Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Условия и Правила осуществления предпринимательской деятельности по поставке электрической энергии по регулируемому тарифу

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики
Постановление от 20.04.2001 № 391
Утратил силу

Про внесення змін та доповнень до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом

Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України
від 20 квітня 2001 року N 391

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 травня 2001 р. за N 447/5638

Постанова втратила чинність
(у зв'язку з втратою чинності
постановою Національної комісії з питань регулювання
 електроенергетики України від 13 червня 1996 року N 15/1
згідно з постановою Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 29 серпня 2017 року N 1034)

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику", Указу Президента України від 21.04.98 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", з метою приведення Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у відповідність до Законів України "Про електроенергетику", "Про природні монополії", постанов Кабінету Міністрів України, постанов Національної комісії регулювання електроенергетики Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Зміни та доповнення до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 13.06.96 N 15/1, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08.08.96 за N 433/1458 (додаються).

 

Голова Комісії 

Ю. Продан 

 

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
ДО УМОВ ТА ПРАВИЛ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЗА РЕГУЛЬОВАНИМ ТАРИФОМ

1. У пункті 1.1 слова "Закону України "Про підприємництво" замінити на слова "Законів України "Про підприємництво", "Про електроенергетику", "Про природні монополії".

2. Слова "Ліцензіат", "Ліцензована діяльність", "Перехресні субсидії", "Тарифи", "Споріднене підприємство", "Диспетчерське управління" та "Місцеві (локальні) електромережі" за текстом Умов та Правил у середині речення писати з малої літери.

3. Пункт 1.4 доповнити абзацами такого змісту:

"Алгоритм Оптового ринку електричної енергії - порядок розподілу уповноваженим банком коштів з розподільчих рахунків без платіжних доручень, який встановлюється НКРЕ.

Грубе порушення Умов та Правил - одноразове порушення Умов та Правил, яке свідчить про явне й умисне нехтування їх вимогами з боку ліцензіата та/або призвело до наслідків у вигляді значної шкоди, завданої державі, навколишньому природному середовищу, юридичним чи фізичним особам; грубим порушенням уважається також невиконання ліцензіатом у встановлений строк рішення НКРЕ про усунення порушень.

Договір між членами Оптового ринку електроенергії - угода сторін, яка визначає мету та умови діяльності, права, обов'язки та відповідальність сторін і погоджується з центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, НКРЕ, Антимонопольним комітетом України.

Оптове постачання електричної енергії - купівля електричної енергії, формування її оптової ціни та продаж електричної енергії за оптовою ціною енергопостачальникам.

Оптовий постачальник - суб'єкт підприємницької діяльності, який отримав ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електричної енергії та здійснює оптове постачання електричної енергії відповідно до Договору між членами Оптового ринку електроенергії.

Правила Оптового ринку електричної енергії України - невід'ємна частина Договору між членами Оптового ринку електроенергії, яка визначає механізм функціонування Оптового ринку електричної енергії України, порядок розподілу навантажень між генеруючими джерелами, правила формування ринкової ціни на електричну енергію.

Порушення Умов та Правил - дія ліцензіата чи його бездіяльність, яка посягає на встановлені НКРЕ Умови та Правила та рішення НКРЕ і за яку законодавством та цими Умовами та Правилами передбачено застосування до нього санкцій.

Повторне порушення Умов та Правил - порушення ліцензійних умов, яке раніше допускав ліцензіат і протягом року учинив його знову.

Розподільчі рахунки Оптового ринку електричної енергії - рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють постачання електричної енергії на закріпленій території та оптове постачання електричної енергії, відкриті в уповноваженому банку і призначені виключно для накопичення коштів, отриманих за електричну енергію від споживачів, та розрахунків з учасниками оптового ринку електричної енергії".

Визначення "Ліцензіат" викласти в такій редакції: "Ліцензіат - суб'єкт підприємницької діяльності, зареєстрований у встановленому порядку, який отримав ліцензію на постачання електричної енергії за регульованим тарифом та зобов'язаний дотримуватися ліцензійних умов і виконувати рішення НКРЕ".

Визначення "Ліцензія" викласти в такій редакції: "Ліцензія - єдиний документ дозвільного характеру, який видається НКРЕ і дає право на здійснення зазначеного в ньому певного виду підприємницької діяльності протягом установленого строку".

Визначення "Місцеві (локальні) електричні мережі" викласти в такій редакції: "Місцева (локальна) електрична мережа - електрична мережа, призначена для передачі електричної енергії від магістральної електричної мережі до споживача".

