Идет загрузка документа (904 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении типовых учебных планов и программ подготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств

Минобразования
Программа, План, Приказ от 05.01.1995 № 8
Утратил силу

Про затвердження типових навчальних планів і програм підготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів

Наказ Міністерства освіти України
від 5 січня 1995 року N 8

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 січня 1995 р. за N 20/556

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства освіти України
 від 29 липня 1996 року N 254

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства освіти і науки України
 від 18 серпня 2014 року N 942)

(Типові навчальний план і програми підготовки водіїв на право керування транспортними засобами категорії "В" (за скороченими термінами навчання) вводяться в дію з 1-го січня 1997 року згідно з наказом Міністерства освіти України від 29 липня 1996 року N 254) 

Відповідно до Закону України "Про дорожній рух", Положення про порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом Міносвіти України від 25.01.94 р. N 22, та з метою забезпечення єдиних вимог у галузі професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів на території України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дію з 1 березня 1995 року погоджені з Міністерством внутрішніх справ України:

- Типові навчальний план і програми для підготовки водіїв на право керування транспортними засобами категорії "А";

- Типові навчальний план і програми для підготовки водіїв на право керування автотранспортними засобами категорії "В" і "С";

- Типові навчальний план і програми підвищення кваліфікації водіїв на право керування автотранспортними засобами категорії "С";

- Типові навчальний план і програми підвищення кваліфікації водіїв на право керування автотранспортними засобами категорії "Д";

- Типові навчальний план і програми підвищення кваліфікації водіїв на право керування автотранспортними засобами категорії "Е";

(абзац шостий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти України від 29.07.96 р. N 254)

- Типові навчальний план і програми підготовки водіїв на право керування транспортними засобами категорії "В" (за скороченими термінами навчання (додаються).

(пункт 1 доповнено абзацом сьомим згідно з
 наказом Міністерства освіти України від 29.07.96 р. N 254)

2. Керівникам професійних та інших навчально-виховних закладів, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, незалежно від форм власності та господарювання, забезпечити зміст навчально-виховного процесу і терміни навчання за навчальними планами і програмами, що розробляються на основі типових навчальних планів і програм.

Навчання у групах, що розпочали заняття до введення в дію типових, завершується за раніше діючими навчальними планами і програмами.

3. Встановити, що видання зазначених типових планів і програм підготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів може здійснюватися лише за погодженням з Міністерством освіти України.

4. Вважати такими, що з 1 березня 1995 року на території України не застосовуються:

- Навчальні плани і програми підготовки і перепідготовки водіїв мототранспортних засобів категорії "А", затверджені колишнім ЦК ДТСААФ СРСР 22 червня 1989 року;

- Навчальний план і програми підготовки водіїв індивідуальних транспортних засобів категорії "В", затверджені колишнім ЦК ДТСААФ СРСР 10 лютого 1989 року;

- Навчальні плани і програми для підготовки і перепідготовки /підвищення кваліфікації/ водіїв на право управління автотранспортними засобами категорії "В" і "С", затверджені колишнім Державним комітетом СРСР з професійно-технічної освіти 31 грудня 1986 року;

- Навчальний план і програми перепідготовки /підвищення кваліфікації/ водіїв на право управління автотранспортними засобами категорії "Д", затверджені колишнім Державним комітетом СРСР з професійно-технічної освіти 31 грудня 1986 року;

- Навчальний план і програми перепідготовки /підвищення кваліфікації/ водіїв на праві управління автотранспортними засобами категорії "Е", затверджені колишнім Державним комітетом СРСР з професійно-технічної освіти 31 грудня 1986 року;

- Інші навчальні плани і програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів відповідних категорій, що затверджувалися або погоджувалися колишнім Державним комітетом СРСР з професійно-технічної освіти та Міністерством освіти України до введення типових навчальних планів і програм.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника управління професійних навчальних закладів Сімака А. Д.

 

Заступник Міністра 

В. О. Зайчук 

 

ТИПОВІ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН І ПРОГРАМИ
підготовки водіїв на право керування транспортними засобами категорії "А"

Типові навчальний план і програми підготовки водіїв на право керування транспортними засобами категорії "А" розроблені Управлінням професійних навчальних закладів Міністерства освіти України за участю Міністерства транспорту України, Товариства сприяння обороні України.

Відповідальне за випуск - Управління професійних навчальних закладів Міністерства освіти України.

Видання типових навчального плану і програм підготовки водіїв на право керування транспортними засобами категорії "А" може здійснюватися лише за погодженням з Міністерством освіти України.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Типові навчальний план, програми призначені для підготовки водіїв на право керування транспортними засобами категорії "А".

Вони розроблені відповідно до Закону України "Про дорожній рух" з урахуванням вимог Положення про порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.

Типові навчальний план і програми затверджені Міністерством освіти України, погоджені з Міністерством внутрішніх справ України і є документами, що визначають необхідний зміст навчання під час підготовки водіїв на право керування транспортними засобами категорії "А" у навчально-виховних закладах України усіх типів, незалежно від їх статусу і належності для забезпечення рівня кваліфікації відповідно до державних вимог.

З метою розширення та зміцнення знань, умінь і навичок учнів, врахування досягнень науки, техніки, галузевих, регіональних та інших особливостей у процесі розробки своїх навчальних планів і програм навчально-виховні заклади можуть доповнювати зазначені в типовому навчальному плані обов'язкові перелік предметів і кількість годин, відведених на вивчення окремих предметів, консультації, а також змінювати кількість годин, їх послідовність при умові повного виконання за змістом.

Порядок створення робочих навчальних планів і програм у навчально-виховних закладах передбачає:

1. Конкретизувати кваліфікаційну характеристику водія відповідного рівня кваліфікації, що містить загальнодержавні вимоги до професії, опрацювавши докладно її розділи "повинен знати" та "повинен вміти".

2. Доповнити розділи "повинен знати" і "повинен вміти" змістом, що за висновками навчально-виховного закладу та підприємств - замовників кадрів більш відображає досягнення науки, техніки, специфіку конкретних галузі, виробництва та регіону і відповідає віковим, психофізіологічним особливостям учнів та освітньому рівню.

3. Відповідно до вимог доопрацьованої кваліфікаційної характеристики проаналізувати та скоректувати типові навчальний план і програми предметів, тобто перевірити наявність переліку предметів, а також у кожному предметі розділів і тем, які забезпечують формування знань і вмінь, передбачених кожним пунктом кваліфікаційної характеристики. При цьому не виключається поява нових навчальних предметів, передбачається при необхідності збільшення обсягів навчального часу на окремі предмети, консультації та збільшення або зменшення часу на розділи і теми.

4. За скоректованими програмами визначити обсяги навчального часу на кожний предмет, додати години на іспити, консультації і визначити загальний фонд навчального часу в годинах, який буде свідчити про термін навчання, необхідний для формування знань і вмінь, передбачених кваліфікаційною характеристикою.

5. Розподілити зміст усіх предметів на часову сітку /в тижнях/ і розмістити теми кожного предмета таким чином, щоб були дотримані етапність та послідовність при їх вивченні, необхідні міжпредметні та логічні зв'язки. При цьому слід витримати сумарне тижневе навчальне навантаження відповідно до вимог нормативних і навчально-методичних документів з професійної освіти.

6. Остаточно скоректувати навчальні програми і план.

Тривалість навчальної години з теоретичних і лабораторно-практичних занять становить 45 хвилин, а водіння мотоцикла - 60 хвилин, враховуючи час на заміну учнів, підведення підсумків занять і заповнення документів.

Теоретичні та лабораторно-практичні заняття з предметів "Правила дорожнього руху" й "Основи керування і безпека дорожнього руху" проводяться викладачем.

Лабораторно-практичні заняття з будови і технічної експлуатації мотоцикла проводяться викладачем спільно з майстром виробничого навчання.

Теоретичні і лабораторно-практичні заняття з розділу "Медичне забезпечення безпеки дорожнього руху" предмета "Основи керування і безпека дорожнього руху" проводяться викладачем, який має медичну освіту.

Вивчення будови та експлуатації транспортних засобів повинне здійснюватися на сучасних базових моделях мотоциклів, марки яких визначаються навчальним закладом за погодженням із замовниками.

Практичне навчання водіння мотоцикла проводиться в сітці навчального часу без відриву учнів від інших занять у дні й години, передбачені розкладом. Допускається також навчання учнів водіння мотоцикла поза сіткою навчального часу.

Практичне навчання водіння мотоцикла, роботи, пов'язані із щоденним технічним обслуговуванням транспортного засобу, здійснюються під керівництвом майстра виробничого навчання водіння індивідуально з кожним учнем. На протязі дня з одним учнем дозволяється відпрацювати вправи не більше 1 години.

Контрольні перевірки водіння здійснюються особою, призначеною наказом навчально-виховного закладу.

З метою забезпечення високої якості навчання під час підготовки водіїв на право керування транспортними засобами категорії "А" та повного виконання типових навчального плану і програм пропонується широко використовувати прогресивні форми організації навчально-виховного процесу, сучасні засоби навчання.

Відгуки та побажання щодо удосконалення типових навчального плану і програм, пропозиції з розробки та втілення засобів навчання, необхідних для комплексного забезпечення навчального процесу та сприяння підвищеної якості навчання і виховання учнів, просимо надіслати за адресою:

252135, м. Київ, проспект Перемоги, 10
Управління професійних навчальних закладів
Міністерства освіти України

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Водій мототранспортного засобу категорії "А" повинен вміти:

1. Керувати мотоциклом при різних дорожніх і метеорологічних умовах.

2. Дотримуватися правил дорожнього руху, впевнено діяти в складних дорожніх умовах і не допускати дорожньо-транспортних пригод.

3. Перевіряти технічний стан мотоцикла перед виїздом та проводити технічне обслуговування після повернення з рейсу.

4. Визначати й усувати несправності, що виникають в процесі експлуатації за допомогою інструмента, наявного в комплекті мотоцикла.

5. Подавати самодопомогу та першу допомогу потерпілим при дорожньо-транспортних пригодах і виконувати вимоги під час їх транспортування.

Водій мототранспортного засобу категорії "А" повинен знати:

1. Призначення, розміщення, будову і принцип дії основних механізмів, приладів і деталей мотоциклів та особливості їх експлуатації.

2. Ознаки, причини несправностей, що трапляються на маршруті, способи їх виявлення та усунення.

3. Закон України "Про дорожній рух", Правила дорожнього руху, основи керування транспортними засобами і безпеки руху.

4. Вплив погодних умов /дощ, туман, ожеледь і т. п./ на безпеку дорожнього руху і способи запобігання дорожньо-транспортних пригод.

5. Заходи і послідовність дій в поданні першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод.

6. Правила безпеки праці під час технічного обслуговування мотоцикла і користування експлуатаційними матеріалами.

7. Правові основи і відповідальність за порушення правил дорожнього руху, правил експлуатації мототранспортних засобів без забруднення навколишнього середовища. 

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ ВОДІЇВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ КАТЕГОРІЇ "А"

Предмети 

Кількість годин 

теоретичних 

лабораторно-
практичних 

практичного водіння 

всього 

Будова і технічна експлуатація мотоцикла 

12 

  

20 

Правила дорожнього руху 

88 

22 

  

110 

Основи керування і безпека дорожнього руху 

31 

  

38 

Водіння мотоцикла 

  

  

12 

12 

Консультації 

  

  

Іспити у навчальному закладі 

  

  

Іспити в ДАІ 

  

  

Всього: 

143 

37 

12 

192 

Примітка: 

У навчальному закладі проводяться іспити з предметів:

- "Будова і технічна експлуатація мотоцикла",

- "Правила дорожнього руху" та "Основи керування і безпека дорожнього руху",

- "Водіння мотоцикла". 

ТИПОВІ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН І ПРОГРАМА ПРЕДМЕТА "БУДОВА І ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ МОТОЦИКЛА"

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Номер теми 

Назва 

Кількість годин 

теоретичних 

лабораторно-
практичних 

всього 

  

Вступ 

  

  

  

1. 

Класифікація мототранспортних засобів та загальна будова мотоцикла. 

  

  

Розділ I. Двигун 

  

  

  

2. 

Загальна будова і робота двигуна 

  

3. 

Система змащення та охолодження двигуна 

  

4. 

Паливо та пальні суміші. Система живлення 

  

5. 

Технічне обслуговування механізмів та систем двигуна 

  

  

Розділ II. Електрообладнання 

  

  

  

6. 

Джерела електроенергії. Система запалювання 

  

7. 

Прилади освітлення і сигналізації 

  

8. 

Технічне обслуговування електрообладнання 

  

  

Розділ III. Силова передача 

  

  

  

9. 

Будова і робота силової передачі 

  

10. 

Технічне обслуговування силової передачі 

  

  

Розділ IV. Ходова частина. Органи керування 

  

  

  

11. 

Будова та робота ходової частини 

  

12. 

Органи керування мотоцикла 

  

13. 

Технічне обслуговування ходової частини і органів керування 

  

14. 

Технічне обслуговування мотоцикла 

  

  

Підсумкове заняття 

  

  

Всього: 

12 

20 

ПРОГРАМА

Вступ

Тема. 1. Класифікація мототранспортних засобів та загальна будова мотоцикла

Різновиди мототранспортних засобів: мотоцикли, моторолери, мотонарти. 

Терміни і поняття предмета.

Класифікація мотоциклів: надлегкі, легкі, середні, важкі /за робочим об'ємом/; двотактний і чотиритактний /за робочим процесом/. Короткі технічні характеристики.

Загальна будова мотоцикла.

Розділ I. Двигун

Тема 2. Загальна будова та робота двигуна

Загальні відомості про будову двигуна: механізми та системи.

Загальна будова і принцип роботи одноциліндрового двотактного двигуна з поперечною і зворотньою двоканальною продувкою.

Загальна будова і принцип роботи чотиритактного, одно- та двоциліндрового двигуна.

Основні деталі кривошипно-шатунного механізму, їх призначення та будова. Робота кривошипно-шатунного механізму і взаємодія деталей, можливі несправності.

Будова і робота розподільного механізму. Поняття про випередження та запізнення відкриття клапанів /фази газорозподілу/. Установка газорозподілу. Регулювання теплових зазорів клапанів. Газорозподіл у двотактному двигуні. Декомпресор, його призначення та будова. Несправності, способи їх виявлення та усунення.

Тема 3. Система змащення та охолодження двигуна

Призначення, будова системи змащення двигуна, робота її деталей. Змащення чотиритактного та двотактного двигунів. Несправності системи, їх ознаки і способи усунення.

Необхідність охолодження двигунів. Наслідки переохолодження чи перегріву двигунів. Причини перегріву і способи запобігання перегріву двигунів.

Тема 4. Паливо та пальні суміші. Система живлення

Марки та якісні показники бензину для мотоциклетних двигунів. Співвідношення масла та бензину в пальних сумішах. Вимоги до складу суміші при роботі двигуна на різних режимах. Октанове число. Робота двигуна на бензинах з різним октановим числом. Норма витрати палива.

Призначення, загальна будова та прилади системи живлення. Призначення та основні частини карбюратора. Поняття про карбюрацію, принцип утворення робочої суміші. Жиклери. Пусковий пристрій, утопитель, паливний та повітряний коректори, повітряна заслонка. Пристрій для роботи в режимі холостого ходу. Головний дозуючий пристрій з механічним або пневматичним гальмуванням. Робота карбюратора в різних режимах. Несправності карбюратора, їх ознаки та способи усунення.

Тема 5. Технічне обслуговування механізмів та систем двигуна

Обслуговування механізмів двигуна: очистка деталей, підтяжка гайок головки, кришки картера, перевірка на відсутність підтікання палива, підсосу повітря в з'єднаннях. Очистка камери згоряння від нагару. Контроль стану сапуна у чотиритактному двигуні.

Регулювання зазорів клапанів у чотиритактному двигуні. Обслуговування змащувальної системи. Перевірка рівня та заміна масла в чотиритактному двигуні. Очистка центрифуги та видалення відкладень із жолобів маслозбирачів. Усунення витікання масла.

Дозування масла з бензином у співвідношеннях згідно з інструкцією підприємства.

Огляд карбюратора, очищення, усунення витікання палива. Регулювання режиму "холостого ходу".

Обслуговування повітряного фільтра та системи випуску.

Розділ. II. Електрообладнання

Тема 6. Джерела електричної енергії. Система запалювання

Призначення, будова та принцип дії акумуляторної батареї. Призначення, загальна будова та робота генератора і реле-регулятора.

Несправності джерел електричної енергії, їх ознаки, способи виявлення та усунення.

Принципова схема батарейної системи запалювання. Прилади системи батарейного запалювання, їх призначення та розміщення на мотоциклі, робота приладів системи запалювання.

Схема системи запалювання з генератором перемінного струму. Електрична система запалювання. Вплив кута випередження запалювання на потужність, економічність, тепловий режим роботи та зношуваність деталей двигуна.

Регулювання кута випередження запалювання. Несправності приладів системи запалювання, їх ознаки, причини і способи усунення.

Тема 7. Прилади освітлення та сигналізації

Призначення, будова та робота фари освітлення і габаритних ліхтарів, замка запалювання /центрального перемикача/, показчиків повороту та їх реле, світлового стоп-сигналу, звукового сигналу.

Визначення й усунення несправностей приладів освітлення й сигналізації.

Тема 8. Технічне обслуговування системи електрообладнання

Технічне обслуговування джерел електроенергії. Перевірка рівня та гущини електроліту, корегування гущини електроліту. Безпека праці при роботі з електролітом.

Перевірка кріплення генератора, технічного стану щіток колектора, провідників.

Перевірка кріплення та очищення реле-регулятора, провідників.

Перевірка зазору між контактами переривника-розподільника, регулювання кута випередження запалювання.

Перевірка та очищення електродів свічки запалювання, регулювання зазору між електродами.

Перевірка кріплення і з'єднання комутатора електронного тиристора з "масою".

Регулювання світла фари. Заміна плавких запобіжників.

Розділ III. Силова передача

Тема 9. Будова та робота силової передачі

Призначення і типи зчеплення. Будова і робота зчеплення. Несправності зчеплення, їх ознаки і способи усунення.

Призначення, будова та робота коробки передач і механізму переключення передач.

Призначення, будова та робота пускового механізму.

Несправності коробки передач, механізму переключення передач, пускового механізму, ознаки та способи усунення.

Призначення карданної та ланцюжкової передач. Умови правильної роботи ланцюга. Будова та робота карданної передачі та редуктора. Несправності передач, ознаки і способи їх усунення.

Тема 10. Технічне обслуговування силової передачі

Перевірка працездатності привода виключення зчеплення. Регулювання вільного ходу важеля управління зчеплення. Перевірка справності механізму виключення зчеплення.

Огляд коробки передач, перевірка працездатності механізму переключення передач. Доливання і заміна масла в коробці передач.

Огляд ланцюгової передачі й визначення технічного стану ведучої та ведомої зірчатих передач і ланцюга. Регулювання натягу ланцюга. Встановлення вірного натягу та прогину ланцюга. Догляд за ланцюговою передачею.

Огляд карданної передачі й встановлення її технічного стану. Мащення хрестовини. Перевірка працездатності головної передачі, доведення до рівня масла в картері головної передачі. Регулювання зазору між шестернями редуктора.

Розділ IV. Ходова частина. Органи керування

Тема 11. Будова та робота ходової частини

Призначення, будова та конструктивні різновиди рам мотоциклів, бокового причепа.

Призначення, загальна будова та робота агрегатів ходової частини: передньої вилки, задньої підвіски, торсіонної підвіски бокового причепа.

Тривалість експлуатації шин та заходи продовження терміну їх експлуатації.

Тема 12. Органи керування мотоцикла

Призначення, загальна будова та робота органів керування: рульової колонки та демпфера /рульового амортизатора/, важелів управління зчепленням, переднім гальмом, дроселем карбюратора, декомпресором. Ножне гальмо. Важелі переключання передач /ножний, ручний/.

Тема 13. Технічне обслуговування ходової частини та органів керування

Огляд рами мотоцикла, кузова бокового причепа, усунення виявлених несправностей.

Огляд і встановлення технічного стану агрегатів ходової частини, передньої вилки, задньої вилки, коліс, шин.

Регулювання розвилки і збіжності коліс мотоцикла та бокового причепа.

Огляд і встановлення технічного стану рульової колонки й амортизаторів, перевірка їх працездатності.

Перевірка працездатності приводів управління переднього та заднього гальма. Порядок виконання робіт з регулювання переднього та заднього гальма.

Тема 14. Технічне обслуговування мотоцикла

Підготовка нового мотоцикла до експлуатації. Правила обкатування нового мотоцикла.

Періодичність першого та другого технічного обслуговування.

Підготовка мотоцикла до виїзду, щоденне технічне обслуговування.

Переведення мотоцикла на зимову чи літню експлуатацію. Консервація мотоцикла.

ТИПОВІ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН І ПРОГРАМА ПРЕДМЕТА "ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ"

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Номер теми 

Назва 

Кількість годин 

теоретичних 

лабораторно-
практичних 

всього 

  

Розділ I. Загальні положення, терміни та визначення, обов'язки і права учасників дорожнього руху 

  

  

  

1. 

Загальні положення, терміни та визначення. 

2. 

Обов'язки і права водіїв транспортних засобів, пішоходів і пасажирів. 

- 

3. 

Вимоги до водіїв мопедів і велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин. 

  

Розділ II. Регулювання дорожнього руху 

  

  

  

4. 

Дорожні знаки та їх характеристика. 

18 

- 

18 

5. 

Дорожня розмітка та її характеристика. 

6. 

Дорожнє обладнання та його характеристика. 

7. 

Регулювання дорожнього руху за допомогою світлофорів і сигналів регулювальника. 

  

Лабораторно-практичні заняття /теми 1 - 7/ 

  

Розділ III. Рух, зупинка і стоянка транспортних засобів 

  

  

  

8. 

Попереджувальні сигнали. 

9. 

Порядок руху, зупинка і стоянка транспортних засобів. 

14 

14 

10. 

Проїзд перехресть. 

10 

10 

  

Лабораторно-практичні заняття /теми 8 - 10/ 

  

Розділ IV. Особливі умови руху 

  

  

  

11. 

Проїзд пішохідних переходів, зупинок маршрутних транспортних засобів і залізничних переїздів. Переваги маршрутних транспортних засобів. 

12. 

Особливі умови руху. 

12 

12 

13. 

Перевезення людей та вантажу. 

  

Лабораторно-практичні заняття /теми 11 - 13/ 

  

Розділ V. Інші вимоги правил дорожнього руху 

  

  

  

14. 

Номерні, розпізнавальні знаки, написи і позначення. 

15. 

Технічний стан і обладнання транспортних засобів. 

16. 

Окремі питання організації дорожнього руху, що потребують узгодження з Державтоінспекцією. 

  

Лабораторно-практичні заняття /теми 14 - 16/ 

  

Підсумкова перевірка. 

  

Всього: 

88 

22 

110 

ПРОГРАМА

Розділ I. Загальні положення, терміни та визначення, обов'язки і права учасників дорожнього руху

Тема 1. Загальні положення, терміни та визначення

Закон України "Про дорожній рух", Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього руху, що має за мету створення безпечних умов для його учасників.

Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху.

Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил дорожнього руху.

Терміни та визначення, що містять Правила дорожнього руху.

Тема 2. Обов'язки і права водіїв транспортних засобів, пішоходів і пасажирів

Обов'язки і права водіїв транспортних засобів перед виїздом на лінію та в дорозі. Обставини, при яких водієві забороняється керувати і передавати іншим особам керування транспортними засобами.

Права і обов'язки водіїв транспортних засобів, що рухаються з увімкнутими проблисковими маячками і /або/ спеціальним звуковим сигналом, виконуючих невідкладне службове завдання.

Обов'язки інших водіїв щодо забезпечення безпеки руху транспортних засобів оперативних, а також дорожньо-експлуатаційних служб.

Обов'язки водіїв, причетних до дорожньо-транспортної пригоди.

Обов'язки та права пішоходів і пасажирів щодо забезпечення безпеки руху й особистого життя, правила поведінки для пішоходів і пасажирів.

Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом, і погоничів тварин

Віковий ценз і вимоги до водіїв велосипедів, мопедів, гужового транспорту та погоничів тварин. Технічний стан і обладнання вказаних транспортних засобів.

Розміщення транспортних засобів на проїзній частині. Правила користування велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух указаних транспортних засобів і прогін тварин забороняється.

Небезпечні наслідки порушення вимог до руху велосипедів, мопедів, гужового транспорту і прогону тварин.

Розділ II. Регулювання дорожнього руху

Тема 4. Дорожні знаки та їх характеристика

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі організації дорожнього руху, їх класифікація. Вимоги стандартів щодо установлення знаків.

Попереджувальні знаки

Загальні ознаки. Призначення. Правила встановлювання знаків. Назва кожного знака, його значення та зона дії. Знаки, які повторюються, їх установлення.

Таблички, що застосовуються, чи можуть застосовуватися із попереджувальними знаками.

Вимоги до водія, що наближається до небезпечної ділянки дороги з установленим знаком.

Наслідки порушення вимог, уведених установленим знаком.

Знаки пріоритету

Призначення. Назва кожного знака, місце встановлення, зона дії.

Вимоги до водія, який наближається до ділянки дороги з установленим знаком.

Таблички, що застосовуються, чи можуть застосовуватися із знаками пріоритету.

Наслідки порушення вимог, уведених установленим знаком.

Заборонні знаки

Загальні ознаки. Призначення. Назва кожного знака, місце встановлювання, зона дії. Таблички, що застосовуються, чи можуть застосовуватися із заборонними знаками.

Вимоги до водія, що наближається до ділянки дороги з установленим заборонним знаком. Винятки обумовлені Правилами.

Наслідки порушення вимог, уведених установленим знаком.

Наказові знаки

Загальні ознаки. Призначення. Назва кожного знака, місце встановлювання, зона дії, вимоги і винятки, обумовлені Правилами. Таблички, що можуть застосовуватись із наказовими знаками.

Наслідки порушення вимог, уведених установленим знаком.

Інформаційно-вказівні знаки

Загальні ознаки. Призначення. Назва кожного знака, місце встановлення, зона дії. Таблички, що застосовуються, чи можуть застосовуватись із інформаційно-вказівними знаками.

Про що інформує чи на що вказує знак водієві, що наближається до ділянки дороги з тим чи іншим знаком.

Наслідки порушення вимог, уведених встановленим знаком.

Знаки сервісу

Загальні ознаки. Призначення. Назва кожного знака, місце встановлення. Таблички, що застосовуються із знаками сервісу.

Тема 5. Дорожня розмітка та її характеристика

Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації дорожнього руху. Класифікація розмітки.

Горизонтальна розмітка

Призначення горизонтальної розмітки. Колір і умови застосування кожного виду розмітки. Дії водіїв відповідно до вимог розмітки.

Вертикальна розмітка

Призначення вертикальної розмітки. Колір і умови застосування кожного виду розмітки. Написи та інші позначення на проїзній частині. Дії водіїв відповідно до вимог розмітки.

Тема 6. Дорожнє обладнання та його характеристика

Дорожнє обладнання як засіб забезпечення регулювання дорожнього руху на небезпечних ділянках доріг. Огородження, світлове сигнальне обладнання, направляючі пристрої, попереджувальні світлові тумби та інше обладнання.

Тема 7. Регулювання дорожнього руху за допомогою світлофорів і сигналів регулювальника

Засоби регулювання дорожнього руху. Типи світлофорів, їх призначення. Значення сигналів світлофора. Обов'язок учасників руху діяти відповідно до сигналів світлофора.

Світлофори, що мають сигнали біло-місячного кольору. Реверсивні світлофори. Світлофори, що регулюють рух пішоходів. Регулювання руху трамваїв, а також інших маршрутних транспортних засобів, котрі рухаються по відокремленій смузі. Організація дорожнього руху за допомогою світлофорів.

Значення сигналів регулювальника для учасників дорожнього руху. Обов'язки учасників руху діяти відповідно до сигналів регулювальника.

Дії водіїв і пішоходів у випадках, коли на перехресті значення сигналів світлофорів та регулювальника суперечливі.

Лабораторно-практичні заняття /теми 1 - 7/

Ознайомлення з діями водіїв у конкретних умовах дорожнього руху. Формування вміння керуватися знаками і дорожньою розміткою, сигналами світлофора та регулювальника.

Розгляд типових дорожньо-транспортних ситуацій з використанням технічних засобів, макетів, стендів. Виконання комплексних завдань з програмованого навчального матеріалу.

Розділ III. Рух, зупинка і стоянка транспортних засобів

Тема 8. Попереджувальні сигнали

Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подачі сигналів світловими покажчиками або рукою. Випадки, під час яких дозволяється подача звукових сигналів і сигналів світлом фар.

Позначення транспортного засобу ближнім світлом фар або протитуманними фарами.

Випадки, коли обов'язкове увімкнення аварійної світлової сигналізації.

Небезпечні наслідки порушення правил подавання попереджувальних сигналів.

Тема 9. Порядок руху, зупинка і стоянка транспортних засобів

Початок руху, зміна напрямку руху

Обов'язки водіїв перед початком руху, перестроюванні, поворотами і розворотами на перехресті та поза перехрестями. Правила використання смуг гальмування та розгону.

Обов'язки водіїв у випадках, коли траєкторії руху транспортних засобів перетинаються, а черговість руху не обумовлена.

Порядок руху заднім ходом. Місця, в яких забороняється розворот.

Небезпечні наслідки порушення правил початку руху і зміни напрямку руху.

Розташування транспортних засобів на проїзній частині

Визначення кількості смуг для руху нерейкових транспортних засобів. Вимоги до розташування транспортних засобів на проїзній частині поза населеними пунктами, в населених пунктах, на дорогах з двостороннім рухом, які мають три, чотири і більше смуг.

Випадки, коли дозволяється рух по трамвайних коліях. Повороти на дорогу і рух на дорозі з реверсивним рухом. Рух по тротуарах і пішохідних доріжках.

Небезпечні наслідки порушення правил розташування транспортних засобів на проїзній частині.

Швидкість руху, дистанція та інтервал

Фактори й обставини, в залежності від яких водій вирішує, з якою швидкістю має рухатись транспортний засіб, забезпечуючи безпеку руху.

Обмеження швидкості руху в житлових і пішохідних зонах, у населених пунктах, поза населеними пунктами, на автомагістралях, для різних категорій транспортних засобів, під час буксирування механічних транспортних засобів і причепів вантажними автомобілями і тракторами, для водіїв, стаж роботи яких менше 2 років.

Розпізнавальні знаки обмеження швидкості руху. Умови, під час яких швидкість руху транспортних засобів на окремих ділянках може бути збільшена. Заборони, пов'язані з швидкістю руху.

Безпечні дистанція та інтервал між транспортними засобами, що рухаються.

Вимоги до водіїв тихохідних і великовантажних транспортних засобів.

Вимоги до водіїв у разі виникнення перешкоди або небезпеки для руху.

Небезпечні наслідки порушення правил швидкості руху, дистанції та інтервалу.

Зустрічний роз'їзд і обгін

Зустрічний роз'їзд, правила його виконання.

Умови, під час виконання яких дозволяється обгін. Порядок обгону.

Місця, де обгін забороняється. Вимоги до водіїв, транспортні засоби яких рухаються з малою швидкістю, а обгін їх неможливий.

Небезпечні наслідки порушення правил зустрічного роз'їзду й обгону.

Зупинка і стоянка

Загальні правила виконання зупинки і стоянки та їх способи.

Умови, під час яких водій може залишати транспортний засіб на зупинці і стоянці. Стоянка біля тротуару і на тротуарах.

Місця, в яких заборонені зупинка і стоянка, а в яких - тільки стоянка. Вимоги до водія під час вимушеної зупинки і стоянки.

Небезпечні наслідки порушення правил зупинки і стоянки.

Тема 10. Проїзд перехресть

Види й ознаки перехресть. Загальні правила руху праворуч чи ліворуч на перехресті. Випадки, коли забороняється виїжджати на перехрестя.

Регульовані перехрестя

Порядок і черговість руху на регульованих перехрестях.

Правила проїзду перехресть, де діють світлофори з додатковими секціями.

Взаємодія сигналів світлофора, регулювальника і дорожніх знаків.

Нерегульовані перехрестя

Правила проїзду перехресть, створених рівнозначними і нерівнозначними дорогами. Черговість проїзду, якщо головна дорога змінює напрямок на перехресті. Випадки проїзду перехресть, коли водій не може визначити головну дорогу, знаків пріоритету немає.

Небезпечні наслідки порушення правил проїзду перехресть.

Лабораторно-практичні заняття /теми 8 - 10/

Розгляд типових дорожньо-транспортних ситуацій з використанням технічних засобів, макетів, стендів і програмних навчальних матеріалів.

Формування навичок правильної орієнтації, оцінки ситуації та прогнозування її розвитку. Ознайомлення з діями водіїв у конкретних умовах дорожнього руху. Виконання комплексних завдань з програмованого навчального матеріалу.

Розділ IV. Особливі умови руху

Тема 11. Проїзд пішохідних переходів, зупинок маршрутних транспортних засобів і залізничних переїздів. Переваги маршрутних транспортних засобів

Види пішохідних переходів і зупинок маршрутного транспорту. Порядок руху через пішохідні переходи і повз зупинок маршрутних транспортних засобів. Вимоги до водія, який наближається до транспортного засобу з розпізнавальним знаком "Діти", що зупинився з увімкнутою аварійною сигналізацією.

Небезпечні наслідки порушення правил руху через пішохідні переходи і повз зупинок маршрутних транспортних засобів.

Різновидності залізничних переїздів. Вимоги правил безпеки і порядок руху транспортних засобів через залізничний переїзд. Інформація, якою повинен керуватися водій під час руху через переїзд.

Випадки, коли забороняється рух через переїзд. Дії водія під час вимушеної зупинки на переїзді.

Небезпечні наслідки порушення правил руху через залізничний переїзд.

Переваги маршрутних транспортних засобів, які розпочинають рух від позначених зупинок у населених пунктах, та вимоги до їх водіїв.

Вимоги правил щодо користування смугами на дорозі, позначеними дорожніми знаками 5.8 і 5.11 Правил дорожнього руху.

Переваги трамваїв поза перехрестями.

Небезпечні наслідки порушення цих вимог правил дорожнього руху.

Тема 12. Особливі умови руху

Користування зовнішніми світловими приладами

Особливості руху транспортних засобів у темну пору доби або в інших умовах недостатньої видимості, а також у тунелях.

Правила користування ближнім і дальнім світлом фар, габаритними і стоянковими вогнями. Дії водія при осліпленні. Правила користування протитуманними фарами і ліхтарями, фарою-прожектором і фарою-шукачем, розпізнавальним знаком автопоїзда.

Буксирування й експлуатація транспортних составів

Способи буксирування транспортних засобів. Умови і порядок буксирування механічних транспортних засобів на гнучкому і жорсткому зчепленні та методом часткового навантаження. Випадки, коли буксирування забороняється. Перевезення людей під час буксирування транспортних засобів.

Навчальна їзда

Умови, під час яких дозволяється навчальна їзда. Вимоги до учня, майстра навчання або особи, яка навчає керування транспортним засобом. Обладнання механічного транспортного засобу, на якому проводиться навчання. Початкове навчання керування транспортними засобами. Навчальна їзда на дорогах.

Рух транспортних засобів у колонах

Загальні вимоги до організації руху транспортних засобів у колоні. Установлення розпізнавальних знаків "Колона". Розташування транспортних засобів колони на проїзній частині, швидкість руху колони. Вимоги до водіїв транспортних засобів колони та іншого транспорту.

Рух у житловій зоні

Переваги пішоходів під час руху в житловій зоні. Особливі вимоги правил до водіїв під час користування дорогами в житловій зоні.

Рух по автомагістралях і дорогах для автомобілів

Автомагістралі і дороги для автомобілів, їх основні ознаки. Транспортні розв'язки на автомагістралях і дорогах для автомобілів. Вимоги Правил дорожнього руху щодо руху на автомагістралях і дорогах для автомобілів.

Рух по гірських дорогах і на крутих спусках

Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил щодо руху на гірських дорогах і крутих спусках.

Міжнародний рух

Вимоги до водія і механічного транспортного засобу, що прибуває до України з іншої країни, а також водія - громадянина України, який виїжджає за кордон.

Небезпечні наслідки порушення вимог правил користування зовнішніми світловими приладами, буксируванні й експлуатації транспортних составів, навчальної їзди, руху транспортних засобів у колоні, руху в житловій зоні, по автомагістралях і дорогах для автомобілів, а також руху по гірських дорогах і на крутих спусках.

Тема 13. Перевезення людей та вантажу

Умови перевезення людей. Вимоги до водіїв і транспортних засобів. Перевезення дітей. Швидкість руху під час перевезення людей. Випадки, коли перевезення людей забороняється.

Правила завантаження й умови розміщення та закріплення транспортного засобу. Умови перевезення вантажу.

Небезпечні наслідки порушення правил перевезення людей та вантажу.

Лабораторно-практичні заняття /теми 11 - 13/

Розгляд типових дорожньо-транспортних ситуацій з використанням технічних засобів, макетів, стендів та програмних навчальних матеріалів.

Формування навичок правильної орієнтації, оцінки ситуації та прогнозування її розвитку. Ознайомлення з діями водіїв у конкретних умовах дорожнього руху. Виконання комплексних завдань з програмованого навчального матеріалу.

Розділ V. Інші вимоги до організації дорожнього руху

Тема 14. Номерні, розпізнавальні знаки. Написи і позначення

Реєстрація /перереєстрація/ транспортних засобів і причепів у Державтоінспекції.

Номерні знаки і написи, які обов'язкові для механічних транспортних засобів. Вимоги щодо обладнання засобів розпізнавальними знаками. Попереджувальні пристрої /прапорці, щитки/. Знак аварійної зупинки /ліхтар/.

Небезпечні наслідки порушення вимог до стану номерних і розпізнавальних знаків, написів і позначень.

Тема 15. Технічний стан і обладнання транспортних засобів

Загальні вимоги до технічного стану транспортних засобів. Умови, під час яких експлуатація транспортних засобів забороняється.

Несправності, під час яких водій повинен вжити заходи для їх усунення, якщо це зробити неможливо - рухатися до місця стоянки або ремонту.

Несправності, під час яких подальший рух транспортних засобів заборонено.

Небезпечні наслідки порушення вимог до технічного стану та обладнання транспортних засобів.

Тема 16. Окремі питання організації дорожнього руху, що потребують узгодження з Державтоінспекцією 

Вимоги правил, що стосуються питань організації дорожнього руху, які вимагають узгодження з Державтоінспекцією.

Лабораторно-практичні заняття /теми 14 - 16/

Розгляд типових дорожньо-транспортних ситуацій з використанням технічних засобів, макетів, стендів і програмних навчальних матеріалів.

ТИПОВІ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН І ПРОГРАМА ПРЕДМЕТА "ОСНОВИ КЕРУВАННЯ І БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ"

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Номер теми 

Назва 

Кількість годин 

теоретичних 

лабораторно-
практичних 

всього 

  

Розділ I. Основи керування мототранспортними засобами 

  

  

  

1. 

Техніка користування органами керування мотоцикла 

2. 

Керування мотоциклом в обмежених проїздах 

3. 

Керування мотоциклом у транспортному потоці, на перехрестях і пішохідних переходах 

  

4. 

Керування мотоциклом у темну пору доби і недостатньої видимості 

  

5. 

Керування мотоциклом за складних дорожніх умов 

  

6. 

Керування мотоциклом в особливих умовах. Дії водія за сигналами цивільної оборони 

  

  

Розділ II. Безпека дорожнього руху 

  

  

  

7. 

Основи психофізіології діяльності водія 

8. 

Професійна надійність водія 

  

9. 

Етика поведінки водія 

  

10. 

Експлуатаційні властивості мототранспортного засобу 

  

11. 

Дорожні умови 

  

12. 

Дорожньо-транспортні пригоди і заходи їх запобігання 

  

  

Розділ III. Медичне забезпечення безпеки дорожнього руху 

  

  

  

13. 

Загальні положення. Основи анатомії та фізіології людини 

  

14. 

Стан, небезпечний для життя 

  

15. 

Перша допомога потерпілим 

16. 

Послідовність дій при поданні допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод 

17. 

Алкоголь, наркотики та їх дія на працездатність водія 

  

  

Розділ IV. Основи автотранспортного права 

  

  

  

18. 

Основні нормативні акти про працю 

  

19. 

Право власності на транспортні засоби 

  

20. 

Адміністративна і дисциплінарна відповідальність за порушення Правил дорожнього руху 

  

21. 

Кримінальна відповідальність за транспортні злочини 

  

22. 

Відповідальність за нанесення матеріальної шкоди та шкоди природі 

  

  

Всього: 

31 

38 

ПРОГРАМА

Розділ I. Основи керування мототранспортними засобами

Тема 1. Техніка користування органами керування мотоцикла

Робоче місце водія. Основні органи керування, їх розміщення. Вірна посадка водія, положення корпусу мотоцикліста на сидінні, положення рук на рулі й ніг на педалях. Регулювання руля в положення, зручне для керування мотоциклом.

Запуск, прогрівання й зупинка двигуна. Огляд і оцінка дорожніх обставин перед початком руху. Користування попереджувальними сигналами.

Послідовність дій органами керування на початок руху, збільшення швидкості й гальмування. Переключання передач у висхідному й нисхідному порядку.

Прийоми керування гальмовою системою. Повільне, термінове, переривчасте гальмування. Дії водія при відказах гальмової системи.

Аналіз типових помилок водія під час зміни напрямку руху.

Лабораторно-практичне заняття

Відпрацювання навичок посадки на мотоцикл, правильного положення корпусу мотоцикліста на сидінні, положення рук на рулі й ніг на педалях, запуску двигуна.

Формування навичок маневрування: повороти, розвороти, вирівнювання мотоцикла. Аналіз типових помилок та їх усунення.

Відпрацювання різних прийомів гальмування.

Тема 2. Керування мотоциклом в обмежених проїздах

Поняття про динамічні габарити мотоцикла. Початок руху з місця, зупинка і стоянка. Повороти праворуч, ліворуч і розвороти в обмежених проїздах. Маневрування під час виконання зупинки й стоянки.

Лабораторно-практичне заняття

Послідовність дій водія під час рушання й зупинки, керування мотоциклом в обмежених проїздах. Аналіз дорожньо-транспортних пригод і типових помилок водіїв мототранспортних засобів та заходи їх попередження.

Тема 3. Керування мотоциклом у транспортному потоці, на перехрестях і пішохідних переходах

Рух у транспортному потоці. Вибір безпечної дистанції та інтервалу. Керування мототранспортним засобом під час об'їзду нерухомих перепон.

Керування транспортним засобом у місцях зупинок маршрутних транспортних засобів /автобусів, тролейбусів, трамваїв, таксі/ під час зустрічного роз'їзду, випередження, обгону.

Послідовність огляду доріг під час наближення до перехресть і пішохідних переходів. Керування мототранспортними засобами під час руху через регульовані і нерегульовані перехрестя, пішохідні переходи, повз місця великого скупчення пішоходів.

Особливості поведінки дітей, їх нездатність правильної оцінки дорожніх обставин, раптовість прийняття нелогічних рішень. Керування мототранспортними засобами в місцях можливе виходу на дорогу дітей /школи, дитячі майданчики, тощо/

Тема 4. Керування мототранспортним засобом у темну пору доби і недостатній видимості

Причини, що викликають труднощі під час керування мототранспортним засобом у темну пору доби і недостатній видимості. Керування мототранспортним засобом під час руху на міських і заміських дорогах в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Користування світловими приладами. Керування мототранспортним засобом під час дощу, туману, снігопаду, навмисній і вимушеній зупинці або стоянці. Дії водія при осліпленні. Запобігання осліплення.

Тема 5. Керування мототранспортним засобом за складних дорожніх умов

Керування мототранспортним засобом в умовах бездоріжжя, на польових, лісних, колійних, щитових дорогах, "зимниках" і льодових переправах.

Керування мототранспортним засобом на дорогах із зниженим коефіцієнтом зчеплення на початок руху, на поворотах, під час гальмування, виїзду на мокру чи засніжену обочину. Занесення. Причини, що викликають занесення. Дії водія під час занесення мототранспортного засобу.

Тема 6. Керування мототранспортним засобом в особливих умовах. Дії водія за сигналами цивільної оборони

Керування мототранспортним засобом під час руху через залізничні переїзди. Особливості проїзду через переїзди, що охороняються і не охороняються. Особливості руху на мостах, естакадах, шляхопроводах. Буксирування механічних транспортних засобів. Рух в автомобільній колоні. Шикування і витягування колони. Рух колони через населені пункти, на підйомах і спусках, розворот для руху в зворотному напрямку. Привали. Організація технічної допомоги під час руху в колоні.

Дії водія за сигналами цивільної оборони. Участь у заходах цивільної оборони.

Розділ II. Безпека дорожнього руху

Тема 7. Основи психофізіології діяльності водія

Психофізіологічні особливості професійної діяльності водія. Індивідуальні психофізіологічні якості водія: відчуття і сприймання, сенсорні і мислячі навички в оцінці та прогнозуванні дорожньо-транспортних ситуацій.

Оцінка часу, відстані й швидкості руху. Час реакції водія. Поняття про складну і просту реакцію. Фактори, від яких залежить реакція. Дія алкоголю, наркотиків, медикаментів і втоми на реакцію водія. Загальна характеристика чутливості. Обсяг, концентрація, розподіл і переключення чутливості. Характеристика відчуття: зорового, слухового, дотикового, вестибулярного. Світлова чутливість. 

Зір і його характеристика. Гострота зору. Поле зору. Окомір. Адаптація /відновлення зору/ під час раптового переходу від світла до темряви і навпаки. Осліплення. Зміна поля зору від швидкості руху і зору ілюзії, хиби в оцінці дорожніх обставин. Дальтонізм.

Стресовий стан. Засоби його попередження. Спосіб самоконтролю і регулювання психофізіологічним станом. Поняття про аутогенне тренування.

Дія алкоголю, наркотиків, нікотину і медикаментів на надійність водія.

Лабораторно-практичні заняття

Вправи оцінки і тренування точності і швидкості реакції. Оцінка і тренування характеристик уваги. Вправи оцінки слухового відчуття і тренування точності сприймання. Встановлення часу реакції.

Вправи оцінки світлової та дотикової чутливості, світлової адаптації, аутогенному і передрейсовому тренуванні.

Тема 8. Професійна надійність водія

Психофізіологічні якості водія: підготовленість, моральна стабільність, працездатність. Вплив майстерності, освіти, стажу роботи і віку на надійність водія.

Дисциплінованість, емоційна стійкість, витривалість, самовладання.

Рухові, сенсорні і розумові навички водія та методи їх удосконалення.

Повага до закону, оточуючих, добропорядність у виконанні вимог Правил дорожнього руху.

Працездатність, втомлюваність, тривалість та інтенсивність фізичних і психологічних навантажень.

Організація харчування та відпочинку водіїв. Вимоги до робочого місця водія.

Тема 9. Етика поведінки водія

Соціальна система, що визначає певні норми і стандарти поведінки людини.

Поняття про етику. Етика водія та його взаємовідносини з іншими водіями транспортних засобів, з працівниками Державтоінспекції, лікувальних установ. Культура обслуговування замовників транспортних засобів. Особлива увага водія до дітей, людей похилого віку, інвалідів, пішоходів з явними ознаками обмеженості пересування.

