Идет загрузка документа (209 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о расследовании и учете несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий в Вооруженных Силах Украины

Минобороны
Приказ, Инструкция от 06.02.2001 № 36
редакция действует с 17.02.2015

Про затвердження Інструкції про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій у Збройних Силах України

Наказ Міністра оборони України
від 6 лютого 2001 року N 36

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 лютого 2001 р. за N 169/5360

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністра оборони України
 від 28 січня 2002 року N 49
,
 від 16 листопада 2004 року N 542
,
 від 23 березня 2009 року N 128
,
 від 30 березня 2011 року N 172
,
 
наказами Міністерства оборони України
від 27 лютого 2013 року N 146
,
 від 19 листопада 2014 року N 820
,
 від 14 січня 2015 року N 19

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1232, та з метою визначення єдиного порядку розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій у Збройних Силах України, у Верховній Раді України, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, місцевих радах, у державних органах, установах, організаціях, а також у Державному підприємстві обслуговування повітряного руху України, до яких військовослужбовці прикомандировані як депутати для виконання депутатських повноважень або відряджені для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі НАКАЗУЮ:

(преамбула в редакції наказів Міністра
 оборони України від 28.01.2002 р. N 49
,
 від 16.11.2004 р. N 542
,
 від 30.03.2011 р. N 172
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства оборони України від 27.02.2013 р. N 146)

1. Затвердити Інструкцію про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій у Збройних Силах України, що додається.

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра оборони України - керівника апарату.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 23.03.2009 р. N 128
,
наказом Міністерства оборони
 України від 19.11.2014 р. N 820)

3. Наказ розіслати до окремої військової частини.

 

Міністр оборони України
генерал армії України
 

 
О. І. Кузьмук
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр праці та соціальної
політики України
 

 
І. Я. Сахань
 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій у Збройних Силах України

(В тексті Інструкції слова "смертельним наслідком" замінено словами "смертельним або тяжким наслідком" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства оборони України від 23 березня 2009 року N 128)

(У тексті Інструкції посилання на додатки 17, 18 замінено посиланнями відповідно на додатки 16, 17 згідно з наказом Міністерства оборони України від 19 листопада 2014 року N 820)

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок розслідування та обліку нещасних випадків з військовослужбовцями і військовозобов'язаними, які призвані на збори (далі - військовослужбовці), професійних захворювань, отриманих ними під час проходження військової служби (зборів), та аварій, що сталися у військових частинах, військово-навчальних закладах, установах, організаціях Збройних Сил України, структурних підрозділах центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України (далі - військові частини).

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 23.03.2009 р. N 128)

1.2. Дія цієї Інструкції поширюється на всі військові частини та на всіх військовослужбовців, крім військовослужбовців, які одержали захворювання, поранення, контузію, травму, каліцтво або загинули під час ведення бойових дій, участі в антитерористичній операції, в особливий період.

(пункт 1.2 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 14.01.2015 р. N 19)

1.3. Дія Інструкції не поширюється на осіб, які відповідно до законодавства про працю працюють за трудовими договорами (контрактами) у військових частинах. Розслідування та облік нещасних випадків, що сталися з цими особами, а також групових нещасних випадків, унаслідок яких одночасно отримали травми або загинули військовослужбовці та особи, які працюють за трудовими договорами, проводяться згідно з Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1232. У цьому випадку для військовослужбовців додатково складається акт про нещасний випадок (далі - акт) (додаток 1).

(пункт 1.3 в редакції наказів Міністра
 оборони України від 28.01.2002 р. N 49
,
 від 16.11.2004 р. N 542
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 23.03.2009 р. N 128
,
 у редакції наказу Міністерства
оборони України від 27.02.2013 р. N 146)

1.4. Розслідування авіаційних подій проводиться відповідно до чинного законодавства України.

1.5. Розслідування проводиться у разі виникнення нещасного випадку, а саме обмеженої в часі події або раптового впливу на військовослужбовця небезпечного фактора чи середовища, що сталися під час виконання ним обов'язків військової служби, внаслідок яких зафіксовано шкоду здоров'ю, зокрема від одержання поранення, травми, у тому числі внаслідок тілесних ушкоджень (заподіяних іншою особою), гострого професійного захворювання і гострого професійного* та інших отруєнь, одержання сонячного або теплового удару, опіку, обмороження, а також у разі утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, одержання інших ушкоджень внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха (землетрусу, зсуву, повені, урагану тощо), контакту з представниками тваринного і рослинного світу, комахами, іншими представниками флори і фауни (далі - нещасні випадки), які призвели до звільнення від виконання обов'язків військової служби військовослужбовця на один день і більше, а також випадки смерті військовослужбовців під час виконання ними обов'язків військової служби.

(пункт 1.5 у редакції наказу Міністерства
оборони України від 27.02.2013 р. N 146)

____________
* До гострих професійних захворювань і гострих професійних отруєнь належать випадки, що сталися після одноразового (протягом не більше однієї доби) впливу небезпечних факторів та шкідливих речовин.

Гострі професійні захворювання можуть бути викликані дією хімічних речовин, іонізуючих та неіонізуючих випромінювань, значним фізичним навантаженням і перенапруженням окремих органів і систем людини. До них належать також інфекційні, паразитарні та алергічні захворювання тощо.

Причинами гострих професійних отруєнь є шкідливі речовини гостроспрямованої дії.

1.6. За результатами розслідування нещасних випадків складається акт (додаток 1 до Інструкції). Нещасні випадки, на які складається акт про нещасний випадок, реєструються у журналі реєстрації потерпілих від нещасних випадків (додаток 2 до Інструкції).

1.7. Нещасні випадки, що сталися внаслідок захворювання або погіршення стану здоров'я військовослужбовця під час виконання обов'язків військової служби, розслідуються згідно з вимогами цієї Інструкції. Про такі нещасні випадки складається акт (додаток 1 до Інструкції), якщо погіршення стану здоров'я сталося внаслідок впливу на нього небезпечних чи шкідливих факторів, які діяли під час виконання військовослужбовцем обов'язків військової служби, а також якщо робота, що виконувалася, була протипоказана для потерпілого за медичним висновком про стан його здоров'я та якщо потерпілий не проходив відповідного медичного огляду.

1.8. За результатами розслідування не складається акт (додаток 1 до Інструкції) і не беруться на облік нещасні випадки, що сталися з військовослужбовцями:

внаслідок отруєння алкоголем, наркотичними або іншими отруйними речовинами за наявності медичного висновку, якщо це не викликано застосуванням цих речовин під час проведення робіт і виконання обов'язків військової служби або порушенням вимог безпеки щодо їх зберігання і транспортування, або якщо потерпілий, який знаходився в стані алкогольного сп'яніння, був наказом командира (начальника) усунутий від виконання обов'язків військової служби;

під час скоєння військовослужбовцями злочинів або правопорушень, якщо ці дії зафіксовані й на них є рішення суду або прокуратури;

у разі природної смерті, самогубства, якщо це не було наслідком впливу психофізичних, небезпечних і шкідливих факторів під час виконання обов'язків військової служби за наявності офіційного висновку уповноважених органів;

у разі навмисного заподіяння військовослужбовцем шкоди своєму здоров'ю;

під час виконання дій, що не входять до обов'язків військової служби.

2. Повідомлення про нещасні випадки, їх розслідування та облік

2.1. Про кожний нещасний випадок очевидець (або сам потерпілий) повинен негайно сповістити безпосереднього командира (начальника) чи керівника робіт і вжити заходів щодо надання необхідної допомоги потерпілому.

Нещасний випадок, про який потерпілий з об'єктивних причин або за станом здоров'я не зміг своєчасно повідомити командування військової частини, та той випадок, від якого втрата працездатності настала не відразу, розслідується на підставі рапорту потерпілого або особи, яка представляє його інтереси, у порядку, встановленому пунктом 2 Інструкції.

2.2. Командир підрозділу (керівник робіт), який отримав повідомлення про нещасний випадок, у свою чергу зобов'язаний:

терміново організувати надання першої невідкладної допомоги потерпілому, забезпечити у разі потреби доставку до закладу охорони здоров'я;

(абзац другий пункту 2.2 у редакції наказу
Міністерства оборони України від 27.02.2013 р. N 146)

терміново повідомити по команді про нещасний випадок командира військової частини;

до прибуття комісії з розслідування забезпечити збереження обстановки події, якщо це не викликає небезпеки для життя і здоров'я присутніх людей, вжити заходів щодо запобігання травмуванню інших осіб та недопущення подібних випадків у ситуації, що склалася.

(абзац третій пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 23.03.2009 р. N 128)

2.3. Командир військової частини після отримання повідомлення про нещасний випадок зобов'язаний:

у разі нещасного випадку з військовослужбовцем протягом однієї години передати повідомлення з використанням засобів зв'язку та протягом доби на паперовому носії (додаток 7) повідомити про нещасний випадок старшого командира (начальника) та залежно від того, з чим пов'язаний нещасний випадок (з виконанням робіт, пожежею, аварією автотранспорту, гострим професійним захворюванням, отруєнням тощо), - відповідний військовий орган нагляду (за охороною праці, пожежний, безпеки дорожнього руху, санітарно-епідеміологічний тощо), а в передбачених чинним законодавством України випадках - і відповідного прокурора; сповістити у разі, якщо потерпілий військовослужбовець відряджений з іншої військової частини, її командира;

(абзац другий пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства оборони України від 27.02.2013 р. N 146)

наказом по військовій частині протягом доби призначити комісію з розслідування нещасних випадків (перелік нещасних випадків визначено в пункті 1.5 Інструкції) у складі голови комісії (одного із своїх заступників) та її членів - командира батальйону (дивізіону, ескадрильї тощо), до складу якого входить підрозділ, де стався нещасний випадок, та залежно від того, з чим пов'язаний нещасний випадок, фахівців відповідних служб (охорони праці, пожежної, автомобільної, медичної тощо);

(абзац третій пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства оборони України від 27.02.2013 р. N 146)

забезпечити належні умови для роботи комісії (забезпечити приміщенням, засобами зв'язку, оргтехнікою, автотранспортом, канцелярським приладдям), а також залучених до роботи експертів, інших спеціалістів та сприяти роботі комісії з метою своєчасного і об'єктивного проведення розслідування нещасного випадку.

(абзац четвертий пункту 2.3 у редакції наказу
Міністерства оборони України від 27.02.2013 р. N 146)

2.4. Нещасні випадки, що підлягають спеціальному розслідуванню, розслідуються відповідно до вимог глави 3 цієї Інструкції.

(пункт 2.4 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 27.02.2013 р. N 146)

2.5. Комісія з розслідування нещасного випадку проводить розслідування протягом трьох робочих днів. Комісія з розслідування нещасного випадку зобов'язана:

(абзац перший пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства оборони України від 27.02.2013 р. N 146)

обстежити місце нещасного випадку, опитати свідків і осіб, які причетні до події, та одержати письмові пояснення потерпілого, якщо це можливо;

(абзац другий пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства оборони України від 27.02.2013 р. N 146)

установити обставини і причини, що призвели до нещасного випадку, визначити осіб, які допустили порушення вимог нормативно-правових актів (закони, статути, положення, правила, інструкції, настанови тощо), а також розробити заходи щодо запобігання подібним випадкам;

скласти акт (додаток 1 до Інструкції) у п'яти примірниках або шести, якщо військовослужбовець був відряджений з іншої військової частини, і передати його на затвердження командиру військової частини. Усі примірники акта (додаток 1 до Інструкції) підписуються головою комісії та всіма її членами.

