Идет загрузка документа (107 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по сбору, заготовке отдельных видов отходов как вторичного сырья

Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, Министерство экологии и природных ресурсов Украины (1)
Условия, Приказ от 19.03.2001 № 52/105
Утратил силу

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини

Наказ Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства екології та природних ресурсів України
від 19 березня 2001 року N 52/105

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 квітня 2001 р. за N 319/5510

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства екології та природних ресурсів України
 від 20 червня 2001 року N 90/221

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
Міністерства екології та природних ресурсів України
від 12 грудня 2011 року N 326/515)

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" і постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (додаються).

2. Управлінню ліцензування видів господарської діяльності Департаменту реєстрації та ліцензування Держпідприємництва України (Єфремов О. В.), Управлінню відходів Департаменту екологічної безпеки Мінекоресурсів України (Толстіков О. М.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню екологічної політики, інформації та зв'язків з громадськістю (Потапов В. І.) забезпечити публікацію наказу "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини" у засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держпідприємництва України Третьякова С. І. та заступника Міністра екології та природних ресурсів України Стеценка М. П.

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва

 
 
О. В. Кужель

Міністр екології та природних
ресурсів України

 
І. О. Заєць

 

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини

1. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" та постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 N 183 "Про затвердження переліку окремих видів відходів як вторинної сировини, збирання та заготівля яких підлягають ліцензуванню".

1.2. Терміни, що використовуються в цих Ліцензійних умовах, мають таке значення:

збирання, заготівля відходів як вторинної сировини - діяльність, пов'язана із збиранням, купівлею, прийманням, зберіганням, обробленням, перевезенням, реалізацією і постачанням відходів переробним підприємствам на утилізацію;

власник відходів як вторинної сировини - юридична або фізична особа, яка володіє, користується і розпоряджається відходами в межах, визначених законодавством;

реалізація відходів як вторинної сировини - діяльність, пов'язана з передачею права власності на відходи іншому власнику в обмін на еквівалентну суму коштів;

спеціалізовані підприємства із збирання, заготівлі відходів як вторинної сировини - підприємства (суб'єкти господарської діяльності усіх форм власності) та їх філії, інші відокремлені підрозділи, які здійснюють збирання, заготівлю відходів як вторинної сировини на підставі відповідної ліцензії, мають (або орендують) територію, виробничі, складські приміщення та приймальні пункти, мають у власності технічне обладнання (пресове, вантажопідйомне, вагове господарство тощо), мають кваліфікований персонал, необхідну документацію стосовно правил поводження з відходами;

приймальний пункт відходів як вторинної сировини - стаціонарний або пересувний відокремлений підрозділ спеціалізованого підприємства із збирання, заготівлі відходів як вторинної сировини, що здійснює приймання, закупівлю відходів як вторинної сировини від фізичних або юридичних осіб на підставі відповідної ліцензії, має складські приміщення, кваліфікований персонал, вагове господарство, необхідну документацію стосовно правил поводження з відходами.

1.3. Ці Ліцензійні умови встановлюють організаційні, кваліфікаційні, технологічні та інші вимоги для провадження діяльності із збирання та заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини, перелік яких визначений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 N 183.

1.4. Ці Ліцензійні умови поширюються на всі суб'єкти господарської діяльності незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, що здійснюють збирання та заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини.

1.5. Ліцензуванню не підлягає діяльність фізичних осіб, пов'язана зі збиранням та реалізацією окремих видів відходів як вторинної сировини спеціалізованим підприємствам, а також діяльність юридичних осіб, пов'язана з накопиченням та реалізацією окремих видів відходів як вторинної сировини, які утворюються в результаті їх власної діяльності.

1.6. Для одержання ліцензії на провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини суб'єкт господарської діяльності подає до Мінекоресурсів України заяву встановленого зразка (додаток 1). Зазначена заява подається особисто або через уповноважену особу.

