Идет загрузка документа (156 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил обработки и отправления международной почты в местах международного почтового обмена Украины

Государственная таможенная служба, Государственный комитет связи и информатизации Украины
Приказ, Правила от 07.11.2000 № 165/626
действует с 16.02.2001

Про затвердження Правил обробки та відправляння міжнародної пошти в місцях міжнародного поштового обміну України

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України,
Державної митної служби України
від 7 листопада 2000 року N 165/626

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 лютого 2001 р. за N 112/5303

З метою встановлення порядку обробки та відправляння міжнародної пошти в місцях міжнародного поштового обміну України, відповідно до актів Всесвітнього поштового союзу НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Правила обробки та відправляння міжнародної пошти в місцях міжнародного поштового обміну України, що додаються.

2. Управлінню стандартизації, сертифікації та метрології Держкомзв'язку (Вознюк В. І.) довести цей наказ до підприємств, які в установленому порядку надають послуги поштового зв'язку.

3. Керівникам підприємств, які в установленому порядку надають послуги поштового зв'язку, забезпечити тиражування і розсилання Правил обробки та відправляння міжнародної пошти в місцях міжнародного поштового обміну України до підпорядкованих філіалів підприємств.

4. Управлінню справами Держмитслужби (Карпенко В. В.) забезпечити розсилання цього наказу до митних органів.

5. Уважати такими, що не застосовуються на території України, "Правила обработки и отправки международной почты в местах международного почтового обмена", затверджені Міністерством зв'язку СРСР 29 грудня 1977 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держкомзв'язку Орленка М. П., заступника Голови Держмитслужби Соболя І. М.

 

Голова Державного комітету зв'язку
та інформатизації України
 

 
О. Б. Шевчук
 

Голова Державної митної служби
України
 

 
Ю. П. Соловков
 

 

ПРАВИЛА
ОБРОБКИ ТА ВІДПРАВЛЯННЯ МІЖНАРОДНОЇ ПОШТИ В МІСЦЯХ МІЖНАРОДНОГО ПОШТОВОГО ОБМІНУ УКРАЇНИ

Ці Правила, розроблені відповідно до актів Всесвітнього поштового союзу, поштових правил та інших нормативно-правових актів, визначають порядок обробки та документального оформлення поштових відправлень у місцях міжнародного поштового обміну.

I. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЦИХ ПРАВИЛАХ

Вкладні мішки - мішки невеликого розміру, до яких вкладається рекомендована кореспонденція, а до горловини підв'язується конверт з письмовою картою CN 31, CN 32.

Депеша - пошта (мішок або декілька мішків з письмовою кореспонденцією, періодичними друкованими виданнями, поштою у великій кількості, дрібними пакетами, відправленнями з оголошеною цінністю, посилками і порожніми мішками (або група посилок, не запакованих у поштову тару)), що відправляються водночас з місця міжнародного поштового обміну однієї країни до відповідного зарубіжного місця міжнародного поштового обміну іншої країни згідно з Керівництвом з направлення міжнародної пошти за однією письмовою картою CN 31 чи CN 32 або посилковою картою CP 86 чи CP 87. 

Міжнародні поштові відправлення (далі - МПВ) - упаковані й оформлені відповідно до вимог актів Всесвітнього поштового союзу та Правил надання послуг поштового зв'язку листи (прості, рекомендовані), відправлення з оголошеною цінністю, поштові картки (прості, рекомендовані), бандеролі та спеціальні мішки "М" (прості, рекомендовані), дрібні пакети, поштові посилки (звичайні, з оголошеною цінністю), відправлення прискореної пошти з позначкою "EMS", що приймаються для пересилання за межі України, надходять до України, а також переміщуються територією України транзитом підприємствами (операторами) поштового зв'язку.

Місце міжнародного поштового обміну (далі - ММПО) - виробничий підрозділ підприємства поштового зв'язку, який здійснює: оброблення МПВ; пред'явлення їх митному органу для здійснення митного контролю та митного оформлення; відправлення за призначенням.

Підприємство (оператор) поштового зв'язку - суб'єкт підприємницької діяльності, який в установленому порядку надає послуги поштового зв'язку.

Пункт міжнародного поштового обміну (далі - ПМПО) - виробничий підрозділ підприємства поштового зв'язку, який здійснює безпосередній обмін депешами з міжнародною поштою із зарубіжними поштовими службами.

Пошта у великій кількості - пошта, до якої належать відправлення письмової кореспонденції у кількості 1500 відправлень і більше від одного й того самого відправника, що надходять в одній депеші або за один день, якщо в день складається декілька депеш, а також 5000 відправлень і більше від одного й того самого відправника, поданих протягом двох тижнів.

Спеціальне право запозичення (далі - СПЗ) - умовна розрахункова одиниця Міжнародного валютного фонду (МВФ), яка застосовується країнами - членами Всесвітнього поштового союзу для визначення тарифу на поштові відправлення.

II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. ММПО організовуються на базі виробничих підрозділів підприємств поштового зв'язку за умови погодження з митним органом, у зоні якого передбачається відкриття ММПО, Держмитслужбою та Держкомзв'язком.

ММПО поділяються на ММПО з повною обробкою пошти (письмової кореспонденції, періодичних друкованих видань, посилок) та спеціалізовані ММПО, які обробляють та відправляють за призначенням один із видів МПВ (письмову кореспонденцію чи посилки).

2. У виробничій діяльності ММПО керуються такими документами:

а) цими Правилами;

б) актами Всесвітнього поштового союзу;

в) Керівництвом з приймання міжнародних поштових відправлень;

г) Поштовими правилами;

ґ) Керівництвом з направлення міжнародної пошти;

д) планами направлення вихідних та транзитних депеш;

е) алфавітним списком країн і територій світу;

є) атласом світу та іншими нормативними документами;

ж) Положенням про митний контроль та митне оформлення міжнародних поштових відправлень, затвердженим наказом Державної митної служби України і Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 27.10.99 N 680/108, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 17.11.99 за N 791/4084.

3. У ММПО організовуються робочі місця окремо для розкриття мішків з письмовою кореспонденцією і підготовки її для сортування та обробки, обробки та сортування рекомендованої кореспонденції, відправлень з оголошеною цінністю, дрібних пакетів, посилок, періодичних друкованих видань, обліку, контролю та повернення порожніх мішків.

4. Робочі місця устатковуються засобами поштової механізації, оргтехніки, виробничими меблями, інвентарем, забезпечуються експлуатаційними матеріалами, порожніми мішками та електронними вагами.

5. На робочих місцях для сортування письмової кореспонденції, дрібних пакетів та відправлень з оголошеною цінністю встановлюються спеціальні шафи, а для посилок - стелажі. Під кожною клітинкою шафи (стелажу) для вихідних поштових відправлень закріплюються пластини (ярлики) з чітким зазначенням найменування латинськими літерами зарубіжних місць міжнародного поштового обміну (далі - зарубіжних ММПО), до яких направляються поштові відправлення.

Наприклад: Paris Zandi import Eko.

Перелік таких клітинок у відповідності до планів направлення міжнародної пошти визначає керівник ММПО.

Під клітинками для вхідних поштових відправлень закріплюються пластинки (ярлики) з найменуванням обласних центрів та центру Автономної Республіки Крим.

6. Митний контроль за переміщенням міжнародної пошти територією України здійснюється відповідно до Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення, затвердженого наказом Держмитслужби від 08.12.98 за N 771 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.99 за N 42/3335.

7. Митний контроль товарів (предметів), що надходять в Україну та пересилаються з України в МПВ, здійснюється відповідно до Положення про митний контроль та митне оформлення міжнародних поштових відправлень.

Матеріальну відповідальність за збереження товарів (предметів) у МПВ і правильність обробки МПВ як до проведення митного контролю, так і після нього несуть працівники підприємства поштового зв'язку. Проте підприємство поштового зв'язку не несе відповідальності за рішення, які приймаються митницями під час митного контролю МПВ.

8. За правильну організацію обробки та направлення міжнародної пошти відповідальність несуть керівники об'єктів поштового зв'язку та ММПО.

III. МІЖНАРОДНІ ПОСИЛКИ

ОБРОБКА ПОСИЛОК, ЩО ВІДПРАВЛЯЮТЬСЯ ЗА КОРДОН

9. Прийняті в об'єктах поштового зв'язку України міжнародні посилки разом із супровідними документами надходять до ММПО за окремими накладними ф. 16 згідно з Керівництвом з направлення міжнародної пошти.

10. Одержані посилки спочатку звіряються із записами в накладній ф. 16, а потім перевіряються: маса і зовнішній стан (цілість оболонки, перев'язу і печаток), правильність їх направлення. Крім того, перевіряється правильність оформлення супровідних адрес CP 71, митних декларацій CN 23, стягнення тарифу за пересилку.

На посилках з оголошеною цінністю і супровідних адресах CP 71 до них сума оголошеної цінності, зазначена в національній валюті, переводиться у СПЗ. Після цього посилки передаються з припискою до накладної ф. 16 на відповідні робочі місця для пред'явлення посадовій особі митниці для здійснення митного контролю.

11. Для пред'явлення посилок до митного контролю вони приписуються до накладної ф. 16, яка складається у двох примірниках, із зазначенням номерів місць приймання, суми оголошеної цінності, якщо посилка з оголошеною цінністю, найменування об'єкта поштового зв'язку місця приймання і країни призначення, та пред'являються посадовій особі митниці разом з митними деклараціями CN 23 та супровідними адресами CP 71.

Митний контроль посилок здійснюється з використанням технічних засобів контролю. На накладній ф. 16, до якої приписані посилки, посадова особа митниці проставляє відтиск особистої номерної печатки у разі їх пропуску через митний кордон України або штампа "Пред'явити _________" (зазначається найменування відповідної служби контролю), якщо посилка містить предмети, що підлягають контролю державними органами контролю. Один примірник накладної ф. 16 передається митниці.

Посилки, які за рішенням посадової особи митниці підлягають митному огляду з розпакуванням, приписуються до окремих накладних ф. 16, що складаються у двох примірниках.

Митний огляд з розпакуванням посилок здійснюється комісією у складі двох працівників зв'язку та посадової особи митниці. На накладній ф. 16 працівник ММПО зазначає склад оглядової комісії та дату проведення митного контролю. Під час огляду звіряється вкладення посилки із записом у митній декларації CN 23. Після завершення митного контролю посадова особа митниці проставляє на накладній ф. 16, до якої приписана посилка, відтиск особистої номерної печатки.

Якщо вкладення посилки підлягає контролю державними органами контролю, то митне оформлення посилки може бути завершене після вирішення питання про їх пропуск цими органами контролю. Співробітники відповідних органів контролю оглядають вкладення посилок у присутності працівників ММПО. Після огляду контрольний орган проставляє на накладній ф. 16 відтиск відповідного штампа.

Підтвердженням завершення митного оформлення таких посилок є проставлення посадовою особою митниці відтиску особистої номерної печатки на накладній ф. 16. Один примірник накладних ф. 16 з відмітками про митне оформлення посилок передається митниці.

12. Після митного контролю вкладення посилки ретельно запаковується працівниками ММПО в ту саму оболонку, посилка перев'язується шпагатом і опломбовується. Посилки передаються для подальшої обробки та відправляння за призначенням під розписку в накладній ф. 16.

13. Посилки сортуються та відправляються до зарубіжних ММПО згідно з планами вихідних з України посилок, які пересилаються наземним і авіатранспортом.

14. Посилки, що відправляються наземним транспортом і шляхом S.A.L., приписуються до посилкової карти CP 86 (рис. 1), а посилки, що відправляються авіатранспортом, - до посилкової карти CP 87 (рис. 2).

Кожна посилка, що включена до депеші, приписується до розділу "Поіменний запис", при цьому заповнюються відповідні графи посилкової карти CP 86.

У необхідних випадках у графі "Observations" ("Примітки") проставляються такі відмітки: літера "V", якщо приписується посилка з оголошеною цінністю; "Reexpedie" ("Досилання"), якщо посилка досилається; "Retour" ("Повернення"), якщо посилка повертається; "Expres" ("З посильним"), якщо посилка прийнята з цією послугою; "AR" ("З повідомленням про вручення"), якщо посилка прийнята з повідомленням про вручення.

При запису маси посилок у графі 4 "Маса" посилкової карти необхідно вказувати масу в кілограмах і гектограмах, тобто закругляти кількість грамів до вищого гектограма (наприклад, маса 5 кг 740 г записується як 5 кг 800 г) - для простих посилок та в кілограмах і десятках грамів - для посилок з оголошеною цінністю (наприклад, 5 кг 542 г записується як 5 кг 550 г).

Посилки, що досилаються, посилки, що повертаються, та посилки, що направляються відкритим транзитом до країни призначення, завжди приписуються поіменно із зазначенням сум, пов'язаних з ними витрат, або відповідної частки тарифу.

Сума відрахувань, що підлягають до сплати адміністрації країни призначення за посилки, що пересилаються відкритим транзитом, записується у графі 6 рубрики "Усього" розділу "Поіменний запис".

Звичайні посилки та посилки з оголошеною цінністю країни призначення приписуються без зазначення відповідної частки тарифу.

У розділі "Запис загальним рахунком" зазначаються кількість усіх посилок, включених в депешу, та їх вага брутто, за винятком посилок, що досилаються, посилок, що повертаються відправнику, та посилок, що направляються відкритим транзитом до країни призначення.

Службові посилки і посилки військових в'язнів та інтернованих громадян, за які не стягуються ніякі частки тарифів, також не повинні включатися в загальну кількість і загальну масу посилок, зазначених у розділі "Запис загальним рахунком" посилкової карти.

Загальну масу брутто депеші необхідно зазначати у відведеній для цього графі.

Наявність посилок з післяплатою повинна бути зазначена в графі "Запис загальним рахунком" посилкової карти.

Посилкова карта CP 87 на відправляння авіапосилок заповнюється аналогічним порядком у контексті відповідних граф.

Посилкові карти складаються на бланках установленої форми у двох примірниках. До них долучаються супровідні адреси, митні декларації, а в необхідних випадках інші документи (санітарні свідоцтва, карантинні сертифікати тощо). Якщо посилки прийняті з повідомленням про вручення, то бланк CN 07 міцно прикріплюється до супровідної адреси CP 71.

Нумерація посилкових карт для кожного зарубіжного ММПО ведеться протягом року, починаючи з першого номера окремо для наземних та авіадепеш.

Рис. 1 Зразок заповнення посилкової карти CP 86 на посилки, які відправляються наземним транспортом і S.A.L.

Рис. 1 Зворотний бік посилкової карти CP 86

Рис. 2 Зразок заповнення посилкової карти CP 87 на посилки, що відправляються авіатранспортом

Рис. 2 Зворотний бік посилкової карти CP 87

15. Посилки відправляються у мішках, які пломбуються металевими (пластмасовими) пломбами або закриваються із застосуванням спеціальних пристроїв, що зачиняються.

