Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Типового положения о службе регулирования движения судов

Минтранс
Положение, Приказ от 28.05.2001 № 340
редакция действует с 11.09.2018

Про затвердження Типового положення про службу регулювання руху суден

Наказ Міністерства транспорту України
від 28 травня 2001 року N 340

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 червня 2001 р. за N 545/5736

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
 від 3 березня 2006 року N 218
,
 
наказами Міністерства інфраструктури України
від 1 листопада 2011 року N 487
,
від 16 серпня 2016 року N 278
,
від 6 серпня 2018 року N 354

З метою удосконалення роботи служби регулювання руху суден (далі - СРРС) та відповідно до статей 3 і 111 Кодексу торговельного мореплавства України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типове положення про службу регулювання руху суден, що додається.

2. Державний нагляд і загальне керівництво за діяльністю служб регулювання руху суден здійснює Міністерство інфраструктури України через Державну службу морського та річкового транспорту України.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства інфраструктури України від 16.08.2016 р. N 278,
від 06.08.2018 р. N 354)

3. Керівникам морських торговельних портів та державного підприємства "Дельта-лоцман" у тримісячний термін привести положення про СРРС у відповідність до цього Типового положення.

4. Державному департаменту морського і річкового транспорту (Зубков В. О.) після державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України довести його до відома усіх зацікавлених підприємств, установ та організацій. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра транспорту України Севрюкова В. В.

 

Міністр 

Л. Костюченко 

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
ПРО СЛУЖБУ РЕГУЛЮВАННЯ РУХУ СУДЕН

(У тексті Положення слова "Міністерство транспорту України" замінено словами "Міністерство транспорту та зв'язку України" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 3 березня 2006 року N 218)

(У тексті Типового положення слова "Держфлотінспекція України" у всіх відмінках замінено словом "Укрморрічінспекція" у відповідному відмінку; слова "Міністерство транспорту та зв'язку України" та "Мінтранс України" у всіх відмінках замінено відповідно словами "Міністерство інфраструктури України" та "Мінінфраструктури України" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 1 листопада 2011 року N 487)

(У тексті Типового положення слово "Укрморрічінспекція" у всіх відмінках замінено словом "Укртрансбезпека" у відповідному відмінку згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 16 серпня 2016 року N 278)

(У тексті Типового положення слова "Державна служба України з безпеки на транспорті", "Укртрансбезпека" у всіх відмінках замінено відповідно словами "Державна служба морського та річкового транспорту України", "Морська адміністрація" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 6 серпня 2018 року N 354)

1. Загальні положення

1.1. Типове положення про службу регулювання руху суден (далі - Типове положення) розроблено відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України, "Международной конвенции по охране человеческой жизни на море" (Лондон, 1974), Резолюції Міжнародної морської організації (ІМО) А.857(20) "Керівництво для служб руху суден" від 27.11.97 і установлює організаційно-правовий статус, функції, права та відповідальність служб регулювання руху суден (далі - СРРС), крім флоту рибної промисловості.

1.2. СРРС у своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства інфраструктури України, міжнародними договорами України, цим Положенням.

2. Терміни та визначення

2.1. Зона дії СРРС - район, у межах якого СРРС виконує закріплені за нею функції.

2.2. Навігаційна допомога (радіолокаційне проведення) - послуга СРРС, що надається у складних гідрометеорологічних умовах або при виході з ладу чи відсутності на судні необхідних навігаційних приладів шляхом передачі інформації, яка сприятиме прийняттю відповідних рішень капітаном судна щодо безпечного плавання цього судна.

3. Правовий статус СРРС

3.1. СРРС створюється Міністерством інфраструктури України (далі - Мінінфраструктури України) відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України.

3.2. Регіональні СРРС можуть створюватись як державні підприємства, що здійснюють функції регулювання руху суден і лоцманського обслуговування.

3.3. Доцільність створення або удосконалення існуючої СРРС обґрунтовується техніко-економічними дослідженнями. Обґрунтування направляється для розгляду і надання висновків до Державної служби морського та річкового транспорту України.

(пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства інфраструктури України від 01.11.2011 р. N 487,
 від 16.08.2016 р. N 278)

3.4. Зона дії СРРС і порядок руху суден у ній встановлюється правилами плавання у цій зоні, що затверджуються Мінінфраструктури України за погодженням з Морською адміністрацією.

Залежно від зони дії СРРС поділяються на:

- портові СРРС, що обслуговують судна на акваторії порту та на підходах до нього; 

- регіональні (прибережні) СРРС, що обслуговують судна в прибережних водах та вузькостях чи у суміжних акваторіях декількох морських або морських та річкових портів. 

Зона дії СРРС при необхідності поділяється на сектори, кількість яких повинна бути мінімальною. Межі зон та секторів не повинні проходити через місця, де судна звично змінюють курс чи маневрують, або де вони наближаються до районів сходження, точок з'єднання шляхів або перехрещення руху суден. Спільні участки для двох суміжних зон чи секторів повинні складати не менш ніж одну милю.

3.5. У залежності від протяжності зони дії, навігаційних та гідрометеорологічних умов, кількості портів, що обслуговуються, інтенсивності руху суден, кількості постів регулювання руху суден (підцентрів), автоматичних радіолокаційних постів, що входять до складу СРРС, оснащеності технічними засобами, а також функцій, що виконуються, СРРС надається відповідна класифікаційна категорія.

Порядок проведення огляду та надання СРРС класифікаційної категорії затверджуються Мінінфраструктури України.

3.6. Утримання СРРС здійснюється за рахунок коштів від збору за послуги СРРС відповідно до Порядку надання послуг з регулювання руху суден, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 08 травня 2013 року N 291, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 травня 2013 року за N 807/23339.

(пункт 3.6 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 16.08.2016 р. N 278)

3.7. Роботою СРРС керує начальник, який призначається на посаду відповідно до чинного законодавства. Штатний розпис і чисельність СРРС встановлюються відповідно до чинного законодавства України.

3.8. Підприємство, якому підпорядкована СРРС, на підставі Типового положення розробляє та, за погодженням з Морською адміністрацією, затверджує положення про СРРС, установлює технологію виконання робіт для повсякденної діяльності та для аварійних ситуацій у вигляді інструкцій і планів дій.

При розробці технології виконання робіт підприємство, якому підпорядкована СРРС, повинно враховувати рекомендації Резолюції ІМО А.857(20) "Керівництво для служб руху суден" та Міжнародної асоціації маякових служб "Керівництво для СРРС" 2002 року.

(абзац другий підпункту 3.8 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 03.03.2006 р. N 218)

4. Завдання та функції СРРС

4.1. СРРС створюються для надання послуг з регулювання руху суден, які перебувають у зоні дії СРРС, з метою забезпечення безпеки мореплавства, ефективності судноплавства, охорони людського життя на морі, запобігання забрудненню довкілля з суден.

4.2. У залежності від установленої зони дії, навігаційних та гідрометеорологічних умов, інтенсивності руху суден та оснащеності технічними засобами СРРС здійснюють такі функції:

4.2.1. Виявлення суден на підходах до зони дії СРРС, установлення зв'язку з ними, отримання та реєстрація необхідних даних про кожне судно.

4.2.2. Інформаційне забезпечення мореплавства шляхом передачі на судна гідрометеорологічної інформації, відомостей про зміни у роботі засобів навігаційного оснащення (далі - ЗНО), про зміщення плавучих ЗНО із штатних місць та іншої навігаційно-гідрографічної і гідрологічної інформації в зоні дії СРРС, інформації про стан руху в зоні дії СРРС та фактори, що ускладнюють плавання.

Інформація передається на судна за оголошеним розкладом, на запит судна або за ініціативою СРРС.