До акта (додаток 1 до Інструкції) додаються письмові пояснення свідків, потерпілого, а в разі потреби також схеми, фотографії, витяги з експлуатаційної документації, інші документи, що характеризують місце події (устаткування, машини, апаратура, територія, будівлі тощо), медичний висновок щодо діагнозу ушкодження здоров'я потерпілого, наявності в його організмі алкоголю, отруйних чи наркотичних речовин.

У випадках гострих професійних захворювань (отруєнь), крім акта (додаток 1 до Інструкції), складається також карта обліку професійного захворювання (отруєння) (далі - карта) (додаток 3 до Інструкції).

На підставі клопотання голови комісії термін розслідування може бути продовжений до 15 днів наказом командира, який призначив комісію.

За результатами розслідування командир військової частини видає наказ по військовій частині.

2.6. Комісія з розслідування нещасного випадку має право:

одержувати письмові та усні пояснення від усіх осіб, які мають відношення до нещасного випадку, для з'ясування його обставин та причин;

залучати за узгодженням з командиром до участі в розслідуванні необхідних спеціалістів військової частини та сторонніх організацій (пожежної безпеки, установи санітарно-епідеміологічної служби, охорони праці, екологічної служби тощо);

порушувати перед командиром військової частини клопотання про проведення додаткових технічних розрахунків, лабораторних досліджень, випробувань та інших робіт, необхідних для всебічного і об'єктивного розслідування.

2.7. Витрати на проведення розслідування здійснюються за рахунок військової частини, де стався нещасний випадок.

2.8. Командир військової частини у термін до п'яти діб після закінчення розслідування затверджує п'ять примірників акта (додаток 1 до Інструкції) (шість - якщо військовослужбовець був відряджений з іншої військової частини) та по одному примірнику вручає (надсилає):

безпосередньому командиру (начальнику);

начальнику відповідного військового органу нагляду чи контролю;

начальнику відповідної служби військової частини (перший примірник, що підлягає зберіганню разом з матеріалами розслідування);

командиру підрозділу (батальйону, дивізіону тощо), до складу якого входить підрозділ, де стався нещасний випадок;

командиру підрозділу (роти, батареї тощо), у якому стався нещасний випадок, для вручення потерпілому або особі, яка представляє його інтереси;

командиру військової частини, у штаті якої перебуває потерпілий, якщо військовослужбовець був відряджений з іншої військової частини.

2.9. Акт (додаток 1 до Інструкції) разом з матеріалами розслідування підлягає зберіганню протягом 45 років. Інші примірники акта (додаток 1 до Інструкції) та його копії зберігаються до виконання всіх намічених у них заходів, але не менше як п'ять років. Матеріали розслідування подій, пов'язаних зі значними матеріальними збитками, зберігаються постійно. 

(абзац перший пункту 2.9 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 23.03.2009 р. N 128
,
 наказом Міністерства оборони
України від 27.02.2013 р. N 146)

У разі ліквідації військової частини акти про нещасні випадки разом з матеріалами розслідування передаються правонаступнику, який бере на облік ці нещасні випадки, а за його відсутності - до державного архіву.

2.10. Якщо виявлено факт приховування військовою частиною нещасного випадку, розслідування повинно призначатися наказом прямого командира (начальника), якому підпорядкований командир військової частини. Винні у скоєнні (настанні) нещасних випадків та в їх приховуванні притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

2.11. Військовий лікувальний заклад повинен передати протягом доби з використанням засобів зв'язку та на паперовому носії екстрене повідомлення про звернення потерпілого від нещасного випадку та гострого професійного захворювання (отруєння) з посиланням на нещасний випадок (додаток 4):

командиру військової частини, де проходить службу потерпілий;

начальнику територіального органу державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України за місцем настання нещасного випадку;

відповідним закладам санітарно-епідеміологічного нагляду Збройних Сил України у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння).

Заклад охорони здоров'я обов'язково проводить у порядку, встановленому Міністерством охорони здоров'я, необхідні дослідження і складає протокол про наявність в організмі потерпілого алкоголю (наркотичних засобів чи отруйних речовин) та визначає ступінь його сп'яніння. Відповідний висновок чи витяг з протоколу, а також висновок про ступінь тяжкості травми (із зазначенням коду діагнозу згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)) подаються на запит командира військової частини до утворення комісії з проведення розслідування нещасного випадку або голові комісії після її утворення протягом однієї доби з моменту одержання запиту.

(пункт 2.11 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 27.02.2013 р. N 146)

2.12. Після закінчення тимчасової непрацездатності потерпілого або в разі смерті потерпілого, що спричинена нещасним випадком, командир військової частини, де взято на облік нещасний випадок, складає повідомлення про наслідки нещасного випадку (гостре професійне захворювання чи отруєння) (додаток 5 до Інструкції) та в десятиденний термін надсилає (надає) його посадовим особам, указаним у пункті 2.8 Інструкції.

Повідомлення про наслідки нещасного випадку (гостре професійне захворювання чи отруєння) (додаток 5 до Інструкції) є обов'язковим додатком до акта (додаток 1 до Інструкції) і підлягає зберіганню разом з ним протягом часу, зазначеного в пункті 2.9 Інструкції.

2.13. Нещасні випадки, що сталися з військовослужбовцями, які були залучені до робіт на об'єктах підприємств, організацій, установ господарського комплексу України (далі - підприємств) за договором (угодою) між військовою частиною і підприємством, розслідуються і беруться на облік військовою частиною за участю в комісії з розслідування представника підприємства.

Підприємство, де стався нещасний випадок з військовослужбовцями, які були залучені до робіт на об'єктах цього підприємства, залишає у себе один примірник затвердженого акта (додаток 1 до Інструкції).

2.14. Нещасний випадок, що стався з військовослужбовцем, який тимчасово був відряджений у встановленому порядку до іншої військової частини, розслідується і береться на облік військовою частиною, у якій стався нещасний випадок.

2.15. Нещасні випадки з курсантами (слухачами) військових навчальних закладів, що сталися під час проходження стажування у військовій частині, розслідуються і беруться на облік військовою частиною. У розслідуванні повинен брати участь представник військового навчального закладу.

2.16. Контроль за своєчасним і правильним розслідуванням, документальним оформленням та обліком нещасних випадків, виконанням заходів щодо усунення їх причин та вирішення спірних питань з цього приводу здійснюється вищими командирами та відповідними військовими органами нагляду чи контролю залежно від їх функцій, компетенції та повноважень.

Посадові особи військових органів нагляду мають право вимагати від командира військової частини, де стався нещасний випадок, складання акта (додаток 1 до Інструкції) або його перегляду, якщо встановлено, що під час розслідування нещасного випадку допущені порушення вимог нормативно-правових актів Міністра оборони України, а в разі потреби - самостійно проводити розслідування нещасного випадку (надходження скарги, непогодження з висновками розслідування обставин та причин нещасного випадку або його приховування тощо) і видавати обов'язкові для виконання командиром приписи (додаток 6 до Інструкції) щодо необхідності складання акта (додаток 1 до Інструкції) та обліку нещасного випадку.

У разі відмови командира військової частини скласти акт (додаток 1 до Інструкції) чи непогодження командира потерпілого або особи, яка представляє його інтереси, із змістом акта (додаток 1 до Інструкції) чи приписом посадової особи питання вирішується військовим органом нагляду (за охороною праці, пожежним, санітарно-епідеміологічним, безпеки дорожнього руху тощо) або в установленому чинним законодавством України порядку.

3. Спеціальне розслідування нещасних випадків та випадків смерті військовослужбовців

3.1. Спеціальному розслідуванню підлягають:

нещасні випадки зі смертельним або тяжким наслідком під час виконання обов'язків військової служби;

(абзац другий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 27.02.2013 р. N 146)

групові нещасні випадки, що сталися одночасно з двома і більше військовослужбовцями незалежно від тяжкості ушкодження їх здоров'я;

випадки смерті під час виконання обов'язків військової служби.

Віднесення нещасних випадків до таких, що спричинили тяжкі наслідки, у тому числі до нещасних випадків з можливою інвалідністю потерпілого, здійснюється відповідно до Класифікатора розподілу травм за ступенем тяжкості, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 4 липня 2007 року N 370, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 серпня 2007 року за N 902/14169. 

(пункт 3.1 доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністра оборони України від 23.03.2009 р. N 128)

3.2. Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок зі смертельним або тяжким наслідком або випадок смерті командир військової частини зобов'язаний негайно доповісти усно (по телефону) і подати протягом трьох годин повідомлення про груповий нещасний випадок, нещасний випадок зі смертельним або тяжким наслідком, випадок смерті військовослужбовця під час виконання обов'язків військової служби (далі - повідомлення) (додаток 7 до Інструкції):

(абзац перший пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 27.02.2013 р. N 146)

безпосередньому командиру (начальнику) - за підпорядкованістю в установленому наказом Міністра оборони України порядку про надання позачергових донесень. Матеріали спеціального розслідування нещасних випадків, події яких пов'язані зі значними матеріальними збитками, зберігаються постійно;

(абзац другий пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 27.02.2013 р. N 146)

у прокуратуру за місцем, де стався нещасний випадок або смерть;

начальнику відповідного органу державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України, а також відповідного військового органу нагляду (пожежного, санітарно-епідеміологічного, військової служби правопорядку тощо).

(абзац четвертий пункту 3.2 у редакції наказу
Міністра оборони України від 30.03.2011 р. N 172)

Повідомлення (додаток 7 до Інструкції) надсилається, коли смерть потерпілого настала внаслідок раніше одержаної травми. Спеціальне розслідування такого випадку здійснюється згідно з Інструкцією з використанням матеріалів раніше проведеного розслідування.

3.3. Командир (начальник) органу військового управління вищого рівня, який отримав від командира підпорядкованої військової частини повідомлення про груповий нещасний випадок, нещасний випадок зі смертельним або тяжким наслідком, випадок смерті військовослужбовця під час виконання обов'язків військової служби (додаток 7 до цієї Інструкції), зобов'язаний призначити своїм наказом комісію для проведення спеціального розслідування. До складу комісії зі спеціального розслідування включаються: 

один із заступників командира (голова комісії) органу військового управління вищого рівня;

начальники відповідних служб органу військового управління вищого рівня або їх заступники;

начальники відповідних служб військової частини, де стався нещасний випадок;

командир підрозділу;

представник органу державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України за узгодженням з начальником цього органу;

(абзац перший пункту 3.3 замінено шістьма абзацами згідно з
 наказом Міністра оборони України від 30.03.2011 р. N 172,
у зв'язку з цим абзаци другий - четвертий
 вважати відповідно абзацами сьомим - дев'ятим)

Якщо нещасний випадок пов'язаний з пожежею, отруєнням чи автокатастрофою, то до складу комісії залучається представник відповідного військового органу нагляду чи контролю (пожежного, санітарно-епідеміологічного, безпеки дорожнього руху тощо) за узгодженням з начальниками цих органів.