Посилки з оголошеною цінністю, а також посилки з посильним і посилки з післяплатою (якщо це виправдано їхньою кількістю) повинні пересилатись в окремих мішках.

Маса мішків не повинна перевищувати 32 кг.

Громіздкі, крихкі посилки або ті посилки, характер яких цього вимагає, можуть пересилатися не запакованими в ємність. Для визначення депеші, до якої вони належать, на такі посилки повинен наклеюватися ярлик CP 83 або CP 84. Ярлики посилок з оголошеною цінністю, що пересилаються не запакованими у ємність, повинні бути позначені літерою "V". Проте посилки, що направляються морським шляхом, за винятком громіздких посилок, повинні пересилатися в ємностях.

За домовленістю також дозволяється відправляти посилки не запакованими в ємність до сусідніх країн.

16. Супровідні документи до посилок (якщо немає іншої домовленості) і посилкові карти CP 86, CP 87 запаковуються у постпакети і вкладаються в один з мішків депеші. Якщо в депешу включені посилки з оголошеною цінністю або посилки з посильним, то вони вкладаються в мішок з такими посилками. Якщо в депеші пересилаються посилки з оголошеною цінністю, то посилкова карта вкладається в конверт рожевого кольору. Мішок, у який укладається письмова карта, називається головним, на мішковому ярлику цього мішка проставляється літера "F".

На прохання країни призначення бланки супровідних адрес CP 71 можуть долучатися до оболонки кожної посилки.

За домовленістю між країнами копії посилкових карт можуть пересилатися до країн призначення авіатранспортом у службових листах.

17. До кожного мішка з посилками, що пересилаються наземним транспортом, прикріплюється ярлик CP 83 жовто-червоного кольору розміром 148 х 74 мм (рис. 3), на якому зазначаються найменування ММПО, що склало депешу, номер депеші, дата відправляння, номер мішка або ємності, кількість посилок, найменування зарубіжного ММПО, країна призначення і ПМПО, через який належить відправити депешу.

Рис. 3 Зразок заповнення ярлика CP 83, що прикріплюється до мішка з посилками, які відправляються наземним транспортом

До мішка з посилками, що відправляються авіатранспортом, прикріплюється ярлик CP 84 (рис. 4), на якому зазначаються найменування місця обміну, що склало депешу, номер депеші, дата відправляння, номер мішка, кількість посилок, маса, найменування зарубіжної ММПО, країна призначення, номер рейсу, аеропорт вивантаження, а в необхідних випадках - аеропорт перевантаження. Крім того, у верхній частині ярлика зазначається відмітка "Par avion" ("Авіа").

Рис. 4 Зразок заповнення ярлика CP 84, що прикріплюється до мішка з посилками, які відправляються авіатранспортом

До мішка з посилками, що відправляються S.A.L., прикріплюється ярлик CP 85 (рис. 5), який заповнюється у порядку, передбаченому для ярлика CP 84, лише з різницею, що у верхній частині ярлика CP 85 зазначається "S.A.L. наземна, авіашляхом".

Рис. 5 Зразок заповнення ярлика CP 85, що прикріплюється до мішка з посилками, які відправляються S.A.L.

18. На мішковому ярлику проставляються літера "V" у разі пересилання в мішку посилок з оголошеною цінністю, відмітка "Expres" ("З посильним"), якщо пересилаються посилки такої категорії. Якщо мішок складається тільки з посилок з післяплатою, то на мішковому ярлику проставляється відмітка "Remb." ("Післяплата").

19. При пересиланні наземних депеш транзитом через інші країни для кожної з них складається особлива посилкова карта CP 88 (рис. 6) із заповненням даних, передбачених у контексті цього бланка.

20. Депеші з посилками, що пересилаються наземним транспортом, відправляються за накладною CN 37, яка складається в чотирьох примірниках. У накладній зазначаються всі необхідні дані, передбачені в контексті цього бланка.

На двох примірниках накладної CN 37 проставляються відтиски штампа митниці "Під митним контролем" (рис. 7).

Накладні CN 37 направляються до ПМПО в трьох примірниках, з яких два примірники - з відтиском штампа митниці "Під митним контролем".

21. Міжнародна посилкова пошта і накладні CN 37 передаються у поштові вагони за накладною ф. 16, що адресується відповідному ПМПО України. Накладна CN 37 приписується до накладної ф. 16 як окрема річ, із зазначенням кількості примірників літерами та цифрами в підсумковій рубриці "Найменування поштових відправлень та речей".

Якщо посилки відправляються не запакованими у поштову ємність, то постпакети із супровідними документами приписуються до загальної накладної ф. 16 після запису посилок.

22. Якщо депеші з посилками з ММПО України відправляються прямими поїздами безпосередньо до зарубіжного ПМПО, то під час митного оформлення на двох примірниках накладних CN 37 посадова особа митниці проставляє відтиски штампа "Під митним контролем" та особистої номерної печатки, що свідчить про дозвіл на випуск пошти за кордон.

23. Авіадепеші з посилками відправляються за накладними CN 38 (рис. 8), а депеші S.A.L. - за накладними CN 41, що складаються у п'яти примірниках.

Під час митного оформлення авіадепеш та депеші S.A.L. на другому та третьому примірниках накладних CN 38 або CN 41 посадова особа митниці проставляє відтиски штампа "Під митним контролем" та особистої номерної печатки, що свідчить про дозвіл на випуск пошти за кордон.

ОБРОБКА ПОСИЛОК, ЩО НАДХОДЯТЬ З-ЗА КОРДОНУ

24. До ММПО України одержані з-за кордону посилки, що пересилаються наземним транспортом, надходять із ПМПО України за накладними ф. 16 і накладними CN 37, а посилки, що пересилаються авіатранспортом і шляхом S.A.L., - за накладними ф. 16 і накладними CN 38 та CN 41.

На копіях накладних CN 37, CN 38 і CN 41 повинен бути відтиск штампа "Під митним контролем" митниці ПМПО України (прикордонної митниці).

Якщо ММПО виконує функції ПМПО України, то дозвіл на ввезення пошти оформляє посадова особа митниці ММПО шляхом проставлення на накладних CN 37, CN 38 і CN 41 відтиску штампа "Під митним контролем".

Рис. 6 Зразок заповнення особливої посилкової карти CP 88 на посилки, що пересилаються закритим транзитом

Рис. 7 Зразок заповнення накладної CN 37 на відправляння із ММПО наземним шляхом депеш з посилками

Рис. 8 Зразок заповнення накладної CN 38 на депеші, що відправляються повітряними суднами

25. Одержані депеші з посилками поіменно звіряються із записами в накладних CN 37, CN 38 та CN 41. Водночас перевіряється зовнішній стан мішків і посилок, їх маса, цілість перев'язу, пломб, печаток.

26. У ММПО здійснюється контроль за надходженням депеш у порядку їх відправляння із зарубіжного ММПО, особливо з посилками з оголошеною цінністю. Для цього на робочому місці розкриття мішків ведеться журнал обліку депеш за кожним зарубіжним ММПО, окремо за депешами, що пересилаються наземним і авіатранспортом.

27. При обробленні вхідних депеш з посилками дотримується послідовність їх розкриття. Насамперед розкриваються депеші, що надійшли авіатранспортом: спочатку головний мішок (з літерою "F") з укладенням супровідних документів, а потім інші мішки. При розкритті кожного мішка звіряються бланки супровідних адрес CP 71 із записами в посилкових картах, перевіряється маса посилок і правильність відрахувань за посилковими картами CP 86 і CP 87 на користь України.

28. Кожній посилці присвоюється валовий номер (нумерація ведеться протягом календарного року в спеціальному журналі обліку (рис. 9)). Валовий номер зазначається в спеціальному ярлику (рис. 10), що наклеюється на оболонку посилки. Цей номер зазначається також на супровідній адресі CP 71 (рис. 11).

Дата привласнення валового номера 

Номер переліку 

Валовий номер 

Кількість 

Дата передачі на перевірку 

Дата одержання після перевірки 

Дата передачі на обробку 

Примітки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Рис. 9 Зразок журналу обліку валових номерів на вхідні посилки

ММПО _________________________

Вал. N _________________________

Маса після огляду ________ кг _____ г

Підпис 

Рис. 10. Зразок ярлика з валовим номером, що наклеюється на посилку, яка надійшла з-за кордону

29. Для подання на митний контроль посилки приписуються до накладної ф. 16, яка складається у двох примірниках із зазначенням номерів місць приймання, суми оголошеної цінності, якщо посилка з оголошеною цінністю, найменування країни приймання і об'єкта поштового зв'язку місця призначення, та пред'являються посадовій особі митниці разом з митними деклараціями CN 23 та супровідними адресами.

Митний контроль посилок здійснюється з використанням технічних засобів контролю. На накладній ф. 16, до якої були приписані посилки, посадова особа митниці в разі їх пропуску через митний кордон України проставляє відтиск штампа "Без сплати митниці платежів".

Рис. 11 Зразок оформлення бланка супровідної адреси CP 71 до посилки

У разі потреби здійснення митного огляду з розпакуванням посилок вони на підставі супровідних адрес приписуються до переліків (рис. 12), які складаються у двох примірниках окремо:

на авіапосилки;

на дефектні посилки;

на посилки, що надходять за адресами юридичних осіб;

на посилки, адресовані посольствам, консульствам, торгпредставництвам і місіям, які акредитовані в Україні;

на посилки, що відправляються до виробничих підрозділів філіалів підприємства поштового зв'язку місця призначення.

Лицевий бік

Державний комітет
зв'язку та інформатизації України
10 січня 2000 р.
N 112  

ПЕРЕЛІК
посилок, що пред'являються митниці для огляду
 

Валові N 2002-2004 - 3 пос.

Оглядали: 11.01.2000 

  

Посадова особа митниці  

Савенко  

Оператори ММПО 

Гайдай 

Ляшко  

Приписав: 

Хоменко 

Перевірив 

Вітренко  


Зворотний бік 

N порядковий (валовий) з початку року 

Місце подання і N посилки 

Куди і кому адресовано 

Маса 

Сума оголоше-
ної цінності в СПЗ 

Сума  платежів, нарахованих митницею 

Для відміток 

10/2002 

Франція
Орлі
282 

Київ
Бойко А. С. 

3.100 

100 

  

  

420/2003 

ФРН
Берлін
103 

Одеса
Баско О. П. 

5.400 

б/ц 

  

  

85/2004 

Польща
Краків
82 

Львів
Грицай Н. А. 

9.900 

б/ц 

  

  

Рис. 12 Зразок переліку вхідних посилок, що пред'являються митниці для контролю

30. Разом з переліком, супровідними адресами і митними деклараціями посилки передаються для митного контролю під розписку працівника ММПО у накладній ф. 16.

31. Посилки, записані до переліку, оглядаються на робочому місці оглядовою комісією в складі трьох осіб - одного працівника митниці та двох працівників ММПО.

У переліку працівник ММПО зазначає склад оглядової комісії та дату проведення митного контролю.

Насамперед оглядаються дефектні посилки і авіапосилки з урахуванням вимог Положення про митний контроль і митне оформлення міжнародних поштових відправлень щодо термінів їх обробки та митного оформлення.

32. Перед розпакуванням кожної посилки для митного огляду її дані, у тому числі маса, звіряються з даними, зазначеними в супровідній адресі, та записом у переліку. Під час огляду звіряється вкладення посилки із записом у митній декларації CN 23.

33. Якщо вкладення посилки зазначене в митній декларації CN 23 загальним рахунком або нерозбірливо, то під час митного огляду працівник ММПО складає акт ф. 51 у трьох примірниках, який підписується членами оглядової комісії. В акті ф. 51 наводиться поіменний перелік предметів. Один примірник акта ф. 51 направляється разом з посилкою для вручення адресату, другий - долучається до документів ММПО, третій - передається митниці.

34. Після завершення митного контролю посадова особа митниці в переліках проти кожного запису та на супровідних адресах CP 71 проставляє в залежності від прийнятого рішення:

для фізичних осіб - відтиск штампів "Підлягає видачі адресату після сплати платежів, нарахованих митницею" або "Без сплати митниці платежів ";

для юридичних осіб - відтиск особистої номерної печатки (випуск дозволено) або штампа "Під митним контролем". Один примірник переліку та митних декларацій CN 23 передаються митниці.

35. На посилку, на вкладення якої митницею нараховані платежі, посадова особа митниці складає оглядовий розпис (рис. 13) у трьох примірниках.

Перший примірник оглядового розпису залишається у митниці, другий примірник направляється разом з посилкою для вручення адресату, третій - передається до відділу бухгалтерської звітності, контролю та розрахунків за митними платежами з бюджетом митниці.

36. Після митного контролю предмети ретельно запаковуються працівниками ММПО у ту саму оболонку, посилка перев'язується. Маса після огляду зазначається на ярлику з валовим номером у графі "Маса після огляду" і засвідчується підписами двох працівників ММПО, які брали участь у митному огляді посилки.

У разі здійснення митного контролю з використанням технічних засобів контролю маса на ярлику з валовим номером не зазначається.

ДЕРЖАВНА МИТНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ 

Інформація до відома адресата:
у МПВ фізичних осіб пропускається
пересилання предметів, як правило,
для особистих потреб одержувача 

________________199_ р. 

ОГЛЯДОВИЙ РОЗПИС N ___________
Назва митниці _____________________
Вид МПВ __________ Валовий N _____
Прізвище адресата __________________
Адреса одержувача _________________
__________________________________
Країна відправлення  


 
 
 
 
 
 
Л
і
н
і
я

в
і
д
р
і
з
у 

М15

МИТНИЦЯ
Р/р N ______________

"___" _____________ р.

Адреса одержувача:
____________________
____________________
____________________

МИТНІ ПЛАТЕЖІ 

N
з/п 

Наймену-
вання предметів, їх відмітні ознаки та ціна 

Кіль-
кість 

Код за ТН ЗЕД 

МИТНІ ПЛАТЕЖІ 

Митні збори 

Мито 

Акцизний збір 

ПДВ 

Усього 

Ставка 

Сума 

Ставка 

Сума 

Ставка 

Сума 

Ставка  

Сума 

Сума 

грн. 

коп. 

грн. 

коп. 

грн. 

коп. 

грн. 

коп. 

грн. 

коп. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Вид платежу 

Грн. 

Коп. 