(пункт 1 доповнено підпунктом 1.6 згідно з наказом Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства екології та природних ресурсів України
від 20.06.2001 р. N 90/221)

1.7. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом (додаток 2), копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів Мінекоресурсів України та підписом відповідальної особи.

(пункт 1 доповнено підпунктом 1.7 згідно з наказом Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства   екології та природних ресурсів України
від 20.06.2001 р. N 90/221)

1.8. У разі створення у ліцензіата нової філії, іншого нового відокремленого підрозділу, які провадитимуть вид господарської діяльності згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен подати до органу ліцензування заяву встановленого зразка про видачу копії ліцензії (додаток 3), а також документи відповідно до статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

(пункт 1 доповнено підпунктом 1.8 згідно з наказом Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства   екології та природних ресурсів України
від 20.06.2001 р. N 90/221)

1.9. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії відповідно до статті 16 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до Мінекоресурсів України заяву про переоформлення ліцензії (додаток 4) разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені підстави.

(пункт 1 доповнено підпунктом 1.9 згідно з наказом Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства   екології та природних ресурсів України
від 20.06.2001 р. N 90/221)

1.10. У разі втрати або пошкодження ліцензії ліцензіат зобов'язаний звернутися до Мінекоресурсів України із заявою про видачу дубліката ліцензії (додаток 5). До заяви в разі втрати ліцензії додається документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії, а в разі пошкодження - непридатна для користування ліцензія і документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії. 

(пункт 1 доповнено підпунктом 1.10 згідно з наказом Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства   екології та природних ресурсів України
від 20.06.2001 р. N 90/221)

2. Організаційні вимоги

Суб'єкти господарської діяльності при здійсненні збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини зобов'язані дотримуватися вимог таких нормативно-правових актів, які регулюють цю діяльність:

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища";

Закон України "Про відходи";

Закон України "Про екологічну експертизу";

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";

Державні санітарні правила та норми ДСанПіН 2.2.7.029-99 "Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення" від 01.07.99 N 29;

постанова Кабінету Міністрів України "Про перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку" від 27.07.95 N 554;

постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів" від 03.08.98 N 1218;

постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів" від 31.08.98 N 1360;

постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору" від 01.03.99 N 303;

постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів" від 01.11.99 N 2034;

Інструкція щодо складання реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки від 17.02.99 N 41 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18.02.99 за N 169/3462;

Інструкція про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища, затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки від 19.07.99 N 162/379 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 09.08.99 за N 544/3837.

3. Кваліфікаційні вимоги

Суб'єкти господарської діяльності зобов'язані допускати до здійснення збирання та заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини тільки осіб, які пройшли професійну підготовку, що підтверджено протоколом або посвідченням відповідно до Типового положення про навчання з питань охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 17.02.99 N 27, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.04.99 за N 248/3541.

4. Технологічні вимоги

4.1. Збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини повинні здійснюватись спеціалізованими підприємствами, їх філіями, іншими відокремленими підрозділами через приймальні пункти.

4.2. Суб'єкти господарської діяльності зобов'язані збирання, заготівлю макулатури здійснювати згідно з ТУ 13-0281041-207-93 "Макулатура паперова та картонна необроблена" та ДСТУ 3500-97 "Макулатура паперова та картонна", склобою - згідно з ТУУ 21564327.01-94 "Склобій для скляної тари", відходів гумових, у тому числі зношених шин, - згідно з ГОСТ 8407-89 "Сировина вторинна гумова. Покришки і камери шин", матеріалів текстильних вторинних - згідно з ТУУ 21564327.03-95 "Відходи споживання текстильні необроблені" і ТУУ 21564327.02-95 "Відходи виробництва текстильних матеріалів", відходів полімерних - згідно з ТУУ 63.04741331.006-95 зі змінами N 1 "Сировина полімерна вторинна необроблена".