Визначення "Оптовий ринок електричної енергії" викласти в такій редакції: "Оптовий ринок електричної енергії України (далі - ОРЕ) - ринок, що створюється суб'єктами господарської діяльності для купівлі-продажу електричної енергії на підставі Договору".

Визначення "Пільгові тарифи" викласти в такій редакції: "Пільгові тарифи - роздрібні тарифи для споживачів, що мають передбачені чинним законодавством України пільги на оплату за спожиту електроенергію".

У визначенні "Споріднене підприємство" підпункт в) викласти у такій редакції: "в) будь-яке підприємство, пов'язане з ліцензіатом або з одним з підприємств, зазначених у підпунктах а), б) цього визначення, відносинами контролю відповідно до статті 1 Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності".

Визначення "Нормативні документи", "Дата набуття чинності" та "Ради споживачів" вилучити.

4. У пункті 2.3 після слова "Ліцензіат" додати слова "разом із спорідненими підприємствами".

5. У пункті 2.5 слова "управління ліцензованою діяльністю" замінити на слова "ліцензовану діяльність".

6. Пункт 2.7 викласти в такій редакції:

"2.7. Ліцензіат повинен закуповувати електроенергію на Оптовому ринку електричної енергії України відповідно до умов його діяльності та здійснювати належне проведення розрахунків з оптовим постачальником електричної енергії, а також із суб'єктом підприємницької діяльності, що здійснює передачу належної ліцензіату електричної енергії, якщо електрична енергія поставляється мережами, які не є його власністю.

Ліцензіат укладає договір купівлі-продажу електричної енергії з оптовим постачальником електричної енергії відповідно до договору, на підставі якого створюється оптовий ринок електричної енергії.

Для проведення розрахунків за куплену на Оптовому ринку електричної енергії України та спожиту електричну енергію ліцензіат та його відокремлені підрозділи відкривають в установах уповноваженого банку розподільчі рахунки.

Споживачі, які купують електричну енергію у ліцензіата, уносять плату за поставлену їм електричну енергію виключно на розподільчий рахунок ліцензіата.

Кошти з розподільчого рахунку ліцензіата перераховуються згідно з алгоритмом оптового ринку електричної виключно на:

розподільчий рахунок оптового постачальника електричної енергії;

поточний рахунок підприємства, яке здійснює передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами;

поточний рахунок ліцензіата.

Кошти за електричну енергію, закуплену на оптовому ринку електричної енергії, ліцензіат перераховує виключно на розподільчий рахунок оптового постачальника електричної енергії".

7. У пункті 2.9 слова "нормативними актами" замінити на слова "нормативно-технічними документами".

8. Пункт 2.10 викласти в такій редакції:

"2.10. Ліцензіат не має права здійснювати перехресне субсидіювання".

9. У підпункті 3.1.2 пункту 3.1 слова "від Дати набуття чинності Ліцензії" замінити на слова "від дати видачі ліцензії".

10. Підпункт 3.2.2 пункту 3.2 викласти в такій редакції:

"3.2.2. Ліцензіат повинен протягом 10 днів повідомити НКРЕ про зміни:

банківських реквізитів;

установчих документів, що підлягають державній реєстрації (перереєстрації).

Ліцензія підлягає переоформленню у разі зміни місцезнаходження юридичної особи; найменування юридичної особи (якщо ця зміна пов'язана з реорганізацією); відомостей, зазначених у ліцензії, виданій громадянину-підприємцю.

Для переоформлення ліцензії суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний у 10-денний термін з дня настання однієї із зазначених змін подати НКРЕ заяву на переоформлення ліцензії.

У разі прострочення суб'єктом підприємницької діяльності терміну подання заяви про відповідне переоформлення ліцензія підлягає оформленню в порядку, установленому для її видачі".

11. У підпунктах 3.3.1, 3.3.2, 3.3.4 пункту 3.3, у пункті 3.4 слова "Нормативні документи" замінити на слова "нормативно-технічні документи" у всіх відмінках.

12. У підпункті 3.3.5 пункту 3.3 слова "електромереж Державної електричної компанії "Укрелектропередача" замінити на слова "магістральних та міждержавних електромереж" та слова за текстом "центральним органам Диспетчерського управління" замінити на слова "державному підприємству, яке виконує функції централізованого диспетчерського управління об'єднаною енергетичною системою України".

13. Підпункт 3.5.1 пункту 3.5 викласти в такій редакції:

"3.5.1. Розмір і терміни внесення поточної плати визначаються НКРЕ згідно з чинним законодавством".

14. Підпункт 3.5.2 пункту 3.5 вилучити.