Етика водія під час дорожньо-транспортних пригод, взаємодії з навколишнім середовищем.

Тема 10. Експлуатаційні властивості мототранспортного засобу

Поняття про конструктивну безпеку мототранспортних засобів. Активна, пасивна, післяаварійна і екологічна безпека мототранспортного засобу.

Сили, що діють на мотоцикл під час прямолінійного руху розгону і гальмування, на поворотах та їх поєднанні. Центр ваги та його вплив на стійкість мотоцикла. Опір повітря, сили опору котіння та підйому. Сили інерції.

Швидкість і прискорення.

Сила тяги. Поняття про коефіцієнт зчеплення коліс з покриттям дороги, його зміни в залежності від кліматичних умов, стану шин і доріг, швидкості руху. Вплив поперечного нахилу дороги і бокового вітру на мотоцикл.

Керованість мотоцикла. Вплив конструкції та технічного стану шин на керованість мотоцикла. Стабілізація і коливання коліс та їх вплив на прямолінійність руху мотоцикла. Зміна напрямку руху. Плавність руху. Відрив коліс від дороги. Гальмування мотоцикла. Зупиночний і гальмовий шлях. Його залежність від швидкості, коефіцієнта зчеплення та інших факторів.

Екологічна безпека мотоцикла. Шкідливі речовини у відпрацьованих газах і шляхи їх зменшення. Шуми, вібрації, радіоперешкоди.

Тема 11. Дорожні умови

Класифікація автомобільних доріг. Основні елементи автомобільних доріг та їх характеристика. Основа і покриття. Проїзна частина і узбіччя. Роздільні смуги. Віддаль видимості. Криві в плані та профілі. Перехрещення доріг на одному і на різних рівнях. Види перехресть. Дороги в населених пунктах, поза населеними пунктами, сільські дороги. Автомагістралі. Особливості доріг у горах.

Небезпечні ділянки автомобільних доріг: звуження проїзної частини, свіжовкладене покриття дороги, смоляне і гравійне покриття, спуски, підйоми, під'їзди до мостів і залізничних переїздів, інші небезпечні ділянки доріг.

Користування дорогами в осінньо-зимовий і весняний періоди. Рух на льодових переправах.

Вплив дорожніх умов на безпеку руху.

Тема 12. Дорожньо-транспортні пригоди та заходи їх запобігання

Поняття про дорожньо-транспортні пригоди, їх класифікація. Статистика дорожньо-транспортних пригод. Розподіл пригод за змінами пори року, днями тижня, часом доби, категоріями доріг, видами транспортних засобів та іншими факторами.

Особливості аварійності в містах, на дорогах поза населеними пунктами, в сільській місцевості.

Основні причини дорожньо-транспортних пригод і умови їх попередження, контроль за безпекою руху.

Поняття про експертизу дорожньо-транспортних пригод.

Розділ III. Медичне забезпечення безпеки дорожнього руху

Тема 13. Загальні положення. Основи анатомії та фізіології людини

Дорожньо-транспортний травматизм. Принципи організації медичної допомоги потерпілим. Юридичні аспекти в питаннях подання медичної допомоги потерпілим.

Медична аптечка для спорядження транспортних засобів.

Організм людини. Органи дихання, серцево-судинна система, їх функції. Характеристика судин /артерій, вен, капілярів/.

Розміщення основних кровоносних судин, місця для притискування артерій.

Пульс, його характеристика.

Опорно-руховий апарат. М'язи і зв'язки.

Центральна нервова система.

Тема 14. Стан, небезпечний для життя

Загальні поняття про першу долікарську допомогу особам, які потерпіли при нещасних випадках або дорожньо-транспортних пригодах.

Кровотеча, її види та ознаки. Ранова інфекція, асептика та антисептика.

Зупинка серця: причини, ознаки.

Сонячний і тепловий удари, їх ознаки.

Отруєння чадним газом, його ознаки.

Тема 15. Перша допомога потерпілим

Ушиби, розтягнення зв'язок та вивихи: ознаки, ускладнення, перша допомога.

Переломи: види та ознаки, ускладнення при переломах. Подання першої допомоги при переломах щелепи, ключиць, ребер, хребта та кісток таза. Правила накладання шин.

Черепно-мозкова травма: ознаки, перша допомога, особливості транспортування.

Травма грудей і живота: види та ознаки. Пневмоторакс. Перша допомога. Особливості транспортування.

Зупинка дихання. Техніка і способи штучного відновлення дихання.

Обморок: ознаки, перша допомога.

Опіки теплові і хімічні. Ураження електричним струмом. Отруєння газами, етильованим бензином, антифризом. Ознаки. Перша допомога.

Перша допомога тим, хто потопає.

Лабораторно-практичні заняття

Відпрацьовування техніки зупинки кровотечі, штучного дихання, непрямого масажу серця.

Накладання пов'язок: кругової, хрестоподібної, пращевидної вісімковоподібної, пластиної, косиночної тощо. Особливості накладання пов'язок на різні ділянки тіла.

Іммобілізація кисті, передпліччя, плеча, стегна, стопи.

Подання першої допомоги при теплових і сонячних ударах, опіках, отруєннях газами, замерзанні, обмороженні та потопаючим.

Тема 16. Послідовність дій при поданні допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод

Визначення і термінове припинення дії травмуючого фактору, вивільнення потерпілого із транспортного засобу. Подання першої допомоги. Правила і засоби перенесення потерпілого. Правила і способи транспортування потерпілого на різних видах транспортних засобів.

Лабораторно-практичні заняття

Відпрацьовування техніки вивільнення потерпілого з транспортного засобу в залежності від виду травми і подання першої допомоги.

Виготовлення із підручних засобів пристроїв для перенесення потерпілого на руках і вантаження його в різні види транспортних засобів.

Тема 17. Алкоголь, наркотики та їх дія на працездатність водія

Небезпечні наслідки вживання алкоголю, наркотиків і ліків, що негативно впливають на стан людини: зниження швидкості реакції, послаблення уваги, погіршення зорового відчуття, сонливість, невідворотні зміни в організмі. Соціальні наслідки алкоголізму і наркоманії та боротьба з цими негативними явищами.

Розділ IV. Основи автотранспортного права

Тема 18. Основні нормативні акти про працю

Основні нормативні акти, що діють на автомобільному транспорті. Закон України "Про дорожній рух". Устав автомобільного транспорту. Правила перевезення вантажів мототранспортом. Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами. Кваліфікаційні вимоги до водія мототранспортного засобу.

Колектив підприємства. Права робітників і службовців щодо управління виробництвом. Кодекс законів про працю. Трудовий договір. Приймання на роботу і звільнення. Основи для розриву договору про працю з ініціативи працівника та адміністрації. Робочий час і час відпочинку. Відпустки. Дисципліна праці. Правила внутрішнього розпорядку на автомототранспортних підприємствах. Трудові спори і порядок їх розгляду.

Тема 19. Право власності на транспортні засоби

Право власності, суб'єкти права власності на транспортні засоби. Придбання, реєстрація, утримання та експлуатація транспортних засобів.

Положення про проведення технічного огляду. Мета, методи, періодичність і порядок проведення технічних оглядів. Відповідальність власників за технічний стан транспортних засобів. Податковий збір за транспортні засоби. Документація на транспортний засіб та його роботу.

Тема 20. Адміністративна і дисциплінарна відповідальність за порушення Правил дорожнього руху

Соціально-економічні та правові наслідки дорожньо-транспортних пригод і порушень Правил дорожнього руху.

Поняття і види адміністративних порушень. Адміністративна відповідальність. Порядок оскарження рішень про адміністративне стягнення.

Дисциплінарні проступки, їх види і відповідальність за їх скоєння. Відповідальність за матеріальні збитки підприємству, що сталися з вини водія.

Тема 21. Кримінальна відповідальність за автотранспортні злочини

Поняття про злочин на автомототранспорті. Склад злочину. Різниця між злочином та іншими правопорушеннями. Поняття про кримінальну відповідальність. Обставини, що пом'якшують чи обтяжують провину. Поняття про покарання та його мета.

Види автотранспортних злочинів. Характеристика автомототранспортних злочинів: порушення правил безпеки руху та експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами; керування транспортними засобами особами в стані сп'яніння; експлуатація технічно несправних транспортних засобів; угон транспортних засобів; порушення діючих правил на транспорті.

Порядок розслідування та розгляду кримінальної справи.

Порядок та обов'язки потерпілого водія.

Порядок та обов'язки водія, притягнутого до кримінальної відповідальності.

Кримінально-правові наслідки за скоєні автомототранспортні злочини.

Тема 22. Відповідальність за нанесення матеріальної шкоди та шкоди природі

Значення матеріальної відповідальності. Поняття шкоди, протиправності, причинного зв'язку і вини в дорожньо-транспортній пригоді.

Відшкодування збитків, що виникли під час аварії.

Поняття "джерело підвищеної небезпеки".

Відповідальність за шкоду, заподіяну "джерелом підвищеної небезпеки", якщо немає вини водія. Відповідальність за шкоду, заподіяну при зіткненні транспортних засобів. Коло осіб, відповідальних за шкоду, заподіяну в дорожньо-транспортній пригоді.

Поняття "власник джерела підвищеної небезпеки". Поняття "потерпілий в автомототранспортній пригоді". Треті особи в автомототранспортних пригодах. Умови, що звільняють від матеріальної відповідальності.

Регресивні позиви про відшкодування збитків, заподіяних в автомототранспортній пригоді. Коло осіб, які мають право на відшкодування їх збитку, заподіяного в автомототранспортній пригоді.

Значення охорони природи. Мототранспортний засіб як джерело забруднення навколишнього середовища. Відповідальність і заходи щодо зменшення забруднення навколишнього середовища.

ТИПОВІ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН І ПРОГРАМА ПРЕДМЕТА "ВОДІННЯ МОТОЦИКЛА"

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Номер теми 

Назва розділів, тем і вправ 

Кількість годин 

  

Розділ I. Початкове навчання 

  

  

Тема 1. Навчання на майданчику початкового навчання 

  

1. 

Прийоми дій органами керування і сигналізації 

  

Тема 2. Навчання на майданчику практичної їзди 

  

2. 

Підготовка до виїзду. Рух з невеликою швидкістю 

3. 

Рух з різною швидкістю 

4. 

Рух зі зміною напрямку 

5. 

Маневрування в обмежених проїздах 

  

Контрольна перевірка 

15 хв. 

  

Розділ II. Водіння по дорогах /кільцевому маршруту/ 

  

  

Тема 3. Водіння дорогами з малою інтенсивністю руху 

  

6. 

Водіння на дорогах поза населеними пунктами 

7. 

Водіння на дорогах у населених пунктах 

  

Підсумкова перевірка 

15 хв. 

  

Іспит у навчальному закладі 

15 хв. 

  

Іспит в ДАІ 

15 хв. 

  

Всього: 

12 

ПРОГРАМА

Розділ I. Початкове навчання

Тема 1. Навчання на майданчику початкового навчання

Вправа N 1 /1 година/. Прийоми дій органами керування і сигналізації.

Завдання вправи:

1. Посадка учня на мотоцикл, положення за кермом, схід з мотоцикла.

2. Ознайомлення з розташуванням органів управління, сигналізації та контрольно-вимірювальними приладами.

3. Відпрацьовування правил початку руху, переключання передач і гальмування /при неробочому двигуні/.

4. Підготовка двигуна до запуску, прийоми запуску, запуск двигуна та його зупинка.

Прогрівання двигуна, спостереження за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

5. Рушання з місця, рух по прямій, переключання у висхідному і нисхідному порядку /з працюючим двигуном і піднятим ведучим колесом/, постановка важеля переключання передач у висхідну позицію.

Тема 2. Навчання на автодромі /майданчику/

Вправа N 2 /1 година/. Підготовка до виїзду. Рух з невеликою швидкістю.

Завдання вправи:

1. Контрольний огляд мотоцикла перед виїздом, запуск двигуна, його прогрівання.

2. Повільне рушання з місця, рух по прямій на першій передачі.

3. Підтримка заданої частоти обертів колінчастого вала двигуна. Збереження рівноваги, гальмування та зупинка мотоцикла.

Вправа N 3 /1 година/. Рух з різною швидкістю

Завдання вправи:

1. Рух по прямій. Регулювання швидкості руху за рахунок зміни режиму роботи двигуна.

2. Вибір місця зупинки. Зупинка і глушіння двигуна. Постановка важеля переключання у вихідну позицію.

3. Рушання з місця, розгін. Переключання передач у висхідному і нисхідному порядку. Зупинка і глушіння двигуна.

4. Рушання з місця, послідовне переключання передач, зупинка у заданому місці. Відпрацьовування сигналів зупинки.

Вправа N 4 /1 година /. Рух у різних напрямках

Завдання вправи:

1. Відпрацьовування сигналів повороту та зупинки.

2. Рушання з місця, розгін, повороти направо, наліво на закругленнях кільцевого маршруту майданчика.

3. Рушання з місця, послідовне переключання передач. Гальмування двигуном та гальмами. Термінове гальмування. Зупинка у заданому місці.

Вправа N 5 /5 годин/.

Завдання вправи:

Заняття N 1 - 1 година. Проїзд по габаритному коридору, по колу і "вісімці"

1. Проїзд по габаритному коридору з прямолінійного руху.

2. Проїзд по габаритному коридору з попереднім поворотом направо, наліво.

3. Тренування у проїзді по габаритному коридору.

4. Водіння по колу в напрямку та проти годинникової стрілки. Проїзд по "вісімці".

Заняття N 2 - 1 година. Проїзд по колійній дошці, габаритній "змійці" та колу.

1. Проїзд по колійній дошці з прямолінійного руху і з попереднім поворотом направо, наліво.

2. Проїзд по "змійці" з прямолінійного руху і з попереднім поворотом направо, наліво.

Заняття N 3 - 1 година. Водіння в габаритних проїздах.

1. Тренування у водінні з проїзду колійної дошки, габаритної "змійки" та "вісімки" з прямолінійного руху і з попереднім поворотом направо, наліво.

Заняття N 4 - 1 година. Проїзд чотиристороннього перехрестя.

1. Проїзд перехрестя у прямому напрямку.

2. Проїзд перехрестя з поворотом направо.

3. Проїзд перехрестя з поворотом наліво та розворотом /при одночасному проїзді перехрестя 3-х мотоциклів у різних напрямках/.

Заняття N 5 - 1 година. Комплексне водіння в обмежених проїздах.

1. Водіння з проїздом габаритних елементів: коридора, кола, "вісімки", колійної дошки, габаритної "змійки", чотиристороннього перехрестя із зупинкою на стоп-лінії.

2. Водіння з послідовним проїздом колійної дошки та габаритних коридора, кола, "вісімки", "змійки".

3. Проїзд чотиристороннього перехрестя із зупинкою на стоп-лінії.

Контрольна перевірка /15 хвилин/.

Впроваджується після відпрацювання 1 - 5 вправ.

Завдання перевірки:

1. Проїзд по кільцевому маршруту з переключанням передач від першої до вищої та в зворотній послідовності. Зупинки на заданому місці.

2. Проїзд послідовно по габаритному коридору, "змійці", колу, колійній дошці, "вісімці". Зупинка на стоп-лінії.

Розділ II. Водіння по дорогах /кільцевому маршруту/.

Тема 3. Водіння дорогами з малою інтенсивністю руху.

Вправа N 6 /1 година/. Водіння дорогами поза населеними пунктами /відпрацьовується на маршруті навчального майданчика/.

Завдання до вправи:

1. Рух по кільцевому маршруту з об'їздом стоячого транспорту.

2. Рух з дотримуванням дистанції, зустрічний роз'їзд на вузьких дорогах, обгін і зупинка на узбіччі, поновлення руху. Проїзд перехресть.

3. Рух із зупинками на підйомах і спусках.

Вправа N 7 /1 година/. Водіння дорогами в населених пунктах /відпрацьовується на кільцевому маршруті навчального майданчика/.

1. Подолання підйомів та спусків, зупинка на підйомах і спусках, поновлення руху.

2. Повороти і розвороти для руху в зворотному напрямку. Термінове гальмування.

3. Проїзд регульованих і нерегульованих перехресть у прямому напрямку, з поворотом направо, наліво і з розворотом для руху в зворотному напрямку.

Підсумкова перевірка /15 хвилин/.

Завдання до перевірки:

1. На навчальному майданчику - відносно до умов першого етапу іспиту в навчальному закладі /5 хвилин/.

2. По дорогах - відносно до умов другого етапу іспиту в навчальному закладі /10 хвилин/.

Іспит у навчальному закладі /15 хвилин/

Мета іспиту:

- визначити готовність учня до самостійного керування транспортним засобом категорії "А";

- установити рівень навичок безпечного водіння;

- перевірити знання та уміння застосовувати на практиці правила дорожнього руху в умовах дорожніх обставин.

Перший етап /5 хвилин/ - на навчальному майданчику /автодромі/.

Завдання до першого етапу:

1. Посадка на робоче місце водія, запуск двигуна і початок руху, переключання передач, гальмування, зупинка.

2. Водіння в обмежених проїздах.

Другий етап /10 хвилин/ - на кільцевому маршруті /в умовах дорожнього руху/.

Завдання до другого етапу:

1. Підготовка до руху. Запуск двигуна, виїзд на дорогу, рух.

2. Додержування вимог правил дорожнього руху.

3. Зупинка на підйомі і поновлення руху.

4. Проїзд перехресть, маневрування, займання рядності для повороту наліво, направо чи руху в зворотному напрямку.

 

Схема навчального майданчика для навчання водінню мотоцикла:

1 - навчальні мотоцикли; 2 - кільцевий маршрут; 3 - габаритна вісімка; 4 - габаритний коридор; 5 - габаритне коло; 6 - макети транспортних засобів; 7 - колійна дошка; 8 - габаритна змійка; 9 - майданчик початкового навчання.

Примітка. 

При відсутності ділянки указаних розмірів, ділянка може бути 30 х 20, але при цьому вона обов'язково обладнується навчальними елементами N 3, 7, 8, 9. 

 

ТИПОВІ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН І ПРОГРАМИ
підготовки водіїв на право керування автотранспортними засобами категорії "В" і "С"

Типові навчальний план і програми підготовки водіїв на право керування автотранспортними засобами категорії "В" і "С", розроблені Управлінням професійних навчальних закладів Міністерства освіти України за участю Міністерства транспорту України, Товариства сприяння обороні України.

Відповідальне за випуск - Управління професійних навчальних закладів Міністерства освіти України.

Видання типових навчального плану і програм підготовки водіїв на право керування транспортними засобами категорії "В" і "С" може здійснюватися лише за погодженням з Міністерством освіти України.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Типові навчальний план, програми призначені для підготовки водіїв на право керування автотранспортними засобами категорії "В" і "С".

Вони розроблені відповідно до Закону України "Про дорожній рух" з урахуванням вимог Положення про порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.

Типові навчальний план і програми затверджені Міністерством освіти України, погоджені з Міністерством внутрішніх справ України і є документами, що визначають необхідний зміст навчання під час підготовки водіїв на право керування автотранспортними засобами категорії "В" і "С" у навчально-виховних закладах України усіх типів, незалежно від їх статусу і належності для забезпечення рівня кваліфікації відповідно до державних вимог.

З метою розширення та зміцнення знань, умінь і навичок учнів, врахування досягнень науки, техніки, галузевих, регіональних та інших особливостей у процесі розробки своїх навчальних планів і програм навчально-виховні заклади можуть доповнювати зазначені в типовому навчальному плані обов'язкові перелік предметів і кількість годин, відведених на вивчення окремих предметів, консультації, а також змінювати кількість годин, їх послідовність при умові повного виконання за змістом.

Порядок створення робочих навчальних планів і програм у навчально-виховних закладах передбачає:

1. Конкретизувати кваліфікаційну характеристику водія відповідного рівня кваліфікації, що містить загальнодержавні вимоги до професії, опрацювавши докладно її розділи "повинен знати" та "повинен вміти".

2. Доповнити розділи "повинен знати" і "повинен вміти" змістом, що за висновками навчально-виховного закладу та підприємств - замовників кадрів більш відображає досягнення науки, техніки, специфіку конкретних галузі, виробництва та регіону і відповідає віковим, психофізіологічним особливостям учнів та освітньому рівню.

3. Відповідно до вимог доопрацьованої кваліфікаційної характеристики проаналізувати та скоректувати типові навчальний план і програми предметів, тобто перевірити наявність переліку предметів, а також у кожному предметі розділів і тем, які забезпечують формування знань і вмінь, передбачених кожним пунктом кваліфікаційної характеристики. При цьому не виключається поява нових навчальних предметів, передбачається при необхідності збільшення обсягів навчального часу на окремі предмети, консультації та збільшення або зменшення часу на розділи і теми.

4. За скоректованими програмами визначити обсяги навчального часу на кожний предмет, додати години на іспити, консультації і визначити загальний фонд навчального часу в годинах, який буде свідчити про термін навчання, необхідний для формування знань і вмінь, передбачених кваліфікаційною характеристикою.

5. Розподілити зміст усіх предметів на часову сітку /в тижнях/ і розмістити теми кожного предмета таким чином, щоб були дотримані етапність та послідовність при їх вивченні, необхідні міжпредметні та логічні зв'язки. При цьому слід витримати сумарне тижневе навчальне навантаження відповідно до вимог нормативних і навчально-методичних документів з професійної освіти.

6. Остаточно скоректувати навчальні програми і план.

Тривалість навчальної години з теоретичних і лабораторно-практичних занять становить 45 хвилин, а водіння автомобіля - 60 хвилин, враховуючи час на заміну учнів, підведення підсумків занять і заповнення документів.

Теоретичні та лабораторно-практичні заняття з предметів "Правила дорожнього руху" й "Основи керування автомобілем і безпека дорожнього руху" проводяться викладачем.

Лабораторно-практичні заняття з будови і технічного обслуговування автомобіля проводяться з навчальною групою викладачем спільно з майстром виробничого навчання.

Теоретичні і лабораторно-практичні заняття з розділу "Медичне забезпечення безпеки дорожнього руху" предмета "Основи керування автомобілем і безпека дорожнього руху" проводяться викладачем, який має медичну освіту.

За період навчання учні повинні вивчити будову і технічне обслуговування не менше однієї марки вантажних автомобілів з карбюраторним і дизельним двигунами, одну марку легкового автомобіля.

Практичне навчання водіння автомобіля проводиться в сітці навчального часу без відриву учнів від інших занять у дні й години, передбачені розкладом. Допускається також навчання учнів водіння автомобіля поза сіткою навчального часу.

Практичне навчання водіння автомобіля, роботи, пов'язані із щоденним технічним обслуговуванням транспортного засобу, здійснюються під керівництвом майстра виробничого навчання водіння індивідуально з кожним учнем. Як правило, протягом дня з одним учнем дозволяється відпрацьовувати вправи на автотренажері - не більше однієї години, навчальному автомобілі - не більше двох годин, а під час проведення занять, пов'язаних з перевезенням народногосподарських вантажів навчальними автомобілями, - не більше 4 годин.

Під час виконання вправ з водіння автомобіля учень повинен за годину навчання проїжджати на автомобілі біля 20 км шляху. Для цього навчально-виховний заклад під час виконання навчальних вправ встановлює на кожну з них, з урахуванням конкретних дорожніх умов, відповідний кілометраж пробігу автомобіля, визначає навчальні маршрути з метою повного виконання програми і погоджує їх з органами Державтоінспекції МВС України за місцем їх знаходження.

Контрольні перевірки водіння здійснюються особою, призначеною наказом навчально-виховного закладу.

З метою забезпечення високої якості навчання під час підготовки водіїв на право керування автотранспортними засобами категорії "В" і "С" та повного виконання типових навчальних плану і програм пропонується широко використовувати прогресивні форми організації навчально-виховного процесу, сучасні засоби навчання.

Відгуки та побажання щодо удосконалення типових навчального плану і програм, пропозиції з розробки та втілення засобів навчання, необхідних для комплексного забезпечення навчального процесу та сприяння підвищення якості навчання і виховання учнів, просимо надсилати за адресою:

252135, м. Київ, проспект Перемоги, 10
Управління професійних навчальних закладів
Міністерства освіти України

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Водій автотранспортних засобів категорії "В" і "С" повинен вміти:

1. Керувати легковим та вантажним автомобілями, що відносяться до категорії "В" і "С".

2. Керувати спеціальним обладнанням, що встановлене на цих автомобілях.

3. Буксирувати причеп масою до 750 кг.

4. Заправляти автомобіль паливом, мастильними матеріалами та охолоджуючою рідиною.

5. Оформляти шляхові документи.

6. Перевіряти технічний стан автомобіля і приймати його перед виїздом на лінію, здавати автомобіль і ставити його на місце після повернення на підприємство.

7. Подавати автомобіль для завантаження і розвантаження. Контролювати правильність завантаження, розміщення та кріплення вантажів у кузові автомобіля.

8. Усувати виникаючі в процесі роботи автомобіля на лінії експлуатаційні несправності, що не вимагають розбирання його механізмів.

Водій автотранспортних засобів категорії "В" і "С" повинен знати:

1. Призначення, розташування, будову, принцип дії та обслуговування основних груп механізмів автотранспортних засобів категорії "В" і "С".

2. Правила дорожнього руху, основи керування і безпеки руху, правила /для водіїв/ технічної експлуатації автомобілів.

3. Правила перевезення різноманітних вантажів, головні показники роботи автомобілів, шляхи і заходи їх покращення та зниження собівартості перевезень.

4. Несправності, що виникли у процесі експлуатації автомобілів, причини та їх наслідки, способи їх виявлення та усунення.

5. Порядок проведення технічного обслуговування автомобілів і причепів, правила зберігання автомобілів у гаражах і на відкритих стоянках, правила обкатки автомобілів /нових та після капітального ремонту/, правила експлуатації акумуляторних батарей та автомобільних шин.

6. Вплив кліматичних умов на безпеку керування автомобілем, способи запобігання виникненню дорожньо-транспортних пригод.

7. Подання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод.

8. Правила оформлення первинних документів з обліку роботи автомобіля.

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
ПІДГОТОВКИ ВОДІЇВ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ КАТЕГОРІЇ "В"

Предмети 

Кількість годин 

теоретичних 

лабораторно-
практичних 

практичного водіння 

всього 

Будова й експлуатація автомобіля 

70 

62 

  

132* 

Правила дорожнього руху 

88 

22 

  

110 

Основи керування автомобілем і безпека дорожнього руху 

74 

22 

  

96 

Водіння автомобіля 

  

  

50* 

50* 

Консультації 

12 

  

  

12 

Іспити у навчальному закладі 

12 

  

  

12 

Іспити в ДАІ 

  

  

Всього: 

262 

106 

50 

418 

Примітки: 

1. У навчальному закладі проводяться іспити з предметів:

- "Будова й експлуатація автомобіля";

- "Правила дорожнього руху" та "Основи керування автомобілем і безпека дорожнього руху";

- "Водіння автомобіля".

2. Навчальний заклад, враховуючи замовлення громадян, які будуть керувати власними транспортними засобами, можуть впроваджувати в свої робочі навчальні плани предмети з обсягом годин:

- "Будова й експлуатація" - 111 / з навчальної програми предмета виключаються теми розділу "Організація експлуатації автомобілів" за винятком тем NN 37, 40, 43;

"Водіння автомобіля" - 40. 

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
ПІДГОТОВКИ ВОДІЇВ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ КАТЕГОРІЇ "С"

Предмети 

Кількість годин 

Теоретичних 

лабораторно-
практичних 

практичного водіння 

всього 

Будова й експлуатація автомобіля 

126 

116 

  

242 

Правила дорожнього руху 

88 

22 

  

110 

Основи керування автомобілем і безпека дорожнього руху 

74 

22 

  

96 

Водіння автомобіля 

  

  

50 

50 

Консультації 

12 

  

  

12 

Іспити у навчальному закладі 

12 

  

  

12 

Іспити в ДАІ 

  

  

Всього: 

318 

160 

50 

528 

Примітка: 

У навчально-виховному закладі проводяться іспити з предметів:

- "Будова й експлуатація автомобіля",

- "Правила дорожнього руху" й "Основи керування автомобілем і безпека дорожнього руху",

- "Водіння автомобілем". 

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
ПІДГОТОВКИ ВОДІЇВ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ КАТЕГОРІЇ "В" і "С"

Предмети 

Кількість годин 

теоретичних 

лабораторно-
практичних 

практичного водіння 

всього 

Будова й експлуатація автомобіля 

142 

126 

  

268 

Правила дорожнього руху 

88 

22 

  

110 

Основи керування автомобілем і безпека дорожнього руху 

74 

22 

  

96 

Водіння автомобіля 

  

  

57 

57 

Консультації 

12 

  

  

12 

Іспити у навчальному закладі 

12 

  

  

12 

Іспити в ДАІ 

  

  

Всього: 

334 

170 

57 

561 

Примітка: 

У навчально-виховному закладі проводяться іспити з предметів:

- "Будова й експлуатація автомобіля",

- "Правила дорожнього руху" й "Основи керування автомобілем і безпека дорожнього руху",

- "Водіння автомобілем". 

ТИПОВІ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН І ПРОГРАМА ПРЕДМЕТА "БУДОВА Й ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОМОБІЛЯ"

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Номер теми 

Назва 

Кількість годин 

теоретичних 

лабораторно-практичних 

всього 

  

Розділ I. Загальні положення 

  

  

  

1. 

Вступ. Загальна будова автомобіля 

2. 

Система технічного обслуговування і ремонту автомобілів. Діагностика технічного стану 

3. 

Безпека праці при технічному обслуговуванні, ремонті автомобілів та проведенні лабораторно-практичних занять 

4. 

Щоденне технічне обслуговування автомобіля 

  

Розділ II. Двигун 

  

  

  

5. 

Загальна будова і робочий процес двигуна 

6. 

Кривошипно-шатунний механізм 

7. 

Газорозподільний механізм 

8. 

Система охолодження 

9. 

Система змащення двигуна 

10. 

Технічне обслуговування двигунів 

11. 

Система живлення карбюраторного двигуна 

10 

16 

12. 

Система живлення дизельного двигуна 

10 

16 

13. 

Система живлення двигунів з газобалонними установками 

14. 

Технічне обслуговування системи живлення двигунів 

16 

20 

  

Розділ III. Електрообладнання автомобіля і причепа 

  

  

  

15. 

Джерела електричної енергії 

16. 

Система запалювання 

17. 

Прилади пуску двигуна. Контрольно-вимірювальні прилади. Електричні двигуни додаткового обладнання 

18. 

Система освітлення і сигналізації 

19. 

Технічне обслуговування системи електрообладнання автомобіля і причепа 

12 

  

Розділ IV. Силова передача автомобіля 

  

  

  

20. 

Загальна схема силової передачі. Зчеплення 

21. 

Коробка передач. Роздавальна коробка. Коробка відбору потужності 

22. 

Карданна передача. Ведучі осі 

23. 

Технічне обслуговування силової передачі автомобіля 

  

Розділ V. Ходова частина автомобіля і причепа 

  

  

  

24. 

Ходова частина автомобіля і причепа 

25. 

Технічне обслуговування ходової частини автомобіля і причепа 

  

Розділ VI. Механізми керування 

  

  

  

26. 

Рульове керування 

10 

27. 

Технічне обслуговування рульового керування 

28. 

Гальмова система 

10 

18 

29. 

Технічне обслуговування гальмової системи 

12 

16 

  

Розділ VII. Кузов. Додаткове обладнання. Причепи 

  

  

  

30. 

Кузов. Додаткове обладнання. Причепи 

31. 

Технічне обслуговування кузова, додаткового обладнання, причепів 

  

Розділ VIII. Організація експлуатації автомобілів 

  

  

  

32. 

Автомобільні підприємства 

33. 

Підготовка до роботи на лінії 

34. 

Диспетчерське управління роботою рухомого складу 

35. 

Організація перевезень вантажів 

36. 

Безпека праці під час навантаження та розвантаження вантажів 

37. 

Перевезення пасажирів 

38. 

Особливості експлуатації автомобілів у важких умовах 

39. 

Правила зберігання рухомого складу 

40. 

Електро- і пожежна безпека 

41. 

Норми витрати палива і мастильних матеріалів 

42. 

Економічність автомобіля 

  

43. 

Охорона навколишнього середовища 

  

Перевірка знань 

  

Всього: 

142 

126 

268 

ПРОГРАМА

Розділ I. Загальні положення

Тема 1. Вступ. Загальна будова автомобілів

Значення автомобільного транспорту для господарства України. Перспективи його розвитку.

Загальна будова автомобіля. Класифікація автомобільного рухомого складу. Призначення, розміщення та взаємодія основних груп механізмів і систем автомобіля. Основні технічні характеристики базових автомобілів вітчизняного виробництва: тип двигуна, його потужність, вантажопідйомність автомобіля /число місць для автобусів/, максимальна швидкість, колісна формула автомобілів.

Переваги і недоліки автомобілів з дизельними двигунами і газобалонними установками в порівнянні з карбюраторними двигунами.

Тема 2. Система технічного обслуговування і ремонту автомобілів. Діагностика технічного стану

Основні поняття надійності та її показники: безвідказність, довговічність, ремонтопригідність і збереження.

Положення про технічне обслуговування і ремонт рухомого складу автомобільного транспорту.

Види і періодичність технічного обслуговування.

Види і методи проведення ремонту автомобілів.

Прибирально-миючі, контрольно-діагностичні, змащувально-заправочні, розбирально-складальні, регулювальні, перевірочні - основні роботи технічного обслуговування автомобілів.

Технологічна оснастка постів. Обладнання для технічного обслуговування.

Значення своєчасного та якісного проведення технічного обслуговування і ремонту автомобілів для збільшення терміну їх експлуатації та забезпечення безпеки дорожнього руху.

Поняття про діагностику технічного стану автомобіля. Види діагностики. Місце діагностики в технологічному процесі технічного обслуговування автомобілів. Обладнання постів діагностики приладами і механізмами для проведення діагностики технічного стану автомобілів.

Тема 3. Безпека праці під час технічного обслуговування, ремонту автомобілів та проведенні лабораторно-практичних занять

Правила безпеки праці під час проведення технічного обслуговування і ремонту. Вимоги до автомобілів, що направляються на технічне обслуговування і ремонт.

Правила безпеки праці під час пересування автомобілів на території підприємства і майстерні. Установка автомобілів на пости технічного огляду чи ремонту. Безпека праці під час знімання агрегатів і деталей та їх транспортуванні.

Правила безпеки праці під час виконання акумуляторних, зварювальних, мідницько-жерстянницьких і кузовних, вулканізаційних, шиномонтажних, фарбувальних робіт. Миття автомобілів, агрегатів і деталей. Безпека праці під час технічного обслуговування і ремонту автомобілів, працюючих на бензині, дизельному паливі, стисненому та зрідженому газах.

Організація проведення лабораторно-практичних занять.

Комплекти інструменту і обладнання, що використовуються під час проведення занять. Правила користування. Спецодяг. Інструктаж з безпеки праці, пожежної безпеки під час проведення занять.

Тема 4. Щоденне технічне обслуговування автомобіля

Роботи, що виконуються під час щоденного технічного обслуговування перед виїздом на лінію, заміні водія, а також після заїзду в гараж.

Лабораторно-практичні заняття

Контроль технічного стану автомобіля перед виїздом на лінію та заміні водія на лінії.

Перевірка наявності охолоджуючої рідини в системі охолодження, масла в піддоні картера. Перевірка справності системи живлення і запалювання, приладів освітлення, контролю і сигналізації, ходової частини, гальмової системи і рульового керування. Перевірка наявності інструменту та додаткового обладнання.

Перевірка роботи двигуна, інших механізмів і систем автомобіля.

Проведення прибирально-миючих робіт після повернення автомобіля в гараж.

Розділ II. Двигун

Тема 5. Загальна будова і робочий процес двигуна

Призначення і класифікація автомобільних двигунів. Схема одноциліндрового чотирьохтактного двигуна. Поняття про мертві точки під час переміщення поршня, об'єм камери згоряння, робочий і повний об'єм циліндра, ступінь стиснення, літраж. Робочий цикл двигуна. Переміщення поршнів і положення клапанів різних циліндрів у різних тактах. Тиск і температура газів у циліндрах двигуна у кожному такті робочого циклу.

Поняття про нерівномірність роботи одноциліндрового двигуна. Призначення маховика. Будова багатоциліндрового двигуна. Схеми будови однорядного і двохрядного У-подібного двигуна. Переваги багатоциліндрових двигунів, їх кріплення на автомобілі.

Коротка технічна характеристика двигунів.

Тема 6. Кривошипно-шатунний механізм

Призначення і загальна будова, матеріал, з якого виготовляють деталі та принцип дії кривошипно-шатунного механізму, однорядних і двохрядних У-подібних двигунів.

Блок циліндрів і картера, головка блоку циліндрів, циліндри. Поршні, поршневі кільця і пальці. Шатуни. Колінчастий вал. Корінні і шатунні підшипники. Маховик. Піддон картера. Ущільнюючі та масловідбиваючі пристрої. Установлювальні мітки деталей.

Лабораторно-практичні заняття

Під час розбирання і складання двигуна детальніше вивчити будову та взаємодію деталей кривошипно-шатунного механізму.

Під час складання двигуна перевірити за мітками комплектність кожного шатуна з відповідною кришкою, правильно розташувати замки поршневих кілець, виконати шплінтування шатунних болтів. Вивчити порядок кріплення головки блоку циліндрів, правильної установки прокладки головки блоку циліндрів і піддону картера.

Тема 7. Газорозподільний механізм

Призначення, загальна будова і принцип дії газорозподільного механізму однорядного і двохрядного У-подібного двигунів. Газорозподільний механізм з нижнім і верхнім розташуванням клапанів, з нижнім і верхнім розташуванням розподільного вала.

Будова і матеріал, з якого виготовляють розподільний вал, підшипники, шестерні, клапани та їх сідла, направляючі втулки, пружини і опорні тарілки, штанги, коромисла. Співвідношення частоти обертання колінчастого і газорозподільного валів. Установлювальні мітки шестерень. Тепловий зазор між стержнем клапана і плечем коромисла.

Загальні поняття про фази газорозподілу. Перекриття клапанів.

Порядок роботи циліндрів двигуна.

Лабораторно-практичні заняття

Під час розбирання і складання газорозподільного механізму детальніше вивчити будову і взаємодію його деталей. Навчитися правильно складати, установлювати та кріпити клапани, стояки і коромисла, розподільний вал за мітками на шестернях. Установити теплові зазори.

Тема 8. Система охолодження

Загальні поняття про тепловий баланс двигуна та вплив перегріву і переохолодження на роботу двигуна.

Призначення, види систем охолодження двигунів, їх загальна будова, і принцип дії.

Будова приладів системи рідинного охолодження. Охолоджуючі рідини.

Будова приладів повітряного охолодження.

Призначення, будова і принцип дії пускових підігрівачів.

Лабораторно-практичні заняття

Ознайомитися з розташуванням і кріпленням вузлів системи охолодження.

Зняти рідинний насос з двигуна. Розібрати його, звернувши увагу на будову ущільнюючого сальника. Після складання і установлення на двигун забезпечити правильний натяг паса привода насоса.

Ознайомитися з будовою гідравлічної та електромагнітної муфт привода вентилятора й обладнанням їх керування.

Зовні ознайомитися з будовою термостата, радіатора і розширювального бачка та їх пробок, вентилятора, жалюзі і сорочки охолодження двигуна.

Вивчити будову пускового підігрівача.

Тема 9. Система змащення двигуна

Тертя, його види і вплив на роботу деталей.

Призначення системи змащення деталей двигуна. Наслідки роботи двигуна при недостатньому чи надмірному змащенні. Способи подачі масла до поверхонь тертя деталей. Очистка і охолодження масла.

Призначення, розміщення і будова приладів системи змащення. Загальна схема системи змащення. Контроль за тиском масла в системі. Вентиляція картера. Масла для змащення двигунів, їх марки.

Лабораторно-практичні заняття

В ході розбирання і складання детальніше вивчити будову масляних насосів, фільтрів та їх клапанів. Зовні ознайомитися з будовою масляного радіатора, маслозаборника, деталей вентиляції картера, розташуванням головних масляних каналів, зливних пробок і заливної горловини.

Тема 10. Технічне обслуговування двигунів

Основні несправності кривошипно-шатунного і газорозподільного механізмів. Ознаки, причини і наслідки несправностей. Способи їх виявлення та усунення.

Основні роботи, що виконуються під час технічного обслуговування кривошипно-шатунного і газорозподільного механізмів, періодичність і послідовність їх виконання. Прилади і пристосування, що використовуються під час технічного обслуговування механізмів двигуна.

Основні несправності системи охолодження і змащення. Ознаки, причини і наслідки несправностей. Способи їх виявлення та усунення.

Основні роботи, що виконуються під час технічного обслуговування системи охолодження і змащення, періодичність і послідовність їх виконання.

Прилади і пристосування, що використовуються під час технічного обслуговування системи охолодження і змащення.

Безпека праці під час виконання робіт з технічного обслуговування двигуна.

Лабораторно-практичні заняття

Перевірка кріплення двигуна. Підготовка до запуску, запуск, прогрів і прослуховування двигуна. Діагностика двигуна: заміри компресії, визначення стуків і шумів, перевірка теплових зазорів газорозподільного механізму. Підтяжка кріплення головок блоку циліндрів. Регулювання теплових зазорів газорозподільного механізму.

Перевірка герметичності з'єднань приладів і трубопроводів системи охолодження. Підтяжка хомутів. Злив і доливання охолоджуючої рідини. Перевірка і регулювання натягу пасів привода рідинного насоса і вентилятора. Змащення підшипників рідинного насоса.

Перевірка герметичності системи змащення. Перевірка рівня та якості масла в двигуні. Ознаки попадання в масло палива й охолоджуючої рідини. Заміна масла в двигуні. Промивання фільтрів і заміна фільтруючих елементів.

Очищення і промивання деталей системи вентиляції картера двигуна.

Тема 11. Система живлення карбюраторного двигуна

Паливо для карбюраторних двигунів. Марки бензинів. Пальні суміші. Поняття про детонацію пальної суміші. Вплив детонації на роботу двигуна.

Призначення і загальна будова системи живлення карбюраторного двигуна.

Найпростіший карбюратор. Його схема і принцип дії. Режими роботи карбюраторного двигуна. Вимоги до складу пальної суміші для роботи двигуна на різних режимах.

Усунення недоліків найпростішого карбюратора при допомозі системи пуску двигуна, системи холостого ходу, головної дозуючої системи, економайзера і насоса прискорювача.

Карбюратори. Їх будова. Особливості будови двохкамерних карбюраторів з паралельною і послідовною роботою камер, збалансованою та розбалансованою поплавковою камерою. Контроль за рівнем палива в поплавцевій камері і пристрої для його регулювання. Деталі привода керування карбюратором.

Призначення, будова і принцип дії обмежувача максимального числа обертів колінчастого вала двигуна.

Будова паливних баків, паливного насоса, фільтрів і принцип їх дії. Паливопроводи. Повітряні фільтри. Їх види, будова і принцип дії. Впускні трубопроводи. Випускні трубопроводи і глушник. Способи підігрівання пальної суміші та його вплив на роботу двигуна.

Ознайомлення з системами впорскування палива, їх види, загальна будова і принцип дії.

Застосування турбонаддуву при впорскуванні палива. Вплив впорскування палива на роботу двигуна, його економічність, потужність і токсичність спрацьованих газів.

Лабораторно-практичні заняття

Під час розбирання та складання детальніше ознайомитися з будовою карбюратора, вузлів і деталей паливного насоса, паливних і повітряних фільтрів. Зовнішнім оглядом ознайомитися з будовою паливного бака, паливопроводів, впускних і випускних трубопроводів, глушника, обмежувача максимального числа обертів двигуна, деталями привода подачі палива.

Тема 12. Система живлення дизельного двигуна

Особливості будови і принцип дії системи живлення дизельного двигуна.

Утворення пальної суміші, її запалення.

Призначення, розміщення та взаємодія приладів системи живлення дизельного двигуна.

Будова і принцип дії паливного насоса високого тиску, регулятора частоти обертання колінчастого вала двигуна, автоматичної муфти випередження впорскування палива, паливопідкачуючого насоса, форсунки, паливних і повітряних фільтрів.

Паливний бак і паливопроводи.

Будова та принцип дії привода керування подачі палива і зупинки двигуна.

Впускні і випускні трубопроводи, глушник.

Способи підігрівання повітря.

Прилади для турбонаддуву. Вплив турбонаддуву на економічність і потужність двигуна, а також на токсичність спрацьованих газів.

Лабораторно-практичні заняття

Під час розбирання та складання детальніше вивчити особливості будови і роботи системи живлення дизельного двигуна.

Частковим розбиранням ознайомитися з будовою паливного насоса високого тиску, паливопідкачуючого насоса, форсунки, регулятора числа обертів колінчастого вала, паливних і повітряних фільтрів.

Вивчити кріплення паливного бака, паливопроводів, впускних і випускних трубопроводів, глушника, деталей привода подачі палива.

Тема 13. Система живлення двигунів газобалонних автомобілів

Зріджені і стиснені гази, як паливо для автомобільних двигунів. Їх основні властивості і вплив на роботу двигуна. Загальна будова та принцип дії системи живлення двигуна газобалонного автомобіля на зрідженому і стисненому газах. Особливості системи живлення двигуна, працюючого в режимі газодизеля.

Прилади газобалонних установок: газовий змішувач, карбюратор-змішувач, редуктор високого і низького тиску, балони для стисненого і зрідженого газів та їх арматура, паливо-проводи високого і низького тиску та їх з'єднання, газові фільтри й електромагнітні клапани, підігрівачі газу, манометри.

Керування приладами газобалонних установок під час заправки їх газом, запуску і роботи двигуна на різних режимах, зупинки двигуна. Особливості переходу роботи двигуна з бензину на газ і навпаки.

Лабораторно-практичні заняття

Під час розбирання та складання ознайомитися з будовою редукторів високого і низького тиску, фільтрів, електромагнітних клапанів, вентилів.

Зовнішнім оглядом поглибити вивчення будови балонів, трубопроводів, підігрівача і випарювача газу, змішувачів.

Тема 14. Технічне обслуговування систем живлення двигунів

Основні несправності приладів системи живлення карбюраторних двигунів. Ознаки, причини і наслідки несправностей. Способи їх виявлення та усунення. Основні роботи, що виконуються під час технічного обслуговування системи живлення карбюраторного двигуна, періодичність і послідовність їх виконання. Безпека праці під час застосування етильованого бензину. Правильні прийоми заправки автомобіля бензином.

Основні несправності приладів системи живлення дизельних двигунів. Ознаки, причини і наслідки несправностей. Способи їх виявлення та усунення. Основні роботи, що виконуються під час технічного обслуговування системи живлення дизельного двигуна, періодичність і послідовність їх виконання.

Технічні вимоги до стану газобалонних установок. Основні несправності приладів газобалонних установок. Ознаки, причини і наслідки несправностей. Способи їх виявлення та усунення. Основні роботи, що виконуються під час технічного обслуговування газобалонних установок для зрідженого і стисненого газів. Періодичність і послідовність їх виконання.

Прилади і пристосування, що використовуються під час технічного обслуговування систем живлення двигунів і газобалонних установок.

Безпека праці і пожежна безпека під час виконання робіт.

