Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Правила осуществления операций на межбанковском валютном рынке Украины

Национальный банк
Постановление от 24.01.2001 № 28
Утратил силу

Про внесення змін до Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України

Постанова Правління Національного банку України
від 24 січня 2001 року N 28

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
2 лютого 2001 р. за N 98/5289

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 10 серпня 2005 року N 282)

Відповідно до розділів II і III Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18.03.99 N 127 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18.03.99 за N 171/3464 (зі змінами), такі зміни: 

1.1. Абзац другий пункту 2.1 доповнити реченням такого змісту: "Уповноважені банки (уповноважені фінансові установи) здійснюють операції з купівлі-продажу іноземних валют за іноземні валюти на міжнародних валютних ринках за кошти, що їм належать, без наявності зобов'язань у цих валютах із дотриманням нормативів валютної позиції згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку України, а також умов поставки іноземної валюти відповідно до вимог абзацу третього цього пункту та чинного законодавства України".

1.2. В абзаці сьомому пункту 2.3 останнє речення викласти в такій редакції: "Відмітка має містити дату купівлі іноземної валюти, її суму, номер реєстру, що є підставою для здійснення операції, а також має засвідчуватися підписом відповідального працівника валютного підрозділу та відбитком його особистого штампа або штампа цього підрозділу, або печатки уповноваженого банку (уповноваженої фінансової установи)".

1.3. У пункті 2.5:

в абзаці третьому підпункту "б" слово "тощо" виключити;

підпункт "г" викласти в такій редакції:

"г) виконавчі документи, що видані на виконання рішень, передбачених статтею 3 Закону України "Про виконавче провадження".

1.4. В абзаці першому пункту 2.9 слово "тощо" замінити словами "матеріальна допомога, премії, призи, відшкодування шкоди, заподіяної робітникам та службовцям каліцтвом, відшкодування за страховими випадками)".

1.5. В абзацах шостому та сьомому підпункту "а" пункту 2.13 слова "та печаткою уповноваженого банку, що купив іноземну валюту" замінити словами "та відбитком його особистого штампа або штампа цього підрозділу, або печатки уповноваженого банку (уповноваженої фінансової установи)".

1.6. Підпункт "б" пункту 2.13 після слів "за кордон" доповнити такими словами: "інвестиції, унесеної в грошовій формі, у разі припинення нерезидентом інвестиційної діяльності в Україні та/або".

1.7. Абзац перший пункту 2.16 доповнити реченням такого змісту: "Зазначена вимога поширюється також на уповноважені банки та уповноважені фінансові установи під час купівлі ними іноземної валюти з метою виконання власних зобов'язань в іноземній валюті".

1.8. У пункті 2.19 слова "(у тому числі валютні біржі)" замінити словами "а також валютні біржі".

2. Департаменту валютного регулювання (С. О. Яременко) довести зміст цієї постанови до відома Кримського республіканського, Головного управління Національного банку України по м. Києву і Київській області та територіальних управлінь Національного банку України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного контролю та ліцензування (С. О. Брагін).

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

 

Голова 

В. С. Стельмах 

Опрос