Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке проведения Фондом государственного имущества Украины научно-исследовательских работ с привлечением организаций со стороны

Фонд государственного имущества
Положение, Приказ от 05.06.2001 № 965
Утратил силу

Про затвердження Положення про порядок проведення Фондом державного майна України науково-дослідних робіт із залученням сторонніх організацій

Наказ Фонду державного майна України
від 5 червня 2001 року N 965

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 червня 2001 р. за N 514/5705

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Фонду державного майна України
 від 11 травня 2006 року N 758)

 На виконання Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки, затвердженої Законом України "Про Державну програму приватизації" від 18 травня 2000 року N 1723-III, відповідно до частини другої статті 2 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" від 22 лютого 2000 року N 1490-III, постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 року N 422 "Про закупівлю послуг в процесі приватизації", а також з метою регламентації отримання послуг сторонніх організацій для проведення науково-дослідних робіт, упорядкування їх розгляду, посилення контролю за ходом їх виконання та підвищення ефективності використання результатів науково-дослідних робіт у практичній діяльності органів приватизації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок проведення Фондом державного майна України науково-дослідних робіт із залученням сторонніх організацій, що додається.

2. Головному управлінню стратегії реформування власності (Білько В. О.) у п'ятиденний термін з дня затвердження цього наказу забезпечити подання Положення про порядок проведення Фондом державного майна України науково-дослідних робіт із залученням сторонніх організацій на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Головному управлінню стратегії реформування власності у місячний термін з дня державної реєстрації цього наказу забезпечити публікацію Положення про порядок проведення Фондом державного майна України науково-дослідних робіт із залученням сторонніх організацій в "Державному інформаційному бюлетені про приватизацію".

4. Скасувати наказ Фонду державного майна України від 22 грудня 1999 року N 2405 "Про створення науково-експертної ради при Фонді державного майна України".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Фонду державного майна України М. Чечетова.

 

Голова Фонду 

О. Бондар 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення Фондом державного майна України науково-дослідних робіт із залученням сторонніх організацій

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення Фондом державного майна України (далі - Фонд) науково-дослідних робіт із залученням сторонніх організацій за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України.

1.2. Метою цього Положення є регламентація отримання послуг сторонніх організацій для проведення науково-дослідних робіт (далі - НДР), упорядкування розгляду НДР, посилення контролю за ходом їх виконання, підвищення ефективності використання результатів НДР у практичній діяльності органів приватизації.

1.3. Закупівля послуг для проведення НДР може здійснюватися шляхом таких процедур:

• торгів з обмеженою участю;

• закупівлі в одного виконавця.

2. Термінологія

2.1. Цим пунктом визначаються основні терміни, які використовуються під час закупівлі послуг для проведення НДР. Під час закупівлі послуг для проведення НДР нижченаведені терміни мають таке значення:

Потенційний виконавець - юридична особа, яка відповідає кваліфікаційним вимогам, що встановлені для виконавця НДР.

Пакет тендерної документації (тендерна документація) - пакет документів, який розробляється і містить вичерпну інформацію щодо всіх умов і правил тендерного відбору. Надається потенційним виконавцям разом із запрошенням.

Кваліфікаційні вимоги - вимоги, яким має відповідати юридична особа, яка пропонується виконавцем конкретної НДР. Визначаються при застосуванні зазначених способів закупівлі послуг. Готуються керівниками структурних підрозділів Фонду та подаються разом з пропозиціями щодо проведення НДР.

Технічна пропозиція - пропозиція, яка включає в себе кваліфікаційні характеристики учасника торгів, що засвідчує його здатність якісно виконати роботу, а також підхід до виконання технічного завдання, терміни виконання НДР, кількісні та якісні показники результатів своєї роботи тощо.

Фінансова пропозиція - розмір суми коштів, яку пропонує учасник торгів для оплати його послуг. Сума не повинна перевищувати суму, зазначену в тендерній документації.