Лабораторно-практичні заняття з технічного обслуговування системи живлення карбюраторного двигуна

Технічна діагностика системи живлення карбюраторного двигуна. Перевірка герметичності з'єднань приладів системи живлення, підтяжка кріплень.

Промивання карбюратора, продування його жиклерів і каналів.

Перевірка стану деталей паливопідкачуючого насоса, заміна /при необхідності/ діафрагми, промивання фільтра і сідел клапанів насоса. Перевірка роботи паливопідкачуючого насоса.

Злив відстою з паливних фільтрів. Розбирання, промивання і очищення паливних фільтруючих елементів. Очищення або заміна фільтруючого елементу повітряного фільтра. Заміна масла в повітряному фільтрі.

Перевірка і регулювання рівня палива в карбюраторі. Регулювання карбюратора на мінімальні оберти колінчастого вала двигуна, на мінімальні викиди шкідливих газів. Перевірка роботи, регулювання і мащення привода дросельних і повітряної заслінок.

Під час виконання робіт навчитися використовувати прилади, пристрої та інструмент.

Лабораторно-практичні заняття з технічного обслуговування системи живлення дизельного двигуна

Зняття, перевірка та установка паливного насоса високого тиску, паливопідкачуючого насоса, форсунок, паливопроводів.

Розбирання, очищення та промивання паливних і повітряних фільтрів. Заміна фільтруючих елементів.

Перевірка стану і кріплення приладів системи живлення, герметичності з'єднань паливопроводів. Прокачування системи живлення дизельного двигуна для видалення з неї повітря і заповнення паливом.

Регулювання форсунок на величину тиску впорскування палива.

Перевірка роботи, регулювання і змащення приводів керування подачі палива і зупинки двигуна.

Установка кута випередження впорскування палива.

Регулювання паливного насоса високого тиску на початок і величину кількості подачі палива, що впорскується в циліндри двигуна в залежності від режиму роботи двигуна.

Регулювання двигуна на мінімальні оберти колінчастого вала та рівень задимленості відпрацьованих газів.

Перевірка рівня масла в паливному насосі високого тиску і регуляторі частоти обертання.

Під час виконання робіт навчитися використовувати стенди, прилади, пристрої та інструмент.

Лабораторно-практичні заняття з технічного обслуговування системи живлення газобалонних автомобілів

Ознайомлення з обладнанням, що застосовується під час технічного обслуговування системи живлення газобалонних автомобілів.

Ознайомлення з прийомами виконання регламентних робіт з технічного обслуговування системи живлення газобалонних автомобілів.

Перевірка герметичності та кріплення газопроводів, вентилів, газових редукторів, балонів. Очищення і заміна газових фільтрів.

Запуск і прогрівання двигуна. Перевірка роботи двигуна системи живлення на різних режимах роботи. Регулювання газового змішувача, карбюратора-змішувача на мінімальні оберти колінчастого вала двигуна.

Участь у заправці балонів стисненим і зрідженим газом.

Переведення роботи двигуна з газу на бензин та навпаки.

Розділ II. Електрообладнання автомобіля

Тема 15. Джерела електричної енергії

Призначення і загальна будова акумуляторної батареї. Електроліт і його властивості. Перевірка рівня і гущини електроліту. Доливання електроліту до потрібного рівня. Корегування гущини електроліту. Безпека праці під час роботи з електролітом. Зарядка акумуляторної батареї. Перевірка ступеня її зарядженості.

Класифікація акумуляторних батарей.

Установка акумуляторних батарей на автомобілі. Призначення, будова і принцип дії вимикача маси акумуляторної батареї.

Призначення і принцип дії випрямляча змінного струму.

Призначення, загальна будова і принцип дії контактно-транзисторних, безконтактно-транзисторних та інтегральних реле-регуляторів. Привод і робота генераторної установки.

Лабораторно-практичні заняття

Під час розбирання і складання детальніше ознайомитися з будовою генератора. Зовнішнім оглядом поглибити вивчення будови акумуляторної батареї та реле-регулятора.

Тема 16. Система запалювання

Призначення і загальна будова батарейної системи запалювання. Принцип дії батарейної системи запалювання.

Котушка запалювання. Додатковий опір. Переривник-розподільник. Конденсатор. Свічки запалювання. Проводи високої та низької напруги.

Пристрої для заглушування перешкод, що виникають під час роботи електроприладів, прийому радіотелевізійних передач.

Випередження запалювання. Вплив кута випередження запалювання на потужність, економічність і тепловий режим роботи двигуна. Регулювання кута випередження запалювання. Вакуумний та відцентровий регулятори випередження запалювання. Октан-коректор.

Недоліки батарейної системи запалювання.

Контактно-транзисторна і безконтактно-транзисторна системи запалювання, їх переваги та особливості конструкції.

Установлення запалювання на двигуні автомобіля.

Лабораторно-практичні заняття

Під час розбирання та складання детальніше вивчити будову переривника-розподільника, відцентрового і вакуумного регуляторів випередження запалювання, октан-коректора.

Поглибити вивчення будови котушки запалювання, додаткового опору, свічок запалювання, контактно-транзисторного і безконтактно-транзисторного блоків системи запалювання.

Тема 17. Прилади пуску двигуна. Контрольно-вимірювальні прилади. Електричні двигуни додаткового обладнання

Призначення і загальна будова стартера. Дистанційна система керування стартером: вимикач, реле включення стартера, тягове реле.

Правила користування стартером.

Призначення і загальна будова контрольно-вимірювальних приладів. Контрольні лампи.

Призначення і загальна будова електричних двигунів опалювання кабіни, вентиляції, склоочисників.

Лабораторно-практичні заняття

В ході розбирання та складання детальніше познайомитися з будовою стартера.

Зовнішнім оглядом і частковим розбиранням познайомитися з будовою реле стартера, реле сигналів, контрольно-вимірювальними приладами та їх датчиками.

Тема 18. Система освітлення і сигналізації

Призначення, розташування і будова фар, габаритних ліхтарів, ламп освітлення, щитка контрольних приладів кабіни /кузова/, попереджувальних сигналів, штепсельних розеток.

Будова і принцип дії реле покажчика поворотів, аварійної сигналізації, стоп-сигналів, звукового сигналу та його реле. Запобіжники, їх призначення, види і загальна будова.

Включення приладів освітлення і сигналізації в електричне коло. Схема електроприладів легкових і вантажних автомобілів. Проходження електроструму від джерел електричної енергії до споживачів. Електричні проводи, їх кріплення. Маркіровка і колір проводів.

Лабораторно-практичні заняття

Частковим розбиранням і зовнішнім оглядом поглибити знання з будови фар і підфарників, електроламп, перемикачів освітлення, реле покажчика поворотів, звукового сигналу, запобіжників, стоп-сигналів.

Регулювання напрямку світла фар.

Тема 19. Технічне обслуговування електрообладнання автомобіля і причепа.

Несправності акумуляторних батарей. Ознаки, причини, способи їх виявлення та усунення. Основні роботи, що виконуються під час технічного обслуговування акумуляторних батарей. Періодичність і послідовність їх виконання.

Прилади, що застосовуються під час технічного обслуговування акумуляторних батарей. Безпека праці під час роботи з акумуляторними батареями.

Несправності генераторної установки. Ознаки, причини, способи їх виявлення та усунення. Основні роботи, що виконуються під час технічного обслуговування генераторної установки. Періодичність і послідовність їх виконання.

Несправності приладів системи запалювання, пуску двигуна освітлення, сигналізації та контрольно-вимірювальних приладів.

Ознаки, причини, способи їх виявлення та усунення.

Основні роботи, що виконуються під час технічного обслуговування. Періодичність і послідовність їх виконання.

Прилади і пристосування, що використовуються під час технічного обслуговування електрообладнання автомобіля і причепа.

Безпека праці і пожежна безпека під час виконання робіт.

Лабораторно-практичні заняття

Перевірка стану та ступеня зарядженості акумуляторної батареї. Очищення клем і поверхні акумуляторної батареї. Перевірка рівня і густини електроліту. Доливка дистильованої води та електроліту. Кріплення акумуляторних батарей на автомобілі.

Перевірка стану та кріплення генератора і реле-регулятора на автомобілі. Регулювання натягу паса привода генератора.

Перевірка стану і кріплення приладів системи запалювання, наявності струму низької та високої напруги на приладах системи запалювання. Знаходження несправної свічки запалювання. Перевірка, очищення і регулювання зазору між електродами свічки запалювання. Установлення свічки запалювання на місце.

Перевірка стану і роботи переривника-розподільника, системи запалювання. Його кріплення. Перевірка, зачищення та регулювання зазору між контактами переривника. Змащування його деталей.

Перевірка стану та дії котушки запалювання, додаткового опору, конденсатора, замка запалювання та контактно-транзисторних і транзисторних блоків.

Установлення і перевірка запалювання на двигуні.

Перевірка стану й дії стартера. Зняття та установка стартера на двигун.

Перевірка стану та дії звукового сигналу. Регулювання сили й тональності сигналів.

Перевірка стану й дії контрольно-вимірювальних приладів їх датчиків.

Перевірка стану та дії приладів системи освітлення і сигналізації. Регулювання світла фар. Заміна ламп.

Перевірка системи електрообладнання на обрив і замикання проводів. Зачистка, зрощування та кріплення кінців проводів.

Заміна плавких запобіжників.

Розділ III. Силова передача автомобіля

Тема 20. Загальна схема силової передачі. Зчеплення

Призначення силової передачі. Схема силової передачі декількома ведучими мостами та різним розташуванням двигунів і ведучих коліс.

Призначення, будова і принцип дії однодискового і дводискового постійно-замкнутого механізму зчеплення з периферійним розташуванням пружин і однодискового механізму зчеплення з діафрагмовою пружиною.

Призначення, будова і принцип дії гасителя крутильних коливань.

Будова і принцип дії механічного і гідравлічного, а також дистанційного привода виключення зчеплення з пневматичним підсилювачем.

Поняття про будову і принцип дії гідромуфти і гідротрансформатора.

Лабораторно-практичні заняття

Під час розбирання і складання детальніше ознайомитися з будовою одно- і дводискового зчеплення та деталей його приводу.

Тема 21. Коробка передач. Роздавальна коробка. Коробка відбору потужності

Призначення, типи і загальна будова коробки передач. Будова ступінчастої коробки передач. Призначення синхронізаторів, дільника і планетарних зменшувачів швидкості.

Механізми переключання передач. Особливості дистанційного механізму переключання передач. Принцип дії коробки передач.

Призначення і загальна будова роздавальної коробки, коробки відбору потужності.

Механізми керування роздавальними коробками, коробками відбору потужності й принцип їх дії. Змащування деталей коробок передач. Масла для змащення. Їх якості і марки.

Лабораторно-практичні заняття

Під час розбирання та складання детальніше ознайомитися з будовою коробки передач, роздавальної коробки і коробки відбору потужності.

Тема 22. Карданна передача. Ведучі осі

Призначення і типи карданної передачі. Будова і принцип дії карданної передачі. Особливості будови карданної передачі рівних кутових швидкостей.

Призначення, типи і будова головної передачі.

Диференціал. Призначення, будова і принцип дії. Півосі. Призначення та їх типи.

Змащування деталей карданної та головної передач, диференціала. Застосовувані для цього масла і мазі.

Лабораторно-практичні заняття

Під час розбирання та складання детальніше вивчити будову карданної передачі, одинарної та подвійної головної передач, диференціалів і півосей.

Тема 23. Технічне обслуговування силової передачі автомобіля

Основні несправності агрегатів силової передачі, причини їх виникнення, характерні ознаки, способи їх виявлення та усунення.

Основні роботи, що виконуються під час технічного обслуговування агрегатів силової передачі, їх періодичність.

Обладнання, пристрої, інструмент, що застосовуються під час технічного обслуговування силової передачі.

Безпека праці під час виконання робіт.

Лабораторно-практичні заняття

Діагностика технічного стану силової передачі автомобілів. Перевірка стану й дії механізму зчеплення. Видалення повітря з гідравлічного привода зчеплення. Регулювання вільного ходу педалі зчеплення.

Перевірка дії та кріплення коробки передач, дільника, роздавальної коробки, коробки відбору потужності.

Перевірка дії та регулювання дистанційного механізму переключання коробки передач, дільника, роздавальної коробки.

Перевірка рівня масла. Доливання і заміна масла в картері коробки передач. Перевірка герметичності.

Перевірка стану та кріплення карданної передачі. Змащення деталей карданної передачі.

Перевірка стану й дії ведучого моста. Доливання і заміна масла в картері головної передачі. Перевірка герметичності.

Знімання, встановлення і затяжка гайок кріплення півосей.

Розділ IV. Ходова частина

Тема 24. Ходова частина автомобіля і причепа

Загальна будова ходової частини автомобіля і причепа. Рама. Її призначення та будова. Особливості будови несучого кузова автомобіля.

Мости автомобіля. Будова ведучих і керованих мостів. Комбіновані мости. Стабілізація керованих коліс. Кути установки шкворнів і керованих коліс. Вплив розвалу і збіжності керованих коліс на безпеку руху та термін експлуатації шин.

Підвіска. Призначення і типи підвісок автомобілів. Ресори. Амортизатори. Будова незалежної підвіски. Будова залежної підвіски. Передні і задні маточини коліс. Призначення і типи коліс. Колеса дискові та бездискові, з глибоким і плоским ободом. Кріплення коліс на маточині.

Пневматична шина. Призначення і загальна будова покришки, камери та ободової стрічки. Типи шин. Особливості будови безкамерних і шинованих шин. Розміри і позначення шин. Норми тиску в шинах.

Лабораторно-практичні заняття

Під час розбирання та складання детальніше ознайомитися з будовою та кріпленням деталей передньої й задньої осей, маточин коліс, коліс, амортизаторів.

Зовнішнім оглядом ознайомитися з будовою рами, несучого кузова, ресор, незалежної та залежної підвісок, шин.

Тема 25. Технічне обслуговування ходової частини автомобіля і причепа

Основні несправності ходової частини автомобіля і причепа, причини їх виникнення, характерні ознаки, способи виявлення та усунення.

Перевірка стану рами. Перевірка і регулювання кутів установки керованих коліс /розвалу та збіжності/, регулювання підшипників маточин коліс. Технічне обслуговування підвіски та амортизаторів. Перевірка та обслуговування коліс і шин. Правила виконання демонтажу, монтажу та накачування шин. Балансування коліс. Схеми переставлення шин. Вплив величини тиску і балансування на термін експлуатації шин. Технічне обслуговування тягово-зчіпного пристрою.

Періодичність і послідовність виконання робіт.

Прилади і пристосування, що використовуються під час технічного обслуговування ходової частини.

Безпека праці під час виконання робіт.

Лабораторно-практичні заняття

Перевірка стану кріплення деталей рами, ресор, амортизаторів, переднього і заднього мостів, коліс. Перевірка люфта в шкворневих з'єднаннях і підшипниках маточин коліс. Регулювання підшипників маточин коліс.

Перевірка і регулювання збіжності коліс. Користування телескопічною лінійкою для вимірювання збіжності коліс.

Перевірка розвалу коліс і паралельності переднього та заднього мостів.

Знімання та установка коліс. Перестановка коліс на автомобілі. Демонтаж шин з плоского роз'ємного і глибокого нероз'ємного ободів. Перевірка стану обода, покришки, камери, ободової стрічки. Знаходження місця проколу камери. Ремонт камери. Монтаж і накачування шин повітрям. Застосування захисних пристосувань для накачування шин.

Розділ V. Механізми керування

Тема 26. Рульове керування

Призначення, загальна будова і розміщення рульового керування. Схема повороту автомобіля. Класифікація рульового керування за принципом дії, типам рульового механізму і рульового привода.

Рульовий механізм, його призначення, тип, передавальне число. Будова і принцип дії рульового механізму типу "черв'як-ролик".

Рульова трапеція.

Рульове керування з гідравлічним підсилювачем. Будова і принцип дії рульового механізму типу "гвинт-поршень-рейка" з гідропідсилювачем, насоса гідропідсилювача, рульового вала з карданною передачею.

Розміщення та взаємодія рульового керування з винесеним силовим циліндром гідропідсилювача і золотниковим пристроєм за межі рульового механізму.

Будова і принцип дії рульового привода з розчленованою трапецією.

Масла, що використовуються в підсилювачах рульового керування.

Лабораторно-практичні заняття

Під час розбирання та складання детальніше ознайомитися з будовою рульових механізмів і вузлів та деталей гідравлічного підсилювача рульового керування, рульового привода.

Тема 27. Технічне обслуговування рульового керування

Вплив технічного стану рульового керування на безпеку дорожнього руху.

Основні несправності рульового керування, причини їх виникнення, характерні ознаки, способи їх виявлення та усунення.

Роботи, що виконуються під час технічного обслуговування рульового керування. Періодичність і послідовність їх виконання. Діагностичне обладнання і пристосування, що використовуються під час технічного обслуговування рульового керування.

Безпека праці під час виконання робіт.

Лабораторно-практичні заняття

Перевірка кріплення рульового механізму, рульових тяг, пальців та інших деталей рульового привода.

Змащення шарнірів рульових тяг і маятникового важеля.

Регулювання рульового механізму, шарнірних з'єднань рульового привода.

Перевірка рівня та доливання масла в бачок гідропідсилювача. Заміна масла в системі гідропідсилювача. Промивання фільтра. Натяжка паса привода насоса гідропідсилювача.

Тема 28. Гальмова система

Призначення, типи, загальна будова розміщення і принцип дії гальмових систем.

Гальмові механізми. Будова та принцип дії колодочних і дискових гальмових механізмів. Будова та принцип дії головного і робочого гальмових механізмів. Будова та принцип дії головного і робочого гальмових циліндрів, гідровакуумного підсилювача і розподільника привода гальм, регулятора тиску гальмової рідини.

Рідини, що використовуються в роботі гідравлічного привода гальм. Їх властивості, марки та особливості застосування.

Видалення повітря з гідравлічного привода гальмової системи.

Регулювання вільного ходу педалі гальм.

Пневматичний привод гальм. Призначення, загальна будова і принцип дії компресора і приладів пневматичного привода.

Особливості конструкції та принцип дії багатоконтурних систем пневматичного привода гальм. Видалення з пневматичного привода конденсату.

Особливості конструкції та принцип дії гідропневматичного привода гальм.

Стоянкові гальма. Призначення, будова і принцип дії. Регулювання стоянкових гальм.

Лабораторно-практичні заняття

Під час розбирання та складання детальніше ознайомитися з будовою приладів гідравлічного і пневматичного приводів, гальмових механізмів, стоянкових гальм.

Тема 29. Технічне обслуговування гальмової системи автомобіля

Вплив технічного стану гальм автомобіля та причепа на безпеку дорожнього руху.

Основні несправності гальм автомобіля та причепа, причини їх виникнення, характерні ознаки, способи їх виявлення та усунення.

Роботи, що виконуються під час технічного обслуговування гальм. Періодичність і послідовність їх виконання.

Діагностичне обладнання і пристосування, що використовуються під час технічного обслуговування.

Безпека праці під час виконання робіт.

Лабораторно-практичні заняття

Технічне обслуговування колісних гальмових механізмів. Перевірка кріплення деталей. Заміна гальмових колодок. Регулювання зазору між барабаном і гальмовими колодками.

Змащування деталей привода гальм.

Перевірка герметичності гідравлічного привода. Підтяжка з'єднань, кріплення приладів і трубопроводів. Перевірка стану гальмових шлангів та їх заміна. Заміна ущільнюючих манжет головного і робочого циліндрів.

Перевірка рівня рідини. Доливання рідини. Видалення повітря з гальмового привода.

Перевірка роботи підсилювачів гальм, регулятора гальмових сил.

Регулювання вільного ходу педалі гальм.

Перевірка герметичності і величини тиску пневматичного привода гальм. Підтяжка з'єднань, кріплення приладів і трубопроводів. Очищення їх від бруду і перевірка стану гумових ущільнюючих чохлів.

Перевірка роботи гальмового крана, захисних клапанів, регулятора гальмових сил. Регулювання натягу паса привода компресора. Очищення і промивання фільтрів регулятора тиску повітря, його регулювання. Видалення конденсату з балонів. Контролювання рівня і доливання рідини в пристрій запобігання заморожування конденсату. Регулювання вільного ходу педалі гальм. Мащення шарнірних з'єднань. Заміна шлангів і діафрагм у гальмовій камері.

Перевірка стану і кріплення деталей стоянкового гальма. Заміна колодок і зношених тросів привода гальм. Мащення шарнірних з'єднань.

Регулювання стоянкових гальм.

Розділ VI. Кузов. Додаткове обладнання. Причепи

Тема 30. Кузов. Додаткове обладнання. Причепи

Кузов вантажних і легкових автомобілів. Капот, крила та облицювання. Кабіна вантажного автомобіля та її обладнання.

Особливості будови кузова легкового автомобіля.

Вантажопідйомний борт автомобіля та його привод. Керування вантажопідйомним бортом.

Особливості будови платформи самоскида. Керування підйомним механізмом самоскида.

Автомобільна лебідка. Її призначення, загальна будова і правила користування.

Причепи. Класифікація причепів. Загальна будова одновісних причепів.

Лабораторно-практичні заняття

Зовнішнім оглядом ознайомитися з будовою замків дверей, механізмів склопідйомників, склоочисників і склообмивачів, замків і механізму перекидання кабіни, вантажною платформою.

Частковим розбиранням і складанням ознайомитися з будовою підйомного механізму самоскида, лебідкою та їх приводом.

Тема 31. Технічне обслуговування кузова та додаткового обладнання автомобіля, причепів

Основні несправності кузова та додаткового обладнання автомобілів і причепів, причини їх виникнення, характерні ознаки, способи їх виявлення та усунення.

Роботи, що виконуються під час технічного обслуговування кузова, додаткового обладнання, причепів. Періодичність і послідовність їх виконання.

Обладнання і пристосування, що використовуються під час технічного обслуговування.

Безпека праці під час виконання робіт.

Лабораторно-практичні заняття

Перевірка кріплення деталей і приладів кузова, додаткового обладнання, вантажної платформи.

Регулювання механізму положення сидіння водія, дзеркал заднього виду, замків дверей кабіни і кузова, склопідйомників, склоочисників, склообмивачів.

Змащування шарнірних з'єднань.

Перевірка стану й дії лебідки, механізму підйому кузова автомобіля-самоскида, механізму управління вантажопідйомного заднього борта автомобіля.

Заміна масла в механізмах привода підйому кузова автомобіля-самоскида, керування вантажопідйомного заднього борта автомобіля.

Технічне обслуговування причепа.

Розділ VII. Організація експлуатації автомобілів

Тема 32. Автомобільні підприємства

Види автомобільних підприємств. Їх структура і призначення. Призначення і структура служб автомобільного підприємства. Правила внутрішнього розпорядку автомобільного підприємства.

Тема 33. Підготовка до роботи на лінії

Ознайомлення водія з умовами роботи на робочий день. Денне завдання водію автомобіля. Отримання дорожнього /маршрутного/ листа. Перевірка технічного стану та укомплектованості автомобіля.

Отримання інвентарю та додаткового обладнання, необхідного для роботи на лінії.

Заправка автомобіля паливом.

Заповнення дорожнього /маршрутного/ листа вантажного і легкового автомобілів. Отримання товарно-транспортних документів на вантаж.

Тема 34. Диспетчерське управління роботою рухомого складу

Диспетчерська система керівництва перевозками автомобільним транспортом.

Випуск рухомого складу на лінію. Виконання графіків руху. Переведення автомобілів на інші роботи-об'єкти.

Засоби диспетчерського зв'язку з водіями автомобілів, які працюють на лінії.

Підміна несправних автомобілів на лінії, подання технічної допомоги несправним автомобілям.

Оформлення дорожніх /маршрутних/ листів і вантажо-транспортних документів після повернення автомобілів з роботи.

Тема 35. Організація перевезення вантажів

Основні показники роботи рухомого складу. Коефіцієнт використання пробігу, коефіцієнт використання вантажопідйомності, коефіцієнт змінності та інш. Роль водія у підвищенні ефективності автомобільних перевезень.

Класифікація вантажів, їх маркірування. Тара для перевезення різних вантажів. Зберігання вантажів під час перевезень і відповідальність за їх втрати.

Особливості перевезення будівельних сільськогосподарських вантажів, вогненебезпечних, отруйних та інших вантажів.

Перевезення вантажів у контейнерах, робота автосамоскидів з екскаваторами.

Виконання водієм за сумісництвом робіт експедитора або вантажника.

Централізовані та міжміські перевезення вантажів.

Передові, прогресивні методи організації перевезення вантажів.

Тема 36. Безпека праці підчас навантаження та розвантаження вантажів

Загальні положення безпеки праці під час навантаження та розвантаження вантажів. Установлення автомобіля під завантаження або розвантаження. Навантаження або розвантаження з допомогою підйомників і кранів. Заходи безпеки під час виконання такелажних і стропальних робіт, користуванні підйомними механізмами. Робота самоскидів з екскаваторами, навантажувачами та бункерами. Особливості безпеки праці під час використання автомобілей-перекидачів.

Безпека праці під час використання контейнерів, перевезенні небезпечних вантажів.

Розміщення та кріплення вантажів.

Тема 37. Перевезення пасажирів

Основні показники роботи рухомого складу під час перевезення пасажирів і шляхи їх покращення. Роль водія у підвищенні ефективності пасажирських перевезень і особливості його роботи. Культура обслуговування пасажирів. Обслуговування населення автомобілями-таксі.

Централізоване обслуговування підприємств і установ легковими автомобілями. Маршрутні таксомоторні перевезення.

Тема 38. Особливості експлуатації автомобілів у важких умовах

Особливості експлуатації автомобілів у районах з особливо низькими температурами повітря, глибоким сніжним покровом, частими хуртовинами та сніжними заносами на шляхах, у жарких і пустельних районах, погано розвинутою дорожньою сіткою, відсутністю лісових насаджень, води, сильного забруднення повітря, значними змінами температури повітря за добу, в гірських районах, у періоди бездоріжжя, під час переправи вбрід та по кризі.

Тема 39. Правила зберігання рухомого складу

Правила зберігання автомобілів і причепів на відкритих майданчиках і в закритих приміщеннях. Розміщення автомобілів на стоянці. Обов'язки водія під час постановки автомобіля і причепів на зберігання.

Особливості постановки автомобілів і причепів на довгострокове зберігання. Довгострокове зберігання акумуляторів і шин.

Безпека праці під час зберігання рухомого складу.

Тема 40. Електро- і пожежна безпека

Дія електричного струму на організм людини. Способи і технічні засоби захисту від ураження електричним струмом. Захист від небезпечної дії статичної електрики.

Безпека праці під час використання ручного електричного інструменту і переносних світильників.

Причини виникнення пожежі на автомобільних підприємствах і автомобілях. Правила пожежної безпеки на території автомобільного підприємства, в майстернях, автомобілезаправочних станціях, на окремих автомобілях.

Технічні засоби гасіння пожеж.

Дії водія під час пожежі на автомобільному підприємстві та на лінії.

Тема 41. Норми витрати палива і мастильних матеріалів

Норми витрати палива. Особливості нормування витрати палива для автомобілів при різних формах обліку їх роботи. Зменшення та збільшення норм витрати палива. Норми витрати мастильних матеріалів.

Облік витрати палива і мастильних матеріалів.

Тема 42. Економічність автомобіля

Паливна економічність автомобіля. Екологічна безпека автомобіля. Зв'язок між паливною та екологічною безпекою. Аналіз економічності двигунів, працюючих з різними видами палива і робочим процесом.

Вплив на екологічну й економічну безпеку автомобілів його технічного стану, правильного і своєчасного проведення технічного обслуговування.

Вплив основних несправностей на витрати палива і мастильних матеріалів.

Шляхи підвищення паливної економічності автомобіля.

Прийоми і техніка економічного водіння автомобіля.

Тема 43. Охорона навколишнього середовища

Єдність, цілісність і відносна рівновага стану біосфери як основна умова життя на Землі. Значення природи, раціонального використання її ресурсів для життя і діяльності людства й наступних поколінь. Необхідність охорони навколишнього середовища. Основні заходи зниження негативного впливу автомобілів на навколишнє середовище. Зниження токсичності й димності відпрацьованих газів. Збір відпрацьованого масла і мастил. Очищення використаної води в автомобільних підприємствах.

Відповідальність за забруднення навколишнього середовища.

ТИПОВІ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН І ПРОГРАМА ПРЕДМЕТА "ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ"

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Номер теми 

Назва 

Кількість годин 

теоретичних 

лабораторно-
практичних 

всього 

  

Розділ I. Загальні положення, терміни та визначення, обов'язки і права учасників дорожнього руху 

  

  

  

1. 

Загальні положення, терміни та визначення. 

2. 

Обов'язки і права водіїв транспортних засобів, пішоходів і пасажирів. 

3. 

Вимоги до водіїв мопедів і велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин. 

  

Розділ II. Регулювання дорожнього руху 

  

  

  

4. 

Дорожні знаки та їх характеристика. 

18 

18 

5. 

Дорожня розмітка та її характеристика. 

6. 

Дорожнє обладнання та його характеристика. 

7. 

Регулювання дорожнього руху за допомогою світлофорів і сигналів регулювальника. 

  

Лабораторно-практичні заняття /теми 1 - 7/ 

  

Розділ III. Рух, зупинка і стоянка транспортних засобів 

  

  

  

8. 

Попереджувальні сигнали. 

9. 

Порядок руху, зупинка і стоянка транспортних засобів. 

14 

14 

10. 

Проїзд перехресть. 

10 

10 

  

Лабораторно-практичні заняття /теми 8 - 10/ 

  

Розділ IV. Особливі умови руху 

  

  

  

11. 

Проїзд пішохідних переходів, зупинок маршрутних транспортних засобів і залізничних переїздів. Переваги маршрутних транспортних засобів. 

12. 

Особливі умови руху. 

12 

12 

13. 

Перевезення людей та вантажу. 

  

Лабораторно-практичні заняття /теми 11 - 13/ 

  

Розділ V. Інші вимоги правил дорожнього руху 

  

  

  

14. 

Номерні, розпізнавальні знаки, написи і позначення. 

15. 

Технічний стан і обладнання транспортних засобів. 

16. 

Окремі питання організації дорожнього руху, що потребують узгодження з Державтоінспекцією. 

  

Лабораторно-практичні заняття /теми 14 - 16/ 

  

Підсумкова перевірка. 

  

Всього: 

88 

22 

110 

ПРОГРАМА

Розділ I. Загальні положення, терміни та визначення, обов'язки і права учасників дорожнього руху

Тема 1. Загальні положення, терміни та визначення

Закон України "Про дорожній рух", Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього руху, що має за мету створення безпечних умов для його учасників.

Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху.

Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил дорожнього руху.

Терміни та визначення, що містять Правила дорожнього руху.

Тема 2. Обов'язки і права водіїв транспортних засобів, пішоходів і пасажирів

Обов'язки і права водіїв транспортних засобів перед виїздом на лінію та в дорозі. Обставини, при яких водієві забороняється керувати і передавати іншим особам керування транспортними засобами.

Права і обов'язки водіїв транспортних засобів, що рухаються з увімкнутими проблисковими маячками і /або/ спеціальним звуковим сигналом, виконуючих невідкладне службове завдання.

Обов'язки інших водіїв щодо забезпечення безпеки руху транспортних засобів оперативних, а також дорожньо-експлуатаційних служб.

Обов'язки водіїв, причетних до дорожньо-транспортної пригоди.

Обов'язки та права пішоходів і пасажирів щодо забезпечення безпеки руху й особистого життя, правила поведінки для пішоходів і пасажирів.

Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом, і погоничів тварин

Віковий ценз і вимоги до водіїв велосипедів, мопедів, гужового транспорту та погоничів тварин. Технічний стан і обладнання вказаних транспортних засобів.

Розміщення транспортних засобів на проїзній частині. Правила користування велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух указаних транспортних засобів і прогін тварин забороняється.

Небезпечні наслідки порушення вимог до руху велосипедів, мопедів, гужового транспорту і прогону тварин.

Розділ II. Регулювання дорожнього руху

Тема 4. Дорожні знаки та їх характеристика

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі організації дорожнього руху, їх класифікація. Вимоги стандартів щодо установлення знаків.

Попереджувальні знаки

Загальні ознаки. Призначення. Правила встановлювання знаків. Назва кожного знака, його значення та зона дії. Знаки, які повторюються, їх установлення.

Таблички, що застосовуються чи можуть застосовуватися із попереджувальними знаками.

Вимоги до водія, що наближається до небезпечної ділянки дороги з установленим знаком.

Наслідки порушення вимог, уведених установленим знаком.

Знаки пріоритету

Призначення. Назва кожного знака, місце встановлення, зона дії.

Вимоги до водія, який наближається до ділянки дороги з установленим знаком.

Таблички, що застосовуються чи можуть застосовуватися із знаками пріоритету.

Наслідки порушення вимог, уведених установленим знаком.

Заборонні знаки

Загальні ознаки. Призначення. Назва кожного знака, місце встановлювання, зона дії. Таблички, що застосовуються чи можуть застосовуватися із заборонними знаками.

Вимоги до водія, що наближається до ділянки дороги з установленим заборонним знаком. Винятки обумовлені Правилами.

Наслідки порушення вимог, уведених установленим знаком.

Наказові знаки

Загальні ознаки. Призначення. Назва кожного знака, місце встановлювання, зона дії, вимоги і винятки, обумовлені Правилами. Таблички, що можуть застосовуватись із наказовими знаками.

Наслідки порушення вимог, уведених установленим знаком.

Інформаційно-вказівні знаки

Загальні ознаки. Призначення. Назва кожного знака, місце встановлення, зона дії. Таблички, що застосовуються чи можуть застосовуватись із інформаційно-вказівними знаками.

Про що інформує чи на що вказує знак водієві, що наближається до ділянки дороги з тим чи іншим знаком.

Наслідки порушення вимог, уведених встановленим знаком.

Знаки сервісу

Загальні ознаки. Призначення. Назва кожного знака, місце встановлення. Таблички, що застосовуються із знаками сервісу.

Тема 5. Дорожня розмітка та її характеристика

Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації дорожнього руху. Класифікація розмітки.

Горизонтальна розмітка

Призначення горизонтальної розмітки. Колір і умови застосування кожного виду розмітки. Дії водіїв відповідно до вимог розмітки.

Вертикальна розмітка

Призначення вертикальної розмітки. Колір і умови застосування кожного виду розмітки. Написи та інші позначення на проїзній частині. Дії водіїв відповідно до вимог розмітки.

Тема 6. Дорожнє обладнання та його характеристика

Дорожнє обладнання як засіб забезпечення регулювання дорожнього руху на небезпечних ділянках доріг. Огородження, світлове сигнальне обладнання, направляючі пристрої, попереджувальні світлові тумби та інше обладнання.

Тема 7. Регулювання дорожнього руху за допомогою світлофорів і сигналів регулювальника

Засоби регулювання дорожнього руху. Типи світлофорів, їх призначення. Значення сигналів світлофора. Обов'язок учасників руху діяти відповідно до сигналів світлофора.

Світлофори, що мають сигнали біло-місячного кольору. Реверсивні світлофори. Світлофори, що регулюють рух пішоходів. Регулювання руху трамваїв, а також інших маршрутних транспортних засобів, котрі рухаються по відокремленій смузі. Організація дорожнього руху за допомогою світлофорів.

Значення сигналів регулювальника для учасників дорожнього руху. Обов'язки учасників руху діяти відповідно до сигналів регулювальника.

Дії водіїв і пішоходів у випадках, коли на перехресті значення сигналів світлофорів та регулювальника суперечливі.

Лабораторно-практичні заняття /теми 1 - 7/

Ознайомлення з діями водіїв у конкретних умовах дорожнього руху. Формування вміння керуватися знаками і дорожньою розміткою, сигналами світлофора та регулювальника.

Розгляд типових дорожньо-транспортних ситуацій з використанням технічних засобів, макетів, стендів. Виконання комплексних завдань з програмованого навчального матеріалу.

Розділ III. Рух, зупинка і стоянка транспортних засобів

Тема 8. Попереджувальні сигнали

Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подачі сигналів світловими покажчиками або рукою. Випадки, під час яких дозволяється подача звукових сигналів і сигналів світлом фар.

Позначення транспортного засобу ближнім світлом фар або протитуманними фарами.

Випадки, коли обов'язкове увімкнення аварійної світлової сигналізації.

Небезпечні наслідки порушення правил подавання попереджувальних сигналів.

Тема 9. Порядок руху, зупинка і стоянка транспортних засобів

Початок руху, зміна напрямку руху

Обов'язки водіїв перед початком руху, перестроюванні, поворотами і розворотами на перехресті та поза перехрестями. Правила використання смуг гальмування та розгону.

Обов'язки водіїв у випадках, коли траєкторії руху транспортних засобів перетинаються, а черговість руху не обумовлена.

Порядок руху заднім ходом. Місця, в яких забороняється розворот. 

Небезпечні наслідки порушення правил початку руху і зміни напрямку руху.

Розташування транспортних засобів на проїзній частині

Визначення кількості смуг для руху нерейкових транспортних засобів. Вимоги до розташування транспортних засобів на проїзній частині поза населеними пунктами, в населених пунктах, на дорогах з двостороннім рухом, які мають три, чотири і більше смуг.

Випадки, коли дозволяється рух по трамвайних коліях. Повороти на дорогу і рух на дорозі з реверсивним рухом. Рух по тротуарах і пішохідних доріжках.

Небезпечні наслідки порушення правил розташування транспортних засобів на проїзній частині.

Швидкість руху, дистанція та інтервал

Фактори й обставини, в залежності від яких водій вирішує, з якою швидкістю має рухатись транспортний засіб, забезпечуючи безпеку руху.

Обмеження швидкості руху в житлових і пішохідних зонах, у населених пунктах, поза населеними пунктами, на автомагістралях, для різних категорій транспортних засобів, під час буксирування механічних транспортних засобів і причепів вантажними автомобілями і тракторами, для водіїв, стаж роботи яких менше 2 років.

Розпізнавальні знаки обмеження швидкості руху. Умови, під час яких швидкість руху транспортних засобів на окремих ділянках може бути збільшена. Заборони, пов'язані з швидкістю руху.

Безпечні дистанція та інтервал між транспортними засобами, що рухаються.

Вимоги до водіїв тихохідних і великовантажних транспортних засобів.

Вимоги до водіїв у разі виникнення перешкоди або небезпеки для руху.

Небезпечні наслідки порушення правил швидкості руху, дистанції та інтервалу.

Зустрічний роз'їзд і обгін

Зустрічний роз'їзд, правила його виконання.

Умови, під час виконання яких дозволяється обгін. Порядок обгону.

Місця, де обгін забороняється. Вимоги до водіїв, транспортні засоби яких рухаються з малою швидкістю, а обгін їх неможливий.

Небезпечні наслідки порушення правил зустрічного роз'їзду й обгону.

Зупинка і стоянка

Загальні правила виконання зупинки і стоянки та їх способи.

Умови, під час яких водій може залишати транспортний засіб на зупинці і стоянці. Стоянка біля тротуару і на тротуарах.

Місця, в яких заборонені зупинка і стоянка, а в яких - тільки стоянка. Вимоги до водія під час вимушеної зупинки і стоянки.

Небезпечні наслідки порушення правил зупинки і стоянки.

Тема 10. Проїзд перехресть

Види й ознаки перехресть. Загальні правила руху праворуч чи ліворуч на перехресті. Випадки, коли забороняється виїжджати на перехрестя.

Регульовані перехрестя

Порядок і черговість руху на регульованих перехрестях.

Правила проїзду перехресть, де діють світлофори з додатковими секціями.

Взаємодія сигналів світлофора, регулювальника і дорожніх знаків.

Нерегульовані перехрестя

Правила проїзду перехресть, створених рівнозначними і нерівнозначними дорогами. Черговість проїзду, якщо головна дорога змінює напрямок на перехресті. Випадки проїзду перехресть, коли водій не може визначити головну дорогу, знаків пріоритету немає.

Небезпечні наслідки порушення правил проїзду перехресть.

Лабораторно-практичні заняття /теми 8 - 10/

Розгляд типових дорожньо-транспортних ситуацій з використанням технічних засобів, макетів, стендів і програмних навчальних матеріалів.

Формування навичок правильної орієнтації, оцінки ситуації та прогнозування її розвитку. Ознайомлення з діями водіїв у конкретних умовах дорожнього руху. Виконання комплексних завдань з програмованого навчального матеріалу.

Розділ IV. Особливі умови руху

Тема 11. Проїзд пішохідних переходів, зупинок маршрутних транспортних засобів і залізничних переїздів. Переваги маршрутних транспортних засобів

Види пішохідних переходів і зупинок маршрутного транспорту. Порядок руху через пішохідні переходи і повз зупинок маршрутних транспортних засобів. Вимоги до водія, який наближається до транспортного засобу з розпізнавальним знаком "Діти", що зупинився з увімкнутою аварійною сигналізацією.

Небезпечні наслідки порушення правил руху через пішохідні переходи і повз зупинок маршрутних транспортних засобів.

Різновидності залізничних переїздів. Вимоги правил безпеки і порядок руху транспортних засобів через залізничний переїзд. Інформація, якою повинен керуватися водій під час руху через переїзд.

Випадки, коли забороняється рух через переїзд. Дії водія під час вимушеної зупинки на переїзді.

Небезпечні наслідки порушення правил руху через залізничний переїзд.

Переваги маршрутних транспортних засобів, які розпочинають рух від позначених зупинок у населених пунктах та вимоги до їх водіїв.

Вимоги правил щодо користування смугами на дорозі, позначеними дорожніми знаками 5.8 і 5.11 Правил дорожнього руху.

Переваги трамваїв поза перехрестями.

Небезпечні наслідки порушення цих вимог правил дорожнього руху.

Тема 12. Особливі умови руху

Користування зовнішніми світловими приладами

Особливості руху транспортних засобів у темну пору доби або в інших умовах недостатньої видимості, а також у тунелях.

Правила користування ближнім і дальнім світлом фар, габаритними і стоянковими вогнями. Дії водія при осліпленні. Правила користування протитуманними фарами і ліхтарями, фарою-прожектором і фарою-шукачем, розпізнавальним знаком автопоїзда.

Буксирування й експлуатація транспортних составів

Способи буксирування транспортних засобів. Умови і порядок буксирування механічних транспортних засобів на гнучкому і жорсткому зчепленні та методом часткового навантаження. Випадки, коли буксирування забороняється. Перевезення людей під час буксирування транспортних засобів.

Навчальна їзда

Умови, під час яких дозволяється навчальна їзда. Вимоги до учня, майстра навчання або особи, яка навчає керування транспортним засобом. Обладнання механічного транспортного засобу, на якому проводиться навчання. Початкове навчання керування транспортними засобами. Навчальна їзда на дорогах.

Рух транспортних засобів у колонах

Загальні вимоги до організації руху транспортних засобів у колоні. Установлення розпізнавальних знаків "Колона". Розташування транспортних засобів колони на проїзній частині, швидкість руху колони. Вимоги до водіїв транспортних засобів колони та іншого транспорту.

Рух у житловій зоні

Переваги пішоходів під час руху в житловій зоні. Особливі вимоги правил до водіїв під час користування дорогами в житловій зоні.

Рух по автомагістралях і дорогах для автомобілів.

Автомагістралі і дороги для автомобілів, їх основні ознаки. Транспортні розв'язки на автомагістралях і дорогах для автомобілів. Вимоги Правил дорожнього руху щодо руху на автомагістралях і дорогах для автомобілів.

Рух по гірських дорогах і на крутих спусках

Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил щодо руху на гірських дорогах і крутих спусках.

Міжнародний рух

Вимоги до водія і механічного транспортного засобу, що прибуває до України з іншої країни, а також водія - громадянина України, який виїжджає за кордон.

Небезпечні наслідки порушення вимог правил користування зовнішніми світловими приладами, буксируванні й експлуатації транспортних составів, навчальної їзди, руху транспортних засобів у колоні, руху в житловій зоні, по автомагістралях і дорогах для автомобілів, а також руху по гірських дорогах і на крутих спусках.

Тема 13. Перевезення людей та вантажу

Умови перевезення людей. Вимоги до водіїв і транспортних засобів. Перевезення дітей. Швидкість руху під час перевезення людей. Випадки, коли перевезення людей забороняється.

Правила завантаження й умови розміщення та закріплення транспортного засобу. Умови перевезення вантажу.

Небезпечні наслідки порушення правил перевезення людей та вантажу.

Лабораторно-практичні заняття /теми 11 - 13/

Розгляд типових дорожньо-транспортних ситуацій з використанням технічних засобів, макетів, стендів та програмних навчальних матеріалів.

Формування навичок правильної орієнтації, оцінки ситуації та прогнозування її розвитку. Ознайомлення з діями водіїв у конкретних умовах дорожнього руху. Виконання комплексних завдань з програмованого навчального матеріалу.

Розділ V. Інші вимоги до організації дорожнього руху

Тема 14. Номерні, розпізнавальні знаки. Написи і позначення

Реєстрація /перереєстрація/ транспортних засобів і причепів у Державтоінспекції.

Номерні знаки і написи, які обов'язкові для механічних транспортних засобів. Вимоги щодо обладнання засобів розпізнавальними знаками. Попереджувальні пристрої /прапорці, щитки/. Знак аварійної зупинки /ліхтар/.

Небезпечні наслідки порушення вимог до стану номерних і розпізнавальних знаків, написів і позначень.

Тема 15. Технічний стан і обладнання транспортних засобів

Загальні вимоги до технічного стану транспортних засобів. Умови, під час яких експлуатація транспортних засобів забороняється.

Несправності, під час яких водій повинен вжити заходи для їх усунення, якщо це зробити неможливо - рухатися до місця стоянки або ремонту.

Несправності, під час яких подальший рух транспортних засобів заборонено.

Небезпечні наслідки порушення вимог до технічного стану та обладнання транспортних засобів.

Тема 16. Окремі питання організації дорожнього руху, що потребують узгодження з Державтоінспекцією

Вимоги правил, що стосуються питань організації дорожнього руху, які вимагають узгодження з Державтоінспекцією.

Лабораторно-практичні заняття /теми 14 - 16/

Розгляд типових дорожньо-транспортних ситуацій з використанням технічних засобів, макетів, стендів і програмних навчальних матеріалів.

ТИПОВІ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН І ПРОГРАМА ПРЕДМЕТА "ОСНОВИ КЕРУВАННЯ АВТОМОБІЛЕМ І БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ"

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Номер теми 

Назва 

Кількість годин 

теоретичних 

лабораторно-
практичних 

всього 

  

Розділ I. Основи керування автомобілем 

  

  

  

1. 

Техніка користування органами керування автомобілем 

2. 

Керування автомобілем в обмежених проїздах 

3. 

Керування автомобілем на перехрестях і пішохідних переходах 

4. 

Керування автомобілем у транспортному потоці 

5. 

Керування автомобілем у темну пору доби і недостатньої видимості 

6. 

Керування автомобілем за складних дорожніх умов 

7. 

Керування автомобілем в особливих умовах. Дії водія за сигналами цивільної оборони 

8. 

Удосконалення майстерності водіння автомобіля 

10 

14 

  

Розділ II. Безпека дорожнього руху 

  

  

  

9. 

Основи психофізіології праці водія 

10. 

Професійна надійність водія 

11. 

Етика поведінки водія 

12. 

Експлуатаційні властивості автомобіля 

13. 

Дорожні умови 

14. 

