Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка отказа в предоставлении государственной социальной помощи, прекращения выплаты и уменьшения размера назначенной государственной социальной помощи

Минтруда
Порядок, Приказ от 19.12.2000 № 350
Утратил силу

Про затвердження Порядку відмови в наданні державної соціальної допомоги, припинення виплати та зменшення розміру призначеної державної соціальної допомоги

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 19 грудня 2000 року N 350

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 січня 2001 р. за N 28/5219

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства праці та соціальної політики України
 від 10 квітня 2002 року N 188

Наказ втратив чинність
 (згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України
від 28 квітня 2004 року N 95)

Відповідно до частини третьої статті 7 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок відмови в наданні державної соціальної допомоги, припинення виплати та зменшення розміру призначеної державної соціальної допомоги (додається).

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вегеру С. А.

 

Міністр 

І. Сахань 

 

Порядок
відмови в наданні державної соціальної допомоги, припинення виплати та зменшення розміру призначеної державної соціальної допомоги

(У тексті Порядку слова "органи соціального захисту населення" замінено словами "органи праці та соціального захисту населення" згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10 квітня 2002 року N 188)

1. Цей Порядок визначає умови відмови в наданні державної соціальної допомоги, припинення виплати та зменшення розміру призначеної державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям (надалі - допомога).

2. У наданні допомоги може бути відмовлено:

а) якщо відсутні поважні або не залежні від сім'ї причини того, що вона має середньомісячний сукупний дохід нижчий від прожиткового мінімуму для сім'ї;

б) якщо у власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї є:

більше однієї квартири (будинку, крім дачного), за умови, що загальна площа житла перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім'ї та додатково 10,5 квадратного метра на сім'ю;

більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму), при цьому не враховуються транспортні засоби, які згідно із законодавством не є об'єктами оподаткування;

в) якщо малозабезпеченою сім'єю або членом сім'ї протягом останнього перед зверненням за наданням допомоги року була здійснена покупка на суму, що на час звернення перебільшує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім'ї.

Рішення про відмову в наданні допомоги приймається органами праці та соціального захисту населення на підставі обстеження (за згодою вповноваженого представника сім'ї), яке здійснюється цими органами безпосередньо та через соціальних інспекторів.

3. У наданні допомоги органами праці та соціального захисту населення може бути відмовлено малозабезпеченій сім'ї (крім сімей, які складаються лише з осіб, які досягли 65-річного віку, а також інвалідів I та II групи) за результатами обстеження (за згодою вповноваженого представника цієї сім'ї), якщо в її власності або володінні є:

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 10.04.2002 р. N 188)

земельна ділянка площею більше 0,6 га;

підсобне господарство, що має приносити дохід.

4. Виплата раніше призначеної допомоги припиняється:

якщо сім'єю приховано або навмисне подано недостовірні дані про її доходи та майновий стан, що вплинули на встановлення права на допомогу та на визначення її розміру, внаслідок чого були надміру виплачені кошти. Навмисне подання недостовірних даних, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на допомогу та на визначення її розміру, тягне за собою позбавлення права на призначення та виплату допомоги протягом шести місяців з місяця виявлення порушення;

у разі змін у складі сім'ї, що можуть вплинути на розмір допомоги, за поданням органів, що здійснюють облік громадян за місцем постійного проживання, з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулися зміни;

за заявою отримувача соціальної допомоги.

5. У разі невикористання сім'єю можливостей знаходження додаткових джерел для існування розмір допомоги, визначений згідно з частиною другою статті 5 Закону, може бути поступово зменшеним до 50 відсотків її розміру (на 10 відсотків при кожному наступному зверненні за її призначенням) при повторному поданні інформації про відсутність доходів у працездатних осіб, які входять до складу сім'ї (крім осіб, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 16 років та особами, які досягли 80-річного віку; осіб, зареєстрованих у державній службі зайнятості як безробітні, які за інформацією центрів зайнятості не порушували законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню протягом трьох останніх місяців), а також якщо середньомісячний розмір доходів залишається меншим від установленої мінімальної заробітної плати.

