Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка оформления правопреемственности по обязательствам реорганизованных коллективных сельскохозяйственных предприятий

Министерство аграрной политики
Порядок, Приказ от 14.03.2001 № 63
Утратил силу

Про затвердження Порядку оформлення правонаступництва за зобов'язаннями реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств

Наказ Міністерства аграрної політики України
від 14 березня 2001 року N 63

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 квітня 2001 р. за N 306/5497

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства аграрної політики України
 від 20 липня 2004 року N 261

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 11 квітня 2013 року N 253)

На виконання Указу Президента України від 29 січня 2001 року N 62 "Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектора економіки" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок оформлення правонаступництва за зобов'язаннями реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств (додається).

2. Департаменту реформування сільського господарства (Кухарук) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Міністерству агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій використовувати затверджений Порядок в роботі щодо вирішення майнових питань, що виникають у процесі реформування аграрного сектора економіки.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Шмідта Р. М.

 

Міністр

І. Кириленко

 

ПОРЯДОК
ОФОРМЛЕННЯ ПРАВОНАСТУПНИЦТВА ЗА ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ РЕОРГАНІЗОВАНИХ КОЛЕКТИВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Загальні положення

1. Порядок оформлення правонаступництва за зобов'язаннями реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств (далі - Порядок) розроблено згідно з Цивільним кодексом УРСР, Законами України "Про власність""Про колективне сільськогосподарське підприємство", іншими нормативно-правовими актами України, з метою забезпечення виконання Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектора економіки" та з урахуванням особливостей правонаступництва при реорганізації колективних сільськогосподарських підприємств.

2. Порядок визначає загальні засади та процедуру передачі правонаступникам майнових прав і обов'язків за зобов'язаннями реорганізованого колективного сільськогосподарського підприємства (далі - КСП) та документальне оформлення правонаступництва.

3. Метою реорганізації КСП є забезпечення реалізації прав членів КСП щодо створення на основі добровільного волевиявлення власників майнових часток (паїв) підприємств-правонаступників реорганізованих КСП.

4. Основними умовами реорганізації є:

прийняття вищим органом управління КСП рішення про реорганізацію;

інвентаризація та паювання майна, визначення розміру паю кожного з членів КСП;

створення юридичних осіб - правонаступників, до яких перейшли права та обов'язки реорганізованого КСП;

визначення обсягів майнових прав та обов'язків КСП, що підлягають передачі кожному з правонаступників (далі - обсяг правонаступництва);

виділення майна в рахунок майнових паїв членів КСП, які не стали засновниками (учасниками) новоутворених підприємств;

затвердження вищим органом управління КСП переліку індивідуально визначеного майна, що підлягатиме передачі кожному з правонаступників у межах визначених для них обсягів правонаступництва;

складання передавального або роздільного балансу;

державна реєстрація підприємств-правонаступників;

фактична передача майна новим власникам.

Порядок та способи реорганізації

5. Рішення про реорганізацію КСП приймається вищим органом управління КСП (загальними зборами або зборами уповноважених осіб) або за рішенням суду, арбітражного суду.

6. Реорганізація передбачає створення на базі КСП однієї або декількох юридичних осіб-правонаступників в один із таких способів: злиття, поділ, виділення або перетворення. До новостворених юридичних осіб-правонаступників КСП повністю або в межах обсягів правонаступництва переходять майнові права та обов'язки реорганізованого підприємства.

7. У разі злиття КСП з іншим підприємством всі майнові права та обов'язки кожного з підприємств переходять до підприємства, яке виникло в результаті злиття.

8. При приєднанні КСП до іншого підприємства до останнього переходять всі майнові права та обов'язки КСП. Рішення про реорганізацію в такий спосіб приймається вищим органом управління КСП та вищим органом управління підприємства, до якого КСП приєднується.

9. При поділі КСП на декілька юридичних осіб до кожної з них переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частинах майнові права та обов'язки КСП, що реорганізується.

10. При перетворенні КСП в інше підприємство, яке щойно виникло, переходять всі майнові права та обов'язки реорганізованого КСП.

11. При реорганізації КСП в один із наведених способів (злиття, поділ, приєднання, перетворення) КСП втрачає статус юридичної особи і вважається таким, що припинило свою діяльність з моменту виключення його з державного реєстру.