Дорожньо-транспортні пригоди і заходи їх запобігання 

  

Розділ III. Медичне забезпечення безпеки дорожнього руху 

  

  

  

15. 

Загальні положення. Основи анатомії та фізіології людини 

16. 

Стан, небезпечний для життя 

17. 

Перша допомога потерпілим 

18. 

Послідовність дій у поданні допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод 

19. 

Алкоголь, наркотики та їх дія на працездатність водія 

  

Розділ IV. Основи автотранспортного права 

  

  

  

20. 

Основні нормативні акти про працю 

21. 

Право власності на транспортні засоби 

22. 

Адміністративна і дисциплінарна відповідальність за порушення Правил дорожнього руху 

23. 

Кримінальна відповідальність за транспортні злочини 

24. 

Відповідальність за нанесення матеріальної шкоди та шкоди природі 

  

Всього: 

74 

22 

96 

ПРОГРАМА

Розділ I. Основи керування автомобілем

Тема 1. Техніка користування органами керування автомобілем

Робоче місце водія. Основні органи керування, їх розміщення. Вірна посадка водія в автомобілі, регулювання сидіння, ременів безпеки, дзеркал заднього виду. Положення рук на рульовому колесі і ніг на педалях.

Запуск, прогрівання і зупинка двигуна. Огляд і оцінка дорожніх обставин перед початком руху. Користування попереджувальними сигналами.

Послідовність дій органами керування при початку руху, збільшення швидкості і гальмуванні. Переключання передач у висхідному і нисхідному порядку і включення заднього ходу.

Прийоми керування рульовим колесом під час зміни напрямку руху двома руками, по черзі правою і лівою рукою, з перехоплюванням. Робота на бокових секторах рульового колеса. Техніка керування однією рукою. Аналіз типових помилок водія під час зміни напрямку руху.

Прийоми керування гальмовою системою. Повільне, термінове, переривчасте гальмування. Дії водія при відказах робочої гальмової системи. Користування стоянковою гальмовою системою.

Лабораторно-практичні заняття

Відпрацювання навичок посадки в автомобіль і виходу з нього, підготовка робочого місця, запуску двигуна, а також правильного положення рук на рульовому колесі та ніг на педалях.

Техніка обертання рульового колеса. Прийоми швидкісного способу рулювання двома руками. Статичні /хвати/ і динамічні /перехвати/ положення рук.

Формування навичок маневрування: повороти, розвороти, вирівнювання автомобіля. Аналіз типових помилок під час маневрування та їх усунення.

Відпрацювання різних прийомів гальмування. Прийоми гальмування при відмові робочого гальма. Користування стоянковою гальмовою системою.

Тема 2. Прийоми керування автомобілем в обмежених проїздах

Поняття про динамічні габарити автомобіля. Початок руху з місця, зупинка і стоянка. Повороти праворуч, ліворуч і розвороти в обмежених проїздах. Рух через габаритні ворота, розвороти з використанням заднього ходу, рух заднім ходом. Маневрування під час виконання зупинки і стоянки.

Дії водія під час відпрацьовування техніки подолання косогору, пагорба, установлення автомобіля на естакаду, залізничну платформу.

Лабораторно-практичні заняття

Послідовність дій водія під час рушання і зупинки, керуванні автомобілем в обмежених проїздах і русі заднім ходом.

Ознайомлення з постановкою автомобіля на стоянку, естакаду, залізничну платформу.

Тема 3. Керування автомобілем на перехрестях і пішохідних переходах

Послідовність огляду доріг під час наближення до перехресть і пішохідних переходів. Керування транспортними засобами під час руху через регульовані, нерегульовані перехрестя, пішохідні переходи, повз місця великого скупчення пішоходів.

Особливості поведінки дітей, їх нездатність правильної оцінки дорожніх обставин, раптовість прийняття нелогічних рішень. Керування транспортними засобами в місцях можливого виходу на дорогу дітей /школи, дитячі майданчики тощо/.

Тема 4. Керування автомобілем у транспортному потоці

Рух автомобілів у транспортному потоці. Рух за автомобілем-лідером. Вибір безпечної дистанції та інтервалу. Керування автомобілем під час об'їзду нерухомих перепон.

Керування транспортним засобом у місцях зупинок маршрутних транспортних засобів /автобусів, тролейбусів, трамваїв/, при зустрічному роз'їзді, випередженні та обгоні.

Тема 5. Керування автомобілем у темну пору доби і недостатній видимості

Причини, що викликають труднощі під час керування автомобілем у темну пору доби і недостатньої видимості. Керування автомобілем під час руху на міських і заміських дорогах у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Користування світловими приладами. Керування автомобілем під час дощу, туману, снігопаду, навмисній і вимушеній зупинці або стоянці. Дії водія при осліпленні. Запобігання осліплення.

Тема 6. Керування автомобілем у складних дорожніх умовах

Керування автомобілем в умовах бездоріжжя, на польових, лісних, колійних, щитових дорогах, "зимниках" і льодових переправах. Рух по ріллі, через канави, водні перешкоди. Керування автомобілем на дорогах із зниженим коефіцієнтом зчеплення на початок руху, на поворотах, під час гальмування, виїзді на мокре чи засніжене узбіччя. Занесення. Причини, що викликають занесення. Дії водія під час занесення автомобіля.

Тема 7. Керування автомобілем в особливих умовах. Дії водія за сигналами цивільної оборони

Керування автомобілем під час руху через залізничні переїзди. Особливості проїзду через переїзди, що охороняються і не охороняються. Особливості руху на мостах, естакадах, шляхопроводах. Буксирування механічних транспортних засобів. Рух в автомобільній колоні. Шикування і витягування колони. Рух колони через населені пункти, на підйомах і спусках, розворот для руху в зворотньому напрямку. Привали. Організація технічної допомоги під час руху в колоні.

Дії водія за сигналами цивільної оборони. Участь у заходах цивільної оборони.

Тема 8. Удосконалення майстерності водіння автомобіля

Спостереження і розбір дорожньо-транспортних ситуацій під час обгону, руху в транспортному потоці, через перехрестя, пішохідні переходи, зупинки маршрутних транспортних засобів, проїзді через залізничні переїзди.

Розгляд рекомендацій, що забезпечують безпеку руху в цих ситуаціях.

Вивчення вправ з контраварійної підготовки водіїв автотранспортних засобів.

Лабораторно-практичні заняття

Вивчення і практичне виконання вправ швидкісного рулювання рульовим колесом*:

- "маятник" лівою рукою /кут повороту рульового колеса 120°/;

- "маятник" правою рукою /кут повороту рульового колеса 120°/;

- "маятник" поперемінно лівою і правою рукою /кут повороту рульового колеса 120°/;

- "маятник" двома руками почергово із схресним перехватом;

- одноколовий поворот - вирівнювання рульового колеса двома руками вліво, вправо;

- колові повороти рульового колеса вліво, вправо, двома руками із схресним перехватом на боковому секторі;

- "перекат" у нижньому секторі рульового колеса: через долоню, через тильну сторону кисті;

- коловий поворот - вирівнювання рульового колеса почергово вліво, вправо, двома руками із схресним перехватом лівою, правою рукою.

Вивчення і практичне виконання вправ швидкісного рулювання рульовим колесом з метою*:

- стабілізації автомобіля під час занесення малої амплітуди;

- стабілізації автомобіля під час занесення середньої амплітуди;

- стабілізації автомобіля під час критичного занесення;

- стабілізації автомобіля під час екстреного занесення;

- стабілізації автомобіля під час ритмічного занесення.

Вивчення і практичне виконання вправ на майданчику для практичного водіння автомобіля**:

- відновлення керованості автомобіля при помилках гальмування;

- занесення-вирівнювання;

- розгін - переривчасте гальмування;

- гальмування при різних коефіцієнтах зчеплення коліс з дорогою;

- "змійка" швидкісна;

- екстрений об'їзд перешкод;

- повороти на слизькій дорозі;

- "переставка" /екстрений об'їзд/:

Примітки:

* Вправи виконуються на автотренажерах або на автомобілях з вивішеними передніми колесами.

** Вправи виконуються при наявності відповідних можливостей. 

Перелік вправ контраварійної підготовки може бути розширеним. При цьому кількість годин може бути збільшена за рахунок резерву годин, передбаченого навчальним планом. Навчально-виховним закладам використовувати методичні рекомендації з контраварійної підготовки водіїв автотранспортних засобів, розроблених Міністерством транспорту України.

Розділ II. Безпека дорожнього руху

Тема 9. Основи психофізіології праці водія

Психофізіологічні особливості професійної діяльності водія. Індивідуальні психофізіологічні якості водія: відчуття і сприймання, сенсорні і мислячі навички в оцінці і прогнозуванні дорожньо-транспортних ситуацій.

Оцінка часу, відстані і швидкості руху. Час реакції водія. Поняття про складну і просту реакцію. Фактори, від яких залежить реакція. Дія алкоголю, наркотиків, медикаментів і втоми на реакцію водія. Загальна характеристика чутливості. Об'єм, концентрація, розподіл і переключення чутливості. Характеристика відчуття: зорового, слухового, дотикового, вестибулярного. Світлова чутливість.

Зір і його характеристика. Гострота зору. Поле зору. Окомір. Адаптація /відновлення зору/ при раптовому переході від світла до темряви і навпаки. Осліплення. Зміна поля зору від швидкості руху і зорові ілюзії, помилки в оцінці дорожніх обставин. Дальтонізм.

Стресовий стан. Засоби його попередження. Спосіб самоконтролю і регулювання психофізіологічним станом. Поняття про аутогенне тренування..

Дія алкоголю, наркотиків, нікотину і медикаментів на надійність водія.

Лабораторно-практичні заняття

Вправи оцінки і тренування точності та швидкості реакції. Оцінка і тренування характеристик уваги. Вправи оцінки слухового відчуття і тренування точності сприймання. Встановлення часу реакції.

Вправи оцінки світлової та дотикової чутливості, світлової адаптації, аутогенному і передрейсовому тренуванні.

Тема 10. Професійна надійність водія

Психофізіологічні якості водія: підготовленість, моральна стабільність, працездатність. Вплив майстерності, освіти, стажу роботи і віку на надійність водія.

Дисциплінованість, емоційна стійкість, витривалість, самообладання. 

Рухові, сенсорні і мислячі навички водія та методи їх удосконалення.

Повага до закону, оточуючих, добропорядність у виконанні вимог Правил дорожнього руху.

Працездатність, втомлюваність, тривалість та інтенсивність фізичних і психологічних навантажень.

Організація харчування та відпочинку водіїв. Вимоги до робочого місця водія, мікроклімат кабіни.

Тема 11. Етика поведінки водія

Соціальна система, що визначає певні норми і стандарти поведінки людини.

Поняття про етику. Етика водія та його взаємовідносини з іншими водіями транспортних засобів, з працівниками Державтоінспекції, лікувальних установ. Культура обслуговування пасажирів, замовників транспортних засобів. Особлива увага водія до дітей, людей похилого віку, інвалідів, пішоходів з явними ознаками обмеженості пересування.

Етика водія під час дорожньо-транспортних пригод, взаємодії з навколишнім середовищем.

Тема 12. Експлуатаційні властивості автомобіля

Поняття про конструктивну безпеку автомобіля. Активна, пасивна, післяаварійна і екологічна безпека автомобіля.

Сили, що діють на автомобіль під час прямолінійного руху розгону і гальмуванні, на поворотах. Центр ваги та його вплив на стійкість автомобіля. Опір повітря, сили опору котіння та підйому. Сили інерції.

Швидкість і прискорення.

Сила тяги. Поняття про коефіцієнт зчеплення коліс з покриттям дороги, його зміни в залежності від кліматичних умов, стану шин і доріг, швидкості руху. Вплив поперечного нахилу дороги і бокового вітру на автомобіль.

Керованість автомобіля. Вплив конструкції та технічного стану шин на керованість автомобіля. Стабілізація і коливання передніх коліс та їх вплив на прямолінійність руху автомобіля. Зміна напрямку руху. Плавність руху. Відрив коліс від дороги. Особливості керування автомобілем з передніми ведучими колесами. Гальмування автомобіля. Зупиночний і гальмовий шлях. Його залежність від швидкості, коефіцієнта зчеплення та інших факторів.

Пасивна безпека автомобіля. Ремені безпеки. Травмобезпечні деталі. Екологічна безпека автомобіля. Шкідливі речовини у відпрацьованих газах і шляхи їх зменшення. Шуми, вібрації, радіоперешкоди.

Тема 13. Дорожні умови

Класифікація автомобільних доріг. Основні елементи автомобільних доріг та їх характеристика. Основа і покриття. Проїзна частина і узбіччя. Роздільні смуги. Віддаль видимості. Криві в плані та профілю. Перехрещення доріг на одному і на різних рівнях. Види перехресть. Дороги в населених пунктах, поза населеними пунктами, сільські дороги. Автомагістралі. Особливості доріг у горах.

Небезпечні ділянки автомобільних доріг: звуження проїзної частини, свіжовкладене покриття дороги, смоляне і гравійне покриття, спуски, підйоми, під'їзди до мостів і залізничних переїздів, інші небезпечні ділянки доріг.

Користування дорогами в осінньо-зимовий і весняний періоди. Рух на льодових переправах.

Вплив дорожніх умов на безпеку руху.

Тема 14. Дорожньо-транспортні пригоди та заходи їх запобігання

Поняття про дорожньо-транспортні пригоди, їх класифікація. Статистика дорожньо-транспортних пригод. Розподіл пригод за змінами пори року, днями тижня, часом доби, категоріями доріг, видами транспортних засобів та іншими факторами.

Особливості аварійності в містах, на дорогах поза населеними пунктами, в сільській місцевості.

Основні причини дорожньо-транспортних пригод і умови їх попередження, контроль за безпекою руху.

Поняття про експертизу дорожньо-транспортних пригод.

Розділ III. Медичне забезпечення безпеки дорожнього руху

Тема 15. Загальні положення. Основи анатомії та фізіології людини

Дорожньо-транспортний травматизм. Принципи організації медичної допомоги потерпілим. Юридичні аспекти в питаннях подання медичної допомоги потерпілим.

Медична. аптечка для спорядження транспортних засобів.

Організм людини. Органи дихання, серцево-судинна система, їх функції. Характеристика судин /артерій, вен, капілярів/. Розміщення основних кровоносних судин, місця для притиснення артерій.

Пульс, його характеристика.

Опорно-руховий апарат. М'язи і зв'язки.

Центральна нервова система.

Тема 16. Стан, небезпечний для життя

Загальні поняття про першу долікарську допомогу особам, які потерпіли при нещасних випадках або дорожньо-транспортних пригодах.

Кровотеча, її види та ознаки. Ранова інфекція, асептика та антисептика.

Зупинка серця: причини, ознаки.

Сонячний і тепловий удари, їх ознаки.

Отруєння чадним газом, його ознаки.

Тема 17. Перша допомога потерпілим

Ушиби, розтягнення зв'язок та вивихи: ознаки, ускладнення, перша допомога.

Переломи: види та ознаки, ускладнення при переломах. Подання першої допомоги при переломах щелепи, ключиць, ребер, хребта та кісток таза. Правила накладання шин.

Черепно-мозкова травма: ознаки, перша допомога, особливості транспортування.

Травма грудей і живота: види та ознаки. Пневмоторакс. Перша допомога. Особливості транспортування.

Зупинка дихання. Техніка і способи штучного відновлення дихання.

Обморок: ознаки, перша допомога.

Опіки теплові та хімічні. Ураження електричним струмом. Отруєння газами, етильованим бензином, антифризом. Ознаки. Перша допомога.

Перша допомога потопаючим.

Лабораторно-практичні заняття

Відпрацьовування техніки зупинки кровотечі, штучного дихання, непрямого масажу серця.

Накладання пов'язок: кругової, хрестоподібної, пращевидної, вісімковоподібної, пластирної, косиночної тощо. Особливості накладання пов'язок на різні ділянки тіла.

Іммобілізація кисті, передпліччя, плеча, стегна, стопи.

Подання першої допомоги при теплових і сонячних ударах, опіках, отруєннях газами, замерзанні, обмороженні та потопаючим.

Тема 18. Послідовність дій при поданні допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод

Визначення і термінове припинення дії травмуючого фактора, вивільнення потерпілого із транспортного засобу. Подання першої допомоги. Правила і засоби перенесення потерпілого. Правила і способи транспортування потерпілого на різних видах транспортних засобів.

Лабораторно-практичні заняття

Відпрацьовування техніки вивільнення потерпілого з транспортного засобу в залежності від виду травми і подання першої допомоги.

Виготовлення із підручних засобів пристроїв для перенесення потерпілого на руках і завантаження його в різні види транспортних засобів.

Тема 19. Алкоголь, наркотики та їх дія на працездатність водія

Небезпечні наслідки вживання алкоголю, наркотиків і ліків, що негативно впливають на стан людини: зниження швидкості реакції, послаблення уваги, погіршення зорового відчуття, сонливість, невідворотні зміни в організмі. Соціальні наслідки алкоголізму і наркоманії та боротьба з цими негативними явищами.

Розділ IV. Основи автотранспортного права

Тема 20. Основні нормативні акти про працю

Основні нормативні акти, що діють на автомобільному транспорті. Закон України "Про дорожній рух". Статут автомобільного транспорту. Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом. Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами. Кваліфікаційна характеристика професії водія автотранспортних засобів.

Колектив підприємства. Права робітників і службовців щодо управління виробництвом. Кодекс законів про працю. Трудовий договір. Приймання на роботу і звільнення. Основи для розриву договору про працю з ініціативи працівника та адміністрації. Робочий час і час відпочинку. Відпустки. Дисципліна праці. Правила внутрішнього розпорядку на автотранспортних підприємствах. Трудові спори та порядок їх розгляду.

Тема 21. Право власності на транспортні засоби

Право власності, суб'єкти права власності на транспортні засоби. Придбання, реєстрація, утримання та експлуатація транспортних засобів.

Положення про проведення технічного огляду. Мета, методи, періодичність і порядок проведення технічних оглядів. Відповідальність власників за технічний стан транспортних засобів. Податковий збір за транспортні засоби. Документація на транспортний засіб та його роботу.

Тема 22. Адміністративна і дисциплінарна відповідальність за порушення Правил дорожнього руху

Соціально-економічні і правові наслідки дорожньо-транспортних пригод і порушень Правил дорожнього руху.

Поняття і види адміністративних порушень. Адміністративна відповідальність. Порядок оскарження рішень про адміністративне стягнення.

Дисциплінарні проступки, їх види і відповідальність за їх скоєння. Відповідальність за матеріальні збитки підприємству, що сталися з вини водія.

Тема 23. Кримінальна відповідальність за автотранспортні злочини

Поняття про злочин на автотранспорті. Склад злочину. Різниця злочину від інших правопорушень. Поняття про кримінальну відповідальність. Обставини, що пом'якшують чи обтяжують провину. Поняття про покарання та його мета.

Види автотранспортних злочинів. Характеристика автотранспортних злочинів: порушення правил безпеки руху та експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами; дозвіл на експлуатацію технічно несправних транспортних засобів; керування транспортними засобами в стані сп'яніння; угон транспортних засобів; порушення діючих на транспорті правил.

Порядок розслідування та розгляду кримінальної справи.

Порядок та обов'язки водія-потерпілого.

Порядок та обов'язки водія - притягнутого до кримінальної відповідальності.

Кримінально-правові наслідки за вчинені автотранспортні злочини.

Тема 24. Відповідальність за нанесення матеріальної шкоди та шкоди природі

Значення та основа матеріальної відповідальності. Поняття шкоди, протиправності, причинного зв'язку і вини в дорожньо-транспортній пригоді.

Відшкодування збитків, що виникли під час аварії.

Поняття "джерело підвищеної небезпеки".

Відповідальність за шкоду, заподіяну "джерелом підвищеної небезпеки", якщо немає вини водія. Відповідальність за шкоду, заподіяну під час зіткнення транспортних засобів. Коло осіб, відповідальних за шкоду, заподіяну в дорожньо-транспортній пригоді.

Поняття "власник джерела підвищеної небезпеки". Поняття "потерпілий в автотранспортній пригоді". Треті особи в автотранспортних пригодах. Умови, що звільняють від відповідальності.

Регресивні позиви про відшкодування заподіяної в автотранспортній пригоді шкоди. Коло осіб, які мають право на відшкодування їм збитку, заподіяного в автотранспортній пригоді.

Значення охорони природи. Автомобіль як джерело забруднення навколишнього середовища. Відповідальність і заходи щодо зменшення забруднення навколишнього середовища.

ТИПОВІ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН І ПРОГРАМА ПРЕДМЕТА "ВОДІННЯ АВТОМОБІЛЯ"

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Номер теми 

Назва 

Термін виконання 

  

Розділ I. Навчання на автотренажері 

  

1. 

Посадка на робоче місце водія. Прийоми дій органами керування і сигналізації 

2 год. 

2. 

Прийоми керування автомобілем 

4 год. 

  

Розділ II. Навчання на автодромі /майданчику/ 

  

3. 

Підготовка до виїзду. Рух з невеликою швидкістю 

2 год. 

4. 

Рух з різною швидкістю 

3 /1/ год. 

5. 

Рух у різних напрямках 

3 /1/ год. 

6. 

Зміна напрямку руху в обмеженому проїзді 

3 /1/ год. 

7. 

Водіння автомобіля в складних дорожніх умовах 

5 /1/ год. 

  

Перша контрольна перевірка 

15 хв. 

  

Розділ III. Водіння автомобіля на дорогах з малою інтенсивністю руху 

  

8. 

Водіння автомобіля на дорогах поза населеними пунктами 

2 год. 

9. 

Водіння автомобіля на дорогах у населених пунктах 

3 /1/ год. 

  

Розділ IV. Водіння автомобіля на дорогах з великою інтенсивністю руху 

  

10. 

Водіння автомобіля на дорогах поза населеними пунктами 

5/2 /2/0/ год. 

11. 

Водіння автомобіля на дорогах у населених пунктах 8 

8/2/ 2/0/ год. 

  

Друга контрольна перевірка 

15 хв. 

  

Розділ V. Водіння автомобіля в особливих умовах 

  

12. 

Водіння автомобіля по бездоріжжю 

2 год. 

13. 

Буксирування автомобіля 

1 год. 

  

Розділ VI. Удосконалення навичок керування автомобілем 

  

14. 

Удосконалення техніки керування автомобілем на автодромі /майданчику/ 

1 год. 

15. 

Удосконалення навичок керування автомобілем на дорогах 

12 /1/ год. 

  

Підсумкова контрольна перевірка 

15 хв. 

  

Екзамен в ДАІ 

15 хв. 

  

Всього: 

57/4 /10/0/ год. 

Примітки: 

1. В дужках указана кількість годин водіння транспортних засобів категорії "В".

2. У знаменнику вказана кількість годин водіння автомобіля в темну пору доби.

3. Теми 8, 9, 10, 11 і 15 потрібно відпрацьовувати на транспортних засобах категорії "С" з вантажем.

4. Під час підготовки водіїв транспортних засобів категорії "С" за рахунок годин теми N 15 можливо проводити 100-км марш. 

ПРОГРАМА

Розділ I. Навчання на автотренажері

Тема 1. Посадка на робоче місце водія. Прийоми дій органами керування і сигналізації

Ознайомлення з органами керування і сигналізації. Посадка на робоче місце водія, регулювання сидіння, дзеркала заднього виду, припасування ременя безпеки. Спостереження за дорогою, показів контрольно-вимірювальних приладів. Запуск двигуна. Прийоми дії та взаємодії органами керування і сигналізації під час імітації початку руху, руху по прямій, направо і наліво, перед зупинкою.

Тема 2. Прийоми керування автомобілем

Відпрацьовування навичок взаємодії органами керування перед початком руху, переключання передач у висхідному й нисхідному порядку, повільному і терміновому гальмуванні. Положення рук на рульовому колесі. Відпрацьовування навичок рулювання направо і наліво двома руками, в тому числі і з "перехватом", поперемінно правою та лівою рукою, збільшуючи інтенсивність поворотів рульового колеса.

Рух заднім ходом. Розвороти в необмеженому й обмеженому просторі. Зупинка і стоянка.

Перевірка одержаних навичок й уміння водити автомобіль:

- правильно займати робоче місце водія;

- дії щодо керування автомобілем з переключанням передач, поворотами, рухом заднім ходом, розворотами. Користування сигналізацією;

- технічно виконувати рулювання, повільно і терміново гальмувати і зупинятися.

Розділ II. Навчання на автодромі /майданчику/

Тема 3. Підготовка до виїзду. Рух з невеликою швидкістю

Загальне ознайомлення з автомобілем. Контрольний огляд автомобіля перед виїздом на маршрут. Посадка в кабіну й вибір правильного положення на робочому місці водія. Регулювання сидіння, дзеркал заднього виду, ременів безпеки. Прийоми пуску холодного двигуна пусковою рукояткою, стартером, прогрівання двигуна та його зупинка.

Рушання з місця, рух по прямій, переключання передач у висхідному і нисхідному порядку, рух з невеликою швидкістю. Прийоми повільного гальмування і зупинки.

Тема 4. Рух з різною швидкістю

Рух по прямій. Розгін. Переключання передач у висхідному і нисхідному порядку. Регулювання швидкості руху педаллю подачі палива. Послідовний перехід на нижчу передачу й без дотримання послідовності.

Різні способи гальмування /повільне, термінове, переривчасте/.

Тема 5. Рух у різних напрямках

Повороти направо, наліво. Рух по колу, по дорозі з небезпечними поворотами. Перемінний рух направо, наліво, між перешкодами.

Рух заднім ходом по прямій з використанням різних способів спостереження за дорогою /через заднє й бокові вікна, відкриті двері кабіни, з виставленням ноги на підніжку вантажного автомобіля за допомогою дзеркал заднього виду/.

Рух заднім ходом з поворотами наліво, направо, в тому числі і в обмеженому проїзді. Рух заднім ходом поруч з стіною /парканом/, зупинка, рушання від стіни /паркану/. Рух переднім і заднім ходом на підйом.

Тема 6. Зміна напрямку руху в обмеженому проїзді

Рух по прямій. Розвороти з використанням заднього ходу на вузьких ділянках дороги. Рух по "змійці" й "вісімці". В'їзд у габаритний двір переднім і заднім ходом. В'їзд у ворота з прилеглої та протилеглої сторони дороги переднім і заднім ходом. Виїзд із воріт переднім і заднім ходом з поворотами наліво й направо.

Рух переднім і заднім ходом через тунель із положення прямо, а також із лівого й правого поворотів під різними кутами.

Виїзд на естакаду й з'їзд з неї переднім і заднім ходом. Зупинка автомобіля переднім і заднім ходом біля тротуару, під кутом 45°, 90°, між двома автомобілями на стоянці, на узбіччі, перед стоп-лінією, біля вибраного орієнтира, знака.

Під'їзд до обмежувача переднім і заднім ходом. Постановка автомобіля в бокс переднім і заднім ходом.

Тема 7. Водіння автомобіля в складних дорожніх умовах

Подолання перешкод переднім і заднім ходом: "колія", "колійний міст", "бугор" - з почерговою зупинкою передніми і задніми колесами на спуску; "сідловина" - з почерговою зупинкою у впадині поперемінно передніми і задніми колесами.

Подолання "косогору" - з нахилом наліво й направо; "бугра" - із зупинкою та рушанням з місця на підйомі і спуску.

Подавання автомобіля до залізничної апарелі під завантаження через задній і бокові борти. Виїзд на залізничну платформу з бокової апарелі, рух по платформі із зупинкою на заданому місці і з'їзд з торцевої апарелі.

Рух по бездоріжжю. Прийоми витягання буксуючого автомобіля за допомогою підручних матеріалів і засобів.

Проїзд залізничного переїзду із шлагбаумом і без шлагбаума, проїзд регульованих і нерегульованих перехресть, зупинок маршрутних транспортних засобів.

Імітація небезпечних ситуацій: раптова поява пішохода на проїзній частині дороги, необхідність раптового об'їзду перешкоди на дорозі, осліплення, технічні відкази. Прийняття рішення під час порушення правил переваги руху на перехресті іншим водієм. Прийняття рішення під час можливого зіткнення з транспортним засобом, який рухається з бокового проїзду. Прийняття рішення під час можливого зіткнення з транспортним засобом, що порушує правила поворотів і розвороту, об'їзду, обгону, зустрічного роз'їзду, а також у випадках термінової зупинки транспортного засобу, що рухається спереду.

Рушання з місця й гальмування на слизькій дорозі.

Швидкісне і термінове маневрування. Термінове гальмування.

Перша контрольна перевірка

Під час першої контрольної перевірки виконуються завдання:

1. Рушання з місця, розгін і переключання передач у висхідному порядку, переключання передач у нисхідному порядку з дотриманням і без дотримання послідовності, зупинка.

2. Рух по прямій, "вісімці", зупинка на заданому місці, маневрування в обмеженому проїзді, повороти, розвороти, зупинка й рушання з місця на підйомі.

3. Маневрування заднім ходом, заїзд у бокс.

4. Проїзд регульованих і нерегульованих перехресть, залізничних переїздів.

5. Об'їзд, обгін, зустрічний роз'їзд.

Розділ III. Водіння автомобіля на дорогах з малою інтенсивністю руху

Тема 8. Водіння автомобіля на дорогах поза населеними пунктами

Виїзд на дороги поза населеними пунктами, рух у транспортному потоці, зупинка на обочині, рушання з місця. Перестроювання, об'їзд перешкод, обгін.

Зустрічний роз'їзд на вузьких дорогах. Рух на поворотах з граничною видимістю. Рух на підйомах і спусках із зупинками й рушанням з місця. Проїзд перехресть.

Рух на мостах і шляхопроводах. Проїзд залізничних переїздів із шлагбаумом і без шлагбаума. Прийоми маневрування на АЗС.

Тема 9. Водіння автомобіля на дорогах у населених пунктах

Виїзд на дорогу. Рух у транспортному потоці. Зупинка біля тротуару /краю проїзної частини/, рушання з місця. Перестроювання, об'їзд, обгін. Проїзд перехресть /регульованих і нерегульованих/, зупинок маршрутних транспортних засобів, пішохідних переходів.

Виїзд на головну дорогу. Розвороти з використанням і без використання заднього ходу. Зустрічний роз'їзд на вузьких дорогах.

В'їзд у ворота переднім і заднім ходом, виїзд із воріт.

Рух на мостах і шляхопроводах. Проїзд залізничних переїздів із шлагбаумом і без шлагбаума. Прийоми маневрування на АЗС та інших територіях.

Розділ IV. Водіння на дорогах з великою інтенсивністю руху

Тема 10. Водіння автомобіля на дорогах поза населеними пунктами

Виїзд на дорогу поза населеними пунктами з великою інтенсивністю руху. Рух у транспортному потоці. Перестроювання, об'їзд, обгін, виїзд на другорядну дорогу, зупинка на обочині, рушання з місця зупинки чи стоянки. Виїзд на головну дорогу. Рух через перехрестя в одному і на різних рівнях. Рух на дорогах з небезпечними поворотами, на підйомах, крутих спусках, через мости, на шляхопроводах, у тунелях. Зустрічний роз'їзд на вузьких дорогах, при поворотах. Проїзд залізничних переїздів, населених пунктів, зупинок маршрутних транспортних засобів. Забезпечення безпеки пішоходів, велосипедистів. Уміння керуватися дорожніми знаками і розміткою.

Тема 11. Водіння автомобіля на дорогах у населених пунктах

Виїзд на головну дорогу з великою інтенсивністю руху. Рух у транспортному потоці. Перестроювання, об'їзд, обгін, зупинки біля тротуару, рушання з місця зупинки чи стоянки. Проїзд зупинок маршрутних транспортних засобів, пішохідних переходів.

Рух на дорогах з одностороннім і двостороннім рухом. Рух на дорогах з двома, трьома і більше смугами в одному напрямку. Проїзд перехресть, повороти направо, наліво, розвороти. Повороти наліво і розвороти поза перехрестями.

В'їзд у ворота переднім і заднім ходом. Виїзд із воріт.

Рух на мостах і шляхопроводах. Проїзд залізничних переїздів. Маневрування на АЗС та інших територіях.

Забезпечення безпеки пішоходів, велосипедистів. Вміння керуватися дорожніми знаками і розміткою.

Друга контрольна перевірка

У перевірку входять слідуючі завдання:

1. Рушання з місця від тротуару /з обочини/.

2. Розгін до найвищої передачі й перехід до найнижчої передачі, рух з різними швидкостями, зупинка.

3. Керування автомобілем у транспортному потоці з малою та великою інтенсивністю руху, об'їзд, обгін, зустрічний роз'їзд.

4. Маневрування в обмеженому проїзді.

5. Зупинка й рушання з місця на підйомах.

6. Проїзд перехресть, залізничних переїздів.

Розділ V. Водіння автомобіля в особливих умовах

Тема 12. Водіння автомобіля по бездоріжжю

Виїзд на грунтові й степові дороги. Проїзд населених пунктів. Рух по об'їзних шляхах, зустрічний роз'їзд. Рух на небезпечних поворотах, крутих підйомах і спусках.

Проїзд по дерев'яних мостах. Рух на польових, лісних, колійних і щитових дорогах. Рух на засніжених дорогах, "зимниках", льодових переправах /при наявності можливості/. Рух по ріллі, мокрій траві. Подолання водяних перешкод вбрід піщаних барханів /при наявності можливостей/, косогорів, неглибоких канав, насипів.

Тема 13. Буксирування автомобіля

З'єднання автомобілів гнучким чи жорстким зчепом, з дотриманням вимог безпеки. Позначення зчепу. Буксирування автомобіля по прямій, на поворотах, підйомах, спусках. Зупинка біля тротуару /на обочині/. В'їзд у ворота. Зняття зчепу.

Розділ VI. Удосконалення навичок керування автомобілем

Тема 14. Удосконалення техніки керування автомобілем на автодромі /майданчику/

Швидкісне маневрування. Розгін і прийоми термінового гальмування і маневрування на слизькому покритті. Прийоми керування під час занесення. Удосконалення габаритного маневрування. Маневрування заднім ходом. Складне і термінове маневрування. Терміновий розгін і гальмування.

Тема 15. Удосконалення навичок керування автомобілем на дорогах

Рух і маневрування в інтенсивному транспортному потоці. Взаємодії з пішоходами та іншими учасниками дорожнього руху. Перестроювання. Об'їзд, обгін, зупинка. Рушання з місця зупинки чи стоянки.

Проїзд регульованих і нерегульованих перехресть, залізничних переїздів, зупинок маршрутних транспортних засобів.

Уміння керуватися дорожніми знаками і розміткою. Прогнозування розвитку аварійних обставин, дії водія на їх попередження.

Прийоми економічного водіння автомобіля: повільне рушання з місця, енергійний розгін, вибір оптимальної швидкості руху й передачі. Прогнозування характеру руху транспортного потоку, використання сил інерції.

Підсумкова контрольна перевірка

Під час перевірки потрібно виявити здобуті навички водіння автомобіля, виходячи із слідуючого завдання:

1. Рушання з місця зупинки чи стоянки від тротуару та з узбіччя.

2. Розгін до найвищої передачі, перехід до найнижчої передачі, рух зі змінною швидкістю, зупинка.

3. Маневрування в обмеженому проїзді.

4. Зупинка на підйомі й рушання з місця.

5. Маневрування заднім ходом, заїзд у бокс.

6. Виїзд на дорогу. Водіння автомобіля в транспортному потоці на дорогах з малою і великою інтенсивністю руху, дотримання дистанції та інтервалу.

7. Перестроювання, проїзд, перехресть, повороти наліво і направо, розвороти, проїзд залізничних переїздів.

8. Об'їзд, обгін, зустрічний роз'їзд.

9. Уміння керуватися дорожніми знаками і розміткою, зовнішніми світловими приладами.

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ВПРАВ НАВЧАННЯ ВОДІННЯ АВТОМОБІЛЯ

Розділ I. Навчання на автотренажері

Тема 1. Посадка на робоче місце водія. Прийоми дій органами керування і сигналізації

Вправи:

1. Відпрацювання прийомів правильної посадки на робоче місце водія, правильного положення рук на рульовому колесі та ніг на педалях. Регулювання сидіння, дзеркал заднього виду, припасування ременя безпеки.

2. Ознайомлення з органами керування, контрольно-вимірювальними приладами і сигналізації автомобіля та правила користування ними.

3. Тренування у переключанні передач, у діях педалями й важелями керування, виконання руління.

4. Запуск двигуна. Спостереження за контрольно-вимірювальними приладами.

5. Прийоми дії та взаємодії органами керування, сигналізації при імітації початку руху, руху по прямій, направо й наліво, перед зупинкою.

Тема 2. Прийоми керування автомобілем

Вправи:

1. Рушання автомобіля з місця, рух по прямій з переключенням передач у висхідному та нисхідному порядку. Керування швидкості руху педаллю керування дросельною заслінкою. Повороти направо і наліво, термінове гальмування, зупинка /дії відпрацьовуються з використанням тіньової проекції/.

2. Розвиток навичок руління: положення рук на рульовому колесі, рулювання направо й наліво двома руками в тому числі і з "перехватом", поперемінно правою та лівою рукою, збільшуючи інтенсивність поворотів рульового колеса.

3. Відпрацювання навичок взаємодії органами керування перед початком руху, водіння дорогами на різних передачах з розворотами, поворотами, повільного і термінового гальмування, під час зупинки /дії відпрацьовуються з використанням тіньової проекції/.

4. Відпрацювання правильних дій під час введення несправностей /інші завдання майстра виробничого навчання/, що фіксується на панелі приладів автотренажерів /типу АТ-5п, АТ-6п/.

5. Рух заднім ходом. Розвороти в необмеженому й обмеженому проїзді. Зупинка і стоянка.

Розділ II. Навчання на автодромі /майданчику/

Тема 3. Підготовка до виїзду. Рух з невеликою швидкістю

Вправи:

1. Контрольний огляд автомобіля.

2. Посадка на місце водія, ознайомлення з розміщенням органів керування та контрольно-вимірювальних приладів і сигналізації.

3. Запуск двигуна, перевірка показів контрольно-вимірювальних приладів. Тренування у рушанні з місця, рух по прямій, повороти праворуч і ліворуч. Прийоми плавного гальмування.

4. Рух з переключанням передач у висхідному і нисхідному порядку. Зупинка.

5. Рух заднім ходом по прямій із поворотом, розворот без застосування і застосуванням заднього ходу.

Тема 4. Рух з різною швидкістю

Вправи:

1. Рух по прямій з переключенням передач. Розгін. Зміна швидкості регулюванням положення дросельної заслінки.

2. Переключання передач у висхідному й нисхідному порядку. Послідовний перехід на нижчу передачу. Перехід на нижчу передачу без дотримання послідовності.

3. Виконання різних способів гальмування /повільне, термінове, переривчасте/.

Тема 5. Рух у різних напрямках

Вправи:

1. Повороти праворуч, ліворуч. Рух кільцевим маршрутом по звивистій дорозі.

2. Рух між перешкодами з поворотами праворуч, ліворуч.

3. Рух заднім ходом з використанням різних способів стеження за дорогою: через заднє вікно, бокове вікно, відкриті двері кабіни, з виставленням ноги на підніжку вантажного автомобіля, за допомогою дзеркал заднього виду.

4. Рух заднім ходом з поворотами праворуч і ліворуч в необмежених і обмежених проїздах. Рух заднім ходом впродовж стіни, зупинка. Від'їзд від стіни. Рух заднім ходом на підйом.

Тема 6. Зміна напрямку руху в обмежених проїздах

Вправи:

1. Проїзд колійними дошками переднім і заднім ходом.

2. Постановка автомобіля на стоянку в бокс переднім і заднім ходом прямо і з поворотом.

3. Проїзд габаритного тунелю прямо і з поворотом переднім і заднім ходом.

4. Проїзд габаритної "вісімки" переднім ходом.

5. Проїзд "змійкою" переднім ходом.

6. Подача автомобіля під завантаження.

7. В'їзд до габаритного дворика прямо і з поворотом, маневрування і виїзд із нього переднім ходом.

8. Зупинка автомобіля переднім і заднім ходом біля тротуару, під кутом 45°, 90°, між двома автомобілями на стоянці, на узбіччі, перед стоп-лінією, біля вибраного орієнтира, знака.

Тема 7. Водіння автомобіля в складних дорожніх умовах

Вправи:

1. Подолання перешкод переднім і заднім ходом:

1.1. колії, колійного моста, вибоїни;

1.2. горба /пагорба/ із зупинкою у впадині навперемінно передніми і задніми колесами на спуску;

1.3. сідловини із зупинкою у впадині навперемінно передніми і задніми колесами без гальмування;

1.4. виїзд на "клин" передніми колесами автомобіля із зупинкою на вершині й утримання 2 - 3 секунди.

2. Подолання косогору, що має ухил вліво або вправо; "бугра" із зупинкою та рушанням з місця на підйомі та спуску.

3. Подача автомобіля до залізничної апарелі під завантаження із заднього і бокового бортів. Виїзд на залізничну платформу з бокової апарелі, проїзд по платформі із зупинкою в заданому місці, з'їзд через торцеву апарель.

4. Водіння на ділянках, де створені небезпечні умови: залізничний переїзд без шлагбаума і з шлагбаумом; проїзд перехресть, зупинок маршрутних транспортних засобів; раптове виникнення пішохода; рушання з місця і гальмування на слизькій ділянці, керування під час занесення; об'їзд раптово виниклої перешкоди; осліплення.

5. Відпрацьовування швидкісного і термінового маневрування. Термінове гальмування.

6. Рух по бездоріжжю. Прийоми витягання буксуючого автомобіля за допомогою підручних матеріалів і засобів.

Розділ III. Водіння на дорогах з малою інтенсивністю руху

Тема 8. Водіння автомобіля на дорогах поза населеними пунктами

Вправи:

1. Рух по прямій, прямування за транспортом з дотриманням необхідної дистанції та швидкості. Зупинка на узбіччі та відновлення руху.

2. Проїзд перехресть прямо, з поворотом праворуч, ліворуч. Розворот на перехресті у зворотному напрямку.

3. Рух дорогами з обмеженою видимістю, підйомами і спусками. Зупинка і рушання з місця.

4. Рух на мостах, шляхопроводах, у тунелях.

5. Проїзд залізничних переїздів із шлагбаумом, без шлагбаума.

6. Об'їзд, обгін, зустрічний роз'їзд.

7. Прийоми маневрування на АЗС.

Тема 9. Водіння автомобіля на дорогах у населених пунктах

Вправи:

1. Рух у транспортному потоці. Перестроювання в рядах під час руху вулицями з багаторядним рухом. Обгін і об'їзд з дотриманням безпечних інтервалів і дистанцій.

2. Проїзд зупинок маршрутних транспортних засобів, пішохідних переходів. Зупинка біля тротуару і початок руху.

3. Виїзд з другорядної дороги. Зустрічний роз'їзд вузькими проїздами.

4. Проїзд Т-, У-, Х-подібних перехресть прямо, з поворотами праворуч, ліворуч. Проїзд майданів.

5. Водіння вулицями з трамвайним рухом з поворотом праворуч, ліворуч і розворотом.

Розділ IV. Водіння на дорогах з великою інтенсивністю руху

Тема 10. Водіння автомобіля на дорогах поза населеними пунктами

Вправи:

1. Рух у транспортному потоці, з'їзд на другорядну дорогу. Виїзд з другорядної дороги на головну.

2. Рух через схрещення доріг на різних рівнях. Рух на закруглених ділянках доріг, віражах, на підйомах і спусках, на мостах, шляхопроводах, у тунелях.

3. Обгін, зустрічний роз'їзд у місцях звуження дороги. Зустрічний роз'їзд на поворотах.

4. Проїзд залізничних переїздів, населених пунктів, зупинок маршрутних транспортних засобів у населених пунктах.

Тема 11. Водіння автомобіля на дорогах у населених пунктах

Вправи:

1. Виїзд на дорогу. Зупинка біля тротуару і початок руху. Рух у транспортному потоці. Перестроювання в рядах. Обгін транспортних засобів.

2. Проїзд пішохідних переходів, зупинок маршрутних транспортних засобів. Зупинка біля тротуару між машинами.

3. Рух дорогами з одностороннім рухом.

4. Розвороти на дорогах, рух через мости, шляхопроводи, тунелі.

5. Проїзд складних регульованих, нерегульованих перехресть. Проїзд перехресть у транспортному потоці, повороти й розвороти на перехресті.

Розділ V. Водіння автомобіля в особливих умовах

Тема 12. Водіння автомобіля по бездоріжжю

Вправи:

1. Виїзд на грунтову дорогу і путівець. Проїзд населених пунктів.

2. Рух по об'їзних шляхах, зустрічний роз'їзд.

3. Рух на крутих поворотах, підйомах і спусках.

4. Проїзд по дерев'яних мостах, лісних, колійних чи щитових дорогах. Рух на снігових дорогах, через льодові переправи /якщо дозволяють конкретні умови/, по ріллі, мокрій траві.

5. Подолання піщаних барханів, водних перешкод.

Тема 13. Буксирування автомобіля

Вправи:

1. Зчіплення автомобілів жорсткою та гнучкою зчіпкою з дотриманням вимог безпеки. Перевірка надійності зчеплення.

2. Буксирування автомобіля на зчіпці по прямій, на поворотах, підйомах /спусках/ з виконанням правил сигналізації

3. Зупинка біля тротуару /на узбіччі/. В'їзд у ворота, відчеплення.

Розділ VI. Удосконалення навичок керування автомобілем

Тема 14. Удосконалення техніки керування автомобілем на автодромі /майданчику/

Вправи:

1. Швидкісне маневрування. Розгін та прийоми термінового гальмування і маневрування на слизькому покритті. Прийоми і дії водія під час занесення автомобіля.

2. Удосконалення навичок маневрування в обмежених проїздах, маневрування заднім ходом.

3. Складне і термінове маневрування. Терміновий розгін і гальмування.

Тема 15. Удосконалення навичок керування автомобілем на дорогах

Вправи:

1. Рух і маневрування в інтенсивному транспортному потоці. Взаємодії з пішоходами та іншими учасниками дорожнього руху.

2. Перестроювання, об'їзд, обгін, зупинка, рушання з місця зупинки.

3. Тренування в умінні керуватися дорожніми знаками і розміткою. Прогнозування розвитку аварійних обставин, дії водія на їх попередження.

4. Прийоми економічного водіння автомобіля: повільне рушання з місця, енергійний розгін, вибір оптимальної швидкості руху і передачі. Прогнозування характеру руху транспортного потоку, використання сил інерції.

 

ТИПОВІ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН І ПРОГРАМИ
підвищення кваліфікації водіїв на право керування автотранспортними засобами категорії "С"

Типові навчальний план і програми підвищення кваліфікації водіїв на право керування автотранспортними засобами категорії "С" розроблені Управлінням професійних навчальних закладів Міністерства освіти України за участю Міністерства транспорту України, Товариства сприяння обороні України.

Відповідальне за випуск - Управління професійних навчальних закладів Міністерства освіти України.

Видання типових навчального плану і програм підвищення кваліфікації водіїв на право керування автотранспортними засобами категорії "С" може здійснюватися лише за погодженням з Міністерством освіти України.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Типові навчальний план, програми призначені для підвищення кваліфікації водіїв на право керування автотранспортними засобами категорії "С".

Вони розроблені відповідно до Закону України "Про дорожній рух" з урахуванням вимог Положення про порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів і кваліфікаційних характеристик водіїв транспортних засобів.