4.3. Суб'єкти господарської діяльності для здійснення збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини повинні мати таку матеріально-технічну базу:

для збирання, заготівлі макулатури:

окрема територія;

складські приміщення для зберігання макулатури;

пресове обладнання з виходом паки масою 200 - 600 кг;

ваги з діапазоном зважування від 200 кг, які пройшли перевірку метрологічної служби;

автоваги з діапазоном зважування від 10 т;

лабораторне обладнання для визначення вологості;

вантажопідйомне обладнання вантажопідйомністю не менше ніж 200 кг;

для збирання, заготівлі склобою:

окрема територія;

складські приміщення або площі з твердим покриттям для окремого зберігання склобою за кольорами;

ваги, які пройшли перевірку метрологічної служби;

автоваги з діапазоном зважування від 10 т;

вантажопідйомне обладнання;

для збирання, заготівлі відходів полімерних:

окрема територія;

складські приміщення або площі з твердим покриттям для окремого зберігання полімерних відходів за видами;

ваги, які пройшли перевірку метрологічної служби;

автоваги з діапазоном зважування 10 т;

вантажопідйомне обладнання;

обладнання для оброблення полімерних відходів (пресове, подрібнювальне тощо);

для збирання, заготівлі відходів гумових, у тому числі зношених шин:

окрема територія;

складські приміщення або площі з твердим покриттям для окремого зберігання відходів гумових за видами;

автоваги з діапазоном зважування від 10 т;

вантажопідйомне обладнання;

для збирання, заготівлі матеріалів текстильних вторинних:

окрема територія;

складські приміщення для окремого зберігання матеріалів текстильних вторинних за видами;

пресове обладнання;

ваги, які пройшли перевірку метрологічної служби;

автоваги з діапазоном зважування від 10 т;

лабораторне обладнання для визначення вологості;

вантажопідйомне обладнання.

 

Заступник директора Департаменту -
начальник Управління ліцензування
 видів господарської діяльності

 
 
О. В. Єфремов

Начальник Управління відходів

О. М. Толстіков

 

Міністерство екології та природних ресурсів України 

ЗАЯВА
про видачу ліцензії

Заявник _________________________________________________________
                   (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи) 
_________________________________________________________________
                         (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи 
_________________________________________________________________
                           або серія і номер паспорта фізичної особи, ким і коли виданий) 
_________________________________________________________________
                  (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи)
_________________________________________________________________

________________
(телефон) 

____________
(факс) 

________________________
(адреса електронної пошти) 

організаційно-правова форма
__________________________
__________________________
__________________________ 

ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших платежів ______________________
______________________________

банківські реквізити _______________________________________________
                                                      (поточний рахунок, МФО, найменування відділення банку)
_________________________________________________________________

Коди:  

КОПФГ _______________, КОАТУУ ______________, 

  

СПОДУ _______________, КФВ __________________ 

просить видати ліцензію на провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини з таких робіт (непотрібне закреслити):

1. 

збирання, заготівля макулатури 

(код 37.01) 

2. 

збирання, заготівля склобою 

(код 37.02) 

3. 

збирання, заготівля відходів полімерних 

(код 37.03) 

4. 

збирання, заготівля відходів гумових, у тому числі зношених шин 

(код 37.04) 

5. 

збирання, заготівля матеріалів текстильних вторинних 

(код 37.05) 

Місце провадження діяльності _______________________________________

Відомості про відокремлені підрозділи (філії), що провадитимуть діяльність на підставі ліцензії:

З Ліцензійними умовами провадження вказаного виду діяльності, порядком контролю за їх додержанням ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

До заяви додаються документи, які прийняті за описом N ______

Підпис заявника  

____________
(підпис)  

____________________
(прізвище, ініціали) 

"___" _______________ 20__ р. 

М. П. 

