Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка осуществления таможенными органами контроля за уплатой плательщиками налога на добавленную стоимость и акцизного сбора, взимаемых при ввозе (пересылке) товаров и других предметов на таможенную территорию Украины

Государственная налоговая администрация, Государственная таможенная служба
Порядок, Приказ от 16.03.2001 № 109/188
Утратил силу

Про затвердження Порядку здійснення митними органами контролю за сплатою платниками податків податку на додану вартість та акцизного збору, які справляються при ввезенні (пересиланні) товарів та інших предметів на митну територію України

Наказ Державної податкової адміністрації України,
Державної митної служби України
від 16 березня 2001 року N 109/188

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 березня 2001 р. за N 261/5452

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державної податкової адміністрації України,
 Державної митної служби України
 від 21 листопада 2003 року N 551/786
,
 від 4 травня 2006 року N 247/357
,
 від 1 вересня 2008 року N 562/958

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 3 вересня 2015 року N 751)

Відповідно до статті 2 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок здійснення митними органами контролю за сплатою платниками податків податку на додану вартість та акцизного збору, які справляються при ввезенні (пересиланні) товарів та інших предметів на митну територію України (додається).

2. Головному управлінню податку на додану вартість (Дойніков О.) і Головному управлінню акцизного збору та моніторингу ринку підакцизних товарів (Козодой О.) Державної податкової адміністрації України забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної митної служби України Шейка О., заступника Голови Державної податкової адміністрації України Оперенка Г.

 

Голова Державної податкової
адміністрації України

 
М. Я. Азаров

В. о. Голови Державної
митної служби України

 
О. Б. Єгоров

 

ПОРЯДОК
здійснення митними органами контролю за сплатою платниками податків податку на додану вартість та акцизного збору, які справляються при ввезенні (пересиланні) товарів та інших предметів на митну територію України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Порядок здійснення митними органами контролю за сплатою платниками податків податку на додану вартість та акцизного збору (далі - податки), які справляються при ввезенні (пересиланні) товарів та інших предметів (далі - товари) на митну територію України, розроблено відповідно до статті 2 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (далі - Закон) та інших нормативно-правових актів України з питань оподаткування.

2. КОНТРОЛЬ ЗА СПЛАТОЮ ПОДАТКІВ ПІД ЧАС МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ, УВЕЗЕНИХ (ПЕРЕСЛАНИХ) НА МИТНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ

2.1. Контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою визначення податкових зобов'язань та за сплатою платниками податків, які справляються при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України, здійснюється митними органами.

2.2. Контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою визначення податкових зобов'язань та за погашенням їх чи податкового боргу за операціями з продажу на митній території України товарів, попередньо ввезених (пересланих) на митну територію України з-за її меж, здійснюють податкові органи за правилами й у порядку, визначених Законом.

2.3. Контроль за наявністю марок акцизного збору на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв та на пачках (упаковках) тютюнових виробів, які відповідно до положень законодавчих актів України підлягають такому маркуванню, під час увезення цих товарів на митну територію України здійснюють митні органи.

Контроль за наявністю марок акцизного збору під час реалізації таких товарів на митній території України здійснюють податкові органи, контрольно-ревізійна служба та органи внутрішніх справ.

2.4. Контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою визначення податкових зобов'язань та за сплатою платниками податків, які справляються при ввезенні (пересиланні) на митну територію України товарів, що підлягають маркуванню марками акцизного збору, здійснюється митними органами з використанням заявок-розрахунків на купівлю марок акцизного збору.

Оформлення заявок-розрахунків на купівлю марок акцизного збору здійснюється в порядку, який встановлюється їх продавцем.

2.5. У термін, що не перевищує двох робочих днів з моменту прийняття Держмитслужбою України Декларації про встановлені імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, на які встановлено ставки акцизного збору у процентах до обороту з продажу (далі - декларація), Держмитслужба України передає копію цієї декларації до Державної податкової адміністрації України із відміткою про дату її прийняття та реєстраційний номер прийнятої декларації.