(абзац сьомий пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 30.03.2011 р. N 172)

Спеціальне розслідування групового нещасного випадку, під час якого загинуло від 2 до 4 осіб включно або травмовано від 4 до 9 осіб включно, проводиться комісією, що призначається наказами заступників Міністра оборони України, командувачами видів Збройних Сил України, керівниками структурних підрозділів центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України та інших органів військового управління.

(абзац восьмий пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 23.03.2009 р. N 128)

Спеціальне розслідування групового нещасного випадку, під час якого загинуло 5 і більше осіб або травмовано 10 і більше осіб, проводиться комісією, яка призначається наказом Міністра оборони України.

3.4. Розслідування нещасних випадків проводиться комісією зі спеціального розслідування протягом не більше 10 робочих днів. У разі потреби встановлений термін може бути продовжений командиром (начальником), який призначив комісію, на термін не більше місяця. За результатами розслідування комісія складає акт спеціального розслідування нещасного випадку із смертельним або тяжким наслідком, групових нещасних випадків, випадків смерті та аварії (додаток 8 до Інструкції) і оформлює інші матеріали, передбачені Інструкцією.

Після підпису комісією акта спеціального розслідування нещасного випадку із смертельним або тяжким наслідком, групових нещасних випадків, випадків смерті та аварії на кожного потерпілого протягом доби складається акт (додаток 1 до Інструкції) і затверджується командиром військової частини, у якій стався нещасний випадок. У цьому разі в акті (додаток 1 до Інструкції) замість підписів членів комісії військової частини робиться запис: "Складено відповідно до акта спеціального розслідування".

3.5. На вимогу комісії зі спеціального розслідування військова частина, де стався нещасний випадок, зобов'язана:

зробити в разі потреби фотознімки місця нещасного випадку, пошкодженого об'єкта, устаткування, інструменту, а також надати технічну документацію та інші необхідні матеріали;

надати транспорт, засоби зв'язку, службові приміщення для роботи комісії;

у разі гострого отруєння (захворювання) військовослужбовців під час виконання ними обов'язків військової служби провести медичне обстеження всього особового складу підрозділу військової частини, у якому сталося отруєння (захворювання);

організувати друкування і розмноження в необхідній кількості матеріалів розслідування нещасного випадку;

забезпечити проведення необхідних лабораторних досліджень і випробувань, технічних розрахунків.

Військова частина, військовослужбовцем якої є потерпілий, компенсує витрати, пов'язані з діяльністю залучених до цієї роботи фахівців науково-дослідних, конструкторських та інших сторонніх організацій, у тому числі інших міністерств і центральних органів виконавчої влади, шляхом сплати рахунків, що виставляються цими організаціями за виконану роботу.

Члени комісії зі спеціального розслідування мають право одержувати письмові та усні пояснення від військовослужбовців і працівників військової частини та свідків події або проводити їх опитування. Витрати на відрядження, виготовлення фотознімків і схем, проведення експертизи тощо, пов'язані з діяльністю комісії та залучених до її роботи спеціалістів, компенсує військова частина, де стався нещасний випадок.

Члени комісії зі спеціального розслідування повинні зустрітися з потерпілими або членами їх сімей, розглянути на місці соціальні питання або внести пропозиції щодо їх вирішення відповідним органам, а також дати роз'яснення потерпілим (сім'ям) стосовно їх прав і належних компенсацій відповідно до чинного законодавства.

3.6. До матеріалів спеціального розслідування включаються:

копія наказу командира військової частини про утворення комісії зі спеціального розслідування;

акт спеціального розслідування нещасного випадку зі смертельним або тяжким наслідком, групових нещасних випадків, випадків смерті та аварій (далі - акт спеціального розслідування) (додаток 8 до Інструкції);

протокол огляду місця групового нещасного випадку, нещасного випадку зі смертельним або тяжким наслідком (аварії) (додаток 9 до Інструкції);

копія акта (додаток 1 до Інструкції) на кожного потерпілого окремо;

ескіз місця події групового нещасного випадку, нещасного випадку зі смертельним або тяжким наслідком (аварії), що стався (сталася) (далі - ескіз) (додаток 10 до Інструкції), необхідні плани, схеми, фотознімки;

висновок експертизи (науково-технічної, медичної тощо), якщо за рішенням комісії зі спеціального розслідування вона проводилась;

протокол опитування та пояснювальна записка свідків та інших осіб, причетних до нещасного випадку (аварії) (додаток 11 до Інструкції);

копії документів про проходження потерпілими навчання, інструктажу і перевірки знань щодо безпечного виконання робіт під час виконання службових обов'язків та копії документів про проходження військової служби;

медичний висновок про причини смерті або характер травми потерпілого, а також про наявність у його організмі алкоголю та наркотиків;

довідка про матеріальну шкоду, заподіяну нещасним випадком;

копії актів перевірок (довідок за результатами перевірок) та приписів, що стосуються нещасного випадку, виданих командиру військової частини представниками вищого командування або представниками відповідних військових органів нагляду чи контролю (державного нагляду за охороною праці, пожежного, санітарно-епідеміологічного, безпеки дорожнього руху тощо) до настання нещасного випадку і під час його розслідування.

3.7. Командир військової частини, де стався нещасний випадок зі смертельним або тяжким наслідком, груповий нещасний випадок або випадок смерті, зобов'язаний у п'ятиденний термін після закінчення розслідування видати наказ, у якому з урахуванням висновків комісії, зазначених в акті спеціального розслідування (додаток 8 до Інструкції), повинні бути затверджені заходи щодо запобігання у майбутньому подібним випадкам надалі, а також притягнуті до дисциплінарної відповідальності посадові особи, які сприяли своєю діяльністю чи бездіяльністю виникненню порушення вимог чинного законодавства України, наказів Міністра оборони України.

3.8. Матеріали спеціального розслідування разом з копіями наказів не пізніше п'яти діб після закінчення спеціального розслідування надсилаються командиру (начальнику), який призначив розслідування, до органу державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України, до військового органу нагляду (контролю), що здійснює нагляд (контроль) у даній сфері, а також у відповідний орган прокуратури, який проводив розслідування за фактом групового нещасного випадку, нещасного випадку зі смертельним або тяжким наслідком або випадку смерті.

(абзац перший пункту 3.8 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 30.03.2011 р. N 172)

Перший примірник матеріалів спеціального розслідування залишається у військовій частині, де сталася подія, і зберігається протягом 45 років, з яких потрібно вирахувати вік потерпілого на момент закінчення справи в діловодстві.

(абзац другий пункту 3.8 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 30.03.2011 р. N 172)

Інші примірники матеріалів спеціального розслідування та його копії зберігаються до виконання всіх намічених в акті спеціального розслідування (додаток 8 до Інструкції) заходів, але не менш як п'ять років.

У разі ліквідації військової частини матеріали розслідування передаються правонаступнику, який бере на облік відповідні нещасні випадки, а за його відсутності - до державного архіву.

Особи, які допустили порушення або невиконання вимог чинного законодавства України, наказів Міністра оборони України, притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

Про здійснення в установлені терміни заходів, зазначених в акті спеціального розслідування нещасного випадку зі смертельним або тяжким наслідком, групових нещасних випадків, випадків смерті та аварії, командир військової частини письмово повідомляє командира та органи, що брали участь у розслідуванні.

4. Розслідування та облік професійних захворювань і отруєнь військовослужбовців

(У розділі 4 слова "військовий лікувально-профілактичний заклад" у всіх відмінках замінено словами "військовий лікувальний заклад" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства оборони України від 23 березня 2009 року N 128)

4.1. Усі вперше виявлені хронічні професійні захворювання і отруєння (далі - профзахворювання) військовослужбовців підлягають розслідуванню. Діагноз професійного захворювання встановлюється згідно з Переліком професійних захворювань, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 р. N 1662.

4.2. Причинний зв'язок профзахворювання з проходженням служби військовослужбовцями Збройних Сил України визначається штатними військово-лікарськими комісіями (далі - ВЛК) в порядку, встановленому Міністерством оборони України, на підставі клінічних даних і санітарно-гігієнічної характеристики умов служби, що складаються лікарем з гігієни праці регіонального загону Державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства оборони України за участю командування військової частини та затверджуються головним санітарним лікарем регіону. Санітарно-гігієнічна характеристика видається на запит начальника військового лікувального закладу або начальника штатної ВЛК.

(пункт 4.2 у редакції наказу Міністра
 оборони України від 23.03.2009 р. N 128)

4.3. Обстеження та медичний огляд військовослужбовців у разі підозри на профзахворювання проводиться ВЛК військових лікувальних закладів Міністерства оборони України, перелік яких додається (додаток 12 до Інструкції).

У спірних випадках для встановлення остаточного діагнозу і причинного зв'язку профзахворювання з впливом умов служби Центральна ВЛК вирішує питання подальшого обстеження та медичного огляду військовослужбовців згідно з чинним законодавством України.

(пункт 4.3 у редакції наказу Міністра
 оборони України від 23.03.2009 р. N 128)

4.4. На кожного потерпілого від профзахворювання відділеннями профзахворювань військових лікувальних закладів складається повідомлення про профзахворювання (отруєння) (додаток 13 до Інструкції). Протягом трьох діб після встановлення остаточного діагнозу профзахворювання повідомлення надсилається у військову частину, виробничі чинники якого сприяли виникненню профзахворювання, санітарно-епідеміологічний заклад Міністерства оборони України та військовий лікувальний заклад, який обслуговує цю військову частину.

4.5. Командир військової частини, одержавши повідомлення про профзахворювання (отруєння) (додаток 13 до Інструкції), призначає розслідування причин кожного випадку профзахворювання, яке проводиться протягом десяти діб.

Розслідування профзахворювання проводиться комісією з розслідування причин профзахворювання у такому складі: голова комісії - представник санітарно-епідеміологічного закладу Міністерства оборони України та її члени - представники командування військової частини, відповідних служб військової частини (у разі потреби), військово-медичної служби, органів державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України (у разі потреби).

У розслідуванні профзахворювань інфекційної та паразитарної етіології обов'язково беруть участь фахівці з епідеміології та паразитології санітарно-епідеміологічного закладу Міністерства оборони України.

Розслідування двох та більше випадків профзахворювань у однієї особи проводиться у міру визначення цих профзахворювань за наявності повідомлення.

В цьому випадку в акті розслідування хронічного професійного захворювання (отруєння) (далі - акт профзахворювання) (додаток 14 до Інструкції) зазначається, що раніше у цієї особи було виявлено профзахворювання (найменування діагнозу) із зазначенням року виявлення.

4.6. Командир військової частини зобов'язаний подати до комісії з розслідування причин профзахворювання дані лабораторних досліджень шкідливих факторів умов служби з показниками інструментальних вимірювань, необхідну документацію (технологічні регламенти, вимоги і нормативи з безпеки умов служби), забезпечити комісію з розслідування причин профзахворювання приміщенням, транспортом і засобами зв'язку, організувати друкування, розмноження і оформлення в необхідній кількості матеріалів розслідування.

4.7. Комісія з розслідування зобов'язана:

скласти програму розслідування причин профзахворювання;

скласти акт профзахворювання (додаток 14 до Інструкції) за встановленою формою, у якому намітити заходи щодо запобігання впливу шкідливих факторів, що сприяють розвитку профзахворювання, та забезпечення нормалізації умов служби, а також визначити осіб, які винні в порушенні норм (правил, гігієнічних регламентів тощо).

