Идет загрузка документа (44 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке разработки, модернизации, производства в Украине и ввоза из-за границы в Украину радиоэлектронных средств и радиоизлучающих устройств

Государственный комитет связи и информатизации Украины
Положение, Приказ от 07.11.2000 № 167
Утратил силу

Про затвердження Положення про порядок розроблення, модернізації, виробництва в Україні та ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України
від 7 листопада 2000 року N 167

Зареєстровано в Міністерстві юстиції Україні
23 листопада 2000 р. за N 855/5076 

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
 від 20 травня 2006 року N 483)

Відповідно до статті 6 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок розроблення, модернізації, виробництва в Україні та ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв (додається).

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держкомзв'язку України Баранова О. А.

 

Голова 

О. Б. Шевчук 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок розроблення, модернізації, виробництва в Україні та ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв

Положення розроблено відповідно до Законів України "Про зв'язок" та "Про радіочастотний ресурс України".

1. Загальні положення

1.1. Розроблення, модернізація, виробництво радіоелектронних засобів (далі - РЕЗ) та радіовипромінювальних пристроїв (далі - РВП) на території України та ввезення їх з-за кордону здійснюється на дозвільній основі.

1.2. Це Положення визначає порядок видання дозволів на розроблення, модернізацію, виробництво РЕЗ та РВП на території України і ввезення їх з-за кордону. Порядок видання дозволів на придбання, реалізацію, продаж та використання РЕЗ та РВП визначається окремими нормативно-правовими актами.

1.3. Дія цього Положення поширюється на:

юридичних та фізичних осіб України, які здійснюють розроблення, модернізацію, виробництво РЕЗ і РВП на території України;

юридичних та фізичних осіб, які здійснюють ввезення РЕЗ і РВП з-за кордону.

1.4. Дія Положення не поширюється на спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України.

1.5. Дозволи юридичним та фізичним особам, які не відносяться до спеціальних користувачів РЧР України, на розроблення, модернізацію, виробництво РЕЗ та РВП на території України, а також ввезення їх з-за кордону видає Український державний центр радіочастот та нагляду за зв'язком (Центр "Укрчастотнагляд").

2. Порядок оформлення та подачі заяв про надання дозволів на розроблення, модернізацію, виробництво РЕЗ та РВП на території України, а також ввезення їх з-за кордону

2.1. Розроблення, модернізація, виробництво РЕЗ та РВП на території України та ввезення їх з-за кордону може здійснюватися юридичними та фізичними особами після отримання дозволу Центру "Укрчастотнагляд", який видається на підставі відповідного рішення Державного комітету зв'язку та інформатизації України про виділення радіочастотного ресурсу та заяви юридичної чи фізичної особи (далі - заявник) про надання дозволу.

РЕЗ та РВП, які дозволяється ввозити з-за кордону без дозволу Центру "Укрчастотнагляд" юридичним та фізичним особам при умові, що вони є власником цих РЕЗ та РВП, визначені Переліком РЕЗ та РВП, для ввезення з-за кордону яких не потрібні дозволи, затвердженим наказом Держкомзв'язку України від 21.09.2000 N 133 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.10.2000 за N 678/4899.

2.2. Заяви про надання дозволу на розроблення, модернізацію, виробництво РЕЗ та РВП на території України та ввезення їх з-за кордону (додатки 1, 2, 3, 4, 5) подаються заявником на розгляд до Центру "Укрчастотнагляд".

2.3. До заяви на розроблення, модернізацію, виробництво РЕЗ та РВП на території України та ввезення їх з-за кордону заносяться дані ліцензії, тип обладнання, технічні характеристики РЕЗ та РВП.

2.4. До заяви додаються:

2.4.1. Для оформлення дозволу на розроблення, модернізацію, виробництво - технічні умови на РЕЗ чи РВП, зареєстровані згідно з ДСТУ 1.3 - 93 "Порядок розроблення побудови, викладу, оформлення, узгодження, затвердження, позначення та реєстрації технічних умов".

2.4.2. Для оформлення дозволу на ввезення в Україну РЕЗ або РВП з метою отримання сертифіката відповідності - лист органу із сертифікації або випробувального центру (лабораторії), який(а) проводить сертифікаційні випробування.

