Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах Министерства образования и науки Украины относительно исполнения требований постановления Кабинета Министров Украины от 28 декабря 2000 г. N 1911 (с изменениями, внесенными в соответствии с постановлениями Кабинета Министров Украины от 22.03.2001 N 264, от 04.04.2001 N 318)

Министерство образования и науки
Положение, Приказ от 25.05.2001 № 405
редакция действует с 18.12.2001

Про заходи Міністерства освіти і науки України щодо виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. N 1911 (із змінами, унесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 N 264, від 04.04.2001 N 318)

Наказ Міністерства освіти і науки України
від 25 травня 2001 року N 405

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 червня 2001 р. за N 503/5694

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства освіти і науки України
 від 30 листопада 2001 року N 779

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. N 1911 "Про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2001 році" (із змінами, унесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 N 264, від 04.04.2001 N 318) НАКАЗУЮ:

1. Покласти на Державний департамент інтелектуальної власності здійснення функцій погодження для видачі ліцензії на товари, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2001 році.

2. Затвердити Положення про порядок надання погодження для видачі ліцензії на товари, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2001 році (додається).

3. Державному департаменту інтелектуальної власності зареєструвати зазначене Положення в Міністерстві юстиції України.

4. Державному департаменту інтелектуальної власності довести до відома Міністерства економіки України зазначене Положення після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М. В.

 

Міністр 

В. Кремень 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання погодження для видачі ліцензії на товари, експорт, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2001 році

(У назві та за текстом Положення перед словом "імпорт" вставлено слово "експорт", слова "ТН ЗЕД" замінено словами "УКТ ЗЕД" згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 30 листопада 2001 року N 779)

1. Положення про порядок надання погодження для видачі ліцензії на товари, експорт, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2001 році (далі - Положення) розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року N 1911 "Про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2001 році" (із змінами, унесеними згідно з постановами КМУ від 22.03.2001 N 264, від 04.04.2001 N 318) і застосовується при розгляді питання у прийнятті рішення про надання погодження для видачі ліцензії на товари таких найменувань:

а) диски для лазерних систем зчитування;

б) майстер-диски (еталонні скляні або золоті диски, материнські та батьківські матриці), які містять інформацію та призначені для виготовлення дисків для лазерних систем зчитування;

в) полікарбонат для виготовлення оптичних носіїв інформації.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 30.11.2001 р. N 779)

2. Погодження, яке видає Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі - Держдепартамент) для видачі ліцензії на товари, експорт, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2001 році (далі - погодження), - це документ, який є однією з підстав для прийняття рішення щодо видачі Міністерством економіки України ліцензії на експорт, імпорт товарів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року N 1911.

3. Для одержання погодження фізична або юридична особа незалежно від форми власності (далі - суб'єкт підприємницької діяльності), яка має намір отримати ліцензію на експорт, імпорт товарів, зазначених у пункті 1 Положення, повинна подати до Держдепартаменту такі документи:

• заяву про отримання погодження для видачі ліцензії на товари, експорт, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2001 році (додаток 1);

• копію договору (контракту), специфікації до нього, завірені в установленому порядку;

• відомості про коди товарів (підтверджені Торгово-промисловою палатою України або регіональними відділами з визначенням коду товару за УКТ ЗЕД);

(абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 30.11.2001 р. N 779)

• документ про дотримання авторських і/або суміжних прав при експорті, імпорті товару та про дозволені способи використання товару (стосується товарів, зазначених у підпунктах "а", "б" пункту 1 цього Положення).

(абзац п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 30.11.2001 р. N 779)

Відповідальність за достовірність інформації, викладеної у документах, поданих для отримання погодження, несе керівник суб'єкта підприємницької діяльності.

4. Після реєстрації заяви про отримання погодження Держдепартаментом приймається рішення про видачу або відмову у видачі погодження суб'єкту підприємницької діяльності протягом 10 робочих днів.

5. Рішення про відмову у видачі погодження приймається, якщо подається неповний, не оформлений належним чином комплект документів, виявлено недостовірність даних у документах, передбачених пунктом 3 цього Положення.