4.8. Комісія з розслідування причин профзахворювання проводить оцінку відповідності умов служби хворого вимогам санітарно-гігієнічних норм за матеріалами раніше проведених обстежень і досліджень робочих місць, вивчає приписи органів державного санітарно-епідеміологічного нагляду, одержує письмові пояснення командирів і військовослужбовців з питань, що пов'язані з розслідуванням обставин виникнення профзахворювання.

Акт профзахворювання (додаток 14 до Інструкції) складається комісією з розслідування причин профзахворювання у шести примірниках (семи - якщо військовослужбовець був відряджений з іншої військової частини) протягом трьох діб після закінчення розслідування.

Командир військової частини у термін до п'яти діб після закінчення розслідування затверджує всі примірники акта профзахворювання (додаток 14 до Інструкції) та по одному примірнику вручає (надсилає) посадовим особам:

старшому командиру (начальникові);

начальнику санітарно-епідеміологічного закладу Міністерства оборони України (для аналізу і контролю за здійсненням заходів);

начальнику медичної служби військової частини - перший примірник, що підлягає зберіганню протягом 10 років (з особливо тяжкими наслідками - постійно), разом із матеріалами розслідування;

командиру підрозділу (батальйону, дивізіону тощо), де стався нещасний випадок;

командиру підрозділу (роти, батареї тощо), де стався нещасний випадок (для вручення хворому чи потерпілому);

начальнику військового лікувального закладу, який обслуговує цю військову частину;

командиру військової частини, у штаті якої є потерпілий (якщо військовослужбовець був відряджений з іншої військової частини).

За результатами розслідування командир військової частини проводить на нараді розгляд та аналіз обставин профзахворювання.

4.9. Командир військової частини зобов'язаний у п'ятиденний термін після закінчення розслідування причин виникнення профзахворювання розглянути його матеріали та видати наказ про заходи щодо запобігання профзахворюванням, а також про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких допущені порушення санітарно-гігієнічних норм і правил, що призвели до виникнення профзахворювання.

Про здійснення заходів щодо запобігання профзахворюванням, запропонованих комісією з розслідування, командир військової частини в термін, зазначений в акті профзахворювання (додаток 14 до Інструкції) письмово інформує санітарно-епідеміологічний заклад Міністерства оборони України та відповідні органи державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України.

У випадку втрати військовослужбовцем працездатності внаслідок хронічного профзахворювання командир направляє потерпілого на військово-лікарську експертизу для розгляду питання про можливість подальшого проходження служби за відповідною військовою спеціальністю та взагалі у Збройних Силах України.

4.10. Контроль за правильним та своєчасним розслідуванням причин виникнення профзахворювань, оформленням документації, а також здійсненням заходів щодо усунення причин, що призвели до профзахворювання, здійснюють органи та заклади державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства оборони України.

4.11. Розслідування випадків профзахворювань у військовослужбовців, які направлені для виконання обов'язків військової служби за межі військової частини, проводиться комісією з розслідування причин профзахворювання під головуванням представника санітарно-епідеміологічного закладу Міністерства оборони України, який здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд у військовій частині, де виявлено випадки профзахворювання.

(пункт 4.11 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 23.03.2009 р. N 128)

4.12. У разі отримання профзахворювання військовослужбовцем, який був відряджений до іншої військової частини, командир військової частини, де виявлено захворювання, повинен протягом трьох діб повідомити про це командира військової частини, військовослужбовцем якої є потерпілий. У роботі комісії з розслідування такого випадку обов'язково бере участь представник військової частини, військовослужбовцем якої є потерпілий. 

4.13. Реєстрація та облік профзахворювань військовослужбовців, які направлені для виконання обов'язків військової служби за межі військової частини, здійснюються військовою частиною за місцем основної служби хворого та санітарно-епідеміологічним закладом Міністерства оборони України, що здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд у цій військовій частині.

(пункт 4.13 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 23.03.2009 р. N 128)

4.14. Причинний зв'язок профзахворювань з умовами військової служби у колишніх військовослужбовців Збройних Сил України, які раніше пройшли медичний огляд у ВЛК розформованих військових частин, визначають штатні ВЛК, у межах території відповідальності яких проживають колишні військовослужбовці. У разі підтвердження причинного зв'язку профзахворювання з умовами військової служби у колишніх військовослужбовців розслідування профзахворювання проводиться згідно з пунктами 4.4 - 4.10 Інструкції.

(пункт 4.14 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 23.03.2009 р. N 128)

4.15. Підтверджені випадки профзахворювань у військовослужбовців, які змінили місце служби, також розслідуються згідно з пунктами 4.4 - 4.10 Інструкції. Облік та реєстрація профзахворювань колишніх військовослужбовців та військовослужбовців, які змінили місце служби, проводяться у тій військовій частині, де були умови для розвитку захворювання, і в санітарно-епідеміологічному закладі Міністерства оборони України, що здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд у цій військовій частині.

4.16. Реєстрація та облік профзахворювання ведуться у журналі обліку професійних захворювань (отруєнь) (додаток 15 до Інструкції) у закладах державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства оборони України та військових лікувальних заклад на підставі повідомлення про профзахворювання (отруєння) (додаток 13 до Інструкції) та акта профзахворювання (додаток 14 до Інструкції). До Журналів обліку професійних захворювань (отруєнь) також вноситься ступінь втрати працездатності кожного військовослужбовця, у якого виявлено профзахворювання.

(абзац перший пункту 4.16 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 23.03.2009 р. N 128)

Якщо у військовослужбовця виявлено кілька профзахворювань, потерпілого реєструють у журналі обліку професійних захворювань (отруєнь) один раз із зазначенням усіх діагнозів.

Заклади санітарно-епідеміологічної служби Міністерства оборони України на підставі актів профзахворювання (додаток 14 до Інструкції), випадків профзахворювань (отруєнь) складають карти (додаток 3 до Інструкції). Ці карти (додаток 3 до Інструкції) або їх записи на магнітних носіях зберігаються в територіальному санітарно-епідеміологічному закладі Міністерства оборони України та в Центрі державного санітарно-епідеміологічного нагляду Збройних Сил України протягом 45 років.

4.17. Порядок збору та передачі інформації для автоматизованої системи обліку і аналізу профзахворювань серед військовослужбовців визначається санітарно-епідеміологічним управлінням Міністерства оборони України.

4.18. Карти (додаток 3 до Інструкції) або дискети з даними цих карт щорічно до 1 лютого і 1 серпня надсилаються до санітарно-епідеміологічного управління Міністерства оборони України.

(пункт 4.18 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 23.03.2009 р. N 128)

4.19. Пункт 4.19 виключено

(згідно з наказом Міністра
 оборони України від 23.03.2009 р. N 128)

5. Розслідування та облік аварій

5.1. Пункт 5.1 виключено

(пункт 5.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 27.02.2013 р. N 146
,
виключено згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 19.11.2014 р. N 820
,
 у зв'язку з цим пункти 5.1 - 5.12
 вважати відповідно пунктами 5.1 - 5.11
)

5.1. Аварії поділяються на дві категорії. До першої категорії відносяться аварії, внаслідок яких:

(абзац перший пункту 5.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 27.02.2013 р. N 146)

загинуло 5 чи травмовано 10 і більше осіб;

стався викид отруйних, радіоактивних, небезпечних речовин за межі санітарно-захисної зони військової частини;

(абзац третій пункту 5.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 27.02.2013 р. N 146)

збільшилася концентрація забруднювальних речовин у навколишньому природному середовищі більш як у 10 разів;

зруйновано будівлі, споруди чи основні конструкції потенційно небезпечного об'єкта (далі - об'єкт), що створило загрозу для життя і здоров'я значної кількості особового складу військової частини чи населення.

(абзац пункту 5.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 23.03.2009 р. N 128
,
 наказом Міністерства оборони
 України від 19.11.2014 р. N 820)

До другої категорії належать аварії, внаслідок яких:

загинуло до 5 чи травмовано від 4 до 10 осіб;

зруйновано будівлі, споруди чи основні конструкції об'єкта, що створило загрозу для життя і здоров'я особового складу військової частини.

Абзац дев'ятий пункту 5.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства
оборони України від 27.02.2013 р. N 146,
у зв'язку з цим абзац десятий
вважати відповідно абзацом дев'ятим)

Випадки порушення технологічних процесів, роботи устаткування, тимчасової зупинки об'єктів (менше однієї робочої доби) у результаті спрацювання автоматичних захисних блокувань та інші локальні порушення у їх роботі, падіння опор та обрив проводів ліній електропередач тощо не належать до аварій, що мають категорії.

5.2. Військовослужбовець, який став свідком виникнення аварії, повинен негайно повідомити про це безпосереднього командира (начальника), керівника робіт або іншу посадову особу військової частини, які зобов'язані повідомити командування військової частини.

5.3. Командир військової частини, а за його відсутності черговий по військовій частині зобов'язаний вжити заходів щодо рятування потерпілих і надання їм медичної допомоги, запобігання подальшому поширенню аварії, установлення меж небезпечної зони та обмеження доступу до неї людей. Якщо відновлювальні роботи необхідні, то обладнання чи споруди, що підлягають відновлюванню, повинні бути сфотографовані до початку розслідування аварії, а всі речові докази, що характеризують аварію, - збережені, експлуатаційна документація - вилучена та опечатана особисто командиром військової частини.

(пункт 5.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 19.11.2014 р. N 820)

5.4. Про аварію командир військової частини зобов'язаний негайно повідомити:

(абзац перший пункту 5.4 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства оборони України від 27.02.2013 р. N 146)

прямого командира (начальника) у порядку, встановленому наказами Міністра оборони України, про подання позачергових донесень;

прокуратуру за місцем виникнення аварії;

начальника відповідного військового органу нагляду чи контролю (за охороною праці, пожежного, санітарно-епідеміологічного тощо).

Абзац п'ятий пункту 5.4 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 27.02.2013 р. N 146)

5.5. Розслідування аварій проводиться комісіями, що утворюються:

у разі аварії першої категорії - наказом Міністра оборони України;

у разі аварії другої категорії - наказами заступників Міністра оборони України, командувачів видів Збройних Сил України, керівників структурних підрозділів центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

(абзац другий пункту 5.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 23.03.2009 р. N 128)

абзац четвертий пункту 5.5 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 27.02.2013 р. N 146,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий
вважати відповідно абзацами четвертим - шостим)

Головою комісії з розслідування аварії призначається представник органу військового управління (Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, штабів виду Збройних Сил України, оперативного командування, корпусу тощо).

(абзац четвертий пункту 5.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 27.02.2013 р. N 146)

Якщо розслідування аварії призначене наказом Міністра оборони України, наказами заступників Міністра оборони України, командувачами видів Збройних Сил України або керівниками структурних підрозділів центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, то до складу комісії повинен бути включений представник органів державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України відповідно до Положення про органи державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 31 грудня 1996 року N 402 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 березня 1997 року за N 85/1889.

