Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств Государственного бюджета Украины на исполнение программы "Селекция в рыбоводстве на 2001 - 2005 гг."

Минфин, Министерство аграрной политики
Порядок, Приказ от 21.05.2001 № 135/245
действует с 22.06.2001

Про затвердження Порядку використання коштів Державного бюджету України на виконання програми "Селекція в рибництві на 2001 - 2005 рр."

Наказ Міністерства аграрної політики України,
Міністерства фінансів України
від 21 травня 2001 року N 135/245

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 червня 2001 р. за N 499/5690

Відповідно до Законів України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" від 7 грудня 2000 року N 2120-III, "Про племінну справу у тваринництві" від 21 грудня 1999 року N 1328-XIV НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок використання коштів Державного бюджету України на виконання програми "Селекція в рибництві на 2001 - 2005 рр.", що додається.

2. Державному департаменту рибного господарства (Шведенко М. М.) Міністерства аграрної політики України та Департаменту фінансів виробничої сфери (Баулін С. О.) Міністерства фінансів України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Державному департаменту рибного господарства довести Порядок до відома підприємств і організацій, що належать до сфери рибного господарства.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра аграрної політики України Лузана Ю. Я. та заступника Міністра фінансів України Регурецького В. В.

 

Міністр аграрної політики
України 

 
І. Кириленко  

Міністр фінансів України 

І. Мітюков 

 

ПОРЯДОК
використання коштів Державного бюджету України на виконання програми "Селекція в рибництві на 2001 - 2005 рр."

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений згідно з вимогами законів України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" від 7 грудня 2000 року N 2120-III, "Про племінну справу у тваринництві" від 21 грудня 1999 року N 1328-XIV.

1.2. Порядок визначає і регулює правила використання коштів державного бюджету на проведення робіт із селекції в рибництві (КФК 160705 "Селекція в рибництві").

1.3. Дія порядку поширюється на рибогосподарські підприємства племінної справи в рибництві всіх організаційно-правових форм господарювання.

1.4. Головним розпорядником коштів державного бюджету, що виділяються на проведення робіт із селекції в рибництві, є Міністерство аграрної політики України, яке здійснює розподіл коштів між виконавцями цих робіт.

1.5. Виконавці робіт визначаються Укрдержрибгоспом на конкурсній основі у відповідності до діючого законодавства.

2. Умови надання бюджетних коштів

2.1. За рахунок коштів державного бюджету згідно з цим Порядком передбачена державна підтримка суб'єктів племінної справи в рибництві всіх організаційно-правових форм господарювання:

селекційного центру, підприємств, які мають селекційні дільниці з племінної справи в рибництві, інших підприємств і господарств, де утримується племінне поголів'я локальних видів, що зникають, та маточне поголів'я чистопородних видів, репродуктів поліпшених порід та видів закордонного походження;

підприємств, установ, організацій, що надають відповідні сервісні послуги з племінної справи в рибництві та беруть участь у створенні і використанні племінних (генетичних) ресурсів.

2.2. Бюджетні кошти, виділені на проведення робіт із селекції в рибництві, використовуються на придбання племінної бази провідних видів риб, плідників та ремонтного матеріалу (личинок, цьогорічок, ремонтного молодняку), на збереження генофонду існуючих порід та вирощування чистопорідних, високопродуктивних порід, порідних груп і внутрішньопорідних типів ставкових риб, на відтворення районованих, високопродуктивних племінних порід ставкових риб.

2.3. Кожен виконавець подає на затвердження Державному департаменту рибного господарства план робіт на поточний рік.

2.4. Перерахування коштів виконавцям робіт у передбачених цим Порядком розмірах (додаток 1) проводиться на підставі поданих ними розрахунків фактичних витрат у межах затвердженого кошторису доходів і видатків.

2.5. Перерахування коштів на виконання робіт проводиться Державним казначейством України за розподілом Мінагрополітики України відповідно до Порядку касового виконання державного бюджету за видатками, затвердженого наказом Державного казначейства України від 22 січня 2001 року N 3, зареєстрованим Міністерством юстиції України 5 лютого 2001 року за N 104/5295.

2.6. Виконавець робіт несе відповідальність за правильність оформлення розрахункових документів та їх достовірність.

3. Розміри фінансування

3.1. Відповідно до цього Порядку за рахунок коштів державного бюджету здійснюється державна підтримка заходів, направлених на виконання робіт із селекції в рибництві:

повне фінансування витрат на придбання племінної бази провідних видів риб з метою її розвитку за погодженням з Укрдержрибгоспом;

часткове фінансування витрат на придбання плідників та ремонтного матеріалу (личинок, цьогорічок, ремонтного молодняку) з метою створення власних племінних маточних високопродуктивних стад риб;

часткове фінансування витрат на збереження генофонду існуючих порід та вирощування чистопорідних, високопродуктивних порід, порідних груп і внутрішньопорідних типів ставкових риб;

часткове фінансування витрат на відтворення районованих, високопродуктивних племінних порід ставкових риб.

4. Звітність і контроль

4.1. Одержувачі коштів державного бюджету подають щоквартальний і річний бухгалтерський звіти, а на вимогу Державного департаменту рибного господарства оперативні звіти за формою згідно з додатком 2, щодо цільового використання бюджетних коштів.

4.2. Одержані бюджетні кошти відображаються в бухгалтерському обліку отримувачів відповідно до чинного законодавства.

