Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка уменьшения специально уполномоченными государственными органами исполнительной власти лимитов забора, использования воды и сброса загрязняющих веществ в случае наступления маловодья

Государственный комитет Украины по водному хозяйству (2), Министерство экологии и природных ресурсов Украины (1)
Порядок, Приказ от 30.03.2001 № 133/62
Утратил силу

Про затвердження Порядку зменшення спеціально уповноваженими державними органами виконавчої влади лімітів забору, використання води та скидання забруднюючих речовин у разі настання маловоддя

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України,
Державного комітету України по водному господарству
від 30 березня 2001 року N 133/62

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 квітня 2001 р. за N 331/5522

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства екології та природних ресурсів України
 від 15 червня 2015 року N 195)

Відповідно до Водного кодексу України та на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року до N 17235/1, з метою впорядкування робіт щодо зменшення лімітів забору, використання води та скидання забруднюючих речовин у разі настання маловоддя НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок зменшення спеціально уповноваженими державними органами виконавчої влади лімітів забору, використання води та скидання забруднюючих речовин у разі настання маловоддя (далі - Порядок), що додається.

2. Управлінню водних ресурсів Мінекоресурсів (Н. Мовчан) у 5-денний термін подати Порядок на державну реєстрацію в Міністерство юстиції України в установленому порядку.

3. Управлінню водних ресурсів Мінекоресурсів (Н. Мовчан) та Управлінню комплексного використання водних ресурсів Держводгоспу (М. Бабич) довести Порядок до відома та використання в роботі територіальних органів Мінекоресурсів та Держводгоспу України в місячний термін після реєстрації в Мін'юсті.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра екології та природних ресурсів М. Стеценка та заступника Голови Державного комітету по водному господарству К. Алієва.

 

Міністр екології та
природних ресурсів України
 

 
І. Заєць
 

В. о. Голови
Державного комітету України
по водному господарству
 

 
 
В. Лелявський
 

 

ПОРЯДОК
зменшення спеціально уповноваженими державними органами виконавчої влади лімітів забору, використання води та скидання забруднюючих речовин у разі настання маловоддя

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення робіт щодо зменшення Міністерством екології та природних ресурсів України (надалі - Мінекоресурсів) лімітів забору, використання води та скидання забруднюючих речовин у разі настання маловоддя.

2. Маловоддя - період (фаза) гідрологічного режиму водного об'єкта, при якому спостерігається зменшення його водності, унаслідок чого погіршуються умови забезпечення потреб населення та галузей економіки у водних ресурсах.

Маловоддя характеризується зменшенням об'єму весняного водопілля, водності в меженний період у басейнах великих річок на 20 відсотків та більше від норми.

3. Функціонування водогосподарського комплексу в режимі маловоддя в розрізі окремих басейнів або країни в цілому встановлюється розпорядженням Кабінету Міністрів України за поданням Мінекоресурсів.

4. Держводгосп подає до Мінекоресурсів пропозиції з обґрунтуванням щодо зменшення обсягів забору води в розрізі областей і басейнів річок.

5. Мінекоресурсів розглядає пропозиції і у триденний термін затверджує обсяги забору води в розрізі областей і басейнів річок та доводить їх до Республіканського комітету Автономної Республіки Крим по екології та природних ресурсах, Державних управлінь екології та природних ресурсів Мінекоресурсів в областях та містах Києві і Севастополі, водогосподарських організацій Держводгоспу, до відома місцевих держадміністрацій.

6. Республіканський комітет Автономної Республіки Крим по екології та природних ресурсах, Держуправління екоресурсів в областях, містах Києві і Севастополі у двотижневий термін зменшують водокористувачам ліміти забору, використання води і, при необхідності, скидання забруднюючих речовин та доводять їх до відома відповідних водокористувачів і державних податкових адміністрацій.

Водокористування обмежується в такій послідовності: річковий транспорт, гідроенергетика, рисові системи, зрошення, наповнення рибних ставків, промисловість, водозабезпечення міст і населених пунктів.

Виняток складають окремі водокористувачі, які застосовують у виробництві і зберігають шкідливі та отруйні речовини. Перелік таких водокористувачів затверджує Мінекоресурсів.

7. Ліміти забору, використання води та скидання забруднюючих речовин на період маловоддя встановлюються без коригування дозволів на спеціальне водокористування.

8. З метою забезпечення пріоритетності водопостачання населення Держводгосп разом із Мінекоресурсів у десятиденний термін з часу настання маловоддя переглядають режими роботи водогосподарських комплексів (водосховищ, каналів тощо).

9. Мінекоресурсів та Держводгосп розробляють заходи щодо посилення контролю за якістю води водних об'єктів відповідно до повноважень.

10. Після закінчення періоду маловоддя Мінекоресурсів зобов'язує Республіканський комітет Автономної Республіки Крим по екології та природних ресурсах, Держуправління екоресурсів в областях, містах Києві і Севастополі анулювати тимчасово доведені водокористувачам ліміти забору, використання води та скиду забруднюючих речовин.

 

Начальник Управління
водних ресурсів
 

 
Н. Мовчан
 

Опрос