Типові навчальний план і програми затверджені Міністерством освіти України, погоджені з Міністерством внутрішніх справ України і є документами, що визначають необхідний зміст навчання при підвищенні кваліфікації водіїв на право керування автотранспортними засобами категорії "С" в навчально-виховних закладах України усіх типів незалежно від їх статусу і належності для забезпечення рівня кваліфікації відповідно до державних вимог.

З метою розширення та зміцнення знань, умінь і навичок учнів, врахування досягнень науки, техніки, галузевих, регіональних та інших особливостей у процесі розробки своїх навчальних планів і програм, навчально-виховні заклади можуть доповнювати зазначені в типовому навчальному плані обов'язковий перелік предметів і кількість годин, відведених на вивчення окремих предметів, консультації, а також змінювати кількість годин, відведених на вивчення окремих тем типових програм, їх послідовність при умові повного виконання.

Порядок створення робочих навчальних планів і програм у навчально-виховних закладах передбачає:

1. Конкретизувати кваліфікаційну характеристику водія відповідного рівня кваліфікації, що містить вимоги до професії, опрацювавши докладно її розділи "повинен знати" та "повинен вміти".

2. Доповнити розділи "повинен знати" і "повинен вміти" змістом, що за висновками навчально-виховного закладу та підприємств - замовників кадрів більш відображає досягнення науки, техніки, специфіку конкретних галузей, виробництва та регіону і відповідає віковим, психофізіологічним особливостям учнів та освітньому рівню.

3. Відповідно до вимог доопрацьованої кваліфікаційної характеристики проаналізувати та скоректувати типові навчальний план і програми предметів, тобто перевірити наявність переліку предметів, а також у кожному предметі розділів і тем, що забезпечують формування знань і вмінь, передбачених кожним пунктом кваліфікаційної характеристики. При цьому не виключається поява нових навчальних предметів, передбачається при необхідності збільшення обсягу навчального часу на окремі предмети, консультації та збільшення або зменшення часу на розділи і теми.

4. За скоректованими програмами визначити обсяг навчального часу на кожний предмет, додати години на іспити, консультації і визначити загальний фонд навчального часу в годинах, який буде свідчити про термін навчання, необхідний для формування знань і вмінь, передбачених кваліфікаційною характеристикою.

5. Розподілити зміст усіх предметів на часову сітку /в тижнях/ і розмістити теми кожного предмета таким чином, щоб були дотримані етапність та послідовність при їх вивченні, необхідні міжпредметні та логічні зв'язки. При цьому необхідно витримати сумарне тижневе навчальне навантаження відповідно до вимог нормативних і навчально-методичних документів з професійної освіти.

6. Остаточно скоректувати навчальні програми і план.

Тривалість навчальної години з теоретичних і лабораторно-практичних занять становить 45 хвилин, а водіння автомобіля - 60 хвилин, ураховуючи час на заміну учнів, підведення підсумків заняття і заповнення документів.

Теоретичні заняття та лабораторно-практичні з предметів "Правила дорожнього руху" і "Основи безпеки руху й особливості керування вантажними автомобілями" проводяться викладачем.

Лабораторно-практичні заняття з будови і технічного обслуговування автомобіля проводяться з навчальною групою викладачем спільно з майстром виробничого навчання.

За період навчання учні повинні вивчити особливості будови і технічного обслуговування не менше одної марки вантажних автомобілів з карбюраторним і дизельним двигунами.

Практичне навчання водіння автомобіля проводиться в сітці навчального часу без відриву від інших занять у дні й години, передбачені розкладом.

Допускається також навчання учнів водіння автомобіля поза сіткою навчального часу.

Практичне навчання водіння автомобіля, роботи, пов'язані із щоденним технічним обслуговуванням транспортного засобу, здійснюються під керівництвом майстра виробничого навчання водіння індивідуально з кожним учнем. Як правило, протягом дня з одним учнем дозволяється відпрацьовувати на навчальному автомобілі не більше двох годин.

Під час виконання вправ з водіння автомобіля учень повинен за годину навчання проїжджати на автомобілі біля 20 км шляху. Для цього навчально-виховний заклад під час виконання навчальних вправ установлює на кожну з них, з урахуванням конкретних дорожніх умов, відповідний кілометраж пробігу автомобіля, визначає, крім вправи N 2, навчальні маршрути з метою повного виконання програми і погоджує їх з органами Державтоінспекції МВС України за місцем їх знаходження.

Контрольні перевірки водіння здійснюються особою, призначеною за наказом навчально-виховного закладу.

З метою забезпечення високої якості навчання при підвищенні кваліфікації водіїв на право керування автотранспортними засобами категорії "С" та повного виконання типових навчальних плану і програм пропонується широко використовувати прогресивні форми організації навчально-виховного процесу, сучасні засоби навчання.

Відгуки та побажання щодо удосконалення типових навчального плану і програм, пропозиції з розробки і втілення засобів навчання, необхідних для комплексного забезпечення навчального процесу та сприяння підвищення якості навчання і виховання учнів, просимо надсилати за адресою:

252135, м. Київ, проспект Перемоги, 10
Управління професійних навчальних закладів
Міністерства освіти України

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Водій автотранспортних засобів категорії "С" повинен вміти:

1. Керувати вантажними автомобілями, що відносяться до категорії "С".

2. Керувати спеціальним обладнанням, що встановлене на цих автомобілях.

3. Буксирувати причеп масою до 750 кг.

4. Заправляти автомобіль паливом, мастильними матеріалами та охолоджуючою рідиною.

5. Оформляти шляхові документи.

6. Перевіряти технічний стан автомобіля і приймати його перед виїздом на лінію, здавати автомобіль і ставити його на місце після повернення на підприємство.

7. Подавати автомобіль для завантаження і розвантаження. Контролювати правильність завантаження, розміщення та кріплення вантажів у кузові автомобіля.

8. Усувати виникаючі в процесі роботи автомобіля на лінії експлуатаційні несправності, що не вимагають розбирання його механізмів.

Водій автотранспортних засобів категорії "С" повинен знати:

1. Призначення, розташування, будову, принцип дії та обслуговування основних груп механізмів автотранспортних засобів категорії "С".

2. Правила дорожнього руху, основи керування і безпеки руху, правила /для водіїв/ технічної експлуатації автомобілів.

3. Правила перевезення різноманітних вантажів, головні показники роботи автомобілів, шляхи і заходи їх покращення та зниження собівартості перевезень.

4. Несправності, що виникли у процесі експлуатації автомобілів, причини та їх наслідки, способи їх виявлення та усунення.

5. Порядок проведення технічного обслуговування автомобілів і причепів, правила зберігання автомобілів у гаражах і на відкритих стоянках, правила обкатки автомобілів /нових та після капітального ремонту/, правила експлуатації акумуляторних батарей та автомобільних шин.

6. Вплив кліматичних умов на безпеку керування автомобілем, способи запобігання виникненню дорожньо-транспортних пригод.

7. Подання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод.

8. Правила оформлення первинних документів з обліку роботи автомобіля.

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВОДІЇВ НА ПРАВО КЕРУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ КАТЕГОРІЇ "С"

Предмети 

Кількість годин 

теоретичних 

лабораторно-
практичних 

практичного водіння 

всього 

Будова й експлуатація автомобілів 

80 

68 

  

148 

Правила дорожнього руху 

22 

10 

  

32 

Основи безпеки руху й особливості керування вантажними автомобілями 

34 

14 

  

48 

Водіння автомобіля 

  

  

15 

15 

Консультації 

  

  

Іспити у навчальному закладі 

12 

  

  

12 

Іспити в ДАІ 

  

  

Всього: 

160 

92 

15 

267 

Примітка: 

У навчально-виховному закладі проводяться іспити з предметів:

- "Будова й експлуатація автомобілів",

- "Правила дорожнього руху" і "Основи безпеки руху й особливості керування вантажними автомобілями",

- "Водіння автомобіля". 

ТИПОВІ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН І ПРОГРАМА ПРЕДМЕТА "БУДОВА Й ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОМОБІЛІВ"

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Номер теми 

Назва 

Кількість годин 

теоретичних 

лабораторно-практичних 

всього 

будови 

тех. обслугов. 

  

Розділ I. Будова і технічне обслуговування автомобілів 

  

  

  

  

1. 

Вступ. Загальна будова автомобілів 

2. 

Система технічного обслуговування і ремонту автомобілів. Діагностика технічного стану автомобілів 

3. 

Охорона і безпека праці під час технічного обслуговування і ремонту автомобілів та проведенні лабораторно-практичних занять 

4. 

Особливості будови двигунів /кривошипно-шатунних і газорозподільних механізмів, систем охолодження і змащення/ та їх технічне обслуговування 

16 

5. 

Особливості будови систем живлення двигунів та їх технічне обслуговування 

12 

24 

6. 

Особливості будови електрообладнання автомобілів і його технічне обслуговування 

12 

24 

7. 

Особливості будови силової передачі автомобілів та її технічне обслуговування 

16 

8. 

Особливості будови ходової частини автомобілів та її технічне обслуговування 

12 

9. 

Особливості будови рульового керування автомобілів і його технічне обслуговування 

12 

10. 

Особливості будови гальмових систем автомобілів та їх технічне обслуговування 

12 

24 

11. 

Особливості будови кузова і додаткового обладнання автомобілів та їх технічне обслуговування 

  

Розділ II. Основи організації експлуатації автомобілів 

  

  

  

  

12. 

Структура автотранспортних підприємств 

13. 

Основні показники роботи автомобілів 

14. 

Підготовка до роботи на лінії та первинний облік роботи автомобілів 

  

15. 

Організація перевезень вантажів. Диспетчерське управління роботою рухомого складу 

16. 

Безпека праці під час навантаження і розвантаження автомобілів 

17. 

Норми витрат пального, мастильних матеріалів та економічність автомобіля 

  

Всього: 

80 

34 

34 

148 

ПРОГРАМА

Розділ I. Будова і технічне обслуговування автомобілів

Тема 1. Вступ. Загальна будова автомобілів

Коротке ознайомлення з цілями предмета. Загальна будова автомобілів. Склад і призначення основних його груп і механізмів.

Коротка технічна характеристика автомобілів.

Тема 2. Система технічного обслуговування і ремонту автомобілів. Діагностика технічного стану автомобіля

Положення про технічне обслуговування і ремонт рухомого складу автомобільного транспорту. Види і періодичність технічного обслуговування. Види і методи проведення ремонту автомобілів. Види діагностики. Основні стенди, прилади та механізми для проведення діагностики технічного стану автомобілів. Місце діагностики в процесі технічного обслуговування автомобілів та її значення.

Тема 3. Охорона і безпека праці під час технічного обслуговування і ремонту автомобілів та проведення лабораторно-практичних занять

Правила безпеки праці під час проведення технічного обслуговування та ремонту. Вимоги до технічного стану автомобілів, що направляються на технічне обслуговування і ремонт. Правила безпеки під час пересування автомобілів на території підприємства і майстерні.

Робота з підйомними механізмами.

Безпека праці під час виконання робіт на автомобілях, вивішених на підйомниках. Оснащення постів аварійною сигналізацією.

Безпека праці під час знімання агрегатів, деталей та їх транспортуванні. Безпека праці під час виконання акумуляторних, зварювальних, мідницько-жерстяницьких і кузовних, вулканізаційних, шиномонтажних робіт, а також з використанням електрофікованого інструменту.

Безпека праці під час технічного обслуговування і ремонту автомобілів, двигуни яких працюють на стиснених і зріджених газах.

Організація та проведення лабораторно-практичних занять. Інструктаж з безпеки праці і пожежної безпеки під час лабораторно-практичних занять з будови та технічного обслуговування автомобілів.

Тема 4. Особливості будови двигунів /кривошипно-шатунних і газорозподільних механізмів, систем охолодження та змащення/ та їх технічне обслуговування

Особливості будови і технічна характеристика двигунів автомобілів. Особливості будови кривошипно-шатунного і газорозподільного механізмів. Компресія та її вимірювання. Підтяжка головки блоку циліндрів. Тепловий зазор, його величина. Регулювання теплового зазору.

Несправності механізмів двигуна. Ознаки, причини, наслідки несправностей роботи з технічного обслуговування механізмів двигуна.

Особливості будови системи охолодження двигунів автомобілів. Тепловий режим роботи двигуна. Термостати. Циркуляція охолоджуючої рідини при різних температурах двигуна. Привод вентилятора. Пусковий підігрівач. Його види і будова. Охолоджувальна рідина. Її види і властивості. Порядок заповнення і зливання охолоджувальної рідини.

Несправності системи охолодження. Ознаки, причини, наслідки несправностей. Роботи, що виконуються під час технічного обслуговування системи охолодження.

Особливості будови системи змащення. Шляхи циркулювання масла в двигуні. Вентиляція картера. Перевірка рівня масла в піддоні картера двигуна. Контролювання тиску масла. Масла для двигунів. Їх марки і властивості.

Несправності системи змащення двигуна. Ознаки, причини, наслідки несправностей. Роботи з технічного обслуговування системи змащення, періодичність їх виконання.

Лабораторно-практичні заняття з будови двигунів

Під час повного розбирання і складання двигуна детальніше ознайомитися з будовою та взаємодією деталей кривошипно-шатунного і газорозподільного механізмів, приладів системи охолодження та змащення. При цьому звернути увагу на правильне складання шатунів і поршнів, надіванні поршневих кілець і ставлення їх разом з поршнем у гільзи циліндрів, кріплення клапанів, встановлення по мітках шестерень газорозподільного механізму.

Зовні ознайомитися з будовою радіатора і його пробки, термостата, вентилятора та сорочки охолодження двигуна, а також масляного радіатора, деталей вентиляції картера, розташування головних масляних каналів, зливних пробок і заливної горловини.

Лабораторно-практичні заняття з технічного обслуговування двигунів

Перевірка технічного стану двигуна: заміри компресії в циліндрах двигуна, кріплення головки блоку циліндрів і двигуна. Перевірка і регулювання теплових зазорів газорозподільного механізму.

Перевірка технічного стану систем охолодження і змащення. Перевірка герметичності систем. Регулювання привода жалюзі. Перевірка роботи термостата. Перевірка і регулювання натягу пасів привода вентилятора і рідинного насоса. Видалення накипу і промивання системи охолодження. Заміна масла і фільтруючих елементів системи змащення. Промивання відцентрового фільтра. Очищення і промивання деталей системи вентиляції картера двигуна. Користування системою підігрівання двигуна. Перевірка роботи датчиків і показників температури охолоджуючої рідини і тиску масла.

Тема 5. Особливості будови систем живлення двигунів та їх технічне обслуговування

Особливості будови і принцип дії приладів системи живлення карбюраторного двигуна. Особливості будови карбюраторів. Вплив рівня палива у поплавцевій камері карбюратора на роботу й економічність двигуна. Регулювання рівня палива і системи холостого ходу карбюратора. Прогресивні способи утворення паливної суміші /завихрювальні впускні паливопроводи, плівкове розташування палива в камері згоряння, впорскування палива, турбонаддув/.

Несправності системи живлення карбюраторного двигуна. Ознаки, причини, наслідки несправностей. Роботи з технічного обслуговування системи живлення.

Особливості будови системи живлення дизельного двигуна. Паливний насос високого тиску, форсунки, паливні фільтри. Турбонаддув. Робота привода подачі палива і зупинки дизельного двигуна.

Несправності системи живлення дизельного двигуна. Ознаки, причини, наслідки несправностей. Роботи з технічного обслуговування системи живлення.

Особливості будови і принцип дії приладів газобалонної установки. Наповнення балонів зрідженим і стисненим газами.

Несправності приладів і з'єднань газобалонної установки. Ознаки, причини, наслідки несправностей. Роботи з технічного обслуговування газобалонної установки.

Безпека праці і пожежна безпека під час технічного обслуговування системи живлення.

Лабораторно-практичні заняття з будови системи живлення двигунів

Під час розбирання і складання детальніше ознайомитися з будовою карбюратора, карбюраторів-змішувачів, електромагнітних клапанів, паливного насоса високого тиску, паливопідкачувальних насосів, форсунок, редукторів високого та низького тиску газобалонних установок, фільтрів очистки палива. Зовнішнім оглядом поглибити вивчення паливних баків і балонів газобалонних установок, паливопроводів, впускних і випускних трубопроводів, глушителів, підігрівача та випарювальника газу, вентилів. 

Лабораторно-практичні заняття з технічного обслуговування системи живлення двигунів

Перевірка технічного стану і кріплення приладів системи живлення карбюраторного і дизельного двигунів /герметичність системи, рівень CO і задимленості у відпрацьованих газах/. Перевірка і регулювання рівня палива в поплавцевій камері карбюратора. Перевірка стану паливопідкачуючого насоса. Продування жиклерів з частковим розбиранням карбюратора. Регулювання карбюратора. Злив відстою, промивання та очищення паливних фільтрів. Очищення або заміна фільтруючого елемента повітряного фільтра і заміна масла.

Прокачування системи живлення дизельного двигуна для видалення з неї повітря і заповнення паливом. Перевірка роботи, регулювання та змащення приводів керування подачі палива і зупинки двигуна. Зняття, перевірка, регулювання на стенді та установка по мітках паливного насоса високого тиску. Перевірка і установка кута випередження впорскування палива в циліндри двигуна. Перевірка і регулювання форсунок. Регулювання паливного насоса високого тиску на мінімальні оберти колінчастого вала.

Перевірка технічного стану і кріплення приладів та паливопроводів газобалонної установки. Очищення і промивання паливних і повітряного фільтрів. Регулювання газового змішувача та карбюратора-змішувача на мінімальні оберти колінчастого вала двигуна. Переведення роботи двигуна з бензину на газ і навпаки.

Тема 6. Особливості будови електрообладнання автомобілів і його технічне обслуговування

Джерела електричного струму. Акумуляторні батареї та їх загальна будова. Підготовка акумуляторної батареї до експлуатації. Вимикач маси акумуляторної батареї. Генераторні установки /генератор змінної напруги, випрямляч, реле-регулятор/, їх призначення, будова і принцип дії.

Несправності джерел електричного струму. Ознаки, причини і наслідки несправностей. Роботи з технічного обслуговування і джерел електричного струму.

Система запалювання. Призначення, будова і принцип дії її приладів. Перевірка та регулювання зазорів між контактами переривника-розподільника та електродами свічок запалювання. Особливості будови приладів транзисторної системи запалювання. Порядок установлювання запалювання на двигуні.

Прилади пуску двигуна. Призначення, будова і принцип дії стартера. Правила користування стартером.

Призначення і будова контрольно-вимірювальних приладів. Прилади освітлення і сигналізації, додаткового обладнання автомобілів. Схеми електрообладнання.

Несправності системи запалювання, пуску двигуна та іншого електрообладнання. Ознаки, причини, наслідки несправностей. Роботи з технічного обслуговування системи запалювання, пуску двигуна та іншого електрообладнання автомобілів.

Лабораторно-практичні заняття з будови електрообладнання

Під час розбирання та складання детальніше ознайомитися з будовою переривника-розподільника, регуляторів випередження запалювання, октан-коректора, генератора, стартера, звукового сигналу. Частковим розбиранням і оглядом зовні поглибити знання з будови акумуляторної батареї, реле-регулятора, котушки запалювання, свічок запалювання, транзисторної системи запалювання, реле стартера, реле сигналів і контрольно-вимірювальних приладів, приладів систем освітлення та сигналізації.

Лабораторно-практичні заняття з технічного обслуговування електрообладнання

Перевірка технічного стану і кріплення приладів системи електрообладнання.

Перевірка рівня і густини електроліту. Доливання дистильованої води та електроліту. Перевірка ступеня розрядженості акумулятора.

Регулювання натягу паса привода генератора. Очищення клем генераторної установки.

Перевірка наявності струму низької та високої напруги системи запалювання. Знаходження несправної свічки запалювання. Регулювання зазору між електродами свічок запалювання. Перевірка, зачищення та регулювання зазору між контактами переривника системи запалювання. Перевірка дії котушки запалювання, додаткових опорів, конденсатора, замка запалювання та контактно-транзисторних і транзисторних блоків. Очистка їх від бруду, зачистка клем і з'єднань.

Перевірка дії приладів системи пуску двигуна, приладів освітлення і сигналізації, контролю і захисту додаткових приладів. Очистка їх від бруду, зачистка клем і з'єднань.

Тема 7. Особливості будови силової передачі автомобілів та її технічне обслуговування

Загальна схема трансмісії автомобілів. Будова механізмів зчеплення та їх приводів. Будова підсилювача виключання зчеплення, принцип його дії.

Особливості будови ступінчастої коробки передач. Десятиступінчаста коробка передач. Дільник передач і принцип його дії. Привод механічної коробки передач.

Особливості будови карданної та головної передач. Міжосьовий диференціал, його будова і принцип дії.

Несправності трансмісії автомобілів. Ознаки, причини, наслідки несправностей. Роботи з технічного обслуговування механізму зчеплення, коробки передач, карданної та головної передач.

Лабораторно-практичні заняття з будови силової передачі

Під час розбирання та складання детальніше ознайомитися з будовою механізмів зчеплення та їх приводом, коробок передач і механізмів переключання передач, карданної передачі, подвійної головної передачі, міжосьовим диференціалом, колісним диференціалом та півосями.

Лабораторно-практичні заняття з технічного обслуговування силової передачі

Перевірка технічного стану і кріплення агрегатів трансмісії. Регулювання вільного ходу педалі механізму зчеплення. Видалення повітря з гідравлічного привода зчеплення. Перевірка рівня, доливання масла в картери агрегатів трансмісії, заміна масла. Змащення деталей привода коробок передач і карданної передачі.

Тема 8. Особливості будови ходової частини автомобілів та її технічне обслуговування

Особливості будови підвісок, амортизаторів, ведучих і керованих мостів. Стабілізація керованих коліс. Кути установки коліс. Вплив розвалу й збіжності керованих коліс на безпеку руху та терміни експлуатації шин.

Особливості будови коліс і шин. Балансування шин. Схеми переставлення коліс. Норми тиску повітря в шинах.

Несправності підвісок, амортизаторів, коліс і шин. Ознаки, причини, наслідки несправностей. Роботи з технічного обслуговування ходової частини.

Лабораторно-практичні заняття з будови ходової частини

Перевірка стану та кріплення до рами підвісок, амортизаторів, переднього і заднього мостів, шкворневих з'єднань, підшипників маточин коліс, шин.

Регулювання збіжності коліс. Демонтаж, монтаж шин та їх накачування. Безпека праці під час накачування шин. Змащування тертьової поверхні деталей ходової частини.

Тема 9. Особливості будови рульового керування автомобілів і його технічне обслуговування

Особливості будови рульових механізмів і рульових приводів автомобілів. Рульова трапеція. Підсилювач рульового керування. Особливості будови насоса підсилювача, принцип дії.

Несправності рульових механізмів і рульових приводів. Ознаки, причини, наслідки несправностей. Роботи з технічного обслуговування рульових механізмів, рульових приводів і підсилювача рульового керування.

Лабораторно-практичні заняття з будови рульового керування

Під час розбирання та складання детальніше ознайомитися з будовою рульових механізмів, вузлів і деталей гідравлічного підсилювача рульового керування, рульового привода.

Лабораторно-практичні заняття з технічного обслуговування рульового керування

Перевірка технічного стану, кріплення та дії рульового керування. Перевірка і регулювання вільного ходу рульового колеса, люфтів шарнірних з'єднань. Заміна зношених деталей. Змащування шарнірних з'єднань. Перевірка рівня масла в бачку насоса гідропідсилювача рульового керування, доливання та заміна масла, видалення повітря із гідросистеми підсилювача. Перевірка і регулювання натягу паса привода насоса гідропідсилювача.

Тема 10. Особливості будови гальмових систем автомобілів та їх технічне обслуговування

Особливості будови гальмових систем автомобілів з пневматичним приводом. Будова і принцип дії гальмової камери з пружинним енергоакумулятором. Особливості конструкції та принцип дії приладів багатоконтурних гальмових систем. Стоянкові гальмові системи.

Несправності гальмових систем. Ознаки, причини, наслідки несправностей. Експлуатаційні регулювання гальмових систем. Роботи з технічного обслуговування гальмових систем.

Лабораторно-практичні заняття з будови гальмових систем

Під час розбирання і складання детальніше ознайомитися з будовою приладів гальмових приводів, гальмових механізмів, стоянкових гальм, компресора.

Лабораторно-практичні заняття з технічного обслуговування гальмових систем

Перевірка технічного стану, кріплення та дії приладів робочих гальмових систем з гідравлічним і пневматичним приводом, стоянкових гальмових систем.

Регулювання вільного ходу педалі привода гальмової системи. Експлуатаційне регулювання гальмових механізмів та їх приводів.

Перевірка герметичності гідравлічного і пневматичного привода гальм. Перевірка дії гальмового крана, захисних клапанів, регулятора тиску повітря і гальмових сил, гальмових камер.

Регулювання натягу паса привода компресора. Очистки і промивання фільтра регулятора тиску повітря, видалення конденсату з повітряних балонів.

Перевірка і доливання рідини в прилад запобігання заморожування конденсату.

Мащення шарнірних з'єднань.

Тема 11. Особливості будови кузова і додаткового обладнання автомобілів та їх технічне обслуговування

Особливості будови кузова автомобілів. Склопідйомники, склоочисники і склообмивачі. Опалення та система вентиляції кабіни. Вантажопідйомний борт автомобіля та його привод. Особливості будови кузова автосамоскида. Керування підйомним механізмом автосамоскида. Автомобільна лебідка.

Несправності кузова і додаткового обладнання.

Технічне обслуговування кузова і додаткового обладнання.

Розділ II. Основи організації експлуатації автомобілів

Тема 12. Структура автотранспортних підприємств

Призначення і структура автотранспортних підприємств. Основні функції служб і відділів автотранспортного підприємства.

Тема 13. Основні показники роботи автомобілів

Техніко-експлуатаційні показники роботи автомобілів. Залежність продуктивності праці водія від вантажопідйомності рухомого складу. Коефіцієнт використання пробігу. Коефіцієнт використання вантажопідйомності. Технічна швидкість автомобіля, експлуатаційна швидкість.

Рентабельність автомобільних перевезень, шляхи її підвищення.

Тема 14. Підготовка до роботи на лінії та первинний облік роботи автомобілів

Денне завдання водію автомобіля. Ознайомлення водія з умовами роботи на робочий день. Отримання дорожнього листа. Перевірка технічного стану і укомплектованості автомобіля.

Отримання інвентарю і додаткового обладнання, необхідного для роботи на лінії.

Заправка автомобіля паливом.

Заповнення дорожнього листа.

Отримання вантажо-транспортних документів на вантаж.

Здавання дорожнього листа і вантажо-транспортних документів.

Тема 15. Організація перевезень вантажів. Диспетчерське управління роботою рухового складу

Класифікація вантажів у залежності від ступеня використання вантажопідйомності, способу навантаження та умов перевезення. Маркірування вантажів. Тара для вантажів. Кріплення вантажів.

Централізовані перевезення вантажів.

Мета і завдання диспетчерського управління роботою рухомого складу. Види диспетчерського управління. Випускання автомобілів на лінію та приймання їх при поверненні в АТП. Контролювання роботи, переведення автомобілів на інші роботи. Підміна несправних автомобілів на лінії. Види диспетчерського зв'язку з водіями.

Тема 16. Безпека праці під час навантаження і розвантаження автомобілів

Загальні положення безпеки праці під час навантаження і розвантаження вантажів. Встановлення автомобіля під завантаження-розвантаження. Навантаження-розвантаження за допомогою підйомників та кранів. Безпека праці при виконанні такелажних і стропальних робіт та користуванні підйомними механізмами. Робота самоскидів з екскаватором, навантажувачами та бункерами.

Особливості безпеки праці під час використання автомобілеперекидачів.

Безпека праці під час перевезення контейнерів, небезпечних вантажів.

Тема 17. Норми витрат палива, мастильних матеріалів і економічність автомобіля

Норми витрат палива. Особливості нормування витрат палива для автомобілів при різних формах обліку та умов експлуатації.

Норми витрат мастильних матеріалів. Облік витрат палива і мастильних матеріалів.

Паливна економічність автомобіля. Аналіз економічності двигунів з різними видами палива та робочим процесом.

Вплив на екологічну безпеку й економічність автомобіля його технічного стану, залежного від якісного, в повному обсязі та своєчасного проведення технічного обслуговування.

Шляхи підвищення паливної економічності автомобіля. Прийоми і техніка економічного водіння автомобіля.

ТИПОВІ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН І ПРОГРАМА ПРЕДМЕТА "ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ"

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Номер теми 

Назва 

Кількість годин 

теоретичних 

лабораторно-
практичних 

всього 

  

Розділ I. Загальні положення, терміни та визначення, обов'язки й права учасників дорожнього руху 

  

  

  

1. 

Загальні положення, терміни та визначення 

2. 

Обов'язки і права водіїв транспортних засобів, пішоходів та пасажирів 

  

Розділ II. Регулювання дорожнього руху 

  

  

  

3. 

Дорожні знаки та їх характеристика. 

4. 

Дорожня розмітка й обладнання та їх характеристика 

5. 

Регулювання дорожнього руху за допомогою світлофорів і сигналів регулювальника 

  

Розділ III. Рух, зупинка і стоянка транспортних засобів 

  

  

  

6. 

Порядок руху, зупинка і стоянка транспортних засобів 

7. 

Проїзд перехресть 

  

Лабораторно-практичні заняття /теми 1 - 7/ 

  

Розділ IV. Особливі умови руху 

  

  

  

8. 

Проїзд пішохідних переходів, зупинок маршрутних транспортних засобів і залізничних переїздів. Переваги маршрутних транспортних засобів 

9. 

Особливі умови руху 

10. 

Перевезення людей та вантажу 

  

Розділ V. Інші вимоги правил дорожнього руху 

  

  

  

11. 

Номерні та розпізнавальні знаки. Технічний стан і обладнання транспортних засобів 

12. 

Окремі питання організації дорожнього руху, що потребують узгодження з Державтоінспекцією 

  

Лабораторно-практичні заняття /теми 8 - 12/ 

  

Всього: 

22 

10 

32 

ПРОГРАМА

Розділ I. Загальні положення, терміни та визначення, обов'язки і права учасників дорожнього руху

Тема 1. Загальні положення, терміни та визначення

Правила дорожнього руху та їх значення в забезпеченні порядку і безпеки дорожнього руху.

Загальні положення правил дорожнього руху. Терміни та визначення.

Тема 2. Обов'язки та права водіїв транспортних засобів, пішоходів і пасажирів

Загальні обов'язки і права водіїв. Права і обов'язки водіїв транспортних засобів із спеціальними сигналами.

Обов'язки та права пішоходів і пасажирів.

Розділ II. Регулювання дорожнього руху

Тема 3. Дорожні знаки та їх характеристика

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі організації дорожнього руху. Класифікація знаків. Назва знаків та їх вимоги до водія. Правила встановлення знаків та зона їх дії.

Особливості застосування тимчасових знаків.

Тема 4. Дорожня розмітка й обладнання та їх характеристика

Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації дорожнього руху. Класифікація розмітки. Призначення й умови застосування кожного виду розмітки.

Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання дорожнього руху.

Дії водіїв відповідно до вимог дорожньої розмітки та дорожнього обладнання.

Тема 5. Регулювання дорожнього руху за допомогою світлофорів і сигналів регулювальника

Типи світлофорів. Значення кожного сигналу світлофора. Організація дорожнього руху за допомогою світлофорів.

Сигнали регулювальника. Значення кожного сигналу регулювальника для учасників дорожнього руху.

Дії водіїв та пішоходів на сигнали світлофора і регулювальника у випадках, коли на перехресті значення сигналу світлофора, регулювальника суперечать одне одному.

Розділ III. Рух, зупинка і стоянка транспортних засобів

Тема 6. Порядок руху, зупинка і стоянка транспортних засобів

Попереджувальні сигнали, їх види, призначення і правила користування ними.

Початок руху, зміна напрямку руху, маневрування. Вимоги щодо розташування транспортних засобів на проїзній частині поза населеними пунктами і в населених пунктах.

Швидкість руху, дистанція та інтервал.

Зустрічний роз'їзд і обгін.

Правила виконання зупинки і стоянки. Вимоги до водія при вимушеній зупинці і стоянці.

Небезпечні наслідки порушення правил користування попереджувальними сигналами, початку руху і маневрування, перевищення швидкості руху і недотримання безпечної дистанції та інтервалу, правил обгону, зустрічного роз'їзду, зупинки і стоянки транспортних засобів.

Тема 7. Проїзд перехресть

Види перехресть. Правила проїзду перехресть. Проїзд регульованих і нерегульованих перехресть.

Небезпечні наслідки порушення правил проїзду перехресть.

Лабораторно-практичні заняття /теми 1 - 7/

Практичне удосконалення вміння керуватися дорожніми знаками, розміткою, сигналами світлофора і регулювальника.

Формування навичок правильної орієнтації, оцінки ситуації та прогнозування її розвитку під час проїзду перехресть.

Розгляд типових дорожньо-транспортних ситуацій проїзду перехресть з використанням технічних засобів, макетів і стендів. Розв'язування комплексних завдань з програмованого навчального матеріалу.

Розділ IV. Особливі умови руху

Тема 8. Проїзд пішохідних переходів, зупинок маршрутних транспортних засобів і залізничних переїздів. Переваги маршрутних транспортних засобів

Порядок руху через пішохідні переходи і повз зупинки маршрутних транспортних засобів.

Вимоги правил безпеки і порядок руху транспортних засобів через залізничні переїзди.

Переваги маршрутних транспортних засобів. Рух на дорогах, позначених знаками 5.8 і 5.11 Правил дорожнього руху.

Небезпечні наслідки порушень правил руху через пішохідні переходи, залізничні переїзди і повз зупинки маршрутних транспортних засобів.

Тема 9. Особливі умови руху

Правила користування зовнішніми світловими приладами.

Умови і порядок буксирування механічних транспортних засобів.

Особливості перевезення людей при буксируванні механічних транспортних засобів.

Навчальна їзда.

Вимоги правил до руху транспортних засобів в організованій колоні.

Особливості руху в житловій зоні.

Вимоги правил руху на автомагістралях і дорогах для автомобілів, на гірських дорогах і крутих спусках.

Вимоги до водіїв і транспортних засобів, що прибувають і перебувають у міжнародному русі на території України, а також, що виїжджають з України.

Небезпечні наслідки порушення правил користування зовнішніми світловими приладами, правил буксирування механічних транспортних засобів та навчальної їзди, правил руху на автомагістралі, на дорогах для автомобілів, руху в організованій колоні, на гірських дорогах і крутих спусках.

Тема 10. Перевезення людей та вантажу

Умови перевезення людей. Вимоги до водіїв і транспортних засобів, призначених для перевезення людей. Перевезення дітей.

Правила розподілу, розміщення, закріплення та позначення вантажів при їх перевезенні. Умови перевезення вантажу.

Небезпечні наслідки порушення правил перевезення людей та вантажу.

Розділ V. Інші вимоги Правил дорожнього руху

Тема 11. Номерні та розпізнавальні знаки, написи і позначення. Технічний стан і обладнання транспортних засобів

Вимоги правил щодо реєстрування /перереєстрування/ транспортних засобів, номерних знаків, написів і позначень.

Вимоги до технічного стану та обладнання транспортних засобів. Несправності, під час яких водій повинен вжити заходи для їх усунення, а якщо це зробити неможливо - рухатися до місця стоянки або ремонту.

Несправності, під час яких подальший рух транспортних засобів заборонено.

Небезпечні наслідки порушення вимог до технічного стану та обладнання транспортних засобів.

Тема 12. Окремі питання організації дорожнього руху, що потребують узгодження з Державтоінспекцією

Вимоги правил, що стосуються питань організації дорожнього руху, які вимагають узгодження з Державтоінспекцією.

Лабораторно-практичні заняття /теми 8 - 12/

Розгляд типових дорожньо-транспортних ситуацій з використанням технічних засобів, макетів, стендів і програмних навчальних матеріалів, для відпрацювання матеріалу, викладеного в темах 8 - 12.

Розв'язування комплексних завдань з програмованого навчального матеріалу.

ТИПОВІ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН І ПРОГРАМА ПРЕДМЕТА "ОСНОВИ БЕЗПЕКИ РУХУ Й ОСОБЛИВОСТІ КЕРУВАННЯ ВАНТАЖНИМИ АВТОМОБІЛЯМИ"

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Номер теми 

Назва 

Кількість годин 

теоретичних 

лабораторно-
практичних 

всього 

  

Розділ I. Основи безпеки руху 

  

  

  

1. 

Дорожньо-транспортні пригоди, їх причини та відповідальність водіїв за порушення правил дорожнього руху, автотранспортні злочини, нанесення збитків 

2. 

Психофізіологічні особливості праці водія автомобіля 

3. 

Експлуатаційні властивості автомобілів та їх вплив на безпеку руху 

4. 

Елементи автомобільних доріг та їх вплив на безпеку руху 

  

Розділ II. Особливості керування автомобілем 

  

  

  

5. 

Удосконалення майстерності водіння автомобіля 

10 

12 

6. 

Особливості керування автомобілем за складних метеорологічних умов 

  

7. 

Особливості керування автомобілем у гірських і пересічних місцевостях 

8. 

Особливості керування автомобілем на дорогах з великою інтенсивністю руху 

9. 

Прийоми і техніка економічного водіння автомобіля 

10. 

Прийоми безпечного керування автомобілем під час різних дорожньо-транспортних ситуацій з підвищеною небезпекою 

  

Розділ III. Перша допомога потерпілим 

  

  

  

11. 

Стан, небезпечний для життя 

12. 

Послідовність дій у поданні допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод 

  

Всього: 

34 

14 

48 

Примітка: 

Лабораторно-практичні заняття з теми 5 виконуються на автотренажерах або на автомобілях з вивішеними передніми колесами перед початком водіння автомобіля. 

ПРОГРАМА

Тема 1. Дорожньо-транспортні пригоди, їх причини та відповідальність водіїв за порушення правил дорожнього руху, автотранспортні злочини, нанесення збитків

Поняття про дорожньо-транспортні пригоди, їх класифікація. Статистика дорожньо-транспортних пригод. Розподіл пригод за змінами пори року, днями тижня, часу доби, категоріями доріг, видами транспортних засобів. Особливості аварійності в містах, на дорогах поза населеними пунктами. Стан дорожньо-транспортної дисципліни і заходи її зміцнення /використати матеріали місцевих органів ДАІ/.

Види порушень правил дорожнього руху та адміністративна відповідальність за них згідно із законодавством України. Порядок оскарження постанов про адміністративне стягнення.

Види автотранспортних злочинів, їх загальна характеристика: порушення правил безпеки руху й експлуатації транспортних засобів особами в стані сп'яніння, дозвіл на експлуатацію технічно несправних транспортних засобів, угон транспортних засобів.

Кримінально-правові наслідки за вчинені автотранспортні злочини.

Значення і основа для матеріальної відповідальності. Поняття шкоди, протиправності, причинного зв'язку і вини в дорожньо-транспортній пригоді. Відшкодування збитків, які виникли під час аварії.

Тема 2. Психофізіологічні особливості праці водія автомобіля

Психофізіологічні якості водія: відчуття і сприймання, мислення і пам'ять, підготовленість і моральна стабільність, емоційна стійкість і витривалість, самовладання, працездатність, майстерність, освіта, стаж роботи і вік - в системі "водій - автомобіль - середовище руху".

Виробничі фактори, які впливають на працездатність водія автомобіля, вплив мікроклімату і стану робочого місця.

Вплив взаємовідносин у колективі підприємства на психічний стан водія. Вплив режиму праці і відпочинку водія на безпеку руху.

Дія алкоголю, наркотиків, нікотину і медикаментів на психофізіологічний стан водія.

Тема 3. Експлуатаційні властивості автомобілів та їх вплив на безпеку руху

Конструктивна безпека автомобіля: активна, пасивна, післяаварійна.

Сили, що діють на автомобіль під час прямолінійного руху. Центр ваги і його вплив на стійкість автомобіля на поворотах, підйомах, спусках. Сили опору котіння і підйому. Зчеплення коліс автомобіля з дорогою. Сили інерції. Сили тяги. Швидкість і прискорення. Зміна величини коефіцієнта зчеплення коліс автомобіля з покриттям доріг в залежності від кліматичних умов, стану шин і доріг, швидкості руху. Сили, що діють на автомобіль під час гальмування. Зупиночний і гальмовий шлях.

Керованість автомобіля. Причина заносу автомобіля і виведення його із занесення.

Проходимість автомобіля. Вплив вантажу на положення центра ваги автомобіля і його стійкість.

Небезпечні наслідки перевантаження автомобіля.

Тема 4. Елементи автомобільних доріг та їх вплив на безпеку руху

Класифікація автомобільних доріг. Основні елементи автомобільних доріг та їх характеристика. Обладнання доріг засобами регулювання дорожнього руху, освітлення, схемами руху транспортних засобів.

Небезпечні ділянки автомобільних доріг: звуження проїзної частини, свіжовкладене покриття /смоляне, гравійне/ дороги, спуски, підйоми, під'їзди до мостів і залізничних переїздів, небезпечні повороти, перехрестя на одному і на різних рівнях, їх вплив на безпеку руху.

Аналіз дорожньо-транспортних пригод на небезпечних ділянках доріг.

Тема 5. Удосконалення майстерності водіння автомобіля

Посадка до робочого місця водія, регулювання сидіння, дзеркал заднього виду, положення рук водія на рульовому колесі.

Удосконалення навичок виконання вправ з швидкісного рулювання рульовим колесом: "маятник" - лівою рукою, "маятник" - правою рукою, "маятник" - поперемінно лівою і правою руками почергово з схресним перехватом; одноколовий поворот - вирівнювання рульового колеса двома руками вліво, вправо; колові повороти рульового колеса вліво, вправо, двома руками з схресним перехватом на боковому секторі рульового колеса; "перекат" в нижньому секторі рульового колеса через долоню, через тильну сторону кисті; коловий поворот - вирівнювання рульового колеса почергово вліво, вправо, лівою, правою і двома руками з схресним перехватом.

Удосконалення навичок виконання вправ з швидкісного рулювання рульовим колесом з метою:

- стабілізації автомобіля під час занесення малої амплітуди;

- стабілізації автомобіля під час занесення середньої амплітуди;

- стабілізації автомобіля під час критичного занесення;

- стабілізації автомобіля під час екстреного занесення;

- стабілізації автомобіля під час ритмічного занесення автомобіля.

Оцінка швидкості рулювання рульовим колесом методом тестування на автомобілі з вивішеними передніми колесами.

Примітка: 

вправи теми виконуються як лабораторно-практичні заняття на автотренажерах або на автомобілях з вивішеними передніми колесами. 

Тема 6. Особливості керування автомобілем за складних метеорологічних умов

Ознаки небезпечних гідрометеорологічних явищ та їх оцінка з точки зору безпеки руху.

Особливості та прийоми керування автомобілем за різними метеорологічними умовами: під час снігопадів, хуртовини, ожеледиць, зливі, густому тумані, пилових буранів, а також за таких же метеорологічних умов, але в темну пору доби на дорогах у населених і поза населених пунктів /рушання з місця зупинки чи стоянки, вибір оптимальної швидкості і дистанції та інтервалу, виведення автомобіля із занесення, гальмування тощо/.

Характерні помилки водіїв під час керування автомобілем у складних метеорологічних умовах.

Тема 7. Особливості керування автомобілем на дорогах у гірській і пересічній місцевостях

Особливості роботи двигуна, механізмів і систем на великій висоті і підготовка до цього автомобіля.

Особливості та прийоми керування автомобілем на дорогах у гірських і пересічних місцевостях /на затяжних підйомах і спусках, небезпечних поворотах, недостатній видимості та темної пори доби, в різних метеорологічних умовах/.

Подолання мінімальних радіусів поворотів, особливості зустрічного роз'їзду на дорогах у гірській місцевості, рух на перевалах, слизьких підйомах і спусках, зупинки на вузьких ділянках доріг, проїзд мостів, плотин.

Випадки, під час яких рух автомобільного транспорту не дозволяється /густий туман, сніжні заноси, ожеледі, зсування лавин тощо/.

Характерні помилки водіїв під час керування автомобілем на дорогах у гірських і пересічних місцевостях.

Тема 8. Особливості керування автомобілем на дорогах з великою інтенсивністю руху

Специфічні умови автомобільних маршрутів /характер перехресть, поворотів, пішохідних переходів, профілю дороги і т. п./ і прогнозування можливих змін дорожніх обставин.

Рух у транспортному потоці. Вибір оптимальної швидкості руху, дистанції та інтервалу. Маневрування на дорозі.

Особливості керування автомобілем у місцях можливого виходу на дорогу дітей, під час руху повз нерухомих перепон, зупинок маршрутних транспортних засобів, на дорогах з трамвайною колією.

Прийоми водіння автомобіля на небезпечних поворотах, перехрестях, майданах, під час зустрічного роз'їзду, випередженні, обгоні.

Особливості керування автомобілем у залежності від виду покриття дороги: рух на грунтових дорогах, дорогах з нерівною поверхнею, глибокими коліями.

Характерні помилки водіїв під час керування автомобілем на дорогах з великою інтенсивністю руху.

Тема 9. Прийоми і техніка економічного водіння автомобіля

Причини підвищеної витрати пального і забруднення навколишнього середовища.

Фактори, від яких залежить ефективне та економічне використання палива. Вплив атмосферних умов на витрати палива. Підтримання роботи двигуна в режимі, що відповідає найменшій витраті пального на місці та під час руху. Вибір раціональних прийомів керування автомобілем /повільне рушання з місця, енергійний розгін, включення передачі, використання накату/ в залежності від конкретних дорожніх умов /підйоми, спуски, повороти, під'їзд до перехресть, залізничних переїздів тощо/.

Роль водія в економії палива і мастильних матеріалів.

Тема 10. Прийоми безпечного керування автомобілем під час різних дорожньо-транспортних ситуацій з підвищеною небезпекою

Дорожньо-транспортні ситуації, стадії їх розвитку.

Передбачення розвитку дорожньо-транспортних ситуацій. Ситуаційний аналіз можливих дорожньо-транспортних пригод у залежності від поведінки інших водіїв і учасників дорожнього руху.

Прийоми керування автомобілем, що забезпечують безпечний рух на мостах, у тунелях, на вузьких та інших небезпечних ділянках дороги. Рух в умовах недостатньої видимості та в темну пору доби.

Прийоми переривчастого і ступінчастого гальмування при різних коефіцієнтах зчеплення коліс автомобіля з дорогою. Прийоми стабілізації автомобіля під час занесення малої та середньої амплітуди, під час критичного, екстреного і ритмічного занесення.

Особливості керування автомобілем за різних дорожніх і кліматичних умов /дощ, ожеледь, снігопад, туман і т. п./, під час зустрічних роз'їздах на вузьких дорогах і в темну пору доби.

Тема 11. Стан, небезпечний для життя

Кровотеча, її види і ознаки. Інфекція, асептика та антисептика. Зупинка серця. Ознаки. Причини. Сонячний і тепловий удари. Ознаки. Причини. Отруєння газами. Ознаки. Причини.

Тема 12. Послідовність дій у поданні допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод

Лабораторно-практичні заняття

Визначення травмуючого фактору і відпрацювання техніки вивільнення потерпілого із транспортного засобу. Подання першої допомоги. Виготовлення із підручних засобів пристроїв для перенесення потерпілого на руках і завантаження його в різні види транспортних засобів.

