Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении дополнения в методические рекомендации относительно применения Порядка ведения личных дел государственных служащих в органах исполнительной власти и образцов оформления документов личных дел

Главное управление государственной службы Украины
Приказ от 12.12.2000 № 73
Утратил силу

Про внесення доповнення до методичних рекомендацій щодо застосування Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади та зразків оформлення документів особових справ

Наказ Головного управління державної служби України
від 12 грудня 2000 року N 73

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 грудня 2000 р. за N 956/5177

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Національного агентства України з питань державної служби
 від 8 вересня 2011 року N 9)

У зв'язку із затвердженням Загальних правил поведінки державного службовця НАКАЗУЮ:

1. Унести до методичних рекомендацій щодо застосування Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади та зразків оформлення документів особових справ, затверджених наказом Головдержслужби України від 05.07.98 N 24 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.07.98 за N 453/2893, такі зміни:

1.1. В абзаці шостому пункту 4 методичних рекомендацій щодо застосування Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади та зразків оформлення документів особових справ друге речення викласти в такій редакції:

"Текст попередження про встановлені законодавством України обмеження для державних службовців (додаток 2), а також документ про ознайомлення із Загальними правилами поведінки державного службовця (додаток 6) підписуються претендентом на посаду власноручно".

1.2. Доповнити методичні рекомендації додатком 6 до пункту 4 (додається).

2. Правовому відділу (Сміян О. А.) у п'ятиденний строк забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню організаційної роботи (Лещенко М. М.), управлінню центральних державних органів (Гапон І. І.), управлінню територіальних державних органів (Цимовський Б. І.) після державної реєстрації у Міністерстві юстиції цього наказу забезпечити його розсилку міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям, обласним, Київській і Севастопольській міським радам.

4. Інформаційно-аналітичному управлінню (Сороко В. М.) опублікувати цей наказ у черговому номері "Вісника державної служби".

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника начальника Головдержслужби Павленчика П. Т.

 

Начальник Головдержслужби 

Г. Леліков 

 

Зразок

 

Я, _____________________, ознайомився із Загальними правилами поведінки
         (прізвище, ім'я, по батькові)
державного службовця і зобов'язуюсь їх дотримуватись.

 

Підпис 

(Прізвище, ініціали) 

 

"___" _______________200_ р.

____________

Опрос