Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об особенностях контроля за соблюдением антимонопольного законодательства инвестиционными фондами и инвестиционными компаниями

Антимонопольный комитет
Распоряжение, Положение от 18.11.1994 № 13-р
Утратил силу

Про  затвердження Положення про особливості контролю за дотриманням антимонопольного законодавства інвестиційними фондами та інвестиційними компаніями

Розпорядження Антимонопольного комітету України
від 18 листопада 1994 року N 13-р

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 грудня 1994 р. за N 297/507

Із змінами і доповненнями, внесеними
розпорядженнями Антимонопольного комітету України 
від 8 червня 1995 року N 11-р
,
 від 26 квітня 1996 року N 61-р,
від 30 липня 1997 року N 182-р,
 від 29 січня 1999 року N 22-р

Розпорядження втратило чинність
(згідно з розпорядженням Антимонопольного комітету України
 від 5 листопада 2013 року N 909-р)

Відповідно до статей 14 і 28 Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, затвердженого Указом Президента України від 19 лютого 1994 р. N 55/94, затвердити Положення про особливості контролю за дотриманням антимонопольного законодавства інвестиційними фондами та інвестиційними компаніями.

 

 

В. о. Голови Комітету

З. Борисенко

 

 

 

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Антимонопольного комітету України
від 18 листопада 1994 р. N 13-р

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
9 грудня 1994 р. за N 297/507

Положення
про особливості контролю за дотриманням антимонопольного законодавства інвестиційними фондами та інвестиційними компаніями

(У тексті Положення слова "господарюючий суб'єкт", "господарюючі суб'єкти" в усіх відмінках замінено словами "суб'єкт господарювання", "суб'єкти господарювання" у відповідних відмінках згідно з розпорядженням Антимонопольного комітету України від 29 січня 1999 року N 22-р)

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності", "Про Антимонопольний комітет України", Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, затвердженого Указом Президента України від 19 лютого 1994 р. N 55/94, та постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 1994 р. 765 "Про запровадження механізму запобігання монополізації товарних ринків".

2. Положення визначає порядок подання інформації до Антимонопольного комітету України (далі - Комітет), його територіальних відділень (далі - відділення) про придбання цінних паперів інвестиційними фондами та інвестиційними компаніями, а також про укладення інвестиційним керуючим договору управління активами інвестиційних фондів і компаній.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Антимонопольного комітету України від 26.04.96 р. N 61-р) 

II. УМОВИ ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

(назва розділу II із змінами, внесеними згідно з розпорядженням 
Антимонопольного комітету України від 26.04.96 р. N 61-р) 

3. Інвестиційна компанія, інвестиційний фонд (безпосередньо або через інвестиційного керуючого) подають інформацію до Комітету, відділення про укладені ними договори між інвестиційними фондами, інвестиційними компаніями, взаємними фондами інвестиційних компаній і третіми особами стосовно безпосереднього або опосередкованого, одноразового або за декілька разів придбання цінних паперів, в результаті якого отримується досягнення або перевищення 10 відсотків цінних паперів одного емітента при придбанні пакета за грошові кошти, 10 та 25 відсотків цінних паперів одного емітента при придбанні пакета за приватизаційні папери, або інвестиційному фонду, інвестиційній компанії забезпечується досягнення або перевищення 10, 25, 50 відсотків голосів у вищих органах управління відповідних суб'єктів господарювання (далі-придбання). 

(пункт 3 в редакції розпорядження
Антимонопольного комітету України від 08.06.95 р. N 11-р
,
 із змінами, внесеними згідно з
розпорядженнями Антимонопольного
 комітету України від 26.04.96 р. N 61-р
,
 від 29.01.99 р. N 22-р)

4. Інвестиційний керуючий подає інформацію до Комітету у разі укладення договору про управління активами більше як одного інвестиційного фонду (далі - укладення договору). 

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Антимонопольного комітету України від 26.04.96 р. N 61-р) 

5. Одержання згоди Комітету, відділення на придбання часток (акцій, паїв) суб'єктів господарювання відповідно до чинного законодавства звільняє інвестиційний фонд, інвестиційну компанію від повідомлення про це придбання.

III. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРИДБАННЯ

(назва розділу III із змінами, внесеними згідно з розпорядженням 
Антимонопольного комітету України від 26.04.96 р. N 61-р) 

6. Подання інформації про придбання у формі листа разом з документами, що додаються до нього, подаються до Комітету в п'ятиденний термін з моменту укладення договору купівлі-продажу у разі, коли отримується досягнення або перевищення 10 та 25 відсотків цінних паперів одного емітента:

(абзац перший пункту 6 в редакції розпорядження
 Антимонопольного комітету України від 08.06.95 р. N 11-р
,
 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Антимонопольного
 комітету України від 26.04.96 р. N 61-р)

інвестиційним фондом, статутний фонд якого на момент подання повідомлення становив понад 20 тисяч мінімальних розмірів заробітних плат;

інвестиційною компанією, статутний фонд якої на момент подання повідомлення становив понад 500 тисяч мінімальних розмірів заробітних плат.