12. При виділенні з КСП одного або декількох нових підприємств до кожного з них переходять за передавальним або роздільним актом (балансом) майнові права та обов'язки підприємства, що реорганізується. При реорганізації шляхом виділення КСП не втрачає статусу юридичної особи. У нього залишаються майнові права та обов'язки в частині, що не перейшли до правонаступників.

13. При реорганізації КСП всі його члени припиняють членство в ньому і відповідно до чинного законодавства мають право на отримання майнового паю.

14. У процесі реорганізації кожен із членів КСП має право прийняти одне з таких рішень:

приєднатися до однієї з ініціативних груп із створення нового підприємства;

приєднатися до відповідної установчої угоди і прийняти участь у створенні підприємства-правонаступника;

здійснити у процесі реорганізації вихід з КСП з отриманням індивідуально визначеного майна для господарських потреб, створення селянського (фермерського) господарства, здійснення підприємницької діяльності тощо;

отримати майно спільно з іншими членами КСП шляхом укладання договору про спільне володіння та користування майном з подальшою передачею його в оренду єдиним комплексом;

поступитись належним йому майновим паєм на користь будь-якого іншого члена підприємства або третьої особи за згодою інших співвласників.

15. Майно на загальну суму невитребуваних паїв (майнові паї членів КСП, які не прийняли жодного із зазначених у пункті 14 рішень) залишається на балансі юридичних осіб - правонаступників, створених у процесі реорганізації КСП, разом із кредиторською заборгованістю перед співвласниками, які не отримали своїх майнових паїв у натурі в процесі вирішення майнових питань.

Підприємства - правонаступники реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств вживають в установленому порядку заходи щодо пошуку власників (спадкоємців) невитребуваних майнових паїв та забезпечення їх прав, у тому числі:

(пункт 15 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 20.07.2004 р. N 261)

утримують та охороняють майно на суму невитребуваних майнових паїв;

(пункт 15 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 20.07.2004 р. N 261)

не менше двох разів на рік розміщують інформацію про перелік власників (спадкоємців) невитребуваних майнових паїв у засобах масової інформації відповідних органів виконавчої влади та на дошці оголошень сільської (селищної, міської) ради, на території якої знаходиться майно;

(пункт 15 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 20.07.2004 р. N 261)

виділяють майно в натурі відповідно до Порядку розподілу та використання майна реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 14 березня 2001 року N 62 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 4 квітня 2001 року за N 305/5496, у разі виявлення власника невитребуваного майнового паю;

(пункт 15 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 20.07.2004 р. N 261)

вживають інші можливі заходи щодо пошуку власників (спадкоємців) невитребуваних майнових паїв та інформують регіональні комісії з врегулювання майнових питань реформованих сільськогосподарських підприємств про вжиті заходи.

(пункт 15 доповнено абзацом шостим згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 20.07.2004 р. N 261)

16. Учасникам ініціативних груп, які вирішили стати засновниками підприємств-правонаступників, потрібно виконати наступні дії у такій послідовності:

підписати установчий договір, якщо він потрібний для обраної ними організаційно-правової форми підприємницької діяльності, та нотаріально засвідчити його;

провести збори засновників, на яких розглянути проект статуту та затвердити його;

обрати органи управління підприємства;

здійснити заходи щодо державної реєстрації підприємства.

Визначення наявності та обсягів правонаступництва

17. Обсяг правонаступництва визначається за передавальним (роздільним) актом (балансом), складеним на дату реорганізації КСП і затвердженим вищим органом управління КСП, який може бути уточнений на дату врегулювання майнових відносин у частині боргових зобов'язань підприємства і затверджений загальними зборами співвласників або іншим уповноваженим органом. Разом з установчими документами підприємства-правонаступника роздільний (передавальний) баланс є правовою підставою для встановлення наявності та обсягів правонаступництва за майновими правами та обов'язками КСП.

18. До статутних фондів підприємств-правонаступників КСП передається майно лише в частині, вартість якої дорівнює сукупній вартості майнових паїв членів КСП - засновників такої юридичної особи-правонаступника.

Передача майна підприємствам-правонаступникам

19. Передача майна КСП підприємствам-правонаступникам, яке виділене під забезпечення боргових зобов'язань, здійснюється після їх державної реєстрації протягом терміну, що визначається вищим органом управління КСП, та оформляється актом приймання-передавання.

Ризик випадкової втрати чи пошкодження цього майна переходить до правонаступника з моменту передачі.

 

Начальник Департаменту
реформування сільського
господарства

 
 
Ю. Кухарук

Опрос