Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств Государственного бюджета Украины на исполнение программы "Зарыбление внутренних водоемов Украины и Азово-Черноморского бассейна на 2001 - 2005 гг." ("Аквакультуры")

Минфин, Министерство аграрной политики
Порядок, Приказ от 21.05.2001 № 134/244
действует с 22.06.2001

Про затвердження Порядку використання коштів Державного бюджету України на виконання програми "Зариблення внутрішніх водойм України та Азово-Чорноморського басейну на 2001 - 2005 рр." ("Аквакультури")

Наказ Міністерства аграрної політики України,
Міністерства фінансів України
від 21 травня 2001 року 134/244

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 червня 2001 р. за N 498/5689

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" від 7 грудня 2000 року N 2120-III НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок використання коштів Державного бюджету України на виконання програми "Зариблення внутрішніх водойм України та Азово-Чорноморського басейну на 2001 - 2005 рр." ("Аквакультури"), що додається.

2. Державному департаменту рибного господарства (Шведенко М. М.) Міністерства аграрної політики України та Департаменту фінансів виробничої сфери (Баулін С. О.) Міністерства фінансів України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Державному департаменту рибного господарства довести Порядок до відома підприємств і організацій, що належать до сфери рибного господарства.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра аграрної політики України Лузана Ю. Я. та заступника Міністра фінансів України Регурецького В. В.

 

Міністр аграрної політики України 

І. Кириленко 

Міністр фінансів України 

І. Мітюков 

 

ПОРЯДОК
використання коштів Державного бюджету України на виконання програми "Зариблення внутрішніх водойм України та Азово-Чорноморського басейну на 2001 - 2005 рр." ("Аквакультури")

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений згідно з вимогами Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" від 7 грудня 2000 року N 2120-III (далі - Порядок).

1.2. Порядок визначає і регулює правила використання коштів державного бюджету на виконання робіт із зариблення внутрішніх водойм України (КФК 160702 "Аквакультури").

1.3. Дія порядку поширюється на рибогосподарські підприємства, що займаються відтворенням водних живих ресурсів всіх організаційно-правових форм господарювання.

1.4. Головним розпорядником коштів державного бюджету, що виділені на виконання робіт, є Міністерство аграрної політики України, яке здійснює розподіл коштів між виконавцями робіт.

1.5. Виконавці робіт визначаються Укрдержрибгоспом на конкурсній основі у відповідності до діючого законодавства.

Кожен виконавець робіт подає на затвердження Державному департаменту рибного господарства план робіт на рік.

2. Умови та розміри фінансування

2.1. За рахунок коштів державного бюджету компенсуються витрати на виконання робіт суб'єктів, що займаються відтворенням водних живих ресурсів, усіх організаційно-правових форм господарювання, які фінансуються у розмірах згідно з додатком 1 до цього Порядку.

2.2. Проведення робіт з відтворення рибних запасів у природних водоймах України здійснюється відповідно до Інструкції про порядок проведення робіт з відтворення водних живих ресурсів, затвердженої наказом Держкомрибгоспу України від 21 вересня 1998 року N 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 листопада 1998 року за N 735/3175.

2.3. Перерахування коштів виконавцям робіт здійснюється в межах кошторисів доходів і видатків, на підставі поданих ними фактичних витрат, розрахунків часткового відшкодування за рахунок бюджетних коштів (додаток 2) та подальшого надання актів про виконання робіт з випуску водних живих ресурсів відповідно до Інструкції про порядок проведення робіт з відтворення водних живих ресурсів.

2.4. Перерахування коштів на виконання робіт проводиться Державним казначейством України за розподілом Мінагрополітики України відповідно до Порядку касового виконання державного бюджету за видатками, затвердженого наказом Державного казначейства України від 22 січня 2001 року N 3, зареєстрованого Міністерством юстиції України 5 лютого 2001 року за N 104/5295.

2.5. Виконавець робіт несе відповідальність за правильність оформлення розрахункових документів та їх достовірність.

3. Звітність і контроль

3.1. Одержувачі коштів державного бюджету подають щоквартальний і річний бухгалтерський звіти, а на вимогу Державного департаменту рибного господарства оперативні звіти за формою згідно з додатком 3 щодо цільового використання бюджетних коштів.

3.2. Одержані бюджетні кошти відображаються в бухгалтерському обліку отримувачів відповідно до чинного законодавства.