3. Науково-експертна рада

3.1. Науково-експертна рада Фонду державного майна України (далі - Рада) - це постійно діючий колегіальний орган, що створюється Фондом державного майна України з метою:

визначення (обґрунтування) тематики НДР з питань теорії та практики приватизації, післяприватизаційного періоду, корпоративного управління, передприватизаційної підготовки підприємств, структурної перебудови галузей, інвестиційної діяльності, забезпечення інформованості з питань приватизації та діяльності підприємств;

організації роботи Фонду, пов'язаної з проведенням НДР;

контролю за ходом і якістю виконання НДР.

3.2. До складу Ради входять за поданням державних і недержавних структур їх представники, діяльність яких пов'язана з реформуванням відносин власності, а також відомі фахівці та експерти в сфері здійснення та забезпечення економічних реформ в Україні. У складі Ради визначається голова, заступник голови та секретар, які обов'язково є представниками Фонду.

3.3. До роботи в Раді можуть залучатися спеціалісти державних органів, недержавних та міжнародних організацій, провідні вчені за їхньою згодою.

3.4. Здійснення членами Ради своїх функцій проводиться на безоплатній основі.

3.5. Персональний склад Ради в кількості 12 осіб затверджується наказом Голови Фонду.

3.6. На голову Ради, заступника голови Ради та секретаря Ради покладається виконання організаційної роботи, пов'язаної з діяльністю Ради, розробка пропозицій щодо планів роботи Ради і порядку денного засідань Ради, координація роботи членів Ради.

3.7. При застосуванні Радою процедури закупівлі в одного виконавця член Ради, у тому числі голова Ради, заступник голови Ради, який запропонував потенційного виконавця як виконавця НДР, позбавляється права брати участь у голосуванні щодо визначення цієї юридичної особи виконавцем НДР.

3.8. Засідання Ради вважаються повноважними за умови присутності на засіданні більш як половини її членів. За згодою Ради в засіданнях Ради можуть брати участь особи, які не входять до складу Ради.

3.9. Усі рішення приймаються простою більшістю голосів. Члени Ради повинні бути повідомлені про порядок денний наступних засідань і забезпечені необхідними для роботи матеріалами не менш як за 2 дні до початку засідань.

3.10. Протоколи засідань Ради затверджуються головою Ради. Ведення протоколів засідань Ради покладається на секретаря Ради.

3.11. Голова Ради, заступник голови Ради та секретар Ради здійснюють поточний контроль за виконанням рішень Ради, а також вирішують невідкладні питання щодо її діяльності в період між засіданнями Ради.

3.12. Основними принципами діяльності Ради є:

додержання чинного законодавства;

додержання принципу конкуренції (під час проведення торгів з обмеженою участю);

колегіальність прийняття рішень;

повнота розгляду поданих пропозицій;

обґрунтованість прийнятих рішень;

незалежність членів Ради;

професійність членів Ради.

3.13. До основних функцій Ради належать:

розгляд пропозицій щодо проведення НДР та визначення тематики НДР;

визначення суми коштів на проведення кожної НДР;

визначення способу закупівлі послуг сторонніх організацій для проведення НДР;

схвалення запрошення на торги з обмеженою участю, технічного завдання на виконання НДР та пакета тендерної документації на предмет наявності в ньому документів, необхідних для успішного проведення торгів;

визначення переліку потенційних виконавців, які будуть запрошені до участі в торгах;

визначення виконавця НДР (у разі застосування процедури закупівлі в одного виконавця);

розгляд та оцінка тендерних пропозицій учасників тендерного відбору;

визначення переможця тендерного відбору та учасника, який посів друге місце.

3.14. Рада має право прийняти рішення щодо застосування процедури закупівлі послуг в одного виконавця з урахуванням того, що:

послуги можуть бути надані тільки певним потенційним виконавцем у зв'язку зі специфікою досліджень;

потенційний виконавець, що пропонується, має попередній досвід надання Фонду аналогічних послуг;

потенційний виконавець, що пропонується, має генеральну угоду з Фондом про надання аналогічних послуг;

НДР є продовженням попередньої НДР, яку виконував потенційний виконавець, що пропонується;

існує нагальна потреба в проведенні НДР у зв'язку з виникненням обставин, яких Фонд не міг передбачити.