(абзац п'ятий пункту 5.5 у редакції наказу
 Міністра оборони України від 23.03.2009 р. N 128)

У ході розслідування комісія визначає характер аварії, з'ясовує обставини, що стали її причиною, установлює факти порушення вимог законів України та інших нормативно-правових актів, правил експлуатації устаткування, визначає якість окремих вузлів, конструкцій, їх відповідність вимогами технічних умов, якість виконання будівельно-монтажних робіт, технічні та організаційні причини аварії, установлює осіб, діяльність або бездіяльність яких призвела до аварії, намічає заходи щодо ліквідації її наслідків та запобігання подібним аваріям.

5.6. Комісія з розслідування зобов'язана протягом 10 діб розслідувати аварію і скласти акт спеціального розслідування (додаток 8 до Інструкції). Залежно від характеру аварії у разі потреби зазначений строк може бути продовжений командиром (керівником), який призначив комісію, з метою проведення додаткових досліджень або експертизи. До акта спеціального розслідування (додаток 8 до Інструкції) у необхідних випадках повинні бути додані ескізи (додаток 10 до Інструкції), пояснення осіб, які мають відношення до даної аварії, дані лабораторних досліджень та інші матеріали, що характеризують обставини аварії та її причини, а також висновки фахівців та експертів, залучених до розслідування аварії.

(абзац перший пункту 5.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 23.03.2009 р. N 128)

Шкода, заподіяна аварією, визначається з урахуванням втрат, зазначених у відомостях про втрати, викликані аварією (додаток 16 до Інструкції).

У тих випадках, коли представник органу державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України, який бере участь у розслідуванні аварії, не згоден з висновками комісії, йому чи його начальнику надається право дати висновок про аварію, що вручається командиру військової частини, де сталася аварія, та направляється командиру (начальнику), який призначив розслідування. Висновки повинні містити мотивоване обґрунтування незгоди з висновками розслідування аварії та рекомендації щодо заходів усунення причин аварії.

5.7. За результатами розслідування аварії видається наказ посадової особи, яка призначила розслідування, де відповідно до висновків комісії з розслідування зазначаються заходи щодо запобігання подібним аваріям і притягуються до відповідальності особи, які порушили вимоги чинного законодавства, військових статутів Збройних Сил України, наказів (директив) Міністра оборони України, заступників Міністра оборони України, правил безпеки, інструкцій, настанов та інших нормативно-правових актів.

5.8. Члени комісії з розслідування мають право:

одержувати письмові пояснення від осіб, які мають відношення до даної аварії;

запрошувати для участі у розслідуванні фахівців з інших організацій (науково-дослідних, монтажних, ремонтних, налагоджувальних тощо);

вимагати виконання технічних розрахунків, лабораторних досліджень, іспитів та інших робіт, необхідних для розслідування;

вимагати надання транспорту та засобів зв'язку, необхідних для роботи комісії.

5.9. Матеріали розслідування аварії разом з копіями наказів не пізніше п'яти діб після закінчення розслідування надсилаються командиру, який призначив розслідування, у органи військового нагляду, представники яких брали участь у розслідуванні, та у прокуратуру за місцем виникнення аварії.

(абзац перший пункту 5.9 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства оборони України від 27.02.2013 р. N 146)

Матеріали розслідування аварії зберігаються у військовій частині не менше 10 років, а у випадку аварії із значними матеріальними збитками та людськими жертвами - постійно.

5.10. Якщо аварія сталася через проектні недоробки або конструктивні недоліки устаткування, виявлені в ході розслідування, то для участі в роботі комісії з розслідування аварії залучаються представники підприємств та організацій, які розробляли і виготовляли його.

У цьому разі командир військової частини зобов'язаний надіслати проектній організації, заводу - виробнику устаткування обґрунтовані рекламації, а їх копії - органам, до сфери управління яких належить підприємство, проектна організація або завод-виробник.

Копії рекламацій також надсилаються органу, що видав дозвіл (ліцензію) на проектування або виготовлення устаткування (об'єкта).

5.11. Облік аварій здійснюють військові частини, у яких вони сталися, і відповідні військові органи нагляду Міністерства оборони України з реєстрацією їх у журналі реєстрації аварій (додаток 17 до Інструкції).

6. Статистична звітність та аналіз нещасних випадків, професійних захворювань та аварій

6.1. Командири військових частин та органів військового управління на підставі актів розслідування нещасних випадків, актів професійних захворювань (отруєнь) і аварій складають відомчу статистичну звітність і надають її в установленому порядку за формою, затвердженою наказом Міністра оборони України від 18 лютого 2000 року N 44 "Про затвердження форми Відомчої статистичної звітності з охорони праці у Збройних Силах України".

6.2. Відповідні військові органи нагляду залежно від сфери їх діяльності зобов'язані аналізувати обставини і причини нещасних випадків, профзахворювань (отруєнь) та аварій за підсумками року, доводити результати цього аналізу до відома відповідних командирів (начальників), а також розробляти заходи щодо запобігання подібним випадкам.

6.3. Військові частини ведуть облік усіх нещасних випадків.

(главу 6 доповнено пунктом 6.3 згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 27.02.2013 р. N 146)

7. Прикінцеві положення

7.1. Посадові особи, які проводили розслідування нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, несуть відповідальність згідно із законодавством за своєчасне і об'єктивне їх розслідування та обґрунтованість прийнятих рішень. У разі незгоди із змістом акта розслідування член комісії письмово викладає свою окрему думку, яка додається до акта і є його невід'ємною частиною, про що робиться запис у цьому акті.

7.2. Особи, які допустили порушення або не виконують вимоги цієї Інструкції, несуть відповідальність згідно із законодавством.

(Інструкцію доповнено розділом 7 згідно з наказом
 Міністра оборони України від 23.03.2009 р. N 128)

7.3. Особливості проведення розслідування нещасних випадків, що сталися з військовослужбовцями, які в установленому законодавством порядку прикомандировані до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад як депутати для виконання депутатських повноважень або відряджені до державних органів, установ, організацій, а також Державного підприємства обслуговування повітряного руху України для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі, визначаються на підставі вимог чинного законодавства.

(розділ 7 доповнено пунктом 7.3 згідно з
 наказом Міністра оборони України від 30.03.2011 р. N 172)

 

Начальник управління
державного нагляду з охорони праці
Міністерства оборони України
 

 
 
В. В. Петленко
 

 

АКТ N
про нещасний випадок

____________________________________________________________
  (прізвище, ім'я та по батькові) 

1. Дата і час нещасного випадку: _____________________________________
                                                                                          (число, місяць, рік, година, хвилина) 

2. Військова частина, військовослужбовцем якої є потерпілий, ____________
_________________________________________________________________
                                                                           (найменування) 

2.1. Адреса військової частини, військовослужбовцем якої є потерпілий:

місто ____________________________________________________________

область __________________________________________________________

район ___________________________________________________________

населений пункт __________________________________________________

2.2. Місце нещасного випадку _______________________________________

3. Відомості про потерпілого:

стать (чоловіча, жіноча) ____________________________________________

число, місяць, рік народження _______________________________________

посада, військове звання ___________________________________________

стаж служби (загальний) ___________________________________________

стаж служби за посадою ___________________________________________

4. Проведення навчання з потерпілим та інструктажу з охорони праці:

4.1. Навчання за професією чи видом роботи, під час виконання якої стався
нещасний випадок ________________________________________________
                                                                               (число, місяць, рік) 

Проведення інструктажів:

4.2. Вступного ____________________________________________________
                                                                              (число, місяць, рік) 

4.3. Первинного ___________________________________________________
                                                                              (число, місяць, рік) 

4.4. Повторного ___________________________________________________
                                                                               (число, місяць, рік) 

4.5. Цільового _____________________________________________________
                                                                               (число, місяць, рік) 

4.6. Перевірка знань за професією чи видом роботи, під час виконання якої
стався нещасний випадок, (для робіт підвищеної небезпеки) _____________
                                                                                                                                        (число, місяць, рік)

5. Проходження медоглядів:

5.1. Попередній ___________________________________________________
                                                                                      (число, місяць, рік) 

5.2. Періодичний __________________________________________________.
                                                                                      (число, місяць, рік) 

6. Обставини, за яких стався нещасний випадок: _______________________
_________________________________________________________________

6.1. Вид події _____________________________________________________

6.2. Шкідливий фактор та його значення ______________________________

7. Причини нещасного випадку _____________________________________

8. Устаткування, машини, механізми, транспортні засоби, експлуатація яких
призвела до нещасного випадку _____________________________________
                                                                                     (найменування, тип, марка, рік випуску) 

9. Медичний висновок про діагноз ушкодження здоров'я потерпілого
_________________________________________________________________

9.1. Перебування потерпілого у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння
_________________________________________________________________
                                                                               (так, ні) 

10. Особи, які допустили порушення законодавства та нормативно-правових актів (з боку військової частини, сторонньої організації, сторонньої особи, потерпілого)
_________________________________________________________________
                                                       (посада, військове звання, ініціали, прізвище,
_________________________________________________________________
                                                               порушені вимоги з охорони праці) 

11. Свідки нещасного випадку ______________________________________
                                                                            (прізвище, ім'я та по батькові, місце служби,
_________________________________________________________________
                                                              постійне місце проживання) 

12. Заходи щодо усунення причин нещасного випадку

Найменування заходів 

Термін виконання 

Виконавець 

Відмітка про виконання 

  

 

 

  

  

  

  

13. Наслідки нещасного випадку _____________________________________
                                                                                         (потерпілий одужав, визнаний ВЛК
_________________________________________________________________
                     непридатним або обмежено непридатним до військової служби, помер) 

Голова комісії  

_______________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали та прізвище) 

Члени комісії:  

_______________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали та прізвище) 

"___" _______________ 20__ року

Примітки:

1. Підпункт 6.1 пункту 6 зазначається відповідно до глави 1 класифікатора, зазначеного у цьому додатку.

2. Пункт 7 зазначається відповідно до глави 2 класифікатора, зазначеного в цьому додатку.

КЛАСИФІКАТОР

1. Вид події, що призвела до нещасного випадку

01 - пригоди (події) на транспорті;

01.1 - дорожньо-транспортна пригода на дорогах (шляхах) загального користування,

у тому числі:

01.1.1 - наїзд транспортних засобів на потерпілого;

01.2 - дорожньо-транспортна пригода на території підприємства,

у тому числі:

01.2.1 - наїзд транспортних засобів на потерпілого;

01.3 - авіаційна подія;

01.4 - морська та річкова подія;

01.5 - транспортна подія на залізничному транспорті;

02 - падіння потерпілого,

у тому числі:

02.1 - під час пересування;

02.2 - з висоти;

02.3 - в колодязь, ємність, яму тощо;

03 - падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту тощо,

у тому числі:

03.1 - обрушення, обвалення будівель, споруд та їх елементів;

03.2 - обвалення та обрушення породи, ґрунту тощо;

03.3 - падіння, зсув, перекидання технологічних транспортних засобів;

03.4 - падіння устаткування (обладнання) або їх конструктивних елементів;

04 - дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються,

у тому числі:

04.1 - дія рухомих і таких, що обертаються, деталей обладнання, машин і механізмів;

04.2 - дія предметів, що розлітаються в результаті вибуху або руйнування приладів, посудин, які перебувають під тиском, у вакуумі;

05 - ураження електричним струмом,

у тому числі:

05.1 - у разі доторкання до ліній електропередачі та обірваних проводів;

05.2 - у разі наближення на недопустиму відстань до струмоведучих частин, що перебувають під напругою;

05.3 - у разі дії блискавки;

06 - дія температур;

06.1 - дія підвищених температур (крім пожежі);

06.2 - дія низьких температур (обмороження);

07 - дія шкідливих і токсичних речовин;

08 - дія іонізуючого випромінювання;

09 - показники важкості праці;

10 - показники напруженості праці;

11 - ушкодження внаслідок контакту з тваринами, комахами, іншими представниками фауни, а також флори;

12 - утоплення;

13 - асфіксія;

14 - навмисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою;

15 - техногенна аварія;

16 - стихійне лихо;

17 - пожежа;

18 - вибух;

19 - самогубство;

20 - зникнення працівника;

21 - газодинамічне явище;

22 - погіршення стану здоров'я;

23 - інші види.