В усіх інших випадках інформація подається до відділення за місцем державної реєстрації інвестиційного фонду та інвестиційної компанії.

(абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Антимонопольного комітету України від 26.04.96 р. N 61-р) 

У разі, коли інвестиційному фонду, інвестиційній компанії забезпечується досягнення або перевищення 10, 25, 50 відсотків голосів у вищих органах управління відповідних суб'єктів господарювання, інформація про придбання подається до Комітету, відділення в місячний термін в порядку, встановленому пунктами 37, 38.1, 39 Положення про контроль за економічною концентрацією, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 25 травня 1998 року N 134-р та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 червня 1998 року за N 409/2849

(пункт 6 доповнено абзацом згідно з розпорядженням
 Антимонопольного комітету України від 08.06.95 р. N 11-р
,
абзац п'ятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з 
розпорядженнями Антимонопольного комітету України від 26.04.96 р. N 61-р,
від 29.01.99 р. N 22-р)

7. До інформації про придбання додаються завірені в установленому порядку копії таких документів:

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Антимонопольного комітету України від 26.04.96 р. N 61-р) 

договір купівлі-продажу;

установчі документи інвестиційного фонду, інвестиційної компанії;

перелік суб'єктів господарювання, де інвестиційний фонд, інвестиційна компанія мають пакети часток (акцій, паїв), що містить: найменування, реквізити, код галузі (виду діяльності) у відповідності із загальносоюзним класифікатором галузей народного господарства (до введення в дію Загального класифікатора галузей народного господарства України), розмір частки в загальному обсязі статутного фонду кожного суб'єктів господарювання, її вартісна оцінка;

договір з інвестиційним керуючим про управління активами інвестиційного фонду, інвестиційної компанії;

установчі документи інвестиційного керуючого, з яким укладено договір.

Крім цього подається інформація про керівника, першого заступника, головного бухгалтера інвестиційного фонду, інвестиційної компанії та інвестиційного керуючого (прізвище, ім'я, по батькові, спеціальність за освітою, з якого часу займає посаду).

IV. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

(назва розділу IV із змінами, внесеними згідно з розпорядженням 
Антимонопольного комітету України від 26.04.96 р. N 61-р) 

8. Інформація про укладення договору у формі листа подається до Комітету в десятиденний термін з моменту укладення другого договору.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Антимонопольного комітету України від 26.04.96 р. N 61-р) 

9. До інформації про укладення договору додаються завірені в установленому порядку копії договорів про управління активами інвестиційних фондів.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Антимонопольного комітету України від 26.04.96 р. N 61-р) 

V. ОСОБЛИВОСТІ ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

(назва розділу V із змінами, внесеними згідно з розпорядженням 
Антимонопольного комітету України від 26.04.96 р. N 61-р) 

10. Відповідно до вимог, зазначених в пункті 7 цього Положення:

установчі документи додаються при першому поданні інформації до Комітету, відділення. При наступному поданні інформації про придбання або укладення договору установчі документи додаються у разі внесення до них змін та доповнень.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Антимонопольного комітету України від 26.04.96 р. N 61-р) 

11. Додаткова інформація подається за вимогою Комітету, відділення.

VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОВІДОМНИКА

12. Придбання цінних паперів одного емітенту понад норму, встановлену Положенням про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, затвердженим Указом Президента України від 19 лютого 1994 р. N 55/94, неподання, несвоєчасне подання інформації або подання завідомо недостовірної інформації є підставою для розгляду в установленому порядку справи про порушення антимонопольного законодавства (далі - справа про порушення).

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з розпорядженнями
Антимонопольного комітету України від 26.04.96 р. N 61-р,
 від 30.07.97 р. N 182-р)

13. За результатами розгляду справи порушення може бути прийнято рішення у формі розпорядження про припинення порушень антимонопольного законодавства, в тому числі про відновлення початкового стану, продаж надлишкової кількості часток (акцій, паїв) суб'єктів господарювання.

14. За ухилення від виконання або несвоєчасне виконання розпоряджень Антимонопольного комітету України про припинення порушень антимонопольного законодавства, за неподання, несвоєчасне подання та подання завідомо недостовірної інформації накладається штраф у розмірі, передбаченому законодавством.

(пункт 14 в редакції розпорядження
Антимонопольного комітету України від 26.04.96 р. N 61-р
,
 із змінами, внесеними
розпорядженнями
 Антимонопольного комітету України від 30.07.97 р. N 182-р,
 від 29.01.99 р. N 22-р)

15. Справа про порушення розглядається відповідно до Правил розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства України, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року N 169-р та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22 липня 1998 року за N 471/2911, з наступними змінами і доповненнями.

(пункт 15 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Антимонопольного комітету України від 29.01.99 р. N 22-р)

______________ 

Опрос