Митні збори 

  

  

Мито 

  

  

Акцизний збір 

  

  

ПДВ 

  

  

Усього 

  

  


 
Сума словами:
____________________
____________________
____________________
МПВ підлягає видачі адресату після стягнення суми митних платежів

Інспектор митниці
____________________ 

Митні платежі нарахував
інспектор

                                                     (підпис розбірливо) 

Рис. 13 Зразок оглядового розпису

37. На супровідній адресі CP 71 до посилки, на вкладення якої митницею нараховані платежі, працівник ММПО проставляє відтиск штампа, у якому зазначаються окремо суми платежів за кожним видом (мито, ПДВ, акцизний збір, митний збір), нарахованих митницею, а також плати за пред'явлення посилки для митного контролю, які необхідно стягнути з адресата при видачі посилки.

На суму платежів, нарахованих митницею, працівник ММПО складає на кожний вид платежу поштові перекази ф. 113 (рис. 14), що прикріплюються до супровідної адреси. На талоні переказу зазначаються, за який вид поштового відправлення нараховані митні платежі, сума, найменування митниці та номер рахунка, дата подання, адреса та найменування одержувача.

38. Кожна посилка ретельно запаковується в ту саму оболонку і відправляється до об'єкта поштового зв'язку місця призначення в окремому мішку.

Перед запакуванням у мішки посилки попередньо приписуються до накладних ф. 16 із зазначенням номерів (приймання через дріб валового), країни приймання, виду посилки (посилка, що підлягає видачі адресату після сплати платежів, нарахованих митницею, або така, що підлягає видачі адресату без сплати митниці платежів). Якщо при здійсненні митного контролю на вкладення посилки нараховані митні платежі, то в накладній також зазначаються суми цих платежів і сума плати за пред'явлення посилки для митного контролю. Разом з посилкою і внутрішньою накладною ф. 16 у мішок вкладаються супровідна адреса, митна декларація, оглядовий розпис, бланки переказів ф. 113. Мішки закриваються у порядку, установленому для страхових мішків. Потім мішки приписуються до накладної ф. 16 і передаються під розписку на копії цієї накладної для відправляння за призначенням.

До мішка прикріплюється бирка з комбінованим ярликом, який складається з ярлика ф. 17 та адресного ярлика. На ярлику ф. 17 зазначаються "З міжнародною посилкою", найменування об'єкта поштового зв'язку місця призначення, ММПО України, маса і номер мішка та проставляється відтиск календарного штемпеля. Якщо посилка з крихким вкладенням (за наявності на посилці ярлика "Colis fragile" ("Крихка посилка") зарубіжної поштової служби та відповідної відмітки в письмовій карті), то на ярлик ф. 17 додатково наклеюється ярлик "Обережно". Ярлик підписується двома працівниками ММПО, які закривали мішок. На адресному ярлику зазначаються вид посилки, країна приймання посилки, номер приймання і валовий номер (через дріб), а при потребі сума платежів, нарахованих митницею, і плата за пред'явлення посилки для митного контролю, докладна адреса і найменування одержувача.

39. Посилки, адресовані юридичним особам, митне оформлення яких не завершене (з відтиском штампа "Під митним контролем" на оболонці та в накладній ф. 16), обробляються у порядку, викладеному в розділі VIII цих Правил.

Рис. 14 Зразок заповнення поштового переказу ф. 113

IV. ПИСЬМОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ

ОБРОБКА ПИСЬМОВОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ, ЩО ВІДПРАВЛЯЄТЬСЯ ЗА КОРДОН НАЗЕМНИМ ТРАНСПОРТОМ

40. Вихідні прості та рекомендовані листи, поштові картки надходять до ММПО через обласні центри України та центр Автономної Республіки Крим.

Бандеролі, мішки "M", дрібні пакети, відправлення з оголошеною цінністю надходять до ММПО згідно з планами направлення пошти.

41. Міжнародна пошта, що надходить до ММПО, передається на відповідні робочі місця (цехи, дільниці) під розписку в накладних ф. 16, реєстрах ф. 11 з поіменною перевіркою.

42. На робочому місці розкриття міжнародної пошти в першу чергу обробляються мішки (постпакети) з авіакореспонденцією та відправленнями міжнародної комерційної кореспонденції з відповіддю (далі - МККВ), а потім - з іншою поштою.

Водночас перевіряється правильність направлення постпакетів та їх приписки до реєстрів ф. 11.

43. Розкриваючи постпакети, працівник ММПО перевіряє правильність направлення та оформлення листів, поштових карток і бандеролей, написання адрес, чіткість відтисків календарних штемпелів, ярликів "Expres", "Avis de reception", "Par avion", "Recommande", CN 04, а також вибірково повноту стягнення плати за їх пересилання.

Неоплачені або не повністю оплачені прості листи та поштові картки відправляються за призначенням. Об'єкту поштового зв'язку місця приймання (оформлення) зазначеного поштового відправлення встановленим порядком направляється повідомлення ф. 30.

44. Рекомендована кореспонденція перевіряється за реєстрами ф. 11 (поіменно звіряються номери відправлень та країна призначення), у яких зазначається кількість прийнятих відправлень, що засвідчується підписом працівника ММПО та відтиском календарного штемпеля.

Перевіряючи правильність оформлення письмової кореспонденції, працівник ММПО водночас поділяє її за видами: на листи, поштові картки, бандеролі, а також у залежності від оплати пересилання на такі, що пересилаються наземним і повітряним транспортом, окремо виділяються відправлення з відміткою "З посильним". Письмова кореспонденція підбирається лицевим боком, за розмірами.

45. Письмова кореспонденція розсортовується за видами відправлень: листи і поштові картки (прості, рекомендовані) та бандеролі (прості, рекомендовані).

Прості листи та поштові картки передаються на сортування за відповідними зарубіжними ММПО з ярликами, із зазначенням на них маси, рекомендовані - з реєстром ф. 11, у якому зазначається літерами їх кількість. За одержання рекомендованих відправлень працівник зв'язку розписується на другому примірнику реєстру ф. 11.

Списки ф. 103, що надійшли з рекомендованими відправленнями, підшиваються до документів разом з реєстрами ф. 11, до яких вони приписані.

46. Бандеролі передаються на митний контроль з припискою до накладних ф. 16, які складаються у двох примірниках: прості - загальним рахунком, рекомендовані - за номерами. Митний контроль здійснюється з використанням технічних засобів контролю. На накладній ф. 16, до якої були приписані бандеролі, посадова особа митниці в разі їх пропуску за митний кордон України проставляє відтиск особистої номерної печатки. Один примірник накладної ф. 16 передається митниці.

Бандеролі, які за рішенням посадової особи митниці підлягають митному огляду з розпакуванням, приписуються кожна до окремої накладної ф. 16, яка складається у двох примірниках, із зазначенням адреси відправника та повної адреси одержувача.

Митний огляд бандеролей з розпакуванням здійснюється оглядовою комісією у складі посадової особи митниці та двох працівників ММПО. Якщо вкладення бандеролі підлягає контролю державними органами контролю, то посадова особа митниці проставляє на накладній ф. 16, до якої приписана бандероль, відтиск особистої номерної печатки або штампа "ПРЕД'ЯВИТИ ___________" (зазначається найменування відповідної служби контролю).

Співробітники відповідних служб контролю оглядають бандеролі в присутності працівників ММПО. Після огляду вкладення бандеролей посадова особа відповідного контрольного органу проставляє на накладних ф. 16 відтиск відповідного штампа.

Підтвердженням завершення митного оформлення таких бандеролей є проставлення посадовою особою митниці відтиску особистої номерної печатки на накладній ф. 16, один примірник якої передається митниці.

47. Бандеролі передаються працівникам ММПО для подальшої обробки за накладними ф. 16, до яких прості бандеролі приписуються рахунком, а рекомендовані - за номерами. До цих накладних ф. 16 долучаються накладні ф. 16 з відмітками посадової особи митниці про здійснення митного контролю.

48. Відповідно до Плану направлення вихідної з України письмової кореспонденції, що пересилається наземним транспортом, письмова кореспонденція сортується за відповідними зарубіжними місцями обміну з розподілом її на три категорії: листи, поштові картки - LC; бандеролі, дрібні пакети - AO; мішки "M".

49. Розсортована письмова кореспонденція у встановлені контрольні строки виймається із сортувальних шаф і окремо за кожним видом відправлень запаковується в постпакети.

Товщина постпакетів зі стандартними відправленнями не повинна перевищувати 150 мм. Маса постпакетів з нестандартними відправленнями не може перевищувати 5 кг. Для збереження вкладення постпакети можуть перев'язуватися шпагатом або запаковуватися у прозору оболонку.

50. За наявності відправлень письмової кореспонденції масою понад 3 кг на одне відправляння формуються прямі депеші.

Якщо на момент формування депеші маса відправлень менше 3 кг, то вони відправляються відкритим транзитом через країни, обумовлені в Плані направлення вихідної з України письмової кореспонденції, що пересилається наземним транспортом.

51. На постпакети з простими листами і поштовими картками, що пересилаються наземним транспортом і шляхом S.A.L. (авіатранспортом), наклеюється заповнений ярлик CN 26 білого кольору з відміткою LC (рис. 15), з простими бандеролями - ярлик CN 26 блакитного кольору з відміткою AO (рис. 16).

Рис. 15 Зразок заповнення ярлика CN 26 білого кольору, що наклеюється на постпакети з простими листами і поштовими картками

Рис. 16 Зразок заповнення ярлика CN 26 блакитного кольору, що наклеюється на постпакети з простими бандеролями

52. Перед запакуванням у постпакети рекомендована кореспонденція приписується до письмової карти CN 31 (рис. 17) або до особливого листа CN 33 (рис. 18) поіменно, із зазначенням номера відправлення, найменування і номера об'єкта поштового зв'язку місця приймання, відповідних відміток у графі "Примітки": "Expres" ("З посильним"), "AR" ("З повідомленням про вручення") або "Retour" ("Повернення"), якщо відправлення повертається до країни подання з України.

Мішок "M", який відправляється рекомендованим порядком, до письмової карти CN 31 або особливого листа CN 33 приписується як одне відправлення із зазначенням літери "M" у графі "Примітки".

Кількість рекомендованих відправлень, які можуть записуватися до письмової карти або особливого листа, обмежується числом, зазначеним у контексті відповідного бланка.

Рис. 17 Зразок заповнення письмової карти CN 31 на депешу

Рис. 17 Зворотний бік письмової карти CN 31

Рис. 18 Зразок заповнення особливого листа CN 33

За наявності великої кількості рекомендованих відправлень їх завчасно приписують до особливого листа CN 33 і запаковують у постпакет або мішок. Крім того, у розділі 3 письмової карти "Перелік відправлень, включених до депеші" заповнюються відповідні колонки та графи щодо кількості вихідних з України та транзитних рекомендованих відправлень і відправлень з оголошеною цінністю, за які стягуються кінцеві витрати, та кількості таких відправлень, що повертаються до місця подання, за які кінцеві витрати не стягуються.

53. Відправлення з посильним запаковуються в окремі постпакети, на ярликах яких зазначається відмітка "Expres" ("З посильним"). Ці постпакети укладаються до головного мішка, або у разі необхідності, в окремий мішок.

54. Відправлення МККВ пересилаються виділеним порядком (постпакетами або мішками) з припискою до письмової карти CN 31 у графі 4 за їх кількістю та масою.

Постпакет з відправленнями МККВ, на ярлику якого робиться відмітка "CCRI" ("МККВ"), укладається тільки до головного мішка.

Якщо депеша містить більше 2 кг відправлень МККВ, ці відправлення вкладаються в окремий мішок, на мішковому ярлику якого проставляється аналогічна відмітка.

55. Пошта у великій кількості відправляється спеціальною (окремою) депешею з припискою до письмової карти CN 32 (рис. 19) за їх кількістю та масою.

Рекомендовані відправлення, крім того, записуються на зворотному боці письмової карти CN 32.

56. Письмові карти CN 31, CN 32, особливі листи CN 33 в залежності від вимог актів Всесвітнього поштового союзу (ВПС) або угод, укладених із зарубіжними поштовими службами, складаються французькою, англійською або російською мовами у двох примірниках на друкарській машинці (з латинським шрифтом) із застосуванням інших технічних засобів або від руки.

Письмові карти нумеруються порядковою річною серією номерів для кожного зарубіжного ММПО, окремо для наземної пошти, пошти S.A.L., авіапошти.

На особливих листах повинен зазначатися той самий порядковий номер, що і на письмовій карті відповідної депеші. При використанні декількох особливих листів вони повинні, крім того, нумеруватись порядковими номерами.

Записи в письмових картах і особливих листах повинні бути чіткими, а копії - розбірливими.

Після закінчення запису рекомендованих відправлень до письмових карт, особливих листів працівник ММПО підписує їх і завіряє відтиском календарного штемпеля.

57. Рекомендовані листи, поштові картки і бандеролі в залежності від їх кількості запаковуються у постпакети (вкладаються до вкладних мішків) або мішки. Працівники, які здійснюють контроль, перевіряють правильність їх приписки. Перший примірник особливого листа CN 33 підкладається під перший лист (бандероль) постпакета з відправленнями, приписаними до цього особливого листа.

Якщо рекомендована кореспонденція відправляється в декількох мішках, то особливі листи повинні складатися на кожен мішок і міститися у мішку разом з приписаною до них кореспонденцією.

Рис. 19 Зразок заповнення письмової карти CN 32

58. Не дозволяється в жодному разі рекомендовані відправлення вкладати в постпакети з простими відправленнями, а також в одному мішку відправляти понад 600 рекомендованих відправлень.

59. Постпакети з рекомендованими листами, поштовими картками, бандеролями оформляються у порядку, установленому для простої кореспонденції, з тією різницею, що на оболонку постпакета наклеюється ярлик CN 26 рожевого кольору з літерою "R" (рис. 20).

Рис. 20 Зразок заповненого ярлика CN 26 рожевого кольору, що наклеюється на постпакет з рекомендованими листами, поштовими картками і бандеролями

60. У встановлені контрольні строки постпакети з листами, поштовими картками і бандеролями запаковують у мішки. Якщо в мішку відправляється лист чи бандероль великого розміру, то зазначене відправлення вкладається окремо від постпакета.

Постпакети з невеликою кількістю листів, поштових карток, бандеролей, як простих, так і рекомендованих, дозволяється вкладати в головний мішок.

Маса мішків з письмовою кореспонденцією, що відправляються за кордон, не повинна перевищувати 30 кг.

При відправленні мішків "M" до кожного мішка з адресним ярликом додатково прикріплюється заповнений відповідним чином із зазначенням маси ярлик CN 34, якщо мішок "M" відправляється наземним транспортом, або ярлик CN 36, якщо мішок "M" відправляється S.A.L. Крім того, у верхньому правому кутку ярлика проставляється велика літера "M".

Копії особливих листів CN 33 передаються на робочі місця складання письмових карт CN 31, CN 32 і формування головного мішка.

