Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка распределения и использования имущества реорганизованных коллективных сельскохозяйственных предприятий

Министерство аграрной политики
Порядок, Приказ от 14.03.2001 № 62
Утратил силу

Про затвердження Порядку розподілу та використання майна реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств

Наказ Міністерства аграрної політики України
від 14 березня 2001 року N 62

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 квітня 2001 р. за N 305/5496

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства аграрної політики України
 від 24 лютого 2003 року N 39
,
 від 29 липня 2004 року N 275

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 11 квітня 2013 року N 253)

З метою забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектора економіки і забезпечення неухильного виконання правонаступниками реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств майнових обов'язків, які перейшли до них від зазначених підприємств, та відповідно до Указу Президента України від 29 січня 2001 року N 62 "Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектора економіки" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розподілу та використання майна реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств (додається).

2. Департаменту реформування сільського господарства (Кухарук) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Міністерству агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій використовувати затверджений Порядок при організації вирішення майнових питань, що виникають у процесі реформування аграрного сектора економіки.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Шмідта Р. М.

 

Міністр

І. Кириленко

 

ПОРЯДОК
розподілу та використання майна реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств

Загальні положення

1. Порядок розподілу та використання майна реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств (далі - Порядок) розроблено згідно із Цивільним кодексом УРСР, Законами України "Про власність", "Про колективне сільськогосподарське підприємство" та іншими нормативно-правовими актами України, з метою забезпечення виконання Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектора економіки".

2. Порядок включає питання:

формування груп майна колективних сільськогосподарських підприємств (далі - підприємства), у тому числі реорганізованих;

передачі майна підприємствам-правонаступникам під забезпечення кредиторської заборгованості;

використання майнових паїв їх власниками;

видачі підприємствами невитребуваних паїв на вимогу співвласників чи їх спадкоємців;

використання майна, яке не підлягає паюванню;

використання об'єктів соціальної інфраструктури.

3. Дія Порядку поширюється на підприємства, у тому числі реорганізовані, у яких не завершено процес паювання майна і не здійснено належного оформлення цього процесу та не реалізовано права селян відповідно до законодавства.

Формування груп майна колективних сільськогосподарських підприємств, у тому числі реорганізованих

4. У процесі реорганізації підприємств, у тому числі при вирішенні майнових питань, належні їм активи, відображені у загальному переліку на дату реорганізації, поділяються на такі групи:

активи, передбачені для задоволення кредиторської заборгованості реорганізованого підприємства, які передаються підприємству-правонаступнику;

активи, які не підлягають паюванню;

майно соціальної інфраструктури;

активи пайового фонду.

5. Складання (уточнення) переліків активів та зобов'язань підприємств здійснюється комісією з організації вирішення майнових питань, що виникають у процесі реформування аграрного сектора економіки (далі - комісія), у відповідності до Методики уточнення складу і вартості пайових фондів майна членів колективних сільськогосподарських підприємств, у тому числі реорганізованих, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 року N 177 "Про врегулювання питань щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектору економіки".

Визначення складу і вартості активів, передбачених для задоволення кредиторської заборгованості реорганізованого КСП

6. До переліку активів, передбачених для задоволення кредиторської заборгованості реорганізованого підприємства, включаються:

активи, реалізовані підприємством-правонаступником, на суму фактично погашеної заборгованості за період між датою реорганізації та датою уточнення складу і вартості пайового фонду майна членів підприємства (далі - дата вирішення майнових питань), за умови, що ціни реалізації не нижче справедливої вартості;

інші активи, реалізація яких дала б можливість підприємству-правонаступнику розрахуватися за зобов'язаннями попередника, - із загального переліку активів підприємства на дату реорганізації за їх ринковою вартістю за погодженням між підприємством-правонаступником та співвласниками майна.

7. Перелік активів, передбачених для задоволення кредиторської заборгованості, затверджений загальними зборами колишніх членів підприємства, що є співвласниками його майна (далі - збори співвласників), і підписаний членами комісії та керівником підприємства-правонаступника, разом з витягом із протоколу зборів співвласників, яким затверджено цей перелік активів, є підставою для оформлення прав власності підприємства-правонаступника на це майно реорганізованого підприємства.

Використання майнових паїв їх власниками

8. Кожен із співвласників має право скористатися своїм майновим паєм в один із таких способів:

об'єднати свій майновий пай з паями інших співвласників, отримати майно у натурі у спільну часткову власність та передати його до статутного (пайового) фонду новостворюваної юридичної особи, у тому числі до обслуговуючого кооперативу;

об'єднати свій майновий пай з паями інших співвласників, отримати майно у натурі у спільну часткову власність, укласти договір про спільне володіння, користування і розпорядження майном та передати його в оренду;

отримати свій майновий пай у натурі індивідуально чи разом із членами своєї сім'ї і використати його на свій розсуд;

відчужити пай будь-яким способом в установленому законом порядку.

