Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке приема, рассмотрения и хранения документов, представленных для получения сертификатов лицами, осуществляющими профессиональную деятельность с ценными бумагами в Украине

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Инструкция, Решение от 02.03.2001 № 50
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про порядок приймання, розгляду та зберігання документів, поданих для отримання сертифікатів особами, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 2 березня 2001 року N 50

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 березня 2001 р. за N 256/5447

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24 червня 2003 року N 288
(зміни, внесені
пунктом 1.2 рішення Державної комісії з цінних паперів
 та фондового ринку
, набрали чинності з 5 січня 2004 року),
 від 26 січня 2005 року N 46

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 13 серпня 2013 року N 1464)

Згідно з Положенням про сертифікацію осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) від 29.07.98 N 93, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.10.98 за N 631/3071 (далі - Положення), та з метою організації розгляду документів, які подаються до Комісії для отримання сертифікатів особами, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Інструкцію про порядок приймання, розгляду та зберігання документів, поданих для отримання сертифіката особами, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні (додається).

2. Установити, що розгляд документів, поданих особами для отримання сертифікатів та підготовку висновків щодо їх відповідності вимогам Положення, здійснює постійно діюча комісія, до складу якої входять представники відповідних структурних підрозділів Комісії.

Склад цієї постійно діючої комісії затверджується наказом Голови Комісії.

(абзац другий пункту 2 в редакції рішень Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2003 р. N 288
,
 від 26.01.2005 р. N 46)

3. Відповідним структурним підрозділам Комісії у разі надходження скарги щодо діяльності посадової або юридичної особи, яка здійснює або має намір здійснювати операції з цінними паперами або професійну діяльність на ринку цінних паперів, надавати відповідну інформацію письмово до постійно діючої комісії.

4. Уповноваженою особою Комісії з підпису сертифікатів особам, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні, є Голова Комісії, а в разі його відсутності - член Комісії за дорученням Голови Комісії.

(пункт 4 в редакції рішень Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2003 р. N 288
,
 від 26.01.2005 р. N 46)

5. Скасувати наказ Комісії від 03.12.98 N 324 "Про затвердження Інструкції про порядок прийому, розгляду та зберігання документів, поданих для отримання сертифіката особами, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні", зі змінами та доповненнями, унесеними наказами від 15.06.99 N 159 та від 26.04.2000 N 128.

6. Управлінню розвитку законодавства та взаємодії з державними органами (Бурмака М. О.):

організувати приймання, реєстрацію, підготовку до розгляду та зберігання документів відповідно до цієї Інструкції;

забезпечити державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України.

7. Управлінню організаційного забезпечення (Ю. Лиско) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до чинного законодавства.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії - заступника Голови Бірюка С. О.

 

Т. в. о. Голови Комісії

С. Бірюк

 

 

Інструкція
про порядок приймання, розгляду та зберігання документів, поданих для отримання сертифікатів особами, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні

1. Загальні положення

Ця Інструкція розроблена відповідно до Положення про сертифікацію осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) від 29.07.98 N 93 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.10.98 за N 631/3071 (далі - Положення). Інструкція визначає процедуру прийняття, розгляду, зберігання документів, які подаються вищезазначеними особами до Комісії для отримання сертифікатів.

2. Порядок приймання та розгляду документів, поданих для отримання сертифікатів

2.1. Для отримання сертифіката до відділу координації підготовки фахівців фондового ринку управління розвитку законодавства та взаємодії з державними органами Комісії (далі - Відділ) особою, що здійснює професійну діяльність з цінними паперами, подаються документи згідно з п. 3.1 Положення.

2.2. Документи, подані для отримання сертифіката, приймаються щотижня: у вівторок, середу та четвер з 14.00 до 17.30 або надсилаються поштою на адресу Комісії.

2.3. Заява-анкета з пакетом документів, поданих особою, реєструються працівником Відділу в журналі реєстрації одержаних документів. Перед реєстрацією працівник перевіряє на відповідність паперової форми до електронної. Дата та реєстраційний номер згідно з журналом реєстрації зазначаються на заяві-анкеті.

2.4. У разі надходження від відповідного структурного підрозділу Комісії скарги щодо діяльності особи, яка подає документи для отримання сертифіката, ця скарга додається до документів. При цьому на заяві-анкеті також проставляється дата надходження скарги.

2.5. Пакет поданих документів, підшитий у скорозшивачі, подається до постійно діючої комісії для розгляду та підготовки висновків щодо відповідності вимогам, установленим Положенням.

2.6. Днем засідання постійно діючої комісії з розгляду документів визначити понеділок та встановити, що засідання відбуваються не рідше одного разу на місяць.

(пункт 2.6 в редакції рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 24.06.2003 р. N 288)

2.7. Постійно діюча комісія за результатами розгляду документів готує висновки щодо їх відповідності вимогам Положення. Висновки постійно діючої комісії оформляються протоколом, який підписується всіма членами комісії.

2.8. Якщо згідно з висновками постійно діючої комісії подані особою документи відповідають вимогам Положення, то Відділ здійснює:

заповнення бланка сертифіката і подання його на підпис Голові або члену Комісії;

реєстрацію підписаного сертифіката в журналі реєстрації виданих сертифікатів;

видачу особі сертифіката (особисто при пред'явленні документа, що посвідчує особу, або іншій особі за довіреністю, оформленою згідно з чинним законодавством);

відмітку про видачу сертифіката в журналі реєстрації одержаних документів;

унесення інформації до електронної бази даних сертифікованих осіб.

2.9. Якщо згідно з висновками постійно діючої комісії подані особою документи не відповідають вимогам Положення, то Відділ готує:

письмове повідомлення фізичній та юридичній особі про відмову в сертифікації із зазначенням підстав відмови.

Повідомлення підписується особою, визначеною наказом Голови Комісії.

(абзац третій пункту 2.9 в редакції рішень Державної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2003 р. N 288
,
 від 26.01.2005 р. N 46)

3. Зберігання та порядок доступу до документів, що подані для отримання сертифіката

3.1. Документи, подані для отримання сертифіката, зберігаються в окремих папках протягом 10 років у пристосованому для цього приміщенні, яке має обмежений доступ.

3.2. Порядок доступу до пакетів документів встановлюється наказом Голови Комісії.

(пункт 3.2 в редакції рішень Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 24.06.2003 р. N 288
,
 від 26.01.2005 р. N 46)

 

Начальник управління
розвитку законодавства та взаємодії з державними органами

 
 
М. Бурмака

Опрос