2. Причини настання нещасного випадку

Технічні:

01 - конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів виробництва;

02 - конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність транспортних засобів;

03 - неякісне розроблення або відсутність проектної документації на будівництво, реконструкцію виробничих об'єктів, будівель, споруд, інженерних комунікацій, обладнання, устаткування тощо;

04 - неякісне виконання будівельних робіт;

05 - недосконалість технологічного процесу, його невідповідність вимогам безпеки;

06 - незадовільний технічний стан,

у тому числі:

06.1 - виробничих об'єктів, будівель, споруд, інженерних комунікацій, території;

06.2 - засобів виробництва;

06.3 - транспортних засобів;

07 - незадовільний стан виробничого середовища (перевищення граничнодопустимого рівня небезпечних та шкідливих виробничих факторів);

08 - інші.

Організаційні:

09 - незадовільне функціонування, недосконалість або відсутність системи управління охороною праці;

10 - недоліки під час навчання безпечним прийомам праці, у тому числі:

10.1 - відсутність або неякісне проведення інструктажу;

10.2 - допуск до роботи без навчання та перевірки знань з охорони праці;

11 - неякісне розроблення, недосконалість інструкцій з охорони праці або їх відсутність;

12 - відсутність у посадових інструкціях визначення функціональних обов'язків з питань охорони праці;

13 - порушення режиму праці та відпочинку;

14 - відсутність або неякісне проведення медичного обстеження (професійного відбору);

15 - невикористання засобів індивідуального захисту через незабезпеченість ними;

16 - виконання робіт з відключеними, несправними засобами колективного захисту, системами сигналізації, вентиляції, освітлення тощо;

17 - залучення до роботи працівників не за спеціальністю (професією);

18 - порушення технологічного процесу;

19 - порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устаткування, машин, механізмів тощо;

20 - порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів;

21 - порушення правил безпеки руху (польотів);

22 - незастосування засобів індивідуального захисту (у разі їх наявності);

23 - незастосування засобів колективного захисту (у разі їх наявності);

24 - порушення трудової і виробничої дисципліни,

у тому числі:

24.1 - невиконання посадових обов'язків;

24.2 - невиконання вимог інструкцій з охорони праці;

25 - інші.

Психофізіологічні:

26 - алкогольне, наркотичне, токсикологічне отруєння;

27 - алкогольне, наркотичне, токсикологічне сп'яніння;

28 - низька нервово-психічна стійкість;

29 - незадовільні фізичні дані або стан здоров'я;

30 - незадовільний психологічний клімат у колективі;

31 - травмування (смерть) внаслідок протиправних дій інших осіб;

32 - особиста необережність потерпілого;

33 - інші причини.

3. Обладнання, устаткування, машини, механізми, транспортні засоби, експлуатація яких призвела до настання нещасного випадку

311 - устаткування енергетичне;

313 - устаткування для чорної та кольорової металургії;

314 - устаткування гірничошахтне;

315 - устаткування підіймально-транспортне (крани);

316 - устаткування підіймально-транспортне (конвеєри);

317 - устаткування підіймально-транспортне (крім кранів і конвеєрів);

318 - устаткування і рухомий склад залізниць;

331 - машини електричні малої потужності;

332 - електродвигуни змінного струму потужністю від 0,25 кВт і більше;

334 - електродвигуни вибухозахищені, врубово-комбайнові і електробури;

336 - машини електричні постійного струму;

337 - генератори змінного струму, перетворювачі, підсилювачі електромашинні, електростанції та електроагрегати живлення;

338 - машини електричні великі, агрегати електромашинні, турбо- і гідрогенератори;

341 - трансформатори і трансформаторне устаткування, апаратура високовольтна, силова перетворювальна техніка, прилади силові напівпровідникові, детектори ядерного і нейтронного випромінювання, електрохімічні перетворювачі інформації;

342 - апарати електричні напругою до 1000 В;

343 - комплектне обладнання напругою до 1000 В;

344 - устаткування спеціальне технологічне, шинопроводи низької напруги;

345 - електротранспорт (крім засобів міського транспорту і мотор-вагонних поїздів), електроустаткування для електротранспорту і підіймально-транспортних машин;

346 - устаткування світлотехнічне і вироби електроустановлювальні, лампи електричні, вироби культурно-побутового призначення і широкого вжитку;

348 - джерела струму хімічні, фізичні, генератори електрохімічні та термоелектричні;

361 - устаткування хімічне і запасні частини до нього;

362 - устаткування для переробки полімерних матеріалів і запасні частини до нього;

363 - насоси (відцентрові, парові та привідні поршневі);

364 - устаткування кисневе, кріогенне, компресорне, холодильне, для газополуменевого оброблення металів, насоси, агрегати вакуумні і високовакуумні, комплектні технологічні лінії, установки та агрегати;

365 - устаткування целюлозно-паперове;

366 - устаткування нафтопромислове, бурове, геологорозвідувальне і запасні частини до нього;

367 - устаткування технологічне і апаратура для нанесення лакофарбового покриття на вироби машинобудування;

368 - устаткування нафтогазопереробне;

381 - верстати металорізальні;

382 - машини ковальсько-пресові (без машин з ручним і ножним приводами);

383 - устаткування деревообробне;

384 - устаткування технологічне для ливарного виробництва;

385 - устаткування для гальванопокриття виробів машинобудування;

386 - устаткування для зварювання тертям, холодного зварювання і допоміжне зварювальне обладнання;

451 - автомобілі;

452 - автомобілі спеціалізовані, автопоїзди, автомобілі-тягачі, кузови і фургони, причепи, тролейбуси, автонавантажувачі, мотоцикли, велосипеди;

472 - трактори;

473 - машини сільськогосподарські;

474 - машини для тваринництва, птахівництва і кормовиробництва;

481 - машини для землерийних і меліоративних робіт;

482 - машини дорожні, устаткування для приготування будівельних сумішей;

483 - устаткування і машини будівельні;

484 - устаткування для промисловості будівельних матеріалів;

485 - устаткування технологічне для лісозаготівельної і торф'яної промисловості, машинобудування комунальне;

486 - устаткування для кондиціювання повітря і вентиляції;

493 - устаткування і прилади для опалення і гарячого водопостачання;

511 - устаткування технологічне і запасні частини до нього для легкої промисловості;

512 - устаткування технологічне і запасні частини до нього для вироблення хімічного волокна;

513 - устаткування технологічне і запасні частини до нього для харчової, м'ясної, молочної та рибної промисловості;

514 - устаткування технологічне і запасні частини до нього для борошномельних, комбікормових підприємств та зерносховищ;

515 - устаткування технологічне і запасні частини до нього для торгівлі, громадського харчування та блоків харчування, устаткування холодильне і запасні частини до нього, вироби культурно-побутового призначення та господарського вжитку;

516 - устаткування поліграфічне і запасні частини до нього;

517 - устаткування технологічне і запасні частини до нього для скляно-ситалової промисловості, кабельної промисловості, для розвантаження, розфасування та упакування мінеральних добрив і отрутохімікатів;

525 - устаткування та оснащення спеціальне для ремонту та експлуатації тракторів і сільськогосподарських машин, транспортування та складської переробки вантажів, пуску і налагоджування, технічного обслуговування та ремонту машин і устаткування тваринницьких та птахівницьких ферм, а також конструкції, устаткування та оснащення споруд захищеного ґрунту;

945 - устаткування медичне;

947 - устаткування технологічне для медичної промисловості і запасні частини до нього;

968 - устаткування, інвентар та приладдя для театрально-видовищних підприємств і закладів культури.

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства оборони України від 27.02.2013 р. N 146)

  

ЖУРНАЛ
реєстрації потерпілих від нещасних випадків

________________________________________________________________
(найменування військової частини)

Реєстраційний номер* 

Дата і час події

Посада 

Військове звання потерпілого 

Прізвище, ім'я та по батькові потерпілого 

Число, місяць, рік народження потерпілого 

Яким військовим комісаріатом був призваний 

Місце події 

Короткі обставини і причини нещасного випадку 

Діагноз та наслідки нещасного випадку 

Заходи щодо запобігання подібним випадкам 

Відмітка про виконання запобіжних заходів 

Дата видачі акта за формою НВ-1 і підпис особи, яка його отримала 

10 

11 

12 

13 

____________
* Реєстраційний номер повинен відповідати номеру акта за формою НВ-1 про нещасний випадок.

 

КАРТА ОБЛІКУ
професійного захворювання (отруєння)

1. Дата заповнення __________________, реєстраційний номер __________

2. Військова частина ______________________________________________

3. Дата одержання повідомлення про професійне захворювання _________

4. Посада _______________________________________________________

5. Військове звання _______________________________________________

6. Прізвище, ім'я та по батькові потерпілого ___________________________

7. Кількість одночасно потерпілих з урахуванням даної особи ____________

8. Вік (кількість повних років) _______________________________________

9. Стаж служби на посаді __________________________________________

10. Стаж служби в контакті зі шкідливим фактором, що діяв під час виконання службових обов'язків та спричинив професійне захворювання _________

11. Шкідливі фактори, що діяли під час виконання службових обов'язків та стали причиною професійного захворювання (отруєння), згідно з гігієнічною класифікацією:

основний ________________________________________________________
                                                      (конкретні найменування згідно з класифікатором) 

супутній _________________________________________________________
                                                      (конкретні найменування згідно з класифікатором) 

12. Обставини виникнення професійного захворювання _________________

13. Вид професійного захворювання:

захворювання - 1

отруєння - 2

14. Форма професійного захворювання:

гостре - 1

хронічне - 2

15. Діагнози:

основний _______________________________________________________

супутній (виробничо обумовлений) __________________________________

16. Професійне захворювання (отруєння) виявлено:

при медогляді - 1

при зверненні - 2

17. Діагноз установлено:

ЛПУ - 1

професійними відділенням - 2

НДІ - 3

18. Тяжкість захворювання:

без утрати працездатності - 1

із утратою працездатності - 2

смерть - 3

19. Заходи, вжиті санітарно-епідеміологічними закладами Міністерства оборони України: ______________________________________________________

Начальник санітарно-епідеміологічного закладу Міністерства оборони України _________________________________________________________
                             (військове звання, підпис, ініціали та прізвище) 

М. П.