61. Мішки (крім головного) у міру їх готовності перев'язуються, до кожного з них прикріплюється ярлик CN 34 або CN 36, після чого пломбуються. Пломби можуть бути виготовлені з легкого металу або пластичного матеріалу з розбірливим зазначенням на них латинськими літерами найменування ММПО. Мішки повинні запаковуватися таким чином, щоб унеможливити їх розкриття на шляху проходження без пошкодження перев'язу та пломб.

62. Ярлики CN 34 та CN 36 залежно від укладення в мішок повинні бути:

яскраво-червоного кольору - для мішків з рекомендованими відправленнями, відправленнями з оголошеною цінністю, з письмовими картами;

білого кольору - для мішків з укладенням тільки простих відправлень та мішків з укладенням газет, які пересилаються тільки наземним транспортом, за винятком тих, що повертаються відправнику. Відмітки "Journaux" (Газети) або "JX" проставляються на ярлику білого кольору, якщо в мішки вкладені тільки відправлення цієї категорії;

блакитного кольору - для мішків з друкованими виданнями (крім тих, що подаються у великій кількості видавцями або їх уповноваженими), які пересилаються тільки наземним транспортом, та секограмами;

зеленого кольору - для повернення порожніх мішків;

фіолетового кольору - для мішків виключно з простими відправленнями у великій кількості.

Якщо в одному мішку пересилається проста і рекомендована кореспонденція, незалежно від кількості рекомендованих відправлень, то до цього мішка прикріплюється ярлик CN 34 яскраво-червоного кольору.

На ярликах CN 34 (рис. 21) та CN 36 (рис. 22) та чітко й розбірливо заповнюються відповідні графи.

На ярлику CN 34, який прикріплюється до мішків з укладенням відправлень "Expres" ("З посильним"), зазначається така сама відмітка.

Для зарубіжних місць обміну, за адресами яких відправляється значна кількість мішків, текст ярликів CN 34, CN 36 може друкуватися друкарським способом.

Рис. 21 Зразок заповнення ярлика CN 34 яскраво-червоного кольору, що прикріплюється до мішків з письмовою кореспонденцією, які відправляються наземним транспортом

63. Мішок, у якому пересилаються письмові карти CN 31, CN 32, називається головним. Якщо депеша складається з мішків з кореспонденцією різних видів (простою, рекомендованою), то головним мішком повинен бути мішок з рекомендованою кореспонденцією.

Цей мішок запаковується таким чином: перший примірник заповненої письмової карти вкладається у блакитний конверт з написом "Feuille davis" ("Письмова карта"), який підкладається під перев'яз постпакета з рекомендованою кореспонденцією або до горловини вкладного мішка. До горловини мішка прикріплюється ярлик CN 34 яскраво-червоного кольору з попередньо проставленою в лівому верхньому кутку спеціальним штампом або написаною від руки літерою "F", яка вказує на наявність письмової карти в цьому мішку, та загальної кількості рекомендованих відправлень, що пересилаються у депеші.

Головний мішок запаковується і пломбується порядком, передбаченим для інших мішків з міжнародною письмовою кореспонденцією.

Рис. 22 Зразок заповнення ярлика CN 36 яскраво-червоного кольору, що прикріплюється до мішків з письмовою кореспонденцією, які відправляються S.A.L.

64. Нумерація депеш ведеться окремо для кожного зарубіжного місця обміну. Відправляючи першу депешу в новому році, у письмовій карті зазначається номер депеші через дріб: у чисельнику 1, а в знаменнику - номер депеші, яка була відправлена останньою минулого року.

Наприклад: Одеський поштамт у 2000 році надіслав до Хайфи 43 депеші, номер останньої депеші, відправленої 31 грудня 2000 року, був 43.

Відправляючи депешу 1 січня 2001 року, у письмовій карті зазначається номер депеші 1/43.

Щоб уникнути неправильної нумерації депеш, а також для наведення будь-яких довідок, ведеться журнал обліку відправлених депеш (рис. 23).

Облік депеш ведеться щодо кожного зарубіжного ММПО. Найменування зарубіжних ММПО розміщуються за абеткою.

ЖУРНАЛ
відправлених депеш з письмовою кореспонденцією, що пересилається наземним транспортом з ММПО Київ РІ-2 за 2000 р.

Найменування зарубіжного місця обміну, куди відправляються депеші 

Число та місяць 

1/1 

2/1 

3/1 

4/1 

5/1 

6/1 

7/1 

  

Номери депеш у день відправляння 

Берлін  

  

  

  

  

  

  

  

  

Рис. 23 Журнал обліку відправлених депеш

65. Якщо до будь-якого ММПО відправляння депеш буде припинено, то поруч з номером останньої депеші проставляється відмітка "Derniere depeche" ("Остання депеша"). Крім того, про цей факт ММПО країни призначення повідомляється перевірним повідомленням.

66. Депеші з письмовою кореспонденцією, що пересилаються наземним транспортом, відправляються за кордон через відповідні ПМПО України з припискою їх до накладних CN 37 (рис. 24), які адресуються до зарубіжних пунктів міжнародного поштового обміну згідно з Планом направлення письмової кореспонденції, що пересилається наземним транспортом.

Таким самим порядком відправляються депеші з письмовою кореспонденцією, що пересилаються шляхом S.A.L., з припискою до накладної CN 41 згідно з Планом направлення вихідної з України наземної письмової кореспонденції, яка пересилається авіатранспортом.

67. Накладні CN 37, CN 41 складаються в залежності від вимог актів ВПС або угод, укладених із зарубіжними поштовими службами французькою, англійською або російською мовами. Накладні CN 37 складаються у чотирьох примірниках, а накладні CN 41 - у п'яти примірниках. Один примірник цих накладних долучається до документів ММПО, решта примірників (з яких - два з відтиском штампа "Під митним контролем") відправляється разом з депешами до відповідного ПМПО України з припискою до накладної ф. 16 (рис. 25), що складається у двох примірниках. У накладній ф. 16 зазначаються найменування ПМПО, номери депеш, найменування зарубіжних ММПО, кількість мішків, приписаних до кожної депеші, та кількість накладних CN 37, CN 41. Загальна кількість мішків та накладних CN 37, CN 41 зазначається цифрами та літерами. Накладна ф. 16 підписується двома працівниками ММПО та засвідчується відтиском календарного штемпеля.

68. Якщо ММПО виконує також функції ПМПО України, то під час митного оформлення пошти на другому та третьому примірнику накладних CN 37, CN 41 посадовою особою митниці проставляються відтиски особистої номерної печатки (рис. 26), що свідчить про дозвіл на випуск пошти за митний кордон України.

69. Депеші з письмовою кореспонденцією і накладні CN 37 та CN 41 згідно з розкладами передаються для відправляння за накладною ф. 16.

70. Відправляючи вперше пошту за адресою будь-якого зарубіжного ММПО, разом з депешею відправляється перевірне повідомлення. Копія перевірного повідомлення направляється до підприємства поштового зв'язку та до виробничого підрозділу, що здійснює міжнародні розрахунки.

71. Для визначення строків проходження депеш до зарубіжних місць обміну разом з депешами направляються пробні бюлетені CN 44 (рис. 27), які пересилаються з письмовою картою. Про наявність пробних бюлетенів у письмових картах робиться відповідна відмітка.

Рис. 24 Зразок заповнення накладної CN 37 на депеші з письмовою кореспонденцією, що відправляються наземним транспортом

Рис. 25 Зразок накладної ф. 16 на міжнародну пошту, що відправляється з ММПО

Рис. 26 Зразок заповнення накладної CN 37 на депеші з письмовою кореспонденцією, що відправляються наземним транспортом ММПО, як ПМПО України

Рис. 27 Зразок заповнення пробного бюлетеня CN 44 для визначення строків проходження депеш до зарубіжних ММПО

ОБРОБКА ВИХІДНОЇ ПИСЬМОВОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ, ЩО ВІДПРАВЛЯЄТЬСЯ АВІАТРАНСПОРТОМ

72. Кореспонденція, що відправляється авіатранспортом, обробляється в першу чергу на окремих робочих місцях у порядку, передбаченому для кореспонденції, яка відправляється наземним транспортом, але:

а) у письмових картах CN 31, CN 32 зазначається відмітка "Par avion" ("Авіа") та застосовуються ярлики CN 25 для постпакетів і мішкові ярлики CN 35. Якщо авіадепеші (а також депеші S.A.L. та авіадепеші з порожніми мішками) в одному й тому самому аеропорту перевантажуються без участі поштової служби, то до мішків також додаються ярлики CN 42 оранжевого кольору з відміткою "Transbordement direct" ("Пряме перевантаження");

б) при відправленні авіакореспонденції керуються Планом направлення вихідної з України кореспонденції, яка відправляється авіатранспортом;

в) під час проведення статистичного обліку, що проводиться в ММПО щорічно почергово - у травні непарних років і в жовтні парних років, до письмової авіакореспонденції, що відправляється відкритим транзитом, додаються накладні CN 65 (рис. 28). Накладні нумеруються двома окремими серіями: одна для простих відправлень, друга - для рекомендованих. Кількість накладних CN 65 зазначається у відповідній графі таблиці 4 письмової карти CN 31.

На ярликах постпакетів CN 25 і в накладних CN 65 зазначається літера "S".

Якщо в депеші відсутня рекомендована або проста авіакореспонденція, що пересилається відкритим транзитом, то до письмової карти відповідно долучаються одна або дві накладні CN 65, на яких зазначається відмітка "Neant" ("Ні").

Під час проведення статистичного обліку авіавідправлення, що пересилаються відкритим транзитом, повинні попередньо вкладатися разом з накладною CN 65 у закритий мішок з прозорого пластика, який потім вкладається у головний мішок з письмовою картою CN 31.

Маса авіавідправлень, що пересилаються відкритим транзитом, у накладних CN 65 зазначається окремо щодо кожної групи країн призначення. Для кожної групи країн маса округлюється до вищого десятка грамів, якщо частка десяти грамів дорівнює чи перевищує 5 грамів, або до нижчого десятка - якщо частка десяти грамів менше 5.

Якщо ММПО виявить, що фактична маса авіавідправлень, які пересилаються відкритим транзитом, має розбіжність більше 20 г від оголошеної маси, то в накладній CN 65 робиться виправлення і про помилку негайно повідомляється перевірним повідомленням CN 43 ММПО, звідки відправлена авіакореспонденція. Якщо виявлена різниця маси не перевищує допустимої, то маса, зазначена в ММПО відправляння, уважається дійсною.

У разі відсутності накладної CN 65 авіавідправлення, що пересилаються відкритим транзитом, повинні пересилатися авіатранспортом, якщо тільки їх пересилання наземним транспортом не буде швидшим. У даному разі складається накладна CN 65 у службовому порядку, про що зарубіжне ММПО відправляння повідомляється перевірним повідомленням CN 43;

г) до авіавідправлень, що пересилаються відкритим транзитом і не підлягають статистичному обліку (переважно заслані відправлення), за якими рахунки складаються на основі фактичної маси, повинні долучатися накладні CN 65. Якщо маса засланих авіавідправлень, що пересилаються одним і тим самим зарубіжним ММПО і вкладаються у депеші цього ММПО, не перевищує 50 г, то накладна CN 65 не складається.

Рис. 28 Зразок заповнення накладної CN 65 для кореспонденції, що пересилається відкритим транзитом авіатранспортом

73. Перед запакуванням у постпакети листи, поштові картки і бандеролі підбираються адресним боком (бандеролі підбираються окремо), акуратно вкладаються у пачки, а потім запаковуються у постпакети з ярликом відповідного кольору (рожевого, білого, блакитного, фіолетового) у залежності від виду та категорії кореспонденції. Постпакети перев'язуються шпагатом і вкладаються до поліетиленових пакетів або щільно запаковуються у папір, щоб унеможливити їх пошкодження. На ярликах постпакетів зазначається категорія відправлення (LC, AO).

74. Підготовлені до відправляння постпакети з авіакореспонденцією, відправленнями МККВ і супровідні документи згідно з Планом направлення вихідної з України авіакореспонденції запаковуються у мішки синього кольору або в мішки з широкою смугою синього кольору з відповідним трафаретом. Мішки пломбуються.

На ярликах CN 35 (рис. 29), що прикріплюються до мішків, зазначається їх маса. Маса брутто кожного мішка округлюється до вищих або нижчих 100 г у залежності від того, перевищує чи ні частка грамів цифру 50.

На ярликах CN 35 головних мішків проставляється штамп з літерою "F".

На ярликах CN 35 до мішків з відправленнями МККВ зазначається відмітка "GGRI" ("МККВ").

Маса підготовлених до відправляння мішків зазначається в допоміжній відомості. Зарубіжні ММПО в цю відомість записуються за абеткою. Після заповнення відомість передається на робоче місце складання письмових карт CN 31 і накладних відправляння депеш CN 38.

Рис. 29 Зразок заповнення ярлика CN 35 яскраво-червоного кольору, що прикріплюється до мішків з авіакореспонденцією

75. Письмові карти CN 31 на авіакореспонденцію складаються у порядку, передбаченому для кореспонденції, яка відправляється наземним транспортом. Нумерація й облік авіадепеш ведеться окремо від депеш, які пересилаються наземним транспортом.

76. Підготовлені до відправляння авіадепеші приписуються до накладних CN 38 (рис. 30), що адресуються до відповідних зарубіжних ММПО.

Рис. 30 Зразок заповнення накладної здачі авіадепеш CN 38

Маса в накладній CN 38 зазначається з точністю до 100 г.

77. Накладні CN 38 складаються в залежності від вимог актів ВПС або угод, укладених із зарубіжними поштовими службами французькою, англійською або російською мовами в п'яти примірниках із застосуванням технічних засобів або від руки під копіювальний папір. На другому та третьому примірниках цих накладних повинен бути відтиск штампа "Під митним кордоном" та особистої номерної печатки посадової особи митниці, яка дозволила випуск депеші за кордон.

У залежності від угоди з відповідними зарубіжними поштовими службами кількість примірників накладних CN 38 за дозволом УДППЗ "Укрпошта" може бути збільшена.

Підготовлені до відправляння депеші та накладні CN 38 приписуються до накладної ф. 16.

78. При формуванні авіадепеш необхідно додержуватись квот завантаження, установлених авіакомпаніями і зазначених в угодах про перевезення пошти, що укладаються між підприємством поштового зв'язку та авіакомпаніями.

ОБРОБКА ПИСЬМОВОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ, ЩО НАДХОДИТЬ ІЗ-ЗА КОРДОНУ ПОВІТРЯНИМИ СУДНАМИ І НАЗЕМНИМ ТРАНСПОРТОМ

79. Мішки з вхідною з-за кордону кореспонденцією до ММПО України надходять через відповідні ПМПО України за накладними CN 37 наземним транспортом і за накладними CN 38, CN 41 - авіатранспортом, приписаними до накладних ф. 16, що складаються ПМПО.

