Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств Государственного бюджета Украины на выполнение мероприятий по сплошной агрохимической паспортизации земель сельскохозяйственного назначения

Минфин, Министерство аграрной политики
Порядок, Приказ от 15.03.2001 № 66/124
Утратил силу

Про затвердження Порядку використання коштів Державного бюджету України на виконання заходів із суцільної агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення

Наказ Міністерства аграрної політики України,
Міністерства фінансів України
від 15 березня 2001 року N 66/124

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 березня 2001 р. за N 262/5453

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики України,
 Міністерства фінансів України
 від 27 лютого 2002 року N 59/137)

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" та Указу Президента України від 2 грудня 1995 року N 1118 "Про суцільну агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок використання коштів Державного бюджету України на виконання заходів із суцільної агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення, що додається.

2. Департаменту ринків продукції рослинництва та розвитку насінництва (Сорока В. І.) та Юридичному управлінню (Бочковська С. М.) Міністерства аграрної політики України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту ринків продукції рослинництва та розвитку насінництва довести положення цього наказу до відома Міністерства агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головних управлінь сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра аграрної політики України Рижука С. М. та заступника Міністра фінансів України Регурецького В. В.

 

Міністр аграрної
політики України
 

 
І. Кириленко
 

Міністр фінансів України 

І. Мітюков 

 

ПОРЯДОК
використання коштів Державного бюджету України на виконання заходів із суцільної агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України від 7 грудня 2000 року "Про Державний бюджет України на 2001 рік", яким передбачені видатки на виконання заходів із суцільної агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення (КФК 160104 "Хімічна паспортизація земель", КЕКВ 1170 "Дослідження і розробки, державні програми", КВК 280), та Указу Президента України від 2 грудня 1995 року N 1118 "Про суцільну агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення".

1.2. Роботи із суцільної агрохімічної паспортизації земель проводяться на всіх землях сільськогосподарського призначення, у тому числі і в закритому ґрунті.

1.3. Головним розпорядником коштів, що виділяються з державного бюджету, є Міністерство аграрної політики (надалі - Мінагрополітики).

2. Використання коштів

2.1. До заходів із суцільної агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення належать:

польові та камеральні роботи з визначення агрохімічних та фізичних показників ґрунту, вмісту важких металів, залишків пестицидів та радіонуклідів;

виготовлення агрохімічного паспорта;

виготовлення картограм (агрохімічних та забрудненості);

складання проектів і розроблення рекомендацій щодо ефективного використання агрохімікатів;

складання проектів на дезактивацію сільськогосподарських угідь та присадибних ділянок у радіоактивно забруднених районах.

2.2. Заходи із суцільної агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення виконуються державними проектно-технологічними центрами охорони родючості ґрунтів і якості продукції Автономної Республіки Крим і областей (надалі - центри Облдержродючості).

2.3. Заходи із суцільної агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення проводяться на осушених та зрошуваних землях кожні 3 роки, на богарних землях - кожні 5 років, а в разі зміни власника землі - в обов'язковому порядку незалежно від останнього обстеження.

2.4. Центри Облдержродючості спільно з Міністерством агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головними управліннями сільського господарства і продовольства облдержадміністрацій визначають та подають Державному технологічному центру охорони родючості ґрунтів (надалі - Центрдержродючість) акти про обсяги виконання робіт із суцільної агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення згідно з додатком 1.

2.5. Центрдержродючість уносить у встановленому порядку Мінагрополітики пропозиції щодо обсягів фінансування заходів із суцільної агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення.

2.6. Видатки на оплату робіт із суцільної агрохімічної паспортизації земель здійснюються Державним казначейством України за розподілом Мінагрополітики відповідно до чинного законодавства України.

2.7. Для оплати рахунків за фактично виконані роботи центри Облдержродючості подають Управлінням Державного казначейства Автономної Республіки Крим та областей акти про приймання робіт із суцільної агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення згідно з додатком 2.

2.8. Одержані бюджетні кошти відображаються в бухгалтерському обліку відповідно до чинного законодавства.

3. Контроль, звітність

3.1. Мінагрополітики здійснює постійний контроль за цільовим використанням коштів, виділених згідно з цим Порядком.

3.2. Протягом місяця після завершення бюджетного року Центрдержродючість подає Мінагрополітики на підставі звітів центрів Облдержродючість інформацію про використання бюджетних коштів за формою згідно з додатком 3.

3.3. Після узагальнення поданої інформації Мінагрополітики подає Міністерству фінансів звіт про ефективність використання бюджетних коштів.

3.4. Посадові особи центрів Облдержродючість несуть відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів, недостовірність звітності згідно з чинним законодавством України.

 

Начальник Департаменту
ринків продукції рослинництва
та розвитку насінництва
Міністерства аграрної політики
 

 
 
 
В. І. Сорока
 

 

АКТ
про обсяги виконання робіт із суцільної агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення

від _____________________

_______________________________ державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції за період з ________________ до ____________ передбачає провести роботи із суцільної агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення на площі ___________ тис. га вартістю ___________ тис. грн., а саме:

N
з/п 

Найменування районів 

Обсяги робіт,
тис. га 

Вартість робіт,
тис. грн. 

  

  

  

  

  

  

  

  

М. П. 

Директор Облдержродючості 

_______________________________
підпис                           прізвище 

М. П. 

Начальник Головного управління 
сільського господарства
та продовольства
облдержадміністрації 

 
 
 
_______________________________
підпис                         прізвище 

М. П. 

Директор Центрдержродючості 

______________________________
підпис                         прізвище 

 

АКТ
про приймання робіт із суцільної агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення

від _____________________

_____________________________ державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції за період з ___________________ до _____________ провів такі роботи:

N
з/п 

Вид роботи 

Одиниці виміру 

Обсяги робіт 

Вартість робіт, тис. грн. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього підлягає оплаті ______________________ тис. грн.

М. П. 

Директор Облдержродючості 

_______________________________
підпис                           прізвище 

М. П. 

Начальник Головного управління 
сільського господарства
та продовольства
облдержадміністрації 

 
 
 
_______________________________
підпис                         прізвище 

М. П. 

Директор Центрдержродючості 

______________________________
підпис                         прізвище 

 

ЗВІТ
про використання коштів державного бюджету, що виділяються на виконання заходів із суцільної агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення за КФК 160104, КЕКВ 1170

за __________________ 2001 року

Найменування робіт 

Обсяги робіт 

Загальна вартість виконання робіт,
тис. грн. 

У т. ч. за рахунок бюджетних коштів,
тис. грн. 

План 

Факт 

План 

Факт 

План 

Факт 

Польові роботи 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Камеральні роботи 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Виготовлення агрохімічних паспортів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Виготовлення картограм (агрохімічних та забрудненості) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Складання проектів і розроблення рекомендацій щодо ефективного використання агрохімікатів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Складання проектів на дезактивацію сільськогосподарських угідь та присадибних ділянок у радіоактивно забруднених районах 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

М. П. 

Директор Облдержродючості 

_______________________________
підпис                           прізвище 

М. П. 

Директор Центрдержродючості 

______________________________
підпис                         прізвище 

____________

Опрос