Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Перечня должностей, при назначении на которые лица обязаны проходить обучение и проверку знаний по вопросам пожарной безопасности и порядок его организации и Типового положения о специальном обучении, инструктажах и проверке знаний по вопросам пожарной безопасности на предприятиях, в учреждениях и организациях Украины

МВД
Перечень, Приказ от 17.11.1994 № 628
Утратил силу

Про затвердження Переліку посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки та порядок його організації і Типового положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України

Наказ Міністерства внутрішніх справ України
від 17 листопада 1994 року N 628

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 грудня 1994 р. за N 307/517

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 6 липня 2001 року N 533

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 17 листопада 2003 року N 1373)

На виконання Закону України "Про пожежну безпеку" і постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 р. N 508 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки та порядок його організації і Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України (додаються).

2. Управлінню Державної пожежної охорони МВС України до 1 січня 1995 р. розробити і затвердити програми навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки.

3. Управлінню Державної пожежної охорони МВС України разом з Добровільним пожежним товариством України, міністерствами, іншими центральними органами державної виконавчої влади організувати, починаючи з 1995 р. навчання і перевірку знань посадових осіб з питань пожежної безпеки.

4. Начальникам ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській області, УМВС України в областях та м. Севастополі встановити контроль за навчанням і перевіркою знань посадових осіб, інших працівників з питань пожежної безпеки. 

  

Перший заступник Міністра
генерал-майор

 
Л. В. Бородич

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 17 листопада 1994 р. N 628

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 грудня 1994 р. за N 307/517

ПЕРЕЛІК
ПОСАД, ПРИ ПРИЗНАЧЕННІ НА ЯКІ ОСОБИ ЗОБОВ'ЯЗАНІ ПРОХОДИТИ НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКУ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЇ

Перелік посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" та постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 р. N 508 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку", поширюється на всі підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності.

1. Міністерства, державні комітети, концерни, корпорації та інші об'єднання підприємств, створених за галузевим принципом

1.1. Перші заступники та заступники міністрів, голів державних комітетів, керівників концернів, корпорацій, інших об'єднань підприємств, створених за галузевим принципом, функціональні обов'язки яких пов'язані із забезпеченням пожежної безпеки підвідомчих об'єктів.

1.2. Керівники, заступники керівників, спеціалісти структурних підрозділів, які виконують обов'язки, пов'язані із забезпеченням пожежної безпеки.

1.3. Керівники, заступники керівників, спеціалісти служб пожежної безпеки.

2. Місцеві органи виконавчої влади

2.1. Заступники керівників місцевих державних адміністрацій, функціональні обов'язки яких пов'язані із забезпеченням пожежної безпеки.

2.2. Керівники, заступники керівників і фахівці структурних підрозділів, які виконують обов'язки, пов'язані із забезпеченням пожежної безпеки.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 06.07.2001 р. N 533)

3. Підприємства, установи і організації

3.1. Керівники, заступники керівників, головні фахівці та інші посадові особи підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів, які виконують обов'язки, пов'язані із забезпеченням пожежної безпеки об'єктів з підвищеною пожежною небезпекою (категорії А, Б, В за БНіП 2.09.02-85).

3.2. Керівники, заступники керівників та фахівці науково-дослідних, конструкторських і технологічних відділів, пов'язаних з проведенням експертизи проектно-конструкторської документації, на яку поширюються вимоги нормативних документів з пожежної безпеки, а також з розробками з питань пожежної безпеки.

3.3. Особи, що мають брати безпосередню участь у виробничому процесі в приміщеннях категорій за вибухопожежною небезпекою А і Б, а також виконувати роботи на устаткуванні, обладнанні, апаратах, де перебувають в обігу легкозаймисті та горючі рідини, горючі гази, речовини та матеріали, здатні вибухати або горіти в результаті взаємодії з водою, киснем повітря та один з одним;

працівники складського господарства, де зберігаються пожежонебезпечні матеріали і речовини;

електрики, що працюють з електроустановками у вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зонах (відповідно до ПУЕ);

електрогазозварювальники;

інші категорії працівників, діяльність яких потребує більш глибоких знань з питань пожежної безпеки та навичок на випадок виникнення пожежі.

ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ

1. Згідно з Переліком у міністерствах, державних комітетах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств, на підприємствах, в установах і організаціях складаються і затверджуються керівництвом конкретні переліки посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань пожежної безпеки із зазначенням відповідних термінів.

2. Особи, посади яких зазначені у пунктах 1.1, 1.2 і 2 Переліку, проходять навчання та перевірку знань з пожежної безпеки до початку виконання своїх обов'язків в навчальних закладах Державного департаменту з нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України, а інші особи - до початку виконання своїх обов'язків у навчальних закладах Державної пожежної охорони та Добровільного пожежного товариства України.

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 06.07.2001 р. N 533)

Подальше навчання і перевірка знань посадових осіб з пожежної безпеки здійснюються періодично (один раз на три роки) у вищевказаних навчальних закладах.

3. Особи, посади яких зазначені у пункті 3.3 Переліку, проходять навчання та перевірку знань з пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях.

4. Особи, які показали незадовільні знання, повинні протягом одного місяця пройти повторну перевірку.

5. Позачергова перевірка знань посадових осіб з питань пожежної безпеки за рішенням керівників підприємств, установ, організацій проводиться:

- при введенні в дію нових нормативних актів з пожежної безпеки;

- у випадках технічного переоснащення підприємства, пов'язаного з підвищенням пожежної небезпеки;

- при переміщенні посадової особи на іншу посаду, яка потребує додаткових знань з пожежної безпеки;

- на вимогу органів державного пожежного нагляду, якщо встановлено факти необізнаності посадової особи з нормативними актами з питань пожежної безпеки.

  

ПОГОДЖЕНО:  

 

Заступник Голови
Державного комітету України
по нагляду за охороною праці  

 
 
Г. Ф. Солопов 

Голова Добровільного
пожежного товариства України  

 
В. С. Давиденко 

Заступник Міністра праці України  

А. П. Сорокін 

Опрос