(розділ 2 доповнено пунктом 2.5 згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України,
 Державної митної служби України від 21.11.2003 р. N 551/786)

3. КОНТРОЛЬ ЗА ЦІЛЬОВИМ ВИКОРИСТАННЯМ ТОВАРІВ, УВЕЗЕНИХ НА МИТНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ

3.1. У разі використання під час митного оформлення з метою вільного використання на митній території України товарів, які були ввезені (переслані) з-за меж митного кордону України або з територій спеціальних економічних зон, податкових пільг, що надаються законодавчими актами України за умови цільового використання таких товарів, платник податків має надавати митним і податковим органам у порядку та в строки, установлені відповідними актами законодавства, звіти про напрями використання таких товарів.

Порядок і строки надання звітів митним і податковим органам про цільове використання товарів, увезених з-за меж митного кордону України платниками податків - суб'єктами спеціальних економічних зон, територій пріоритетного розвитку тощо, визначаються відповідними нормативно-правовими актами з питань організації та функціонування таких зон.

3.2. Контроль за цільовим використанням товарів, оформлених у митному відношенні з метою вільного використання на митній території України, здійснюється податковими органами згідно з відповідними нормативно-правовими актами.

3.3. У разі виявлення під час документальної перевірки податковим органом факту нецільового використання суб'єктом підприємницької діяльності зазначених у п. 3.2 і п. 6.2 товарів або факту заниження суми податкового зобов'язання, заявленої цим суб'єктом у податковій декларації, податковий орган самостійно визначає суму податкового зобов'язання платника за кожним з податків і застосовує штрафні санкції та пеню в порядку, установленому Законом і відповідними нормативно-правовими актами з питань організації та функціонування таких зон.

(пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України,
 Державної митної служби України від 04.05.2006 р. N 247/357)

3.4. Інформація про такі факти надсилається податковим органом, який проводив перевірку, до митного органу, що здійснив митне оформлення цих товарів, для подальшого застосування до порушника санкцій, передбачених Митним кодексом України й Законом.

4. КОНТРОЛЬ ЗА ТОВАРАМИ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ

4.1. Контроль за товарами, які ввезені на митну територію України, перебувають під митним контролем та на відповідальному зберіганні в суб'єкта підприємницької діяльності, здійснюється митними органами в порядку, визначеному Митним кодексом України.

4.2. У разі виявлення під час документальної перевірки податковим органом факту використання або продажу юридичною чи фізичною особою зазначених товарів податковий орган інформує про це митний орган, у якому ці товари перебувають під контролем.

4.3. За отриманою інформацією митний орган здійснює заходи в порядку та в строки, установлені Митним кодексом України.

4.4. Перевірка суб'єкта підприємницької діяльності податковим органом здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

4.5. При потребі здійснення перевірки фактичної наявності або проведення будь-яких експертиз товарів, які перебувають під митним контролем та на відповідальному зберіганні під митними забезпеченнями в суб'єкта підприємницької діяльності, усі такі операції мають проводитись у присутності представника митного органу, у якому ці товари перебувають під контролем.

Абзац другий пункту 4.5 виключено

(згідно з наказом Державної податкової
 адміністрації України від 01.09.2008 р. N 562/958)

Результати кожної такої перевірки мають оформлятись актом, що складається представником митного органу, за формою, установленою Держмитслужбою. Акт підписується представниками всіх сторін, що брали участь у перевірці.

4.6. По завершенні перевірки суб'єкта підприємницької діяльності податковий орган надає митниці матеріали, що стосуються зазначених порушень.

5. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ, НА ЯКІ ВСТАНОВЛЕНО СТАВКИ АКЦИЗНОГО ЗБОРУ У ПРОЦЕНТАХ ДО ОБОРОТУ З ПРОДАЖУ

5.1. Митний контроль і митне оформлення підакцизних товарів, на які встановлено ставки акцизного збору у процентах до обороту з продажу, здійснюються за умови пред'явлення митному органу імпортером цих товарів засвідченої печаткою імпортера копії декларації, що містить відмітку про реєстраційний номер та дату прийняття декларації.

