Идет загрузка документа (37 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка применения налогового компромисса органами государственной налоговой службы в рамках административной апелляционной процедуры

Государственная налоговая администрация
Порядок, Приказ от 26.04.2001 № 182
Утратил силу

Про затвердження Порядку застосування податкового компромісу органами державної податкової служби в межах адміністративної апеляційної процедури

Наказ Державної податкової адміністрації України
від 26 квітня 2001 року N 182

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 травня 2001 р. за N 437/5628

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 3 вересня 2015 року N 751)

Додатково див. лист
 Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
 від 17 серпня 2001 року N 2-312/5187

На виконання Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" з метою забезпечення прав платників податків та роботи податкових органів щодо застосування податкового компромісу в межах чинного законодавства, встановлення єдиного порядку застосування норм п.п. 5.2.7 п. 5.2 ст. 5 цього Закону НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок застосування податкового компромісу органами державної податкової служби в межах адміністративної апеляційної процедури (додається).

2. В. о. начальника Головного управління податкового аудиту Гуржію С. Г. в установленому порядку подати наказ "Про затвердження Порядку застосування податкового компромісу органами державної податкової служби в межах адміністративної апеляційної процедури" до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Установити, що податковий компроміс стосовно податкового зобов'язання при розгляді первинних скарг на рішення здійснюється працівниками державних податкових інспекцій, податкове повідомлення або рішення яких оскаржується, уповноваженими на це керівником органу державної податкової служби або його заступником.

4. Начальнику управління справами Коваленку В. В. у десятиденний термін від дня реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його тиражування та надсилання до державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

5. Начальнику Головного управління масово-роз'яснювальної роботи Сисоєву В. О. в десятиденний термін після державної реєстрації цього наказу забезпечити його офіційне оприлюднення.

6. Начальникам головних управлінь (управлінь) Державної податкової адміністрації України, головам державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі організувати ретельне вивчення зазначеного Порядку працівниками підпорядкованих податкових органів та забезпечити дотримання його норм при розгляді скарг платників податків.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної податкової адміністрації України Кальніченка І. В.

 

Голова 

М. Я. Азаров 

 

ПОРЯДОК
застосування податкового компромісу органами державної податкової служби в межах адміністративної апеляційної процедури

1. Цей Порядок розроблено на підставі норм, передбачених Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", і визначає порядок застосування податкового компромісу органами державної податкової служби при розгляді скарг платників податків щодо оскарження ними в адміністративному порядку податкових повідомлень про суми податкових зобов'язань та будь-яких інших рішень щодо визначення сум податкових зобов'язань.

2. Податковий компроміс - рішення податкового органу, прийняте за погодженням з платником податків у межах адміністративної апеляційної процедури та узгоджене з керівником податкового органу вищого рівня, про задоволення частини скарги такого платника під зобов'язання останнього погодитися з рештою податкових зобов'язань, нарахованих контролюючим органом.

3. Податковий компроміс може бути запропоновано працівником органу державної податкової служби стосовно податкових повідомлень про суми податкових зобов'язань платника податків, які справляються до бюджетів та державних цільових фондів, крім увізного та вивізного мита, акцизного збору і податку на додану вартість та інших податків, зборів (обов'язкових платежів), які відповідно до законів справляються при ввезенні (пересиланні) товарів і предметів на митну територію України або вивезенні (пересиланні) товарів і предметів з митної території України, збору до Пенсійного фонду України, внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

4. Дія цього Порядку не поширюється:

1) якщо орган державної податкової служби нараховує фізичній особі податкове зобов'язання, не пов'язане із здійсненням такою фізичною особою підприємницької діяльності, з використанням непрямих методів, а фізична особа не погоджується з таким нарахуванням і спір вирішується виключно судом за поданням органу державної податкової служби;

2) за наявності порушених проти платників податків кримінальних справ або в разі подання позовів до арбітражного суду чи суду.

5. Працівник органу державної податкової служби, який уповноважений розглядати скаргу платника податків у межах адміністративної апеляційної процедури, має право пропонувати такому платнику податків компромісне рішення спору, яке полягає у задоволенні частини скарги платника податків під зобов'язання останнього погодитися з рештою податкових зобов'язань, нарахованих органом державної податкової служби.

6. Підставою для прийняття рішення щодо податкового компромісу є наявність у податкового органу таких наявних фактів та доказів по суті скарги платника податків, які дають підстави вважати, що запропонований податковий компроміс призведе до більш швидкого та/або більш повного погашення податкового зобов'язання порівняно з результатами, які можуть бути отримані внаслідок передання такого спору на вирішення суду (арбітражного суду).

