Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке выдачи удостоверений на ввоз товаров для производства космической техники субъектами космической деятельности согласно контрактам (договорам), заключенным субъектами космической деятельности и зарегистрированным в соответствии с законодательством

Национальное космическое агентство Украины
Приказ, Инструкция от 09.04.2001 № 59
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про порядок видачі посвідчень на ввезення товарів для виробництва космічної техніки суб'єктами космічної діяльності згідно з контрактами (договорами), укладеними суб'єктами космічної діяльності та зареєстрованими відповідно до законодавства

Наказ Національного космічного агентства України
від 9 квітня 2001 року N 59

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 червня 2001 р. за N 485/5676

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Національного космічного агентства України
 від 28 грудня 2009 року N 462)

На виконання вимог Закону України "Про державну підтримку космічної діяльності", постанов Кабінету Міністрів України від 27.02.99 N 276 "Про заходи щодо державної підтримки космічної діяльності" (із змінами та доповненнями) та від 07.02.2001 N 131 "Про забезпечення виконання Закону України "Про державну підтримку космічної діяльності" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок видачі посвідчень на ввезення товарів для виробництва космічної техніки суб'єктами космічної діяльності згідно з контрактами (договорами), укладеними суб'єктами космічної діяльності та зареєстрованими відповідно до законодавства (далі - Інструкція), що додається.

2. Начальнику управління промислового розвитку Халяві В. А., т. в. о. завідувача юридичної служби Міхляєвій М. О. забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Начальнику управління справами Бойку Г. С. довести наказ до начальників управлінь, самостійних відділів, керівників підприємств та організацій космічної галузі, суб'єктів космічної діяльності в частині, що їх стосується. Організувати опублікування тексту Інструкції у засобах масової інформації.

4. Наказ НКАУ від 26.05.99 N 67 вважати таким, що втратив чинність, через 10 днів з дати реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Генерального директора Комарова В. Г.

 

Генеральний директор

О. О. Негода

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник
Голови Державної митної служби України

 
 
О. Б. Єгоров

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок видачі посвідчень на ввезення товарів для виробництва космічної техніки суб'єктами космічної діяльності згідно з контрактами (договорами), укладеними суб'єктами космічної діяльності та зареєстрованими відповідно до законодавства

1. Загальні положення

1.1. Інструкція розроблена на виконання вимог Закону України "Про державну підтримку космічної діяльності", постанов Кабінету Міністрів України від 27.02.99 N 276 "Про заходи щодо державної підтримки космічної діяльності" (із змінами та доповненнями) та від 07.02.2001 N 131 "Про забезпечення виконання Закону України "Про державну підтримку космічної діяльності".

1.2. Інструкція є обов'язковою для виконання підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які здійснюють космічну діяльність та мають ліцензію на здійснення цієї діяльності (далі - суб'єкти космічної діяльності).

1.3. Установити, що:

а) об'єкти космічної діяльності розробляються, виготовляються та експлуатуються відповідно до вимог тактико-технічного завдання (технічного завдання), технічних умов та експлуатаційно-технічної документації з визначенням генерального замовника (замовника) і споживача космічних послуг на підставі зареєстрованих у Національному космічному агентстві контрактів (договорів);

б) суб'єкти космічної діяльності повинні мати:

одну або декілька ліцензій з числа передбачених законодавством, а саме: на провадження діяльності з розроблення, випробування, виробництва, експлуатації ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземної космічної інфраструктури та її складових частин, обладнання, що входить до складу космічного сегмента супутникових систем;

метрологічно атестовані матеріально-технічні засоби і технології для розроблення, випробування, виробництва та експлуатації об'єктів космічної діяльності, нормативно-технічну документацію і документальне підтвердження атестації працівників, які обслуговують ці об'єкти.

2. Порядок видачі посвідчень на ввезення товарів для виробництва космічної техніки суб'єктами космічної діяльності згідно з контрактами (договорами), укладеними суб'єктами космічної діяльності та зареєстрованими відповідно до законодавства:

2.1. Для одержання посвідчення на ввезення товарів для виробництва космічної техніки суб'єкт космічної діяльності подає до Національного космічного агентства України (далі - НКАУ):

завірену підписом уповноваженої особи та печаткою копію контракту (договору) із зарубіжним постачальником, зареєстрованого в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.98 N 798 "Про заходи державного регулювання космічної діяльності".