Правила і засоби перенесення потерпілого. Правила і способи транспортування потерпілого різними видами транспортних засобів.

ТИПОВІ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН І ПРОГРАМА ПРЕДМЕТА "ВОДІННЯ АВТОМОБІЛЯ"

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Номер теми 

Назва 

Термін виконання 

1. 

Підготовка до виїзду. Прийоми керування автомобілем  

1 год. 

2. 

Маневрування в обмеженому просторі  

2 год. 

3. 

Водіння автомобіля дорогами з малою інтенсивністю руху. Прийоми економічного водіння автомобіля  

3 /1/ год. 

4. 

Водіння автомобіля дорогами з великою інтенсивністю руху  

6 /1/ год. 30 хв. 

5. 

Водіння автомобіля в складних дорожніх умовах  

2 год. 

6. 

Контрольна перевірка  

15 хв. 

7. 

Іспити в ДАІ  

15 хв. 

  

Всього:  

15 год. 

Примітки: 

1. Заняття проводяться на вантажних автомобілях категорії "С".

2. Заняття по темі 2 повинні виконуватися на автодромі /закритому майданчику/.

3. В дужках зазначені, зокрема, години навчання за темної пори доби. 

ПРОГРАМА

Тема 1. Підготовка до виїзду. Прийоми керування автомобілем

Ознайомлення з органами керування, сигналізації та контрольними приладами. Контрольний огляд технічного стану автомобіля перед виїздом на лінію. Посадка до робочого місця водія, регулювання сидіння, дзеркал заднього виду.

Практичне виконання вправ на автомобілі перед виїздом на лінію із швидкісного рулювання рульовим колесом з метою:

- стабілізації автомобіля під час занесення малої амплітуди;

- стабілізації автомобіля під час занесення середньої амплітуди;

- стабілізації автомобіля під час критичного занесення;

- стабілізації автомобіля під час екстреного занесення;

- стабілізації автомобіля під час ритмічного занесення.

Підготовка і пуск двигуна автомобіля. Рушання з місця, розгін, послідовне переключання передач у висхідному і нисхідному порядках. Прийоми повільного гальмування, зупинка автомобіля. Заправка автомобіля паливом. Користування органами керування, допоміжними приладами і устаткуванням.

Тема 2. Маневрування в обмеженому просторі

Рух по прямій на різних передачах. Розвороти. Розвороти з використанням заднього ходу на вузьких ділянках дороги. Рух заднім ходом по прямій з використанням дзеркал заднього виду. Повороти ліворуч і праворуч під час руху заднім ходом в тунелі із положення прямо, а також із лівого і правого поворотів під різними кутами.

Виїзд на естакаду і з'їзд з неї переднім і заднім ходом. Зупинка автомобіля під час руху переднім і заднім ходом, під кутом 45°, 90°, між двома автомобілями на стоянці, на обочині, перед стоп-лінією, біля вибраного орієнтиру, знака.

Під'їзд до обмежувача переднім і заднім ходом. Постановка автомобіля в бокс переднім і заднім ходом.

Тема 3. Водіння автомобіля дорогами з малою інтенсивністю руху. Прийоми економічного водіння автомобіля

Виїзд на дорогу. Рух у транспортному потоці. Зупинка на обочині, біля тротуару /краю проїзної частини/. Рушання з місця зупинки чи стоянки, рух по прямій, перестроювання, об'їзд, обгін.

Проїзд перехресть /регульованих і нерегульованих/, зупинок маршрутних транспортних засобів, пішохідних переходів. Виїзд на головну дорогу. Розвороти з використанням і без використання заднього ходу. Зустрічний роз'їзд. В'їзд у ворота переднім і заднім ходом, виїзд із воріт.

Рух на мостах і шляхопроводах, проїзд залізничних переїздів із шлагбаумом і без шлагбаума. Прийоми маневрування на АЗС.

Зупинка на спуску і підйомі. Початок руху на підйомі.

Прогнозування розвитку аварійних обставин, дії водія щодо їх місця, енергійний розгін, вибір оптимальної швидкості руху і передачі. Прогнозування руху транспортного потоку, використання сил інерції.

Тема 4. Водіння автомобіля дорогами з великою інтенсивністю руху

Виїзд на дорогу з великою інтенсивністю руху. Рух у транспортному потоці. Перестроювання, об'їзд, обгін, зупинка біля тротуару /на узбіччі/, на краю проїзної частини. Рушання з місця зупинки чи стоянки. Проїзд зупинок маршрутних транспортних засобів, пішохідних переходів. Рух на дорогах з одностороннім і двостороннім рухом з двома, трьома і більше смугами в одному напрямку.

Проїзд перехресть з поворотами і розворотами. Розвороти поза перехрестями. В'їзд у ворота переднім і заднім ходом, виїзд із воріт. Зустрічний роз'їзд на вузьких ділянках доріг, на поворотах.

Тема 5. Водіння автомобіля в складних дорожніх умовах

Рух на дорогах поза населеними пунктами. Проїзд залізничних переїздів, небезпечних поворотів. Рух на крутих спусках і підйомах, зупинка і рушання з місця.

Прийоми виводу буксуючого автомобіля із слизької ділянки дороги, повільне рушання з місця без використання і з використанням підручних засобів /грунт, пісок, гілки тощо/. Керування автомобілем на слизькій дорозі. Стабілізація автомобіля під час занесення. Переривчасте і ступінчасте гальмування на слизькій дорозі.

Тема 6. Контрольна перевірка

До перевірки включаються такі завдання:

1. Перевірка технічного стану автомобіля перед виїздом на лінію.

2. Рушання з місця, розгін до найвищої передачі, перехід до найнижчої передачі, рух з різними швидкостями, повільна зупинка.

3. Маневрування в обмеженому просторі.

4. Зупинка на підйомі та рушання з місця зупинки.

5. Рух у транспортному потоці на дорогах з малою та великою інтенсивністю руху, вибір безпечної швидкості руху, дистанції та інтервалу, маневрування.

 

ТИПОВІ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН І ПРОГРАМИ
підвищення кваліфікації водіїв на право керування автотранспортними засобами категорії "Д"

Типові навчальний план і програми підвищення кваліфікації водіїв на право керування автотранспортними засобами категорії "Д" розроблені Управлінням професійних навчальних закладів Міністерства освіти України за участю Міністерства транспорту України, Товариства сприяння обороні України.

Відповідальне за випуск - Управління професійних навчальних закладів Міністерства освіти України.

Видання типових навчального плану і програм підвищення кваліфікації водіїв на право керування автотранспортними засобами категорії "Д" може здійснюватися лише за погодженням з Міністерством освіти України.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Типові навчальний план, програми призначені для підвищення кваліфікації водіїв на право керування автотранспортними засобами категорії "Д".

Вони розроблені відповідно до Закону України "Про дорожній рух" з урахуванням вимог Положення про порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів і кваліфікаційних характеристик водіїв транспортних засобів.

Типові навчальний план і програми затверджені Міністерством освіти України, погоджені з Міністерством внутрішніх справ України і є документами, що визначають необхідний зміст навчання при підвищенні кваліфікації водіїв на право керування автотранспортними засобами категорії "Д" в навчально-виховних закладах України усіх типів незалежно від їх статусу і належності для забезпечення рівня кваліфікації відповідно до державних вимог.

З метою розширення та зміцнення знань, умінь і навичок учнів, врахування досягнень науки, техніки, галузевих, регіональних та інших особливостей у процесі розробки своїх навчальних планів і програм навчально-виховні заклади можуть доповнювати зазначені в типовому навчальному плані обов'язковий перелік предметів і кількість годин, відведених на вивчення окремих предметів, консультації, а також змінювати кількість годин, відведених на вивчення окремих тем типових програм, їх послідовність при умові повного виконання.

Порядок створення робочих навчальних планів і програм у навчально-виховних закладах передбачає:

1. Конкретизувати кваліфікаційну характеристику водія відповідного рівня кваліфікації, що містить вимоги до професії, опрацювавши докладно її розділи "повинен знати" та "повинен вміти".

2. Доповнити розділи "повинен знати" і "повинен вміти" змістом, що за висновками навчально-виховного закладу та підприємств - замовників кадрів більш відображає досягнення науки, техніки, специфіку конкретних галузей, виробництва та регіону і відповідає віковим, психофізіологічним особливостям учнів та освітньому рівню.

3. Відповідно до вимог доопрацьованої кваліфікаційної характеристики проаналізувати та скоректувати типові навчальний план і програми предметів, тобто перевірити наявність переліку предметів, а також у кожному предметі розділів і тем, які забезпечують формування знань і вмінь, передбачених кожним пунктом кваліфікаційної характеристики. При цьому не виключається поява нових навчальних предметів, передбачається при необхідності збільшення обсягу навчального часу на окремі предмети, консультації та збільшення або зменшення часу на розділи і теми.

4. За скоректованими програмами визначити обсяги навчального часу на кожний предмет, додати години на іспити, консультації і визначити загальний фонд навчального часу в годинах, який буде свідчити про термін навчання, необхідний для формування знань і вмінь, передбачених кваліфікаційною характеристикою.

5. Розподілити зміст усіх предметів на часову сітку /в тижнях/ і розмістити теми кожного предмета таким чином, щоб були дотримані етапність та послідовність при їх вивченні, необхідні міжпредметні та логічні зв'язки. При цьому необхідно витримати сумарне тижневе навчальне навантаження відповідно до вимог нормативних і навчально-методичних документів з професійної освіти.

6. Остаточно скоректувати навчальні програми і план.

Тривалість навчальної години з теоретичних і лабораторно-практичних занять становить 45 хвилин, а водіння автобуса - 60 хвилин, ураховуючи час на заміну учнів, підведення підсумків заняття і заповнення документів.

Теоретичні заняття та лабораторно-практичні з предметів "Правила дорожнього руху" і "Основи безпеки руху й особливості керування автобусом" проводяться викладачем.

Лабораторно-практичні заняття з будови і технічного обслуговування автобуса проводяться з навчальною групою викладачем спільно з майстром виробничого навчання.

За період навчання учні повинні вивчити особливості будови і технічного обслуговування не менше однієї марки автобусів з карбюраторним і дизельним двигунами.

Практичне навчання водіння автобуса проводяться в сітці навчального часу без відриву учнів від інших занять у дні й години, що передбачені розкладом.

Допускається також навчання учнів водіння автобуса поза сіткою навчального часу.

Практичне навчання водіння автобуса, роботи, пов'язані із щоденним технічним обслуговуванням транспортного засобу, здійснюються під керівництвом майстра виробничого навчання водіння індивідуально з кожним учнем. Як правило, протягом дня з одним учнем дозволяється відпрацьовувати на навчальному автобусі не більше двох годин.

Під час виконання вправ з водіння автобуса учень повинен за годину навчання проїжджати на автобусі біля 20 км шляху. Для цього навчально-виховний заклад під час виконання навчальних вправ встановлює на кожну з них з урахуванням конкретних дорожніх умов відповідний кілометраж пробігу автобуса, визначає крім вправи N 2 навчальні маршрути з метою повного виконання програми і погоджує їх з органами Державтоінспекції МВС України за місцем їх знаходження.

Контрольні перевірки водіння здійснюються особою, призначеною за наказом навчально-виховного закладу.

З метою забезпечення високої якості навчання при підвищенні кваліфікації водіїв на право керування автотранспортними засобами категорії "Д" та повного виконання типових навчального плану і програм пропонується широко використовувати прогресивні форми організації навчально-виховного процесу, сучасні засоби навчання.

Відгуки та побажання щодо удосконалення типових навчального плану і програм, пропозиції з розробки і втілення засобів навчання, необхідних для комплексного забезпечення навчального процесу та сприяння підвищення якості навчання і виховання учнів, просимо надсилати за адресою:

252135, м. Київ, проспект Перемоги, 10
Управління професійних навчальних закладів
Міністерства освіти України

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Водій автотранспортних засобів категорії "Д" повинен вміти:

1. Керувати автотранспортними засобами всіх типів і марок, що відносяться до категорії "Д".

2. Усувати, що виникли під час роботи на лінії, експлуатаційні несправності рухомого складу, що вимагають часткового розбирання механізмів, систем.

3. Виконувати найчастіше вживані регулювальні роботи в польових умовах, коли відсутня технічна допомога.

4. Перевіряти технічний стан, приймати автотранспортні засоби перед виїздом на лінію, здавати і ставити їх на місце стоянки після повернення на підприємство.

5. Подавати автотранспортні засоби для посадки та висадження пасажирів, під час обслуговування пасажирів без кондуктора інформувати за допомогою радіоустановки: про зупиночні пункти, порядок плати за проїзд і придбання проїзних документів, вести облік та продаж проїзних документів на зупиночних пунктах.

6. Перевозити дорослих пасажирів, дітей і вантажі, виконувати правила пожежної безпеки під час експлуатації автобуса, виконувати прийоми водіння автобуса з елементами контраварійної підготовки.

7. Подавати першу допомогу потерпілим та проводити евакуацію пасажирів у випадках, коли загрожує небезпека їх здоров'ю або життю.

Водій автотранспортних засобів категорії "Д" повинен знати:

1. Призначення, будову і принцип дії агрегатів, механізмів і систем, а також приладів автотранспортних засобів, що відносяться до категорії "Д". Несправності, їх ознаки, причини, небезпечні наслідки, способи їх виявлення та усунення.

2. Загальну будову кас, компостерів, радіоустановки.

3. Періодичність, обсяг і правила виконання робіт з технічного обслуговування.

4. Правила дорожнього руху, основи керування автотранспортними засобами з елементами контраварійної підготовки і безпеки дорожнього руху, вплив кліматичних умов і елементів доріг на безпеку руху.

5. Правила подавання автотранспортних засобів для посадки висаджування та перевезення пасажирів.

6. Особливості організації міжміських перевезень пасажирів, режим праці водіїв.

7. Правила пожежної безпеки під час експлуатації автобуса.

8. Основи диспетчерського управління перевезення пасажирів, технічні засоби диспетчерського зв'язку і контролю за рухом автобусів.

9. Основні поняття про білетну систему і тарифи на автомобільному транспорті.

10. Основи подання першої допомоги потерпілим та порядок негайної евакуації пасажирів з автобуса під час дорожньо-транспортних пригод.

11. Основні показники роботи автобусів, шляхи їх поліпшення, методи роботи кращих водіїв.

12. Правила оформлення первинних документів обліку роботи автотранспортних засобів.

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВОДІЇВ НА ПРАВО КЕРУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ КАТЕГОРІЇ "Д"

Предмети 

Кількість годин 

теоретичних 

лабораторно-
практичних 

практичного водіння 

Всього 

Будова й експлуатація автобусів 

50 

48 

  

98 

Правила дорожнього руху 

22 

10 

  

32 

Основи безпеки руху й особливості керування автобусом 

34 

14 

  

48 

Водіння автобуса 

  

  

15 

15 

Консультації 

  

  

Іспити у навчальному закладі 

12 

  

  

12 

Іспити в ДАІ 

  

  

Всього: 

130 

72 

15 

217 

Примітки: 

1. Під час підвищення кваліфікації водіїв у сільській місцевості дозволяється навчання з водіння на всіх марках автобусів, крім особливо малих.

2. У навчально-виховних закладах проводяться іспити з предметів:

- "Будова й експлуатація автобусів",

- "Правила дорожнього руху" та "Основи безпеки руху й особливості керування автобусом",

- "Водіння автобуса". 

ТИПОВІ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН І ПРОГРАМА ПРЕДМЕТА "БУДОВА Й ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОБУСІВ"

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Номер теми 

Назва 

Кількість годин 

теоретичних 

лабораторно-
практичних 

всього 

  

Розділ I. Будова та технічне обслуговування автобусів 

  

  

  

1. 

Вступ. Загальна будова автобусів 

2. 

Система технічного обслуговування і ремонту автобусів. Діагностика технічного стану автобусів 

3. 

Охорона і безпека праці під час технічного обслуговування і ремонту автобусів, та проведенні лабораторно-практичних занять 

4. 

Особливості будови двигунів /кривошипно-шатунних і газорозподільних механізмів, систем охолодження і змащення/ та їх технічне обслуговування 

5. 

Особливості будови систем живлення двигунів та їх технічне обслуговування 

12 

6. 

Особливості будови електрообладнання автобусів і його технічне обслуговування 

12 

7. 

Особливості будови силової передачі автобусів та її технічне обслуговування 

12 

8. 

Особливості будови ходової частини автобусів та її технічне обслуговування 

9. 

Особливості будови рульового керування автобусів і його технічне обслуговування 

10. 

Особливості будови гальмових систем автобусів та їх технічне обслуговування 

14 

11. 

Особливості будови кузова і додаткового обладнання автобусів та їх технічне обслуговування 

  

Розділ II. Основи організації експлуатації автобусів 

  

  

  

12. 

Структура пасажирських автотранспортних підприємств 

13. 

Основні показники роботи автобусів 

14. 

Організація роботи автобусів на маршрутах. Культура обслуговування пасажирів 

15. 

Тарифи і білетна система на пасажирському автотранспорті 

16. 

Підготовка до роботи на лінії та первинний облік роботи автобусів 

17. 

Диспетчерське управління роботою автобусів 

18. 

Особливості роботи маршрутних таксі і відомчих автобусів 

19. 

Режим праці та відпочинку водіїв автобусів 

20. 

Охорона навколишнього середовища 

  

Всього: 

50 

48 

98 

ПРОГРАМА

Розділ I. Будова і технічне обслуговування автобусів

Тема 1. Вступ. Загальна будова автобусів

Коротке ознайомлення із завданням предмета. Загальна будова автобусів. Склад і призначення основних його груп і механізмів.

Коротка технічна характеристика автобусів.

Тема 2. Система технічного обслуговування і ремонту автобусів. Діагностика технічного стану автобусів

Положення про технічне обслуговування і ремонт рухомого складу автомобільного транспорту. Види і періодичність технічного обслуговування. Види і методи проведення ремонту автобусів. Значення своєчасного і якісного проведення технічного обслуговування і ремонту.

Поняття про діагностику технічного стану автобусів. Види діагностики. Основні стенди, прилади і механізми для проведення діагностики технічного стану автобусів. Місце діагностики в процесі технічного обслуговування автобусів та її значення.

Тема 3. Охорона і безпека праці під час технічного обслуговування і ремонту автобусів та проведення лабораторно-практичних занять

Правила безпеки праці під час технічного обслуговування і ремонту. Вимоги до технічного стану автобусів, що направляються на технічне обслуговування і ремонт.

Правила безпеки під час переміщення автобусів на території підприємства і майстерні.

Робота з підйомними механізмами.

Безпека праці під час виконання робіт на автобусах, вивішених на підйомниках. Оснащення технічних постів аварійною сигналізацією.

Безпека праці під час знімання агрегатів, деталей та їх транспортування.

Безпека праці під час акумуляторних, зварювальних, мідницько-жерстяницьких і кузовних, вулканізаційних, шиномонтажних, малярних, а також робіт з використанням електрофікованого інструменту.

Безпека праці під час технічного обслуговування і ремонту автобусів, двигуни яких працюють на стиснених і зріджених газах.

Організація та проведення лабораторно-практичних занять. Інструктаж з безпеки праці і пожежної безпеки під час лабораторно-практичних занять з технічного обслуговування автобусів.

Тема 4. Особливості будови двигунів /кривошипно-шатунних і газорозподільних механізмів, систем охолодження і змащення/ та їх технічне обслуговування

Особливості будови і технічна характеристика двигунів автобусів. Особливості будови кривошипно-шатунного і газорозподільного механізмів. Компресія та її вимірювання.

Підтяжка головки блока циліндрів. Тепловий зазор, його величина. Регулювання теплового зазору.

Несправності механізмів двигуна. Ознаки, причини, наслідки несправностей, роботи з технічного обслуговування механізмів двигуна.

Особливості будови системи охолодження двигунів автобусів. Тепловий режим роботи двигуна. Термостати. Циркуляція охолоджуючої рідини у різних температурних режимах. Привод вентилятора. Пусковий підігрівач. Його види і будова. Охолоджувальна рідина. Її види і властивості. Порядок заповнення і зливання охолоджувальної рідини системи охолодження. Несправності системи охолодження. Ознаки, причини, наслідки несправностей.

Роботи, що виконуються під час технічного обслуговування системи охолодження.

Особливості будови системи змащення. Шляхи циркулювання масла у двигуні. Вентиляція картера. Перевірка рівня масла у піддоні картера двигуна. Контролювання тиску масла. Масла для двигунів. Їх марки і властивості.

Несправності системи змащення двигуна. Ознаки, причини, наслідки несправностей.

Роботи з технічного обслуговування системи змащення. Періодичність їх виконання.

Лабораторно-практичні заняття

Перевірка технічного стану двигуна: заміри компресії у циліндрах двигуна, кріплення головки блоку циліндрів і двигуна. Перевірка і регулювання теплових зазорів розподільного механізму.

Перевірка технічного стану систем охолодження та змащення.

Перевірка герметичності з'єднань системи. Регулювання привода жалюзі. Перевірка роботи термостата. Перевірка і регулювання натягу пасів привода вентилятора і рідинного насоса.

Промивання системи охолодження. Видалення накипу. Заміна масла і фільтруючих елементів системи змащення. Промивання відцентрового фільтра. Очистка і промивання деталей системи вентиляції картера двигуна.

Користування системою підігрівання двигуна.

Перевірка роботи датчиків і показників температури охолоджуючої рідини і тиску масла.

Тема 5. Особливості будови систем живлення двигунів та їх технічне обслуговування

Особливості будови і принцип дії приладів системи живлення карбюраторного двигуна. Особливості будови карбюраторів. Вплив рівня палива в поплавковій камері карбюратора на роботу і економічність двигуна. Регулювання рівня палива і системи холостого ходу карбюратора. Прогресивні способи утворення паливної суміші /завихрювальні впускні паливопроводи, плівкове розташування палива в камері згоряння, впорскування палива, турбонаддув/.

Несправності системи живлення карбюраторного двигуна. Ознаки, причини, наслідки несправностей. Роботи з технічного обслуговування системи живлення.

Особливості будови системи живлення дизельного двигуна. Паливний насос високого тиску, форсунки, паливні фільтри. Турбонаддув. Привод подачі палива і зупинки дизельного двигуна. Несправності системи живлення дизельного двигуна. Ознаки, причини, наслідки несправностей.

Роботи з технічного обслуговування системи живлення. Особливості будови і принцип дії приладів газобалонної установки. Наповнення балонів зрідженим і стисненим газами.

Несправності приладів і з'єднань газобалонної установки: ознаки, причини, наслідки несправностей.

Роботи з технічного обслуговування газобалонної установки.

Безпека праці і пожарна безпека під час технічного обслуговування систем живлення двигуна.

Лабораторно-практичні заняття

Перевірка технічного стану і кріплення приладів системи живлення карбюраторного і дизельного двигунів /герметичність системи, рівень CO і задимленості у відпрацьованих газах карбюраторних і дизельних двигунів/.

Перевірка і регулювання рівня палива в поплавковій камері карбюратора. Перевірка стану паливопідкачуючого насоса. Продування жиклерів з частковим розбиранням карбюратора. Регулювання карбюратора. Злив відстою, промивання та очищення паливних фільтрів. Очистка або заміна фільтруючого елемента повітряного фільтра і заміна масла.

Прокачування системи живлення дизельного двигуна для видалення з неї повітря і заповнення паливом. Перевірка роботи, регулювання та змащення приводів управління подачі палива та зупинки двигуна. Зняття, перевірка, регулювання на стенді та установка за мітками паливного насоса високого тиску. Перевірка і установка кута випередження впорскування палива в циліндри двигуна. Перевірка і регулювання форсунок. Регулювання двигуна на мінімальні оберти колінчастого вала.

Перевірка технічного стану і кріплення приладів та паливопроводів газобалонної установки. Перевірка герметичності установки. Очистка та промивання паливних і повітряного фільтрів. Регулювання газового змішувача та карбюратор-змішувача на мінімальні оберти колінчастого вала двигуна. Переведення роботи двигуна з бензину на газ і навпаки.

Тема 6. Особливості будови електрообладнання автобусів і його технічне обслуговування

Загальні відомості про електрообладнання автобусів. Джерела електричного струму. Акумуляторні батареї та їх загальна будова. Підготовка акумуляторної батареї до експлуатації. Вимикач маси акумуляторної батареї.

Генераторні установки /генератор змінної напруги, випрямляч, реле-регулятор/, їх призначення, будова і принцип дії.

Несправності джерел електричного струму. Ознаки, причини, наслідки несправностей. Роботи з технічного обслуговування джерел електричного струму.

Система запалювання. Призначення, будова і принцип дії її приладів. Перевірка та регулювання зазорів між контактами переривника-розподільника та електродами свічок запалювання. Особливості будови приладів транзисторної системи запалювання. Порядок встановлювання запалювання на двигуні.

Прилади пуску двигуна. Призначення, будова і принцип дії стартера. Правила користування стартером.

Призначення і будова контрольно-вимірювальних приладів. Прилади освітлення і сигналізації, додаткового обладнання автобусів. Радіообладнання. Схеми електрообладнання. Несправності системи запалювання, пуску двигуна та іншого електрообладнання, ознаки, причини, наслідки несправностей.

Роботи з технічного обслуговування системи запалювання, пуску двигуна та іншого електрообладнання автобусів.

Лабораторно-практичні заняття

Перевірка технічного стану і кріплення приладів системи електрообладнання.

Перевірка рівня і густини електроліту. Доливання дистильованої води та електроліту. Перевірка ступеня розрядженості акумулятора.

Регулювання натягу паса привода генератора. Очищення клем генераторної установки.

Перевірка наявності струму низької та високої напруги системи запалювання. Знаходження несправної свічки запалювання. Регулювання зазору між електродами свічок запалювання. Перевірка, зачищення, змащення та регулювання зазору переривника-розподільника системи запалювання.

Перевірка дії котушки запалювання, додаткових опорів, конденсатора, замка запалювання та контактно-транзисторних і транзисторних блоків. Очистка їх від бруду, зачистка клем і з'єднань.

Перевірка дії приладів системи пуску двигуна, приладів освітлення і сигналізації, контролю та захисту, додаткових приладів. Очистка їх від бруду, зачистка клем і з'єднань.

Знаходження несправностей електропроводів та їх усунення.

Тема 7. Особливості будови силової передачі автобусів та її технічне обслуговування

Загальна схема трансмісії автобусів. Механізми зчеплення, їх приводи. Будова підсилювача виключення зчеплення, принцип його дії.

Особливості будови ступінчастої та гідромеханічної коробок передач. Принцип дії гідротрансформатора і механічної частини коробки передач. Система електрокерування автоматичною коробкою передач, її будова і принцип дії. Привод механічної коробки передач. Особливості будови карданної і головної передач, центральний і колісний редуктори, диференціал.

Несправності трансмісії автобусів, їх ознаки, причини, наслідки.

Роботи з технічного обслуговування механізму зчеплення, коробок передач, карданної і головної передач.

Тема 8. Особливості будови ходової частини автобусів та її технічне обслуговування

Особливості будови підвісок, амортизаторів, ведучих і керованих мостів автобусів. Будова і принцип дії регулятора положення кузова. Стабілізація керованих коліс. Кути установки коліс. Вплив розвалу та збіжності керованих коліс на безпеку руху та терміну експлуатації шин.

Особливості будови коліс і шин. Балансування шин. Схеми перестановлення шин. Норми тиску повітря в шинах.

Несправності підвісок, амортизаторів, коліс і шин. Ознаки, причини, наслідки несправностей.

Роботи з технічного обслуговування ходової частини.

Лабораторно-практичні заняття

Перевірка стану та кріплення деталей кузова, підвісок, амортизаторів, переднього та заднього мостів, шкворневих з'єднань, підшипників маточин коліс, шин. Перевірка та регулювання регулятора положення кузова автобуса.

Регулювання збіжності коліс, підшипників маточин коліс, кутів установки і поворотів передніх коліс.

Демонтаж, монтаж шин, їх накачування. Безпека праці під час накачування шин. Балансування коліс. Перевірка паралельності переднього і заднього мостів.

Мащення деталей ходової частини.

Тема 9. Особливості будови рульового керування автобусів і його технічне обслуговування

Особливості будови рульових механізмів і рульових приводів автобусів. Рульова трапеція. Підсилювач рульового керування. Особливості будови насоса і механізму керування підсилювача, принцип його дії.

Несправності рульових механізмів і рульових приводів. Ознаки причини та наслідки несправностей.

Роботи з технічного обслуговування рульових механізмів, рульових приводів і підсилювача рульового керування.

Лабораторно-практичні заняття

Перевірка технічного стану, кріплення та дії рульового керування.

Перевірка і регулювання вільного ходу рульового колеса, люфтів шарнірних з'єднань.

Заміна зношених деталей. Змащення шарнірних з'єднань.

Перевірка рівня масла у бачку насоса гідропідсилювача рульового керування, доливка та заміна масла, видалення повітря із гідросистеми підсилювача.

Перевірка і регулювання натягу паса привода насоса гідропідсилювача.

Тема 10. Особливості будови гальмових систем автобусів та їх технічне обслуговування

Будова гальмових систем автобусів з гідравлічним приводом.

Будова гальмових систем автобусів з пневматичним приводом.

Особливості конструкції і принцип дії приладів багатоконтурних гальмових систем. Стоянкові гальмові системи.

Несправності гальмових систем. Ознаки, причини, наслідки несправностей. Роботи з технічного обслуговування гальмових систем.

Лабораторно-практичні заняття

Перевірка технічного стану, кріплення та дії приладів робочих гальмових систем з гідравлічним і пневматичним приводами, стоянкових гальмових систем.

Регулювання вільного ходу педалі привода гальмової системи.

Експлуатаційне регулювання гальмових механізмів та їх приводів.

Перевірка герметичності та видалення повітря з гідравлічного привода гальм.

Перевірка герметичності і величини тиску пневматичного привода гальм. Перевірка дії гальмового крана, захисних клапанів, регулятора тиску повітря і гальмових сил, гальмових камер.

Регулювання натягу паса привода компресора. Очистка і промивання фільтра регулятора тиску повітря, видалення конденсату з повітряних балонів. Перевірка і доливання рідини в прилад запобігання заморожування конденсату.

Тема 11. Особливості будови кузова і додаткового обладнання автобусів та їх технічне обслуговування

Особливості будови кузова автобусів. Механізми керування дверима автобусів. Склопідйомники, склоочисники і склообмивачі. Опалення і система вентиляції кузова.

Розділ II. Основи експлуатації автобусів

Тема 12. Структура пасажирських автотранспортних підприємств

Призначення і структура пасажирських автотранспортних підприємств. Основні функції служб і відділів пасажирського автотранспортного підприємства.

Тема 13. Основні показники роботи автобусів

Основні показники використання пасажирського рухомого складу і місткості автобусів.

Час роботи автобусів на лінії. Швидкість і регулярність руху маршрутних автобусів на маршруті. Коефіцієнт використання пробігу. Коефіцієнт використання місткості автобусів. Продуктивність праці.

Показники якісного обслуговування пасажирів: комфортабельність, зручність, безпечність.

Основні форми організації роботи водіїв автобусів і організація руху автобусів у години "пік".

Організація праці водія автобуса під час виконання обов'язків кондуктора. Система збору, збереження і здавання виручки.

Поняття про рентабельність пасажирських перевезень. Шляхи підвищення рентабельності роботи пасажирських автотранспортних підприємств.

Тема 14. Організація роботи автобусів на маршруті. Культура обслуговування пасажирів

Види автобусних маршрутів. Вибір автобусів раціональної місткості і нормування швидкості руху. Організація руху автобусів міських, приміських і міжміських перевезень пасажирів. Автовокзали, автостанції. Регулярність руху автобусів.

Підготовка і виїзд автобуса на лінію. Робота водія автобуса на маршруті згідно з графіком та розкладом руху і виконанням вимог, обов'язкових під час перевезення пасажирів: повільне рушання з місця, повільне маневрування та збільшення швидкості руху, повільне гальмування і зниження швидкості, зупинка біля тротуару. Заходи перестороги під час під'їзду до зупинок та від'їзду від них. Своєчасне включання опалення, вентиляції, освітлення. Обов'язкові повідомлення пасажирів через мікрофон про назви теперішньої та майбутньої зупинок, про закінчення посадки і закривання дверей, про правила проїзду і провозу вантажу, безпеку при виході на проїзну частину.

Спостереження за посадкою і виходом пасажирів, особливо дітей, інвалідів і людей похилого віку.

Відкривання та закривання дверей на зупинках автобуса.

Обов'язки водія, який працює на автобусі без кондуктора. Відповідні дії водія на сигнал пасажирів і кондуктора у випадках захворювання пасажирів, виникнення пожежі чи евакуації пасажирів.

Облік виконання розкладу руху. Повернення в автопідприємство. Заповнення та здавання шляхових документів і грошової виручки. Звіт про роботу на маршруті.

Тема 15. Тарифи і білетна система на пасажирському автотранспорті

Тарифи на перевезення пасажирів і вантажу в автобусах. Тарифи на перевезення пасажирів автобусами за замовленнями.

Білетна система оплати пасажирських автомобільних перевезень. Пільги на автобусних перевезеннях.

Тема 16. Підготовка до роботи на лінії та первинний облік роботи автобусів

Основні форми первинного обліку роботи автобусів. Дорожній /маршрутний/ лист. Порядок видавання і заповнення дорожніх /маршрутних/ листів. Білетно-обліковий лист, лист регулярності руху, правила їх заповнення на маршруті.

Перевірка технічного стану і укомплектування автобуса перед виїздом на лінію. Заправка автобуса паливом у гаражі та на лінії. Безпека праці під час перевірки технічного стану, заправки автобуса паливом та перевезення пасажирів.

Тема 17. Диспетчерське управління роботою автобусів

Призначення диспетчерської служби пасажирських підприємств її види. Переваги та недоліки централізованої та децентралізованої систем диспетчерського управління роботою автобусів.

Методи і засоби диспетчерського управління рухом автобусів. Особливості управління рухом міських, приміських та міжміських автобусів.

Координація роботи пасажирського транспорту.

Контрольно-ревізійна служба на пасажирському транспорті.

Тема 18. Особливості роботи маршрутних таксі і відомчих автобусів

Організація перевезень пасажирів маршрутними таксі. Організація перевезень пасажирів відомчими автобусами. Координація роботи відомчого і пасажирського автотранспорту загального користування.

Тема 19. Режим праці і відпочинку водіїв автобусів

Основи організації одно-, півтора-, двох- і трьохзмінної роботи водіїв автобусів. Добовий і підсумковий облік робочого часу. Одинична, здвоєна і змінна робота на лінії. Графік роботи. Організація внутрізмінного відпочинку водіїв.

Тема 20. Охорона навколишнього середовища

Основні заходи зниження шкідливих наслідків для навколишнього середовища під час експлуатації, технічного обслуговування та ремонту рухомого складу. Заходи зниження викидів окислу вуглеводів і задимленості відпрацьованих газів автомобільних двигунів. Методи їх контролю і норми складових частин.

Очистка стічних вод в автотранспортних підприємствах.

Відповідальність за забруднення навколишнього середовища.

ТИПОВІ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН І ПРОГРАМА ПРЕДМЕТА "ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ"

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Номер теми 

Назва 

Кількість годин 

теоретичних 

лабораторно-
практичних 

всього 

  

Розділ I. Загальні положення, терміни та визначення, обов'язки й права учасників дорожнього руху 

  

  

  

1. 

Загальні положення, терміни та визначення 

2. 

Обов'язки і права водіїв транспортних засобів, пішоходів та пасажирів 

  

Розділ II. Регулювання дорожнього руху 

  

  

  

3. 

Дорожні знаки та їх характеристика. 

4. 

Дорожня розмітка й обладнання та їх характеристика 

5. 

Регулювання дорожнього руху за допомогою світлофорів і сигналів регулювальника 

  

Розділ III. Рух, зупинка і стоянка транспортних засобів 

  

  

  

6. 

Порядок руху, зупинка і стоянка транспортних засобів 

7. 

Проїзд перехресть 

  

Лабораторно-практичні заняття /теми 1 - 7/ 

  

Розділ IV. Особливі умови руху 

  

  

  

8. 

Проїзд пішохідних переходів, зупинок маршрутних транспортних засобів і залізничних переїздів 

  

  

  

  

Переваги маршрутних транспортних засобів 

9. 

Особливі умови руху 

10. 

Перевезення людей та вантажу 

  

Розділ V. Інші вимоги правил дорожнього руху 

  

  

  

11. 

Номерні та розпізнавальні знаки. Технічний стан і обладнання транспортних засобів 

12. 

Окремі питання організації дорожнього руху, що потребують узгодження з Державтоінспекцією 

  

Лабораторно-практичні заняття /теми 8 - 12/ 

  

Всього: 

22 

10 

32 

ПРОГРАМА

Розділ I. Загальні положення, терміни та визначення, обов'язки і права учасників дорожнього руху

Тема 1. Загальні положення, терміни та визначення

Правила дорожнього руху та їх значення в забезпеченні порядку і безпеки дорожнього руху.

Загальні положення правил дорожнього руху. Терміни та визначення.

Тема 2. Обов'язки та права водіїв транспортних засобів, пішоходів і пасажирів

Загальні обов'язки і права водіїв. Права і обов'язки водіїв транспортних засобів із спеціальними сигналами.

Обов'язки та права пішоходів і пасажирів.

Розділ II. Регулювання дорожнього руху

Тема 3. Дорожні знаки та їх характеристика

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі організації дорожнього руху. Класифікація знаків. Назва знаків та їх вимоги до водія. Правила встановлення знаків та зона їх дії.

Особливості застосування тимчасових знаків.

Тема 4. Дорожня розмітка й обладнання та їх характеристика

Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації дорожнього руху. Класифікація розмітки. Призначення й умови застосування кожного виду розмітки.

Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання дорожнього руху.

Дії водіїв відповідно до вимог дорожньої розмітки та дорожнього обладнання.

Тема 5. Регулювання дорожнього руху за допомогою світлофорів і сигналів регулювальника

Типи світлофорів. Значення кожного сигналу світлофора. Організація дорожнього руху за допомогою світлофорів.

Сигнали регулювальника. Значення кожного сигналу регулювальника для учасників дорожнього руху.

Дії водіїв та пішоходів на сигнали світлофора і регулювальника у випадках, коли на перехресті значення сигналу світлофора, регулювальника суперечать одне одному.

Розділ III. Рух, зупинка і стоянка транспортних засобів

Тема 6. Порядок руху, зупинка і стоянка транспортних засобів

Попереджувальні сигнали, їх види, призначення і правила користування ними.

Початок руху, зміна напрямку руху, маневрування. Вимоги щодо розташування транспортних засобів на проїзній частині поза населеними пунктами і в населених пунктах.

Швидкість руху, дистанція та інтервал.

Зустрічний роз'їзд і обгін.

Правила виконання зупинки і стоянки. Вимоги до водія при вимушеній зупинці і стоянці.

Небезпечні наслідки порушення правил користування попереджувальними сигналами, початку руху і маневрування, перевищення швидкості руху і недотримання безпечної дистанції та інтервалу, правил обгону, зустрічного роз'їзду, зупинки і стоянки транспортних засобів.

Тема 7. Проїзд перехресть

Види перехресть. Правила проїзду перехресть. Проїзд регульованих і нерегульованих перехресть.

Небезпечні наслідки порушення правил проїзду перехресть.

Лабораторно-практичні заняття /теми 1 - 7/

Практичне удосконалення вміння керуватися дорожніми знаками, розміткою, сигналами світлофора і регулювальника.

Формування навичок правильної орієнтації, оцінки ситуації та прогнозування її розвитку під час проїзду перехресть.

Розгляд типових дорожньо-транспортних ситуацій проїзду перехресть з використанням технічних засобів, макетів і стендів. Розв'язування комплексних завдань з програмованого навчального матеріалу.

Розділ IV. Особливі умови руху

Тема 8. Проїзд пішохідних переходів, зупинок маршрутних транспортних засобів і залізничних переїздів. Переваги маршрутних транспортних засобів

Порядок руху через пішохідні переходи і повз зупинки маршрутних транспортних засобів.

Вимоги правил безпеки і порядок руху транспортних засобів через залізничні переїзди.

Переваги маршрутних транспортних засобів. Рух на дорогах, позначених знаками 5.8 і 5.11 Правил дорожнього руху.

Небезпечні наслідки порушень правил руху через пішохідні переходи, залізничні переїзди і повз зупинки маршрутних транспортних засобів.

Тема 9. Особливі умови руху

Правила користування зовнішніми світловими приладами.

Умови і порядок буксирування механічних транспортних засобів.

Особливості перевезення людей при буксируванні механічних транспортних засобів.

Навчальна їзда.

Вимоги правил до руху транспортних засобів в організованій колоні.

Особливості руху в житловій зоні.

Вимоги правил руху на автомагістралях і дорогах для автомобілів, на гірських дорогах і крутих спусках.

Вимоги до водіїв і транспортних засобів, що прибувають і перебувають у міжнародному русі на території України, а також, що виїжджають з України.

Небезпечні наслідки порушення правил користування зовнішніми світловими приладами, правил буксирування механічних транспортних засобів та навчальної їзди, правил руху на автомагістралі, на дорогах для автомобілів, руху в організованій колоні, на гірських дорогах і крутих спусках.

Тема 10. Перевезення людей та вантажу

Умови перевезення людей. Вимоги до водіїв і транспортних засобів, призначених для перевезення людей. Перевезення дітей.

Правила розподілу, розміщення, закріплення та позначення вантажів при їх перевезенні. Умови перевезення вантажу.

Небезпечні наслідки порушення правил перевезення людей та вантажу.

Розділ V. Інші вимоги Правил дорожнього руху

Тема 11. Номерні та розпізнавальні знаки, написи і позначення. Технічний стан і обладнання транспортних засобів

Вимоги правил щодо реєстрування /перереєстрування/ транспортних засобів, номерних знаків, написів і позначень.

Вимоги до технічного стану та обладнання транспортних засобів.

Несправності, під час яких водій повинен вжити заходи для їх усунення, а якщо це зробити неможливо - рухатися до місця стоянки або ремонту.

Несправності, під час яких подальший рух транспортних засобів заборонено.

Небезпечні наслідки порушення вимог до технічного стану та обладнання транспортних засобів.

Тема 12. Окремі питання організації дорожнього руху, що потребують узгодження з Державтоінспекцією

Вимоги правил, що стосуються питань організації дорожнього руху, які вимагають узгодження з Державтоінспекцією.

Лабораторно-практичні заняття /теми 8 - 12/

Розгляд типових дорожньо-транспортних ситуацій з використанням технічних засобів, макетів, стендів і програмних навчальних матеріалів, для відпрацювання матеріалу, викладеного в темах 8 - 12.

Розв'язування комплексних завдань з програмованого навчального матеріалу.

ТИПОВІ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН І ПРОГРАМА ПРЕДМЕТА "ОСНОВИ БЕЗПЕКИ РУХУ Й ОСОБЛИВОСТІ КЕРУВАННЯ АВТОБУСОМ"

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Номер теми 

Назва 

Кількість годин 

теоретичних 

лабораторно-
практичних 

всього 

  

Розділ I. Основи безпеки руху 

  

  

  

1. 

Дорожньо-транспортні пригоди, їх причини та відповідальність водіїв за порушення правил дорожнього руху, автотранспортні злочини, нанесення збитків 

2. 

Психофізіологічні особливості праці водія автобуса 

3. 

Експлуатаційні властивості автобусів та їх вплив на безпеку руху 

4. 

Елементи автомобільних доріг та їх вплив на безпеку руху 

  

Розділ II. Особливості керування автобусом 

  

  

  

5. 

Удосконалення майстерності водіння автобуса 

10 

12 

6. 

Особливості керування автобусом за складних метеорологічних умов 

  

7. 

Особливості керування автобусом на дорогах у гірських і пересічних місцевостях 

8. 

Особливості керування автобусом на дорогах з великою інтенсивністю руху 

9. 

Перевезення дітей. Рух у колоні 

10. 

Прийоми і техніка економічного водіння автобуса 

11. 

Прийоми безпечного керування автобусом у різних дорожньо-транспортних ситуаціях з підвищеною небезпекою 

  

Розділ III. Перша допомога потерпілим 

  

  

  

12. 

Стан, небезпечний для життя 

13. 

Послідовність дій у поданні допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод 

  

Всього: 

34 

14 

48 

ПРОГРАМА

Розділ I. Основи безпеки руху

Тема 1. Дорожньо-транспортні пригоди, їх причини та відповідальність водіїв за порушення правил дорожнього руху, автотранспортні злочини, нанесення збитків

Поняття про дорожньо-транспортні пригоди, їх класифікація.

Статистика дорожньо-транспортних пригод. Розподіл пригод за змінами пори року, днями тижня, часу доби, категоріями доріг, видами транспортних засобів.

Особливості аварійності в містах, на дорогах поза населеними пунктами.

Стан дорожньо-транспортної дисципліни /за матеріалами місцевих органів ДАІ/ та заходи її зміцнення.

Види порушень та адміністративна відповідальність за них згідно із законодавством України. Порядок оскарження постанов щодо адміністративного стягнення.

Види автотранспортних злочинів, їх загальна характеристика: порушення правил безпеки руху й експлуатації транспортних засобів особами в стані сп'яніння, дозвіл на експлуатацію технічно несправних транспортних засобів, угон транспортних засобів.

Кримінально-правові наслідки за вчинені автотранспортні злочини.

Значення та основа для матеріальної відповідальності. Поняття шкоди, протиправності, причинного зв'язку і вини в дорожньо-транспортній пригоді.

Відшкодування збитків, що виникли під час аварії.

Тема 2. Психофізіологічні особливості праці водія автобуса

Психофізіологічні якості водія: відчуття та сприймання, мислення і пам'ять, підготовленість, моральна стабільність, емоційна стійкість, витривалість, самовладання, працездатність, майстерність, освіта, стаж роботи і вік у системі "водій - автомобіль - середовище руху".

Виробничі фактори, що впливають на працездатність водія автобуса, вплив мікроклімату і стану робочого місця.

Вплив взаємовідносин у колективі підприємства на психічний стан водія. Режим праці і відпочинку водія.

Дія алкоголю, наркотиків, нікотину і медикаментів на психофізіологічний стан водія.

Стресовий стан, його попередження та усунення. Прийоми самоконтролю та регулювання психофізіологічного стану.

Шляхи підвищення працездатності водіїв, збереження їх здоров'я для забезпечення безпеки руху.

Тема 3. Експлуатаційні властивості автобусів та їх вплив на безпеку руху

Конструктивна безпека автобуса: активна, пасивна, післяаварійна і екологічна.

Сили, що діють на автобус під час прямолінійного руху. Центр ваги і його вплив на стійкість автобуса на поворотах, підйомах, спусках. Сили опору котіння і підйому. Зчеплення коліс автобуса з дорогою. Сили інерції. Сили тяги. Швидкість і прискорення. Зміни коефіцієнта зчеплення коліс автобуса з покриттям доріг у залежності від кліматичних умов, стану шин і доріг, швидкості руху. Сили, що діють на автобус під час гальмування. Зупиночний і гальмовий шлях. Причини занесення автобуса. Виведення автобуса із занесення.

Керованість і проходимість автобуса.

Небезпечні наслідки перевантаження автобуса.

