Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Перечня документов, предоставляемых арендодателю

Фонд государственного имущества
Перечень, Приказ от 17.04.2001 № 649
Утратил силу

Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві

Наказ Фонду державного майна України
від 17 квітня 2001 року N 649

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 червня 2001 р. за N 504/5695

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Фонду державного майна України
 від 14 листопада 2005 року N 2975)

З метою упорядкування орендних відносин та врахування змін і доповнень, унесених до Закону України "Про оренду державного та комунального майна", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства (організації), його структурного підрозділу, нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що знаходиться на балансі підприємства (організації), господарського товариства і є державною власністю (додається).

2. Управлінню з питань управління державним майном (Пількевич В. Л.) зареєструвати цей наказ у встановленому порядку в Міністерстві юстиції України.

3. Наказ Фонду державного майна України від 19.04.96 N 458, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.05.96 за N 260/1285, "Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди державного майна" вважати таким, що втратив чинність.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду Глушка С. М.

 

Голова Фонду  

О. Бондар  

 

Перелік
документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства (організації), його структурного підрозділу, нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що знаходиться на балансі підприємства (організації), господарського товариства і є державною власністю

Назва 

Об'єкт оренди 

цілісний майновий комплекс підприємства (організації), його структурного підрозділу 

нерухоме майно підприємств (організацій), госп. товариств 

інше окреме індивідуально визначене майно, що знаходиться на балансі підприємства (організації), госп. товариства 

Заява до Фонду державного майна України або до його регіонального відділення (представництва) чи до державного підприємства (організації) про намір взяти в оренду майно, що належить до державної власності 

Проект договору оренди об'єкта 

Витяг з протоколу загальних зборів (конференції) трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу про рішення взяти в оренду цілісний майновий комплекс підприємства, структурного підрозділу 

Витяг з протоколу загальних зборів (конференції) трудового колективу працівників підприємства, його структурного підрозділу про рішення щодо створення господарського товариства та затвердження його статуту 

Копія статуту державного підприємства та річна фінансова звітність (форми N 1, 2, 3

Відомості про орендаря та об'єкт оренди в обсягах, передбачених для одержання в оренду цілісного майнового комплексу, відповідно до Положення про контроль за економічною концентрацією, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 25 травня 1998 року N 134-р і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 червня 1998 р. за N 409/2849, із змінами і доповненнями (у випадках, передбачених чинним законодавством) 

Відомості про орендаря та об'єкт оренди (техніко-економічні показники, посадові особи підприємства, господарського товариства) 

Копія статуту господарського товариства, створеного трудовим колективом підприємства, структурного підрозділу, майно якого передається в оренду 

1) 

Дозвіл на передачу в оренду державного майна від органу, уповноваженого управляти майном підприємства 

Відповідне погодження у разі належності до об'єктів культурної спадщини 

Розподільчий баланс (у разі оренди цілісного майнового комплексу структурного підрозділу) 

Звіти про експертну оцінку вартості майна, якщо вартість основних засобів переоцінювалася на підставі експертної оцінки (стандарт бухгалтерського обліку N 7 "Основні засоби"

Розрахунок орендної плати за перший або базовий місяць оренди, підписаний керівником і головним бухгалтером підприємства (подається у чотирьох примірниках) 

1) 

Звіт про експертну оцінку вартості об'єкта оренди 

1) 

  2) 

Інформація про загальну та корисну площу об'єкта оренди 

1) 

Довідка органу статистики про включення до Єдиного реєстру підприємств та організацій України 

____________
1) крім орендарів - бюджетних організацій, а також інвалідів з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування;

2) або дані про переоцінену вартість з урахуванням зносу у разі проведення переоцінки (дооцінки) згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку N 7 "Основні засоби", затвердженим Мінфіном від 27.04.2000 N 92.

 

Заступник Голови Фонду 

Ю. Гришан 

Начальник Управління
з питань управління
державним майном
 

 
 
В. Пількевич
 

Опрос