів, що підтверджують унесення заявником плати за видачу ліцензії:

Документи _______________________________________________________
_________________________________________________________________

Дата "___" _______________ 20__ р.

_______________________________
(посада особи, яка прийняла документи) 

__________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 


 

Міністерство екології та природних ресурсів України

ЗАЯВА
про видачу копії ліцензії

Заявник _________________________________________________________
                    (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи) 

_________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або серія і номер паспорта

_________________________________________________________________
                                                         фізичної особи, ким і коли виданий) 

_________________________________________________________________
                       (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи) 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_______________
(телефон) 

___________
(факс) 

________________________
(адреса електронної пошти) 

організаційно-правова форма
______________________________
______________________________
______________________________ 

ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших платежів
_________________________________
_________________________________ 

банківські реквізити _____________________________________________
                                                     (поточний рахунок, МФО, найменування відділення банку) 

________________________________________________________________

Коди: 

КОПФГ _________________, 

КОАТУУ ________________, 

  

СПОДУ _________________, 

КФВ ____________________ 

просить видати копію ліцензії (N _________ серія ________) на провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами з таких робіт (непотрібне закреслити):

1. 

збирання небезпечних відходів 

(код 38.01) 

2. 

перевезення небезпечних відходів 

(код 38.02) 

3. 

зберігання небезпечних відходів 

(код 38.03) 

4. 

оброблення небезпечних відходів 

(код 38.04) 

5. 

утилізація небезпечних відходів 

(код 38.05) 

6. 

видалення небезпечних відходів 

(код 38.06) 

7. 

знешкодження небезпечних відходів 

(код 38.07) 

8. 

захоронення небезпечних відходів 

(код 38.08) 

видану Міністерством екології та природних ресурсів України
"___" _______________ 20__ року

строк дії ліцензії _________________________________________________

Підстава для видачі копії ліцензії _________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Місце провадження діяльності _____________________________________

Відомості про відокремлені підрозділи (філії), що провадитимуть діяльність на підставі ліцензії:

N з/п 

Найменування 

Місцезнаходження 

Тел.
факс 

Код роботи 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

У зв'язку зі створенням у ліцензіата нової філії (нового відокремленого підрозділу) до заяви додаються документи, які прийняті за описом N ______

Підпис заявника 

__________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 

"___" _______________ 20__ р. 

М. П. 

  

Дата і номер реєстрації заяви "___" _______________ 20__ р. N ________

_______________________________
(посада особи, яка прийняла заяву) 

__________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 

 

Міністерство екології та природних ресурсів України

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії

Заявник _________________________________________________________
                    (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи) 

_________________________________________________________________
 (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або серія і номер паспорта

_________________________________________________________________
                                                     фізичної особи, ким і коли виданий) 

_________________________________________________________________
               (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи) 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_______________
(телефон) 

___________
(факс) 

________________________
(адреса електронної пошти) 

організаційно-правова форма
______________________________
______________________________
______________________________ 

ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших платежів
_________________________________
_________________________________ 

банківські реквізити ______________________________________________
                                                      (поточний рахунок, МФО, найменування відділення банку) 

________________________________________________________________

Коди: 

КОПФГ _________________, 

КОАТУУ ________________, 

  

СПОДУ _________________, 

КФВ ____________________ 

просить переоформити ліцензію (N ______ серія ______) на провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами з таких робіт (непотрібне закреслити):

1. 

збирання небезпечних відходів 

(код 38.01) 

2. 

перевезення небезпечних відходів 

(код 38.02) 

3. 

зберігання небезпечних відходів 

(код 38.03) 

4. 

оброблення небезпечних відходів 

(код 38.04) 

5. 

утилізація небезпечних відходів 

(код 38.05) 

6. 

видалення небезпечних відходів 

(код 38.06) 

7. 

знешкодження небезпечних відходів 

(код 38.07) 

8. 

захоронення небезпечних відходів 

(код 38.08) 

видану Міністерством екології та природних ресурсів України
"___" _______________ 20__ року

строк дії ліцензії __________________________________________________ 

Підстава для переоформлення ліцензії ____________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Місце провадження діяльності _____________________________________

Відомості про відокремлені підрозділи (філії), що провадитимуть діяльність на підставі ліцензії:

N з/п 

Найменування 

Місцезнаходження 

Тел. факс 

Код роботи 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

У зв'язку із виникненням у ліцензіата підстав для переоформлення ліцензії до заяви додаються документи, які прийняті за описом N ___________

Підпис заявника 

__________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 

"___" _______________ 20__ р. 

М. П. 

  

Дата і номер реєстрації заяви "___" _______________ 20__ р. N ________

_______________________________
(посада особи, яка прийняла заяву) 

__________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 

 

Міністерство екології та природних ресурсів України

ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії

Заявник _________________________________________________________
                    (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи) 

_________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або серія і номер паспорта

_________________________________________________________________
                                                 фізичної особи, ким і коли виданий) 

_________________________________________________________________
                     (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи) 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_______________
(телефон) 

___________
(факс) 

________________________
(адреса електронної пошти) 

організаційно-правова форма
______________________________
______________________________
______________________________ 

ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших платежів
_________________________________
_________________________________ 

банківські реквізити _______________________________________________
                                                   (поточний рахунок, МФО, найменування відділення банку) 

_________________________________________________________________

Коди: 

КОПФГ _________________, 

КОАТУУ ________________, 

  

СПОДУ _________________, 

КФВ ____________________ 

просить видати дублікат ліцензії (N _______ серія _________) на провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами з таких робіт (непотрібне закреслити):

1. 

збирання небезпечних відходів 

(код 38.01) 

2. 

перевезення небезпечних відходів 

(код 38.02) 

3. 

зберігання небезпечних відходів 

(код 38.03) 

4. 

оброблення небезпечних відходів 

(код 38.04) 

5. 

утилізація небезпечних відходів 

(код 38.05) 

6. 

видалення небезпечних відходів 

(код 38.06) 

7. 

знешкодження небезпечних відходів 

(код 38.07) 

8. 

захоронення небезпечних відходів 

(код 38.08) 

видану Міністерством екології та природних ресурсів України
"___" _______________ 20__ року

строк дії ліцензії _________________________________________________

Підстава для видачі дубліката ліцензії ____________________________

Місце провадження діяльності _____________________________________

Відомості про відокремлені підрозділи (філії), що провадитимуть діяльність на підставі ліцензії:

N з/п 

Найменування 

Місцезнаходження 

Тел. факс 

Код роботи 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

До заяви додається ________________________________________________
                                                            (указати: документ, що підтверджує внесення плати

_________________________________________________________________
                               за видачу дубліката ліцензії, непридатну для користування ліцензію) 

Підпис заявника 

__________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 

"___" _______________ 20__ р. 

М. П. 

  

Дата і номер реєстрації заяви "___" _______________ 20__ р. N ________

_______________________________
(посада особи, яка прийняла заяву) 

__________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 

____________

Опрос