Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Правила перевозки грузов в специальных и специализированных контейнерах отправителей и получателей (ст. 54 Устава)

Минтранс
Приказ, Правила от 21.11.2000 № 644
редакция действует с 28.11.2014

Правила перевезення вантажів у спеціальних та спеціалізованих контейнерах відправників і одержувачів
(ст. 54 Статуту)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
 від 1 грудня 2008 року N 1454
,
 
наказами Міністерства інфраструктури України
 від 8 червня 2011 року N 138
,
 від 14 жовтня 2014 року N 513

1. Для перевезення вантажів можуть застосовуватися спеціальні та спеціалізовані контейнери, що належать відправникам або одержувачам і призначені для перевезення залізничним транспортом певних видів вантажів, які вимагають дотримання особливих умов при транспортуванні. Ці контейнери за розмірами і вантажопідйомністю повинні відповідати вимогам стандартів (технічних умов).

2. На спеціальні контейнери повинні бути нанесені такі знаки і написи:

умовне (скорочене) найменування організації, підприємства, установи, міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, яким належить контейнер;

номер контейнера;

маса тари і маса брутто в кг;

внутрішній об'єм;

місце, місяць і рік виготовлення;

місце, місяць і рік останнього капітального ремонту.

3. Перевезення залізничним транспортом завантажених та порожніх спеціальних контейнерів здійснюється згідно з планами перевезень або за пред'явленням. Порожні спеціальні розбірні контейнери у складеному вигляді та зібрані з декількох штук, а також зв'язані в пакети можуть перевозитися як вантаж дрібними відправками або в середньотоннажних контейнерах на загальних підставах.

4. Навантаження спеціальних контейнерів у вагони та вивантаження їх провадиться на місцях незагального користування.

5. Перевезення спеціальних контейнерів на залізничних платформах, у критих вагонах і напіввагонах провадиться комплектами з розміщенням їх у вагоні згідно зі схемами, передбаченими Технічними умовами навантаження і кріплення вантажів (надалі - ТУ), затверджених наказом Мінтрансу від 08.05.98 N 174 та зареєстрованих Міністерством юстиції 26.05.98 за N 346/2786. Якщо технічні умови навантаження та кріплення для деяких типів спеціальних контейнерів не передбачені, то порядок розміщення їх на залізничному рухомому складі, а також способи кріплення розробляються та узгоджуються відправником у відповідності до вимог, визначених у розділі 1 ТУ.

6. На кожний комплект завантажених у вагон спеціальних контейнерів відправник оформляє накладну відповідно до правил оформлення перевізних документів.

(абзац перший пункту 6 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 08.06.2011 р. N 138)

При цьому в накладній повинно бути вказано:

(абзац другий пункту 6 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 08.06.2011 р. N 138)

у графі "Найменування вантажу" - номери контейнерів;

у графі "Кількість місць" - кількість контейнерів;

у графі "Упаковка" - "Контейнер".

Інші графи перевізних документів заповнюються відправником у порядку, передбаченому Правилами оформлення перевізних документів.

При перевезенні порожніх контейнерів вагонними або дрібними відправками в накладній у графі "Найменування вантажу" вказується: "Порожній спеціальний контейнер", а в графі "Маса вантажу, кг, визначена відправником" - загальна маса всіх порожніх контейнерів (маса тари контейнерів згідно з трафаретом), які перевозяться.

7. Спеціальні контейнери з вантажами, що допускаються до перевезення у критих вагонах без пломб або на відкритому рухомому складі, можуть не пломбуватися.

8. Приймання до перевезення вантажів у спеціальних контейнерах провадиться залізницею за масою і пломбами або запірно-пломбувальними пристроями (ЗПП) відправників після зовнішнього огляду контейнерів та пломб (ЗПП). Правильність завантаження (розміщення) та кріплення контейнерів на відкритому рухомому складі перевіряється працівниками залізниці згідно з ТУ.

9. Вантажі, що прибули на станцію призначення в справних спеціальних контейнерах з непошкодженими пломбами або ЗПП відправника, видаються одержувачу після зовнішнього огляду контейнерів, пломб або ЗПП без перевірки стану і кількості вантажу в контейнері.

10. Спеціальні контейнери, конструкція і параметри яких збігаються з конструкцією і параметрами універсальних контейнерів транспорту, допускається перевозити (з дозволу Укрзалізниці) спільно з універсальними контейнерами з навантаженням і вивантаженням таких контейнерів на контейнерних майданчиках загального користування. У цьому разі приймання, видача, навантаження і вивантаження контейнерів із залізничного рухомого складу провадиться на місцях загального користування. Збори за вантажні операції сплачуються в порядку і розмірах, установлених для універсальних контейнерів транспорту. Вантажі в спеціальних контейнерах, перевезення яких допускається спільно з універсальними контейнерами транспорту, а навантаження (вивантаження) їх у вагоні провадиться на місцях загального користування, приймаються до перевезення з оформленням накладної на кожний спеціальний контейнер окремо. При цьому в накладній у графі 20 "Найменування вантажу" зазначається: "Спеціальний контейнер", проставляється штемпель або робиться напис: "Спеціальний". Збори за зберігання завантажених та порожніх контейнерів на місцях загального користування стягуються на загальних підставах у відповідності до діючих на залізниці тарифів.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 08.06.2011 р. N 138)

11. Навантаження вантажів у несправні спеціальні контейнери не допускається.