4.3. Персональну відповідальність за цільове використання бюджетних коштів, що виділені на виконання робіт, достовірність звітності і поданих у Державний департамент рибного господарства розрахунків несуть керівники та головні бухгалтери підприємств і організацій, які одержали кошти з державного бюджету.

4.4. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів, виділених з Державного бюджету України на проведення робіт із селекції в рибництві, покладається на Державний департамент рибного господарства.

4.5. Міністерство аграрної політики України в місячний термін після закінчення бюджетного року подає Міністерству фінансів України інформацію про цільове та ефективне використання бюджетних коштів.

 

Голова Державного
департаменту рибного
господарства 

 
 
М. М. Шведенко 

 

РОЗМІРИ
бюджетних видатків на виконання робіт по селекції в рибництві у 2001 році

  

Відсоток відшкодування 

але не більше,
грн. 

1. За збереження та утримання племінних та видів риб, що зникають: 

  

  

За утримання 1 кг: 

  

  

Українські породи коропа (лускаті і рамчасті) та амурський сазан: 

  

  

плідники 

50 

ремонт 

50 

рибопосадковий матеріал 

50 

Рослиноїдні види риб (білий товстолобик, строкатий товстолобик, білий амур, чорний амур): 

  

  

плідники 

50 

ремонт 

50 

3,5 

рибопосадковий матеріал 

50 

Осетрові види риб: 

  

  

плідники 

50 

30 

ремонт 

50 

20 

рибопосадковий матеріал 

50 

50 

Канальний і європейський сом: 

  

  

плідники 

50 

18 

ремонт 

50 

рибопосадковий матеріал 

50 

18 

Форель (камлоопс, радужна форель, Дональдсона): 

  

  

плідники 

50 

25 

ремонт 

50 

15 

рибопосадковий матеріал 

50 

35 

2. За придбання племінних та видів риб, що зникають: 

  

  

Короп: 

  

  

плідники (1 кг) 

100 

20 

ремонт (1 кг) 

100 

10 

рибопосадковий матеріал (1 кг) 

100 

личинки (1 тис. шт.) 

100 

Рослиноїдні види риб (білий товстолобик, строкатий товстолобик, білий амур, чорний амур): 

  

  

личинка (1 тис. шт.) 

100 

50 

Осетрові види риб: 

  

  

ікра (1 тис. шт.) 

100 

500  

молодь (1 шт.) 

100  

Канальний і європейський сом: 

  

  

личинка (1 тис. шт.) 

100  

150  

Форель (камлоопс, радужна форель, Дональдсона): 

  

  

ікра (1 тис. шт.) 

100 

250 

3. За здешевлення племінної (генетичної) продукції вітчизняного походження для розширення племінної бази підприємства та здешевлення племінних (генетичних) ресурсів: 

  

  

Для реалізації за 1 кг: 

  

  

Українські породи коропа (лускаті і рамчасті) та амурський сазан: 

  

  

плідники 

50 

ремонт 

50 

рибопосадковий матеріал 

50 

Рослиноїдні види риб (білий товстолобик, строкатий товстолобик, білий амур, чорний амур): 

  

  

плідники 

50 

ремонт 

50 

3,5 

рибопосадковий матеріал 

50 

Осетрові види риб: 

  

  

плідники  

50 

30 

ремонт 

50  

20 

рибопосадковий матеріал 

50 

50 

Канальний сом: 

  

  

плідники  

50  

18  

ремонт  

50 

9  

рибопосадковий матеріал 

50 

18 

Форель (камлоопс, радужна форель, Дональдсона): 

  

  

плідники  

50 

25 

ремонт  

50  

15 

рибопосадковий матеріал 

50 

35 

 

Звіт
підприємства про використання коштів державного бюджету на виконання робіт із селекції в рибництві

за станом на _______________ 20__ р.

________________________________________________________
(назва підприємства, район, область)

N
з/п 

Найменування показників 

По видах риб 

  

  

  

  

Передбачено коштів, усього (тис. грн.) 

  

  

  

  

  

у т. ч. заробітна плата з нарахуваннями 

  

  

  

  

інші витрати 

  

  

  

  

Надійшло коштів за звітний місяць, усього (тис. грн.) 

  

  

  

  

  

у т. ч. заробітна плата з нарахуваннями 

  

  

  

  

інші витрати 

  

  

  

  

Фактично профінансовано, усього (тис. грн.) 

  

  

  

  

у т. ч. заробітна плата з нарахуваннями 

  

  

  

  

інші витрати 

  

  

  

  

Витрати, які підлягають фінансуванню, усього (тис. грн.) 

  

  

  

  

  

у т. ч. заробітна плата з нарахуваннями 

  

  

  

  

  

інші видатки 

  

  

  

  

Використано коштів, усього (тис. грн.) 

  

  

  

  

у т. ч. заробітна плата з нарахуваннями 

  

  

  

  

На здешевлення племінних генетичних ресурсів 

Сума (тис. грн.) 

  

  

  

  

Обсяг виробництва, од. 

  

На закупівлю племінних генетичних ресурсів 

Сума (тис. грн.) 

  

  

  

  

Обсяг виробництва, од. 

  

Інші 

  

  

  

  

 
М. П. 

Керівник підприємства  

____________
(підпис) 

__________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер  

____________
(підпис) 

__________________
(ініціали і прізвище) 

____________

Опрос