3.15. Процедура торгів з обмеженою участю може застосовуватися Радою з урахуванням того, що:

відсутні умови, зазначені в пункті 3.14;

закупівля послуг у зв'язку з їх спеціальним призначенням становить державну таємницю.

4. Підготовка до проведення НДР

4.1. Керівники структурних підрозділів Фонду на відповідний запит голови Ради або його заступника готують пропозиції на поточний рік щодо проведення НДР із залученням сторонніх організацій та надають їх секретарю Ради.

4.2. Пропозиції обов'язково повинні містити:

1) назву НДР; анотацію до НДР; проект технічного завдання на виконання НДР; пропозиції щодо обсягу фінансування кожної НДР; кваліфікаційні вимоги до виконавців НДР; прізвище, ім'я та по батькові відповідальних за проведення НДР керівників структурних підрозділів Фонду;

2) якщо пропонується застосування процедури закупівлі в одного виконавця, - обґрунтовані пропозиції щодо застосування такої процедури з детальною інформацією про потенційного виконавця НДР, яка підтверджує відповідність його кваліфікаційним вимогам;

3) якщо пропонується застосування процедури торгів з обмеженою участю, - перелік потенційних виконавців НДР з детальною інформацією про кожного, яка підтверджує відповідність їх кваліфікаційним вимогам.

4.3. Анотація до НДР обов'язково повинна включати в себе:

актуальність НДР для Фонду;

перелік документів, на виконання яких пропонується проведення НДР (закони України; укази, розпорядження та доручення Президента України; постанови, розпорядження та доручення Кабінету Міністрів України та ін.);

кінцевий результат роботи з обов'язковим зазначенням того, як і де він буде використовуватись Фондом.

4.4. Секретар Ради узагальнює надані пропозиції і готує відповідні матеріали разом з порядком денним засідання Ради до чергового засідання Ради.

4.5. Після схвалення Радою проведення НДР та визначення процедури закупівлі послуг сторонніх організацій для виконання НДР відповідальні за проведення НДР керівники структурних підрозділів Фонду:

• у разі застосування процедури закупівлі послуг в одного виконавця організовують укладання договорів із виконавцями на створення (передачу) науково-технічної продукції після проведення з ними переговорів;

• у разі застосування процедури торгів з обмеженою участю організовують відбір виконавця НДР відповідно до наведеної нижче процедури.

5. Процедура торгів з обмеженою участю

5.1. Під час проведення торгів з обмеженою участю тендерні пропозиції мають право надавати лише ті потенційні виконавці, які запрошені Фондом узяти участь у торгах.

5.2. Під час проведення торгів з обмеженою участю Фонд запрошує до участі в процедурі закупівлі таку кількість потенційних виконавців, яка могла б забезпечити вибір найбільш вигідної пропозиції та конкуренцію, але не менше двох.

5.3. У запрошенні до торгів з обмеженою участю обов'язково зазначається така інформація:

назва НДР, короткий опис НДР, бажані строки виконання;

реквізити Фонду як замовника;

місце та дата розкриття тендерних пропозицій.

5.4. Разом із запрошенням до участі в торгах Фонд надсилає тендерну документацію.

5.5. Строк для подання тендерних пропозицій має становити 15 календарних днів від дати відправлення запрошення до участі в торгах. В окремих випадках цей строк може бути скорочено до 10 календарних днів, про що зазначається в тендерній документації.

5.6. Пакет тендерної документації складається з таких, але не обмежується переліченими в цьому пункті, документів:

технічного завдання на виконання НДР;

суми коштів на проведення НДР;

правил тендерного відбору - основного інструктивного та інформаційного документа, який регламентує тендерний відбір і детально визначає процедуру тендерного відбору, вимоги щодо змісту та оформлення тендерних (технічних і фінансових) пропозицій, порядок їх розгляду Радою, методику та критерії оцінки тендерних пропозицій, а також інші процедурні питання, пов'язані з тендерним відбором;

проекту договору про створення (передачу) науково-технічної продукції.