2.4.3. Для оформлення дозволу на ввезення в Україну РЕЗ чи РВП для їх подальшого використання - копія сертифіката відповідності, виготовлена відповідно до ДСТУ 3498-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис".

3. Порядок та терміни розгляду заяв про надання дозволів на розроблення, модернізацію, виробництво РЕЗ та РВП на території України, а також ввезення їх з-за кордону

3.1. При отриманні від заявника заяви про надання дозволів на розроблення, модернізацію, виробництво РЕЗ або РВП на території України, а також ввезення їх з-за кордону Центр "Укрчастотнагляд" визначає відповідність наданих матеріалів вимогам пункту 2.4 цього Положення. Заяви, що не відповідають вимогам пункту 2.4 цього Положення, не розглядаються і повертаються заявнику для доопрацювання.

3.2. Рішення про надання або відмову в наданні дозволу на розроблення, модернізацію, виробництво РЕЗ або РВП приймається в термін до 30 днів з дня надходження заяви до Центру "Укрчастотнагляд".

3.3. Рішення про надання або відмову в наданні дозволу на ввезення РЕЗ або РВП з-за кордону приймається в термін до 10 днів з дня надходження заяви до Центру "Укрчастотнагляд".

3.4. Дозволи підписуються керівництвом Центру "Укрчастотнагляд" і засвідчуються печаткою.

До дозволу на ввезення РЕЗ та РВП додаються контрольні етикетки (ідентифікатори ввезення) з логотипом Центру "Укрчастотнагляд", серійним та порядковим номером на кожне РЕЗ чи РВП, ввезення якого дозволяється цим дозволом.

3.5. Не пізніше 5 днів після прийняття рішення дозвіл установленої форми (додатки 6, 7, 8) або відмова у його отриманні надсилається заявнику по пошті рекомендованим листом або вручається особисто.

3.6. Терміни дії відповідних дозволів визначаються Центром "Укрчастотнагляд" на підставі заяв заявника, але не можуть перевищувати:

- на розробку, модернізацію РЕЗ або РВП - 12 місяців;

- на виробництво РЕЗ або РВП - 36 місяців;

- на ввезення в Україну з-за кордону РЕЗ або РВП - 6 місяців.

Заяви про продовження терміну дії дозволу розглядаються в порядку, визначеному для отримання відповідного дозволу.

Заяви про продовження терміну дії дозволу подаються заявником не пізніше ніж за 15 днів до закінчення терміну дії дозволу.

3.7. По закінченні терміну дії відповідних дозволів вони вважаються недійсними.

4. Відповідальність за порушення умов, визначених наданими дозволами

4.1. Центр "Укрчастотнагляд" здійснює нагляд за дотриманням виданих дозволів на розробку, модернізацію, виробництво РЕЗ та РВП на території України та ввезення їх з-за кордону.

4.2. Юридичні та фізичні особи, винні в порушенні порядку розроблення, модернізації, виробництва в Україні та ввезення з-за кордону в Україну РЕЗ та РВП, несуть відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.

4.3. РЕЗ та РВП, виготовлені юридичними або фізичними особами без відповідного на те дозволу, за приписом Центру "Укрчастотнагляд" підлягають оформленню відповідно до вимог Закону України "Про радіочастотний ресурс України" та цього Положення або, у разі неможливості такого оформлення, ці РЕЗ та РВП підлягають вилученню згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.

5. Оплата послуг, пов'язаних з наданням відповідних дозволів

Роботи, пов'язані з оформленням відповідних дозволів, виконуються Центром "Укрчастотнагляд" на платній основі відповідно до Граничних тарифів на послуги, пов'язані з експертизою заявок, наглядом та моніторингом радіоелектронних засобів радіозв'язку, радіомовлення, телебачення, систем кабельного та ефірно-кабельного телебачення, систем супутникового зв'язку, затверджених наказом Держкомзв'язку України від 15.02.2000 N 29, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.03.2000 за N 180/4401.

