Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Условий и правил осуществления деятельности по переработке урановых руд

Министерство экологии и природных ресурсов Украины (1)
Условия, Приказ, Правила от 20.03.2001 № 110
Утратил силу

Про затвердження Умов та правил провадження діяльності з переробки уранових руд

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
від 20 березня 2001 року N 110

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
2 квітня 2001 р. за N 300/5491

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної інспекції ядерного регулювання України
 від 27 травня 2015 року N 101)

Відповідно до Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 06.12.2000 N 1782 "Про затвердження Порядку ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Умови та правила провадження діяльності з переробки уранових руд, що додаються.

2. Начальнику Управління регулювання безпеки радіаційних технологій та пристроїв Департаменту ядерного регулювання Голубєву В. С. у п'ятиденний термін після підписання наказу забезпечити його подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Директору Державного науково-технічного центру ядерної та радіаційної безпеки Васильченку В. М. в місячний термін після реєстрації наказу забезпечити тиражування цього нормативного акта.

4. Начальнику Управління регулювання безпеки радіаційних технологій та пристроїв Департаменту ядерного регулювання Голубєву В. С. у десятиденний термін після реєстрації наказу забезпечити розсилку цього нормативного акта відповідно до реєстру розсилки.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - начальника Департаменту ядерного регулювання Смишляєва О. Є.

 

Міністр 

І. О. Заєць 

 

УМОВИ ТА ПРАВИЛА
ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ПЕРЕРОБКИ УРАНОВИХ РУД

Загальні положення

1. Цей нормативно-правовий акт визначає умови і правила провадження діяльності з переробки уранових руд і поширюється на суб'єктів вказаної діяльності (далі - ліцензіатів), незалежно від їх організаційно-правової форми власності.

2. Документ розроблено відповідно до Законів України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії", "Про видобування і переробку уранових руд", "Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань" та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 06.12.2000 N 1782 "Про затвердження Порядку ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії".

3. Під діяльністю з переробки уранових руд розуміється діяльність, при здійсненні якої використовуються процеси обробки руди з метою виділення корисних компонентів і одержання концентратів, а саме - проектування, розміщення, будівництво, реконструкція, введення в експлуатацію, експлуатація, ліквідація, тимчасове зупинення (консервація) чи перепрофілювання об'єктів з переробки уранових руд. Об'єкт з переробки уранових руд - сукупність основних промислових виробництв та допоміжних об'єктів, які забезпечують технологічний цикл переробки уранових руд: комплекси підземного та купчастого вилуговування; гідрометалургійні заводи; збагачувальні фабрики; хвостові господарства; транспортні підприємства.

4. При здійсненні дозволеної діяльності ліцензіат згідно з чинним законодавством України несе всю повноту відповідальності за охорону довкілля, за радіаційний захист персоналу, населення та радіаційну безпеку об'єкта з переробки уранових руд незалежно від діяльності та відповідальності постачальників і органів державного регулювання ядерної і радіаційної безпеки, їх територіальних органів.

Умови провадження діяльності з переробки уранових руд

5. Діяльність з переробки уранових руд можлива лише за умови наявності ліцензії. Умови видачі ліцензій викладено у Порядку ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.2000 р. N 1782.

6. Провадження діяльності з переробки уранових руд має здійснюватись за умови забезпечення радіаційної безпеки у відповідності до вимог норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

7. При провадженні діяльності з переробки уранових руд ліцензіат повинен розробити, затвердити та погодити в установленому порядку регламент радіаційного контролю на підприємстві та регламент радіаційного моніторингу довкілля;

8. Дозволену діяльність ліцензіат здійснює лише в тих місцях або на тих територіях та з використанням тих технологій, які зазначені в ліцензії.

9. Ліцензіат повинен мати фінансові можливості для відшкодування збитків від можливих аварій власними коштами або за рахунок коштів страхових компаній.

