Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Правила обязательной сертификации электробытового и аналогичного оборудования и комплектующих изделий, утвержденные приказом Госстандарта Украины от 12.09.97 N 567

Госстандарт
Приказ от 10.10.2000 № 591
Утратил силу

Про внесення змін до Правил обов'язкової сертифікації електропобутового та аналогічного обладнання і комплектувальних виробів, затверджених наказом Держстандарту України від 12.09.97 N 567

Наказ Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України
від 10 жовтня 2000 року N 591

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 листопада 2000 р. за N 880/5101

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації
 від 12 вересня 1997 року N 567
згідно з
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 27 березня 2015 року N 316)

Відповідно до статті 14 Декрету Кабінету Міністрів України від 10.05.93 N 46-93 "Про стандартизацію та сертифікацію", на виконання Указу Президента України від 22.01.2000 N 89/2000 "Про запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва" НАКАЗУЮ:

1. Унести до Правил обов'язкової сертифікації електропобутового та аналогічного обладнання і комплектувальних виробів, затверджених наказом Держстандарту України від 12.09.97 N 567, та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31.10.97 за N 524/2328, такі зміни:

1.1. Пункт 2.1 доповнити реченнями такого змісту:

"ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення;

ДСТУ 3957-2000 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції".

1.2. Пункт 3.1 після букв і цифр "ДСТУ 3498" доповнити буквами і цифрами "ДСТУ 3278".

1.3. Доповнити підпункт 5.1.1 новим абзацом такого змісту:

"При цьому заявник повинен надати ОС ЕОК інформацію, що він не заявляв цю продукцію на сертифікацію в інші органи із сертифікації системи УкрСЕПРО".

1.4. Підпункт 5.1.2 викласти в такій редакції:

"5.1.2. Для проведення сертифікації ЕОК, що імпортуються в Україну, заявки (за схемами сертифікації 4, 5, 6) подаються заявником згідно з Порядком проведення робіт із сертифікації продукції іноземного виробництва, що виготовляється серійно, затвердженим наказом Держстандарту України від 18.08.98 за N 633 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.10.98 за N 657/3097".

1.5. Перше речення підпункту 5.1.3 викласти в такій редакції: "Заявником за схемами 3, 4, 5 та 6 може бути тільки виготовлювач ЕОК як юридична особа, що діє від свого імені або через посередників".

1.6. Підпункти 5.3.2.3 - 5.3.2.5 викласти в такій редакції:

"5.3.2.3. Схема 3. Сертифікація ЕОК, що випускаються серійно. Ця схема передбачає: надання заявником інформації та документації щодо стану виробництва ЕОК (додаток 7), випробування зразків, узятих на підприємстві - виготовлювачі даного ЕОК, та подальший технічний нагляд шляхом проведення контрольних випробувань типових зразків сертифікованого ЕОК, що відбираються з виробництва або в постачальника чи з торгівлі, не рідше одного разу на шість місяців.

Випробуванням підлягають кожен тип, марка, найменування заявленого ЕОК. Віднесення ЕОК до одного типу здійснює ОС ЕОК.

Сертифікат відповідності видається з терміном дії до одного року, що встановлюється угодою. Дія сертифіката відповідності припиняється і не відновлюється, якщо:

- результати контрольних випробувань продукції негативні;

- ЕОК не представлено на контрольні випробування в строки, обумовлені договором (контрактом) на проведення технічного нагляду.

Якщо дія сертифіката відповідності припинена, то повторно застосовувати цю схему сертифікації не допускається.

Ця схема сертифікації також може застосовуватися на стадії розроблення та поставлення продукції на виробництво. При цьому з метою сертифікації можуть бути зараховані кваліфікаційні випробування за умови їх проведення в акредитованій у Системі випробувальній лабораторії.

Якщо в результаті аналізу наданої заявником інформації та документації в ОС ЕОК виникли обґрунтовані сумніви щодо стабільного відтворення показників безпеки при виробництві, то ОС ЕОК здійснює перевірку виробництва.

5.3.2.4. Схема 4. Сертифікація ЕОК, що випускаються серійно. Ця схема передбачає проведення обстеження виробництва, випробування зразків та технічний нагляд (контрольні випробування, поточне обстеження виробництва). Кількість зразків, порядок їх відбору, програма випробувань, порядок і періодичність технічного нагляду визначаються ОС ЕОК. Сертифікат відповідності видається з терміном дії до двох років, що встановлюється угодою.

5.3.2.5 Схема 5. Сертифікація ЕОК, що випускаються серійно. Ця схема передбачає проведення атестації виробництва, випробування зразків, технічний нагляд (контрольні випробування, контроль атестованого виробництва). Кількість зразків, порядок їх відбору, програма випробувань, порядок і періодичність технічного нагляду визначаються ОС ЕОК. Видається сертифікат відповідності з терміном дії, що встановлюється угодою з урахуванням терміну дії атестата виробництва (до трьох років)".