5.7. Пакет конкурсної документації може включати інші документи, якщо Рада вважає це необхідним для підвищення ефективності тендерного відбору.

5.8. Потенційний виконавець має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання тендерних пропозицій звернутися до Фонду за роз'ясненнями щодо тендерної документації. Фонд протягом трьох робочих днів повинен дати відповідь на запит потенційного виконавця.

5.9. Не пізніше ніж за три робочих дні до закінчення строку подання тендерних пропозицій Рада має право з власної ініціативи чи за результатами запитів потенційних виконавців унести зміни до тендерної документації та повідомити про зазначені зміни письмово всіх потенційних виконавців, яким Фонд надав тендерну документацію.

5.10. Якщо Фонд проводить збори з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо тендерної документації, то він повинен вести протокол цих зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надіслати його всім потенційним виконавцям, яким було надано тендерну документацію, незалежно від їх присутності на зборах.

5.11. У разі несвоєчасного подання Фондом роз'яснень щодо змісту тендерної документації, її змін або якщо внесені до тендерної документації зміни є суттєвими, то Фонд повинен продовжити строк подання тендерних пропозицій. Рішення про продовження строку подання тендерних пропозицій приймається Радою з урахуванням того, що такий строк повинен бути достатнім для врахування потенційними виконавцями зазначених змін, доповнень або роз'яснень та своєчасного подання тендерних пропозицій, але не більшим, ніж п'ять робочих днів.

5.12. Тендерні пропозиції (технічні та фінансові) подаються у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи потенційного виконавця в запечатаних конвертах або в іншій формі, зазначеній у тендерній документації. На запит потенційного виконавця Фонд підтверджує отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу отримання.

5.13. Тендерна пропозиція обов'язково супроводжується документом, що підтверджує надання потенційним виконавцем тендерного забезпечення, якщо його надання передбачено тендерною документацією.

5.14. Тендерні пропозиції, отримані Фондом після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються потенційним виконавцям, що їх подали.

5.15. Фонд має право до закінчення встановленого строку подання тендерних пропозицій прийняти рішення про його продовження, якщо один чи більше потенційних виконавців не можуть подати свої тендерні пропозиції до зазначеного строку через об'єктивні причини. Повідомлення про продовження строку, можливі зміни місця та процедури розкриття тендерних пропозицій негайно надсилаються кожному потенційному виконавцю, якому було надано тендерну документацію.

5.16. Тендерні пропозиції залишаються дійсними впродовж зазначеного в тендерній документації строку. До закінчення цього строку Фонд має право вимагати від потенційних виконавців продовження дії тендерних пропозицій.

5.17. Потенційний виконавець має право:

відхилити таку вимогу;

погодитися з вимогою та продовжити строк дії наданої нею тендерної пропозиції.

5.18. Потенційні виконавці, які не продовжують строку дії своїх тендерних забезпечень, уважаються такими, що відхилили вимогу щодо продовження дії своїх тендерних пропозицій.

5.19. Якщо інше не передбачено тендерною документацією, то потенційний виконавець має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого тендерного забезпечення. Такі зміни чи заява про відкликання тендерної пропозиції можуть бути враховані, якщо вони отримані Фондом до закінчення строку подання тендерних пропозицій.

5.20. Розкриття тендерних пропозицій відбувається у день, час та в місці, зазначених у тендерній документації.

5.21. Спочатку розглядаються технічні пропозиції. Після розгляду технічних пропозицій розглядаються фінансові пропозиції.

5.22. До участі в процедурі розкриття тендерних пропозицій Радою повинні бути допущені всі потенційні виконавці, що подали тендерні пропозиції, або їх уповноважені представники.