 

Начальник управління радіотехнологій та використання радіочастот 

 
С. П. Глотов
 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ ТА НАГЛЯДУ ЗА ЗВ'ЯЗКОМ
(Центр "Укрчастотнагляд")

ЗАЯВА
про надання дозволу на розроблення РЕЗ та РВП

1. Відомості про заявника

Назва організації ___________________________________
_________________________________________________ 

Ідентифікаційний код
___________________ 

Місцезнаходження юридичної особи _____________________________________
_____________________________________________________________________ 

Банківські реквізити: Розрах. рах. N _________________ МФО ________________
ЄДРПОУ ________________________
Банк ________________________________________________________________
 

Керівник організації _____________________ (посада, П. І. Б.)  

Телефон _________________ 

Факс _________________ 

E-mail ______________ 

Відповідальна особа _____________________ (посада, П. І. Б.)  

Телефон _________________ 

Факс _________________ 

E-mail ______________ 

2. Відомості про РЕЗ (РВП)

Назва ________________________________________________________________ 

Призначення _________________________________________________________ 

Регіон застосування ___________________________________________________ 

Технічні умови N від "___" _______________ ____ р. 

Термін розробки: Початок _____________________ Закінчення _______________ 

3. Документи, що додаються до заяви

1. Проект технічних умов  

2. Інші документи за бажанням заявника 

Заявник
__________ (П. І. Б., підпис) __________

                          М. П. 

"___" _______________ ____ р. 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ ТА НАГЛЯДУ ЗА ЗВ'ЯЗКОМ
(Центр "Укрчастотнагляд")

ЗАЯВА
про надання дозволу на модернізацію РЕЗ та РВП

1. Відомості про заявника

Назва організації ___________________________________
_________________________________________________ 

Ідентифікаційний код
___________________ 

Місцезнаходження юридичної особи _____________________________________
_____________________________________________________________________ 

Банківські реквізити: Розрах. рах. N __________________ МФО ______________
ЄДРПОУ ________________________
Банк ________________________________________________________________
 

Керівник організації _____________________ (посада, П. І. Б.)  

Телефон _________________ 

Факс ________________ 

E-mail ______________ 

Відповідальна особа _____________________ (посада, П. І. Б.)  

Телефон _________________ 

Факс ________________ 

E-mail ______________ 

2. Відомості про РЕЗ (РВП)

Назва ________________________________________________________________ 

Призначення _________________________________________________________ 

Місце встановлення РЕЗ (РВП):
Поштова адреса _______________________________________________________
Географічні координати: широта (північна) _____° _____' _____''
                                          довгота (східна) _____° _____' _____'' 

Технічні умови N від "___" _______________ ____ р. 

Термін здійснення модернізації: Початок _____________ Закінчення ___________ 

3. Документи, що додаються до заяви

1. Проект технічних умов  

2. Копія дозволу на використання РЕЗ (РВП) 

3. Інші документи за бажанням заявника 

Заявник
__________ (П. І. Б., підпис) __________

                             М. П. 

"___" _______________ ____ р. 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ ТА НАГЛЯДУ ЗА ЗВ'ЯЗКОМ
(Центр "Укрчастотнагляд")

ЗАЯВА
про надання дозволу на виробництво РЕЗ та РВП

1. Відомості про заявника

Назва організації ___________________________________
_________________________________________________ 

Ідентифікаційний код
___________________ 

Місцезнаходження юридичної особи ______________________________________
_____________________________________________________________________ 

Банківські реквізити: Розрах. рах. N __________________ МФО _______________ 
ЄДРПОУ ________________________
Банк _________________________________________________________________
 

Керівник організації _____________________ (посада, П. І. Б.)  

Телефон _________________ 

Факс ________________ 

E-mail ______________ 

Відповідальна особа _____________________ (посада, П. І. Б.)  

Телефон _________________ 

Факс ________________ 

E-mail ______________ 

2. Відомості про виробника

Назва організації ___________________________________
__________________________________________________ 

Ідентифікаційний код
___________________ 

Місцезнаходження юридичної особи _____________________________________
_____________________________________________________________________ 

Банківські реквізити: Розрах. рах. N __________________ МФО ________________
ЄДРПОУ ________________________
Банк _________________________________________________________________
 

Керівник організації _____________________ (посада, П. І. Б.)  