4.2.3. Організація і контроль за рухом суден шляхом установлення режиму руху суден, надання суднам рекомендацій, що стосуються черговості руху, часу початку руху, маршруту, швидкості та інтервалів руху, місця якірної стоянки, а також попередження щодо порушення суднами правил плавання у цій зоні, попередження суден у разі розвитку ситуації небезпечного зближення з іншими суднами та надання рекомендацій щодо уникнення небезпеки зіткнення, попередження судна у разі відхилення його від безпечного маршруту плавання та повернення до зазначеного маршруту.

4.2.4. Надання навігаційної допомоги (радіолокаційне проведення) шляхом:

- передачі інформації про положення судна відносно навігаційного орієнтира, фарватеру, проміжних пунктів маршруту; про курс та швидкість судна відносно ґрунту;

- надання рекомендацій судну щодо зміни курсу або швидкості;

- передачі інформації про ідентифікаційні дані, позиції та наміри інших суден, а також попередження цих суден.

Навігаційна допомога надається на запит капітана судна або самостійно СРРС відповідно до правил плавання у цій зоні.

4.2.5. Сприяння аварійно-рятувальним, буксирним, днопоглиблювальним та іншим спеціальним роботам, що провадяться в зоні дії СРРС.

4.2.6. Установлення зв'язку між суднами, береговими організаціями та службами з питань, що пов'язані із забезпеченням безпеки руху суден.

4.2.7. Збір, обробка, реєстрація та зберігання інформації про судна.

4.2.8. Взаємодія із суміжними СРРС, лоцманськими, буксирними, аварійно-рятувальними та іншими службами, що сприяють мореплавству в зоні дії СРРС.

5. Порядок обслуговування та взаємовідносини СРРС із суднами

5.1. СРРС обслуговує судна у такій послідовності:

- аварійні судна і судна, що прямують для надання допомоги;

- пороми й пасажирські судна, що прямують за розкладом;

- судна зі швидкопсувним вантажем;

- судна з небезпечним вантажем;

- лінійні судна;

- інші судна - згідно з надходженням заявок та відповідно до встановленого графіка руху.

5.2. Зв'язок між СРРС та суднами здійснюється відповідно до Регламенту радіозв'язку. Усі судна в зоні дії СРРС повинні нести постійну радіовахту на робочих каналах СРРС, що встановлені правилами плавання в цій зоні.

5.3. Обмін інформацією між СРРС та суднами, а також записи, що стосуються взаємодії СРРС із суднами, безпеки мореплавства та охорони довкілля здійснюються українською, російською чи англійською мовами.

У всіх випадках робоча мова, що використовується під час надання послуг, повинна забезпечувати чітке взаєморозуміння між СРРС і суднами.

5.4. Для уніфікації радіопереговорів повинен використовуватися стандартний морський навігаційний словник-розмовник ІМО і, у разі необхідності, - міжнародне зведення сигналів.

5.5. У разі відсутності радіозв'язку між судном та СРРС передача повідомлень на судно здійснюється за допомогою інших засобів зв'язку або через судна-посередники.

5.6. Під час заходу судна в зону дії СРРС капітан цього судна повинен надати СРРС відомості про судно.

5.7. Судно повинно підтвердити через засоби зв'язку те, що воно одержало рекомендації і вказівки СРРС і буде дотримуватись їх. Якщо капітан судна вважає неможливим дотримуватись рекомендацій і вказівок СРРС, то він повинен негайно сповістити про це СРРС, а також про свої подальші дії.

5.8. Надання послуг судну СРРС не знімає з капітана судна відповідальності за безпеку плавання судна і захист довкілля та не звільняє його скористатися послугами державного морського лоцмана в районі обов'язкового лоцманського проведення.

У разі виконання дій на підставі рекомендацій та вказівок, що отримані від СРРС, рішення щодо безпосереднього керування судном та забезпечення безпеки його плавання залишаються за капітаном судна.