Пошта може надходити за накладними, складеними зарубіжними ММПО або ПМПО України. На накладних CN 37, CN 38, CN 41 повинен бути відтиск штампа "Під митним контролем" підрозділу митниці ПМПО (прикордонної митниці).

Якщо ММПО виконує функції ПМПО України, то дозвіл на ввезення пошти в Україну оформляє посадова особа митниці ММПО шляхом проставлення на накладних CN 37, CN 38, CN 41 відтиску штампа "Під митним контролем".

Одержана міжнародна пошта разом з накладними CN 37, CN 38, CN 41 передається у ММПО з розпискою працівника ММПО на копії накладної ф. 16, із зазначенням загальної кількості мішків і накладних CN 37, CN 38, CN 41, дати та часу приймання.

80. Працівник ММПО звіряє одержані мішки і накладні CN 37, CN 38, CN 41 із записом в накладній ф. 16, а також перевіряє цілість оболонок мішків, пломб і перев'язу та правильність направлення згідно з мішковими ярликами.

Одержані мішки зважуються і їх маса звіряється з масою, зазначеною на мішкових ярликах CN 34, CN 35 та CN 36. Дані маси ММПО подання вважаються правильними, якщо фактична маса при зважуванні відрізняється від зазначеної:

на 200 чи менше грамів для мішків наземних депеш чи депеш S.A.L.;

на 100 чи менше грамів для мішків авіадепеш, пріоритетних депеш чи депеш з поштою у великій кількості;

на 100 чи менше грамів або на 20 чи менше відправлень для мішків авіадепеш з відправленнями МККВ.

У разі перевищення передбаченої межі маси або кількості відправлень МККВ робляться виправлення на мішкових ярликах CN 34, CN 35 та CN 36 та в накладних CN 37, CN 38, CN 41. Зарубіжне ММПО, що складало депешу, або останній зарубіжний ПМПО повідомляється про помилку перевірним повідомленням.

81. Після перевірки маси мішки сортуються за зарубіжними ММПО, які склали депеші, а також за номерами депеш, а мішки кожної окремої депеші - за видами вкладеної до них кореспонденції (за кольором мішкових ярликів яскраво-червоних, білих, блакитних, фіолетових), виділяючи головні мішки депеш з літерою "F".

Кількість мішків, що були розсортовані за номерами депеш, перевіряється з записами в накладних CN 38 (мішки з авіакореспонденцією), CN 37 (мішки з кореспонденцією, що надійшла наземним транспортом), CN 41 (мішки з наземною поштою, що надійшла авіатранспортом - S.A.L.). По закінченні перевірки в першу чергу розкриваються мішки з авіакореспонденцією.

Розкриття мішків з вхідною міжнародною письмовою кореспонденцією здійснюється працівниками ММПО у присутності посадової особи митниці.

Першим розкривається головний мішок з літерою "F", у якому міститься конверт з письмовою картою. Зазначене в письмовій карті ММПО призначення депеші звіряється з даними мішкового ярлика, для того щоб перевірити правильність направлення цієї депеші.

Потім звіряється загальна кількість мішків цієї депеші, зазначених у письмовій карті і в накладних CN 37, CN 38, CN 41.

При розкритті мішків згідно з документами звіряється фактична кількість постпакетів з рекомендованими відправленнями (з укладеними до них особливими листами CN 33) і кількість особливих листів CN 33.

Після розкриття всіх мішків з рекомендованою кореспонденцією, яка надійшла в цій депеші, та поіменної звірки відправлень, приписаних до письмової карти або особливих листів, звіряється загальна кількість одержаних відправлень з кількістю, зазначеною у письмовій карті, а також в особливих листах, правильність оформлення письмової карти, особливих листів (наявність відбитку календарного штемпеля, відповідність дати на календарному штемпелі або дати, проставленої від руки, даті відправляння депеші) та розпису працівника. Про факт приймання та перевірки працівник, який обробляв пошту, розписується і проставляє відтиск календарного штемпеля на письмовій карті та особливому листі.

82. Якщо маса відправлень, що пересилаються за призначенням відкритим транзитом (у тому числі й засланих), перевищує 3 кг в одній депеші або в день (якщо відбувається декілька відправлянь у день) кожного зарубіжного ММПО, то вважається, що обробка таких відправлень з урахуванням маси та кількості відправлень ускладнюється і сплата транзитних витрат повинна збільшуватися на 10 відсотків.

Транзитні ММПО мають право складати письмову карту CN 31 з позначкою у верхній частині "Відкритий транзит" ("Transit a decouvert") для кожної країни призначення, копія якої направляється тільки бюро обміну країни подання цієї кореспонденції при перевірному повідомленні CN 43. Поштовій службі країни призначення цієї кореспонденції письмова карта CN 31 у цьому разі не направляється.

83. При обробці вхідної міжнародної письмової кореспонденції потрібно:

а) додержуватися черговості обробки вхідних депеш;

б) розкривати спочатку головний мішок і обробляти кореспонденцію, яка надійшла в ньому, а потім інші мішки з письмовою кореспонденцією (з яскраво-червоними, білими і фіолетовими ярликами), далі мішки з бандеролями (з блакитними ярликами). При розкритті мішка обережно розрізати один оберт перев'язу так, щоб не пошкодити оболонку мішка і перев'яз в інших місцях. Пломбу зберігати до закінчення оброблення депеші;

в) оглядати або вивертати мішок з метою перевірки відсутності в середині нього залишеної кореспонденції;

г) звіряти рекомендовану кореспонденцію із записами в письмовій карті або особливих листах;

ґ) розсортовувати окремо рекомендовані і прості відправлення письмової кореспонденції на чотири групи:

які підлягають доставлянню адресатам за місцем розташування даного ММПО;

які відправляються до інших об'єктів поштового зв'язку України;

які відправляються до інших країн світу (відкритий транзит);

які підлягають пред'явленню на митний контроль (листи, бандеролі з вкладенням товарів (предметів)) з розподілом на окремі групи: на адреси фізичних осіб та на адреси юридичних осіб;

д) перекласти на українську мову адреси одержувачів кореспонденції, що пересилаються в межах області, де розташоване ММПО. Потім передати на робочі місця сортування рекомендовану кореспонденцію за реєстром ф. 11 загальним рахунком (із зазначенням зарубіжного місця обміну та номера депеші), а просту кореспонденцію - із зазначенням маси;

е) розсортувати кореспонденцію за обласними центрами;

є) поіменно приписати рекомендовану кореспонденцію до реєстрів ф. 11, із зазначенням виду поштового відправлення, номера приймання, найменування країни подання. Підсумки записаних відправлень зазначити цифрами і засвідчити підписом працівника, який складав реєстр, та відтиском календарного штемпеля.

Кореспонденцію разом з першим примірником реєстру запакувати в постпакети і заадресувати до виробних підрозділів філіалів, що здійснюють обробку та перевезення пошти.

84. Незалежно від кількості, постпакети з міжнародною кореспонденцією запаковуються у прямі мішки. Перед запакуванням постпакети з рекомендованою кореспонденцією приписуються до зведеного реєстру ф. 11. У зведеному реєстрі зазначається найменування виробничого підрозділу філіалів, що здійснює обробку й перевезення пошти та номер мішка. Реєстр засвідчується підписом працівника, який складав реєстр, та відтиском календарного штемпеля.

Мішки і постпакети запаковуються у порядку, установленому для внутрішньої рекомендованої кореспонденції. На адресних ярликах ф. 10 проставляється відмітка "Міжнародний", мішки пломбуються або запечатуються страховою печаткою чи пластиковою застібкою, зважуються, і їх маса проставляється на адресних ярликах. Запаковані мішки на відправляння передаються за накладними ф. 16.

85. Митний контроль бандеролей та листів з укладенням товарів (предметів), що підлягають митному контролю відповідно до законодавства України, здійснюється у порядку, викладеному в п. 46 цих Правил. Після завершення митного контролю посадова особа митниці проставляє на накладній ф. 16, до якої були приписані МПВ, адресовані юридичним та фізичним особам, та оболонки МПВ, відповідні відмітки:

у разі митного огляду без розпакування - відтиск особистої номерної печатки;

у разі митного огляду з розпакуванням - у залежності від прийнятого рішення:

для фізичних осіб - "Підлягає видачі адресату після сплати платежів, нарахованих митницею", "Без сплати митниці платежів" або "Пред'явити _________", "Не підлягає пропуску через митний кордон України з причини ____________";

для юридичних осіб - відтиск особистої номерної печатки (випуск дозволено) або штамп "Під митним контролем".

Якщо на вкладення бандеролі (листа) з укладенням товарів (предметів) митницею нараховані платежі, то їх подальше оформлення здійснюється у порядку, викладеному в п. 35 цих Правил.

На оболонці бандеролі, на вкладення якої митницею нараховані платежі, працівник ММПО проставляє відтиск штампа, у якому зазначаються суми платежів, нарахованих митницею, та плати за пред'явлення бандеролі на митний контроль. Такі бандеролі направляються за призначенням у порядку, передбаченому для відправляння рекомендованих відправлень. У реєстрі ф. 11 зазначаються суми платежів, нарахованих митницею, та плати за пред'явлення для митного контролю.

86. Бандеролі, адресовані юридичним особам, митне оформлення яких не завершене (з відтиском штампа "Під митним контролем" на оболонці та в накладній ф. 16), обробляються у порядку, викладеному в розділі VIII цих Правил.

V. МІЖНАРОДНІ ВІДПРАВЛЕННЯ З ОГОЛОШЕНОЮ ЦІННІСТЮ

ОБРОБКА ВІДПРАВЛЕНЬ З ОГОЛОШЕНОЮ
ЦІННІСТЮ, ЩО ВІДПРАВЛЯЮТЬСЯ ЗА КОРДОН

87. При надходженні до ММПО України з виробничих підрозділів філіалів підприємства поштового зв'язку страхових мішків з відправленнями з оголошеною цінністю перевіряється правильність їх направлення та запакування, цілість оболонок, перев'язу і печаток. Потім мішки розкриваються, відправлення з оголошеною цінністю, що містяться в них, звіряються із записами в накладних ф. 16, після чого ретельно перевіряється цілість їх оболонок, печаток, оформлення, звіряється маса, зазначена на оболонці, з фактичною масою. Адреси одержувачів, у разі потреби, зазначаються латинськими літерами. Сума оголошеної цінності, якщо вона зазначена в національній валюті, переводиться в СПЗ і зазначається на оболонці. Перевіряється також, чи встановлено обмін відправленнями з оголошеною цінністю з країною призначення.

88. Відправлення з оголошеною цінністю подаються на митний контроль у порядку, передбаченому для вихідних посилок (п. 11 цих Правил). Запакування відправлень з оголошеною цінністю здійснюється з використанням липкої стрічки. Перед запакуванням безпосередньо на місце закриття оболонки проставляються відбитки календарного штемпеля.

89. Після завершення митного контролю відправлення з оголошеною цінністю сортуються за країнами призначення, окремо до пересилання наземним і авіатранспортом згідно з Планами направлення вихідної з України письмової кореспонденції.

90. Відправлення з оголошеною цінністю записуються до спеціальної карти відправляння CN 16 (рис. 31). За наявності відправлень з післяплатою, а також відміток на відправленнях "З посильним" або "З повідомленням про вручення" у графі "Примітки" зазначаються відповідні відмітки французькою мовою "Remb.", "Expres", "Avis de reception".

Рис. 31 Зразок карти відправляння CN 16 для запису відправлень з оголошеною цінністю

91. Відправлення з оголошеною цінністю разом з картою відправляння CN 16 упаковуються у постпакети: обгортаються у міцний папір або вкладаються до конверта і обклеюються стрічкою на клейкій основі або перев'язуються шпагатом та запечатуються страховою печаткою таким чином, щоб унеможливити доступ до вкладення. На постпакетах зазначаються відмітки "Valeur declaree" ("З оголошеною цінністю").

92. Постпакети з відправленнями з оголошеною цінністю вкладаються в головний мішок.

Про наявність мішків або постпакетів, що вміщують відправлення з оголошеною цінністю, зазначається в таблиці 3 письмової карти CN 31. У цьому самому розділі необхідно зазначати кількість вихідних з України та транзитних відправлень з оголошеною цінністю, за які стягуються кінцеві витрати, і кількість таких відправлень, що повертаються в місце подання, за які кінцеві витрати не стягуються. У верхній частині такої карти наклеюється спеціальний ярлик червоного кольору "Valeur declaree" ("З оголошеною цінністю"), письмова карта вкладається у конверт рожевого кольору.

93. Відправлення з оголошеною цінністю незалежно від їх кількості та маси дозволяється пересилати окремою депешею або разом з письмовою кореспонденцією. У цьому разі депеші оформляються та відправляються у порядку, передбаченому для відправляння депеш з письмовою кореспонденцією, за накладною CN 37 або CN 38.

94. Відправлення з оголошеною цінністю, які мають зовнішній вигляд ящиків, обов'язково запаковуються в окремі мішки. Мішки повинні бути справні та окантовані.

ОБРОБКА ВІДПРАВЛЕНЬ З ОГОЛОШЕНОЮ ЦІННІСТЮ, ЩО НАДХОДЯТЬ З-ЗА КОРДОНУ

95. Одержані з-за кордону мішки з відправленнями з оголошеною цінністю перевіряються і розкриваються таким самим способом, як і внутрішні страхові мішки.

Розпакування мішків з відправленнями з оголошеною цінністю здійснюється працівниками ММПО в присутності посадової особи митниці.

Після розкриття мішка постпакети з відправленнями з оголошеною цінністю звіряються із записом у письмовій карті CN 31, а самі відправлення - із записом у карті відправляння CN 16, обов'язково перевіряється фактична маса відправлень з оголошеною цінністю з масою, зазначеною на їх оболонках.

Якщо серед відправлень з оголошеною цінністю є відправлення з післяплатою, то перевіряється, чи оформлені вони належним чином і чи супроводжуються вони відповідними бланками переказів.

Працівник, який поіменно приймає відправлення з оголошеною цінністю, розписується за їх кількість у картах відправляння CN 16, які потім брошуруються в пачки і зберігаються у порядку, що забезпечує їх схоронність.

96. Відправлення з оголошеною цінністю приписуються до накладної ф. 16, яка складається у двох примірниках із зазначенням номерів місць приймання, суми оголошеної цінності в СПЗ, найменування країни приймання і об'єкта поштового зв'язку місця призначення, та пред'являються для митного контролю разом з накладними ф. 16 і митними деклараціями CN 23 у разі їх наявності.