Телефон _________________ 

Факс ________________ 

E-mail ______________ 

3. Відомості про РЕЗ (РВП)

Назва ________________________________________________________________ 

Призначення _________________________________________________________ 

Засіб реалізації продукції __________________ (виробником, заявником, іншими особами) 

Регіон розповсюдження ________________________________________________ 

Технічні умови N від "___" _______________ ____ р.
Узгоджено Центром "Укрчастотнагляд" N _____ від "___" _______________ ____ р.
 

Термін здійснення виробництва: Початок ___________ Закінчення ____________ 

4. Документи, що додаються до заяви

1. Технічні умови, узгоджені Центром "Укрчастотнагляд" 

2. Сертифікат відповідності на дослідні зразки, виданий Органом із сертифікації техніки зв'язку Державного комітету зв'язку та інформатизації України або, за згодою Держкомзв'язку України, іншим органом із сертифікації 

3. Інші документи за бажанням заявника 

Заявник
__________ (П. І. Б., підпис) __________

                          М. П. 

"___" _______________ ____ р. 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ ТА НАГЛЯДУ ЗА ЗВ'ЯЗКОМ
(Центр "Укрчастотнагляд")

ЗАЯВА
про надання дозволу на ввезення в Україну РЕЗ та РВП
(для юридичної особи)

1. Відомості про заявника

Назва організації ___________________________________
__________________________________________________ 

Ідентифікаційний код
___________________ 

Місцезнаходження юридичної особи ______________________________________
______________________________________________________________________ 

Банківські реквізити: Розрах. рах. N __________________ МФО ________________
ЄДРПОУ ________________________
Банк _________________________________________________________________
 

Керівник організації _____________________ (посада, П. І. Б.)  

Телефон _________________ 

Факс _________________ 

E-mail ______________ 

Відповідальна особа _____________________ (посада, П. І. Б.)  

Телефон _________________ 

Факс _________________ 

E-mail ______________ 

2. Відомості про РЕЗ (РВП)

Тип __________________________________________________________________ 

Виробник ____________________________________________________________ 

Сертифікат відповідності N ______ від "___" _______________ ____ р. 

Кількість _________________________________________ (цифрами та літерами) 

Призначення __________________________________________________________ 

Регіон застосування ____________________________________________________ 

Засіб реалізації продукції ____________________________ (заявником, іншими особами) 

Термін ввезення: Від "___" _______________ ____ р. 

3. Документи, що додаються до заяви

1. Паспорт РЕЗ (РВП) з основними технічними даними  

2. Копія сертифіката відповідності, виданого Органом із сертифікації техніки зв'язку Державного комітету зв'язку та інформатизації України, або письмове звернення органу із сертифікації (для оформлення дозволу на ввезення з метою сертифікації) 

3. Інші документи за бажанням заявника 

Заявник
__________ (П. І. Б., підпис) __________

                             М. П.

"___" _______________ ____ р. 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ ТА НАГЛЯДУ ЗА ЗВ'ЯЗКОМ
(Центр "Укрчастотнагляд")

ЗАЯВА
про надання дозволу на ввезення в Україну РЕЗ та РВП (для фізичної особи)

1. Відомості про заявника

Прізвище ______________________________________________________________
Ім'я, по батькові _______________________________________________________ 

Громадянство _________________________________________________________
Постійне місце проживання _____________________________________________ 

Паспорт __________________________________ 

Телефон домашній _________________ Телефон робочий ____________________ 

2. Відомості про РЕЗ (РВП)

Тип __________________________________________________________________ 

Виробник ____________________________________________________________ 

Сертифікат відповідності N ______ від "___" _________________ ____ р. 

Кількість ______________________________________ (цифрами та літерами) 

Призначення _________________________________________________________________ 

Регіон застосування ___________________________________________________________ 

Засіб реалізації продукції ___________________________ (заявником, іншими особами) 

Термін ввезення: Від "___" _______________ ____ р. 