Факти та докази по суті скарги платника податків, що дають підстави пропонувати податковий компроміс платнику податків, можуть бути пов'язані з:

1) визначенням органами державної податкової служби податкового зобов'язання платника податків за непрямими методами відповідно до п. 4.3 ст. 4 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (крім випадків нарахування податковим органом фізичній особі податкового зобов'язання, не пов'язаного із здійсненням такою фізичною особою підприємницької діяльності з використанням непрямих методів);*

____________
* Дія цього абзацу розпочинається з 1 січня 2002 року.

2) випадками, коли податковий орган має докази про те, що вартості активів платника податків недостатньо для погашення податкового зобов'язання та/або в період проведення апеляційного узгодження та стягнення суми податкового зобов'язання за незалежних від платника податків причин значно зменшиться розмір цих активів, що призведе в майбутньому до непогашення платником податків податкових зобов'язань в повному обсязі.

Зазначені положення можуть бути використані після детального аналізу фінансового стану платника податків, що засвідчує недостатність активів для погашення податкового зобов'язання, а також при відсутності операцій з продажу майна чи прийняття на себе зобов'язань протягом останнього неповного та попереднього повного фінансового року до моменту розгляду скарги, які здійснено платником податків з метою приховування цього майна або несплати податкового зобов'язання, якщо платник у результаті здійсненої угоди отримав набагато менше, ніж реальна ціна угоди (майна), а також якщо платник став неплатоспроможним у результаті виконання цієї угоди.

7. Податковий компроміс може бути запропоновано платнику податків після того, як працівник органу державної податкової служби, уповноважений розглядати скаргу такого платника податків, складе письмове обґрунтування доцільності податкового компромісу, що має бути розглянуте посадовою особою органу державної податкової служби, яка нарахувала оскаржуване податкове зобов'язання, а також посадовою особою, якій безпосередньо підпорядковується такий працівник.

Письмове обґрунтування доцільності податкового компромісу готується працівником органу державної податкової служби, який уповноважений розглядати скаргу платника податків, за встановленою формою, наведеною в додатку 1.

Працівник, який розглядав скаргу платника податків, не пізніше наступного робочого дня після дня складання письмового обґрунтування доцільності податкового компромісу подає його для розгляду посадовій(им) особі(ам) органу державної податкової служби, яка (які) нарахувала(ли) оскаржуване податкове зобов'язання, а також посадовій(им) особі(ам), якій(им) безпосередньо підпорядковується(ються) такий(і) працівник(и).

8. Після узгодження письмового обґрунтування доцільності податкового компромісу з начальником(ами) структурного(их) підрозділу(ів), посадова(і) особа(и) якого (яких) здійснювала(и) нарахування оскаржуваного податкового зобов'язання, та посадовою особою підрозділу правового забезпечення працівник, який розглядав скаргу платника податків, готує і за підписом керівника органу державної податкової служби надсилає (вручає) платнику податків перший примірник листа з пропозиціями про зменшення суми оскаржуваного податкового зобов'язання в розрізі податків, зборів (обов'язкових платежів).

У листі також зазначається дата, до якої платник податків повинен письмово повідомити органу державної податкової служби про згоду (незгоду) на запропоновані суми зменшення податкового зобов'язання.

Лист вважається надісланим (врученим) юридичній особі, якщо його передано посадовій особі такої юридичної особи під розписку або надіслано з повідомленням про вручення.

Лист уважається надісланим (врученим) фізичній особі, якщо його вручено особисто такій фізичній особі або її законному представникові чи надіслано на її адресу за місцем проживання або останнім відомим місцезнаходженням із повідомленням про вручення.

Другий примірник листа з пропозиціями про зменшення суми оскаржуваного податкового зобов'язання зберігається у справі з матеріалами розгляду скарги.

9. Платник податків, який оскаржує суми податкового зобов'язання, повинен не пізніше третього дня після отримання листа від органу державної податкової служби з пропозиціями про зменшення суми оскаржуваного податкового зобов'язання надати письмову згоду (чи незгоду) на запропоновані суми зменшення податкового зобов'язання.

Письмова згода (чи незгода) платника податків із запропонованими органом державної податкової служби сумами зменшення податкового зобов'язання та зобов'язанням платника податків погодитися з рештою сум податкових зобов'язань, нарахованих контролюючим органом, надсилається органу державної податкової служби із повідомленням про вручення або у двох примірниках вручається працівнику діловодної служби органу державної податкової служби, який після реєстрації зазначеного письмового повідомлення другий його примірник із зазначенням дати і номера реєстрації вхідної кореспонденції, прізвища і підпису повертає платнику податків. При цьому на першому примірнику письмової згоди (незгоди) платника податків зазначається також прізвище особи, яка отримала другий примірник зазначеного повідомлення, та ставиться її підпис.