Митний контроль відправлень з оголошеною цінністю здійснюється з використанням технічних засобів контролю. На накладній ф. 16, до якої були приписані відправлення з оголошеною цінністю, посадова особа митниці в разі їх пропуску через митний кордон України проставляє відтиск відповідного штампа ("Без сплати митниці платежів").

Відправлення з оголошеною цінністю, що містять вкладення, яке підлягає митному контролю, приписуються за номерами місця приймання до переліків, які складаються у двох примірниках.

Митний контроль з розпакуванням відправлень з оголошеною цінністю здійснюється комісією у складі двох працівників зв'язку та посадової особи митниці. На переліку працівник ММПО зазначає склад оглядової комісії та дату проведення митного контролю.

Після завершення митного контролю предмети запаковуються в ту саму оболонку, розріз заклеюється липкою стрічкою, відправлення запаковується в термоусадкову плівку з логотипом.

Посадова особа митниці в переліках проти кожного запису та на оболонках відправлень з оголошеною цінністю проставляє в залежності від прийнятого рішення:

для фізичних осіб - відтиск штампів "Підлягає видачі адресату після сплати платежів, нарахованих митницею" або "Без сплати митниці платежів";

для юридичних осіб - відтиск особистої номерної печатки (випуск дозволено) або штампа "Під митним контролем". Один примірник переліку та митних декларацій CN 23, у разі їх наявності, передається митниці.

Порядок оформлення платежів, нарахованих митницею, викладений у п. 35 цих Правил.

На оболонках відправлень з оголошеною цінністю, на вкладення яких митницею нараховані платежі, та накладних ф. 16, до яких вони приписуються перед відправлянням за призначенням, працівник ММПО проставляє відтиск штампа, у якому зазначаються суми платежів, нарахованих митницею, та плати за пред'явлення відправлення з оголошеною цінністю на митний контроль.

97. Одержані з-за кордону відправлення з оголошеною цінністю сортуються за адресами виробничих підрозділів, які здійснюють обробку та перевезення пошти, приписуються до накладних ф. 16 із зазначенням номерів місць приймання, суми оголошеної цінності в СПЗ, найменування країни приймання й об'єкта поштового зв'язку місця призначення. Накладна ф. 16 складається в двох примірниках (рис. 32) і підписується двома працівниками, на одного з яких покладено функції контролю.

Рис. 32 Зразок заповнення накладної ф. 16, за якою вхідні відправлення з оголошеною цінністю відправляються з ММПО

98. Незалежно від кількості, відправлення з оголошеною цінністю запаковуються у страхові мішки, які пересилаються у порядку, установленому для внутрішніх страхових мішків. На мішковому ярлику ф. 17 зазначається номер мішка, найменування місця відправляння й місця призначення, проставляється відмітка "Міжнародний" та відтиск календарного штемпеля. Ярлик підписується двома працівниками зв'язку, які запаковували мішок.

VI. ДРІБНІ ПАКЕТИ

 ОБРОБКА ДРІБНИХ ПАКЕТІВ, ЩО ВІДПРАВЛЯЮТЬСЯ ЗА КОРДОН

99. Дрібні пакети надходять до ММПО з виробничих підрозділів філіалів, що здійснюють обробку та перевезення пошти, у страхових мішках.

100. Одержані мішки звіряються із записами у накладній ф. 16. Перевіряється правильність їх направлення, цілість мішка, перев'язу, печатки або пломби.

101. Після розкриття мішків дрібні пакети звіряються із записами в накладних ф. 16, потім перевіряється стан їхнього упакування, правильність оформлення, повнота стягнення плати за пересилання, адресування та направлення. Дрібні пакети зважуються, фактична маса звіряється з масою, зазначеною на оболонці.

Дрібні пакети, оплачені за авіатарифом, обробляються першочергово.

102. Дрібні пакети в порядку, передбаченому для вихідних посилок (п. 11 цих Правил), пред'являються посадовій особі митниці для проведення митного контролю.

103. Дрібні пакети сортуються до зарубіжних місць обміну і відправляються згідно з планами направлення письмової кореспонденції, що пересилається наземним і авіатранспортом.

104. Розсортовані дрібні пакети приписуються до письмової карти CN 31 або особливого листа CN 33 у порядку, передбаченому для рекомендованої кореспонденції.

У письмовій карті або особливому листі в графі "Примітки" зазначається "Petits paquets".

105. За наявності великої кількості дрібних пакетів вони запаковуються в окремі мішки.

106. До окремих мішків з дрібними пакетами прикріплюються мішкові ярлики CN 34, CN 35, CN 36 яскраво-червоного кольору із зазначенням на них відмітки "Petits paquest". У разі пересилання невеликої кількості дрібних пакетів у мішку разом з іншими рекомендованими відправленнями така відмітка на мішкових ярликах не проставляється.

107. Перед відправлянням мішків наземним транспортом вони приписуються до накладної CN 37, авіатранспортом - до накладної CN 38, шляхом S.A.L. - до накладної CN 41.

ОБРОБКА ДРІБНИХ ПАКЕТІВ, ЩО НАДХОДЯТЬ З-ЗА КОРДОНУ

108. Одержані з-за кордону мішки депеш з дрібними пакетами розкриваються у порядку, установленому для мішків з письмовою кореспонденцією (пункти 80 - 81 цих Правил). Після цього дрібні пакети звіряються із записами в письмовій карті CN 31 або особливому листі CN 33. Працівник звіряє фактичну масу кожного дрібного пакета з масою, зазначеною на оболонці, і, якщо немає розбіжностей у масі, підтверджує своїм підписом. У разі надходження дрібних пакетів у пошкодженому стані або розбіжності маси працівниками ММПО складається акт ф. 51 у двох примірниках. Дрібний пакет пред'являється для митного контролю разом з одним примірником акта ф. 51. Випадки нестачі вкладення оформляються у порядку, передбаченому пунктами 123 - 126 цих Правил.

109. Працівники зв'язку, які здійснюють перевірку, розписуються за кількість прийнятих дрібних пакетів у письмових картах CN 31 або особливих листах CN 33, які потім брошуруються в пачки і зберігаються у порядку, що забезпечує їх схоронність.

110. Для здійснення митного контролю дрібні пакети приписуються до накладної ф. 16, яка складається у двох примірниках із зазначенням номерів місць приймання, найменування країни приймання і об'єкта поштового зв'язку місця призначення, та пред'являються посадовій особі митниці разом з митними деклараціями CN 23.

Митний контроль дрібних пакетів здійснюється з використанням технічних засобів контролю. На накладній ф. 16, до якої були приписані дрібні пакети, посадова особа митниці, в разі їх пропуску через митний кордон України, проставляє відтиск штампа "Без сплати митниці платежів".

Дрібним пакетам (у тому числі і простим), вкладення яких підлягає митному огляду з розпакуванням, присвоюється валовий номер за порядком їх реєстрації у журналі обліку. Нумерація ведеться протягом календарного року. Валовий номер зазначається на спеціальному ярлику, що наклеюється на оболонку дрібного пакета.

Для пред'явлення дрібних пакетів для митного огляду з розпакуванням вони приписуються по 10 - 25 шт. до переліків, які складаються у двох примірниках. На переліку працівником ММПО зазначаються склад оглядової комісії та дата проведення митного контролю.

Митний огляд укладення дрібних пакетів здійснюється комісією у складі двох працівників зв'язку та посадової особи митниці.

Якщо вкладення дрібного пакета зазначене в митній декларації CN 23 загальним рахунком або нерозбірливо, то під час митного огляду працівник ММПО складає акт ф. 51 у трьох примірниках, який підписується членами оглядової комісії. В акті ф. 51 наводиться поіменний перелік предметів. Один примірник акта ф. 51 направляється разом з дрібним пакетом для вручення адресату, другий - долучається до документів ММПО, третій - передається митниці.

Після завершення митного контролю предмети запаковуються в ту саму оболонку, розріз заклеюється липкою стрічкою, дрібні пакети запаковуються в термоусадкову плівку з логотипом. На ярлику з валовим номером у графі "Маса після огляду" зазначається маса дрібного пакета після митного огляду. Ця відмітка засвідчується підписами двох працівників ММПО, які брали участь у митному огляді.

Посадова особа митниці в переліках проти кожного запису та на оболонках дрібних пакетів проставляє в залежності від прийнятого рішення:

для фізичних осіб - відтиск штампів "Підлягає видачі адресату після сплати платежів, нарахованих митницею" або "Без сплати митниці платежів";

для юридичних осіб - відтиск особистої номерної печатки (випуск дозволено) або штампа "Під митним контролем". Один примірник переліку та митних декларацій CN 23 передається митниці.

Порядок оформлення платежів, нарахованих митницею, викладений у п. 35 цих Правил.

На оболонці дрібного пакета, на вкладення якого митницею нараховані платежі, працівник ММПО проставляє відтиск штампа, у якому зазначаються суми платежів, нарахованих митницею, та плати за пред'явлення дрібного пакета на митний контроль.

Усі документи, що стосуються дрібного пакета, на вкладення якого митницею нараховані платежі: бланки поштових переказів ф. 113, митна декларація CN 23 (у разі її наявності), оглядовий опис - міцно прикріплюються до оболонки дрібного пакета.

111. Перед відправлянням за призначенням дрібні пакети приписуються до накладних ф. 16 із зазначенням номерів подання, через дріб валових, найменування об'єкта поштового зв'язку місця призначення, країни приймання, а якщо на дрібні пакети митницею нараховані платежі, то в накладній працівником ММПО проставляються їх сума та сума плати за пред'явлення дрібного пакета для митного контролю.

112. Дрібні пакети запаковуються в страхові мішки, які адресуються до виробничих підрозділів філіалів, що здійснюють обробку та перевезення пошти, і пересилаються у порядку, установленому для внутрішніх страхових мішків. На мішковому ярлику ф. 17 робиться відмітка "Міжнародний".

113. Запаковані мішки з дрібними пакетами зважуються. Маса проставляється на ярлику ф. 17.

114. Мішки приписуються до накладних ф. 16 у порядку, передбаченому для приписки внутрішніх страхових мішків.

115. Дрібні пакети, адресовані юридичним особам, митне оформлення яких не завершене (з відтиском штампа "Під митним контролем" на оболонці та в переліку), обробляються у порядку, викладеному в розділі VIII цих Правил.

VII. ПОРЯДОК ОБРОБКИ МПВ З ПРЕДМЕТАМИ, ЩО НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

116. Міжнародні поштові відправлення з предметами, на переміщення яких через територію України встановлено обмеження, зберігаються у ММПО під митним контролем у порядку, що забезпечує їх схоронність, до подання відповідних дозвільних документів або до закінчення терміну зберігання. В останньому разі на переліках та супровідних документах до МПВ посадовою особою митниці проставляється відтиск штампа "Не підлягає пропуску через митний кордон України з причини ____________" (зазначається причина), і вони в установленому порядку повертаються відправникам.

Про посилки, що зберігаються під митним контролем, адміністрація подання повідомляється перевірним повідомленням CP 78, у якому зазначаються дані з мішкового ярлика CP 74, CP 73. До перевірного повідомлення додається копія супровідної адреси. На перевірному повідомленні робиться відмітка "Colis retenu d'office" ("Посилка затримана в службовому порядку"). Якщо термін зберігання посилок під митним контролем становить три місяці, то ММПО таким самим порядком направляє до поштової адміністрації країни подання відповідний запит. У разі ненаправлення або несвоєчасного направлення запиту поштова адміністрація країни подання не буде відшкодовувати відповідні тарифи за повернення посилок.

117. У разі одержання дозволу митниці на пропуск посилки, з якої за рішенням державних органів контролю частина вкладення, що не підлягає переміщенню через митний кордон України, вилучена, ММПО повідомляє зарубіжну поштову службу про цей факт перевірним повідомленням CP 78. Одночасно складається акт CN 13 у трьох примірниках, який підписується посадовою особою митниці. Перший примірник акта направляється разом з двома примірниками перевірного повідомлення зарубіжній поштовій службі, другий - передається митниці ММПО, третій - долучається до документів ММПО.

У разі встановлення порушень митних правил до супровідних документів до МПВ для вручення адресату долучається протокол за формою, установленою Державною митною службою України, складений відповідальною посадовою особою підрозділу митниці в ММПО. Копія протоколу направляється зарубіжній поштовій службі разом з актом CN 13.

Таким самим порядком зарубіжна поштова служба повідомляється про вилучення або затримку митницею всього вкладення посилки.

VIII. ПОРЯДОК ОБРОБКИ МПВ, ЩО НАДХОДЯТЬ З-ЗА КОРДОНУ НА АДРЕСУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

118. МПВ, адресовані юридичним особам, митне оформлення яких не завершене (з відтиском штампа "Під митним контролем" на оболонці та в накладній ф. 16 або переліку), направляються до підрозділів митниці за місцезнаходженням адресатів - юридичних осіб для вирішення питання про випуск.

Такі МПВ направляються на адресу поштамтів за місцем розташування митниць призначення в окремих мішках. Перед запакуванням у мішок МПВ приписується до накладної ф. 16 із зазначенням виду МПВ, номера та через дріб валового номера приймання (якщо МПВ є реєстрованим), а також країни приймання. Накладна ф. 16 складається у п'яти примірниках: два примірники вкладаються в мішок разом з МПВ, два - передаються підрозділу митниці ММПО, один - долучається до документів ММПО. Разом з МПВ і накладними ф. 16 у мішок укладаються супровідні документи, у разі їх наявності.

МПВ запаковуються в страхові мішки, які адресуються до поштамту, і пересилаються у порядку, установленому для внутрішніх страхових мішків. На мішковому ярлику ф. 17 робиться відмітка "Міжнародний", зазначаються найменування об'єкта поштового зв'язку місця призначення, ММПО України, маса і номер мішка та проставляється відтиск календарного штемпеля. Ярлик підписується працівниками зв'язку, які закривали мішок. Мішок приписується до накладної ф. 16.

На всіх накладних ф. 16 та мішковому ярлику ф. 17 посадовою особою митниці проставляється відтиск штампа "Під митним контролем".

IX. НЕСПРАВНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ПОШТОВИХ ВІДПРАВЛЕНЬ

ОФОРМЛЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ПОШТОВИХ ВІДПРАВЛЕНЬ І РЕЧЕЙ, ЩО НАДХОДЯТЬ З ОБ'ЄКТІВ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

119. Поштові відправлення і речі, які надходять до ММПО із виробничих підрозділів філіалів підприємства поштового зв'язку з порушенням правил приймання і обробки, оформляють у порядку, передбаченому Поштовими правилами із складенням акта ф. 51 або повідомлення ф. 30.