5.2. Якщо митним органом під час контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою сплати імпортером акцизного збору виявлено, що встановлена ним у декларації максимальна роздрібна ціна на підакцизні товари (без податку на додану вартість та акцизного збору) менша митної вартості таких товарів з урахуванням ввізного мита (без податку на додану вартість та акцизного збору), він у термін, що не перевищує двох робочих днів з моменту митного оформлення підакцизних товарів, письмово інформує Держмитслужбу України та Державну податкову адміністрацію України про факт митного оформлення підакцизних товарів.

В інформації зазначаються реєстраційний номер декларації, дата її прийняття Держмитслужбою, а також відомості про:

суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності (повна назва, місцезнаходження);

номер та дату оформлення вантажної митної декларації.

5.3. Контроль за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю тютюновими виробами, максимальних роздрібних цін, задекларованих імпортером підакцизних товарів, на які чинним законодавством встановлено ставки акцизного збору у процентах з продажу (реалізації), здійснюється органами державної податкової служби України.

(Порядок доповнено розділом 5 згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України,
 Державної митної служби України від 21.11.2003 р. N 551/786)

6. ОСОБЛИВОСТІ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ СИРОВИНИ, ЩО ВВОЗИТЬСЯ НА МИТНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ І ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ

6.1. Митне оформлення сировини, що ввозиться на митну територію України для виробництва алкогольних напоїв і тютюнових виробів, здійснюється із звільненням від обкладення акцизним збором за умови подання імпортером митному органу довідки податкового органу за місцезнаходженням такого імпортера (форма довідки визначається Державною податковою адміністрацією України). Один примірник довідки залишається в справах митного органу.

6.2. Митний орган, яким здійснено митне оформлення сировини, увезеної на митну територію України для виробництва алкогольних напоїв і тютюнових виробів, протягом трьох днів після завершення митного оформлення надсилає рекомендованим листом з повідомленням про вручення податковому органу, в якому імпортер зареєстрований як платник податків, копії вантажних митних декларацій, за якими проведено митне оформлення такої сировини, для здійснення подальшого контролю за сплатою акцизного збору.

(Порядок доповнено розділом 6 згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України,
 Державної митної служби України від 04.05.2006 р. N 247/357)

7. ОСОБЛИВОСТІ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТА СПЛАТИ АКЦИЗНОГО ЗБОРУ ПРИ РЕІМПОРТІ ТОВАРІВ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ МАРКУВАННЮ МАРКАМИ АКЦИЗНОГО ЗБОРУ

7.1. Акцизний збір з реімпортованих товарів, що підлягають маркуванню марками акцизного збору, сплачується до Держбюджету України при придбанні акцизних марок у податкових органах.

7.2. Для одержання марок акцизного збору імпортер подає податковому органу - продавцю марок заявку-розрахунок на одержання марок (у трьох примірниках) за встановленою цим продавцем формою, платіжні документи, що підтверджують унесення плати за марки та сплату акцизного збору.

7.3. Митне оформлення реімпортованих товарів, що підлягають маркуванню марками акцизного збору, здійснюється митним органом після такого маркування товарів й подання митному органу одного примірника заявки-розрахунку на одержання марок з відміткою продавця марок про сплату акцизного збору в повному обсязі.

(Порядок доповнено розділом 7 згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України,
 Державної митної служби України від 04.05.2006 р. N 247/357)

 

Заступник начальника
Головного управління податку
на додану вартість Державної
податкової адміністрації України

 
 
 
Л. В. Косміна

Начальник Головного управління
акцизного збору та моніторингу
ринку підакцизних товарів Державної
податкової адміністрації України

 
 
 
О. С. Козодой

Заступник начальника
Управління платежів Державної
митної служби України

 
 
А. В. Ємець

Опрос