Тема 4. Елементи автомобільних доріг та їх вплив на безпеку руху

Класифікація автомобільних доріг. Основні елементи автомобільних доріг та їх характеристика.

Обладнання доріг засобами регулювання дорожнього руху, освітленням, схемами руху автотранспортних засобів.

Небезпечні ділянки автомобільних доріг: звуження проїзної частини, свіжовкладене покриття /смоляне, гравійне/ дороги, спуски, підйоми, під'їзди до мостів і залізничних переїздів, небезпечні повороти, перехрестя на одному і різних рівнях, їх вплив на безпеку руху.

Аналіз дорожньо-транспортних пригод на небезпечних ділянках доріг. Попереднє вивчення майбутнього автобусного маршруту і небезпечних його ділянок.

Розділ II. Особливості керування автобусом

Тема 5. Удосконалення майстерності водіння автобуса

Посадка до робочого місця водія, регулювання сидіння, дзеркал заднього виду, припасовування ременя безпеки, положення рук водія на рульовому колесі. Удосконалення навичок виконання вправ з швидкісного рулювання рульовим колесом:

- "маятник" лівою рукою /кут повороту рульового колеса на 120°/;

- "маятник" правою рукою /кут повороту рульового колеса на 120°/;

- "маятник" поперемінно лівою і правою рукою /кут повороту рульового колеса 120°/;

- "маятник" почергово лівою і правою рукою /кут повороту рульового колеса 120°/;

- "маятник" двома руками почергово з схресним перехватом;

- одноколовий поворот - вирівнювання рульового колеса двома руками вліво, вправо;

- колові повороти рульового колеса вліво, право, двома руками із схресним перехватом на боковому секторі рульового колеса;

- "перекат" у нижньому секторі рульового колеса: через долоню, через тильну сторону кисті;

- коловий поворот - вирівнювання рульового колеса почергово вліво, вправо, лівою, правою і двома руками із схресним перехватом.

Удосконалення навичок виконання вправ із швидкісного рулювання рульовим колесом з метою:

- стабілізації автобуса під час занесення малої амплітуди;

- стабілізації автобуса під час занесення середньої амплітуди;

- стабілізації автобуса під час критичного занесення;

- стабілізації автобуса під час екстреного занесення;

- стабілізації автобуса під час ритмічного занесення.

Оцінка швидкості рулювання рульовим колесом методом тестування на автобусі з вивішеними передніми колесами.

Тема 6. Особливості керування автобусом за складних метеорологічних умов

Ознаки небезпечних гідрометеорологічних явищ та їх оцінка з точки зору безпеки руху.

Особливості та прийоми керування автобусом при різних метеорологічних умовах /снігопад, хуртовина і відлига, злива, густий туман, пилові бурани/, а також у темну пору доби на дорогах у населених і поза населеними пунктами /рушання з місця зупинки чи стоянки, вибір оптимальної швидкості, дистанції та інтервалу, виведення автобуса із занесення, гальмування тощо/.

Характерні помилки водіїв під час керування автобусами в складних метеорологічних умовах.

Тема 7. Особливості керування автобусом на дорогах у гірських і пересічних місцевостях

Особливості роботи двигуна, механізмів і систем на великій висоті та підготовка для цього автобуса.

Особливості і прийоми керування автобусом на дорогах у гірських місцевостях /на затяжних підйомах і спусках, небезпечних поворотах, за недостатньої видимості і темної пори доби, різних метеорологічних умов/. Подолання мінімальних радіусів поворотів, особливості зустрічного роз'їзду на дорогах у гірських місцевостях, рух на перевалах, слизьких підйомах і спусках, зупинки на вузьких ділянках дороги, проїзд мостів, плотин.

Випадки, під час яких рух автомобільного транспорту не дозволяється /густий туман, сніжні заноси, ожеледі, зсування лавин тощо/.

Характерні помилки водіїв під час керування автобусами на дорогах у гірських і пересічних місцевостях.

Тема 8. Особливості керування автобусом на дорогах з великою інтенсивністю руху

Специфічні умови автобусних маршрутів /характер перехресть, поворотів, пішохідних переходів, профілю дороги тощо/ і прогнозування можливих змін дорожніх обставин.

Рух у транспортному потоці. Вибір оптимальної швидкості руху, дистанції та інтервалу. Маневрування на дорогах.

Особливості керування автобусом у місцях можливого виходу на дорогу дітей, повз нерухомих перепон, зупинок маршрутних транспортних засобів, на дорогах з трамвайною колією, а також на дорогах, позначених знаками 5.9, 5.10.1 Правил дорожнього руху.

Прийоми водіння автобуса на небезпечних поворотах, перехрестях, майданах, зустрічних роз'їздах, випередженні, обгоні.

Особливості керування автобусом у залежності від виду покриття дороги: рух на грунтових дорогах, дорогах з нерівною поверхнею і довгими коліями.

Характерні помилки водіїв під час керування автобусами на дорогах з великою інтенсивністю руху.

Тема 9. Перевезення дітей. Рух у колоні

Характерні особливості поведінки дітей, їх нездатність правильної оцінки дорожніх обставин, раптовість прийняття нелогічних рішень.

Вимоги правил дорожнього руху до водіїв і відповідальних осіб за перевезення дітей та обладнання автобуса.

Заходи перестороги, що повинен приймати водій автобуса під час перевезення дітей на дорогах у гірських і пересічних місцевостях, з недостатньою видимістю, а також у складних метеорологічних умовах.

Правила зупинки автобуса на короткочасний відпочинок дітей. Періодичність зупинок. Заходи перестороги, що повинні прийматися під час зупинок, відпочинку та русі автобуса.

Перша допомога дітям у випадках їх захворювання.

Підготовка автобусів і особового складу до руху в колоні. Вивчення маршруту руху. Порядок руху автобусів у колоні, керування, передача сигналів у ній. Зв'язок між автобусами на марші. Організація технічної допомоги. Дисципліна на марші, привалах і зупинках.

Тема 10. Прийоми і техніка економічного водіння автобуса

Причини підвищеної витрати пального і забруднення зовнішнього середовища.

Фактори, від яких залежить ефективне та економічне використання палива.

Вплив атмосферних умов на витрати палива.

Підтримання роботи двигуна в режимі, що відповідає найменшій витраті пального на місці і під час руху.

Вибір раціональних засобів керування автобусом /повільне рушання з місця, енергійний розгін, включання передачі, використання накату/ у залежності від конкретних дорожніх умов /підйоми, спуски, повороти, під'їзд до перехресть, залізничних переїздів тощо/.

Роль водія в економії палива.

Тема 11. Прийоми безпечного керування автобусом у різних дорожньо-транспортних ситуаціях з підвищеною небезпекою

Дорожньо-транспортні ситуації, стадії їх розвитку.

Передбачення розвитку дорожньо-транспортних ситуацій. Ситуаційний аналіз можливих дорожньо-транспортних пригод у залежності від поведінки інших учасників дорожнього руху.

Прийоми керування автобусом, що забезпечують безпечний рух на небезпечних поворотах, підйомах і спусках, залізничних переїздах, мостах, у тунелях, на вузьких та інших небезпечних ділянках дороги.

Рух за умов недостатньої видимості і темної пори доби.

Прийоми переривчастого і ступінчастого гальмування при різних коефіцієнтах зчеплення коліс з дорогою.

Прийоми стабілізації автобуса під час занесення малої та середньої амплітуди, критичному, екстреному і ритмічному занесенні.

Особливості керування автобусом при різних дорожніх і кліматичних умовах /дощ, ожеледь, снігопад, туман і т. п./, на зустрічних роз'їздах вузьких дорогах та різної пори доби.

Виконання водієм обов'язків кондуктора.

Розділ III. Перша допомога потерпілим

Тема 12. Стан, небезпечний для життя

Кровотеча, її види й ознаки. Інфекція, асептика й антисептика. Зупинка серця. Ознаки. Причини. Сонячний і тепловий удари. Ознаки. Причини. Отруєння газами. Ознаки. Причини.

Тема 13. Послідовність дій у поданні допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод

Визначення травмуючого фактору і відпрацювання техніки вивільнення потерпілого із транспортного засобу. Подання першої допомоги. Виготовлення із підручних засобів для перенесення потерпілого на руках і вантаження його в різні види транспортних засобів. Правила і засоби перенесення потерпілого. Правила і способи транспортування потерпілого різними видами транспортних засобів.

ТИПОВІ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН І ПРОГРАМА ПРЕДМЕТА "ВОДІННЯ АВТОБУСА"

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Номер теми 

Назва 

Термін виконання 

1. 

Підготовка до виїзду. Прийоми керування автобусом 

1 год. 

2. 

Маневрування в обмеженому просторі 

2 год.. 

3. 

Водіння автобуса на дорогах з малою інтенсивністю руху. Прийоми економічного водіння автобуса 

3 год. 

4. 

Водіння автобуса на дорогах з великою інтенсивністю руху 

4 год. 30 хв. 

5. 

Водіння автобуса темної пори доби 

2 год. 

6. 

Водіння автобуса в складних дорожніх умовах 

2 год. 

7. 

Контрольна перевірка 

15 хв. 

8. 

Іспити в ДАІ 

15 хв. 

  

Всього: 

15 год. 

Примітка: 

Заняття по темі N 2 виконуються на автодромі /закритому майданчику/. 

ПРОГРАМА

Тема 1. Підготовка до виїзду. Прийоми керування автобусом

Ознайомлення з органами керування, сигналізації і контрольними приладами. Контрольний огляд технічного стану автобуса перед виїздом на лінію. Посадка до робочого місця водія, регулювання сидіння, дзеркал заднього виду.

Практичне виконання вправ на автобусі перед виїздом на лінію з швидкісного рулювання рульовим колесом з метою:

- стабілізації автобуса під час занесення малої амплітуди;

- стабілізації автобуса під час занесення середньої амплітуди;

- стабілізації автобуса під час критичного занесення;

- стабілізації автобуса під час екстерного занесення;

- стабілізації автобуса під час ритмічного занесення.

Підготовка і пуск двигуна автобуса з механічною і гідромеханічною коробкою передач. Рушання з місця, розгін, послідовне переключання передач у висхідному і нисхідному порядку. Прийоми повільного гальмування, зупинка автобуса. Заправка автобуса паливом. Користування органами керування, допоміжними приладами й устаткуванням.

Тема 2. Маневрування в обмеженому просторі

Рух по прямій на різних передачах, розвороти. Розвороти з використанням заднього ходу на вузьких ділянках дороги. Рух заднім ходом на прямій з використанням дзеркал заднього виду. Повороти ліворуч і праворуч під час руху заднім ходом біля перешкод.

Рух переднім і заднім ходом у тунелі з положення прямо, а також із лівого і правого поворотів під різними кутами. Виїзд на естакаду і з'їзд з неї переднім і заднім ходом. Зупинка автобуса під час руху переднім і заднім ходом біля тротуару під кутом 45°, 90°, між двома автобусами на стоянці, на обочині, перед стоп-лінією, біля вибраного орієнтиру, знака.

Під'їзд до обмежувача переднім і заднім ходом. Постановка автобуса в бокс переднім і заднім ходом.

Під'їзд до автобусної зупинки, відкривання та закривання дверей, імітація посадки і висадки пасажирів. Початок руху після "висадки" і "посадки" пасажирів і закриття дверей.

Тема 3. Водіння автобуса на дорогах з малою інтенсивністю руху. Прийоми економічного водіння автобуса

Виїзд на дорогу. Рух у транспортнім потоці. Зупинка на узбіччі, біля тротуару /краю проїзної частини/. Рушання з місця зупинки чи стоянки, рух на прямій, перестроювання, об'їзд, обгін. Проїзд перехресть /регульованих і нерегульованих/, зупинок маршрутних транспортних засобів, пішохідних переходів.

Виїзд на головну дорогу. Розвороти з використанням і без використання заднього ходу. Зустрічний роз'їзд.

В'їзд у ворота переднім і заднім ходом, виїзд із воріт.

Рух на мостах і шляхопроводах, проїзд залізничних переїздів із шлагбаумами і без шлагбаумів. Прийоми маневрування на АЗС та інших територіях.

Зупинки на спусках і підйомі. Початок руху на підйомі і спуску.

Прогнозування розвитку аварійних обставин, дії водія щодо їх попередження.

Прийоми економічного водіння автобуса: повільне рушання з місця, енергійний розгін, вибір оптимальної швидкості руху і передачі. Прогнозування характеру руху транспортного потоку, використання сил інерції.

Тема 4. Водіння автобуса на дорогах з великою інтенсивністю руху

Виїзд на дорогу з великою інтенсивністю руху. Рух у транспортному потоці. Перестроювання, об'їзд, обгін, зупинка біля тротуару /на узбіччі/, на краю проїзної частини. Рушання з місця зупинки чи стоянки. Проїзд зупинок маршрутних транспортних засобів, пішохідних переходів. Рух на дорогах з одностороннім і двостороннім рухом з двома, трьома і більше смугами в одному напрямку.

Проїзд перехресть, повороти направо, наліво, розвороти. Повороти наліво і розвороти поза перехрестями. В'їзд у ворота переднім і заднім ходом, виїзд із воріт.

Зустрічний роз'їзд на вузьких місцям доріг, на поворотах. Під'їзд до зупинок маршрутних транспортних засобів з відкриванням та закриванням дверей автобуса, спостереження через дзеркала заднього виду за "висадкою" і "посадкою" пасажирів, від'їзд від зупинки.

Виконання вимог, обов'язкових під час перевезення пасажирів у автобусі без кондуктора: інформування пасажирів про назви зупинок, правила проїзду і перевезення вантажу, порядок висадження і посадки, правила переходу дороги тощо.

Тема 5. Водіння автобуса темної пори доби

Виїзд на дороги з штучним освітленням і без нього.

Користування відповідними світловими приладами.

Рух у транспортному потоці, перестроювання, повороти наліво, направо, розвороти. Вибір безпечної швидкості, дистанції та інтервалу в залежності від різного освітлювання дороги. Зустрічний роз'їзд. Проїзд перехресть, залізничних переїздів. Проїзд пішохідних переходів, під'їзд до зупинок маршрутних транспортних засобів і від'їзд від них. Імітація посадки і висадки пасажирів.

Тема 6. Водіння автобуса в складних дорожніх умовах

Рух на дорогах поза населеними пунктами. Проїзд залізничних переїздів, небезпечних поворотів. Рух на крутих спусках і підйомах, зупинка і рушання з місця.

Прийоми виводу буксуючого автобуса на слизькій ділянці дороги, повільне рушання з місця без використання і з використанням підручних засобів /грунт, пісок, хмиз тощо/. Керування автобусом на слизькій дорозі. Стабілізація автобуса під час занесення. Переривчасте і ступінчасте гальмування на слизькій дорозі.

Тема 7. Контрольна перевірка

У перевірку входять такі завдання:

1. Перевірка технічного стану автобуса перед виїздом на лінію.

2. Рушання з місця, розгін до вищої передачі, перехід до нижчої передачі, рух з різними швидкостями, повільна зупинка.

3. Маневрування в обмеженому просторі.

4. Зупинка на підйомі і рушання з місця зупинки.

5. Рух у транспортному потоці на дорогах з малою та великою інтенсивністю руху, вибір безпечної швидкості руху, дистанції та інтервалу, маневрування.

6. Під'їзд до автобусної зупинки, імітація висадки і посадки пасажирів, початок руху від зупинки.

 

ТИПОВІ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН І ПРОГРАМИ
підвищення кваліфікації водіїв на право керування автотранспортними засобами категорії "Е"

Типові навчальний план і програми підвищення кваліфікації водіїв на право керування автотранспортними засобами категорії "Е" розроблені Управлінням професійних навчальних закладів Міністерства освіти України за участю Міністерства транспорту України, Товариства сприяння обороні України.

Відповідальне за випуск - Управління професійних навчальних закладів Міністерства освіти України.

Видання типових навчального плану і програм підвищення кваліфікації водіїв на право керування автотранспортними засобами категорії "Е" може здійснюватися лише за погодженням з Міністерством освіти України.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Типові навчальний план, програми призначені для підвищення кваліфікації водіїв на право керування автотранспортними засобами категорії "Е".

Вони розроблені відповідно до Закону України "Про дорожній рух" з урахуванням вимог Положення про порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів і кваліфікаційних характеристик водіїв транспортних засобів.

Типові навчальний план і програми затверджені Міністерством освіти України, погоджені з Міністерством внутрішніх справ України і є документами, що визначають необхідний зміст навчання при підвищенні кваліфікації водіїв на право керування автотранспортними засобами категорії "Е" в навчально-виховних закладах України усіх типів незалежно від їх статусу і належності для забезпечення рівня кваліфікації відповідно до державних вимог.

З метою розширення та зміцнення знань, умінь і навичок учнів, врахування досягнень науки, техніки, галузевих, регіональних та інших особливостей у процесі розробки своїх навчальних планів і програм навчально-виховні заклади можуть доповнювати зазначені в типовому навчальному плані обов'язковий перелік предметів і кількість годин, відведених на вивчення окремих предметів, консультації, а також змінювати кількість годин, відведених на вивчення окремих тем типових програм, їх послідовність при умові повного виконання.

Порядок створення робочих навчальних планів і програм у навчально-виховних закладах передбачає:

1. Конкретизувати кваліфікаційну характеристику водія відповідного рівня кваліфікації, що містить вимоги до професії, опрацювавши докладно її розділи "повинен знати" та "повинен вміти".

2. Доповнити розділи "повинен знати" і "повинен вміти" змістом, що за висновками навчально-виховного закладу та підприємств - замовників кадрів більш відображає досягнення науки, техніки, специфіку конкретних галузей, виробництва та регіону і відповідає віковим, психофізіологічним особливостям учнів та освітньому рівню.

3. Відповідно до вимог доопрацьованої кваліфікаційної характеристики проаналізувати та скоректувати типові навчальний план і програми предметів, тобто перевірити наявність переліку предметів, а також у кожному предметі розділів і тем, що забезпечують формування знань і вмінь, передбачених кожним пунктом кваліфікаційної характеристики. При цьому не виключається поява нових навчальних предметів, передбачається при необхідності збільшення обсягу навчального часу на окремі предмети, консультації та збільшення або зменшення часу на розділи і теми.

4. За скоректованими програмами визначити обсяги навчального часу на кожний предмет, додати години на іспити, консультації і визначити загальний фонд навчального часу в годинах, який буде свідчити про термін навчання, необхідний для формування знань і вмінь, передбачених кваліфікаційною характеристикою.

5. Розподілити зміст усіх предметів на часову сітку /в тижнях/ і розмістити теми кожного предмета таким чином, щоб були дотримані етапність та послідовність при їх вивченні, необхідні міжпредметні та логічні зв'язки. При цьому необхідно витримати сумарне тижневе навчальне навантаження відповідно до вимог нормативних і навчально-методичних документів з професійної освіти.

6. Остаточно скоректувати навчальні програми і план.

Тривалість навчальної години з теоретичних і лабораторно-практичних занять становить 45 хвилин, а водіння автопоїзда - 60 хвилин, ураховуючи час на заміну учнів, підведення підсумків заняття і заповнення документів.

Теоретичні заняття та лабораторно-практичні з предметів "Правила дорожнього руху", "Основи безпеки руху й особливості керування автопоїздом" проводиться викладачем.

Лабораторно-практичні заняття з будови і технічного обслуговування автопоїздів проводяться з навчальною групою викладачем спільно з майстром виробничого навчання.

За період навчання учні повинні вивчити особливості будови і технічне обслуговування не менше однієї марки автомобілів-тягачів з карбюраторним та дизельним двигунами, будову і технічне обслуговування причепів, напівпричепів загального призначення, що використовуються з цими автомобілями-тягачами.

Марки автомобілів-тягачів і причепів та напівпричепів до них визначаються навчальним закладом за домовленістю із замовником.

Практичне навчання водіння автопоїзда проводиться в сітці навчального часу без відриву учнів від інших занять у дні й години, що передбачені розкладом.

Допускається також навчання учнів водіння автопоїзда поза сіткою навчального часу.

Практичне навчання водіння автопоїзда, роботи, пов'язані із щоденним технічнім обслуговуванням транспортного засобу здійснюються під керівництвом майстра виробничого навчання, водіння - індивідуально з кожним учнем. Як правило, протягом дня з одним учнем дозволяється відпрацьовувати на навчальному автомобілі не більше двох годин.

Під час виконання вправ з водіння автопоїзда учень повинен за годину навчання проїжджати на автопоїзді біля 20 км шляху. Для цього навчально-виховний заклад під час виконання навчальних вправ встановлює на кожну з них, з урахуванням конкретних дорожніх умов, відповідний кілометраж пробігу автопоїзда, визначає, крім вправи N 2, навчальні маршрути з метою повного виконання програми і погоджує їх з органами Державтоінспекції МВС України за місцем їх знаходження.

Контрольні перевірки водіння здійснюються особою, призначеною за наказом навчально-виховного закладу.

З метою забезпечення високої якості навчання при підвищенні кваліфікації водіїв на право керування автотранспортними засобами категорії "Е" та повного виконання типових навчальних плану і програм пропонується широко використовувати прогресивні форми організації навчально-виховного процесу, сучасні засоби навчання.

Відгуки та побажання щодо удосконалення типових навчального плану і програм, пропозиції з розробки і втілення засобів навчання, необхідних для комплексного забезпечення навчального процесу та сприяння підвищення якості навчання і виховання учнів, просимо надсилати за адресою:

252135, м. Київ, проспект Перемоги, 10
Управління професійних навчальних закладів
Міністерства освіти України

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Водій автотранспортних засобів категорії "Е" повинен вміти:

1. Керувати автотранспортними засобами всіх типів і марок категорії "Е".

2. Усувати в процесі роботи на лінії експлуатаційні несправності рухомого складу, що вимагають часткового розбирання його механізмів, систем.

3. Виконувати найбільш вживані регулювальні роботи в польових умовах, коли відсутня технічна допомога.

4. Перевіряти технічний стан автотранспортних засобів і приймати їх перед виїздом на лінію, здавати і ставити на місце стоянки після повернення на підприємство.

5. Подавати автотранспортні засоби для завантаження та розвантаження. Контролювати правильність завантаження, розміщення та кріплення вантажів у кузовах автопоїзда.

6. Керувати спеціальним обладнанням, що встановлене на автопоїзді.

7. Подавати першу допомогу потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод.

Водій автотранспортних засобів категорії "Е" повинен знати:

1. Призначення, будову і принцип дії агрегатів, механізмів і систем, а також приладів автотранспортних засобів категорії "Е". Несправності, їх ознаки, причини, наслідки, способи їх виявлення та усунення.

2. Періодичність, обсяг і правила виконання робіт з технічного обслуговування.

3. Правила дорожнього руху, особливості керування автопоїздами і безпеки дорожнього руху, вплив кліматичних умов і елементів доріг на безпеку руху.

4. Правила подавання автопоїздів під завантаження і розвантаження та правила перевезення різних вантажів, основні показники роботи автопоїздів, шляхи і способи їх покращення, методи роботи кращих водіїв.

5. Особливості організації міжміських перевезень вантажів, режим праці водія.

6. Основні поняття про тарифи на автомобільному транспорті.

7. Подання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод.

8. Правила оформлення первинних документів з обліку роботи автотранспортних засобів.

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВОДІЇВ НА ПРАВО КЕРУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ КАТЕГОРІЇ "Е"

Предмети 

Кількість годин 

теоретичних 

лабораторно-
практичних 

практичного водіння 

всього 

Будова й експлуатація автопоїздів 

36 

30 

  

66* 

Правила дорожнього руху 

22 

10 

  

32 

Основи безпеки руху й особливості керування автопоїздами 

32 

14 

  

46 

Водіння автопоїзда 

  

  

10 

10 

Консультації 

  

  

Іспити у навчальному закладі 

12 

  

  

12 

Іспити в ДАІ 

  

  

Всього: 

114 

54 

10 

178 

Примітки: 

* 1. Для водіїв категорії "Д", враховуючи фактичний професійний рівень учнів групи, навчальний заклад може виділяти на предмет 50 годин.

2. У навчально-виховних закладах проводяться іспити з предметів:

- "Будова й експлуатація автопоїздів",

- "Правила дорожнього руху" і "Основи безпеки руху й особливості керування автопоїздами",

- "Водіння автопоїзда". 

ТИПОВІ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН І ПРОГРАМА ПРЕДМЕТА "БУДОВА Й ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОПОЇЗДІВ"

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Номер теми 

Назва 

Кількість годин 

теоретичних 

лабораторно-
практичних 

всього 

  

Розділ I. Будова, технічне обслуговування автопоїздів 

  

  

  

1. 

Система технічного обслуговування і ремонту автопоїздів. Безпека праці під час виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту та проведенні лабораторно-практичних занять 

2. 

Класифікація та загальна будова автомобілів-тягачів, причепів і напівпричепів. Особливості будови двигунів автомобілів-тягачів. Технічне обслуговування двигунів 

3. 

Особливості будови системи живлення двигунів. Технічне обслуговування системи живлення 

4. 

Електрообладнання автомобілів-тягачів, причепів і напівпричепів. Технічне обслуговування електрообладнання 

5. 

Особливості будови та технічне обслуговування трансмісії 

6. 

Особливості будови ходової частини автомобілів-тягачів, причепів і напівпричепів. Технічне обслуговування ходової частини 

7. 

Особливості будови рульового керування автомобілів-тягачів і поворотних пристроїв причепів і причепів-розпусків. Технічне обслуговування рульового керування і поворотних пристроїв 

8. 

Особливості будови гальмової системи автомобілів-тягачів, причепів і напівпричепів. Технічне обслуговування гальмових систем 

14 

9. 

Загальна будова тягово-зчепних пристроїв. Додаткове обладнання автомобілів-тягачів, причепів і напівпричепів. Технічне обслуговування тягово-зчепних пристроїв і додаткового обладнання 

10. 

Особливості технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів-тягачів, причепів і напівпричепів у польових умовах 

  

Розділ II. Основи організації експлуатації автопоїздів 

  

  

  

11. 

Основні показники роботи 

12. 

Організація перевезень вантажів і пасажирів. Диспетчерське управління роботою рухомого складу 

13. 

Режим праці та відпочинку водіїв 

14. 

Охорона навколишнього середовища 

  

Всього: 

36 

30 

66 

ПРОГРАМА

Розділ I. Будова і технічне обслуговування автопоїздів

Тема 1. Система технічного обслуговування і ремонту автопоїздів. Безпека праці під час виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту та проведенні лабораторно-практичних занять

Положення про технічне обслуговування і ремонт рухомого складу автомобільного транспорту. Види і періодичність технічного обслуговування. Види ремонту. Залежність своєчасного і якісного проведення технічного обслуговування і ремонту та терміну служби автопоїздів і безпеки дорожнього руху.

Діагностика технічного стану автомобільного транспорту. Види діагностики.

Правила безпеки праці з проведення технічного обслуговування і ремонту: під час переміщення автопоїздів на території підприємства і в майстерні, роботі з підйомниками, заміні агрегатів і деталей та їх транспортуванні.

Правила безпеки праці під час виконання акумуляторних, зварювальних, мідницько-жерстяницьких і кузовних, вулканізаційних, шиномонтажних, фарбувальних, а також робіт з використанням електрофікованого інструменту.

Безпека праці під час технічного обслуговування і ремонту автопоїздів, двигуни яких працюють на стиснених і зріджених газах.

Організація та проведення лабораторно-практичних занять. Інструктаж з безпеки праці і пожежної безпеки під час лабораторно-практичних занять.

Тема 2. Класифікація та загальна будова автомобілів-тягачів, причепів і напівпричепів. Особливості будови двигунів автомобілів-тягачів. Технічне обслуговування двигунів

Автомобілі-тягачі, їх класифікація. Загальна будова автомобілів-тягачів.

Класифікація причепів за призначенням і в залежності від поворотного пристрою. Класифікація напівпричепів. Коротка характеристика причепів і напівпричепів, що працюють у складі автопоїздів.

Будова причепів і напівпричепів. Конструктивні зміни, що внесли автозаводи в загальну будову базових двигунів автомобілів-тягачів. Коротка характеристика двигунів.

Особливості будови кривошипно-шатунного і газорозподільного механізмів.

Особливості будови системи охолодження двигунів.

Тепловий режим роботи двигунів.

Особливості будови системи змащення двигунів. Масла, що використовуються для змащення двигунів. Типи масляних фільтрів. Вентиляція картера двигунів.

Несправності кривошипно-шатунного і газорозподільного механізмів, систем охолодження і змащення.

Технічне обслуговування кривошипно-шатунного і газорозподільного механізмів, систем охолодження і змащення.

Лабораторно-практичні заняття

Перевірка компресії в циліндрах двигунів. Підтяжка кріплення головки блоку циліндрів, регулювання теплових зазорів газорозподільного механізму. Перевірка герметичності систем охолодження і змащення, усунення несправностей. Перевірка і регулювання натягу пасів привода рідинного насоса і вентилятора. Змащення підшипників. Доливання і заміна охолоджуючої рідини і масла. Промивання відцентрових фільтрів очистки масла і системи змащування, заміна повнопоточних фільтрів.

Очищення і промивання радіатора, сорочки охолодження двигуна, системи вентиляції картера.

Тема 3. Особливості будови системи живлення двигунів. Технічне обслуговування системи живлення

Особливості будови системи живлення карбюраторного двигуна.

Особливості будови системи живлення дизельних двигунів.

Особливості будови системи живлення автомобілів з газобалонними установками.

Несправності систем живлення карбюраторних і дизельних двигунів та газобалонної установки.

Технічне обслуговування систем живлення.

Лабораторно-практичні заняття

Перевірка герметичності з'єднань, підтяжка кріплень приладів і паливопроводів. Перевірка дії приводів керування подачі палива.

Промивання карбюратора і продування жиклерів з частковим розбиранням карбюратора. Перевірка стану паливопідкачуючих насосів, повітряних і паливних фільтрів. Перевірка та регулювання рівня палива в карбюраторі. Регулювання карбюратора на мінімальні оберти колінчастого вала.

Регулювання паливного насоса високого тиску на максимальні і мінімальні оберти колінчастого вала.

Регулювання мінімальних обертів колінчастого вала двигуна, працюючого на газовому паливі.

Перевірка і регулювання рівня задимленості та вмісту CO у відпрацьованих газах.

Тема 4. Електрообладнання автомобілів-тягачів, причепів і напівпричепів. Технічне обслуговування електрообладнання

Загальна схема електрообладнання автопоїзда.

Особливості будови акумуляторних батарей, що в період експлуатації не потребують розбирання і ремонту, їх коротка технічна характеристика. Заходи, що забезпечують збільшення терміну служби акумуляторних батарей.

Будова генераторів змінного струму, випрямлячів. Будова і принцип дії реле-регуляторів /контактно- і безконтактно-транзисторних, інтегральних тощо/.

Особливості будови приладів системи запалювання, системи пуску двигуна, контрольно-вимірювальних приладів, освітлення і сигналізації, додаткового обладнання автомобілів-тягачів з причепами і напівпричепами.

Несправності електрообладнання. Технічне обслуговування електрообладнання.

Лабораторно-практичні заняття

Перевірка кріплення, рівня електроліту і ступеня зарядженості акумуляторної батареї та доведення їх до норми.

Перевірка кріплення та стану генераторної установки і усунення виявлених несправностей. Регулювання натягу паса привода генератора.

Перевірка кріплення, стану та дії приладів системи запалювання і пуску двигуна.

Перевірка електричного ланцюга низької та високої напруги.

Очистка і регулювання зазорів між контактами переривника-розподільника і між електродами свічок запалювання.

Перевірка стану та дії контрольно-вимірювальних приладів та їх датчиків, звукового сигналу, системи освітлення і сигналізації. Регулювання сили звуку сигналів, світла фар, зрощування і кріплення проводів, заміна плавких запобіжників.

Тема 5. Особливості будови та технічне обслуговування трансмісії

Схема трансмісії автомобіля-тягача з одним і двома ведучими мостами. Передача крутного /обертаючого/ моменту механізмами трансмісії.

Особливості будови одно- і дводискових механізмів зчеплення, підсилювача виключення зчеплення.

Особливості будови ступінчастої коробки передач, дільника передач. Особливості будови карданної і головної передач, диференціалу. Міжосьовий диференціал. Трансмісія автопоїзда з активним причепом.

Несправності механізмів трансмісії. Технічне обслуговування трансмісії.

Лабораторно-практичні заняття

Перевірка дії механізмів виключення зчеплення, регулювання вільного ходу педалі зчеплення.

Регулювання привода керування коробкою передач, міжосьовим диференціалом.

Перевірка кріплення та стану карданної і головної передач, диференціалів. Перевірка рівня і заміна масла в коробці передач, картері головної передачі. Змащення шарнірних з'єднань карданної передачі.

Тема 6. Особливості будови ходової частини автомобілів-тягачів, причепів і напівпричепів. Технічне обслуговування ходової частини

Особливості будови ходової частини автомобілів-тягачів, причепів і напівпричепів. Будова ведучих і керованих мостів. Поняття про стабілізацію керованих коліс. Кути установки шкворнів і керованих коліс. Вплив розвалу та збіжності керованих коліс на безпеку руху й термін експлуатації шин. Особливості будови підвіски передніх і задніх мостів. Балансирна підвіска. Амортизатори, їх призначення, загальна будова і принцип дії.

Колеса дискові і бездискові. Кріплення коліс на маточині. Пневматичні шини. Розміри і позначення шин. Накачування шин повітрям. Норми тиску повітря в шинах. Балансування шин. Схеми переставлення шин. Вплив величини тиску і балансування на термін експлуатації шин.

Несправності ходової частини автомобіля-тягача, причепа і напівпричепа, їх ознаки, причини, способи виявлення та усунення. Технічне обслуговування ходової частини автомобіля-тягача, причепа, напівпричепа.

Лабораторно-практичні заняття

Перевірка стану й кріплення деталей рами ресор, амортизаторів, переднього та заднього мостів. Перевірка люфта в шкворневих з'єднаннях і підшипниках маточин коліс. Регулювання підшипників маточин коліс. Перевірка та регулювання збіжності коліс. Демонтаж шин, знаходження місця проколу камери, ремонт камери, монтаж і накачування шин повітрям. Застосування захисних пристроїв для накачування шин. Змащування ходової частини.

Тема 7. Особливості будови рульового керування автомобілів-тягачів, поворотних пристроїв причепів і причепів-розпусків. Технічне обслуговування рульового керування і поворотних пристроїв

Особливості, будови рульового керування автомобілів-тягачів, поворотних пристроїв причепів і причепів-розпусків.

Особливості будови рульового механізму та привода. Схема повороту. Рульова трапеція. Підсилювач рульового керування, особливості його будови. Масла, що використовуються в підсилювачах рульового керування.

Вплив технічного стану рульового керування на безпеку дорожнього руху. Несправності рульового керування, їх ознаки, причини, способи виявлення та усунення. Технічне обслуговування рульового керування.

Лабораторно-практичні заняття

Перевірка вільного ходу та легкості повороту рульового колеса. Перевірка кріплень рульових тяг, пальців та інших деталей рульового привода та стану поворотних пристроїв причепа і причепа-розпуска. Мащення шарнірних рульових тяг і поворотних пристроїв. Регулювання рульових механізмів, заміна і доливання масла в підсилювач рульового керування, промивання фільтра. Регулювання натягу паса привода гідропідсилювача.

Тема 8. Особливості будови гальмової системи автомобілів-тягачів, причепів і напівпричепів. Технічне обслуговування гальмових систем

Особливості будови гальмових систем автомобілів-тягачів, причепів і напівпричепів. Гальмові механізми, їх будова. Регулювання гальмових механізмів. Особливості будови приладів привода гальмових механізмів. Особливості будови приладів привода гальмових механізмів. Багатоконтурні системи привода гальм. Особливості будови приладів в одно- і двопровідних гальмових системах причепів і напівпричепів.

Стоянкові гальмові системи. Регулювання стоянкових гальм. Вплив технічного стану гальм на безпеку дорожнього руху. Несправності гальм, їх ознаки, причини, способи виявлення та усунення. Технічне обслуговування гальмових систем.

Лабораторно-практичні заняття

Перевірка кріплень приладів гальмових систем. Заміна гальмових колодок. Регулювання гальмових механізмів. Перевірка герметичності привода гальм. Підтягування з'єднань кріплення приладів і трубопроводів. Перевірка стану гальмових шлангів. Перевірка дії регулятора гальмових сил, гальмового крана, захисних клапанів, клапанів одно- і двопровідних приводів гальм причепа і напівпричепа. Регулювання вільного ходу педалі гальм, натягу паса привода компресора.

Видалення конденсату з повітряних балонів і доливання рідини в прилад запобігання заморожування конденсату.

Регулювання стоянкових гальм. Змащення привода гальм. Видалення повітря з гальмового гідравлічного привода.

Тема 9. Загальна будова тягово-зчепних пристроїв. Додаткове обладнання автомобілів-тягачів, причепів і напівпричепів. Технічне обслуговування тягово-зчепних пристроїв і додаткового обладнання

Будова тягово-зчепних пристроїв причепів і напівпричепів.

Особливості будови додаткового обладнання: холодильні та компресорні установки, гідропідйомники причепів-самоскидів, опорні пристрої напівпричепів. Вантажні пристрої, що встановлюються на причепах і напівпричепах.

Несправності тягово-зчепних пристроїв і додаткового обладнання причепів і напівпричепів, їх ознаки, причини, способи виявлення та усунення.

Технічне обслуговування тягово-зчепних пристроїв та додаткового обладнання.

Тема 10. Особливості технічного обслуговування та поточного ремонту автомобіля-тягача, причепа і напівпричепа в польових умовах

Підготовка інструменту, запасних частин і експлуатаційних матеріалів, що встановлюються автотранспортним підприємством для роботи автопоїзда на маршрутах великої відстані.

Особливості виявлення несправностей агрегатів, механізмів, систем і окремих деталей автопоїзда в польових умовах /перегрівання маточин коліс і гальмових барабанів; картерів коробки передач і роздавальної коробки, ведучих мостів; несправності шин, ресор і амортизаторів; систем охолодження, змащення і живлення двигуна, електрообладнання; несправності механізмів керування і тягово-зчепного пристрою/. Причини їх виникнення, характерні ознаки, способи усунення несправностей.

Дії водія, коли неможливо усунути виявлені технічні несправності.

Розділ II. Основи організації експлуатації автопоїздів

Тема 11. Основні показники роботи автопоїздів

Техніко-експлуатаційні показники роботи автопоїздів. Підвищення вантажопідйомності рухомого складу за рахунок використання автопоїздів. Залежність продуктивності праці водія від вантажопідйомності рухомого складу. Коефіцієнт використань пробігу. Коефіцієнт використання вантажопідйомності. Економічна ефективність автомобільних перевезень, що виконуються автопоїздами.

Шляхи підвищення рентабельності роботи під час перевезення вантажів.

Тема 12. Організація перевезень вантажів і пасажирів. Диспетчерське управління роботою рухомого складу

Централізовані перевезення вантажів - основний метод використання автомобільного транспорту. Ефективність централізованих перевезень. Організація перевезень різних видів вантажів. Принципи організації перевезень вантажів: навалом, сипучих, будівельних довгомірних, рідинних, сільськогосподарських та інших. Перевезення вантажів за раціональними маршрутами /маятникові, кільцеві, тягових плеч, човнові/ і погодинними графіками. Міжміські перевезення. Перевезення вантажів у контейнерах, пакетах.

Перевезення пасажирів на зчленованих автобусах.

Диспетчерська система керівництва перевезеннями. Порядок переключення автопоїздів на інші об'єкти. Форми і технічні засоби для контролю і диспетчерського зв'язку з водіями, працівниками на лінії та замовниками.

Оформлення і здавання дорожніх листів і вантажо-транспортних документів під час повернення з лінії. Оперативний облік праці водіїв, автопоїздів.

Тема 13. Режим праці і відпочинку водіїв

Основні положення законодавства про працю, що стосуються працівників автомобільного транспорту.

Тривалість робочого часу. Графік зміни праці водіїв на автопоїздах. Положення про робочий час і час відпочинку водіїв. Робота у нічну зміну. Робота у вихідні та святкові дні.

Тема 14. Охорона навколишнього середовища

Основні заходи зниження шкідливих наслідків для навколишнього середовища під час експлуатації, технічного обслуговування і ремонту рухомого складу. Заходи зниження викидів окислів вуглеводів задимленості відпрацьованих газів автомобільних двигунів. Методи їх контролю та норми складових частин.

Заходи, що повинен виконувати водій, щоб не допускати забруднення стічної води паливо-мастильними матеріалами.

Відповідальність через забруднення навколишнього середовища.

ТИПОВІ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН І ПРОГРАМА ПРЕДМЕТА "ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ"

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Номер теми 

Назва 

Кількість годин 

теоретичних 

лабораторно-
практичних 

всього 

  

Розділ I. Загальні положення, терміни та визначення, обов'язки й права учасників дорожнього руху 

  

  

  

1. 

Загальні положення, терміни та визначення 

2. 

Обов'язки і права водіїв транспортних засобів, пішоходів та пасажирів 

  

Розділ II. Регулювання дорожнього руху 

  

  

  

3. 

Дорожні знаки та їх характеристика 

4. 

Дорожня розмітка й обладнання та їх характеристика 

5. 

Регулювання дорожнього руху за допомогою світлофорів і сигналів регулювальника 

  

Розділ III. Рух, зупинка і стоянка транспортних засобів 

  

  

  

6. 

Порядок руху, зупинка і стоянка транспортних засобів 

7. 

Проїзд перехресть 

  

Лабораторно-практичні заняття /теми 1 - 7/ 

  

Розділ IV. Особливі умови руху 

  

  

  

8. 

Проїзд пішохідних переходів, зупинок маршрутних транспортних засобів і залізничних переїздів. Переваги маршрутних транспортних засобів 

9. 

Особливі умови руху 

10. 

Перевезення людей та вантажу 

  

Розділ V. Інші вимоги правил дорожнього руху 

  

  

  

11. 

Номерні та розпізнавальні знаки. Технічний стан і обладнання транспортних засобів 

12. 

Окремі питання організації дорожнього руху, що потребують узгодження з Державтоінспекцією 

  

Лабораторно-практичні заняття /теми 8 - 12/ 

  

Всього: 

22 

10 

32 

ПРОГРАМА

Розділ I. Загальні положення, терміни та визначення, обов'язки і права учасників дорожнього руху

Тема 1. Загальні положення, терміни та визначення

Правила дорожнього руху та їх значення в забезпеченні порядку і безпеки дорожнього руху.

Загальні положення правил дорожнього руху. Терміни та визначення.

Тема 2. Обов'язки та права водіїв транспортних засобів, пішоходів і пасажирів

Загальні обов'язки і права водіїв. Права і обов'язки водіїв транспортних засобів із спеціальними сигналами.

Обов'язки та права пішоходів і пасажирів.

Розділ II. Регулювання дорожнього руху

Тема 3. Дорожні знаки та їх характеристика

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі організації дорожнього руху. Класифікація знаків. Назва знаків та їх вимоги до водія. Правила встановлення знаків та зона їх дії.

Особливості застосування тимчасових знаків.

Тема 4. Дорожня розмітка й обладнання та їх характеристика

Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації дорожнього руху. Класифікація розмітки. Призначення й умови застосування кожного виду розмітки.

Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання дорожнього руху.

Дії водіїв відповідно до вимог дорожньої розмітки та дорожнього обладнання.

Тема 5. Регулювання дорожнього руху за допомогою світлофорів і сигналів регулювальника

Типи світлофорів. Значення кожного сигналу світлофора. Організація дорожнього руху за допомогою світлофорів.

Сигнали регулювальника. Значення кожного сигналу регулювальника для учасників дорожнього руху.

Дії водіїв та пішоходів на сигнали світлофора і регулювальника у випадках, коли на перехресті значення сигналу світлофора, регулювальника суперечать одне одному.

Розділ III. Рух, зупинка і стоянка транспортних засобів

Тема 6. Порядок руху, зупинка і стоянка транспортних засобів

Попереджувальні сигнали, їх види, призначення і правила користування ними.

Початок руху, зміна напрямку руху, маневрування. Вимоги щодо розташування транспортних засобів на проїзній частині поза населеними пунктами і в населених пунктах.

Швидкість руху, дистанція та інтервал.

Зустрічний роз'їзд і обгін.

Правила виконання зупинки і стоянки. Вимоги до водія при вимушеній зупинці і стоянці.

Небезпечні наслідки порушення правил користування попереджувальними сигналами, початку руху і маневрування, перевищення швидкості руху і недотримання безпечної дистанції та інтервалу, правил обгону, зустрічного роз'їзду, зупинки і стоянки транспортних засобів.

Тема 7. Проїзд перехресть

Види перехресть. Правила проїзду перехресть. Проїзд регульованих і нерегульованих перехресть.

Небезпечні наслідки порушення правил проїзду перехресть.

Лабораторно-практичні заняття /теми 1 - 7/

Практичне удосконалення вміння керуватися дорожніми знаками, розміткою, сигналами світлофора і регулювальника.

Формування навичок правильної орієнтації, оцінки ситуації та прогнозування її розвитку під час проїзду перехресть.

Розгляд типових дорожньо-транспортних ситуацій проїзду перехресть з використанням технічних, засобів, макетів і стендів. Розв'язування комплексних завдань з програмованого навчального матеріалу.

Розділ IV. Особливі умови руху

Тема 8. Проїзд пішохідних переходів, зупинок маршрутних транспортних засобів і залізничних переїздів. Переваги маршрутних транспортних засобів

Порядок руху через пішохідні переходи і повз зупинки маршрутних транспортних засобів.

Вимоги правил безпеки і порядок руху транспортних засобів через залізничні переїзди.

Переваги маршрутних транспортних засобів. Рух на дорогах, позначених знаками 5.8 і 5.11 Правил дорожнього руху.

Небезпечні наслідки порушень правил руху через пішохідні переходи, залізничні переїзди і повз зупинки маршрутних транспортних засобів.

Тема 9. Особливі умови руху

Правила користування зовнішніми світловими приладами.

Умови і порядок буксирування механічних транспортних засобів.

Особливості перевезення людей при буксируванні механічних транспортних засобів.

Навчальна їзда.

Вимоги правил до руху транспортних засобів в організованій колоні.

Особливості руху в житловій зоні.

Вимоги правил руху на автомагістралях і дорогах для автомобілів, на гірських дорогах і крутих спусках.

Вимоги до водіїв і транспортних засобів, що прибувають і перебувають у міжнародному русі на території України, а також, що виїжджають з України.

Небезпечні наслідки порушення правил користування зовнішніми світловими приладами, правил буксирування механічних транспортних засобів та навчальної їзди, правил руху на автомагістралі, на дорогах для автомобілів, руху в організованій колоні, на гірських дорогах і крутих спусках.

Тема 10. Перевезення людей та вантажу

Умови перевезення людей. Вимоги до водіїв і транспортних засобів, призначених для перевезення людей. Перевезення дітей.

Правила розподілу, розміщення, закріплення та позначення вантажів при їх перевезенні. Умови перевезення вантажу.

Небезпечні наслідки порушення правил перевезення людей та вантажу.

Розділ V. Інші вимоги Правил дорожнього руху

Тема 11. Номерні та розпізнавальні знаки, написи і позначення. Технічний стан і обладнання транспортних засобів

Вимоги правил щодо реєстрування /перереєстрування/ транспортних засобів, номерних знаків, написів і позначень.

