Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о сельской пожарной охране

МВД
Положение, Приказ от 17.11.1994 № 626
Утратил силу

Про затвердження Положення про сільську пожежну охорону 

Наказ Міністерства внутрішніх справ України
від 17 листопада 1994 року N 626

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 грудня 1994 р. за N 296/506

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 6 липня 2001 року N 533

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 3 серпня 2004 року N 866)

На виконання Закону України "Про пожежну безпеку" і постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 р. N 508 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про сільську пожежну охорону (додається).

2. Начальникам ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській області, УМВС України в областях та м. Севастополі організувати вивчення в підрозділах пожежної охорони зазначеного Положення і забезпечити його якісне і повне виконання.

  

 В. о. Міністра 
генерал-майор міліції

 
Л. В.  Бородич  

ПОГОДЖЕНО: 

 

Перший заступник
Міністра праці України  

 
А. П. Сорокін 

Заступник Голови
Державного комітету України
по нагляду за охороною праці 

 
 
Г. Ф. Солопов

Заступник Голови
Державного комітету України
у справах містобудування
і архітектури 

 
 
 
В. Ф. Присяжнюк 

Заступник Голови
ЦК профспілок працівників
агропромислового комплексу
України 

 
 
 
Р. В. Мазна 

Заступник Міністра 
сільського господарства і
продовольства України

 
 
 
А. П.  Коваленко

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 17 листопада 1994 р. N 626

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 грудня 1994 р. за N 296/506

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО СІЛЬСЬКУ ПОЖЕЖНУ ОХОРОНУ

(У тексті Положення слова "райвиконком" та "Ради народних депутатів" в усіх відмінках замінено словами "районні ради або місцеві державні адміністрації" та "ради" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 6 липня 2001 року N 533)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. У сільських населених пунктах, де немає підрозділів Державної пожежної охорони, органами місцевої виконавчої влади створюються сільські пожежні команди.

1.2. Сільські пожежні команди, як правило, формуються на базі існуючих підрозділів пожежно-сторожової охорони та добровільних пожежних дружин приватних (приватно-орендних) підприємств, селянських (фермерських) господарств, господарських товариств, сільськогосподарських кооперативів та інших суб'єктів господарювання, а також міжгосподарських пожежних команд і підпорядковуються місцевим органам виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

(пункт 1.2 в редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 06.07.2001 р. N 533)

1.3. Правовою основою діяльності сільських пожежних команд є Закон України "Про пожежну безпеку", рішення органів місцевої виконавчої влади, державного пожежного нагляду.

1.4. Основними завданнями сільської пожежної охорони є:

1.4.1. Гасіння пожеж, рятування людей на пожежах та надання допомоги спеціалізованим службам у ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха.

1.4.2. Проведення навчання населення правилам пожежної безпеки в побуті та на виробництві.

1.4.3. Контроль за додержанням і виконанням керівниками об'єктів (власниками) та громадянами вимог правил пожежної безпеки, окремих розпоряджень, постанов, приписів органів державного пожежного нагляду.

1.4.4. Утримання в постійній бойовій готовності пожежної техніки та обладнання сільських пожежних команд.

1.5. Сільські пожежні команди є одночасно невоєнізованими протипожежними формуваннями протипожежної служби цивільної оборони.

1.6. Забороняється залучати особовий склад підрозділів сільської пожежної охорони для виконання завдань, не передбачених законодавством України та цим Положенням.

2. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ І ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ СІЛЬСЬКОЇ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ

2.1. Сільська пожежна охорона складається з пожежних команд.

2.2. Сільські пожежні команди (СПК) створюються, як правило, при селищних, сільських радах. Чисельність особового складу та кількість пожежних автомобілів СПК визначається згідно рекомендованого типового штату (додаток N 1).

До складу чергових змін цих команд можуть включатися члени добровільних пожежних дружин об'єктів, установ та організацій, розташованих на відповідній території.

2.3. В окремих випадках СПК можуть створюватись для обслуговування населених пунктів на території двох та більше селищних (сільських) рад, якщо відстань від пожежних депо до найбільш віддаленого населеного пункту не перевищує 10 км.

2.4. При погодженні з державним пожежним наглядом та власниками підприємств, що мають або утримують СПК тимчасово, окремі сільські пожежні команди можуть розташовуватись в пожежних депо підрозділів державної або відомчої пожежної охорони.

2.5. Місця постійного розташування СПК, чисельність особового складу, кількість техніки, кошторис витрат на їх утримання, кандидати на посади керівників цих підрозділів погоджуються з начальником районної служби державного пожежного нагляду та затверджуються рішенням районної ради або місцевої державної адміністрації.

2.6. Начальник СПК погоджує свою роботу з виконавчими комітетами селищних, сільських Рад, територію яких обслуговує СПК.