10. Після отримання письмової згоди платника податків на запропоновані органом державної податкової служби суми зменшення податкового зобов'язання та погодження платника податків з рештою сум податкових зобов'язань, нарахованих контролюючим органом, працівник органу державної податкової служби, який розглядає скаргу такого платника податків, готує і керівник органу державної податкової служби (або його заступник) приймає рішення про податковий компроміс за формою, наведеною в додатку 2. Нумерація рішень провадиться в журналі (згідно з додатком 3), починаючи з першого номера, в межах календарного року. Після номера рішення через тире зазначаються індекс структурного підрозділу, що розглядав скаргу, ідентифікаційний код (номер) підприємства, установи, організації, громадянина-платника, а через дріб указується реєстраційний номер вихідної кореспонденції.

Ведення журналу обліку прийнятих рішень про податковий компроміс покладається на структурний підрозділ (працівника), до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції органу державної податкової служби.

Перший примірник рішення надсилається із супровідним листом на ім'я керівника органу державної податкової служби вищого рівня. Разом з рішенням про податковий компроміс до органу державної податкової служби вищого рівня надсилаються узгоджене письмове обґрунтування доцільності податкового компромісу, пропозиції, надані платнику податків про зменшення сум податкового зобов'язання, та письмова згода платника податків з рештою суми податкових зобов'язань.

11. Керівник органу державної податкової служби вищого рівня зобов'язаний забезпечити розгляд документів, зазначених у абзаці третьому пункту 10 цього Порядку, і не пізніше п'яти робочих днів від дня надходження рішення про податковий компроміс дати згоду (або незгоду) на податковий компроміс за формою, наведеною в додатку 4, а також забезпечити повернення органу державної податкової служби рішення про податковий компроміс та інших документів, надісланих для розгляду, із залишенням ксерокопій зазначених документів.

12. Рішення про податковий компроміс набирає чинності від дня отримання письмової згоди керівника органу державної податкової служби вищого рівня на рішення про податковий компроміс.

З моменту набрання чинності рішенням про податковий компроміс сума податкового зобов'язання, яка визначена умовами податкового компромісу, вважається узгодженою і таке рішення не може бути оскаржене у майбутньому.

У разі прийняття компромісного рішення про зменшення раніше нарахованої суми податкового зобов'язання раніше надіслане податкове повідомлення вважається відкликаним від дня отримання платником податків нового податкового повідомлення, що містить нову суму податкового зобов'язання.

Рішення про податковий компроміс, яке набрало чинності, надсилається (вручається) платнику податків у порядку і в термін, які передбачені відповідно пунктами 10 та 11 Положення про порядок подання і розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби (в редакції наказу ДПА України від 2 березня 2001 року N 82, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2001 року за N 238/5429).

 

В. о. начальника Головного
управління податкового аудиту
 

 
С. Г. Гуржій
 

 

_______________________________________
(назва органу державної податкової служби)

ОБҐРУНТУВАННЯ
доцільності податкового компромісу

"___" _______________ 200_ р. 

_____________
(місце складання)

I. ПРОПОЗИЦІЇ

Я, ______________________________________________________________
________________________________________________________________,
            (посада, прізвище, ініціали посадової особи, яка уповноважена розглядати скаргу) 

розглянувши матеріали скарги від __.__.__ N ___ і документальної перевірки (акт від __.__.__ N ___)
_________________________________________________________________
                               (назва підприємства або прізвище, ініціали платника податків) 

та питання _______________________________________________________
                                             (за розглядом якого може бути прийнято компромісне рішення)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

на підставі підпункту 5.2.7 пункту 5.2 статті 5 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами" та фактів (доказів)
_________________________________________________________________
                                                       (вказати конкретні факти та докази)
_________________________________________________________________

вважаю за доцільне в межах адміністративної апеляційної процедури запропонувати
_________________________________________________________________
                                  (назва підприємства або прізвище, ініціали платника податків) 

компромісне вирішення спору (питання):
_________________________________________________________________

шляхом:
_________________________________________________________________
           (вказати конкретні пропозиції про зменшення розміру податкового зобов'язання,
                                       нарахованого органом державної податкової служби)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

та сплати суми в розмірі _____ грн. (сума податкових зобов'язань)
_________________________________________________________________

Посадова особа,
яка уповноважена
розглядати скаргу 

 
 
(Підпис) 

 
 
(Прізвище, ініціали) 

II. ВИСНОВОК

Враховуючи вищевикладене,

Я, ______________________________________________________________
________________________________________________________________,
                        (посада, прізвище, ініціали посадової особи, яка нарахувала оскаржуване 
                                                                податкове зобов'язання) 

вважаю: _________________________________________________________
             (можливим (не можливим) запропонувати податковий компроміс платнику податків, 
                                                  у разі непогодження - вказати конкретні причини)
_________________________________________________________________
       (вказати суму податкового зобов'язання (в гривнях), щодо якої може бути прийняте 
                                                     рішення про податковий компроміс)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Посадова особа, яка
нарахувала податкове
зобов'язання 

(Підпис) 

(Прізвище, ініціали) 

III. ПОГОДЖЕННЯ

Розглянувши вищезазначені обґрунтування та висновок, ________________
                                                                                                                                      (згодні (не згодні)) 

з доцільністю застосування податкового компромісу.

