Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке возврата учреждениями коммерческих банков и территориальными управлениями Национального банка Украины расчетных документов по задолженности, учтенной ими согласно действующему законодательству

Национальный банк
Положение, Постановление от 12.03.2001 № 104
Утратил силу

Про затвердження Положення про порядок повернення установами комерційних банків та територіальними управліннями Національного банку України розрахункових документів щодо заборгованості, яка обліковується ними згідно з чинним законодавством

Постанова Правління Національного банку України
від 12 березня 2001 року N 104

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 березня 2001 р. за N 259/5450

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
від 14 травня 2013 року N 161)

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок повернення установами комерційних банків та територіальними управліннями Національного банку України розрахункових документів щодо заборгованості, яка обліковується ними згідно з чинним законодавством (додається).

2. Департаменту платіжних систем (В. М. Кравець) довести зміст цієї постанови до відома Операційного і територіальних управлінь Національного банку України, комерційних банків для керівництва в роботі.

3. Операційному і територіальним управлінням Національного банку України, комерційним банкам довести зміст цієї постанови до відома своїх клієнтів.

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після її державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Операційне і територіальні управління Національного банку України.

 

В. о. Голови 

А. В. Шаповалов 

 

Положення
про порядок повернення установами комерційних банків та територіальними управліннями Національного банку України розрахункових документів щодо заборгованості, яка обліковується ними згідно з чинним законодавством

Це Положення, розроблене відповідно до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", установлює такий порядок повернення платіжних доручень, платіжних вимог, інкасових доручень (розпоряджень) (далі - розрахункові документи).

1. Установи комерційних банків повертають без виконання розрахункові документи, які обліковуються ними за станом на 31 березня 2001 року за позабалансовим рахунком 9803 "Розрахункові документи, що не сплачені в строк через відсутність коштів у платників, та ті, за якими стягнення коштів зупинено".

2. Територіальні управління Національного банку України повертають без виконання розрахункові документи, які обліковуються ними за станом на 31 березня 2001 року за позабалансовими рахунками 9803 "Розрахункові документи, що не сплачені в строк через відсутність коштів у платників, та ті, за якими стягнення коштів зупинено" і 9804 "Розрахункові документи, що не сплачені в строк через відсутність коштів у банку, та ті, за якими стягнення коштів зупинено".

3. Розрахункові документи повертаються безпосередньо керівникам підприємств, організацій, установ та органів стягнення, які виписали ці документи (далі - виписувачі), чи їх представникам за наявності довіреності на отримання цих документів (засвідченої в установленому порядку) або надсилаються на їх адресу цінним листом чи спецзв'язком протягом п'яти робочих (банківських) днів із дня набрання чинності вищезазначеним Законом.

4. Для повернення розрахункових документів установи комерційних банків і територіальні управління Національного банку України (далі - банк):

а) на зворотному боці перших примірників розрахункових документів, які повертаються виписувачу, роблять напис "Повертається без виконання згідно із статтею 19 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", який засвідчується підписами головного бухгалтера і виконавця та штампом банку;

б) для кожного виписувача в двох примірниках складають Перелік розрахункових документів, які повертаються згідно із статтею 19 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (далі - Перелік) у розрізі підприємств та організацій, що мають картотеку (додаток);

в) передають виписувачам один примірник Переліку та перші примірники розрахункових документів з написом, який передбачений у підпункті "а" цього пункту;

г) у день повернення виписувачам розрахункових документів списують суми не оплачених у строк розрахункових документів з таких позабалансових рахунків:

установи комерційних банків - з рахунку 9803,

територіальні управління Національного банку України - з рахунків 9803 і 9804.

5. Установи комерційних банків і територіальні управління Національного банку України зберігають у документах дня до вищезазначених позабалансових рахунків:

а) залежно від способу передавання розрахункових документів або реєстр розрахункових документів, відправлених цінним листом чи спецзв'язком, або довіреність на уповноважену особу для отримання розрахункових документів;

б) один примірник Переліку;

в) другі примірники розрахункових документів, які повернуті виписувачам.

6. Якщо платіжні доручення, надіслані на адресу виписувача, який є клієнтом цього банку, повертаються через відсутність адресата, то про це робиться відмітка в його справі з юридичного оформлення, а повернуті документи обліковуються банком позасистемно до закриття поточного рахунку клієнта.

7. Якщо адреси виписувачів платіжних вимог, які виставлені за визнаними претензіями, на підставі рішень судів, виконавчих написів нотаріусів тощо відсутні, то такі платіжні вимоги повертаються спецзв'язком банку виписувача для подальшого передавання своєму клієнту.

 

Заступник директора Департаменту
платіжних систем - начальник управління
 

 
Л. В. Письменна
 

 

Назва установи банку ______________

Код банку ________________________ 

Місцезнаходження банку ___________ 

Назва (органу, підприємства), який виписав розрахункові документи
___________________ 

Місцезнаходження (органу, підприємства), який виписав розрахункові документи
___________________ 

Перелік

розрахункових документів ___________________________________________,
                                                                     (назва підприємства, організації)

що повертаються згідно зі статтею 19 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"

N
з/п 

Розрахункові документи, що повертаються банком 

Номер розрахункового документа 

Дата виписки розрахункового документа 

Сума, на яку виписано розрахунковий документ  

Сума, яка залишилася після часткової сплати 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

х 

  

  

Передав: М. П. 

Прийняв: 

Головний бухгалтер банку
(підпис) 

Керівник (або за наявності довіреності представник органу, який одержав розрахункові документи
(підпис) 

_______________________
   (прізвище, ім'я та по батькові) 

_______________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

 

Заступник директора Департаменту
платіжних систем - начальник управління
 

 
Л. В. Письменна
 

Опрос