Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ведении учета государственных органов, учреждений и организаций, руководящие работники и специалисты которых отнесены к категориям государственных служащих, и реестра должностей государственных служащих

Главное управление государственной службы Украины
Перечень, Приказ от 18.12.2000 № 74
Утратил силу

Про ведення обліку державних органів, установ та організацій, керівні працівники та спеціалісти яких віднесені до категорій державних службовців, та реєстру посад державних службовців

Наказ Головного управління державної служби України
від 18 грудня 2000 року N 74

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 грудня 2000 р. за N 952/5173

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Головного управління державної служби України
 від 30 серпня 2004 року N 148
,
 від 22 листопада 2004 року N 208
,
 від 8 листопада 2005 року N 276

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Національного агентства України з питань державної служби
 від 8 квітня 2014 року N 43)

Відповідно до Указу Президента України від 26 липня 2000 р. N 925 "Про заходи щодо реалізації Стратегії реформування системи державної служби в Україні на 2000 - 2001 роки" та на виконання п. 9 доручення Прем'єр-міністра України від 9 серпня 2000 р. N 13240/1, з метою забезпечення єдиного механізму обліку державних органів, установ та організацій, керівні працівники і спеціалісти яких віднесені до категорій державних службовців, і запровадження реєстру посад державних службовців НАКАЗУЮ:

1. Установити, що засоби обліку державних органів, установ та організацій, посади керівних працівників і спеціалістів, які віднесені до категорій посад державних службовців, і реєстр посад державних службовців - це програмно-технологічний комплекс збору, накопичення і обробки даних у складі єдиної державної комп'ютерної системи "Кадри".

(пункт 1 в редакції наказу Головного управління
 державної служби України від 30.08.2004 р. N 148)

2. Затвердити Перелік відомостей щодо обліку державних органів, установ і організацій, в яких посади керівних працівників і спеціалістів віднесені до категорій посад державних службовців (далі - Перелік), та структуру і зміст інформації у Реєстрі посад державних службовців (далі - Реєстр), що додаються, та встановити, що з метою формування їх контрольних версій державні органи, установи та організації, в яких посади керівних працівників та спеціалістів віднесені до категорій посад державних службовців, надають інформацію, визначену Переліком і Реєстром, до Головдержслужби України станом на 1 січня до 1 березня поточного року.

Ці дані надаються на паперових носіях та в електронній формі засобами електронного зв'язку.

(пункт 2 в редакції наказу Головного управління
 державної служби України від 30.08.2004 р. N 148)

3. Установити, що підставою для внесення змін до Переліку і Реєстру є інформація щодо зміни відомостей, яка надається до Головдержслужби України державними органами, установами і організаціями, в яких посади керівних працівників і спеціалістів віднесені до категорій посад державних службовців, у частині пунктів 1.1 - 1.11 та 2.2 - 2.6 Переліку.

Зазначена щодо Переліку інформація подається державними органами, установами й організаціями в 10-денний термін з моменту внесення таких змін, а інформація щодо Реєстру - один раз на місяць, до 5-го числа, наступного за звітним місяцем, на паперових носіях та в електронній формі засобами електронного зв'язку.

(абзац другий пункту 3 в редакції наказу Головного
 управління державної служби України від 08.11.2005 р. N 276)

(пункт 3 в редакції наказу Головного управління
 державної служби України від 30.08.2004 р. N 148)

4. З метою виконання завдань з прогнозування і планування потреб державних органів та їх апарату в кадрах департаменту персоналу державних органів та місцевого самоврядування (Саєнко В. М.) здійснювати аналіз накопиченої інформації щодо кількості вакантних посад.

(пункт 4 в редакції наказу Головного управління
 державної служби України від 08.11.2005 р. N 276)

5. Інформаційно-аналітичному управлінню (Балюк В. В.) забезпечувати подальше функціонування Реєстру посад державних службовців у складі єдиної державної комп'ютерної системи "Кадри" і спільно з юридичним управлінням (Маврешко К. С.) супроводжувати нормативно-правові акти щодо Переліку і Реєстру з поточним оприлюдненням накопиченої інформації через Web-сторінку Головдержслужби (www.guds.gov.ua).

(пункт 5 в редакції наказів Головного управління
 державної служби України від 30.08.2004 р. N 148
,
 від 08.11.2005 р. N 276)

6. Пункт 6 виключено

(згідно з наказом Головного управління
 державної служби України від 08.11.2005 р. N 276)

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Начальника Головдержслужби України Сороко В. М.

(пункт 7 в редакції наказу Головного управління
 державної служби України від 08.11.2005 р. N 276)

 

Начальник Головдержслужби 

Г. Леліков 

 

ПЕРЕЛІК
відомостей щодо обліку державних органів, установ і організацій, посади керівних працівників і спеціалістів яких віднесені до категорій посад державних службовців

1. Державні органи, установи й організації, що забезпечують здійснення повноважень Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України; міністерства, інші центральні органи виконавчої влади; державні органи України, діяльність яких визначається Конституцією України та законами України; органи судової влади та прокуратури України; органи державної влади Автономної Республіки Крим; органи, установи й організації, які здійснюють функції органів виконавчої влади:

1.1. Назва державного органу, установи чи організації, скорочена назва.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.

1.3. Місцезнаходження.

1.4. Нормативно-правовий акт про утворення державного органу, установи чи організації.

1.5. Нормативно-правові акти про ліквідацію (надається ліквідаційною комісією), перейменування державного органу, установи чи організації.

1.6. Нормативно-правовий акт, яким затверджено положення про державний орган, або статут установи чи організації.

1.7. Нормативно-правові акти, якими визначено віднесення посад керівних працівників і спеціалістів державного органу, установи чи організації до категорій посад державних службовців.

1.8. Штатний розпис* (подається у вигляді таблиці):

1.9. Нормативно-правовий акт, яким затверджено граничну чисельність.

Гранична чисельність:

центральний апарат - кількість осіб

  

територіальні органи - кількість осіб

1.10. Підпорядковані державні органи, установи чи організації, посади керівних працівників і спеціалістів яких віднесені до категорій посад державних службовців (у тому числі урядові органи державного управління), а також територіальні органи відповідних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

1.11. Органи, діяльність яких спрямовується Кабінетом Міністрів України через відповідного міністра.

2. Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації:

2.1. Назва.

2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.

2.3. Місцезнаходження.

2.4. Нормативно-правові акти, якими визначено віднесення посад керівних працівників і спеціалістів державного органу, установи чи організації до категорій посад державних службовців.

2.5. Штатний розпис* (подається у вигляді таблиці):

2.6. Гранична чисельність, у тому числі апарату адміністрації.

2.7. Управління, відділи та інші структурні підрозділи обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також перелік районних державних адміністрацій.

____________
* За затвердженою та погодженою у Міністерстві фінансів України формою.

** Згідно з п. 1.7 Переліку.

*** Згідно з п. 2.4 Переліку.

 

Начальник юридичного управління 

А. І. Богданов 

(Перелік із змінами, внесеними згідно з наказом Головного
 управління державної служби України від 30.08.2004 р. N 148,
 в редакції наказу Головного управління
 державної служби України від 22.11.2004 р. N 208)

Опрос