1.7. Доповнити підпункт 5.3.2 новим підпунктом 5.3.2.6 такого змісту:

"5.3.2.6. Схема 6. Сертифікація ЕОК, що випускаються серійно. Ця схема передбачає сертифікацію системи якості виробництва або, якщо вона вже сертифікована, її оцінку, випробування зразків та технічний нагляд (контрольні випробування, контроль і оцінка дієвості системи якості виробництва). Кількість зразків, порядок їх відбору, програма випробувань, порядок і періодичність технічного нагляду визначаються ОС ЕОК. Видається сертифікат відповідності з терміном дії, що встановлюється угодою з урахуванням терміну дії сертифіката на систему якості (до п'яти років)".

1.8. Підпункти 5.4.2 і 5.4.3 викласти в такій редакції:

"5.4.2. Обстеження виробництва проводиться ОС ЕОК згідно з порядком, що встановлений ДСТУ 3957.

5.4.3. Результати обстеження оформляються актом згідно з додатком В до ДСТУ 3957, один примірник якого вручається заявнику".

1.9. Другий абзац підпункту 5.7.3 викласти в такій редакції:

"Ідентифікація зразків продукції проводиться з метою встановлення їх належності до конкретних моделей (типів) продукції, заявленої на сертифікацію. При цьому для продукції, що імпортується, в акті зазначається код ТН ЗЕД (перші чотири знаки)".

1.10. Доповнити підпункт 5.8.1 новим абзацом такого змісту:

"Якщо продукція є великогабаритною або нетранспортабельною, або потребує монтажу на місці експлуатації, або використання унікального випробувального обладнання тощо, то допускається випробування проводити на підприємстві-виробнику або на місці експлуатації з використанням їх випробувального обладнання та засобів вимірювальної техніки, які відповідають установленим вимогам. Випробування повинні проводити фахівці акредитованої випробувальної лабораторії".

1.11. Доповнити підпункт 5.8.2 після першого абзацу новим абзацом такого змісту:

"Під час сертифікації одиничних виробів чи партій продукції в розмірі до 10 виробів за рішенням ОС ЕОК руйнівні випробування, які необхідні для визначення показників (характеристик) продукції, допускається не проводити (за умови надання заявником достатніх доказів щодо відповідності цих показників (характеристик) вимогам нормативних документів".

1.12. Другий абзац підпункту 5.8.3 викласти в такій редакції:

"Повторні випробування, у разі припинення робіт із сертифікації, можуть бути проведені тільки після надання ОС ЕОК доказів виконання заявником коригувальних заходів для усунення причин, що призвели до невідповідності ЕОК установленим вимогам".

1.13. Підпункт 5.10.4 викласти в такій редакції:

"5.10.4. Термін дії сертифіката відповідності визначає ОС ЕОК з урахуванням терміну дії нормативних документів на продукцію, терміну, на який атестоване виробництво (сертифікована система якості), гарантійного терміну зберігання продукції, але не більше термінів, зазначених у додатку 4.

Дія сертифіката відповідності для серійної продукції поширюється на всю продукцію, вироблену в період дії сертифіката відповідності, з урахуванням гарантійного терміну зберігання за умови дотримання вимог нормативних документів щодо умов транспортування, складування, зберігання продукції.

Термін дії сертифіката відповідності та угоди не продовжується.

Для отримання сертифіката відповідності на новий термін заявник не пізніше як за три місяці до закінчення його дії направляє ОС ЕОК заявку відповідно до п. 5.1.1.

Допускається видача нового сертифіката відповідності замість того, що втратив чинність, за схемами 4, 5 та 6 на підставі результатів технічного нагляду за період дії сертифіката відповідності. При цьому сертифікаційні випробування за новою заявкою проводяться обов'язково.

У разі закінчення терміну дії сертифіката відповідності на партію продукції, якщо сертифікована партія продукції протягом цього терміну не реалізована, новий сертифікат відповідності на залишки сертифікованої партії має видаватися на основі ідентифікації залишків продукції (на підставі випробувань, проведених під час сертифікації)".

1.14. Додаток 2 викласти в новій редакції (додається).

1.15. Додаток 4 викласти в новій редакції (додається).

1.16. Доповнити Правила додатком 7 (додається).

2. Управлінню державного нагляду та підтвердження відповідності (О. Баб'як) у п'ятиденний термін забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Українському науково-дослідному інституту стандартизації, сертифікації та інформатики (Б. Угаров) після державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його публікацію в "Інформаційному покажчику стандартів".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держстандарту України Г. Сидоренка.