Ремонт спеціальних контейнерів провадиться їх власниками.

12. У разі перевезення небезпечних вантажів у спеціальних контейнерах відправник зобов'язаний на зовнішньому боці контейнера наклеїти відповідні знаки, а в накладних проставити штемпелі про небезпечність вантажу, передбачені Правилами перевезення небезпечних вантажів. У разі перевезення їх комплектами в критих вагонах та напіввагонах знаки небезпечності слід наклеїти і на вагони.

13. Питання відповідальності за несвоєчасне повернення та пошкодження спеціальних контейнерів регулюються між одержувачами і власниками контейнерів без участі залізниці.

Прийняті до перевезення завантажені або порожні спеціальні контейнери доставляються залізницями в пункти призначення у відповідності до чинних на залізничному транспорті термінів доставки вантажів.

14. У критих вагонах дозволяється перевозити спеціальні контейнери вантажопідйомністю не більше 1,5 тонни. Завантаження їх у вагони провадиться повними комплектами на місцях незагального користування. Пломбування вагонів провадиться відправником, контейнери можуть не пломбуватися.

15. Спеціалізовані великовантажні контейнери: рефрижераторні (ізотермічні), танки-контейнери (контейнери-цистерни), хопери-контейнери повинні відповідати вимогам міжнародного стандарту ІСО. На них повинні бути нанесені такі трафарети:

код власника і номер контейнера;

код країни, код типорозміру контейнера;

(абзац третій пункту 15 у редакції наказу Міністерства
 транспорту та зв'язку України від 01.12.2008 р. N 1454)

маса брутто і власна маса контейнера;

табличка про допущення контейнера до експлуатації за умовами безпеки згідно з ГОСТ-25588-83;

табличка про допущення перевезення вантажів за митними печатками та пломбами згідно з ГОСТ-25588-83;

дата чергового планового ремонту.

Танки-контейнери призначені для перевезення вантажів, однорідних за своїм фізико-хімічним складом та за однаковими умовами перевезення.

Рефрижераторні контейнери (рефконтейнери) призначені для перевезення тарно-штучних швидкопсувних вантажів.

Хопери-контейнери призначені для перевезення сипучих вантажів.

16. Спеціалізовані великовантажні контейнери перевозяться на фітингових платформах. Їх розміщення та кріплення на вагоні провадяться відповідно до правил розміщення та кріплення вантажів.

(пункт 16 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 14.10.2014 р. N 513)

17. Оформлення перевізних документів провадиться окремо на кожний спеціалізований контейнер. При цьому в накладній у графі 20 "Найменування вантажу" зазначається: "Спеціалізований контейнер".

(пункт 17 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства інфраструктури України від 08.06.2011 р. N 138)

18. Завантаження та вивантаження танків-контейнерів, хоперів-контейнерів на (із) вагони, як правило, провадиться на місцях незагального користування. Вантажні операції з такими контейнерами допускається провадити і на місцях загального користування.

У разі перевезення небезпечних вантажів у танках-контейнерах, хоперах-контейнерах, а також повернення їх у порожньому стані, завантаження, вивантаження вагонів та оформлення перевізних документів провадиться згідно з Правилами перевезення небезпечних вантажів.

19. Завантаження та вивантаження рефрижераторних контейнерів з рухомого складу провадиться на місцях загального та незагального користування. Завантажені рефрижераторні контейнери розміщуються на вагоні дверима всередину, порожні - дверима назовні з накладенням закруток.

20. Контейнери для перевезення сипучих вантажів, обладнані з однієї сторони дверима, з іншої - люком в нижній частині, розміщуються на платформі люками назовні (дверима всередину). На такі контейнери наносяться відповідні трафарети згідно з назвою вантажу: "Добрива", "Калійна сіль" тощо.

21. Якщо згідно з Правилами пломбування вагонів і контейнерів вантаж перевозиться за пломбами, приймання до перевезення залізницею завантажених спеціалізованих контейнерів провадиться за пломбами або ЗПП відправників.

22. Пункт 22 виключено

(згідно з наказом Міністерства
інфраструктури України від 08.06.2011 р. N 138,
у зв'язку з цим пункти 23 - 25 вважати відповідно пунктами 22 - 24)

22. За перевезення спеціалізованих контейнерів у завантаженому та порожньому стані стягуються платежі згідно з тарифом.

23. Перевезення спеціалізованих контейнерів у межах однієї залізниці може здійснюватися за місцевими технічними умовами.

24. Перевезення вантажів у спеціалізованих контейнерах за межі України провадиться згідно з вимогами відповідних угод про міжнародне залізничне сполучення.

 

Начальник Департаменту
транспортної політики
 

 
Г. М. Легенький
 

Опрос