120. Акт ф. 51 складається у разі:

а) неодержання приписаних до накладних речей і поштових відправлень або одержання замість приписаних інших речей і поштових відправлень, не зазначених у накладних і реєстрах;

б) відсутності супровідних документів у закритих речах і постпакетах;

в) нестачі вкладення в закритих речах (постпакетах), а також нестачі приписаних рекомендованих відправлень;

г) невідповідності фактичної маси посилки, відправлення з оголошеною цінністю, дрібного пакета, міжнародного мішка масі, зазначеній на супровідних документах, виправлення маси на оболонці посилки і супровідній адресі;

ґ) виявлення МПВ у дефектному стані;

д) надходження незапечатаних, незапломбованих мішків (крім порожніх) або із зіпсованим пристроєм для закриття.

У разі помилкового розкриття та перепакування міжнародних транзитних речей, посилок, які не підлягають обробленню у даному ММПО, також складається акт ф. 51.

121. Повідомлення ф. 30 складаються у разі:

а) порушення плану направлення МПВ;

б) порушення строків проходження МПВ у межах України;

в) одержання без приписки до документів МПВ і речей;

г) надходження реєстрованих МПВ при реєстрах і накладних без відтиску календарного штемпеля, без підписів або при наявності необумовлених виправлень;

ґ) одержання неправильно оформленого повідомлення CN 07 або у разі надходження МПВ з повідомленням про вручення ф. 119 замість CN 07;

д) одержання посилки без супровідної адреси CP 71 і декларацій CN 23;

е) виявлення неправильно стягненої плати за пересилання;

є) одержання в неохайному, брудному або пошкодженому стані простої і рекомендованої кореспонденції.

Порядок складання актів ф. 51, повідомлень ф. 30, їх направлення визначений Поштовими правилами.

При складанні акта ф. 51 у випадку, зазначеному в пункті "г", та повідомлення ф. 30 у випадку, зазначеному в пункті "є", поштові відправлення, на які складаються акти ф. 51 (повідомлення ф. 30), повертаються разом з першим примірником акта (повідомлення ф. 30) до виробничого підрозділу філіалу підприємства поштового зв'язку місця приймання в окремому страховому мішку (постпакеті). При складанні акта ф. 51 у випадку, зазначеному в пункті "ґ", поштове відправлення повертається до виробничого підрозділу, який здійснював його відправляння до ММПО.

У необхідних випадках до актів ф. 51 і повідомлень ф. 30 долучаються речові докази (мішок, ярлик, печатка або пломба тощо).

122. Якщо в ММПО надійде поштове відправлення з повідомленням про вручення ф. 119 для внутрішніх поштових відправлень, у цьому випадку складається повідомлення про вручення CN 07, у яке переписуються дані з повідомлення ф. 119. Повідомлення CN 07 прикріплюється до МПВ (супровідної адреси) і відправляється за призначенням.

Якщо повідомлення про вручення CN 07 надійде неоформленим або оформленим з порушенням установленого порядку, то помилки виправляються працівниками ММПО.

123. Поштові відправлення з нерозбірливими адресами, які неможливо відправити за призначенням, або із зазначенням тільки пунктів призначення, а також забрудненими або пошкодженими оболонками повертаються до виробничих підрозділів філіалів підприємства поштового зв'язку місця приймання для вручення відправнику, з відміткою про причину повернення.

Якщо таке поштове відправлення не має адреси відправника, то воно повертається до виробничого підрозділу філіалу підприємства поштового зв'язку місця приймання (за відтиском календарного штемпеля) для передачі до нерозданих.

ОФОРМЛЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ПОШТОВИХ ВІДПРАВЛЕНЬ І РЕЧЕЙ, ЯКІ НАДХОДЯТЬ З-ЗА КОРДОНУ

124. При перевірці одержаної з-за кордону міжнародної пошти можуть бути виявлені такі порушення:

нестача мішків, реєстрованих відправлень, письмових або посилкових карт, особливих листів;

повернення посилок із-за кордону без супровідної адреси CP 71 і декларацій CN 23;

неправильний запис у документах;

передумови для крадіжки вкладення з поштового відправлення;

помилки в письмових і посилкових картах при підбитті підсумків кількості мішків або поштових відправлень;

порушення в оформленні поштових речей і поштових відправлень;

неправильне зазначення відрахувань;

надходження від зарубіжних ММПО поштових відправлень з затримкою та на інші порушення;

розбіжність у масі мішка з письмовою кореспонденцією у разі перевищення передбаченої межі маси, коли дані маси мішка ММПО подання вважаються правильними (п. 49 цих Правил).

У разі нестачі мішків або реєстрованих відправлень (посилок) уносяться необхідні виправлення в письмових (посилкових) картах, особливих листах, картах відправляння. Неправильні записи закреслюються таким чином, щоб була змога прочитати первинні записи.

Про виявлення несправностей поштових відправлень і речей, що надходять з-за кордону, складається довідка, яка підписується двома працівниками ММПО.

На підставі цієї довідки складаються перевірні повідомлення CN 43 (рис. 33) або CP 78 (рис. 34) у трьох примірниках, якщо депеша надійшла безпосередньо з ПМПО країни подання, або у чотирьох примірниках - якщо депеша надійшла через проміжний ПМПО. Два примірники перевірного повідомлення з першим відправлянням пошти надсилаються до зарубіжного ПМПО, що відправляло пошту, один примірник, у разі потреби, - останньому проміжному ПМПО.

Перевірне повідомлення надсилається в конверті з відміткою "Bulletin de verification" ("Перевірне повідомлення").

Якщо фактична кількість посилок, які пересилалися в депеші, не відповідає кількості посилок та відрахувань, зазначених у посилковій карті, то перевірне повідомлення складається тільки на виправлення загальної кількості посилок.

Рис. 33 Зразок перевірного повідомлення CN 43 на обмін депешами

Рис. 33 Зворотній бік CN 43

Рис. 34 Зразок перевірного повідомлення CP 78 на посилки

На оболонках пошкоджених поштових відправлень робиться відмітка "Одержано в пошкодженому вигляді", яка завіряється підписом працівника зв'язку, який обробляв дану кореспонденцію, і відтиском календарного штемпеля. Пошкоджені місця акуратно заклеюються або ж обандеролюються. У необхідних випадках пошкоджені поштові відправлення пакуються у нову оболонку чи прозорий конверт.

125. При неодержанні письмових, посилкових карт, особливих листів або карт відправляння ММПО зобов'язане скласти дублікати цих документів і записати одержані поштові відправлення.

126. Якщо при перевірці пошти будуть виявлені передумови до втрати або крадіжки поштових відправлень, то в перевірних повідомленнях докладно зазначається стан одержаної депеші.

127. Мішок, конверт з перев'язом, ярликами, печатками та пломбами, усі пакети або мішки, внутрішні та зовнішні, до яких були вкладені дефектні відправлення з оголошеною цінністю та рекомендовані відправлення, оболонка пошкодженого відправлення (яку можна одержати в адресата) зберігаються протягом шести тижнів у порядку, що забезпечує їх схоронність, і відправляються до ММПО країни подання, якщо воно про це попросить, разом з копією перевірного повідомлення рекомендованим порядком наземним шляхом за умови, якщо зацікавлені служби не домовились про їх пересилання авіатранспортом.

128. Зарубіжні ММПО, яким були відправлені перевірні повідомлення, повертають їх із своїми зауваженнями.

Повернені перевірні повідомлення CN 43 і CP 78 підшиваються до окремих папок. Якщо перевірне повідомлення не повернеться назад протягом одного місяця, рахуючи з дня його відправляння, то воно вважається затвердженим зарубіжним ММПО, до якого воно надсилалося.

Виправлення в письмових і посилкових картах без додержання цих вимог уважається недійсними.

129. У разі надходження МПВ до ММПО у дефектному стані (пошкодження оболонки, перев'язу, печатки або пломби, розбіжність у масі), без супровідних документів або за зовнішніми ознаками ймовірне пошкодження чи псування вкладення працівниками ММПО складається акт ф. 51 у двох примірниках. Один примірник акта ф. 51 разом із супровідними документами і МПВ пред'являється для митного огляду.

130. Про розходження у масі, невідповідності вкладення МПВ запису в митній декларації, а також за наявності будь-яких дефектів, виявлених при здійсненні митного огляду, працівником ММПО складається акт ф. 51 у трьох примірниках, який підписується членами оглядової комісії. Один примірник акта ф. 51 відправляється з МПВ до об'єкта поштового зв'язку місця призначення, другий - зберігається в ММПО, третій передається митниці. На підставі акта ф. 51 працівником ММПО складається акт CN 24 (рис. 35) у двох примірниках. Один примірник акта CN 24 разом з перевірним повідомленням CN 43 або CP 78 відправляється рекомендованим порядком до ММПО подання депеші, другий примірник акта CN 24 зберігається в ММПО.

Рис. 35 Зразок акта CN 24 на недостачу вкладення у посилці

Рис. 35 Зворотний бік CN 24

131. Якщо відправлення з оголошеною цінністю одержане з незначним пошкодженням або деяким пошкодженням печаток, без розбіжності маси і є впевненість, що вкладення не пошкоджене, то для збереження вкладення воно без розкриття може бути перезапаковане в іншу оболонку або додатково запечатане страховою печаткою (відтиски печаток місця приймання повинні бути збережені). У разі потреби перепакування може бути зроблене шляхом вкладення пошкодженого відправлення з оголошеною цінністю в мішок, який перев'язується, запечатується або пломбується. У цьому випадку зайве опечатувати саме відправлення. На адресному ярлику проставляються: номер відправлення, місце подання, сума оголошеної цінності, прізвище й адреса одержувача, відтиск календарного штемпеля і підпис працівників, які закривали мішок. Крім цього, на ярлику проставляється відмітка "Пошкоджене відправлення з оголошеною цінністю".

У всіх випадках маса, зазначена на відправленнях з оголошеною цінністю, і маса після перепакування повинна бути звірена і проставлена на оболонці з відміткою "Опечатане службовим порядком у …" або "Перезапаковане в ...".
 
Крім цього, на оболонці проставляються відтиск календарного штемпеля і підписи працівників, які брали участь у перепакуванні.

Якщо відправлення з оголошеною цінністю пересилається відкритим транзитом, то ці відмітки проставляються французькою мовою: "Envoi avec valeur declaree endommagee" ("Пошкоджене відправлення з оголошеною цінністю"), "Scelle d'office a" ("Опечатане в службовому порядку"), "Remballe a ..." ("Перезапаковане в ...").

ММПО відправляння повідомляється про встановлені порушення при одержанні депеші, що містить відправлення з оголошеною цінністю, перевірним повідомленням CN 43.

Якщо відправлення з оголошеною цінністю перебуває в пошкодженому стані з доступом до вкладення, то його обробка здійснюється у порядку, викладеному у п. 129 цих Правил. У цьому разі акт CN 24 складається в трьох примірниках. Один примірник акта CN 24 разом з другим примірником перевірного повідомлення CN 43 відправляється рекомендованим порядком поштовій адміністрації країни, якій підпорядковане ММПО подання, другий примірник акта CN 24 разом з перевірним повідомленням CN 43 відправляється даному зарубіжному ММПО, третій примірник акта CN 24 зберігається в ММПО, яке виявило нестачу.

Про факти нестачі, пошкодження або інші порушення, що тягнуть за собою відповідальність за відправлення з оголошеною цінністю, ММПО відправляння або проміжний ПМПО негайно повідомляються засобами електрозв'язку.

X. ПОЧАТОК І ЗАКІНЧЕННЯ РОБОЧОГО ДНЯ. ОБЛІК ПОВЕРНЕННЯ ПОРОЖНІХ МІШКІВ. ДОСИЛКА І ПОВЕРНЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ПОШТОВИХ ВІДПРАВЛЕНЬ

ПОЧАТОК РОБОЧОГО ДНЯ

132. Перед початком робочого дня начальники цехів і дільниць (змін) зобов'язані особисто:

відкрити комори разом з працівниками, на яких покладена відповідальність посадовими обов'язками;

видати на робочі місця під розписку в журналі іменні речі;

видати необхідну виробничу документацію та експлуатаційні матеріали;

перевірити відповідність відтисків календарних штемпелів даті робочого дня.

Працівник зобов'язаний перевірити своє робоче місце, наявність експлуатаційного матеріалу, виробничої документації.

ЗАКІНЧЕННЯ РОБОЧОГО ДНЯ

133. Усі документи (реєстри ф. 11, накладні ф. 16, CN 37, CN 38, CN 41, письмові карти CN 31, CN 32, особливі листи CN 33, карти відправляння CN 16, посилкові карти CP 86, CP 87 тощо) щоденно брошуруються в пачки окремо на вихідні і вхідні поштові відправлення і за видами поштових відправлень (письмова кореспонденція, дрібні пакети, відправлення з оголошеної цінністю, посилки).

У кінці робочого дня (зміни) в документах кожної пачки повинні бути підбиті підсумки, у яких зазначається залишок поштових відправлень від попереднього робочого дня (зміни), загальна кількість поштових відправлень, що надійшли та відправлені протягом дня, і залишок на наступний день. Щоденні підсумки перевіряються і підписуються двома працівниками, відповідальними за облік і здійснення контролю.

Рух і залишок поштових відправлень та речей перевіряються шляхом звірення документів на вихідну та вхідну пошту. При перевірці встановлюється правильність підрахованих і виведених за документами підсумків одержаних і відправлених поштових відправлень (речей).

Документи зброшуровуються у пачки і здаються працівнику, відповідальному за їх збереження. Збереження пачок документів на робочих місцях не дозволяється.

Виробничі документи зберігаються 2 роки.

У разі виникнення листування з питань розшуку МПВ документи, що належать до цих відправлень, зберігаються до закінчення проведення відомчої перевірки.

У кінці роботи іменні речі, у чистому вигляді, здаються на збереження відповідальним особам. На робочих місцях наводиться належний порядок.

ОБЛІК І ПОВЕРНЕННЯ ПОРОЖНІХ МІШКІВ

134. Мішки, що надійшли з-за кордону, після розкриття передаються в дільницю або на робоче місце для їх обліку згідно з вимогами Поштових правил, а потім повертаються за належністю.

Порожні мішки сортуються за зарубіжними ММПО, з яких вони були одержані з поштою. Потім кожна група мішків згортається, а при потребі перев'язується і вкладається в середину одного з порожніх мішків. На мішкових ярликах CN 34, CN 35, CN 36 зеленого кольору, що прикріплюються до мішків з порожніми мішками, крім адресних даних, зазначається: "Sacs vides" ("Порожні мішки").

Мішки повертаються у найкоротший термін у прямій депеші за накладною CN 47 (рис. 36) тій країні, якій вони належать. Загальна кількість порожніх мішків та їх вага, що повертаються в кожній депеші, зазначаються в письмовій карті CN 31, CN 32 (рис. 37).