2.7. Для організації та координації роботи сільської пожежної охорони районні ради або місцеві державні адміністрації можуть створювати загони по керівництву СПК у районі.

2.8. Організація служби чергових змін СПК та гасіння пожеж здійснюється згідно з нормативними актами щодо Державної пожежної охорони. Службова документація ведеться у відповідності з додатком N 2.

2.9. Начальники СПК, інструктори пожежної профілактики відповідно до своїх посадових обов'язків:

2.9.1. Під час щорічних подвірних обходів громадян навчають їх правилам пожежної безпеки в побуті та на виробництві.

2.9.2. Індивідуально, а також через засоби сільського радіомовлення проводять бесіди з місцевими жителями з питань пожежної безпеки в будинках культури, школах, дитячих дошкільних закладах та в інших громадських місцях.

2.9.3. Не менше двох разів на рік проводять перевірки протипожежного стану промислових, сільськогосподарських та громадських об'єктів, контролюють виконання їх керівниками вимог правил пожежної безпеки, окремих розпоряджень, постанов, приписів органів державного пожежного нагляду.

При виявленні порушень письмово чи усно інформують про це керівників об'єктів, органи місцевої влади, працівників держпожнагляду району.

2.9.4. Надають допомогу посадовим особам, які відповідають за організацію пожежної безпеки на об'єктах, добровільним пожежним дружинам та громадянам у питаннях пожежної безпеки.

2.9.5. Вивчають особливості протипожежного стану об'єктів, протипожежного водопостачання, їх забезпеченість первинними засобами пожежогасіння, автоматичними системами виявлення і гасіння пожеж.

2.9.6. Разом з представниками селищних та сільських рад вивчають питання безпеки умов проживання одиноких осіб похилого віку, багатодітних і малозабезпечених сімей та порушують клопотання про усунення недоліків протипожежного захисту в місцях їх проживання.

2.10. Посадові особи сільської пожежної охорони несуть відповідальність за неналежне виконання покладених на них обов'язків згідно з чинним законодавством.

2.11. Для розміщення особового складу, пожежної техніки і обладнання, створення умов для цілодобового несення служби, обслуговування техніки будується або виділяється пожежне депо, яке відповідає вимогам техніки безпеки, забезпечується засобами телефонного і радіозв'язку, відповідними технічними спорудами та обладнанням.

2.12. У підрозділах сільської пожежної охорони можуть створюватися бригади для надання послуг протипожежного призначення населенню, підприємствам, організаціям та установам. Кошти, отримані від надання вказаних послуг, використовуються для зміцнення матеріально-технічної бази, поліпшення побутових умов працівників підрозділів сільської пожежної охорони, їх преміювання та надання їм матеріальної допомоги.

2.13. Контроль за діяльністю сільської пожежної охорони здійснюють органи державної пожежної охорони та місцеві органи державної виконавчої влади.

2.14. Діяльність СПК може бути припинена тільки рішенням районної ради або місцевої державної адміністрації за згодою місцевого органу державного пожежного нагляду.

3. СЛУЖБА В СІЛЬСЬКІЙ ПОЖЕЖНІЙ ОХОРОНІ

3.1. На службу до сільських пожежних команд приймаються громадяни, які досягли вісімнадцятирічного віку і здатні за своїми здібностями, освітою та станом здоров'я виконувати покладені на них обов'язки.

3.2. Усі штатні працівники сільської пожежної охорони проходять початкову і подальшу підготовку в учбових підрозділах Державної пожежної охорони відповідно до порядку, встановленого для особового складу Державної пожежної охорони.

3.3. Трудові відносини особового складу сільської пожежної охорони регулюються законодавством про працю. Чергові зміни несуть службу цілодобово. Після доби чергування - три доби відпочинку.

3.4. Працівники сільської пожежної охорони забезпечуються форменим та спеціальним одягом, засобами індивідуального захисту за нормами, передбаченими для особового складу професійної пожежної охорони МВС України.

3.5. Працівники сільської пожежної охорони під час виконання покладених на них обов'язків керуються цим Положенням і підпорядковуються тільки своїм безпосереднім начальникам.

4. УТРИМАННЯ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОЇ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ ТА ОПЛАТА ЇХ ПРАЦІ

4.1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення сільських пожежних команд здійснюється у відповідності до ст. 27 Закону України "Про пожежну безпеку".

4.2. Кошторис витрат на утримання сільської пожежної охорони розглядається і затверджується рішенням районної ради або місцевої державної адміністрації і включає:

4.2.1. Будівництво пожежного депо, благоустрій його території.

4.2.2. Утримання пожежного депо (поточний ремонт, опалення, освітлення, телефонний і радіозв'язок тощо).