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 10.04.2002 р. N 188)

При цьому рішення про зменшення розміру призначеної державної соціальної допомоги приймається органами праці та соціального захисту населення на підставі обстеження (за згодою вповноваженого представника малозабезпеченої сім'ї), яке здійснюється цими органами безпосередньо та через соціальних інспекторів.

6. У разі прийняття рішення про відмову в наданні допомоги та зменшення її розміру органи, які призначають допомогу, письмово повідомляють про це вповноваженого представника малозабезпеченої сім'ї із зазначенням підстав відмови та порядку оскарження рішення відповідно до статті 10 Закону (додаток 1).

7. У разі прийняття рішення про припинення виплати допомоги органи, які призначають її, письмово повідомляють уповноваженого представника малозабезпеченої сім'ї про припинення виплати допомоги із зазначенням підстав припинення виплати та порядку оскарження рішення відповідно до статті 10 Закону (додаток 2).

8. Якщо сім'єю приховано або навмисне подано недостовірні дані про її доходи та майновий стан, що вплинули на встановлення права на допомогу та на визначення її розміру, внаслідок чого надміру виплачені кошти, то органи, що призначають зазначену допомогу:

визначають обсяг надміру виплачених коштів та встановлюють терміни їх повернення в залежності від матеріального стану сім'ї;

повідомляють уповноваженого представника малозабезпеченої сім'ї про обсяг надміру виплачених коштів та встановлені терміни їх повернення. Термін повернення коштів має бути не менше місяця і не більше одного року з дня виявлення порушення;

у разі неповернення надміру виплачених коштів добровільно у встановлені терміни - можуть подати позовні заяви до суду про їх стягнення.

 

Начальник Управління
політики адресної допомоги
 

 
Т. А. Міщенко
 

 

Вих. N _____ від "___" _______________ 200_ р.  

Справа N _______ 

ПОВІДОМЛЕННЯ N _____
ПРО ВІДМОВУ В НАДАННІ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

Уповноваженому представнику _____________________________________
                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи) 

_________________________________________________________________
      (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)
_________________________________________________________________

Управління праці та соціального захисту населення ____________________
__________________________________________ повідомляє, що державна соціальна допомога Вашій сім'ї не призначена з таких причин:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

Відповідно до статті 10 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" Ви маєте право оскаржити рішення Управління про відмову у призначенні державної соціальної допомоги, звернувшись до вищого органу виконавчої влади або до суду.

Управління праці та соціального захисту населення _____________________
                                                                 (назва управління праці та соціального захисту населення) 

Адреса __________________________________________________________
                                             (адреса управління праці та соціального захисту населення) 

Телефон для довідок _____________

Начальник  

_____________________
(прізвище, ініціали) 

_____________
(підпис) 

М. П.

"___" _______________ 200_ р.

 

Начальник Управління
політики адресної допомоги 

 
Т. А. Міщенко 

 

Вих. N _____ від "___" _______________ 200_ р.  

Справа N _______ 

ПОВІДОМЛЕННЯ N _____
ПРО ПРИПИНЕННЯ ВИПЛАТИ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

Уповноваженому представнику ______________________________________
                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи) 

_________________________________________________________________
    (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)
_________________________________________________________________

Управління праці та соціального захисту населення ____________________
___________________________________________ повідомляє, що виплата державної соціальної допомоги Вашій сім'ї припиняється з таких причин:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

Відповідно до статті 10 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" Ви маєте право оскаржити рішення Управління про припинення виплати державної соціальної допомоги, звернувшись до вищого органу виконавчої влади або до суду.

Управління праці та соціального захисту населення _____________________
                                                                 (назва управління праці та соціального захисту населення) 

Адреса ___________________________________________________________
                                        (адреса управління праці та соціального захисту населення) 

Телефон для довідок _____________

Начальник  

_____________________
(прізвище, ініціали) 

_____________
(підпис) 

М. П.

"___" _______________ 200_ р.

 

Начальник Управління
політики адресної допомоги 

 
Т. А. Міщенко 

Опрос