15. Підпункт 3.6.3 пункту 3.6 викласти в такій редакції:

"3.6.3. Тарифи на постачання встановлюються таким чином, щоб забезпечити ліцензіату прибуток та достатні надходження коштів для відшкодування його виправданих витрат, а також стимулювати його до скорочення цих витрат і підвищення рентабельності його діяльності та забезпечення повноти отримання коштів за поставлену споживачам електричну енергію".

16. У підпункті 3.7.1 пункту 3.7 слова та цифри "п. 3.8.4" замінити на слова та цифри "п. 3.7.4".

17. Підпункт 3.7.3 пункту 3.7 викласти в такій редакції:

"3.7.3. Ліцензіат повинен надавати виправдані фінансові гарантії оплати за куплену ним електричну енергію оптовому постачальнику електричної енергії та виробникам електричної енергії, у яких він купує електричну енергію поза Оптовим ринком (які мають на це право згідно із законодавством України), та ліцензіатам, які передають його електричну енергію, відповідно до укладених договорів згідно із законодавством України".

18. У підпунктах 3.6.4, 3.6.5, 3.6.6, 3.6.7 пункту 3.6 та підпункті 3.8.4 пункту 3.8 слова "від Дати набуття чинності Ліцензії" замінити на слова "від дати видачі ліцензії".

19. Пункт 3.10 викласти в такій редакції:

"3.10. У разі ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження більше ніж 25 відсотків часток (акцій, паїв) або активів (майна) ліцензіата він повинен звернутися до НКРЕ для визначення відповідності зазначених заходів Умовам та Правилам".

20. Викласти розділи 4, 5 та 6 у такій редакції:

"4. Контроль за здійсненням ліцензованої діяльності

НКРЕ та її уповноважені представники мають право доступу на територію, до обладнання та документів ліцензіата для перевірки його ліцензованої діяльності, а ліцензіат має надавати їм необхідну допомогу в перевірці його ліцензованої діяльності, якщо це необхідно НКРЕ для забезпечення контролю за ліцензованою діяльністю ліцензіата.

Контроль за дотриманням ліцензіатом ліцензійних умов здійснюється НКРЕ шляхом аналізу звітності, інших документів, які надає ліцензіат НКРЕ, та шляхом проведення контрольних перевірок діяльності ліцензіата.

Порядок проведення контрольних перевірок здійснюється відповідно до Інструкції про порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької діяльності, затвердженої постановою НКРЕ від 06.10.99 N 1305, зареєстрованої в Мін'юсті України 28.10.99 за N 738/4031.

5. Застосування санкцій

5.1. У разі порушення ліцензіатом цих Умов та Правил та інших обов'язків, передбачених Законом України "Про електроенергетику", ураховуючи зобов'язання щодо забезпечення захисту прав споживачів електричної енергії та проведення розрахунків за закуплену ліцензіатом електричну енергію, а також із суб'єктом підприємницької діяльності, який здійснює передачу ліцензіату електричної енергії, НКРЕ застосовує до ліцензіата санкції, передбачені законодавством.

5.2. НКРЕ застосовує санкції щодо ліцензіата у порядку, установленому Кабінетом Міністрів України.

6. Унесення змін та доповнень до Умов та Правил

6.1. НКРЕ без згоди ліцензіата може переглядати за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, та Антимонопольним комітетом України Умови та Правила і вносити відповідні зміни до Умов та Правил:

а) якщо ці зміни стосуються умов діяльності на ринку всіх ліцензіатів;

б) при внесенні змін і доповнень до актів законодавства України;

в) при виконанні рішень Антимонопольного комітету України чи арбітражного суду.

Зміни, унесені у випадках, зазначених у підпунктах б) та в) цього пункту, повинні відповідати положенням, викладеним у відповідних актах законодавства та рішеннях.

6.2. Пропозиції щодо змін та доповнень до Умов та Правил, якщо ці зміни стосуються виключно умов діяльності окремого ліцензіата і не впливають на умови діяльності інших ліцензіатів, можуть висуватися як НКРЕ, так і ліцензіатом. Пропозиції повинні бути обґрунтованими. Якщо сторони дійшли згоди щодо запропонованих змін до Умов та Правил, то відповідні умови та правила для окремого ліцензіата відповідно змінюються.

Якщо сторони не дійшли згоди щодо внесення відповідних змін до Умов та Правил, то НКРЕ та ліцензіат можуть звертатися до Антимонопольного комітету України в межах його компетенції.

6.3. Зміни та доповнення до Умов та Правил публікуються у друкованих виданнях".

 

Заступник начальника
управління ліцензування
 

 
П. Продан
 

Опрос