Идет загрузка документа (239 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции об осмотре судов, осуществляющих плавание (эксплуатируемых) на внутренних водных путях Украины

Минтранс
Приказ, Инструкция от 19.04.2001 № 225
редакция действует с 19.02.2016

Про затвердження Інструкції про огляд суден, які здійснюють плавання (експлуатуються) на внутрішніх водних шляхах України

Наказ Міністерства транспорту України
від 19 квітня 2001 року N 225

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 травня 2001 р. за N 400/5591 

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства інфраструктури України
від 26 березня 2012 року N 188
,
 від 22 грудня 2015 року N 549

З метою забезпечення безпеки судноплавства і затвердження єдиного порядку огляду суден, які здійснюють плавання (експлуатуються) на внутрішніх водних шляхах України, на підставі підпункту 8 пункту 4 Положення про Головну державну інспекцію України з безпеки судноплавства (Держфлотінспекція України), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.98 N 2098 "Питання безпеки судноплавства України", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про огляд суден, які здійснюють плавання (експлуатуються) на внутрішніх водних шляхах України (далі - Інструкція), що додається.

2. Департаменту нормативно-правового забезпечення (Логінова Л. М.) та Департаменту безпеки транспорту та технічної політики (Петрашевський О. Л.) забезпечити подання зазначеної Інструкції на державну реєстрацію.

3. Держфлотінспекції України (Чайковський Л. П.) довести Інструкцію до відома всіх судновласників.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Севрюкова В. В.

 

Міністр 

Л. М. Костюченко 

 

Інструкція
про огляд суден, які здійснюють плавання (експлуатуються) на внутрішніх водних шляхах України

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до статей 16 та 163 Закону України "Про транспорт", абзацу дванадцятого підпункту 28 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року N 460, Положення про Державну систему управління безпекою судноплавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 жовтня 2009 року N 1137, Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року N 103, для здійснення контролю за відповідністю суден вимогам законодавства з безпеки судноплавства та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища із суден (далі - вимоги безпеки судноплавства) шляхом їх огляду.

1.2. Ця Інструкція встановлює порядок огляду суден, які здійснюють плавання (експлуатуються) на внутрішніх річкових водних шляхах України, що проводиться державними інспекторами центрального органу виконавчої влади у сфері безпеки на морському та річковому транспорті (далі - інспектор).

1.3. Ця Інструкція поширюється на усі судна незалежно від їх прапора, форми власності (за винятком риболовних та малих (маломірних) суден), які здійснюють плавання (експлуатуються) на річкових внутрішніх водних шляхах України (далі - судно), капітанів (судноводіїв) і членів екіпажів суден, а також на інспекторів.

1.4. Інспектори мають право:

проводити огляд суден;

забороняти експлуатацію суден у разі порушення ними вимог безпеки судноплавства до виконання вимог інспектора щодо усунення недоліків, які були виявлені при проведенні огляду.

1.5. Судна, що вперше протягом навігації заходять на річкові внутрішні водні шляхи України, у тому числі судна під іноземним прапором, підлягають обов'язковому огляду у першому річковому порту (терміналі) або місці стоянки на шляху їх прямування внутрішніми річковими водними шляхами України.

1.6. Капітан судна (судноводій) повинен забезпечити належні та безпечні умови, які б дозволяли інспектору піднятися на борт судна та провести його огляд.

1.7. Інспектор зобов'язаний поінформувати капітана судна чи особу, яка його заміщує (судноводія), про право капітана судна (судноводія), судновласника або власника судна на оскарження результатів огляду.

1.8. Під час огляду суден інспектори повинні бути одягнутими у формений одяг, мати при собі та пред'являти капітанам суден (судноводіям), що оглядаються, посвідчення інспектора.

II. Проведення огляду судна

2.1. Огляд судна здійснюється з метою встановлення відповідності судна, його завантаження, екіпажу та умов перебування на ньому пасажирів вимогам безпеки судноплавства.