Вимоги до технічного стану та обладнання транспортних засобів.

Несправності, під час яких водій повинен вжити заходи для їх усунення, а якщо це зробити неможливо - рухатися до місця стоянки або ремонту.

Несправності, під час яких подальший рух транспортних засобів заборонено.

Небезпечні наслідки порушення вимог до технічного стану та обладнання транспортних засобів.

Тема 12. Окремі питання організації дорожнього руху, що потребують узгодження з Державтоінспекцією

Вимоги правил, що стосуються питань організації дорожнього руху, які вимагають узгодження з Державтоінспекцією.

Лабораторно-практичні заняття /теми 8 - 12/

Розгляд типових дорожньо-транспортних ситуацій з використанням технічних засобів, макетів, стендів і програмних навчальних матеріалів, для відпрацювання матеріалу, викладеного в темах 8 - 12.

Розв'язування комплексних завдань з програмованого навчального матеріалу.

ТИПОВІ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН І ПРОГРАМА ПРЕДМЕТА "ОСНОВИ БЕЗПЕКИ РУХУ Й ОСОБЛИВОСТІ КЕРУВАННЯ АВТОПОЇЗДОМ"

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Номер теми 

Назва 

Кількість годин 

теоретичних 

лабораторно-
практичних 

всього 

  

Розділ I. Основи безпеки руху 

  

  

  

1. 

Дорожньо-транспортні пригоди, їх причини та відповідальність водіїв за порушення правил дорожнього руху, автотранспортні злочини, нанесення збитків 

2. 

Психофізіологічні особливості праці водія автопоїзда 

3. 

Експлуатаційні властивості автопоїздів та їх вплив на безпеку руху 

4. 

Елементи автомобільних доріг та їх вплив на безпеку руху 

  

Розділ II. Особливості керування автопоїздом 

  

  

  

5. 

Удосконалення майстерності водіння автопоїзда 

10 

12 

6. 

Особливості керування автопоїздом за складних метеорологічних умов 

7. 

Особливості керування автопоїздом у гірській і пересічній місцевостях 

8. 

Особливості керування автопоїздом на дорогах з великою інтенсивністю руху 

9. 

Прийоми і техніка економічного водіння автопоїзда 

10. 

Прийоми безпечного керування автопоїздом у різних дорожньо-транспортних ситуаціях з підвищеною небезпекою 

  

Розділ III. Перша допомога потерпілим 

  

  

  

11. 

Стан, небезпечний для життя 

12. 

Послідовність дій у поданні допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод 

  

Всього: 

32 

14 

46 

Примітка: 

Лабораторно-практичні заняття з теми 5 виконуються на автотренажерах або автомобілях-тягачах з вивішеними передніми колесами. 

ПРОГРАМА

Розділ I. Основи безпеки руху

Тема 1. Дорожньо-транспортні пригоди, їх причина та відповідальність водіїв за порушення правил дорожнього руху, автотранспортні злочини, нанесення збитків

Поняття про дорожньо-транспортні пригоди, їх класифікація. Статистика дорожньо-транспортних пригод. Розподіл пригод за змінами пори року, днями тижня, часу доби, категоріями доріг, видами транспортних засобів.

Особливості аварійності в містах, на дорогах поза населеними пунктами.

Стан дорожньо-транспортної дисципліни /за матеріалами місцевих органів ДАІ/ і заходи її зміцнення.

Види порушень правил дорожнього руху та адміністративна відповідальність за них, згідно із законодавством України. Порядок оскарження постанов про адміністративне стягнення.

Види автотранспортних злочинів, їх загальна характеристика: порушення правил безпеки руху і експлуатації транспортних засобів особами в стані сп'яніння, дозвіл на експлуатацію технічно несправних транспортних засобів, угон транспортних засобів.

Кримінально-правові наслідки за вчинені автотранспортні злочини.

Значення та основа для матеріальної відповідальності. Поняття шкоди, протиправності, причинного зв'язку і вини в дорожньо-транспортній пригоді.

Відшкодування збитків, що виникли під час аварії.

Тема 2. Психофізіологічні особливості праці водія автопоїзда

Психофізіологічні якості водія: відчуття і сприймання, мислення і пам'ять, підготовленість, моральна стабільність, емоційна стійкість, витривалість, самовладання, працездатність, майстерність, освіта, стаж роботи і вік у системі "Водій - автомобіль - середовище руху".

Вплив виробничих факторів на працездатність водія автопоїзда.

Вплив взаємовідносин у колективі підприємства на психічний стан водія. Режим праці та відпочинку водія.

Дія алкоголю, наркотиків, нікотину і медикаментів на психофізіологічний стан водія.

Стресовий стан. Засоби його попередження та усунення. Прийоми самоконтролю і регулювання психофізіологічного стану.

Шляхи підвищення працездатності водіїв, збереження їх здоров'я для забезпечення безпеки руху.

Тема 3. Експлуатаційні властивості автопоїздів та їх вплив на безпеку руху

Конструктивна безпека автопоїзда: активна, пасивна, післяаварійна і екологічна.

Сили, що діють на автопоїзд під час прямолінійного руху. Центр ваги і його вплив на стійкість автопоїзда на поворотах, підйомах, спусках. Сили опору котіння і підйому. Зчеплення коліс автопоїзда з дорогою. Сили інерції. Сила тяги. Швидкість і прискорення. Зміни величини коефіцієнта зчеплення коліс автопоїзда з покриттям доріг у залежності від кліматичних умов, стану шин і доріг, швидкості руху. Сили, що діють на автопоїзд під час гальмування. Зупиночний і гальмовий шлях. Причини занесення автопоїзда. Причини, що викликають "складання" автопоїзда. Виведення автопоїзда із заносу і "складання". Керованість і проходимість автопоїзда. Небезпечні наслідки перенавантаження автопоїзда.

Тема 4. Елементи автомобільних доріг та їх вплив на безпеку руху

Класифікація автомобільних доріг. Основні елементи автомобільних доріг та їх характеристика.

Обладнання доріг засобами регулювання дорожнього руху, освітленням, схемами руху автотранспортних засобів.

Небезпечні ділянки автомобільних доріг: звуження проїзної частини, свіжовкладене покриття /смоляне, гравійне/ доріг, спуски, підйоми, під'їзди до мостів і залізничних переїздів, небезпечні повороти, перехрестя на одному і в різних рівнях, їх вплив на безпеку руху.

Аналіз дорожньо-транспортних пригод на небезпечних ділянках доріг.

Розділ II. Особливості керування автопоїздом

Тема 5. Удосконалення майстерності водіння автопоїзда

Посадка до робочого місця водія, регулювання сидіння, дзеркал заднього виду, положення рук водія на рульовому колесі.

Практичне удосконалення виконання вправ швидкісного рулювання рульовим колесом:

- "маятник" лівою рукою /кут повороту рульового колеса на 120°/;

- "маятник" правою рукою /кут повороту рульового колеса на 120°/;

- "маятник" поперемінно лівою і правою рукою /кути повороту рульового колеса на 120°/;

- "маятник" двома руками почергово із схресним перехватом;

- одноколовий поворот - вирівнювання рульового колеса двома руками вліво, вправо;

- колові повороти рульового колеса вліво, вправо, двома руками з схресним перехватом на боковому секторі рульового колеса;

- "перекат" у нижньому секторі рульового колеса: через долоню, через тильну сторону кисті;

- коловий поворот - вирівнювання рульового колеса почергово вліво, вправо, лівою, правою і двома руками з схресним перехватом.

Практичне удосконалення виконання вправ з швидкісного рулювання рульовим колесом з метою:

- стабілізації автопоїзда під час занесення малої амплітуди;

- стабілізації автопоїзда під час занесення середньої амплітуди;

- стабілізації автопоїзда під час критичного занесення;

- стабілізації автопоїзда під час екстерного занесення;

- стабілізації автопоїзда під час ритмічного занесення.

Оцінка швидкості рулювання рульовим колесом методом тестування на автомобілі-тягачі з вивішеними передніми колесами.

Тема 6. Особливості керування автопоїздом за складних метеорологічних умов

Ознаки небезпечних гідрометеорологічних явищ, їх оцінка з точки зору безпеки руху.

Особливості і прийоми керування автопоїздом при різних метеорологічних умовах: під час снігопадів, хуртовини і ожеледиць, зливах, густому тумані, пилових буранів, а також за тих самих метеорологічних умов у темну пору доби на дорогах у населених і поза населеними пунктами /рушання з місця зупинки чи стоянки, вибір оптимальної швидкості, дистанції, інтервалу, виведення автопоїзда із занесення, гальмування тощо/. Характерні помилки водіїв.

Тема 7. Особливості керування автопоїздом у гірській і пересічній місцевостях

Особливості роботи двигуна, механізмів і систем на великій висоті і підготовка для цього автопоїзда.

Особливості і прийоми керування автопоїздом на дорогах у гірських місцевостях /на затяжних підйомах і спусках, небезпечних поворотах, недостатній видимості і в темну пору доби, за різних метеорологічних умов/.

Подолання різних радіусів поворотів, особливості зустрічного роз'їзду на дорогах у гірських і пересічних місцевостях, рух на перевалах, слизьких підйомах і спусках, зупинки на вузьких ділянках доріг, проїзд мостів, плотин.

Випадки, за яких рух автопоїздів не дозволяється /густий туман, снігові заноси, ожеледь, зсуванні лавин і т. п./. Характерні помилки водіїв.

Тема 8. Особливості керування автопоїздом на дорогах з великою інтенсивністю руху

Специфічні умови, за яких рухається автопоїзд /характер перехресть, поворотів, пішохідних переходів, профілю дороги тощо/ і прогнозування можливих змін дорожніх обставин.

Рух у транспортному потоці. Вибір оптимальної швидкості руху, безпечної дистанції та інтервалу. Маневрування на дорозі.

Особливості керування автопоїздом у місцях можливого виходу на дорогу дітей, русі повз нерухомих перепон, зупинок маршрутних транспортних засобів на дорогах з трамвайною колією.

Прийоми водіння автопоїзда на небезпечних поворотах, перехрестях, майданах, під час зустрічних роз'їздів, випередженні, обгоні.

Особливості керування автопоїздом у залежності від виду покриття дороги: рух на грунтових та дорогах з нерівною поверхнею і довгими коліями. Характерні помилки водіїв.

Тема 9. Прийоми і техніка економічного водіння автопоїзда

Причини підвищеної витрати пального і забруднення навколишнього середовища.

Фактори, від яких залежить ефективне й економічне використання палива.

Вплив атмосферних умов на витрати палива.

Підтримування роботи двигуна в режимі, що відповідає найменшій витраті пального на місці і під час руху.

Вибір раціональних засобів керування автопоїздом /повільне рушання з місця, енергійний розгін, включення передачі, використання накату/ у відповідності до даної ділянки дороги /підйоми, спуски, повороти, під'їзд до перехресть, залізничних переїздів тощо/.

Роль водіїв у економії палива.

Тема 10. Прийоми керування автопоїздом у різних дорожньо-транспортних ситуаціях з підвищеною небезпекою

Дорожньо-транспортні ситуації, стадії їх розвитку.

Передбачення розвитку дорожньо-транспортних ситуацій. Ситуаційний аналіз можливих дорожньо-транспортних пригод у залежності від поведінки інших учасників дорожнього руху.

Прийоми керування автопоїздом, що забезпечують безпечний рух на крутих поворотах, підйомах і спусках, залізничних переїздах, на мостах, у тунелях, на вузьких та інших небезпечних ділянках доріг.

Рух в умовах недостатньої видимості і темну пору доби.

Прийоми стабілізації автопоїзда під час занесення малої та середньої амплітуди, критичному, екстреному і ритмічних занесеннях.

Прийоми переривчастого і ступінчастого гальмування з різними коефіцієнтами зчеплення коліс з дорогою.

Особливості керування автопоїздом у різних дорожніх і кліматичних умовах /дощ, ожеледь, снігопад, туман тощо/, на зустрічних роз'їздах вузьких дорогах і в різну пору доби.

Розділ III. Перша допомога потерпілим

Тема 11. Стан, небезпечний для життя

Кровотеча, її види і ознаки. Інфекція, асептика і антисептика. Зупинка серця. Ознаки. Причини. Сонячний і тепловий удари. Ознаки. Причини. Отруєння газами. Ознаки. Причини.

Тема 12. Послідовність дій у поданні допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод

Лабораторно-практичні заняття

Визначення травмуючого фактору і відпрацювання техніки вивільнення потерпілого із транспортного засобу. Подання першої допомоги. Виготовлення із підручних засобів пристроїв для перенесення потерпілого на руках і вантаження його в різні види транспортних засобів. Правила і засоби перенесення потерпілого. Правила і способи транспортування потерпілого різними видами транспортних засобів.

ТИПОВІ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН І ПРОГРАМА ПРЕДМЕТА "ВОДІННЯ АВТОПОЇЗДА"

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Номер теми 

Назва 

Термін виконання 

1. 

Підготовка до виїзду. Прийоми керування автопоїздом 

1 год. 

2. 

Маневрування автопоїздом в обмеженому просторі 

3 год. 30 хв. 

3. 

Водіння автопоїзда дорогами з малою інтенсивністю руху. Прийоми економічного водіння 

1 год. 

4. 

Водіння автопоїзда дорогами з великою інтенсивністю руху 

2 год. 

5. 

Водіння автопоїзда за темної пори доби 

1 год. 

6. 

Водіння автопоїзда за складних дорожніх умов 

1 год. 

7. 

Контрольна перевірка 

15 хв. 

8. 

Іспити в ДАІ 

15 хв. 

  

Всього: 

10 год. 

ПРОГРАМА

Тема 1. Підготовка до виїзду. Прийоми керування автопоїздом

Ознайомлення з органами керування і контрольними приладами автопоїзда. Контрольна перевірка технічного стану автопоїзда. Посадка до кабіни на місце водія, регулювання сидіння, дзеркал заднього виду. Підготовка і запуск двигуна. Зчеплення автомобіля-тягача з причепом чи напівпричепом. Рушання з місця, розгін, переключання передач у висхідному порядку. Прийоми повільного і екстреного гальмування. Переключення передач у нисхідному порядку. Зупинка автопоїзда.

Тема 2. Маневрування автопоїздом в обмеженому просторі

Рух автопоїзда на прямій з переключанням передач у висхідному і нисхідному порядку. Різні способи гальмування /повільне, термінове, переривчасте, ступінчасте/. Повороти ліворуч і праворуч навколо перешкод, між перешкодами із збільшенням швидкості руху. Закріплення навичок швидкісного рулювання однією і двома руками. Рух заднім ходом по прямій, а також з поворотами ліворуч і праворуч з подаванням автопоїзда під завантаження та розвантаження з використанням дзеркал заднього виду і попереджувальних сигналів. Рух у габаритному коридорі /тунель/ переднім і заднім ходом. Розвороти з використанням і без використання заднього ходу. В'їзд у ворота і виїзд із них переднім і заднім ходом.

Тема 3. Водіння автопоїзда на дорогах з малою інтенсивністю руху. Прийоми економічного водіння

Виїзд на дороги з малою інтенсивністю руху. Перестроювання. Вибір потрібної смуги для руху. Рух у транспортному потоці з безпечною дистанцією та інтервалом. Об'їзд, випередження, обгін. Проїзд перехресть, зупинок маршрутних транспортних засобів, пішохідних переходів. Повороти. Розвороти з використанням і без використання заднього ходу. Зустрічний роз'їзд на вузьких ділянках дороги. Рух на мостах і шляхопроводах. Проїзд залізничних переїздів. В'їзд у ворота і подавання автопоїзда під завантаження чи розвантаження переднім і заднім ходом. Зупинка. Виїзд із воріт переднім і заднім ходом. Прийоми маневрування на АЗС. Відпрацювання в процесі навчання прийомів економічного водіння автопоїзда: економічне прогрівання двигуна, повільне рушання з місця, енергійний розгін, вибір передачі, що відповідає оптимальній, економічній швидкості руху автопоїзда, дорожнім умовам /спуски, підйоми, рівна дорога/, іншим обставинам.

Тема 4. Водіння автопоїзда на дорогах з великою інтенсивністю руху

Виїзд на дорогу. Рух у транспортному потоці з безпечними дистанцією та інтервалом. Перестроювання, об'їзд, випередження, обгін, зупинка і рушання з місця.

Проїзд перехресть, зупинок маршрутних транспортних засобів пішохідних переходів. Повороти. Розвороти з використанням і без використання заднього ходу. Рух на дорогах з двома, трьома і більше смугами в одному напрямку, а також з одностороннім рухом. Рух на мостах, шляхопроводах. Проїзд залізничних переїздів. Зустрічний роз'їзд на вузьких ділянках дороги. Повороти ліворуч і розвороти поза перехрестями. В'їзд у ворота і виїзд із них переднім і заднім ходом. Подавання автопоїзда під навантаження чи розвантаження переднім і заднім ходом. Маневрування автопоїздом на АЗС та інших територіях.

Тема 5. Водіння автопоїзда за темної пори доби

Відпрацьовування навичок користування світловими приладами. Виїзд на дороги з штучним і без нього освітленням. Перестроювання, рух у транспортному потоці з безпечною дистанцією та інтервалом. Проїзд перехресть, зупинок маршрутних транспортних засобів, пішохідних переходів. Повороти, розвороти, об'їзд, випередження, обгін, зупинка біля тротуару чи на узбіччі, рушання з місця зупинки. Зустрічний роз'їзд з переключенням світла фар, зустрічний роз'їзд на вузьких ділянках дороги. Проїзд залізничних переїздів. Рух на мостах, шляхопроводах. Повороти і розвороти поза перехрестями. В'їзд у ворота і виїзд із них переднім і заднім ходом. Подавання автопоїзда під навантаження чи розвантаження переднім і заднім ходом. Маневрування автопоїздом на АЗС та інших територіях.

Тема 6. Водіння автопоїзда за складних дорожніх умов

Виїзд на дороги поза населених пунктів. Рух у транспортному потоці з безпечною дистанцією та інтервалом. Рух на крутих спусках, підйомах і поворотах, на піску і в'язкому грунті. Виведення буксуючого чи застрявшого автопоїзда з використанням підручних матеріалів і засобів. Рушання з місця та керування автопоїздом на слизьких ділянках дороги. Стабілізація автопоїзда під час знесення та занесення. Прийоми гальмування автопоїзда різними способами на слизькій дорозі. Виведення в положення для прямолінійного руху при "складанні" автопоїзда.

Тема 7. Контрольна перевірка

Перевірці підлягають виконання таких завдань:

1. Перевірка технічного стану автопоїзда перед виїздом на лінію.

2. Зчеплення і розчеплення автомобіля-тягача з причепом чи напівпричепом.

3. Рушання з місця, розгін до найвищої передачі, переключання до найнижчої передачі, рух за змінної швидкості, зупинки.

4. Маневрування в обмеженому просторі.

5. Зупинка на підйомі та рушання з місця зупинки.

6. Водіння автопоїзда у транспортному потоці на дорогах з малою та великою інтенсивністю руху з безпечною дистанцією та інтервалом.

7. Подавання автопоїзда під завантаження чи розвантаження та на місце стоянки.

   

Типові
навчальний план і програми підготовки водіїв на право керування транспортними засобами категорії "В" (за скороченими термінами навчання)

Пояснювальна записка

Типові навчальний план і програми підготовки водіїв категорії "В", що пропонуються є доповненням до навчальних планів і програм, затверджених наказом Міносвіти України від 05.01.95 р. N 8, і відповідно до вимог Віденської конвенції про дорожній рух та Директиви Ради Європейського Економічного Співтовариства про мінімальні вимоги щодо видачі та дійсності прав водія можуть застосовуватися для підготовки водіїв зазначеної категорії, які не використовують свої водійські права в професійних цілях.

Вони розроблені відповідно до Законів України "Про освіту", "Про дорожній рух" з урахуванням вимог "Положення про порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів" .

Типові навчальний план і програми затверджені Міністерством освіти України, погоджені з Міністерством внутрішніх справ і є документами, що визначають необхідний зміст навчання у навчальних закладах України всіх типів, незалежно від їх статусу і підпорядкованості.

Навчальні заклади, що здійснюють підготовку зазначених водіїв транспортних засобів, на основі типового навчального плану і програм розробляють робочі навчальні плани і програми, що забезпечують у змісті навчально-виховному процесі та термінах навчання дотримання вимог Типового навчального плану і програм.

3 метою розширення та зміцнення знань, умінь і навичок учнів, врахування досягнень науки, техніки, регіональних та інших особливостей у процесі розробки своїх навчальних планів і програм навчально-виховні заклади можуть доповнювати зазначені в типовому навчальному плані обов'язкові перелік предметів і кількість годин, змінювати кількість годин або послідовність тем при умові повного виконання їх за змістом.

Під час планування навчально-виховного процесу розподіл змісту всіх предметів на годинну сітку (в тижнях) і розміщення тем кожного предмета повинно здійснюватися таким чином, щоб були дотримані етапність і послідовність під час їх вивчення. При цьому необхідно витримати сумарне тижневе навчальне навантаження у відповідності з вимогами нормативних і навчально-методичних документів з професійного навчання.

У робочих навчальних планах і програмах навчальні заклади можуть передбачати три варіанти тематичного плану і програми предмета "Водіння автомобіля":

варіант N 1 - для осіб, які не мають початкових навичок водіння автомобіля, - в повному обсязі, передбаченому типовими навчальним планом і програмами;

варіант N 2 - для осіб, які мають початкові навички водіння автомобіля - за скороченою програмою в обсязі 23 години (в тому числі 1 година контрольного заняття);

варіант N 3 - для осіб, які не оволоділи навичками водіння автомобіля по варіанту N 1, - за програмою збільшеного обсягу на 5 і більше годин (за погодженням із слухачем).

Тривалість навчальної години з теоретичних і лабораторно-практичних занять становить 45 хвилин, а водіння автомобіля - 60 хвилин, враховуючи час на зміну учнів, підведення підсумків занять і заповнення документів.

Теоретичні заняття з предмета "Будова й експлуатація автомобіля" та теоретичні і лабораторно-практичні заняття з предметів "Правила дорожнього руху" і "Основи керування автомобілем і безпека дорожнього руху" проводяться викладачем.

Теоретичні і лабораторно-практичні заняття з розділу "Медичне забезпечення безпеки дорожнього руху" предмета "Основи керування автомобілем і безпека дорожнього руху" проводяться викладачем, який має медичну освіту.

Лабораторно-практичні заняття з будови і технічного обслуговування автомобіля проводяться з навчальною групою викладачем спільно з майстром виробничого навчання.

За період навчання учні повинні вивчити будову і технічне обслуговування не менше однієї марки легкового автомобіля.

Лабораторно-практичні заняття з будови і технічного обслуговування автомобіля можуть проводитися в гаражах навчальних закладів, що додатково обладнані навчальними місцями, та з використанням навчальних автомобілів.

Практичне навчання водіння автомобіля проводиться в сітці навчального часу без відриву учнів від інших занять у дні та години, передбачені розкладом. Допускається також навчання учнів водіння автомобіля поза сіткою навчального часу.

Практичне навчання водіння автомобіля, роботи, пов'язані із щоденним технічним обслуговуванням транспортного засобу, здійснюється під керівництвом майстра виробничого навчання водіння індивідуально з кожним учнем. Як правило, протягом дня з одним учнем дозволяється відпрацьовувати вправи на автотренажері - не більше однієї години, навчальному автомобілі - не більше двох годин.

Під час виконання вправ з водіння автомобіля учень повинен за годину навчання проїжджати близько 20 км шляху. Для цього навчально-виховний заклад встановлює на кожну вправу, з урахуванням конкретних дорожніх умов, відповідний кілометраж пробігу автомобіля, з метою повного виконання програм визначає навчальні маршрути і погоджує їх з органами Державтоінспекції МВС України за місцем їх знаходження.

Контрольні перевірки з водіння здійснюються особою, призначеною наказом керівника навчального закладу.

3 метою забезпечення високої якості навчання під час підготовки водіїв на право керування транспортними засобами категорії "В" та повного виконання навчального плану і програми пропонується широко використовувати прогресивні форми організації навчально-виховного процесу, сучасні засоби навчання.

Відгуки та побажання щодо удосконалення навчального плану і програм, пропозиції з розробки та втілення засобів навчання, необхідних для комплексного забезпечення навчального процесу та сприяння підвищенню якості навчання і виховання учнів, просимо надсилати за адресою: 252135, м. Київ N 135, проспект Перемоги, 10 Міністерство освіти України Головне управління професійно-технічної освіти

Кваліфікаційні вимоги

Водій автотранспортних засобів категорії "В" повинен вміти:

- керувати легковими автомобілями, що відносяться до транспортних засобів категорії "В" за різних дорожніх умов;

- виконувати Правила дорожнього руху, впевнено діяти за складних дорожніх обставин і не допускати дорожньо-транспортних пригод;

- буксирувати причіп дозволеною максимальною масою до 750 кілограмів;

- заправляти автомобіль паливно-мастильними матеріалами та охолоджувальною рідиною;

- перевіряти технічний стан автомобіля перед виїздом на лінію, забезпечувати технічний стан і обладнання транспортного засобу відповідно до вимог стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху і охорони навколишнього середовища;

- подавати першу допомогу потерпілим при дорожньо-транспортних пригодах.

Водій автотранспортних засобів категорії "В" повинен знати:

- призначення, розташування, будову, принцип дії агрегатів, механізмів і приладів легкового автомобіля та правила технічної експлуатації (для водія);

- Закон України "Про дорожній рух", Правила дорожнього руху, основи керування автомобілем і безпеку руху, причини дорожньо-транспортних пригод і способи їх попередження;

- вплив природних умов (дощ, туман, ожеледиця та інш.) на безпеку руху та способи запобігання дорожньо-транспортним пригодам;

- правила подання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод;

- правила безпеки праці під час технічного обслуговування автомобіля та користування експлуатаційними матеріалами (бензин, електроліт, охолоджувальні рідини, масла та інш.);

- правові основи і відповідальність за порушення Правил дорожнього руху, порядку і правил експлуатації автомобіля та завдання шкоди навколишньому середовищу.

Типовий навчальний план підготовки осіб на право керування автотранспортними засобами категорії "В"

Примітка: У навчальному закладі проводяться іспити з предметів:

                    - "Будова й експлуатація автомобіля";

                    - "Правила дорожнього руху" та "Основи керування автомобілем і                               безпека дорожнього руху"; 

                    - "Водіння автомобіля"
 

Типові тематичний план і програма предмета "Будова і експлуатація автомобіля"

Тематичний план

 

  N теми

Назва

Кількість годин

теоретичних

лаборат. практичн.

всього

 

Розділ I. Загальні положення

 

 

 

1.

Вступ. Загальна будова автомобіля

1

-

1

2.

Система технічного обслуговування і ремонту автомобілів. Діагностика технічного стану

1

-

1

3.

Безпека, праці при технічному обслуговуванні, ремонті автомобілів та проведенні лабораторно-практичних занять

1

-

1

4.

Щоденне технічне обслуговування автомобіля

1

1

2

 

Розділ II. Двигун

 

 

 

5.

Загальна будова і робочий процес двигуна. Кривошипношатунний і газорозподільний механізми

2

-

2

6.

Системи охолодження і змащення двигуна

1

-

1

7.

Системи живлення двигунів

2

-

2

8.

Технічне обслуговування механізмів і систем двигуна.

1

2

3

 

Розділ III. Електрообладнання автомобіля і причепа.

 

 

 

9.

Джерела електричної енергії

1

-

1

10.

Система запалювання

1

-

1

11.
 

Прилади пуску двигуна. Контрольно-вимірювальні прилади.
Система освітлення і сигналізації

 
1

 
-

 
1

12.

Технічне обслуговування електрообладнання автомобіля і причепа

1

2

3

 

Розділ IV. Силова передача автомобіля

 

 

 

13.
 

Загальна схема силової передачі. Зчеплення. Коробка передач. Карданна передача.
Ведучі осі

 
2

 
-

 
2

14.

Технічне обслуговування силової передачі

1

1

2

 

Розділ V. Ходова частина

 

 

 

15.

Ходова частина автомобіля і причепа

1

-

1

16.

Технічне обслуговування ходової частини автомобіля і причепа

1

1

2

 

Розділ VI. Механізми керування

 

 

 

17.

Рульове керування

1

-

1

18.

Гальмова система

1

-

1

19.

Технічне обслуговування механізмів керування

1

2

3

 

Розділ VII. Кузов. Додаткове обладнання. Причепи

 

 

 

20.
 

Кузов. Додаткове обладнання.
Причепи

 
1

 
-

 
1

21.

Технічне обслуговування кузова, додаткового обладнання, причепів

1

-

1

 

Розділ VIII. Експлуатація автомобіля

 

 

 

22.

Підготовка до виїзду на лінію. Перевезення людей та вантажу

1

-

1

23.

Електро- і пожежна безпека

1

-

1

24.

Охорона навколишнього середовища

1

-

1

 

Всього

27

9

36

Програма

Розділ I. Загальні положення

Тема 1. Вступ. Загальна будова автомобіля

Значення і перспективи розвитку автомобільного транспорту.

Загальна будова автомобіля. Класифікація автомобільного рухомого складу. Призначення, розміщення та взаємодія основних груп механізмів і систем автомобіля. Основні технічні характеристики автомобілів, що вивчаються: тип двигуна, його потужність, число місць, швидкість, колісна формула.

Переваги і недоліки автомобілів з дизельними двигунами в порівнянні з карбюраторними двигунами.

Тема 2. Система технічного обслуговування і ремонту
автомобілів. Діагностика технічного стану

Основні поняття надійності автомобіля та її показники.

Види і періодичність технічного обслуговування. Види і методи проведення ремонту автомобілів.

Обладнання для технічного обслуговування.

Значення своєчасного та якісного проведення технічного обслуговування і ремонту автомобілів для збільшення терміну їх експлуатації та забезпечення безпеки дорожнього руху.

Поняття про діагностику технічного стану автомобіля. Види діагностики автомобілів. Обладнання для проведення діагностики технічного стану автомобілів.

Тема 3. Безпека праці під час технічного обслуговування, ремонту
автомобілів та проведенні лабораторно-практичних занять.

Правила безпеки праці під час проведення технічного обслуговування і ремонту.

Правила безпеки праці під час виконання акумуляторних, зварювальних, вулканізаційних, шиномонтажних та фарбувальних робіт, а також робіт з обслуговування системи живлення двигуна.

Організація проведення лабораторно-практичних занять.

Комплекти інструменту і обладнання, що використовуються під час проведення занять. Правила користування. Спецодяг. Інструктаж з безпеки праці, пожежної безпеки під час проведення занять.

Тема 4. Щоденне технічне обслуговування автомобіля

Роботи, що виконуються під час щоденного обслуговування перед виїздом, а також після заїзду в гараж чи на місце стоянки.

Лабораторно-практичні заняття

Контроль технічного стану автомобіля перед виїздом.

Перевірка рівня охолоджувальної рідини в системі охолодження, масла в піддоні картера. Перевірка справності системи живлення і запалювання, приладів освітлення, контролю і сигналізації, ходової частини, гальмової системи і рульового керування. Перевірка наявності інструменту та додаткового обладнання.

Перевірка роботи двигуна, інших механізмів і систем автомобіля.

Проведення прибирально-миючих робіт після повернення автомобіля в гараж.

Розділ II. Двигун

Тема 5. Загальна будова і робочий процес двигуна.
Кривошипно-шатунний і газорозподільний механізми

Призначення і класифікація автомобільних двигунів. Схема одноциліндрового чотиритактного двигуна. Поняття про мертві точки, об'єм камери згоряння, робочий і повний об'єм циліндра, ступінь стиснення, літраж. Робочий цикл двигуна.

Поняття про нерівномірність роботи одноциліндрового двигуна. Призначення маховика. Схема багатоциліндрового двигуна. Переваги багатоциліндрового двигуна, кріплення його на автомобілі.

Коротка технічна характеристика двигунів.

Призначення, загальна будова і принцип дії кривошипно-шатунного механізму.

Призначення, загальна будова і принцип дії газорозподільного механізму. Співвідношення частоти обертання колінчастого і газорозподільного валів.

Тепловий зазор у газорозподільному механізмі.

Загальні поняття про фази газорозподілу та перекриття клапанів.

Порядок роботи циліндрів двигуна.

Тема 6. Система охолодження і змащення двигуна

Загальні поняття про тепловий баланс двигуна та вплив перегріву або переохолодження на роботу двигуна.

Призначення, види систем охолодження двигунів, їх загальна будова і принцип дії.

Загальна будова вузлів системи рідинного охолодження. Охолоджувальні рідини.

Загальна будова вузлів повітряного охолодження.

Тертя, його вплив на роботу деталей.

Призначення системи змащення двигуна. Наслідки роботи двигуна при недостатньому чи надмірному змащенні. Способи подачі масла до поверхонь тертя деталей. Очистка і охолодження масла.

Призначення, розміщення і загальна будова вузлів системи змащення. Загальна схема системи змащення. Контроль за тиском масла в системі. Вентиляція картера.

Масла для змащення двигунів, їх марки.

Тема 7. Система живлення двигунів

Паливо для карбюраторних двигунів. Марки бензинів. Пальні суміші, поняття про детонацію пальної суміші. Вплив детонації на роботу двигуна.

Призначення і загальна будова системи живлення карбюраторного двигуна.

Найпростіший карбюратор. Його схема і принцип дії. Режими роботи двигуна. Вимоги до складу пальної суміші для роботи двигуна на різних режимах.

Удосконалення найпростішого карбюратора при допомозі системи запуску двигуна, системи холостого ходу, головної дозуючої системи, економайзера і насоса прискорювача.

Карбюратори, їх загальна будова. Особливості будови двокамерних карбюраторів. Контроль за рівнем палива у поплавцевій камері і пристрої для його регулювання. Деталі привода керування карбюратором.

Загальна будова паливного бака, насоса, фільтрів та принцип їх дії. Паливопроводи. Повітряні фільтри, їх види, будова і принцип дії. Впускні та випускні трубопроводи. Глушник. Способи підігрівання пальної суміші та його вплив на роботу двигуна.

Особливості будови і принцип дії системи живлення дизельного двигуна та газобалонних установок.

Тема 8. Технічне обслуговування механізмів і систем двигуна

Основні несправності кривошипно-шатунного і газорозподільного механізмів. Ознаки, причини й наслідки несправностей. Способи їх виявлення та усунення.

Основні роботи, що виконуються під час технічного обслуговування кривошипно-шатунного і газорозподільного механізмів, періодичність і послідовність їх виконання. Приладдя і пристосування, що використовуються під час технічного обслуговування механізмів двигуна.

Основні несправності системи охолодження і змащення. Ознаки, причини і наслідки несправностей. Способи їх виявлення та усунення.

Основні роботи, що виконуються під час технічного обслуговування системи охолодження і змащення, періодичність і послідовність їх виконання.

Основні несправності вузлів системи живлення двигунів. Ознаки, причини і наслідки несправностей. Способи їх виявлення та усунення. Основні роботи, що виконуються під час технічного обслуговування системи живлення двигуна, періодичність і послідовність їх виконання.

Приладдя і пристосування, що використовуються під час технічного обслуговування системи охолодження, змащення та живлення.

Безпека праці під час виконання робіт з технічного обслуговування механізмів і систем двигуна.

Лабораторно-практичні заняття

Перевірка кріплення двигуна. Підготовка до запуску, запуск, прогрівання. Діагностика двигуна.

Перевірка герметичності з'єднань вузлів і трубопроводів системи охолодження. Доливання та заміна охолоджувальної рідини. Перевірка і регулювання натягу паса привода рідинного насоса і вентилятора.

Перевірка герметичності системи змащення. Перевірка рівня і якості масла в двигуні.

Перевірка герметичності з'єднань вузлів системи живлення, підтягування кріплень. Промивання карбюратора з його частковим розбиранням, продування жиклерів і каналів.

Перевірка роботи паливопідкачуючого насоса.

Заміна фільтруючого елемента повітряного фільтра.

Перевірка роботи, регулювання і змащення привода дросельної і повітряної заслінок.

Під час виконання робіт навчитися використовувати приладдя, пристрої та інструмент.

Розділ III. Електрообладнання автомобіля і причепа

Тема 9. Джерела електричної енергії

Призначення і загальна будова акумуляторної батареї. Електроліт і його властивості. Перевірка рівня і густини електроліту. Доливання електроліту до потрібного рівня. Коригування густини електроліту. Безпека праці під час роботи з електролітом. Зарядка акумуляторної батареї. Перевірка ступеня її зарядженості. Вимикач маси батареї.

Призначення, загальна будова і принцип дії генератора змінного струму.

Призначення, загальна будова і принцип дії реле-регулятора.

Тема 10. Система запалювання

Призначення і загальна будова батарейної системи запалювання. Принцип дії батарейної системи запалювання.

Котушка запалювання. Додатковий опір. Переривник-розподільник. Конденсатор. Свічки запалювання. Проводи високої й низької напруги. Пристрої для заглушування перешкод прийому радіотелевізійних передач, які виникають під час роботи електроприладів.

Випередження запалювання. Вплив кута випередження запалювання на потужність, економічність і тепловий режим роботи двигуна. Регулювання кута випередження запалювання. Регулятори випередження запалювання. Октан-коректор.

Недоліки батарейної системи запалювання.

Контактно-транзисторна і безконтактно-транзисторна системи запалювання, їх переваги та особливості конструкції.

Установлення запалювання на двигуні автомобіля.

Тема 11. Прилади запуску двигуна. Контрольно-вимірювальні
прилади. Система освітлення і сигналізації

Призначення і загальна будова стартера. Дистанційна система керування стартером. Реле включення стартера. Правила користування стартером.

Призначення і загальна будова контрольно-вимірювальних приладів. Контрольні лампи.

Призначення і загальна будова електричних двигунів опалювання кузова, вентиляції, склоочисників.

Призначення, розташування і будова фар, габаритних ліхтарів, ламп освітлення, щитка контрольних приладів, попереджувальних сигналів, штепсельних розеток.

Будова і принцип дії реле покажчика поворотів, аварійної світлової сигналізації, стоп-сигналів, звукового сигналу та його реле. Запобіжники, їх призначення, загальна будова.

Включення приладів освітлення і сигналізації в електричне коло. Схема електрообладнання автомобіля. Електричні проводи, їх кріплення, маркіровка, колір проводів.

Тема 12. Технічне обслуговування електрообладнання
автомобіля і причепа

Несправності акумуляторної батареї і генераторної установки. Ознаки, причини, способи їх виявлення та усунення.

Несправності приладів системи запалювання. Запуску двигуна, освітлення, сигналізації та контрольно-вимірювальних приладів. Ознаки, причини, способи їх виявлення та усунення.

Основні роботи, що виконуються під час технічного обслуговування електрообладнання. Періодичність і послідовність їх виконання.

Інструмент і пристосування, що використовуються під час технічного обслуговування електрообладнання автомобіля і причепа.

Безпека праці і пожежна безпека під час виконання робіт.

Лабораторно-практичні заняття

Перевірка стану та ступеня зарядженості акумуляторної батареї, густини електроліту та його рівня. Очищення клем і поверхні акумуляторної батареї. Кріплення акумуляторної батареї на автомобілі.

Перевірка стану та кріплення генератора і реле-регулятора на автомобілі. Регулювання натягу паса привода генератора.

Перевірка стану і кріплення приладів системи запалювання, наявності струму низької та високої напруги на приладах системи запалювання. Знаходження несправної свічки запалювання. Перевірка, очищення і регулювання зазору між електродами свічки запалювання. Установлення свічки запалювання на місце.

Перевірка стану і роботи переривника - розподільника системи запалювання. Його кріплення. Перевірка, зачищення та регулювання зазору між контактами переривника. Змащування його деталей.

Перевірка стану та дії котушки запалювання, додаткового опору, конденсатора, замка запалювання та контактно-транзисторних і транзисторних блоків.

Перевірка стану та дії стартера, звукового сигналу, контрольно-вимірювальних приладів, їх датчиків, приладів системи освітлення та сигналізації. Регулювання світла фар. Заміна ламп.

Перевірка системи електрообладнання на обрив і замикання проводів. Зачистка, зрощування та кріплення кінців проводів. Заміна плавких запобіжників.

Розділ IV. Силова передача автомобіля

Тема 13. Загальна схема силової передачі. Зчеплення,
коробка передач, карданна передача, ведучі осі

Призначення силової передачі. Схема силової передачі з різним розташуванням двигуна і ведучих коліс.

Призначення, загальна будова і принцип дії механізму зчеплення та його привода.

Призначення і загальна будова коробки передач. Призначення і принцип дії синхронізаторів, механізму переключання передач. Змащування деталей коробки передач.

Призначення, загальна будова і принцип дії карданної та головної передач, диференціалу. Півосі. Змащування деталей карданної та головної передач, диференціала, півосей.

Тема 14. Технічне обслуговування силової передачі

Основні несправності агрегатів силової передачі, причини їх виникнення, характерні ознаки, способи їх виявлення та усунення.

Основні роботи, що виконуються під час технічного обслуговування агрегатів силової передачі, їх періодичність.

Обладнання, пристрої, інструмент, що застосовується під час технічного обслуговування силової передачі.

Безпека праці під час виконання робіт.

Лабораторно-практичні заняття

Перевірка стану й дії механізму зчеплення.

Перевірка дії та кріплення коробки передач. Перевірка рівня масла.

Перевірка стану та дії карданної передачі, головної передачі, півосей.

Розділ V. Ходова частина

Тема 15. Ходова частина автомобіля і причепа

Загальна будова ходової частини автомобіля і причепа. Особливості будови несучого кузова автомобіля.

Будова ведучих і керованих мостів. Комбіновані мости. Стабілізація керованих коліс. Кути установки керованих коліс. Вплив розвалу і збіжності коліс на безпеку дорожнього руху та термін експлуатації шин.

Підвіска. Призначення і типи підвісок. Ресори. Амортизатори. Будова незалежної підвіски. Передні і задні маточини коліс. Призначення і типи коліс. Кріплення коліс на маточині.

Пневматична шина. Призначення і загальна будова покришки, камери. Типи шин. Особливості будови безкамерних шин. Розміри і позначення шин. Норми тиску повітря в шинах.

Тема 16. Технічне обслуговування ходової
частини автомобіля і причепа

Основні несправності ходової частини автомобіля і причепа, причини їх виникнення, характерні ознаки, способи виявлення та усунення.

Перевірка і регулювання підшипників маточин коліс. Перевірка та обслуговування ресор, амортизаторів, коліс та шин. Правила демонтажу, монтажу та накачування шин. Балансування коліс. Схеми переставляння шин. Вплив величини тиску і балансування на термін експлуатації шин.

Періодичність і послідовність виконання робіт.

Приладдя і пристосування, що використовуються під час технічного обслуговування ходової частини.

Безпека праці під час виконання робіт.

Лабораторно-практичні заняття

Перевірка стану кріплення коліс, амортизаторів, переднього і заднього мостів. Перевірка люфта в підшипниках маточин коліс.

Перевірка стану обода, покришки, камери. Знаходження місця проколу камери.

Розділ VI. Механізми керування

Тема 17. Рульове керування

Призначення, загальна будова і розміщення рульового керування. Схема повороту автомобіля. Класифікація рульового керування за принципом дії, типом рульового механізму і рульового привода.

Рульовий механізм, його призначення, тип, передавальне число. Будова і принцип дії рульового механізму.

Рульова трапеція. Будова і принцип дії рульового привода.

Тема 18. Гальмова система

Призначення, типи, загальна будова, розміщення і принцип дії гальмової системи.

Гальмові механізми. Будова та принцип дії головного і робочого гальмових циліндрів, гідровакуумного підсилювача і розподільника привода гальм, регулятора тиску гальмової рідини.

Рідини, що використовуються в роботі гідравлічного привода гальм, їх властивості, марки та особливості застосування. Видалення повітря з гідравлічного привода гальмової системи.

Регулювання вільного ходу педалі гальм.

Стоянкові гальма. Призначення, будова і принцип дії. Регулювання стоянкових гальм.

Тема 19. Технічне обслуговування механізмів керування

Вплив технічного стану рульового керування на безпеку дорожнього руху.

Основні несправності рульового керування, причини їх виникнення, характерні ознаки, способи їх виявлення та усунення.

Роботи, що виконуються під час технічного обслуговування рульового керування. Періодичність і послідовність їх виконання. Діагностичне обладнання і пристосування, що використовується під час технічного обслуговування рульового керування.

Вплив технічного стану гальм автомобіля на безпеку дорожнього руху.

Основні несправності гальм автомобіля, причини їх виникнення, характерні ознаки, способи їх виявлення та усунення.

Роботи, що виконуються під час технічного обслуговування гальм. Періодичність і послідовність їх виконання. Діагностичне обладнання і пристосування, що використовується під час технічного обслуговування.

Безпека праці під час виконання робіт.

Лабораторно-практичні заняття

Перевірка кріплення рульового механізму, рульових тяг, пальців та інших деталей рульового привода.

Перевірка кріплення деталей гальмової системи. Перевірка герметичності гідравлічного привода. Перевірка рівня рідини. Доливання рідини.

Перевірка стану деталей стоянкового гальма.

Безпека праці під час виконання робіт.

Розділ VII. Кузов. Додаткове обладнання. Причепи

Тема 20. Кузов. Додаткове обладнання. Причепи

Кузов легкового автомобіля. Додаткове обладнання. Причепи. Класифікація причепів. Загальна будова одновісних причепів.

Тема 21. Технічне обслуговування кузова та
додаткового обладнання, причепів

Основні несправності кузова та додаткового обладнання і причепів, причини їх виникнення, характерні ознаки, способи їх виявлення та усунення.

Роботи, що виконуються під час технічного обслуговування кузова, додаткового обладнання, причепів. Періодичність і послідовність їх виконання.

Обладнання і пристосування, що використовується під час технічного обслуговування.

Безпека праці під час виконання робіт.

Розділ VIII. Експлуатація автомобіля

Тема 22. Підготовка до виїзду. Перевезення людей та вантажу.

Перевірка технічного стану та укомплектованості автомобіля. Перевірка наявності охолоджувальної рідини, масла в піддоні картера. Заправка автомобіля паливом.

Умови, які забезпечують безпечне перевезення людей, вантажу та роль водія у їх виконанні.

Культура поведінки водія на лінії. Ставлення водія до інших учасників дорожнього руху, працівників ДАІ.

Тема 23. Електро- і пожежна безпека

Дія електричного струму на організм людини. Способи і технічні засоби захисту від ураження електричним струмом. Захист від небезпечної дії статичної електрики.

Безпека праці під час використання ручного електричного інструменту і переносних світильників.

Причини виникнення пожеж на автомобілях. Правила пожежної безпеки на платних стоянках, в гаражах та майстернях, на автозаправочних станціях, на окремих автомобілях.

Технічні та підручні засоби гасіння пожеж.

Дії водія під час пожежі на місцях стоянки та на лінії.

Тема 24. Охорона навколишнього середовища

Єдність, цілісність і відносна рівновага стану біосфери як основна умова життя на Землі. Значення природи, раціонального використання її ресурсів для життя і діяльності людства й наступних поколінь. Необхідність охорони навколишнього середовища. Основні заходи зниження негативного впливу автомобілів на навколишнє середовище. Зниження токсичності й димності відпрацьованих газів. Збирання відпрацьованих мастил і масел.

Відповідальність за забруднення навколишнього середовища.

Типові тематичний план і програма предмета "Правила дорожнього руху"

 Тематичний план