5.23. Під час розкриття тендерних пропозицій перевіряється наявність усіх необхідних документів, передбачених інструкцією щодо їх підготовки, правильність їх оформлення, а також мають бути оголошені Радою присутнім представникам потенційних виконавців найменування та адреса кожного потенційного виконавця, ціна кожної тендерної пропозиції. У разі запиту зазначені дані повідомляються потенційним виконавцям, які подали тендерні пропозиції, але не були присутні під час їх розкриття.

5.24. Рада має право звернутися до потенційних виконавців за роз'ясненнями змісту їх тендерних пропозицій з метою полегшення їх розгляду, оцінки та порівняння.

5.25. Рада не повинна ініціювати будь-які переговори з потенційними виконавцями щодо внесення змін до змісту поданої тендерної пропозиції, включаючи зміни її ціни та коригування тендерної пропозиції.

5.26. Під час розкриття тендерних пропозицій можливе виправлення арифметичних помилок, виявлених у поданій тендерній пропозиції, за умови отримання письмової згоди потенційного виконавця на таке виправлення.

5.27. Рада визначає виконавця - переможця торгів із числа тих тендерних пропозицій, які найбільш відповідають критеріям оцінки тендерних пропозицій, зазначених у тендерній документації. Рада також визначає учасника, який посів друге місце.

5.28. Основними критеріями оцінки технічних пропозицій, як правило, можуть бути (але не обмежуються ними):

персонал, що буде залучено до роботи;

методика проведення досліджень;

строк виконання НДР;

наявність попередніх досліджень, розробок тощо;

умови розрахунків.

5.29. Оцінка технічних пропозицій здійснюється за бальною методикою.

5.30. Кожний з основних критеріїв оцінки технічних пропозицій має свою максимальну кількість балів. Основні критерії можуть поділятися на підкритерії, при цьому сума балів усіх підкритеріїв, що відносяться до свого критерію, дорівнює максимальній кількості балів останнього.

5.31. Секретар Ради підраховує середній бал кожного учасника щодо кожного з критеріїв шляхом приєднання балів кожного з критеріїв та поділу отриманої суми на кількість членів Ради, присутніх на засіданні.

5.32. Критерієм оцінки фінансових пропозицій є розмір запропонованої учасником суми оплати його послуг.

5.33. Загальна сума балів технічних і фінансових пропозицій дорівнює 100. Розподіл балів між технічними і фінансовими пропозиціями становить відповідно 70:30.

5.34. Методика оцінки фінансових пропозицій складається з підрахунку балів із застосуванням такої формули:

Px = 30 * RFmin/RFx,

де: Px - кількість балів за пропозицію учасника "x" щодо суми оплати його послуг;

RFmin - грошовий вираз пропозиції учасника, що запропонував мінімальну суму оплати послуг;

RFx - грошовий вираз пропозиції щодо суми оплати послуг учасника "x".

5.35. Для оцінки тендерних пропозицій можуть залучатися відповідні експертні організації чи окремі експерти, рекомендації яких можуть бути використані під час визначення переможця процедури закупівлі.

5.36. Рада, на підставі складення середньої величини суми балів за технічні та фінансові пропозиції, визначає та остаточно розставляє за ранжиром усіх учасників. Учасник, який посів перше місце, уважається переможцем і рекомендується Фонду щодо укладення договору на створення (передачу) науково-технічної продукції.

5.37. Інформація щодо розгляду, оцінки та порівняння тендерних пропозицій не надається організаціям або іншим особам, які офіційно не брали участі в торгах, за винятком випадків, коли така інформація вимагається уповноваженим органом для розгляду поданої на його адресу скарги щодо порядку здійснення процедури закупівлі.

5.38. Рада відхиляє тендерну пропозицію, якщо:

тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації;

потенційний виконавець, який подав тендерну пропозицію, не погоджується з виправленням виявленої Радою арифметичної помилки;

Фонд має незаперечні докази того, що виконавець пропонує, дає або погоджується дати прямо або опосередковано будь-якій посадовій особі чи колишньому службовцю Фонду, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція про наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця торгів або на застосування Фондом певного виду процедури закупівлі.