Огляди суден можуть бути здійснені під час стоянки судна або під час здійснення судном плавання (у разі відсутності явних підстав для заборони або обмеження експлуатації).

Огляди суден здійснюються безкоштовно для суден та їх власників.

2.2. Огляд судна проводиться у присутності капітана (судноводія) і старшого механіка або уповноважених ними осіб.

2.3. Огляди суден проводяться:

перед введенням судна в експлуатацію після присвоєння або поновлення його класу класифікаційним товариством;

перед початком навігаційного періоду;

при першому заходженні протягом навігації судна, у тому числі судна під іноземним прапором, на річкові внутрішні водні шляхи України;

у разі порушення судном чи екіпажем правил плавання;

після аварійної події із судном;

при виявленні факту скидання із судна нафтовмісних, стічних вод, сміття або суднових відходів;

у разі завантаження судна понад осадку, максимальну для судна в певному районі плавання, або з порушенням правил перевезення вантажів, або з порушенням норм пасажиромісткості;

у разі невідповідності розмірів судна габаритам суднового ходу;

з метою перевірки виконання припису інспектора щодо усунення порушень вимог безпеки судноплавства;

за заявкою судновласника.

2.4. Інспектор при проведенні огляду судна повинен перевірити суднові документи, а також пересвідчитись, що загальний стан судна, включаючи пост керування судном, машинне відділення, житлові приміщення екіпажу та пасажирів відповідають вимогам безпеки судноплавства.

Під час перевірки суднових документів інспектор зобов'язаний переконатися у тому, що:

документи є чинними;

журнали ведуться відповідно до встановлених правил.

Під час огляду перевіряються:

виконання попередніх приписів інспекторів;

відповідність судна і суднових документів району плавання, габаритам суднового ходу;

загальний стан конструкції судна (надводний борт, палуба, люкові закриття вантажних трюмів тощо);

робочий стан механізмів, обладнання та пристроїв судна;

укомплектованість та кваліфікація екіпажу судна;

підготовленість екіпажу до виконання обов'язків за судновими тривогами;

наявність необхідного маркування, написів і знаків для організації боротьби за живучість судна і евакуації людей;

завантаження судна (розміщення і кріплення вантажу);

загальна чисельність людей на борту (за судновими документами та фактична);

чисельність пасажирів на борту (за судновими документами та фактична);

осадка судна;

наявність зони візуального спостереження попереду судна з поста керування судном не менше ніж 350 м;

наявність та справність світлової та звукової сигналізації, навігаційних вогнів та штурманських приладів;

наявність, стан, умови зберігання рятувальних засобів, аварійного і протипожежного постачання, засобів локалізації аварійних розливів нафти;

наявність вільного доступу до рятувальних засобів, мірильних трубок, пожежних кранів та водостічних отворів, засобів боротьби за живучість судна, а також вільних шляхів евакуації і посадки людей у рятувальні засоби;

загальний стан суднового протипожежного обладнання;

наявність та справність магнітного компаса (компасів), гірокомпаса, ехолота, радіолокаційних станцій, апаратури АІС, іншого радіонавігаційного обладнання відповідно до законодавства та суднових документів;

наявність чинної таблиці девіації магнітного компаса;

наявність лоцмана на борту судна в районах, де лоцманське проведення для судна є обов'язковим.

2.5. За результатами огляду самохідного судна інспектором складається акт огляду судна за формою А (додаток 1), а у разі наявності невідповідностей судна вимогам безпеки судноплавства - також акт огляду судна за формою Б (додаток 2), який є додатком до акта огляду судна за формою А.

В акт огляду судна за формою Б вносяться посилання на розділ, статтю чи пункт акта законодавства, вимоги якого порушені. Також до цього акта можуть додаватися фото- та відеоматеріали, а також інші матеріали з доказами порушень вимог судноплавства.

Коди невідповідностей та коди вжитих заходів в акті за формою Б вказуються з метою статистичного обліку і доводяться до інспекторів центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті.