  

Форма НВ-3

ЕКСТРЕНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про звернення потерпілого від нещасного випадку та гострого професійного захворювання (отруєння)

1. Військове звання, ініціали та прізвище потерпілого
______________________________________________________________________________________

2. Стать _________________________________, вік __________________________________________

3. Військова частина (установа) ___________________________________________________________
                                                                                                                        (указується умовне найменування,
______________________________________________________________________________________
                                                                  поштова адреса та місце проживання потерпілого)

4. Попередній діагноз ___________________________________________________________________

5. Небезпечний, шкідливий виробничий фактор, який спричинив травмування (профзахворювання, отруєння) _____________________________________________________________________________

6. Дати:

травмування (захворювання, отруєння) ____________________________________________________

установлення діагнозу ___________________________________________________________________

госпіталізації __________________________________________________________________________

7. Місце госпіталізації ___________________________________________________________________

8. Дата і час передачі первинної інформації _________________________________________________

9. Посада, прізвище та підпис особи, яка надіслала повідомлення
______________________________________________________________________________________

10. Посада, прізвище та підпис особи, яка одержала повідомлення
_____________________________________________________________________________________

(додаток 4 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 27.02.2013 р. N 146)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про наслідки нещасного випадку (гостре професійне захворювання чи отруєння),
що стався "___" _______________ 20__ року

з _________________________________________________________
(посада, військове звання, прізвище, ім'я та по батькові)

(акт про нещасний випадок НВ-1 від "___" ______________ 20__ року N __)

1. Діагноз за довідкою військового лікувально-профілактичного закладу
_________________________________________________________________

2. Найменування військового лікувально-профілактичного закладу, що встановив діагноз ______________________________________________________

3. Наслідок нещасного випадку ______________________________________
                                                                                         (потерпілий одужав, установлена
_________________________________________________________________
                                         інвалідність 1-ї, 2-ї, 3-ї групи, комісований, помер) 

4. Тривалість виконання потерпілим більш легкої роботи (діб) ___________

5. Звільнено від виконання службових обов'язків з "___" _______________ 20__ року по "___" _______________ 20__ року, тривалість тимчасової непрацездатності (діб) ______________

6. Витрати військової частини:

сума відшкодування моральної шкоди потерпілому (грн.) _______________

вартість зіпсованого у зв'язку з аварією (нещасним випадком) устаткування, зруйнованих будівель, споруд (грн.) _______________________________________

сумарна шкода (без урахування наступних періодичних виплат) (грн.) _____

Командир військової частини  

_______________________________
(військове звання, підпис, ініціали та прізвище)

"___" _______________ 20__ року 

Начальник фінансової служби  

_______________________________
(військове звання, підпис, ініціали та прізвище)

"___" _______________ 20__ року 

М. П.

 

ПРИПИС N

Мною, __________________________________________________________,
 (посада, військове звання, прізвище, ініціали особи військових органів нагляду чи контролю) 

на підставі вивчення і перевірки матеріалів щодо нещасного випадку з ____
________________________________________________________________,
                                     (посада, військове звання, прізвище, ініціали потерпілого) 

що стався "___" _______________ 20__ року о ___ год. __ хв., установлено:

1. Нещасний випадок з _____________________________________________
                                                           (посада, військове звання, ініціали та прізвище потерпілого) 
стався ___________________________________________________________
                      (наводиться коротка характеристика місця події із зазначенням небезпечних і 
_________________________________________________________________
                       шкідливих факторів, що діяли під час виконання службових обов'язків) 

2. Обставини, за яких стався нещасний випадок: _______________________
        (викладається послідовність подій, дій потерпілого та інших осіб, причетних до цього
                                                                      нещасного випадку, тощо) 

3. Причини нещасного випадку: _____________________________________
                                                                                         (зазначаються залежно від наявності
_________________________________________________________________
                основні технічні, організаційні та психофізіологічні причини нещасного випадку) 

4. Порушення нормативно-правових актів (закони, статути, положення, правила, інструкції, настанови тощо), що призвели до нещасного випадку: ___________

5. Перелік осіб, які допустили порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці, дії чи бездіяльність яких стали основною або супутньою причиною нещасного випадку: _________________________________________

Пропоную скласти акт за формою НВ-1 і взяти цей нещасний випадок на облік.

Посадова особа органів нагляду 

________________________________
(військове звання, підпис, ініціали та прізвище) 

Припис отримав  

_______________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали та прізвище) 

 

"___" _______________ 20__ року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про нещасний випадок, груповий нещасний випадок, нещасний випадок зі смертельним або тяжким наслідком, випадок смерті військовослужбовця під час виконання обов'язків військової служби

1. Дата і час нещасного випадку _____________________________________

2. Місце нещасного випадку і його коротка характеристика ______________

3. Відомості про потерпілого (потерпілих) _____________________________
                                                                                                          (прізвище, ім'я та по батькові, рік 
_________________________________________________________________
         народження, посада, військове звання, місце служби, сімейний стан, характер травм) 

4. Короткі обставини і причини нещасного випадку ____________________

Командир військової частини  

___________________________________
(військове звання, підпис, ініціали та прізвище) 

М. П.

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 27.02.2013 р. N 146)

 

АКТ
спеціального розслідування нещасного випадку зі смертельним або тяжким наслідком, групових нещасних випадків, випадків смерті та аварії

Випадок (аварія) стався (сталася) "___" ______________ 20__ року о __ год.
з _______________________________________________________________
                     (військове звання, прізвище, ім'я та по батькові потерпілого, посада, 
_________________________________________________________________
                 найменування військової частини, де стався випадок, її підпорядкування) 

Комісія, призначена наказом _______________________________________, у складі:

голови __________________________________________________________;
                                                      (посада, військове звання, ініціали та прізвище) 

членів: __________________________________________________________,
                                                       (посада, військове звання, ініціали та прізвище) 

за участю залучених фахівців ________________________________________
                                                                            (посада, військове звання, ініціали та прізвище) 

провела у період з "___" по "___" ______________ 20__ року спеціальне розслідування нещасного випадку (аварії).

1. Відомості про потерпілого (потерпілих)*

1.1. Посада, військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, дата призову військовим комісаріатом, кількість років на службі, час проходження навчання, інструктажу, перевірки знань щодо безпечного ведення робіт, дата останнього медичного огляду. Наслідки нещасного випадку.

1.2. Відомості про членів сім'ї, які перебувають на утриманні потерпілого, прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, сімейний стан, рід занять.** Ці відомості можуть бути викладені у вигляді таблиці.

____________
* У разі групових нещасних випадків зазначаються відомості окремо щодо кожного потерпілого.

** Відомості про членів сім'ї зазначаються тільки в разі нещасних випадків зі смертельним або тяжким наслідком.

2. Характеристика об'єкта, дільниці та місця нещасного випадку

У короткій характеристиці військової частини, підприємства, об'єкта, дільниці та місця, де стався нещасний випадок (аварія), наводяться відомості про проектний, затверджений та фактичний режим роботи об'єкта (устаткування) до нещасного випадку (аварії).

Описується стан об'єкта (дільниці), устаткування (конструкцій) і матеріалів, що застосовувалися перед аварією (нещасним випадком), а також дається висновок про їх відповідність нормативним вимогам.

Зазначається наявність аналогічних нещасних випадків (аварій), якщо вони мали місце у військовій частині. Описується організація роботи щодо забезпечення безпечної життєдіяльності військовослужбовців та вказуються її недоліки у військовій частині.

Якщо нещасний випадок стався через аварію, то в цей розділ акта додатково вносяться такі дані: категорія аварії, розмір загальної шкоди, заподіяної аварією (в гривнях).

3. Обставини, за яких стався нещасний випадок (аварія)

Описуються події, що відбувалися, та роботи, які проводилися до настання нещасного випадку (аварії), зазначається, як проходив процес роботи під час виконання службових обов'язків, хто керував роботами і які він давав указівки, дії потерпілого (потерпілих) та інших осіб, пов'язані з нещасним випадком (аварією).

Викладається послідовність подій, наводяться небезпечні та шкідливі фактори, що впливали на потерпілого під час служби, вказується конкретно машина, інструмент, устаткування, експлуатація яких призвела до нещасного випадку, наявність небезпечних умов і небезпечні дії потерпілого або інших осіб, характер аварії. Перераховуються заходи, вжиті для ліквідації аварії (якщо вона мала місце) відповідно до плану ліквідації аварії.

4. Причини нещасного випадку (аварії)

Наводяться основні технічні та організаційні причини нещасного випадку (аварії), включаючи перевищення гранично допустимих норм небезпечних і шкідливих факторів, невідповідність і недостатність засобів колективного, індивідуального та медичного захисту чинним вимогам, якщо ці причини вплинули на подію. Після кожної причини вказується, які конкретні вимоги законодавства та нормативно-правових актів, інструкцій з безпечного ведення робіт, посадових інструкцій були порушені (з посиланням на відповідні статті, розділи, пункти).

Зазначаються узагальнені результати перевірки військової частини відповідними військовими органами нагляду та контролю.

5. Заходи щодо усунення причин нещасних випадків (аварії)

Запропоновані заходи повинні складатися із:

заходів щодо ліквідації наслідків аварії (у разі потреби);

заходів щодо усунення безпосередніх причин нещасного випадку і запобігання подібним випадкам.

Ці заходи можуть бути викладені у вигляді таблиці або перераховані в тексті із зазначенням змісту заходів, термінів їх виконання і посадових осіб, які відповідають за їх своєчасну реалізацію.

6. Висновки комісії щодо осіб, які допустили порушення законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці, та пропозиції щодо притягнення їх до відповідальності

У цьому розділі вказуються особи, у тому числі й потерпілі, чиї дії або бездіяльність призвели до нещасного випадку (аварії). Указуються конкретні порушення законодавчих і нормативно-правових актів, посадових інструкцій тощо із зазначенням статей, параграфів та пунктів. Наприкінці розділу даються конкретні пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, з вини яких стався нещасний випадок чи аварія. У висновку зазначається, що даний нещасний випадок підлягає (не підлягає) обліку і на нього складається (не складається) акт за формою НВ-1.

7. Перелік матеріалів, що додаються

Голова комісії  

___________________________________
(військове звання, підпис, ініціали та прізвище) 

Члени комісії:  

___________________________________
(військове звання, підпис, ініціали та прізвище) 

 

ПРОТОКОЛ
огляду місця групового нещасного випадку, нещасного випадку зі смертельним або тяжким наслідком (аварії)

Випадок (аварія) стався (сталася) "___" ______________ 20__ року з ______
_________________________________________________________________
                                        (посада, військове звання, прізвище, ім'я та по батькові) 
у _______________________________________________________________
                                                           (найменування військової частини) 

Комісія у складі:

голови комісії _____________________________________________________
                                                          (посада, військове звання, прізвище, ініціали) 

членів комісії: _____________________________________________________
                                                           (посада, військове звання, прізвище, ініціали) 

у період з __ год. __ хв. "___" ______________ 20__ року до ___ год. ___ хв. "___" ______________ 20__ року оглянула місце нещасного випадку (аварії) і встановила: ___________________________________________________

Голова комісії  

__________________________
(підпис, ініціали та прізвище) 

Члени комісії:  

__________________________
(підпис, ініціали та прізвище) 

 

ЕСКІЗ
місця події групового нещасного випадку, нещасного випадку зі смертельним або тяжким наслідком (аварії), що стався (сталася) "___" ________ 20__ року о ___ год. __ хв.