3.3. Персональну відповідальність за цільове використання бюджетних коштів, що виділені на виконання робіт, достовірність звітності і поданих у Державний департамент рибного господарства розрахунків несуть керівники та головні бухгалтери підприємств і організацій, які одержали кошти з державного бюджету.

3.4. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів, виділених з Державного бюджету України на проведення робіт із зариблення водойм, покладається на Державний департамент рибного господарства.

3.5. Міністерство аграрної політики України в місячний термін після закінчення бюджетного року подає Міністерству фінансів України інформацію про цільове та ефективне використання бюджетних коштів.

 

Голова Державного департаменту
рибного господарства
 

 
М. М. Шведенко
 

 

РОЗМІРИ
бюджетних видатків на виконання робіт із зариблення внутрішніх водойм України

Міністерством аграрної політики України за погодженням з Міністерством фінансів України для виконання робіт із зариблення внутрішніх водойм України ("Аквакультури") установлюються такі розміри фінансування суб'єктів, визначених на конкурсній основі виконавцями робіт, за виконані роботи та надані послуги:

Об'єкт відтворення 

Вікова
стадія 

Вага особини, г 

Фінансуються з державного бюджету 

але не більше за 1 екз., грн. 

Осетер 

цьогорічка 

2,5 

75,0 

0,25 

Білуга 

цьогорічка 

3,0 

75,0 

0,28 

Севрюга 

цьогорічка 

1,5 

75,0 

0,28 

Піленгас 

цьогорічка 

1 - 2 

50,0 

0,9 

Кефаль-лобан 

цьогорічка 

5 - 8 

70,0 

0,15 

Камбала-калкан
(чорноморська) 

цьогорічка 

3 - 5 

75,0 

0,20 

Камбала-калкан
(азовська) 

цьогорічка 

4 - 6 

75,0 

0,20 

Камбала-калкан
(чорноморська, азовська) 

личинка 

0,6 - 0,7 

75,0 

0,06 

Камбала-глоса 

личинка 

0,6 - 0,7 

75,0 

0,05 

Товстолобик 

дворічка 

не менше 130 

50,0 

0,355 

Білий амур 

дворічка 

не менше 130 

50,0 

0,355 

 

РОЗРАХУНОК
часткового відшкодування за рахунок бюджетних асигнувань витрат на відтворення рибних запасів

за станом на ________________ 20__ р.

_______________________________________________________
(назва підприємства, район, область)

Назва виконаних робіт, що підлягають частковому відшкодуванню за рахунок
бюджету 

Обсяг виконаних робіт
 
(га, тис. шт.) 

Норма часткового
 відшкодування
на одиницю виконаних
робіт
(грн.) 

Усього підлягає відшкодуванню
 
(тис. грн.) 

 

 

УСЬОГО:

 
М. П. 

Керівник організації 

______________
(підпис) 

___________________
(ініціали і прізвище) 

  

Головний бухгалтер 

______________
(підпис) 

___________________
(ініціали і прізвище) 

 

ЗВІТ
підприємства про використання коштів Державного бюджету за КФК 160702 "Аквакультури"

за станом на ______________ 20__ р.

_____________________________________________
(назва підприємства, район, область)

N
з/п 

Найменування показників 

За видами риб 

  

  

  

  

Передбачено коштів,
усього (тис. грн.) 

  

  

  

  

 

у т. ч. заробітна плата з нарахуваннями 

 

 

 

 

інші витрати 

  

  

  

  

Надійшло коштів за звітний місяць, усього (тис. грн.) 

  

  

  

  

  

у т. ч. заробітна плата з нарахуваннями 

  

  

  

  

інші витрати 

  

  

  

  

Фактично профінансовано,
усього (тис. грн.) 

  

  

  

  

у т. ч. заробітна плата з нарахуваннями 

 

 

 

 

інші витрати 

 

 

 

 

Витрати, які підлягають фінансуванню, усього (тис. грн.) 

 

 

 

 

 

у т. ч. заробітна плата з нарахуваннями 

 

 

 

 

інші видатки 

 

 

 

 

Використано коштів,
усього (тис. грн.) 

  

  

  

  

у т. ч. заробітна плата з нарахуваннями 

 

 

 

 

 

Інші 

 

 

 

 

 

 
М. П. 

Керівник підприємства 

______________
(підпис) 

___________________
(ініціали і прізвище) 

  

Головний бухгалтер 

______________
(підпис) 

___________________
(ініціали і прізвище) 

____________

Опрос