5.9. Порядок надання навігаційної допомоги погоджується СРРС із судном. Час початку і закінчення навігаційної допомоги повинен бути підтверджений обома сторонами і зареєстрований у журналі реєстрації відомостей про судно. При наданні навігаційної допомоги судно підтверджує одержання від СРРС інформації і рекомендацій і повідомляє її про дії через засоби зв'язку, які воно розпочинає.

Порядок надання СРРС навігаційної допомоги суднам координується з лоцманською службою, що здійснює лоцманське проведення суден у зоні дії СРРС.

5.10. Межі зони дії СРРС, шляхи та порядок руху суден у цій зоні і їх взаємодії з СРРС, послуги СРРС та ступінь їх обов'язковості, перелік робочих каналів радіозв'язку, відомості, що передають судна до СРРС, передбачаються правилами плавання в цій зоні.

Інформація про введення в дію СРРС та правила плавання в зоні її дії доводяться до загального відома в обов'язкових постановах начальників морських портів, лоціях та повідомленнях мореплавцям.

5.11. Шляхи руху суден, режимні райони, місця розташування підрозділів СРРС, вузли зв'язку та канали зв'язку з СРРС повинні бути нанесені на національних навігаційних картах.

5.12. Зміни відомостей про СРРС повинні бути своєчасно доведені до мореплавців керівником СРРС шляхом передачі навігаційних попереджень по радіо та в повідомленнях мореплавцям.

6. Права та відповідальність СРРС

6.1. СРРС у своїй зоні дії має право:

- видавати обов'язкові до виконання суднами вказівки щодо черговості руху; часу початку руху; маршруту, швидкості та інтервалів руху; місця якірної стоянки;

- вимагати усунення суднами порушень правил плавання та обов'язкових постанов начальників морських портів; повідомляти капітана порту, Морську адміністрацію, судновласника про порушення суднами правил плавання;

- вимагати від суден підтвердження отримання вказівок та інформації, а також відомостей про наміри та маневри, що виконуються.

6.2. Відповідальність за аварії, що сталися з вини лоцмана-оператора СРРС, несе підприємство, якому підпорядкована СРРС.

Ця відповідальність обмежується розміром аварійного фонду СРРС, що утворюється з 10 відсотків відрахувань від сум зборів, що надійшли в календарному році, який передував аварії.

7. Структура та устаткування СРРС

7.1. До складу СРРС входять центр СРРС та, у разі необхідності, пости регулювання руху суден з вахтовим персоналом або автоматичні радіолокаційні пости, що керуються автоматично з центру.

7.2. Радіозв'язок СРРС з суднами в зоні її дії повинен здійснюватися у діапазоні морської рухомої служби зв'язку. СРРС повинна забезпечувати надійний зв'язок із суднами, що знаходяться в зоні її дії і на підходах до неї, та мати необхідну кількість каналів зв'язку, що забезпечує виконання функцій СРРС. Кількість закріплених за СРРС радіоканалів визначається згідно з об'ємом інформації, що передається, та інтенсивністю судноплавства в цій зоні.

7.3. Радіообмін СРРС із суднами, а також поточна судноплавна обстановка в зоні її дії повинні реєструватися СРРС для їх подальшого зберігання.

7.4. У залежності від конкретних умов діяльності СРРС може використовувати засоби дублювання та доповнення до засобів радіозв'язку (сигнали регулювання руху, світлову і звукову сигналізації та інше).

7.5. Техніко-експлуатаційні параметри берегових радіолокаційних станцій (максимальна та мінімальна дальність дії, розпізнавальна спроможність, кількість об'єктів, що одночасно спостерігаються, межі робочих зон та інше) повинні відповідати функціям, розміру зони дії СРРС та навігаційним умовам у цій зоні.

7.6. У СРРС можуть використовуватися додаткові засоби: лазерні створи, радіолокаційні відповідачі, локальні навігаційні системи, супутникові навігаційні системи в місцевому диференціальному режимі, радіопеленгатори, автоматизовані інформаційні системи та інші.

 

Начальник Департаменту безпеки
транспорту та технічної політики
 

 
О. Л. Петрашевський
 

Опрос