6. У рішенні про відмову у видачі погодження зазначаються підстави такої відмови. Щодо відмови у видачі погодження робиться позначка у заяві, ставиться підпис заявника про ознайомлення з обґрунтованою причиною відмови у видачі погодження.

7. Погодження для видачі ліцензії на товари, експорт, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2001 році видається не пізніше трьох робочих днів після прийняття рішення про видачу (додаток 2). Копія погодження зберігається у Держдепартаменті.

8. Держдепартамент веде реєстр погоджень, виданих суб'єктам підприємницької діяльності (додаток 3).

9. Прийняті згідно з пунктом 3 цього Положення документи в разі одержання погодження заявнику не повертаються.

 

Начальник управління
авторських і суміжних прав
 

 
Т. М. Давиденко
 

 

ЗАЯВА
про отримання погодження для видачі ліцензії на товари, експорт, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2001 році

Заявник _____________________________________________________
                                                              (найменування юридичної особи,
_____________________________________________________________
                             прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи;
_____________________________________________________________
                       для фізичних осіб, суб'єктів підприємницької діяльності - прізвище, 
_____________________________________________________________
   ім'я та по батькові, серія, номер паспорта, ким та коли виданий, місце проживання) 

Місцезнаходження ___________________________________________
_____________________________________________________________

Договір (контракт) ___________________________________________
                                                                    (номер, дата, загальна сума контракту, 
_____________________________________________________________
                              фірма-продавець, фірма-виробник, фірма-постачальник) 
_____________________________________________________________

Предмет договору (контракту) _________________________________
                                                                                 (код товару за УКТ ЗЕД, його повна назва,
_____________________________________________________________
                    кількість, одиниця виміру, ціна за одиницю виміру товару, літерами)
_____________________________________________________________

Підпис заявника 

_________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові, 

__________
підпис) 

ПОГОДЖЕННЯ ВИДАНЕ ______________________________________
                                                                           (дата,         номер          погодження

____________________________________________
                  ким    видане,     посада,      ім'я  та   по    батькові, 

__________
         підпис) 


ВІДМОВЛЕНО У ВИДАЧІ ПОГОДЖЕННЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ___________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
Подані документи отримав, з причинами відмови ознайомлений _____
_____________________________________________________________ 
      (посада,    прізвище,    ім'я  та  по  батькові,                                 підпис,     дата) 

 

ПОГОДЖЕННЯ N _______
для видачі ліцензії на товари, експорт, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2001 році

від "___" _________ 200_ р.

Видане _____________________________________________________
                                                          (найменування юридичної особи, 
____________________________________________________________
                           прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи;
____________________________________________________________
  для фізичних осіб, суб'єктів підприємницької діяльності - прізвище, ім'я та по батькові, 
____________________________________________________________
                      серія, номер паспорта, ким та коли виданий, місце проживання) 

Місцезнаходження ___________________________________________
____________________________________________________________

Договір (контракт) __________________________________________
                                                                    (номер, дата, загальна сума контракту, 
____________________________________________________________
                               фірма-продавець, фірма-виробник, фірма-постачальник) 
____________________________________________________________

Предмет договору (контракту) ________________________________
                                                                                  (код товару за УКТ ЗЕД, його повна назва, 
____________________________________________________________
                     кількість, одиниця виміру, ціна за одиницю виміру товару, літерами) 
____________________________________________________________

 

______________________________
                                (посада,
______________________________
               прізвище, ім'я та по батькові) 

______________
(підпис) 

М. П.

 

РЕЄСТР
погоджень, виданих суб'єктам підприємницької діяльності

N
з/п
 

Номер погодження, дата видачі  

Найменування юридичної особи, П. І. Б. - для фізичної особи 

Місцезнаходження, телефон, факс 

Відмітки про видачу або про відмову у видачі погодження 

Підпис суб'єкта підриємницької
діяльності 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

Начальник управління
авторських і суміжних прав
 

 
Т. М. Давиденко
 

Опрос