За результатами огляду несамохідних суден складаються такі акти огляду:

акт огляду несамохідного судна (додаток 3);

акт огляду стоянкового судна (додаток 4).

Акти огляду суден складаються у двох примірниках, які підписуються інспектором та капітаном (судноводієм) судна або уповноваженою ним особою, при цьому один примірник вручається капітану (судноводію) або уповноваженій ним особі, а другий залишається у інспектора.

Акти огляду повинні зберігатись на борту судна протягом двох років з моменту перевірки судна та надаватись інспекторам для ознайомлення.

У разі виявлення під час огляду порушень вимог законодавства, що потребують припинення подальшої експлуатації судна, інспектором складається в установленому порядку припис щодо заборони експлуатації судна до усунення порушень вимог з безпеки судноплавства.

2.6. При виявленні непідготовленості членів екіпажу до виконання обов'язків за судновими тривогами інспектор повинен вимагати від капітана судна (судноводія) проведення учбової тривоги (за виключенням випадків, коли проведення тривог може бути небезпечним, зокрема за станом погоди).

III. Заборона чи обмеження експлуатації (плавання) судна

3.1. Інспектор повинен заборонити вихід судна у плавання до усунення порушень:

1) у разі відсутності чинних суднових документів:

свідоцтва про право власності на судно (або його нотаріально завіреної копії);

свідоцтва про право плавання під Державним Прапором України;

класифікаційного свідоцтва;

свідоцтва про мінімальний склад екіпажу судна (для самохідних суден);

2) у випадках, якщо:

судно не укомплектоване екіпажем відповідно до встановленого мінімального складу екіпажу;

відсутні чинні кваліфікаційні документи членів екіпажу;

члени екіпажу судна не підготовлені до дій за судновими тривогами;

капітан (судноводій) або старший (змінний) механік судна перебуває у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння;

на борту судна відсутній лоцман (в районі обов'язкового лоцманського проведення, якщо лоцманське проведення для судна є обов'язковим);

на борту судна відсутня необхідна кількість судноводіїв з документами, які надають право самостійного плавання на певних дільницях водних шляхів, по яких судно здійснює рейс;

стан корпусу судна, його механізмів, обладнання та пристроїв не відповідає вимогам безпеки судноплавства;

стан машинного відділення судна є пожежонебезпечним;

відсутні маркування, написи та знаки, необхідні для боротьби за живучість судна і евакуації людей;

відсутні або несправні суднове аварійне, протипожежне обладнання, суднові рятувальні засоби, засоби локалізації та ліквідації аварійних розливів нафти;

не забезпечений вільний доступ до рятувальних засобів, мірильних трубок, пожежних кранів та водостічних отворів, засобів боротьби за живучість судна, а також вільних шляхів евакуації і посадки людей у рятувальні засоби;

судно завантажено понад вантажну марку або з порушенням вимог до остійності та міцності корпусу;

кількість осіб на борту перевищує кількість, встановлену судновими документами та забезпечену рятувальними засобами;

кількість пасажирів високошвидкісного судна перевищує кількість місць для сидіння;

судно не відповідає габаритам суднового ходу, встановленим обмеженням експлуатації, зокрема за станом погоди та районом плавання.

3.2. Інспектор повинен обмежити рух судна в таких випадках:

виявлене невиконання припису інспектора;

завантаження або крен судна створюють непроглядну зону попереду судна довжиною понад 350 м (у разі відсутності радіолокаційного обладнання);

кількість дітей на борту перевищує кількість наявних на судні дитячих рятувальних засобів;

вахта несеться з порушенням встановленого часу відпочинку;

члени екіпажу судна, які не є капітаном (судноводієм) та старшим механіком, перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння;

навігаційні карти району плавання не відкориговані на дату виходу в рейс;

відсутність чинного свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про управління безпекою, а також копії документа (тимчасового документа) про відповідність системи управління безпекою судноплавної компанії (для самохідних суден валовою місткістю 500 одиниць і більше та пасажирських суден незалежно від місткості).