з _____________________________________________________________
(посада, військове звання, прізвище, ім'я та по батькові)

План
місця події нещасного
випадку (аварії) 


План
місця події нещасного
випадку (аварії) 


Прив'язка до території
військової частини
 


Окремі місця, вузли,
розрізи, характерні для
події 


Голова комісії  

_______________________________
(підпис, ініціали та прізвище) 

Члени комісії:  

_______________________________
(підпис, ініціали та прізвище) 

Ескіз склав  

_______________________________
(посада, військове звання, ініціали та прізвище) 

 

ПРОТОКОЛ
опитування та пояснювальна записка свідків та інших осіб, причетних до нещасного випадку (аварії)

Протокол
опитування щодо групового нещасного випадку або нещасного випадку зі смертельним або тяжким наслідком (аварії), що стався (сталася) "___" ______________ 20__ року о ___ год. ___ хв.
з _____________________________________________________________
(посада, військове звання, прізвище, ім'я та по батькові)

Посада, військове звання, прізвище, ім'я, по батькові свідків та інших осіб, причетних до нещасного випадку (аварії) __________________________________
_________________________________________________________________

Домашня адреса (поштова адреса військової частини для  військовослужбовців строкової служби) ____________________________________
_________________________________________________________________

Про цей випадок (аварію) розповів:

(Вільно викладається розповідь про подію, що розслідується. Після запису відомих опитуваному фактів йому ставляться запитання для уточнення).

Запитання:

Відповідь:

Після закінчення запису запитань і відповідей протокол підписується в такому порядку:

"Протокол мною прочитано, записано з моїх слів вірно" - ________________
                                                                                                                                        (посада, підпис, 
_________________________________________________________________
                                                            військове звання, ініціали та прізвище) 

"Опитування провів і протокол склав" - _______________________________
                                                                                                          (посада, підпис, прізвище та 
_________________________________________________________________
    ініціали особи, уповноваженої комісією зі спеціального розслідування, дата опитування). 

Пояснювальна записка

У комісію зі спеціального розслідування групового нещасного випадку або нещасного випадку зі смертельним або тяжким наслідком (аварії), що стався (сталася) "___" ______________ 20__ року о ___ год. ___ хв.
з _______________________________________________________________
                                                          (посада, військове звання, ініціали та прізвище) 

від ______________________________________________________________
                      (посада, військове звання, ініціали та прізвище особи, що дає пояснення) 

(У довільній формі дається пояснення відомих фактів, пов'язаних з подією, висловлюється думка щодо її обставин і причин. Указуються посадові особи, дії чи бездіяльність яких стали основною або супутньою причиною нещасного випадку чи аварії, а також висловлюються пропозиції щодо запобігання подібним подіям).

Підпис і дата подання пояснювальної записки.

 

ПЕРЕЛІК
військових лікувальних закладів Міністерства оборони України

1. Головний військово-медичний клінічний ордена Червоної Зірки центр "Головний військовий клінічний госпіталь" Міністерства оборони України (місто Київ).

2. Військово-медичний клінічний центр Західного регіону Збройних Сил України (місто Львів).

3. Військово-медичний клінічний центр Північного регіону Збройних Сил України (місто Харків).

4. Військово-медичний клінічний центр Південного регіону Збройних Сил України (місто Одеса).

5. Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону Збройних Сил України (місто Вінниця).

6. Військово-медичний клінічний центр Кримського регіону Збройних Сил України (місто Севастополь).

(додаток 12 у редакції наказу Міністра
 оборони України від 23.03.2009 р. N 128)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про профзахворювання (отруєння)

Прізвище, ім'я та по батькові ________________________________________
_________________________________________________________________

Стать _______________________ Вік _________________________________
                                                                                                                         (повних років) 

Найменування підприємства ________________________________________
_________________________________________________________________
                                                                  (вказуються його реквізити) 

Міністерство, орган, до сфери управління якого належить підприємство
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Діагноз основний _________________________________________________

супутній _________________________________________________________

Виробничий фактор, шкідлива речовина, найменування трудового процесу,
що викликав захворювання _________________________________________
_________________________________________________________________

Дата встановлення остаточного діагнозу ______________________________

Найменування закладу, що встановив діагноз __________________________
_________________________________________________________________

Реєстраційний номер повідомлення ______________

Від "___" _______________ 20__ р.

Головний лікар

__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

____________________
(підпис) 

М. П.

Дата відправлення повідомлення ____________________________________

Посада, прізвище та підпис особи, яка надіслала повідомлення ___________
_________________________________________________________________

Дата одержання повідомлення ______________________________________

Посада, прізвище та підпис особи, яка одержала повідомлення ___________
_________________________________________________________________

 

АКТ
розслідування хронічного професійного захворювання (отруєння)

1. Дата складання _________________________________________________
                                                                                        (день, місяць, рік) 

2. Військова частина, підрозділ ________________________________

3. Комісія у складі:

голови комісії _____________________________________________________
                                                   (посада, військове звання, прізвище, ім'я та по батькові) 

членів комісії: _____________________________________________________
                                                  (посада, військове звання, прізвище, ім'я та по батькові) 

провела розслідування випадку хронічного професійного захворювання (отруєння)
_________________________________________________________________
                                                                                       (діагноз) 

4. Дата прибуття хворого до лікувального закладу ___________________

Дата надходження повідомлення до санітарно-епідеміологічного закладу Міністерства оборони України ______________________

5. Найменування медичного закладу, яким установлено діагноз: __________

6. Захворювання (отруєння) виявлене при медичному огляді при зверненні

в _______________________________________________________________
                                                    (найменування військового медичного закладу) 

7. Відомості про хворого:

посада (професія) _________________________________________________
                                                                                   (за класифікатором) 

військове звання, прізвище, ім'я та по батькові _________________________

вік ______________________________________________________________
                                                                                 (повних років) 

стаж служби ______________________________________________________
                                                     (скільки днів, місяців, років на посаді в умовах 

_________________________________________________________________

                                                                  впливу шкідливих факторів) 
Дата проходження чергового медичного огляду і висновок про професійну придатність ____________________________________

8. Висновок про наявність шкідливих факторів під час виконання службових обов'язків _____________________________________________________________

9. Діагноз ________________________________________________________
                                                                               (основний) 
_________________________________________________________________
                                                                                (супутній) 

10. На момент розслідування потерпілий ______________________________
                                                                                                 (військове звання, ініціали та прізвище)

придатний до служби на своїй посаді, переведений на іншу посаду, перебуває на амбулаторному лікуванні, госпіталізований, переведений на інвалідність, помер (потрібне залишити)

11. Професійне захворювання (отруєння) виникло за таких обставин*:

12. Причини професійного захворювання (отруєння)**: _________________
_________________________________________________________________

____________
* Детально описуються конкретні факти невиконання технологічних регламентів виробничого процесу, порушення режиму експлуатації технологічного устаткування, приладів, робочого інструменту, аварійні ситуації, пошкодження захисних засобів і механізмів, систем вентиляції, екранування, сигналізації, освітлення, кондиціонування повітря, порушення правил техніки безпеки, гігієни праці; зазначається відсутність (невикористання) засобів індивідуального захисту, недосконалість технологій, механізмів, робочого інструменту, неефективність роботи систем вентиляції, кондиціонування повітря, захисних засобів, механізмів, засобів індивідуального захисту, відсутність заходів і засобів рятувального характеру тощо.

** Указуються виробничі фактори, що призвели до захворювання:

запиленість повітря робочої зони (концентрація пилу), у тому числі вміст вільного SiO2 -

середній ___________________, максимальний ________________________;

загазованість повітря робочої зони шкідливими речовинами (концентрація речовин та їх гранично допустима концентрація);

підвищені та знижені температури, температура поверхні устаткування, матеріалів, повітря робочої зони;

рівні шуму;

рівні загальної та локальної вібрації;

рівні інфразвукових коливань, ультразвук;

рівні електромагнітних випромінювань;

рівні барометричного тиску;

рівні вологості та рухомості повітря;

рівні іонізуючого випромінювання;

контакт з джерелами інфекційних захворювань, конкретні найменування;

рівні фізичних перевантажень (параметри, ступінь, тяжкість роботи);

інші виробничі фактори за гігієнічною класифікацією праці.

13. З метою ліквідації та запобігання професійним захворюванням (отруєнням) пропонується _______________________________________________
(указати посаду, військове звання, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій адресована пропозиція, надається конкретне формулювання організаційних, технічних і санітарно-гігієнічних заходів, указується термін їх виконання)

14. Посада, військове звання, прізвище, ім'я та по батькові осіб, які порушили нормативно-правові акти:
_________________________________________________________________
             (указати, що не виконувалося і які вимоги нормативно-правових актів порушені) 

Голова комісії 

__________________________________________
(військове звання, підпис, ініціали та прізвище) 

Члени комісії:  

__________________________________________
(військове звання, підпис, ініціали та прізвище) 

(додаток 14 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 23.03.2009 р. N 128)

 

ЖУРНАЛ
обліку професійних захворювань (отруєнь)

Розпочатий "   " 

             20__ року 

Закінчений "   " 

             20__ року 

____________
* Можливі варіанти запису: без втрати працездатності; з тимчасовою втратою працездатності; тимчасово переведений на іншу роботу; смерть (протягом перших 2 діб після нещасного випадку); працездатний у своїй професії чи на посаді; стійка втрата працездатності в своїй професії чи на посаді; інвалідність (група); діагноз захворювання віддаленого наслідку; помер.

(додаток 15 у редакції наказу Міністра
 оборони України від 23.03.2009 р. N 128)

 

ПОРЯДОК
розробки плану локалізації, ліквідації аварійних ситуацій та аварій

Додаток 16 виключено
(згідно з наказом Міністерства оборони України
 від 19 листопада 2014 року N 820
,
 у зв'язку з цим додатки 17, 18 вважати відповідно додатками 16, 17
)

 

ВІДОМОСТІ
про втрати, викликані аварією

Аварія сталася "___" _______________ 20__ року о ___ год. ___ хв. у ______

_________________________________________________________________
                                           (найменування військової частини)

1. Категорія і характер аварії: _______________________________________

2. Прямі втрати, пов'язані з ліквідацією аварії, всього (тис. грн.) __________, у тому числі:

втрати у військовій частині, де сталася аварія, _________________________

втрати в інших військових частинах _________________________________

втрати від ураження населення, житлового фонду і приватного майна громадян _____________________________________________________________

втрати від забруднення навколишнього природного середовища __________

3. Втрати, пов'язані з невиробленою продукцією, всього (тис. грн.) ________, у тому числі:

у військовій частині, де сталася аварія, ________________________________

в інших військових частинах ________________________________________

Командир військової частини  

________
(підпис) 

________________________
(ініціали та прізвище) 

Начальник фінансової служби  

________
(підпис)  

________________________
(ініціали та прізвище) 

Дата складання

М. П.

 

ЖУРНАЛ
реєстрації аварій

у _________________________________________________________
(повне найменування військової частини)

Число, місяць, рік, час скоєння аварії 

Категорія і характер аварії 

Причини і короткий опис обставин аварії 

Економічні втрати від аварії 

Тривалість простою від початку аварії до введення в експлуатацію, годин (діб) 

Заходи, запропоновані комісією з розслідування 

Відмітка про виконання заходів 

____________

Опрос