 

Голова Держстандарту України

П. Кабан

 

ЗАЯВКА
на проведення сертифікації продукції у Системі сертифікації УкрСЕПРО

1. _________________________________________________________
                                         (найменування заявника, адреса, код за ЄДРПОУ*)

в особі _____________________________________________________
                                            (прізвище, ім'я, по батькові та посада)

заявляє, що ________________________________________________,
                           (назва продукції, код за ОКП, код за ТН ЗЕД для імпортної продукції)

яка виготовляється __________________________________________
                                    (серійно, партіями (шт., тис. шт., від N до N виробу), одноразово)

згідно з ____________________________________________________,
                                           (назва та позначення нормативного документа)

відповідає вимогам __________________________________________
                                                           (назва та позначення нормативних документів)

і просить провести її сертифікацію у Системі сертифікації УкрСЕПРО на відповідність вимогам зазначених нормативних документів.

2. Випробування з метою сертифікації просимо провести ___________

____________________________________________________________
(найменування акредитованої випробувальної лабораторії (центру), адреса. У разі  
                                відсутності відомостей цей пункт не заповнюється)

3. Заявник зобов'язується:

виконувати всі умови сертифікації;

забезпечувати стабільність показників (характеристик) продукції, які підтверджені сертифікатом відповідності;

сплатити всі витрати за проведення сертифікації.

4. Додаткові відомості
____________________________________________________________

Заявник підтверджує, що одночасно з цією заявкою він не заявляв зазначену продукцію для сертифікації в інші органи із сертифікації Системи УкрСЕПРО

Керівник підприємства 

_______________________________________
(підпис)           (прізвище, ініціали) 

Головний бухгалтер 

_______________________________________
(підпис)              (прізвище, ініціали) 

"___" _______________ 200__ р. 

 

М. П.

 

____________
* Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України.

 

Схеми сертифікації ЕОК

N
з/п схе-
ми

Продукція, що сертифікується

Назва робіт

Документи, що видаються ОС ЕОК

Обстеження виробництва

Атестація виробництва

Сертифікація системи якості

Випробування з метою сертифікації

Технічний нагляд

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Одиничний виріб

Не проводиться

Не проводиться

Не проводиться

Проводиться по кожному виробу 

Не проводиться

Сертифікат відповідності на кожний виріб 

2

Партія продукції (виробів)

Не проводиться

Не проводиться

Не проводиться

Проводяться на зразках продукції, відібраних у порядку і кількості, установлених ОС ЕОК 

Не проводиться

Сертифікат відповідності на партію продукції (виробів) з наведенням розміру сертифікованої партії 

Продукція, що випускається серійно

Не проводиться

Не проводиться

Не проводиться

Проводяться на зразках продукції, відібраних у порядку і кількості, установлених ОС ЕОК

Проводиться шляхом випробувань зразків продукції з періодичністю, в обсязі та порядку, установлених ОС ЕОК. У разі потреби проводиться перевірка виробництва

Сертифікат відповідності з терміном дії, що встановлюється угодою, до одного року

Продукція, що випускається серійно

Проводиться

Не проводиться

Не проводиться

Проводяться на зразках продукції, відібраних у порядку і кількості, установлених ОС ЕОК

Проводиться у порядку, визначеному ОС ЕОК, і включає перевірку виробництва та контрольні випробування зразків продукції

Сертифікат відповідності з терміном дії, що встановлюється угодою, до двох років

Продукція, що випускається серійно

Не проводиться

Проводиться

Не проводиться

Проводяться на зразках продукції, відібраних у порядку і кількості, установлених ОС ЕОК 

Проводиться у порядку, визначеному ОС ЕОК, і включає перевірку виробництва та контрольні випробування зразків продукції

Сертифікат відповідності з терміном дії до трьох років, що встановлюється угодою з урахуванням терміну дії атестата виробництва

- " - 

Не проводиться

Не проводиться

Проводиться органом із сертифікації систем якості

Проводяться у порядку, визначеному ОС ЕОК

Проводиться у порядку, визначеному ОС ЕОК та органом із сертифікації систем якості

Сертифікат відповідності з терміном дії до п'яти років, що встановлюється угодою з урахуванням терміну дії сертифіката системи якості

 

ПЕРЕЛІК
інформації та документації щодо стану виробництва ЕОК

1. Керівництво підприємства.

1.1. Прізвища і посади керівника та його заступника.

1.2. Прізвища і посади особи, яка відповідальна за сертифікацію ЕОК, та її заступника.

2. Кількість працівників, зайнятих виробництвом ЕОК.

3. Документи, що визначають розподіл відповідальності працівників та служб підприємства за забезпечення ЕОК вимогам НД та сертифікацію.

4. Документи, що підтверджують наявність задокументованої системи якості (Настанова з якості, сертифікат системи якості (за наявності).

5. Документи щодо процедури ідентифікації ЕОК при його виробництві.

6. Документи щодо проведення вхідного контролю матеріалів та комплектувальних виробів, що впливають на відповідність ЕОК вимогам НД.

7. Документи щодо проведення технічного контролю і випробувань ЕОК у процесі виробництва та випробувань готової продукції.

8. Документи, які підтверджують, що готова продукція піддавалася контролю та випробуванням.

____________

Опрос