  

Дата і номер реєстрації заяви "___" _______________ 20__ р. N __________

______________________________
(посада особи, яка прийняла заяву)  

____________
(підпис)  

____________________
(прізвище, ініціали) 

(наказ доповнено додатком 1 згідно з наказом Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства   екології та природних ресурсів України
від 20.06.2001 р. N 90/221)
 

Міністерство екології та природних ресурсів України

ОПИС N ____
документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії

на провадження __________________________________________________
                                                                                      (вид діяльності) 

від ______________________________________________________________
                                                                            (суб'єкт господарювання)
_________________________________________________________________

Дата і номер реєстрації заяви "___" _______________ 20__ р. N __________

Прийняв _______________________________________________ документів
                                                                  (цифрами і літерами) 

"___" _______________ 20__ р.

______________________________
(посада особи, яка прийняла заяву)  

____________
(підпис)  

____________________
(прізвище, ініціали) 

Копію опису отримав

"___" _______________ 20__ р.

______________________________
(посада представника суб'єкта)  

____________
(підпис)  

____________________
(прізвище, ініціали) 

(наказ доповнено додатком 2 згідно з наказом Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства   екології та природних ресурсів України
від 20.06.2001 р. N 90/221)

 

Міністерство екології та природних ресурсів України

ЗАЯВА
про видачу копії ліцензії

Заявник _________________________________________________________
                    (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
_________________________________________________________________
                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи 
_________________________________________________________________
                            або серія і номер паспорта фізичної особи, ким і коли виданий)
_________________________________________________________________
               (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи)
_________________________________________________________________

________________
(телефон) 

____________
(факс) 

________________________
(адреса електронної пошти) 

організаційно-правова форма
__________________________
__________________________
__________________________ 

ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших платежів __________________________
__________________________________

банківські реквізити ________________________________________________
                                                           (поточний рахунок, МФО, найменування відділення банку)
__________________________________________________________________

Коди:  

КОПФГ _______________, КОАТУУ ______________, 

  

СПОДУ _______________, КФВ __________________ 

просить видати копію ліцензії (N _____ серія ______) на провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини з таких робіт (непотрібне закреслити):

1. 

збирання, заготівля макулатури 

(код 37.01) 

2. 

збирання, заготівля склобою 

(код 37.02) 

3. 

збирання, заготівля відходів полімерних 

(код 37.03) 

4. 

збирання, заготівля відходів гумових, у тому числі зношених шин 

(код 37.04) 

5. 

збирання, заготівля матеріалів текстильних вторинних 

(код 37.05) 

видану Міністерством екології та природних ресурсів України "___" _______________ 20__ року

строк дії ліцензії __________________________________________________

Підстава для видачі копії ліцензії __________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Місце провадження діяльності ______________________________________

Відомості про відокремлені підрозділи (філії), що провадитимуть діяльність на підставі ліцензії:

У зв'язку зі створенням у ліцензіата нової філії (нового відокремленого підрозділу) до заяви додаються документи, які прийняті за описом N ______

Підпис заявника  

____________
(підпис)  

____________________
(прізвище, ініціали) 

"___" _______________ 20__ р. 

М. П. 

  

Дата і номер реєстрації заяви "___" _______________ 20__ р. N __________

______________________________
(посада особи, яка прийняла заяву)  

____________
(підпис)  

____________________
(прізвище, ініціали) 

(наказ доповнено додатком 3 згідно з наказом Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства   екології та природних ресурсів України
від 20.06.2001 р. N 90/221)

Міністерство екології та природних ресурсів України

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії

Заявник _________________________________________________________
                    (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
_________________________________________________________________
                             (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи
_________________________________________________________________
                              або серія і номер паспорта фізичної особи, ким і коли виданий)
_________________________________________________________________
                  (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи) 
_________________________________________________________________

________________
(телефон) 

____________
(факс) 

________________________
(адреса електронної пошти) 

організаційно-правова форма
__________________________
__________________________
__________________________ 

ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших платежів __________________________
__________________________________

банківські реквізити ________________________________________________
                                                     (поточний рахунок, МФО, найменування відділення банку)
_________________________________________________________________

Коди:  

КОПФГ _______________, КОАТУУ ______________, 

  

СПОДУ _______________, КФВ __________________ 

просить переоформити ліцензію (N _____ серія ______) на провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини з таких робіт (непотрібне закреслити):

1. 