3. Документи, що додаються до заяви

1. Паспорт РЕЗ (РВП) з основними технічними даними 

2. Копія сертифіката відповідності, виданого Органом із сертифікації техніки зв'язку Державного комітету зв'язку та інформатизації України, або письмове звернення органу із сертифікації (для оформлення дозволу на ввезення з метою сертифікації) 

3. Інші документи за бажанням заявника 

Заявник
__________ (П. І. Б., підпис) __________

"___" _______________ ____ р. 

 

ДОЗВІЛ
на розроблення, модернізацію РЕЗ та РВП

N ________

Дата оформлення ________________
                                      (число, місяць, рік) 

Дійсний до _______________
                        (число, місяць, рік) 

Український державний центр радіочастот та нагляду за зв'язком (Центр "Укрчастотнагляд") згідно з Законом України "Про радіочастотний ресурс України" дозволяє
_________________________________________________________________
                                                (назва та місцезнаходження юридичної особи) 

розроблення (модернізацію) _________________________________________
                                                                                          (назва, тип РЕЗ та РВП) 

згідно з технічними умовами N ____ від "___" _______________ ____ р., узгодженими в установленому порядку Центром "Укрчастотнагляд" (N ____ від "___" _______________ ____ р.)

Цей дозвіл не є дозволом на використання (експлуатацію) РЕЗ та РВП.

Перший заступник начальника Центру "Укрчастотнагляд" 

(Підпис) 

(Прізвище) 

  

М. П. 

  

  

(Дата видачі) 

  

 

ДОЗВІЛ
на виробництво РЕЗ та РВП

N ________

Дата оформлення ________________
                                      (число, місяць, рік) 

Дійсний до _______________
                        (число, місяць, рік) 

Український державний центр радіочастот та нагляду за зв'язком (Центр "Укрчастотнагляд") згідно з Законом України "Про радіочастотний ресурс України" дозволяє
__________________________________________________________________
                                            (назва та місцезнаходження юридичної особи) 

виробництво ______________________________________________________
                                                                              (назва, тип РЕЗ та РВП) 

згідно з технічними умовами N ____ від "___" _______________ ____ р., узгодженими в установленому порядку Центром "Укрчастотнагляд" (N ____ від "___" _______________ ____ р.)

Сертифікат відповідності N _____________ від _______________

У кількості _____________________ штук (комплектів) РЕЗ, РВП.

Цей дозвіл не є дозволом на використання (експлуатацію) РЕЗ та РВП, який у встановленому порядку оформлюється окремо.

Перший заступник начальника Центру "Укрчастотнагляд" 

(Підпис) 

(Прізвище) 

  

М. П. 

  

  

(Дата видачі) 

  

 

ДОЗВІЛ
на ввезення в Україну РЕЗ та РВП

N _____

Дата оформлення ________________
                                      (число, місяць, рік) 

Дійсний до _______________
                        (число, місяць, рік) 

Український державний центр радіочастот та нагляду за зв'язком (Центр "Укрчастотнагляд") згідно з Законом України "Про радіочастотний ресурс України" дозволяє
_________________________________________________________________
                                               (назва та місцезнаходження юридичної особи, П. І. Б., 

__________________________________________________________________
                                              місце проживання, N паспорта фізичної особи) 

ввезення в Україну _________________________________________________
                                                                                (назва, тип РЕЗ та РВП) 

Сертифікат відповідності N _________ від _______________

У кількості _________________ штук (комплектів) РЕЗ, РВП.

Цей дозвіл:

- не є дозволом на використання (експлуатацію) РЕЗ та РВП;

- не є дозволом на реалізацію, придбання, продаж РЕЗ та РВП;

- подається до митної установи за місцем ввезення обладнання в двох примірниках, один з яких (копія) залишається в митній установі для обліку, а другий (оригінал) з відміткою митного органу про його використання повертається власнику апаратури, надалі зберігається разом з обладнанням і надається працівникам Центру "Укрчастотнагляд" на їх вимогу.

Перший заступник начальника Центру "Укрчастотнагляд" 

(Підпис) 

(Прізвище) 

  

М. П. 

  

  

(Дата видачі) 

  

____________

Опрос