При поверненні порожніх мішків авіатранспортом окрема депеша складається при наявності 10 і більше порожніх мішків.

Рис. 36 Зразок накладної CN 47 на відправляння депеш з порожніми мішками

Рис. 37 Зразок заповнення письмової карти CN 31 на депешу з порожніми мішками

За невеликої кількості порожніх мішків, що повертаються наземним шляхом, їх дозволяється вкладати в мішки з письмовою кореспонденцією, а їх кількість та маса зазначається у відповідній графі накладної CN 37.

Для мішків, що повертаються повітряним шляхом, формування спеціальних депеш є обов'язковим. Ці депеші приписуються до накладної CN 47.

Не дозволяється використовувати мішки зарубіжних ММПО для пересилання пошти в межах України або до інших поштових служб без погодження з поштовими службами, яким вони належать.

У ММПО здійснюється контроль за поверненням із зарубіжних країн своїх порожніх мішків.

Якщо мішки не повертаються від іноземних поштових служб в строки, що перевищують термін, необхідний для їх пересилання за належністю, то ММПО повідомляє про це підприємство поштового зв'язку для вжиття необхідних заходів через відповідні зарубіжні поштові адміністрації.

Кожна країна періодично встановлює середню ціну в СПЗ для всіх категорій мішків, що використовуються її ММПО, і повідомляє про це зарубіжним поштовим адміністраціям через Міжнародне бюро Всесвітнього поштового союзу.

Іменні мішки, одержані з виробничих підрозділів філіалів підприємства поштового зв'язку, повинні бути повернені їм у порядку, викладеному в Поштових правилах.

ДОСИЛАННЯ І ПОВЕРНЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ПОШТОВИХ ВІДПРАВЛЕНЬ

135. У разі невручення посилки адресату виконується розпорядження відправника, зазначене на супровідній адресі CP 71. Якщо відправник не зробив розпорядження, то посилка повертається за кордон після закінчення місячного терміну зберігання з дня доставки повідомлення адресату.

Посилки, відправники яких зробили розпорядження про повернення або досилання, повертаються або досилаються до нового місця призначення після з'ясування причини невручення їх адресатам. При цьому на адресному боці посилки та на супровідній адресі CP 71 французькою мовою зазначається причина повернення, поруч проставляється відбиток календарного штемпеля. Для зазначення причини повернення можуть використовуватися штамп або ярлик CN 15 "Повернення" ("Retour") (рис. 38). У разі відсутності супровідної адреси причина повернення зазначається в посилковій карті. Якщо повертається посилка з відміткою "Expres" ("З посильним"), то ця відмітка закреслюється двома жирними поперечними рисками.

Рис. 38 Зразок ярлика "Повернення" CN 15

136. Вимога відправника, зроблена на супровідній адресі CP 71, вручити посилку іншій особі виконується негайно, якщо вона не вручена з поважної причини безпосередньому адресату. Якщо й другому адресату з будь-якої причини не буде вручена посилка, то вона повертається за місцем подання.

137. Посилка передається до нерозданих, якщо на супровідній адресі відправником зроблено розпорядження у разі невручення її адресату розглядати її як відправлення, від якого відмовився відправник. До нерозданих передаються також посилки, не пропущені митницею, з аналогічним розпорядженням відправника.

138. Усі міжнародні посилки, які надійшли до ММПО для повернення за кордон, зважуються і пред'являються митниці разом із супровідними документами для анулювання службових відміток митниці в разі їх наявності.

Посилки, укладення яких відповідає запису в митних деклараціях, повертаються разом із супровідними адресами і митними деклараціями до країни приймання. Оглядові розписи залишаються в митниці ММПО із зазначенням на них дати повернення посилок за кордон.

Якщо при огляді мішка з поверненою посилкою або самої посилки буде виявлено пошкодження оболонки, перев'язу, печатки або розбіжність маси, то працівниками ММПО складається акт ф. 51 у двох примірниках. Посилка пред'являється для митного огляду разом з одним примірником акта ф. 51.

Якщо оглядовою комісією при розпакуванні посилки встановлено нестачу або заміну вкладення, то працівники ММПО складають акт ф. 51 у трьох примірниках, який підписують члени оглядової комісії. Акт ф. 51 разом з посилкою відправляється до об'єкта поштового зв'язку, з якого надійшов мішок з поверненою посилкою, для проведення розслідування та вирішення питання щодо можливості повернення посилки за кордон.

139. У разі надходження посилки з країни, з якою поштова служба України не має поштового обміну, посилка повертається відкритим транзитом до тієї країни, через яку вона була одержана.

При поверненні посилки за кордон на лицевому боці супровідної адреси CP 71 наклеюється заповнений бланк відомості тарифів CP 77 (рис. 39).

140. При поверненні посилки за кордон загальна сума, яка відраховується на користь України, зазначається ММПО в посилковій карті, а в графі "Observations" ("Примітки") проставляється відмітка "Retour" ("Повернення").

141. Невручена письмова кореспонденція з причини нерозшуку адресата, відмови від одержання, виїзду або смерті адресата негайно повертається до країни подання.

142. На поштових відправленнях, що повертаються за кордон, на адресному боці (для поштових карток - на правій її половині) спеціальним штампом, від руки або шляхом наклеювання ярлика CN 15 з друкованим текстом відповідного змісту, французькою мовою зазначаються причини невручення їх адресатам (за довідкою ф. 20). Адреса призначення хрестоподібно закреслюється.

143. Невручена міжнародна кореспонденція пересилається до відповідних зарубіжних ММПО згідно з Планом направлення вихідної з України міжнародної письмової кореспонденції.

Рекомендована кореспонденція, у тому числі дрібні пакети, повертається в місця подання з поіменною припискою до письмових карт, з відміткою "Retour" ("Повернення") у графі "Observations" ("Примітки").

Рис. 39 Зразок відомості тарифу ф. CP 77, яка наклеюється на супровідну адресу CP 71 при поверненні посилки за кордон

144. Відправлення письмової кореспонденції, що мають службові відмітки митниці, пред'являються разом із супровідними документами підрозділу митниці для їх анулювання.

145. Поштові картки без зазначення адреси відправника не повертаються. Однак рекомендовані поштові картки повинні завжди повертатися.

Не обов'язково повертати в місце подання прості друковані видання, які не були вручені адресату, якщо тільки відправник не заявив про їх повернення, зробивши про це відмітку на відправленні мовою, відомою в країні призначення. Якщо йдеться про декілька спроб вручення або про відправлення у великій кількості, такі відправлення повинні повертатися. Рекомендовані поштові відправлення, бандеролі з друкованими виданнями і книжками підлягають обов'язковому поверненню.

146. Поштові відправлення, які неможливо вручити адресату або повернути відправнику, передаються до нерозданих.

147. Нероздані МПВ із ММПО на кінцеве зберігання і розкриття здаються до філіалу (виробничого підрозділу), у підпорядкуванні якого вони перебувають.

XI. СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ З ПОШТОВИМИ АДМІНІСТРАЦІЯМИ ЗА МІЖДЕРЖАВНИЙ ПОШТОВИЙ ОБМІН ТА РОЗРАХУНКІВ ЗА ПЕРЕВЕЗЕННЯ АВІАПОШТИ І ПОШТИ S.A.L. (ПИСЬМОВОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ І ПОСИЛОК)

СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ ЗА ОБМІН МІЖ ПОШТОВИМИ АДМІНІСТРАЦІЯМИ ТА ЗА ПЕРЕВЕЗЕННЯ З АВІАКОМПАНІЯМИ АВІАПОШТИ ТА ПОШТИ S.A.L. (ПИСЬМОВОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ ТА ПОСИЛОК), ЩО ВІДПРАВЛЯЮТЬСЯ З УКРАЇНИ ЗА КОРДОН

148. Для розрахунків із зарубіжними поштовими адміністраціями за перевезення авіапошти і пошти S.A.L. у ММПО України маса відправленої за кордон авіапошти і пошти S.A.L. ураховується за ваговими відомостями CN 66 (рис. 40), що складаються у двох примірниках.

Вагові відомості CN 66 на вихідну з України авіапошту і пошту S.A.L. ММПО надають виробничому підрозділу, що здійснює міжнародні розрахунки, не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним.

Крім того, кожне ММПО України щомісячно на підставі письмових карт CN 31, CN 32 складає у двох примірниках на кожне іноземне ММПО відомість депеш CN 55 (рис. 41) на авіадепеші та депеші S.A.L. з вихідною з України письмовою кореспонденцією.

Перші примірники відомостей CN 55 надаються виробничому підрозділу, що здійснює міжнародні розрахунки, не пізніше 7 числа місяця, наступного за звітним місяцем.

СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ МІЖ ПОШТОВИМИ АДМІНІСТРАЦІЯМИ ЗА ОБМІН АВІАПОШТОЮ ТА ПОШТОЮ S.A.L. (ПИСЬМОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ), ЩО НАДХОДЯТЬ В УКРАЇНУ З-ЗА КОРДОНУ

149. Кожне ММПО щомісяця складає на кожне іноземне ММПО, що відправляє пошту в Україну, на підставі письмових карт CN 31, CN 32 відомість депеш CN 55 у трьох примірниках на вхідні авіадепеші та депеші S.A.L. з письмовою кореспонденцією.

Два перших примірники відомостей, надрукованих французькою мовою, надаються виробничому підрозділу, що здійснює міжнародні розрахунки, не пізніше 14 числа місяця, наступного за звітним.

СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПЕРЕВЕЗЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ, ЩО ПЕРЕСИЛАЄТЬСЯ ВІДКРИТИМ ТРАНЗИТОМ ЧЕРЕЗ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ

150. У ММПО ведеться облік зарубіжної авіакореспонденції, що пересилається через територію України відкритим транзитом, у період проведення статистики (щорічно в травні непарних і в жовтні парних років).

151. На підставі накладних CN 65 на авіакореспонденцію, що пересилається відкритим транзитом, у ММПО складаються у трьох примірниках відомості CN 67 (рис. 42), перші примірники яких надсилаються до виробничого підрозділу, що здійснює міжнародні розрахунки, по закінченні проведення статистики.

Рис. 40 Зразок вагової відомості CN 66 на авіадепеші і депеші S.A.L.

Рис. 41 Зразок відомості депеш CN 55 на вихідну з України письмову кореспонденцію

Рис. 42 Зразок вагової відомості CN 67 на авіакореспонденцію, що відправляється відкритим транзитом

СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПЕРЕВЕЗЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ПОШТОВИХ ПОСИЛОК

152. У ММПО на підставі посилкових карт CP 86, CP 87 складаються відомості належних сум: CP 93 (рис. 43) - на посилки, що пересилаються наземним транспортом і S.A.L., та CP 94 (рис. 44) - на посилки, що пересилаються авіатранспортом. Відомості CP 93, CP 94 складаються окремо за кожним зарубіжним ММПО як на вхідні в Україну, так і на вихідні із України посилки за кожною депешею. Відомості складаються в двох примірниках французькою мовою і друкуються на друкарській машинці або із застосуванням інших технічних засобів та підписуються керівником ММПО. У відомостях CP 93 і CP 94 зазначається загальна кількість посилок, маса брутто, суми відрахувань.

Відомості CP 93, CP 94 щомісяця, але не пізніше 10-го числа місяця за звітним, надсилаються до виробничого підрозділу, що здійснює міжнародні розрахунки.

Відомості CP 93 і CP 94 на вихідні із України посилки складаються для перевірки рахунків, що виставляються зарубіжними поштовими адміністраціями.

СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВХІДНОЇ В УКРАЇНУ ТА ВИХІДНОЇ З УКРАЇНИ ПИСЬМОВОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ, ЩО ПЕРЕСИЛАЄТЬСЯ НАЗЕМНИМ ТРАНСПОРТОМ

153. Після одержання останньої вхідної депеші кожного місяця ММПО на підставі письмових карт CN 31, CN 32 складає для кожної іноземного ММПО відомість депеш CN 55.

154. Для одержання сплати транзитних витрат у разі надходження в наземних депешах письмової кореспонденції, що пересилається через територію України відкритим транзитом, масою понад 3 кг на депешу або в день (якщо відбувається декілька відправок в день) ММПО щомісячно складає окремі відомості депеш CN 55 з позначкою "Відкритий транзит" ("Transit a decouvert") для кожної іноземного місця обміну країни відправляння на підставі складених нею письмових карт CN 31 з позначкою "Відкритий транзит" ("Transit a decouvert").

Два перших примірники відомостей CN 55, надрукованих французькою мовою, надаються виробничому підрозділу, що здійснює міжнародні розрахунки, не пізніше 14 числа місяця, наступного за звітним.

155. Кожне ММПО України щомісяця складає на кожне іноземне ММПО відомості депеш CN 55 на депеші з вихідною з України наземною письмовою кореспонденцією.

Перші примірники відомостей CN 55 надаються виробничому підрозділу, що здійснює міжнародні розрахунки, не пізніше 7 числа місяця, наступного за звітним.

СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВХІДНИХ В УКРАЇНУ ТА ВИХІДНИХ З УКРАЇНИ ДЕПЕШ З ПОРОЖНІМИ МІШКАМИ

156. Після одержання останньої вхідної депеші кожного місяця ММПО на підставі письмових карт CN 31 складає для кожної іноземного ММПО відомість депеш CN 55.

Рис. 43 Зразок відомості належних сум CP 93 за посилки, що перевозяться наземним транспортом

Рис. 44 Зразок відомості належних сум CP 93 за посилки, що перевозяться наземним транспортом

157. Кожне ММПО України щомісяця складає на кожне іноземне ММПО відомості депеш CN 55 на вихідні з України депеші з порожніми мішками.

Перші примірники відомостей CN 55 надаються виробничому підрозділу, що здійснює міжнародні розрахунки, не пізніше 7 числа місяця, наступного за звітним.

СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА СЛУЖБУ ПОВЕРНЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ З ВІДПОВІДДЮ (МККВ)

158. Після відправляння останньої вихідної з України депеші кожного місяця ММПО, що відправляє за призначенням відправлення МККВ, складає на кожне іноземне ММПО на підставі даних графи 4 письмової карти CN 31 відомість CN 09 (рис. 45) на відправлення МККВ, що повертаються до країн призначення.

Рис. 45 Зразок відомості вихідних відправлень МККВ CN 09

Якщо до письмової карти CN 31 не внесені дані щодо маси відправлень МККВ, які повертаються, то їх маса визначається у розмірі 5 г за відправлення без додаткового узгодження.

Відомість CN 09 надається виробничому підрозділу, що здійснює міжнародні розрахунки, не пізніше 7 числа місяця, наступного за звітним.

 

Заступник начальника відділу
стратегії розвитку поштового зв'язку
 

 
Т. П. Лахно
 

Опрос