У контракті (договорі) мають бути зазначені кінцевий споживач, мета та місце використання товару;

перелік товарів, що ввозяться суб'єктом космічної діяльності на митну територію України за контрактом із зарубіжним постачальником для виробництва космічної техніки (далі - перелік товарів).

2.2. Перелік товарів (додаток 1) оформлюється суб'єктом космічної діяльності на паперових носіях виключно засобами електронно-обчислювальної техніки, викладається державною мовою та разом з іншими необхідними документами подається до НКАУ. Обов'язково додається електронна копія (WinWord) зазначеного переліку товарів.

2.2.1. Перелік товарів розглядається та узгоджується управлінням НКАУ, що здійснює супровід контракту (договору), за яким здійснюється виробництво космічної техніки.

2.2.2. Якщо перелік товарів подається співвиконавцем головного виконавця державного контракту, то він має бути погодженим з головним виконавцем.

2.3. Облік видачі посвідчень на ввезення товарів для виробництва космічної техніки суб'єктами космічної діяльності ведеться в управлінні промислового розвитку НКАУ.

Посвідчення оформляється у трьох примірниках за затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2001 N 131 зразком, два з них передаються суб'єкту космічної діяльності (один з яких передається ним до відповідного митного органу), а третій залишається в НКАУ.

Кожний аркуш посвідчення підписується уповноваженою особою та завіряється печаткою НКАУ.

2.4. НКАУ приймає рішення про видачу посвідчення або про відмову в його видачі в строк не пізніше ніж десять робочих днів з дня надходження відповідно оформлених документів.

2.5. У видачі посвідчення може бути відмовлено, якщо:

подано не всі необхідні документи;

суб'єкт космічної діяльності порушив законодавство України.

Повідомлення про відмову у видачі посвідчення надсилається суб'єкту космічної діяльності протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

2.6. Рішення про відмову у видачі посвідчення може бути оскаржено суб'єктом космічної діяльності в порядку, визначеному законодавством.

2.7. Суб'єкт космічної діяльності подає до відповідного митного органу разом з іншими необхідними для митного оформлення документами один примірник посвідчення, підписаного уповноваженою особою та завіреного печаткою НКАУ.

2.8. Суб'єкт космічної діяльності щокварталу, до 10 числа місяця, наступного за звітним, надсилає до НКАУ звіт про використання посвідчення (додаток 2).

2.9. У разі нецільового використання ввезених товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито та податок на додану вартість у встановленому законодавством порядку.

2.10. Зразки підписів уповноважених осіб та печатки НКАУ направляються до Державної митної служби України.

 

Начальник управління

В. Халява

 

ПЕРЕЛІК ТОВАРІВ,

що ввозяться ______________________________________________________
                                                                    (назва суб'єкта космічної діяльності) 

на митну територію України за контрактом (договором) від ______ N ______

із зарубіжним постачальником _______________________________________
                                                                                                       (назва підприємства)

для виробництва космічної техніки:

N
з/п 

Код згідно з ТН ЗЕД 

Найменування товару

Одиниця виміру, штук, комплектів тощо

Кількість

Вартість товару 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Висновки:

1. Придбання товару, потрібного для виробництва космічної техніки (конкретно комплекс, система, агрегат, вузол, деталь тощо), відповідно до контракту (договору) N ____ від ________, зареєстрованого в НКАУ в інтересах зарубіжних замовників або інших замовників (указати конкретно).

2. Зазначені товари на території України не виробляються (конкретно вказати, наприклад, відповідно до ТУ N ______________________, технічне обґрунтування тощо).

 

Керівник суб'єкта космічної діяльності

Узгоджено з Головним виконавцем державного контракту 

Головний бухгалтер

(узгоджується в разі потреби)

М. П.

М. П.

Начальник відділу НКАУ 

 

 

ЗВІТ
про використання посвідчення N __ від ___________
на ввезення товарів для виробництва космічної техніки

__________________________________________________________________
(назва суб'єкта космічної діяльності)

Найменування товару

Код згідно з ТН ЗЕД

Одиниця виміру

Кількість

Вартість

Завезено товару 

Сума отриманих пільг 

кількість

вартість

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього

  

  

  

  

  

  

  

 

Керівник суб'єкта космічної діяльності

___________________________

М. П.

 

____________

Опрос