Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об осуществлении государственного контроля за деятельностью фондовых бирж

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 08.05.2001 № 144
редакция действует с 15.08.2014

Про здійснення державного контролю за діяльністю фондових бірж

(назва у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 21.09.2010 р. N 1477
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.07.2014 р. N 853)

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 8 травня 2001 року N 144

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 червня 2001 р. за N 518/5709

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 30 січня 2004 року N 14
,
 від 17 листопада 2004 року N 469
,
 від 14 серпня 2007 року N 1824
,
 від 21 вересня 2010 року N 1477
,
 від 2 липня 2014 року N 853

Відповідно до  статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.08.2007 р. N 1824)

1. Затвердити Положення про державних представників на фондових біржах.

(пункт 1 у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 21.09.2010 р. N 1477
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.07.2014 р. N 853)

2. Скасувати рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.07.99 N 140 "Про здійснення державного контролю за діяльністю фондових бірж, депозитаріїв та торговельно-інформаційних систем".

3. Пункт 3 виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 21.09.2010 р. N 1477)

4. Пункт 4 виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 21.09.2010 р. N 1477)

5. Пункт 5 виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 21.09.2010 р. N 1477)

6. Пункт 6 виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 21.09.2010 р. N 1477,
у зв'язку з цим пункт 7 уважати пунктом 3)

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

Голова Комісії 

О. Мозговий 

 

 

Положення про державних представників на фондових біржах

(назва у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 21.09.2010 р. N 1477)

(У тексті Положення слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у всіх відмінках замінено словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідних відмінках, слово "угод" замінено словами "контрактів (договорів)" згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 2 липня 2014 року N 853)

(У заголовку та тексті Положення слова "та депозитарій", "у депозитарій" та слово "депозитарій" у всіх відмінках та числах виключено згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 2 липня 2014 року N 853)

Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні". Положення визначає порядок призначення та повноваження державних представників на фондових біржах, що функціонують в Україні.

(преамбула із змінами, внесеними згідно з рішеннями Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.08.2007 р. N 1824
,
 від 21.09.2010 р. N 1477
,
 рішенням Національної комісії з цінних паперів
 та фондового ринку від 02.07.2014 р. N 853)

1. Державний представник на фондовій біржі (далі - державний представник) призначається відповідним рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку зі складу уповноважених осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

(пункт 1 в редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 30.01.2004 р. N 14
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 21.09.2010 р. N 1477)

2. Державний представник здійснює контроль від імені держави за додержанням положень статуту і правил фондових бірж.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.09.2010 р. N 1477)

3. Державний представник має право:

3.1. Бути присутнім на загальних зборах (конференціях тощо) акціонерів (учасників) фондової біржі, біржових аукціонах (торговельних сесіях), брати участь у роботі ради та інших органів управління фондової біржі.

(підпункт 3.1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.09.2010 р. N 1477)

3.2. Уносити на розгляд ради та інших органів управління фондової біржі питання, що є обов'язковими для розгляду цими органами управління. Результати розгляду питань оформлюються письмово та надаються державному представнику.

(пункт 3 доповнено новим підпунктом 3.2 згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N 469,
у зв'язку з цим підпункти 3.2, 3.3, 3.4 уважати відповідно підпунктами 3.3, 3.4, 3.5,
 підпункт 3.2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.09.2010 р. N 1477)

3.3. Отримувати в установленому чинним законодавством порядку та в межах компетенції інформацію для здійснення контролю за додержанням положень статуту і правил фондової біржі, зокрема інформацію:

- що має пряме відношення до діяльності членів та/або учасників фондової біржі, брокерів (трейдерів, уповноважених осіб), працівників комітетів (комісій, секцій);

- про діяльність інфраструктурних установ, які обслуговують торгівлю цінними паперами;

- про діяльність з надання послуг із зберігання цінних паперів та/або обліку прав власності на цінні папери, а також з обслуговування контрактів (договорів) з цінними паперами;

- про емітентів, цінні папери яких уведені до продажу та обслуговуються фондовою біржею;

(абзац п'ятий підпункту 3.3 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 02.07.2014 р. N 853)

- щодо цінних паперів, які допущені до торгів на фондовій біржі.

(частину першу підпункту 3.3 доповнено абзацом згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.01.2004 р. N 14)

(частина перша підпункту 3.3 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 21.09.2010 р. N 1477)

Державний представник має право вимагати систематичного надання:

- інформації про щоденні операції, виконані фондовою біржею;

- повідомлень про курси цінних паперів;

- підсумкових щоквартальних даних про діяльність фондової біржі відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

(частина друга підпункту 3.3 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 21.09.2010 р. N 1477)

На вимогу державного представника, крім регулярної інформації, фондова біржа повинні надавати іншу інформацію, розкриття якої не суперечить чинному законодавству України.

(частина третя підпункту 3.3 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 21.09.2010 р. N 1477)

3.4. У разі порушення фондовою біржею законодавства про цінні папери, статуту та правил фондової біржі припиняти торгівлю на ній до усунення таких порушень відповідно до закону.

(пункт 3 доповнено підпунктом 3.4 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.01.2004 р. N 14
,
 підпункт 3.4 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 02.07.2014 р. N 853)

3.5. Припиняти торги на фондовій біржі в разі:

(абзац перший підпункту 3.5 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 02.07.2014 р. N 853)

торгівлі на фондовій біржі цінними паперами, випуск яких не зареєстровано відповідно до законодавства України;

унесення цінних паперів до біржового реєстру без ініціативи емітента цих цінних паперів;

перебування цінних паперів одного виду одного емітента в двох рівнях лістингу одночасно на одній фондовій біржі;

використання фондовою біржею незареєстрованих у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку Правил фондової біржі або змін до них.

(пункт 3 доповнено новим підпунктом 3.5 згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.08.2007 р. N 1824)

3.6. Зупиняти торги на фондовій біржі до усунення порушень у разі:

(абзац перший підпункту 3.6 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 02.07.2014 р. N 853)

укладання біржових контрактів (договорів) за заявками, які подав один учасник біржових торгів;

укладання на фондовій біржі нестандартних біржових контрактів (договорів);

виявлення ознак маніпулювання під час проведення торгів.

(пункт 3 доповнено новим підпунктом 3.6 згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.08.2007 р. N 1824,
у зв'язку з цим підпункт 3.5 вважати підпунктом 3.7)

3.7. Призначати тимчасово (на строк до двох місяців) керівників фондових бірж та інших установ інфраструктури фондового ринку, зупиняти або припиняти допуск цінних паперів на фондові біржі або торгівлю ними на будь-якій фондовій біржі, зупиняти кліринг та укладання договорів купівлі-продажу на певний строк для захисту інтересів держави, інвесторів відповідно до закону.

(пункт 3 доповнено підпунктом 3.7 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.01.2004 р. N 14)

4. Дії державного представника можуть бути оскаржені до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та в судовому порядку.

5. Організаційне забезпечення діяльності державного представника здійснює апарат, чисельність якого визначає Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

6. Фондова біржа, торговельно-інформаційна система на період та з метою реалізації функцій державного представника та його апарату забезпечують їх обладнаними приміщеннями, потрібними технічними засобами та засобами зв'язку.

 

Начальник управління регулювання
та розвитку ринку цінних паперів
 

 
А. Рибальченко
 

Опрос