9. Виділення із складу пайового фонду майна у натурі окремим власникам чи групам власників за їх бажанням у процесі вирішення майнових питань здійснюється підприємством-правонаступником (користувачем) на підставі рішення зборів співвласників.

10. З метою реалізації права власності громадян на майнові паї комісія:

визначає користувачів пайового фонду майна реорганізованого підприємства, до яких перейшли зобов'язання з виділення майнових паїв співвласникам. Підставою для визначення користувача є: акти приймання-передавання майна при реорганізації КСП, роздільні (передавальні) баланси, інвентаризаційні описи або встановлений факт використання майна пайового фонду;

приймає від власників майна заяви на ім'я керівника підприємства-правонаступника (користувача майна) про способи використання належних їм майнових паїв у відповідності до пункту 8 цього Положення;

на основі заяв формує групи співвласників, які виявили бажання отримати свої майнові паї у натурі у спільну часткову власність єдиним комплексом, та список осіб, які прийняли рішення отримати майно в індивідуальну власність;

складає список осіб, які з різних причин не прийняли жодного із рішень щодо розпорядження належними їм майновими паями (далі - невитребувані паї);

для визначення розмірів майнових паїв членів реорганізованого підприємства та належного оформлення реалізації їх прав, за кожною із таких груп обчислює:

1) загальну вартість майнових паїв, що належать співвласникам, та загальний відсоток цих паїв у пайовому фонді реорганізованого підприємства, який записується у Свідоцтві про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат);

2) загальну вартість майнових паїв та загальний відсоток паїв осіб у пайовому фонді реорганізованого підприємства, які виявили бажання отримати паї в індивідуальну власність;

3) загальну вартість майнових паїв та загальний відсоток невитребуваних паїв;

визначає, виходячи із уточненої величини пайового фонду реорганізованого підприємства та відповідно до структури пайового фонду, вартість майна за групами, відображеними в структурі пайового фонду;

готує для розгляду на загальних зборах переліки майна для виділення у натурі окремо для кожної з груп співвласників, які виявили бажання отримати свої майнові паї у натурі у спільну часткову власність єдиним комплексом; для виділення майнових паїв особам, які виявили бажання отримати свої паї в індивідуальну власність, та для виділення невитребуваних паїв особам, які з різних причин не прийняли жодного з рішень щодо розпорядження належними їм майновими паями.

11. З метою розподілу майна пайового фонду в натурі між групами співвласників структура пайового фонду може бути більш деталізована.

Наприклад, з-поміж будівель і споруд можуть бути виділені такі підгрупи:

тваринницькі приміщення;

будівлі для ремонту та зберігання техніки;

будівлі для зберігання та переробки зерна та іншої продукції;

побутові, допоміжні будівлі та лабораторії;

конторські будівлі;

будівлі торгових закладів.

Рухоме майно може бути класифіковане, наприклад, за такими групами:

автомобілі вантажні (за вантажопідйомністю);

автомобілі-самоскиди;

спеціальні автомобілі (молоковози, бензовози, рефрижератори тощо);

причепи;

легкові автомобілі;

трактори важкі, легкі, колісні, гусеничні;

причепи тракторні;

комбайни зернові та спеціальні;

комбайни та причіпні кормозбиральні агрегати;

ґрунтообробне знаряддя та сівалки тощо;

інше майно (з врахуванням специфіки виробництва).

12. Збори співвласників після розгляду пропозицій комісії щодо визначення розмірів майнових паїв затверджують результати розподілу майна пайового фонду та переліки майна, яке виділяється у натурі групам співвласників, а саме:

для кожної з груп співвласників, які виявили бажання отримати свої майнові паї у натурі в спільну часткову власність єдиним комплексом;

для виділення майнових паїв особам, які виявили бажання отримати свої паї в індивідуальну власність;

для виділення невитребуваних паїв особам, які з різних причин не прийняли жодного з рішень щодо розпорядження належними їм майновими паями.

13. Після затвердження зборами співвласників переліків майна для виділення вищезазначеним групам співвласників комісія:

визначає місцезнаходження майна і юридичну особу - користувача майна, яке виділено кожній із груп співвласників і до якого перейшли зобов'язання з виділення майнових паїв у натурі співвласникам;

передає не пізніше 10 днів з дня затвердження зборами співвласників підприємствам-правонаступникам (користувачам майна) уточнені списки груп співвласників та переліки майна, призначеного для виділення кожній із груп, а копії цих документів - сільській раді.