3.3. При виявленні невідповідностей, зазначених у пункті 3.2 цього розділу, залежно від ступеня їх небезпеки судну:

приписується стати на якір або до причалу (якщо огляд виконувався під час руху судна) або залишитися у причалу;

приписується усунути виявлені порушення протягом визначеного часу;

дозволяється слідувати тільки до місця призначення, в якому невідповідності мають бути усунені.

 

Директор Департаменту
морського та річкового транспорту

А. Затулко

 

ФОРМА А

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті
___________________________________________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс та електронна адреса територіального органу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, що здійснює огляд)

АКТ ОГЛЯДУ СУДНА,
яке здійснює плавання (експлуатується) на внутрішніх річкових водних шляхах України,

N

1. Ідентифікаційні дані про судно:

2. Відомості про класифікаційне товариство (далі - КТ):

3. Відомості про власника судна:

4. Відомості про судновласника судна:

5. Відомості про огляд судна, що проводиться:

6. Питання для огляду:

Під час огляду судна інспектором перевірено:

Так

Ні

суднові документи

ведення журналів відповідно до встановлених правил

виконання попередніх приписів інспекторів

відповідність судна і суднових документів району плавання, габаритам суднового ходу

загальний стан конструкції судна (надводний борт, палуба, люкові закриття вантажних трюмів тощо)

робочий стан механізмів, обладнання, пристроїв судна

укомплектованість та кваліфікація екіпажу судна

підготовленість екіпажу до виконання обов'язків за судновими тривогами

проведено учбову тривогу

наявність необхідного маркування, написів і знаків для організації боротьби за живучість судна і евакуації людей

завантаження судна (розміщення і кріплення вантажу)

загальну чисельність людей на борту (за судновими документами та фактична)

чисельність пасажирів на борту (за судновими документами та фактична)

осадку судна

наявність зони візуального спостереження попереду судна з поста керування судном не менше ніж 350 м

наявність та справність світлової та звукової сигналізації, навігаційних вогнів та штурманських приладів

наявність, стан і умови зберігання рятувальних засобів, аварійного і протипожежного постачання, засобів локалізації аварійних розливів нафти

наявність вільного доступу до рятувальних засобів, мірильних трубок, пожежних кранів та водостічних отворів, засобів боротьби за живучість судна, а також вільних шляхів евакуації і посадки людей у рятувальні засоби

загальний стан суднового протипожежного обладнання

наявність та справність магнітного компаса (компасів), радіонавігаційного обладнання відповідно до законодавства та суднових документів

наявність чинної таблиці девіації магнітного компаса

наявність лоцмана на борту судна в районах, де лоцманське проведення для судна є обов'язковим

7. На момент проведення огляду судна:

8. Суднові документи:

11. Результати огляду:

12. За результатами огляду складено:

Протокол про адміністративне правопорушення

___________________________

Припис

________________________________

__________________________________________
                (посада, П. І. Б. інспектора, що видав акт)

____________
(підпис)

З актом ознайомлений, примірник акта отримав

_______________________
(посада, П. І. Б.)

_________
(підпис)

Акт огляду судна складається у двох примірниках, які підписуються інспектором та капітаном (судноводієм) судна або уповноваженою ним особою, при цьому один примірник вручається капітану (судноводію) або уповноваженій ним особі, а другий залишається у інспектора.

Цей акт належить зберігати на судні протягом двох років і у будь-який час надавати інспекторам для ознайомлення.

Цей акт виданий на підставі Інструкції про огляд суден, що здійснюють плавання (експлуатуються) на внутрішніх водних шляхах України.

 

ФОРМА Б

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті
_____________________________________________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс та електронна адреса територіального органу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, що здійснює огляд)

АКТ ОГЛЯДУ СУДНА,
яке здійснює плавання (експлуатується) на внутрішніх річкових водних шляхах України

Складається у разі наявності невідповідностей судна вимогам законодавства як додаток до акта огляду судна за формою А N

Найменування судна:

______________

Порт реєстрації:

_______________

Номер ІМО (регістровий номер):

Дата огляду:

. .