10. Ліцензіат встановлює вимоги щодо кваліфікації персоналу залежно від його відповідальності за зберігання та безпечне використання джерел іонізуючого випромінювання, і належну експлуатацію устаткування, пов'язаного із забезпеченням безпеки. Вимоги щодо кваліфікації персоналу узгоджуються відповідним органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

11. Ліцензіат забезпечує страхування персоналу від впливу іонізуючого випромінювання та інших негативних факторів під час виробничої діяльності за рахунок власних коштів.

Правила провадження діяльності з переробки уранових руд

12. Переробка уранових руд здійснюється з дотриманням наступних норм, правил та методик:

- "Санитарные правила эксплуатации урановых рудников" - Міністерство охорони здоров'я СРСР, 1986;

- "Санитарные правила ликвидации, консервации и перепрофилирования предприятий по добыче и переработке радиоактивных руд (СП ЛКП-91)" - Міністерство охорони здоров'я СРСР, 1991;

- "Санитарные правила по устройству и эксплуатации объектов подземного и кучного выщелачивания" - Міністерство охорони здоров'я СРСР, 1983;

- "Санитарные правила по устройству и эксплуатации хвостохранилищ гидрометаллургических заводов и обогатительных фабрик, перерабатывающие руды и концентраты, содержащие радиоактивные и высокотоксичные вещества" - Міністерство охорони здоров'я СРСР, 1983;

- "Санитарные нормы проектирования предприятий и установок атомной промышленности (СНП-77). Часть V. Требования к проектированию рудоперерабатывающих предприятий" - Міністерство середнього машинобудування СРСР, 1978;

- "Санитарные нормы проектирования предприятий и установок атомной промышленности (СНП-77). Часть VI. Требования к проектированию объектов по добыче радиоактивных руд" - Міністерство середнього машинобудування СРСР, 1978;

- "Методические указания по контролю радиационной обстановки на урановых рудниках" - Міністерство середнього машинобудування СРСР, 1987;

- "Методические указания по объему и периодичности радиационного контроля окружающей среды на предприятиях по добыче и переработке руд" - Міністерство середнього машинобудування СРСР, 1978;

- "Методические указания по способам пылеподавления на отвалах пустых пород и хвостохранилищах" - Міністерство середнього машинобудування СРСР, 1978;

- "Методические указания по индивидуальному дозиметрическому контролю внешнего и внутреннего облучения персонала урановых рудников" - Міністерство середнього машинобудування СРСР, 1987;

- "Методика расчета дозы внутреннего облучения персонала, занятого на добыче и переработке урановых руд" - Міністерство середнього машинобудування СРСР, 1987.

13. Незалежно від причин припинення діяльності з переробки уранових руд ліцензіат несе повну відповідальність за забезпечення радіаційного захисту та радіаційної безпеки об'єкта з переробки уранових руд до моменту передачі об'єкта іншому ліцензіату.

14. Ліцензіат забезпечує умови збереження та обліку радіоактивних матеріалів, фізичного захисту об'єкта з переробки уранових руд відповідно до Правил забезпечення збереження ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 14.12.2000 N 241 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12.01.2001 за N 13/5204.

15. При здійсненні діяльності з переробки уранових руд ліцензіат періодично переглядає план аварійних заходів.

16. При здійсненні дозволеної діяльності ліцензіат вживає організаційних та технічних заходів щодо попередження радіаційних аварій, ліквідації або обмеження їх наслідків, відновлення безпечного стану виробництва після аварії.

17. У разі виникнення будь-яких ситуацій, які призвели чи можуть призвести до порушень норм і правил радіаційної безпеки, або у разі радіаційної аварії, ліцензіат повинен:

- протягом години проінформувати орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, що видав ліцензію, його територіальний орган та регіональний інспекційний підрозділ, територіальний орган Держсанепідемнагляду Міністерства охорони здоров'я України, інші центральні та місцеві органи державної влади, як це передбачено чинними документами, що регламентують порядок здійснення аварійних заходів;

- розпочати належні дії з усунення порушень або, у разі аварії, дії, передбачені документами, що регламентують порядок здійснення аварійних заходів, включаючи дії з локалізації і ліквідації її наслідків;

- провести службове розслідування причин та обставин порушень або аварії, а після його закінчення надати до органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, його територіального органу та регіонального інспекційного підрозділу органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки письмовий звіт про результати розслідування.