4.2.3. Придбання та експлуатацію пожежної техніки і обладнання (ремонт, технічне обслуговування, придбання пально-мастильних матеріалів і т. ін.).

4.2.4. Заробітну плату працівників СПК, їх грошові винагороди, оплату праці в нічний час, вихідні та святкові дні, матеріальну допомогу, доплати (за класність водіїв, безаварійність), а також інші доплати, передбачені діючим законодавством, нарахування на зарплату.

4.2.5. Придбання обмундирування, спецодягу, меблів, інвентаря та канцелярського приладдя.

4.2.6. Витрати на відрядження, навчання та перепідготовку.

4.2.7. Страхування працівників СПК на випадок загибелі, поранення чи захворювання.

Місцеві органи виконавчої влади можуть передбачати й інші витрати.

4.3. Розміри грошового утримання працівників сільської пожежної охорони встановлюються місцевими органами державної виконавчої влади і місцевого самоврядування у відповідності до ст. 29 Закону України "Про пожежну безпеку".

4.4. Державна пожежна охорона надає практичну допомогу сільській пожежній охороні у придбанні та ремонті пожежної техніки, пожежно-технічного обладнання, форменого та спеціального одягу, у підготовці особового складу.

5. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОЇ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ

5.1. Службові житлові приміщення в будівлях пожежних депо можуть надаватися начальнику сільської пожежної команди або інструктору пожежної профілактики.

5.2. Для працівників сільської пожежної охорони встановлюється 40-годинний робочий тиждень. У разі потреби вони несуть службу в позаурочний час, а також у вихідні та святкові дні.

Оплата праці в позаурочний і нічний час, у вихідні та святкові дні проводиться відповідно до чинного законодавства.

5.3. Працівники сільської пожежної охорони підлягають обов'язковому особистому страхуванню на випадок загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання, одержаного під час ліквідації пожежі або наслідків аварії, а також мають право на гарантії згідно із Законом України "Про охорону праці".

5.4. Страхування працівників сільської пожежної охорони здійснюється за рахунок юридичних осіб, які утримують підрозділи цієї охорони, або за рахунок місцевого бюджету. Порядок та умови страхування встановлюються Кабінетом Міністрів України.

5.5. За сім'єю загиблого (померлого) зберігається право на пільги, якими він користувався за місцем роботи.

  

Додаток N 1
до Положення про сільську пожежну охорону 

РЕКОМЕНДОВАНІ ТИПОВІ ШТАТИ
СІЛЬСЬКОЇ ПОЖЕЖНОЇ КОМАНДИ (ОКРЕМОГО ПОСТА)

*****************************************************************
 N * Назва посади,      *   Кількість одиниць
п/п * найменування техніки  **********************************
  *             * СПК     * Окремого поста
*****************************************************************
 1 * Начальник СПК (поста)  *  1     *    1
  *             *       *
 2 * Інструктор пожежно-   *       *
  * профілактичної роботи  *  1     *    -
  *             *       *
 3 * Водій пожежного ав-   *       *
  * томобіля        *  4     *    4
  *             *       *
 4 * Пожежний        *  4     *    -
  *             **********************************
  * Всього         *       *
  * особового складу    * 10     *    5
  *             **********************************
 5 * Автоцистерна в бойовому *       *
  * розрахунку       *  1     *    1
  *             *       *
 6 * Автоцистерна в резерві *  1     *    -
  *             *       *
 7 * Легковий автомобіль   *       *
  * (мотоцикл)       *  1     *    -
*****************************************************************

  

Додаток N 2
до Положення про сільську пожежну охорону 

СЛУЖБОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ СПК

1. Книга служби (як для воєнізованої пожежної частини).

2. Карта зони виїзду СПК з розташуванням пожежних водоймищ, гідрантів, водонапірних башт.

3. Виписка з районного плану сил та засобів, які залучаються для гасіння пожеж.

4. Довідник телефонів об'єктів, розташованих у зоні обслуговування, сусідніх СПК, підрозділів державної пожежної охорони, а також позивні радіостанцій.

5. Журнал обліку пожеж.

6. Журнал обліку об'єктів, розташованих у зоні обслуговування СПК і графіки їх перевірки.

7. Учбовий журнал занять із службової підготовки.

8. Журнал обліку технічного обслуговування пожежних автомобілів, випробування ПТО, інструктажу з техніки безпеки.

9. Розпорядок дня чергової зміни.

10. Плани-графіки проведення навчання населення Правилам пожежної безпеки і матеріали щодо цієї роботи.

11. Копії оперативних планів і карток пожежогасіння на особливо-важливі, пожежонебезпечні об'єкти та об'єкти з наявністю сильнодіючих отруйних речовин.

_____________ 

Опрос