Місце огляду:

_______________

Дата повторного огляду:

. .

______________________________________
         (посада, П. І. Б. інспектора, що видав акт)

_______________
(підпис)

З актом ознайомлений, примірник акта отримав

________________________
(посада, П. І. Б.)

_________
(підпис)

Акт огляду судна складається у двох примірниках, які підписуються інспектором та капітаном (судноводієм) судна або уповноваженою ним особою, при цьому один примірник вручається капітану (судноводію) або уповноваженій ним особі, а другий залишається у інспектора.

Цей акт належить зберігати на судні протягом двох років і у будь-який час надавати інспекторам для ознайомлення.

Цей акт виданий на підставі Інструкції про огляд суден, що здійснюють плавання (експлуатуються) на внутрішніх водних шляхах України.

 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті
_____________________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс та електронна адреса територіального органу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, що здійснює огляд)

АКТ ОГЛЯДУ НЕСАМОХІДНОГО СУДНА,
яке здійснює плавання (експлуатується) на внутрішніх річкових водних шляхах України,

N

Дата огляду

. .

Місце огляду

____________________

Найменування або номер судна

_____________________

Клас судна

____________________

Тип і призначення

_____________________

Рік побудови

Район, умови плавання

________________________________________________________

Власник судна

________________________________________________________

Суднові документи

Висновки за результатами огляду, виявлені невідповідності, надані вимоги, приписи: _____________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Пред'явити судно до повторного огляду після усунення невідповідностей в термін до . .

Складено протокол про адміністративне правопорушення: ____________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ _________________
                                                  (посада, П. І. Б. інспектора, що видав акт)                                                                          (підпис)
                                                                                                                                                                М. П.
З актом ознайомлений, примірник акта отримав ___________________________ _________________
                                                                                                                                       (посада, П. І. Б.)                                    (підпис)

Акт огляду судна складається у двох примірниках, які підписуються інспектором та власником судна або уповноваженою ним особою, при цьому один примірник вручається власнику або уповноваженій ним особі, а другий залишається у інспектора.

Цей акт належить зберігати на судні протягом двох років і у будь-який час надавати інспекторам для ознайомлення.

Цей акт виданий відповідно до Інструкції про огляд суден, що здійснюють плавання (експлуатуються) на внутрішніх водних шляхах України.

 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті
_____________________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс та електронна адреса територіального органу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, що здійснює огляд)

АКТ ОГЛЯДУ СТОЯНКОВОГО СУДНА,
яке здійснює плавання (експлуатується) на внутрішніх річкових водних шляхах України,

N

Дата огляду

. .

Місце огляду

__________________

Найменування або номер судна

____________________

Клас судна

__________________

Тип і призначення

___________________

Рік побудови

Власник судна

________________________________________________________

Суднові документи

Висновки за результатами огляду, виявлені невідповідності, надані вимоги, приписи: _____________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Пред'явити судно до повторного огляду після усунення невідповідностей в термін до . .

Складено протокол про адміністративне правопорушення: ____________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ ______________
                                                (посада, П. І. Б. інспектора, що видав акт)                                                                                (підпис)
                                                                                                                                                                  М. П.
З актом ознайомлений, примірник акта отримав ______________________________ ______________
                                                                                                                                (посада, П. І. Б.)                                              (підпис) 

Акт огляду судна складається у двох примірниках, які підписуються інспектором та власником судна або уповноваженою ним особою, при цьому один примірник вручається власнику або уповноваженій ним особі, а другий залишається у інспектора.

Цей акт належить зберігати на судні протягом двох років і у будь-який час надавати інспекторам для ознайомлення.

Цей акт виданий відповідно до Інструкції про огляд суден, що здійснюють плавання (експлуатуються) на внутрішніх водних шляхах України.

(Інструкція із змінами, внесеними згідно з наказом 
Міністерства інфраструктури України від 26.03.2012 р. N 188
,
 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 22.12.2015 р. N 549)

____________

Опрос