збирання, заготівля макулатури 

(код 37.01) 

2. 

збирання, заготівля склобою 

(код 37.02) 

3. 

збирання, заготівля відходів полімерних 

(код 37.03) 

4. 

збирання, заготівля відходів гумових, у тому числі зношених шин 

(код 37.04) 

5. 

збирання, заготівля матеріалів текстильних вторинних 

(код 37.05) 

видану Міністерством екології та природних ресурсів України "___" _______________ 20__ року

строк дії ліцензії __________________________________________________

Підстава для переоформлення ліцензії _____________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Місце провадження діяльності ______________________________________

Відомості про відокремлені підрозділи (філії), що провадитимуть діяльність на підставі ліцензії:

У зв'язку із виникненням у ліцензіата підстав для переоформлення ліцензії до заяви додаються документи, які прийняті за описом N _______

Підпис заявника  

____________
(підпис)  

____________________
(прізвище, ініціали) 

"___" _______________ 20__ р. 

М. П. 

  

Дата і номер реєстрації заяви "___" _______________ 20__ р. N __________

______________________________
(посада особи, яка прийняла заяву)  

____________
(підпис)  

____________________
(прізвище, ініціали) 

(наказ доповнено додатком 4 згідно з наказом Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства   екології та природних ресурсів України
від 20.06.2001 р. N 90/221)
 

Міністерство екології та природних ресурсів України

ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії

Заявник _________________________________________________________
                    (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
_________________________________________________________________
                           (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи 
_________________________________________________________________
                              або серія і номер паспорта фізичної особи, ким і коли виданий)
_________________________________________________________________
                  (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи) 
_________________________________________________________________

________________
(телефон) 

____________
(факс) 

________________________
(адреса електронної пошти) 

організаційно-правова форма
__________________________
__________________________
__________________________ 

ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших платежів __________________________
__________________________________

банківські реквізити ________________________________________________
                                                       (поточний рахунок, МФО, найменування відділення банку)
_________________________________________________________________

Коди:  

КОПФГ _______________, КОАТУУ ______________, 

  

СПОДУ _______________, КФВ __________________ 

просить видати дублікат ліцензії (N _____ серія ______) на провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини з таких робіт (непотрібне закреслити):

1. 

збирання, заготівля макулатури 

(код 37.01) 

2. 

збирання, заготівля склобою 

(код 37.02) 

3. 

збирання, заготівля відходів полімерних 

(код 37.03) 

4. 

збирання, заготівля відходів гумових, у тому числі зношених шин 

(код 37.04) 

5. 

збирання, заготівля матеріалів текстильних вторинних 

(код 37.05) 

видану Міністерством екології та природних ресурсів України "___" _______________ 20__ року

строк дії ліцензії __________________________________________________

Підстава для видачі дубліката ліцензії ______________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Місце провадження діяльності ______________________________________

Відомості про відокремлені підрозділи (філії), що провадитимуть діяльність на підставі ліцензії:

До заяви додається ________________________________________________
                                                             (указати: документ, що підтверджує внесення плати
_________________________________________________________________
                          за видачу дубліката ліцензії, непридатну для користування ліцензію) 

Підпис заявника  

____________
(підпис)  

____________________
(прізвище, ініціали) 

"___" _______________ 20__ р. 

М. П. 

  

Дата і номер реєстрації заяви "___" _______________ 20__ р. N __________

______________________________
(посада особи, яка прийняла заяву)  

____________
(підпис)  

____________________
(прізвище, ініціали) 

(наказ доповнено додатком 5 згідно з наказом Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства   екології та природних ресурсів України
від 20.06.2001 р. N 90/221)

Опрос