 

Керівник органу державної
податкової служби
 

 
(Підпис)
 

 
(Прізвище, ініціали)
 

Посадова особа, якій
підпорядковується працівник,
який нарахував податкове
зобов'язання
 

 
 
 
(Підпис)
 

 
 
 
(Прізвище, ініціали)
 

Посадова особа, підрозділу
правового забезпечення
 

 
(Підпис)
 

 
(Прізвище, ініціали)
 

 

______________________________________
(назва органу державної податкової служби)

РІШЕННЯ N
про податковий компроміс

"___" _______________ 200_ р. 

_____________
(місце прийняття) 

Я, ______________________________________________________________
________________________________________________________________,
                         (посада, прізвище, ініціали посадової особи, яка приймає рішення) 

розглянувши обґрунтування доцільності податкового компромісу від __.__.__, скаргу платника податку від __.__.__ N ___, матеріали документальної перевірки (акт від __.__.__ N ___) та враховуючи згоду від __.__.__ N ___

_________________________________________________________________
                               (назва підприємства або прізвище, ініціали платника податків) 

з питання
_________________________________________________________________
                                       (за розглядом якого приймається компромісне рішення)
_________________________________________________________________
________________________________________________________________,

на підставі підпункту 5.2.7 пункту 5.2 статті 5 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" вирішив застосувати податковий компроміс до
_________________________________________________________________
                                     (назва підприємства або прізвище, ініціали платника податків) 

у вигляді:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

в таких розмірах (грн.):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Враховуючи вищевикладене, підлягає сплаті решта податкових зобов'язань, нарахованих органом державної податкової служби, в таких розмірах:

_________________________________________________________________
                                                       (назва та сума податку, іншого платежу, 
_________________________________________________________________
                                                пені, штрафних (фінансових) санкцій в гривнях) 

які протягом десяти календарних днів, наступних за днем узгодження податкового зобов'язання (набрання чинності рішення) або отримання платником податку нового податкового повідомлення), підлягають перерахуванню (сплаті) до
_________________________________________________________________
                                                (назва бюджету або державного цільового фонду) 

код бюджетної класифікації _________________________________________
                                                                                                  (цифрами і словами) 

назва та номер рахунку ____________________________________________

Згідно з абзацом четвертим підпункту 5.2.7 пункту 5.2 статті 5 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами" зазначене рішення не підлягає оскарженню.

Керівник органу державної
податкової служби 

 
(Прізвище, ініціали) 

 

ЖУРНАЛ
обліку рішень про податковий компроміс

N з/п 

Дата прийняття рішення 

Номер рішення 

Назва підприємства або прізвище, ініціали платника податків 

Загальна сума податкового зобов'язання, що оскаржується, грн. 

Сума податкового зобов'язання, щодо якої прийнято податковий компроміс, грн. 

Сума податкового зобов'язання, що підлягає сплаті, грн. (гр. 5 - гр. 6) 

Номер і дата згоди керівника органу державної податкової служби вищого рівня 

Номер і дата незгоди керівника органу державної податкової служби вищого рівня 

Дата отримання згоди керівника органу державної податкової служби вищого рівня 

Примітка 

10 

11 

 

______________________________________
(назва органу державної податкової служби)

ЗГОДА
на прийняття рішення про податковий компроміс

"___" _______________ 200_ р. 

_______________
(місце складання) 

Я, ______________________________________________________________
________________________________________________________________,
                        (посада, прізвище, ініціали керівника органу державної податкової служби)

розглянувши матеріали стосовно прийняття рішення про податковий компроміс до __________________________________________________________
                                       (назва підприємства або прізвище, ініціали платника податків) 

з питання ________________________________________________________
                                                        (за розглядом якого прийнято компромісне рішення)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

на підставі підпункту 5.2.7 пункту 5.2 статті 5 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами" та враховуючи наявні факти (докази), ___________________ на прийняття рішення про податковий компроміс
(згоден (не згоден))
_________________________________________________________________
                                         (у разі незгоди, вказати конкретні причини такої незгоди)
_________________________________________________________________

Керівник органу
державної податкової
служби 

 
 
(Підпис) 

 
 
(Прізвище, ініціали) 

____________

Опрос