5.39. Торги відміняються, якщо:

на торги було подано менше двох тендерних пропозицій;

було відхилено всі тендерні пропозиції.

5.40. Торги визнаються такими, що не відбулися, якщо:

ціна найбільш вигідної тендерної пропозиції перевищує суму, передбачену Радою на фінансування проведення НДР;

здійснення закупівлі послуг перестало відповідати державним потребам унаслідок настання форс-мажорних обставин (дії непереборної сили).

5.41. Повідомлення про відміну торгів, а також визнання торгів такими, що не відбулися, надсилається Фондом усім потенційним виконавцям, які були запрошені взяти участь у торгах, протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

6. Проведення переговорів та укладення договору

6.1. Затверджений протокол засідання Ради (якщо результатом є визначення переможця) є підставою для початку проведення переговорів щодо укладення договору.

6.2. Фонд надсилає переможцю торгів повідомлення про початок ведення переговорів. Інші учасники тендерного відбору також повідомляються письмово, при цьому такі повідомлення містять перелік недоліків, що їх мав учасник, і які не дали змоги одержати перемогу в тендерному відборі. Організація інформування учасників тендерного відбору покладається на керівників структурних підрозділів Фонду, які відповідають за проведення НДР.

6.3. Термін проведення переговорів до підписання договору не може бути довшим за 30 робочих днів. Якщо сторонам не вдалося домовитися протягом зазначеного терміну, то Рада може прийняти рішення про початок переговорів з учасником, який посів друге місце за результатами оцінки тендерних пропозицій. У цьому разі термін проведення переговорів не може бути довшим за 20 робочих днів.

6.4. Не допускається завищення рівня оплати послуг виконавця НДР (навіть у межах суми коштів, визначеної Радою на проведення НДР) порівняно з фінансовими пропозиціями переможця тендерного відбору.

6.5. До договору обов'язково повинні додаватися та бути його невід'ємними частинами: а) технічне завдання на виконання НДР, б) календарний план виконання НДР.

7. Ведення справ за договором

7.1. Після укладення договору про створення (передачу) науково-технічної продукції ведення справ за договором, а також контроль за його виконанням покладається на відповідального за виконання НДР керівника структурного підрозділу.

7.2. Зміни умов договору або внесення доповнень до нього можливі тільки за згодою сторін у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

7.3. Приймання-передавання НДР проводиться на основі підготовки анотованих та підсумкових звітів по НДР.

7.4. Анотовані та підсумкові звіти разом з актами приймання-передавання виконаних НДР надаються виконавцями відповідальним за їх виконання керівникам структурних підрозділів Фонду.

7.5. Відповідальні за проведення НДР керівники структурних підрозділів Фонду розглядають звіти та в разі відсутності зауважень візують відповідні акти приймання-передавання виконаних НДР і готують заступникам Голови Фонду, в підпорядкуванні яких знаходяться їх структурні підрозділи, довідки про хід виконання НДР, можливість їх прийому та доцільність продовження.

7.6. Заступники Голови Фонду, у разі відсутності зауважень до наданих матеріалів, візують акти приймання-передавання виконаних НДР, після чого зазначені акти спрямовуються на підпис першому заступнику Голови Фонду.

7.7. Копії прийнятих Фондом анотованих та підсумкових звітів і довідки про хід виконання НДР та практичне використання результатів досліджень у практиці роботи Фонду обов'язково передаються для зберігання секретарю Ради.

7.8. У разі невиконання керівниками структурних підрозділів Фонду вимог пункту 7.7 наступні пропозиції щодо проведення НДР від цих підрозділів розглядатися Радою не будуть.

7.9. При виникненні потреби в терміновому проведенні НДР питання розгляду відповідних пропозицій на позачерговому засіданні Ради вирішує Голова Фонду на підставі обґрунтованих звернень заступників Голови Фонду та при погодженні з головою Ради.

 

Начальник Головного
управління стратегії
реформування власності
 

 
 
В. Білько
 

Опрос