18. Всі зміни в проектній та експлуатаційній документації, будь-яка реконструкція, модернізація, що можуть вплинути на безпеку, провадяться ліцензіатом тільки після узгодження з органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальним органом, який видав ліцензію.

19. Якщо ліцензіат має намір припинити дозволену діяльність з переробки уранових руд, то він повинен подати до органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіального органу, який видав ліцензію, заяву про переоформлення ліцензії на провадження робіт зі зняття з експлуатації (ліквідацію, консервацію чи перепрофілювання) об'єкта з переробки уранових руд.

20. У разі прийняття нових норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки або змін і доповнень до них ліцензіат повинен провести документований аналіз відповідності умов та меж безпеки дозволеної діяльності новим нормам, правилам і стандартам з ядерної та радіаційної безпеки.

У разі невідповідності умов та меж безпеки дозволеної діяльності новим нормам, правилам і стандартам з ядерної та радіаційної безпеки ліцензіат повинен розробити і здійснити відповідні організаційно-технічні заходи з метою усунення виявлених розбіжностей між попередніми і новими вимогами з безпеки. Ці заходи погоджуються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальним органом, що видав ліцензію.

21. Ліцензіат періодично, у межах діючої на підприємстві системи забезпечення якості діяльності по додержанню норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, здійснює оцінку відповідності стану радіаційної безпеки вимогам норм, правил та стандартів і подає звіти до органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальному органу, що видав ліцензію. Оцінка відповідності стану радіаційної безпеки вимогам норм, правил та стандартів здійснюється також на вимогу органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіального органу в разі істотних змін технології виробництва, а також коли досвід експлуатації свідчить про недоліки попередньої оцінки.

22. Ліцензіат надає до органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки щорічні звіти з радіаційної безпеки за узгодженою ним формою.

23. Ліцензіат забезпечує навчання та атестацію персоналу з радіаційної безпеки відповідно до Типового положення про навчання з питань охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці України 17.02.99 N 27 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.04.99 за N 248/3541.

24. Ліцензіат здійснює проведення періодичних медичних оглядів персоналу, починаючи з моменту приймання на роботу, з метою своєчасного виявлення осіб із захворюваннями, що містяться в переліку медичних протипоказань на допуск до роботи з джерелами іонізуючого випромінювання.

25. Ліцензіат здійснює технологічний і дозиметричний радіаційний контроль на підприємстві та моніторинг довкілля шляхом залучення акредитованих органами Держстандарту лабораторій радіаційного контролю, забезпечує метрологічну атестацію методик та перевірку приладів радіаційного контролю.

26. Ліцензіат надає громадянам та їх об'єднанням інформацію про безпеку об'єктів з переробки уранових руд, які будуються, а також про радіаційний стан територій розташування діючих об'єктів.

Перевірка умов і правил здійснення діяльності з переробки уранових руд

27. Контроль за виконанням ліцензіатом норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, умов та правил здійснення діяльності, а також зазначених у ліцензії особливих умов здійснює інспекційний підрозділ органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

28. Інспекційний підрозділ діє згідно з положеннями про нього.

29. У разі виявлення порушення ліцензіатом чинного ядерного законодавства України, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, а також зазначених у ліцензії особливих умов, державний інспектор надає ліцензіату обов'язковий для виконання припис про усунення порушень. На виконання цього припису ліцензіат розробляє план заходів з усунення порушень і надає звіт про його виконання в установлені терміни.

30. Ліцензіат створює необхідні умови для роботи представників органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки під час проведення інспекційних перевірок.

 

Начальник Управління регулювання безпеки радіаційних технологій та пристроїв 

 
 
В. С. Голубєв
 

Опрос