У разі невиконання рішень зборів співвласників щодо виділення підприємством-правонаступником (користувачем) майна у натурі власнику майнового паю, подальший захист прав власника майнового паю вирішується в судовому порядку.

Передача підприємствам-правонаступникам майна, яке не підлягає паюванню

14. Майно, що не підлягає паюванню, зокрема, яке неможливо виділити у натурі в рахунок майнових паїв та поділити його без ушкодження, а саме: дороги, капітальні вкладення на поліпшення земель (меліоративні, осушувальні, іригаційні та інші мережі), гідротехнічні споруди, ставки, багаторічні насадження, лісосмуги, а також об'єкти, які знаходяться в загальному користуванні, передаються на баланс підприємствам-правонаступникам. Якщо декілька підприємств-правонаступників користуються таким майном, то конкретні об'єкти або їх частини із складу такого майна можуть бути передані на баланс кожному із них за пропозицією комісії.

Між цими підприємствами має бути укладений договір про спільне використання та утримання такого майна.

Окремі об'єкти зі складу майна, яке не підлягає паюванню, можуть бути передані на баланс органу місцевого самоврядування за його згодою.

Підприємства-правонаступники (користувачі майна) ліквідованих або реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств несуть відповідальність за збереження об'єктів інженерної інфраструктури меліоративної мережі колишніх колективних сільськогосподарських підприємств, їх технологічну цілісність і використання у межах своїх землекористувань (землеволодінь) до передачі цих об'єктів у комунальну власність.

(пункт 14 доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 24.02.2003 р. N 39)

Власники (землекористувачі) земельних ділянок, на яких розташовані та функціонують меліоративні системи, несуть відповідальність за дотримання правил або установленого режиму експлуатації меліоративних систем та відповідно до законодавства України забезпечують їх спільне використання.

(пункт 14 доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 24.02.2003 р. N 39)

Виділення майна в натурі окремим власникам чи групам власників

15. Виділення майнових паїв у натурі окремим особам, які виявили бажання отримати свої майнові паї в індивідуальну власність, проводиться підприємством - користувачем майна із переліку майна, виділеного на ці цілі.

При виділенні майна в натурі конкретному власнику підприємство-правонаступник (користувач) одночасно з підписанням акта приймання-передавання майна робить відмітку про виділення майна в натурі у Свідоцтві про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (далі - Свідоцтво), що засвідчується підписом керівника підприємства та печаткою.

(пункт 15 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 29.07.2004 р. N 275)

Свідоцтво з відміткою про виділення майна в натурі індивідуально, акт приймання-передавання майна можуть бути підставою для оформлення прав власності на зазначене майно в установленому порядку.

(пункт 15 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 29.07.2004 р. N 275)

При виділенні майна у натурі групі співвласників, які уклали договір про спільне володіння, користування і розпорядження майном, співвласники передають підприємству-правонаступнику (користувачу) один примірник цього договору і копію рішення зборів співвласників про виділення майна в натурі.

(пункт 15 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 29.07.2004 р. N 275)

Підприємство-правонаступник (користувач) одночасно з підписанням акта приймання-передавання майна робить відмітки про виділення майна в натурі у спільну часткову власність у Свідоцтвах цієї групи співвласників, що засвідчені підписом керівника підприємства та печаткою.

(пункт 15 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 29.07.2004 р. N 275)

Свідоцтва з відмітками про виділення майна в натурі у спільну часткову власність, акт приймання-передавання майна та договір про спільне володіння, користування і розпорядження майном, що знаходиться у спільній частковій власності, можуть бути підставою для оформлення співвласниками прав власності на зазначене майно в установленому порядку.

(пункт 15 доповнено абзацом шостим згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 29.07.2004 р. N 275)

16. Визначення конкретного майна для виділення окремому власнику чи групі власників майнових паїв може бути здійснене одним із нижченаведених способів за рішенням зборів співвласників:

за структурою пайового фонду;

конкретним майном за взаємною згодою співвласників;

на конкурентних засадах шляхом проведення аукціону.

Спірні питання щодо розподілу майна між співвласниками вирішуються в судовому порядку.

Використання об'єктів соціальної сфери

17. Підприємство-правонаступник здійснює заходи щодо передачі майна соціальної інфраструктури на баланс органів місцевого самоврядування.

 

Начальник Департаменту
реформування сільського
господарства

 
 
Ю. Я. Кухарук

Опрос